Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modalitat CLIL dels PELE (2005-2010)

467 views

Published on

Dades de participaciçó extretes de les resolucions públiques de les convocatòries del Pla experimental de Llengües estrangeres que anualment subvencionaven actuacions CLIL a Catalunya (2005-2010). Aquest programa va ser substituit pel PILE (Pla Integrat de Llengües Estrangeres, 2012)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modalitat CLIL dels PELE (2005-2010)

  1. 1. PELE per modalitats (2005-2011)Modalitats del PELE:Pla experimental de llengües estrangeres segons les convocatòriesTOTAL: 1345 Centres(*) Al 2005-2006 no hi havia diferenciació de modalitatsModalitats Secundària i Batxillerat i FPA) AICLEB) ProjectesC) Impuls OralDades de centres PELE amb modalitats CLIL-EMILE-AICLE del % totalModalitat 2006-09 2009-10 2010-11 TotalA) ESO iBatx(AICLE)63 30 55 148C) Primària(AICLE)147 48 78 273Modalitats d’Infantil i PrimàriaA) Avançament a InfantilB) Impuls OralC) AICLED) 2ª llengua
  2. 2. PELE per modalitats (2005-2011)Centres PELE 2005-2011CLILAltres ModalitatsDades PER NIVELLS EDUCATIUS de centres PELE amb modalitats CLIL-EMILE-AICLEDades acumulatives de totes les convocatòries (2006-2010). Al 2011 no hi ha hagut convocatòriaPELE amb CLILESO iBatx(AICLE)148Infantil iPrimària(AICLE)273
  3. 3. PELE per modalitats (2005-2011)Projectes PELE amb CLIL o EMILEESO i Batx (AICLE)Infantil i Primària (AICLE)

×