SlideShare a Scribd company logo
Zeven stappen naar de
bevrijding
1 Eerlijkheid
Psalmen 32:5
Toen heb ik U al mijn zonden beleden
en niets voor U verborgen gehouden.
Ik zei: ‘Ik zal de Here alles opbiechten’
en toen hebt U mijn schuld vergeven.
Psalmen 139:23-24
23
God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart.
Toets mij. U mag alles weten wat er in mij
omgaat.
24
Let op of ik soms de verkeerde weg opga.
Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid
voert.
2. Bescheidenheid
Jakobus 4:6-7
6 Maar Hij geeft ons steeds meer genade.
Daarom staat er in de Boeken: ‘God keert
Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is
genadig voor wie nederig is.’
7 Onderwerp u dus aan God, maar verzet u
tegen de duivel en hij zal van u
wegvluchten.
Jakobus 5:16 Beken daarom
uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar,
zodat u genezen wordt. Want als een goed
en rechtvaardig mens God om iets bidt,
heeft dat een geweldige uitwerking.
3. Berouw . Spijt
Amos 3:3
3 Want hoe kunnen wij met elkaar praten als uw zonden ons scheiden en wij het niet eens
worden?
3 Kunnen twee mensen samen op pad gaan, als ze dat niet eerst samen afgesproken
hebben?
Ezechiël 20:43
43 Dan zult u terugdenken aan al uw zonden en van uzelf walgen om al het kwaad dat u
hebt gedaan.
4. VERZAKEN! AFSTAND DOEN!! VERWERPEN!! VAN OUDE LEVEN
Handelingen 19:18-19
18 Verscheidene christenen bekenden openlijk wat voor verkeerde dingen zij hadden
gedaan.
19 Velen die zich met toverij hadden beziggehouden, gooiden hun toverboeken op een
stapel en staken die voor de ogen van heel de stad in brand. Er ging naar schatting voor
vijftigduizend zilverstukken in vlammen op.
5. Vergiffenis
Mattheüs 6:14-15 Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie
hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen.
15 Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet
vergeven.
6. Gebed
Joël 2:32
32 Ieder die dan de naam van de Here aanroept, zal gered worden,
want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals
de Here heeft beloofd. Want ieder die Hij, de Here, roept, zal worden
gered.’
7. Oorlog
Jakobus 4:7 Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.
2 Corinthiërs 10:3-5 Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te
werk om de strijd te winnen. 4 Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken.
5 Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières
tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van
menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.
GENEZING &
BEVRIJDING
Zefanja 3:17 De HERE, uw God,
is bij u. Hij is een machtige
verlosser. Hij zal vol blijdschap
over u zijn. Hij zal u liefhebben
en u niet beschuldigen. Hij zal
over u juichen met een lied van
vreugde.’
Zeven stappen om de
bevrijding vast te houden
1 Gebruik volledige wapenrusting van God
• Efeziërs 6:10-18
• 11 Bewapen u met alle wapens die God ons geeft.
Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen
kwaad kunnen doen. 12 Want wij vechten niet
tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de
duivelse heersers en machten die deze donkere
wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de
onzichtbare wereld om ons heen. 13 Bewapen u dus
met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als
de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te
hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd
tevoorschijn komen.
14 Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid
om en gesp het borstpantser van de
rechtvaardigheid aan. 15 Trek de schoenen aan van
de bereidheid om het goede nieuws van de vrede
met God bekend te maken. 16 In elk gevecht zult u
het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u
alle brandende pijlen van de duivel kunt
doven. 17 U zult niet zonder de helm van de
redding kunnen of zonder het zwaard van de
Geest, het woord van God.
18 Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door
de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd
vol en bid onafgebroken voor de andere
christenen.
Filippenzen 4:8 Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol,
rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.
2. Beken positief
Markus 11:23 Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan
en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat
het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is.
Positieve bekentenissen zijn een uiting van de geloof.
3. Blijf in de
BIJBEL!!
• Jakobus 1:22-25 Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook.
Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de
gek. 23 Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet. 24 Dan
kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar
ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij er uitziet. 25 Luister dus goed naar
de volmaakte wet, namelijk de wet die je vrijmaakt, en doe ook wat die
wet zegt. Vergeet niet wat je gehoord hebt, maar dóe het ook. Dan zal
het goed met je gaan.
Psalmen 1:1-
3
4. Kruisig het
vlees
• Lukas 9:23 Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Als je bij Mij wil horen, moet je stoppen met
voor jezelf te leven. Je moet elke dag het kruis opnemen en Mij volgen.
• Galaten 5:19-21 Het is duidelijk wat verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen doen op
het gebied van seks, er maar op los leven, 20 afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie,
jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, 21 moord, dronkenschap, wilde
feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb
gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God
komen.
24 De mensen die van Christus zijn, hebben hun 'ik' met alles wat daarbij hoort
gekruisigd.
Doorbreek alle oude
patronen die aan boze
geesten binden!!
5. Ontwikkel een leven van
voortdurende lof en
Constant gebed
• 1 Thessalonicenzen
5:17 Bid zonder
ophouden.
• Hebreeën 13:15
Laten we Hem dus
aldoor prijzen. Onze
woorden van
dankbaarheid en van
geloof zijn ons offer
aan Hem in wie wij
geloven.
6. Houd een
leven van
gemeenschap in
stand
• 1 Corinthiërs 12:12-14 Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel
uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één
lichaam. Zo is het ook met Christus. 13 Want we zijn allemaal in één Geest
ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet uit
of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we
slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest. Een
lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot
aantal lichaamsdelen?
Het schaap dat van de kudde afdwaalt, is het schaap dat het meest gevaar loopt!
7. Onderwerp u
volledig aan
Christus
• Romeinen 5:10 Toen we nog vijanden van God waren,
heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met Hem
konden sluiten. Namelijk door de dood van zijn Zoon.
Daardoor zijn we vrienden van God geworden. En
daarom is het nu ook zéker dat we elke dag worden
gered en veilig zijn door het léven van zijn Zoon.

