SlideShare a Scribd company logo
ZIELSBANDEN BREKEN
WAT ZIJN ZIELSBANDEN
• Een zielsband kan vele functies dienen, maar in
zijn eenvoudigste vorm verbindt het twee zielen
samen in het spirituele rijk.
• In de Bijbel wordt het woord zielsband niet
gebruikt, maar er wordt over gesproken als het
gaat over zielen die aan elkaar worden gehecht,
één vlees worden, enz.
• Het gaat dus over knopen, verbondenheid die een
invloed hebben op zowel je fysieke als spirituele
leven.
• qashar: binden, verenigen, samenzweren
ZIELSBANDEN – VRIENDEN
• Zielsbanden tussen vrienden (1 Samuël 18:1 HSV)
1Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat
Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte.18:1 dat
Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte - Letterlijk:
dat de ziel van Jonathan aan de ziel van David verbonden
raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.
qashar: binden, verenigen, samenzweren
• Zielsbanden tussen vader en zoon / OOK Moeder en dochter
Genesis 44:30-31
30,31 Zo liggen de zaken. Als ik terugkom bij mijn vader zonder de
jongen—aangezien zijn leven zo verbonden is met het leven van
zijn zoon—en hij ziet dat hij er niet is, zal hij sterven. En wij zullen
er verantwoordelijk voor zijn dat zijn grijze haren met verdriet het
graf ingaan.
PAS OP VOOR AFGODERIJ!!
ZIELSBANDEN –
VADER & ZOON
• Zielsbanden tussen vader en zoon / OOK Moeder en
dochter
Genesis 44:30-31
30,31 Zo liggen de zaken. Als ik terugkom bij mijn vader
zonder de jongen—aangezien zijn leven zo verbonden
is met het leven van zijn zoon—en hij ziet dat hij er
niet is, zal hij sterven. En wij zullen er verantwoordelijk
voor zijn dat zijn grijze haren met verdriet het graf
ingaan.
PAS OP VOOR AFGODERIJ!!
POSITIEVE
ZIELSBANDEN - GOD
• Deuteronomium 10:20 U moet ontzag hebben
voor de Here, uw God, en Hem aanbidden. Houd
u aan Hem vast en zweer alleen bij zijn naam.
• Eigenlijk staat hier dat ze aan de Heer
God moeten 'kleven.’
• 1 Samuël 25:29 Als u wordt achtervolgd door hen
die het op uw leven hebben voorzien, zult u
veilig zijn bij de Here, uw God. Net zo veilig alsof
Hij u in zijn hand hield. Maar de levens van uw
vijanden zal de Here wegslingeren als stenen uit
een slinger!
ZIELSBAND MET LEIDER/PASTOR
• Er kan een zielsband zijn met een voorganger of leider
• 2 Samuël 20:2 Zo verliet iedereen die plek en allen lieten David in de
steek, uitgezonderd de mannen van Juda. Ze gingen achter Seba aan!
Maar de mannen van Juda bleven bij hun koning en begeleidden hem
van de Jordaan naar Jeruzalem.
POSITIEF - Zielsbanden
met medechristenen
• Verenigen in associatie of genegenheid; Een geheel!
• Efeziërs 4:16 En Hij zorgt ervoor dat het Lichaam groeit. Hij
maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar
gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft
zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn
gemeente bij elkaar. En Hij geeft elk mens zijn eigen taak
binnen het Lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het
Lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de
liefde voor God en de mensen.
• Colossenzen 2:19 Zij houden zich niet aan Christus, het hoofd
van het Lichaam, de Gemeente, dat met gewrichten en pezen
door Hem wordt bijeengehouden. Alleen door met Hem
verbonden te blijven, kan de Gemeente groeien zoals God
het wil.
• Hebreeën 10:25 Wij moeten ook niet uit onze
samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een
gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar
bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het
niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.
POSITIEF - HUWELIJK
• Zielsbanden kunnen worden gevormd in
huwelijksrelaties
• Genesis 2:24 Daarom zal een man weggaan
bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw
houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn
ze één geheel.
• Eigenlijk staat hier dat hij zijn vader en
moeder zal verlaten en aan zijn vrouw
zal 'kleven.'
NEGATIEF - Zielsbanden gevormd door hoererij
