Presentacio projecte clil marta alberti

911 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio projecte clil marta alberti

 1. 1. Projecte CLIL Metodologia CLIL 1. What is CLIL? 2. Main AIMS of CLIL 3. Mind map template 4. Planning a unit 5. Assessment “It’s a work of art!” Cicle Mitjà Mitjà 1. Justificació i context Justificació (3r A, 3 B i 4t) 2. Objectius 3. Metodologia Educació Educació 4. Propostes didàctiques didà visual i 5. Avaluació Avaluació plàstica en plà anglès anglèPILE · Escola Les Deveses · Salt2012-13 Marta Albertí i Sánchez2012- Albertí Sá
 2. 2. Projecte CLIL Metodologia CLIL 1. What is CLIL? 2. Main AIMS of CLIL 3. Mind map template 4. Planning a unit 5. AssessmentPILE · Escola Les Deveses · Salt2012-13 Marta Albertí i Sánchez2012- Albertí Sá
 3. 3. 1. WHAT is CLIL? “CLIL is and educational approach in which various language-supportive methodologies are used which lead to a dual-focused form of instruction where attention is given both to language and the content” (D. Coyle, P. Hood and D.Marsh, 2010) PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 4. 4. 2. Main AIMS of CLILTo focus on CONTENT To develop COMMUNICATION skillsTo develop COGNITIVE skills To raise awareness of CULTURE PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 5. 5. 2. Main AIMS of CLIL(C1) To focus on CONTENT - Previous knowledge - Hands on - Core competences - Closer environment PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 6. 6. 2. Main AIMS of CLIL(C2) To develop COMMUNICATION skills - L of learning (Key VOC and specific language and grammar structures) - L for learning (languange FUNCTIONS (discussing, giving reasons, presenting, reporting…Language needed reporting… for task completion and class managment) SCAFFOLDING - L through learning (language that comes out in the process, difficult to predict before carrying out activities) PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 7. 7. 2. Main AIMS of CLIL(C3) To develop COGNITIVE skills Bloom’s Taxonomy (thinking skills) + High cognitive demand – reasoning required - Low cognitive demand – little reasoning required PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 8. 8. 2. Main AIMS of CLIL(C4) To raise awareness of CULTURE - Building intercultural knowledge & attitudes - Developing intercultural communication skills - Introducing a wider cultural context PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 9. 9. 2. Main AIMS of CLILC5: CORE COMPETENCES ( Can do statements) PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 10. 10. 3. MIND MAP template PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 11. 11. 4. Planning a UNIT PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 12. 12. 4. Planning a UNIT PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 13. 13. PILE · Escola Les Deveses · Salt2012-13 Marta Albertí i Sánchez2012- Albertí Sá
 14. 14. 5. ASSESSMENT CLIL PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 15. 15. 5. ASSESSMENT Content teacher Conte Student ) nt essment or (self-ass Lang uage ? Student nt) sessme Gri (peer-as Sim ds/ s ple Tes heets ora t l pr s Che ese n Por cklists tation KW tfolios s Lc har t lp To he learn nts stude nt Initial stude por t on Formative To re progress Summative ke u ma lp yo s To he ecision d ching r tea t you abou PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 16. 16. PILE · Escola Les Deveses · Salt2012-13 Marta Albertí i Sánchez2012- Albertí Sá
 17. 17. Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!” “It’s a work of art!” Cicle Mitjà Mitjà 1. Justificació i context Justificació (3r A, 3 B i 4t) 2. Objectius 3. Metodologia 4. Propostes didàctiques didà Educació visual Educació 5. Avaluació Avaluació i plàstica en plà anglès anglèPILE · Escola Les Deveses · Salt2012-13 Marta Albertí i Sánchez2012- Albertí Sá
 18. 18. 1. Justificació i context Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!” · Doble convenciment personal ( vessant comunicativa + artística) · Innovació i millora professional · Segell de qualitat artístic · Escola nova oberta el curs 2006-2007 · 63 % immigració · Eina de comunicació i aprenentatge PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 19. 19. 2. Objectius Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!” Millorar la competència lingüística dels alumnes tot augmentant les hores d’exposició de la llengua anglesa a través d’aquesta experiència d’aprenentatge de l’Educació visual i plàstica en anglès. · Potenciar un ensenyament actiu. · Afavorir la integració entre les tècniques, recursos artístics i les TAC. · Elaborar unes UD coherents entorn als diferents àmbits treballats. · Fomentar la creativitat de les produccions artístiques. PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 20. 20. 3. Metodologia Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!”· 4C’s· Naturalitat-interacció-dinamització-integració· Estratègies actives d’aprenentatge. Bloom’s taxonomy (cognition ) “the blooming orange”· 4 skills· Atenció a la diversitat PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 21. 21. 4. Propostes didàctiques Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!” a) ART GALLERY 3r CM 4t CM I’m an artist! ☺ PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 22. 22. 4. Propostes didàctiques Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!” a) ART GALLERY 3r CM 4t CM PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 23. 23. 4. Propostes didàctiques Projecte “It’s a work of art!” It’ art!” b) LET’S CRAFT! Halloween PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 24. 24. 4. Propostes didàctiques b) Let’s craft! Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!” PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 25. 25. 5. Avaluació Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!” Pla de treball Alumnat · Self-assessment · Self-assessment/ Peer-assessment · Unit mind maps · Formativa · Expressió i comunicació artística/ Expressió comunicació artí · Final lingüística lingüística Criteris: Criteris: - Grau d’acompliment de la programació - Grau d’assoliment dels objectius - Introducció de millores/adequació - Participació dels alumnes - Valoració de la funcionalitat del material - Actitud vers les comunicacions orals - Grau d’implicació dels mestres - Grau de satisfacció - Informació a les famílies PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá
 26. 26. Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!”PILE · Escola Les Deveses · Salt2012-13 Marta Albertí i Sánchez2012- Albertí Sá
 27. 27. Projecte CLIL “ It’s a work of art!” It’ art!”Thanks so much! ;) malber25@xtec.cat PILE · Escola Les Deveses · Salt 2012-13 Marta Albertí i Sánchez 2012- Albertí Sá

×