More Related Content

Similar to Zeven stappen naar de geestelijke bevrijding

We blijven vreemden, maar...
We blijven vreemden, maar...We blijven vreemden, maar...
We blijven vreemden, maar...
Noordwolde, Friesland
 
ds Poot
ds Pootds Poot
Wie god vreest heeft niets te vrezen x
Wie god vreest heeft niets te vrezen xWie god vreest heeft niets te vrezen x
Wie god vreest heeft niets te vrezen x
Bertus Keuter
 
2014 03-15 eén god, schepper van alles
2014 03-15 eén god, schepper van alles2014 03-15 eén god, schepper van alles
2014 03-15 eén god, schepper van alles
gezondewoorden
 
2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx
2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx
2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx
Noordwolde, Friesland
 
04-10-2015 avond dienst
04-10-2015 avond dienst04-10-2015 avond dienst
04-10-2015 avond dienst
Noordwolde, Friesland
 
Psalm 32
Psalm 32Psalm 32
Psalm 32
goedbericht
 
Omgaan met twijfel
Omgaan met twijfelOmgaan met twijfel
Omgaan met twijfel
Noordwolde, Friesland
 
vGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uur
vGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uurvGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uur
vGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uur
Noordwolde, Friesland
 
De toorn van God
De toorn van GodDe toorn van God
De toorn van God
vader Jakob
 
Openbaring 3
Openbaring 3Openbaring 3
Openbaring 3
Noordwolde, Friesland
 
Weglopen voor God!!
Weglopen voor God!!Weglopen voor God!!
Weglopen voor God!!
Noordwolde, Friesland
 
God koopt slaven op!!
God koopt slaven op!!God koopt slaven op!!
God koopt slaven op!!
Noordwolde, Friesland
 
1. hoe kunnen we de toekomst kennen
1. hoe kunnen we de toekomst kennen1. hoe kunnen we de toekomst kennen
1. hoe kunnen we de toekomst kennen
Maikel
 
De muur afbreken
De muur afbrekenDe muur afbreken
De muur afbreken
Noordwolde, Friesland
 
20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019
20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 201920181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019
20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019
Noordwolde, Friesland
 
Hebreeen studie 20
Hebreeen studie 20Hebreeen studie 20
Hebreeen studie 20
André Piet
 

Similar to Zeven stappen naar de geestelijke bevrijding (20)

We blijven vreemden, maar...
We blijven vreemden, maar...We blijven vreemden, maar...
We blijven vreemden, maar...
 
Lichaam Tempel
Lichaam TempelLichaam Tempel
Lichaam Tempel
 
Wapenrusting
WapenrustingWapenrusting
Wapenrusting
 
1GOD_ deel1
1GOD_ deel11GOD_ deel1
1GOD_ deel1
 
ds Poot
ds Pootds Poot
ds Poot
 
Wie god vreest heeft niets te vrezen x
Wie god vreest heeft niets te vrezen xWie god vreest heeft niets te vrezen x
Wie god vreest heeft niets te vrezen x
 
2014 03-15 eén god, schepper van alles
2014 03-15 eén god, schepper van alles2014 03-15 eén god, schepper van alles
2014 03-15 eén god, schepper van alles
 
2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx
2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx
2022 APR 03 - Ds Douma v/d Molen.pptx
 
04-10-2015 avond dienst
04-10-2015 avond dienst04-10-2015 avond dienst
04-10-2015 avond dienst
 
Psalm 32
Psalm 32Psalm 32
Psalm 32
 
Omgaan met twijfel
Omgaan met twijfelOmgaan met twijfel
Omgaan met twijfel
 
vGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uur
vGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uurvGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uur
vGKN Noordwolde, 1 Nov 09.30 uur
 
De toorn van God
De toorn van GodDe toorn van God
De toorn van God
 
Openbaring 3
Openbaring 3Openbaring 3
Openbaring 3
 
Weglopen voor God!!
Weglopen voor God!!Weglopen voor God!!
Weglopen voor God!!
 