en immoraliteit
• 1 Corinthiërs 6:16 Of weet u niet dat u, door gemeenschap te hebben met een prostituee, één
met haar wordt? Want God heeft gezegd: ‘Man en vrouw worden werkelijk één.’
• Genesis 34:2-3 Toen zag Sichem, de zoon van de Chiwwitische koning Chamor, haar. Hij nam
haar mee, had gemeenschap met haar en onteerde haar zo. 3 Hij werd hals-over-kop verliefd
op Dina en probeerde haar voor zich te winnen.
• 1 Koningen 11:2 Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Here tegen de Israëlieten had
gezegd dat zij niet met zulke vrouwen mochten trouwen, omdat deze hen zouden overhalen
hun afgoden te gaan aanbidden. Maar Salomo hield juist van die vrouwen.
NEGATIEF - Zielsbanden
met de wereld
• Zielsbanden met de wereld zijn verboden,
want ze brengen ons terug naar oude dingen
en zullen onze bevrijding belemmeren.
• Jozua 23: 12Want als u zich op enigerlei wijze
hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest
van deze volken, deze hier die bij u
overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met
hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en
zij met u,
• 13weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet
zal doorgaan met het verdrijven van deze
volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij
zullen een strik en een val voor u zijn, een
gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u
verdwenen bent uit dit goede land, dat de
HEERE, uw God, u gegeven heeft.
Bind je ziel niet met
een belofte
• Je kunt je ziel binden met een belofte en het is
aan jou om je eraan te houden of het kan je voor
altijd achtervolgen.
• Gebonden - aan juk, vastmaken, gevangenis, in
boeien geslagen, vastgebonden
• Spreuken 21:23 Wie zijn mond en tong in
bedwang houdt, vrijwaart zich van
problemen.
• Prediker 5:4-6 Het is veel beter niet te
zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te
zeggen en het daarna toch niet te doen. 5 In
dat geval zondigt u met uw mond. Probeer u
niet te verdedigen door de priester van God
te vertellen dat het allemaal een misverstand
was. Dat zou God boos maken, Hij zou dan
wel eens een eind kunnen maken aan uw
voorspoed in het leven. 6 Dromen en veel
gepraat zijn er al genoeg, heb liever ontzag
voor God.
ZIELSBANDEN
BREKEN
• Breek met alle zonden!
• Verwerp alle goddeloze geschenken uit zielsbanden
• Dingen zoals bloemen en liefdesbrieven die tijdens een overspel zijn
gegeven, moeten worden vernietigd.
• Denk aan ringen, kettingen uit erfenissen
• Breek alle beloften of toezeggingen die een rol hebben gespeeld bij het
vormen van de zielsband en toon berouw getoond
• "Ik zal voor altijd van je houden“
• "Ik zou nooit van een andere man kunnen houden!"
• “Mama ik zal je nooit verlaten”
• “Papa ik wil net als jou worden..”
• “Ik zal je alles terugbetalen”
• Vergeef die persoon als je iets tegen hem of haar hebt.
DOE AFSTAND VAN DE
ZIELSBAND
• In de naam van Jezus doe ik nu afstand
van alle goddeloze zielsbanden die
gevormd zijn tussen mij en
…………(NAAM), als gevolg van
_______________ (schuld, belofte,
overspel, hoererij, obsessie, afgoderij,
etc.)”, ik vergeef ………..(NAAM) volledig
van alles wat in mijn leven is gekomen
door die zielsbanden.
BREEK DE ZIELSBAND!
• Met de autoriteit van de naam van
JEZUS CHRISTUS, breek en verbreek ik
nu alle goddeloze zielsbanden die
gevormd zijn tussen mij
en…………(naam) als gevolg van
_____________ (schuld, belofte,
overspel, hoererij, obsessie, afgoderij,
etc.)."
VRAAG HERSTEL
VAN JE HART
• Jezus ik vraag u mijn hart te wassen in uw
Bloed en mijn lichaam en ziel volledig te
reinigen van negatieve gevoelens van
haat, of wrok tegenover ……………(NAAM).
Ik vraag in de naam van Jezus Christus dat
zijn/haar leven gezegend wordt en dat
ook aan zijn/haar kant alle zielsbanden
met mij worden vernietigt.
• IK DANK U MIJN HEER!!
WE GAAN BIDDEN
• Jakobus 5:16 Beken
daarom uw zonden
aan elkaar en bid voor
elkaar, zodat u
genezen wordt. Want
als een goed en
rechtvaardig mens
God om iets bidt, heeft
dat een geweldige
uitwerking.