God koopt slaven op!!
God koopt slaven op!!God koopt slaven op!!
God koopt slaven op!!
 
1. hoe kunnen we de toekomst kennen
1. hoe kunnen we de toekomst kennen1. hoe kunnen we de toekomst kennen
1. hoe kunnen we de toekomst kennen
 
De muur afbreken
De muur afbrekenDe muur afbreken
De muur afbreken
 
20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019
20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 201920181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019
20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019
 
Hebreeen studie 20
Hebreeen studie 20Hebreeen studie 20
Hebreeen studie 20
 

More from Pastores Francisca y Anko

HOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor Anko
HOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor AnkoHOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor Anko
HOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor Anko
Pastores Francisca y Anko
 
Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko
Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor AnkoBijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko
Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko
Pastores Francisca y Anko
 
De geboorte van Jezus was een oorlogsverklaring
De geboorte van Jezus was een oorlogsverklaringDe geboorte van Jezus was een oorlogsverklaring
De geboorte van Jezus was een oorlogsverklaring
Pastores Francisca y Anko
 
Volledige bijbelstudie over Engelen in de Bijbel
Volledige bijbelstudie over Engelen in de BijbelVolledige bijbelstudie over Engelen in de Bijbel
Volledige bijbelstudie over Engelen in de Bijbel
Pastores Francisca y Anko
 
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbakselBijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Pastores Francisca y Anko
 
13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano
Pastores Francisca y Anko
 
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Pastores Francisca y Anko
 
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Pastores Francisca y Anko
 
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
Pastores Francisca y Anko
 
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor AnkoNo tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
Pastores Francisca y Anko
 
Guerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armaduraGuerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armadura
Pastores Francisca y Anko
 
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombresLo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
Pastores Francisca y Anko
 
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
Pastores Francisca y Anko
 
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de TitoSana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Pastores Francisca y Anko
 
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
Pastores Francisca y Anko
 
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vidaDonde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
Pastores Francisca y Anko
 
Cristianos de buena madera
Cristianos de buena maderaCristianos de buena madera
Cristianos de buena madera
Pastores Francisca y Anko
 
La familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la rocaLa familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la roca
Pastores Francisca y Anko
 
Redimidos por cristo
Redimidos por cristoRedimidos por cristo
Redimidos por cristo
Pastores Francisca y Anko
 

More from Pastores Francisca y Anko (19)

HOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor Anko
HOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor AnkoHOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor Anko
HOOR STEM VAN GOD - Volledige bijbel studie van Pastor Anko
 
Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko
Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor AnkoBijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko
Bijbelstudie - ZIELSBANDEN BREKEN Volledige Studie Pastor Anko
 
De geboorte van Jezus was een oorlogsverklaring
De geboorte van Jezus was een oorlogsverklaringDe geboorte van Jezus was een oorlogsverklaring
De geboorte van Jezus was een oorlogsverklaring
 
Volledige bijbelstudie over Engelen in de Bijbel
Volledige bijbelstudie over Engelen in de BijbelVolledige bijbelstudie over Engelen in de Bijbel
Volledige bijbelstudie over Engelen in de Bijbel
 
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbakselBijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel
 
13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano13 actividades indispensables de un Cristiano
13 actividades indispensables de un Cristiano
 
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
Conferencia para MATRIMONIOS CRISTIANOS
 
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
Como orar por mas de 1 minuto usando la oracion de efesios 1
 
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13Como orar por mas de 1 minuto  padre nuestro mateo 6:9-13
Como orar por mas de 1 minuto padre nuestro mateo 6:9-13
 
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor AnkoNo tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
No tengo tiempo para orar | Serie: Recuperar la oración | Pastor Anko
 
Guerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armaduraGuerra espiritual - Toma tu armadura
Guerra espiritual - Toma tu armadura
 
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombresLo que las mujeres deben saber de los hombres
Lo que las mujeres deben saber de los hombres
 
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
La vida de josias - 2 Cronicas 35-35, 2 Reyes 22:1
 
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de TitoSana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
Sana doctrina y conducta de un cristiano - Libro de Tito
 