More Related Content

More from Pastores Francisca y Anko

Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbakselBijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Pastores Francisca y Anko
 
13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano
Pastores Francisca y Anko
 
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Pastores Francisca y Anko
 
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Pastores Francisca y Anko
 
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
Pastores Francisca y Anko
 
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor AnkoNo tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
Pastores Francisca y Anko
 
Guerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armaduraGuerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armadura
Pastores Francisca y Anko
 
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombresLo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
Pastores Francisca y Anko
 
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
Pastores Francisca y Anko
 
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de TitoSana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Pastores Francisca y Anko
 
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
Pastores Francisca y Anko
 
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vidaDonde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
Pastores Francisca y Anko
 
Cristianos de buena madera
Cristianos de buena maderaCristianos de buena madera
Cristianos de buena madera
Pastores Francisca y Anko
 
La familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la rocaLa familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la roca
Pastores Francisca y Anko
 
Redimidos por cristo
Redimidos por cristoRedimidos por cristo
Redimidos por cristo
Pastores Francisca y Anko
 

More from Pastores Francisca y Anko (15)

Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbakselBijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
 
13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano
 
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
 
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
 
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
 
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor AnkoNo tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
 
Guerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armaduraGuerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armadura
 
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombresLo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
 
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
 
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de TitoSana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
 
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
 
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vidaDonde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
 
Cristianos de buena madera
Cristianos de buena maderaCristianos de buena madera
Cristianos de buena madera
 
La familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la rocaLa familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la roca
 
Redimidos por cristo
Redimidos por cristoRedimidos por cristo
Redimidos por cristo
 

Recently uploaded

Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!
Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!
Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!
Noordwolde, Friesland
 
De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7
De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7
De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7
Clark Gillian Van Herrewege
 
20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx
20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx
20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx
dgorter
 
Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)
Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)
Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)
Ten Bos
 
De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4
De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4
De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4
Clark Gillian Van Herrewege
 
Leer de tarot met je onderbewuste les 6.pdf
Leer de tarot met je onderbewuste les 6.pdfLeer de tarot met je onderbewuste les 6.pdf
Leer de tarot met je onderbewuste les 6.pdf
Clark Gillian Van Herrewege
 

Recently uploaded (6)

Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!
Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!
Toon mijn liefde, zegt Jezus. Een opdracht en een uitdaging!!
 