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
5 Herramientas para criar tus hijos - Padres cristianos
 
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vidaDonde esta el Espiritu Santo en tu vida
Donde esta el Espiritu Santo en tu vida
 
Cristianos de buena madera
Cristianos de buena maderaCristianos de buena madera
Cristianos de buena madera
 
La familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la rocaLa familia - edificada sobre la roca
La familia - edificada sobre la roca
 
Redimidos por cristo
Redimidos por cristoRedimidos por cristo
Redimidos por cristo
 

Zeven stappen naar de geestelijke bevrijding

 • 1. Zeven stappen naar de bevrijding
 • 2. 1 Eerlijkheid Psalmen 32:5 Toen heb ik U al mijn zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: ‘Ik zal de Here alles opbiechten’ en toen hebt U mijn schuld vergeven. Psalmen 139:23-24 23 God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. 24 Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid voert.
 • 3. 2. Bescheidenheid Jakobus 4:6-7 6 Maar Hij geeft ons steeds meer genade. Daarom staat er in de Boeken: ‘God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is.’ 7 Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Jakobus 5:16 Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.
 • 4. 3. Berouw . Spijt Amos 3:3 3 Want hoe kunnen wij met elkaar praten als uw zonden ons scheiden en wij het niet eens worden? 3 Kunnen twee mensen samen op pad gaan, als ze dat niet eerst samen afgesproken hebben? Ezechiël 20:43 43 Dan zult u terugdenken aan al uw zonden en van uzelf walgen om al het kwaad dat u hebt gedaan.
 • 5. 4. VERZAKEN! AFSTAND DOEN!! VERWERPEN!! VAN OUDE LEVEN Handelingen 19:18-19 18 Verscheidene christenen bekenden openlijk wat voor verkeerde dingen zij hadden gedaan. 19 Velen die zich met toverij hadden beziggehouden, gooiden hun toverboeken op een stapel en staken die voor de ogen van heel de stad in brand. Er ging naar schatting voor vijftigduizend zilverstukken in vlammen op.
 • 6. 5. Vergiffenis Mattheüs 6:14-15 Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. 15 Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet vergeven.
 • 7. 6. Gebed Joël 2:32 32 Ieder die dan de naam van de Here aanroept, zal gered worden, want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de Here heeft beloofd. Want ieder die Hij, de Here, roept, zal worden gered.’
 • 8. 7. Oorlog Jakobus 4:7 Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. 2 Corinthiërs 10:3-5 Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. 4 Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. 5 Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.
 • 9. GENEZING & BEVRIJDING Zefanja 3:17 De HERE, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.’
 • 10. Zeven stappen om de bevrijding vast te houden
 • 11. 1 Gebruik volledige wapenrusting van God • Efeziërs 6:10-18 • 11 Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. 12 Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. 13 Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. 14 Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. 15 Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. 16 In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. 17 U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God. 18 Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Filippenzen 4:8 Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.
 • 12. 2. Beken positief Markus 11:23 Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is. Positieve bekentenissen zijn een uiting van de geloof.
 • 13. 3. Blijf in de BIJBEL!! • Jakobus 1:22-25 Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek. 23 Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet. 24 Dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij er uitziet. 25 Luister dus goed naar de volmaakte wet, namelijk de wet die je vrijmaakt, en doe ook wat die wet zegt. Vergeet niet wat je gehoord hebt, maar dóe het ook. Dan zal het goed met je gaan. Psalmen 1:1- 3
 • 14. 4. Kruisig het vlees • Lukas 9:23 Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Als je bij Mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet elke dag het kruis opnemen en Mij volgen. • Galaten 5:19-21 Het is duidelijk wat verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op los leven, 20 afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, 21 moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen. 24 De mensen die van Christus zijn, hebben hun 'ik' met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Doorbreek alle oude patronen die aan boze geesten binden!!
 • 15. 5. Ontwikkel een leven van voortdurende lof en Constant gebed • 1 Thessalonicenzen 5:17 Bid zonder ophouden. • Hebreeën 13:15 Laten we Hem dus aldoor prijzen. Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn ons offer aan Hem in wie wij geloven.
 • 16. 6. Houd een leven van gemeenschap in stand • 1 Corinthiërs 12:12-14 Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. 13 Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest. Een lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen? Het schaap dat van de kudde afdwaalt, is het schaap dat het meest gevaar loopt!
 • 17. 7. Onderwerp u volledig aan Christus • Romeinen 5:10 Toen we nog vijanden van God waren, heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met Hem konden sluiten. Namelijk door de dood van zijn Zoon. Daardoor zijn we vrienden van God geworden. En daarom is het nu ook zéker dat we elke dag worden gered en veilig zijn door het léven van zijn Zoon.