De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7
De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7
De Gehangene en de Dood: Leer de tarot met je onderbewuste les 7
 
20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx
20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx
20240707AlblasserdamxDankbaarheidXX.pptx
 
Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)
Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)
Samen gezonden (vijftiende zondag door het jaar B, Ten Bos 2024)
 
De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4
De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4
De Geliefden en de Zegewagen: Leer de tarot met je onderbewuste les 4
 
Leer de tarot met je onderbewuste les 6.pdf
Leer de tarot met je onderbewuste les 6.pdfLeer de tarot met je onderbewuste les 6.pdf
Leer de tarot met je onderbewuste les 6.pdf
 

Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko

 • 2. WAT ZIJN ZIELSBANDEN • Een zielsband kan vele functies dienen, maar in zijn eenvoudigste vorm verbindt het twee zielen samen in het spirituele rijk. • In de Bijbel wordt het woord zielsband niet gebruikt, maar er wordt over gesproken als het gaat over zielen die aan elkaar worden gehecht, één vlees worden, enz. • Het gaat dus over knopen, verbondenheid die een invloed hebben op zowel je fysieke als spirituele leven. • qashar: binden, verenigen, samenzweren
 • 3. ZIELSBANDEN – VRIENDEN • Zielsbanden tussen vrienden (1 Samuël 18:1 HSV) 1Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte.18:1 dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte - Letterlijk: dat de ziel van Jonathan aan de ziel van David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. qashar: binden, verenigen, samenzweren • Zielsbanden tussen vader en zoon / OOK Moeder en dochter Genesis 44:30-31 30,31 Zo liggen de zaken. Als ik terugkom bij mijn vader zonder de jongen—aangezien zijn leven zo verbonden is met het leven van zijn zoon—en hij ziet dat hij er niet is, zal hij sterven. En wij zullen er verantwoordelijk voor zijn dat zijn grijze haren met verdriet het graf ingaan. PAS OP VOOR AFGODERIJ!!
 • 4. ZIELSBANDEN – VADER & ZOON • Zielsbanden tussen vader en zoon / OOK Moeder en dochter Genesis 44:30-31 30,31 Zo liggen de zaken. Als ik terugkom bij mijn vader zonder de jongen—aangezien zijn leven zo verbonden is met het leven van zijn zoon—en hij ziet dat hij er niet is, zal hij sterven. En wij zullen er verantwoordelijk voor zijn dat zijn grijze haren met verdriet het graf ingaan. PAS OP VOOR AFGODERIJ!!
 • 5. POSITIEVE ZIELSBANDEN - GOD • Deuteronomium 10:20 U moet ontzag hebben voor de Here, uw God, en Hem aanbidden. Houd u aan Hem vast en zweer alleen bij zijn naam. • Eigenlijk staat hier dat ze aan de Heer God moeten 'kleven.’ • 1 Samuël 25:29 Als u wordt achtervolgd door hen die het op uw leven hebben voorzien, zult u veilig zijn bij de Here, uw God. Net zo veilig alsof Hij u in zijn hand hield. Maar de levens van uw vijanden zal de Here wegslingeren als stenen uit een slinger!
 • 6. ZIELSBAND MET LEIDER/PASTOR • Er kan een zielsband zijn met een voorganger of leider • 2 Samuël 20:2 Zo verliet iedereen die plek en allen lieten David in de steek, uitgezonderd de mannen van Juda. Ze gingen achter Seba aan! Maar de mannen van Juda bleven bij hun koning en begeleidden hem van de Jordaan naar Jeruzalem.
 • 7. POSITIEF - Zielsbanden met medechristenen • Verenigen in associatie of genegenheid; Een geheel! • Efeziërs 4:16 En Hij zorgt ervoor dat het Lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. En Hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het Lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het Lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen. • Colossenzen 2:19 Zij houden zich niet aan Christus, het hoofd van het Lichaam, de Gemeente, dat met gewrichten en pezen door Hem wordt bijeengehouden. Alleen door met Hem verbonden te blijven, kan de Gemeente groeien zoals God het wil. • Hebreeën 10:25 Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.
 • 8. POSITIEF - HUWELIJK • Zielsbanden kunnen worden gevormd in huwelijksrelaties • Genesis 2:24 Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze één geheel. • Eigenlijk staat hier dat hij zijn vader en moeder zal verlaten en aan zijn vrouw zal 'kleven.'
 • 9. NEGATIEF - Zielsbanden gevormd door hoererij en immoraliteit • 1 Corinthiërs 6:16 Of weet u niet dat u, door gemeenschap te hebben met een prostituee, één met haar wordt? Want God heeft gezegd: ‘Man en vrouw worden werkelijk één.’ • Genesis 34:2-3 Toen zag Sichem, de zoon van de Chiwwitische koning Chamor, haar. Hij nam haar mee, had gemeenschap met haar en onteerde haar zo. 3 Hij werd hals-over-kop verliefd op Dina en probeerde haar voor zich te winnen. • 1 Koningen 11:2 Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Here tegen de Israëlieten had gezegd dat zij niet met zulke vrouwen mochten trouwen, omdat deze hen zouden overhalen hun afgoden te gaan aanbidden. Maar Salomo hield juist van die vrouwen.
 • 10. NEGATIEF - Zielsbanden met de wereld • Zielsbanden met de wereld zijn verboden, want ze brengen ons terug naar oude dingen en zullen onze bevrijding belemmeren. • Jozua 23: 12Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, • 13weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.
 • 11. Bind je ziel niet met een belofte • Je kunt je ziel binden met een belofte en het is aan jou om je eraan te houden of het kan je voor altijd achtervolgen. • Gebonden - aan juk, vastmaken, gevangenis, in boeien geslagen, vastgebonden • Spreuken 21:23 Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. • Prediker 5:4-6 Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. 5 In dat geval zondigt u met uw mond. Probeer u niet te verdedigen door de priester van God te vertellen dat het allemaal een misverstand was. Dat zou God boos maken, Hij zou dan wel eens een eind kunnen maken aan uw voorspoed in het leven. 6 Dromen en veel gepraat zijn er al genoeg, heb liever ontzag voor God.
 • 12. ZIELSBANDEN BREKEN • Breek met alle zonden! • Verwerp alle goddeloze geschenken uit zielsbanden • Dingen zoals bloemen en liefdesbrieven die tijdens een overspel zijn gegeven, moeten worden vernietigd. • Denk aan ringen, kettingen uit erfenissen • Breek alle beloften of toezeggingen die een rol hebben gespeeld bij het vormen van de zielsband en toon berouw getoond • "Ik zal voor altijd van je houden“ • "Ik zou nooit van een andere man kunnen houden!" • “Mama ik zal je nooit verlaten” • “Papa ik wil net als jou worden..” • “Ik zal je alles terugbetalen” • Vergeef die persoon als je iets tegen hem of haar hebt.
 • 13. DOE AFSTAND VAN DE ZIELSBAND • In de naam van Jezus doe ik nu afstand van alle goddeloze zielsbanden die gevormd zijn tussen mij en …………(NAAM), als gevolg van _______________ (schuld, belofte, overspel, hoererij, obsessie, afgoderij, etc.)”, ik vergeef ………..(NAAM) volledig van alles wat in mijn leven is gekomen door die zielsbanden.
 • 14. BREEK DE ZIELSBAND! • Met de autoriteit van de naam van JEZUS CHRISTUS, breek en verbreek ik nu alle goddeloze zielsbanden die gevormd zijn tussen mij en…………(naam) als gevolg van _____________ (schuld, belofte, overspel, hoererij, obsessie, afgoderij, etc.)."
 • 15. VRAAG HERSTEL VAN JE HART • Jezus ik vraag u mijn hart te wassen in uw Bloed en mijn lichaam en ziel volledig te reinigen van negatieve gevoelens van haat, of wrok tegenover ……………(NAAM). Ik vraag in de naam van Jezus Christus dat zijn/haar leven gezegend wordt en dat ook aan zijn/haar kant alle zielsbanden met mij worden vernietigt. • IK DANK U MIJN HEER!!
 • 16. WE GAAN BIDDEN • Jakobus 5:16 Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.