SlideShare a Scribd company logo
MANUSCRIPTORIUMMANUSCRIPTORIUM
::
vize virtuálníhovize virtuálního
badatelského prostředíbadatelského prostředí
Zdeněk UhlířZdeněk Uhlíř
Národní knihovna České republikyNárodní knihovna České republiky
Praha – ÚISKPraha – ÚISK
26.03.200726.03.2007
Vznik ManuscriptoriaVznik Manuscriptoria
 integrace a zpřístupnění originálníchintegrace a zpřístupnění originálních
historických dokumentů zdigitalizovanýchhistorických dokumentů zdigitalizovaných
v programu MEMORIAE MUNDI SERIESv programu MEMORIAE MUNDI SERIES
BOHEMICABOHEMICA
 vytvoření otevřeného/soubornéhovytvoření otevřeného/souborného
katalogu historických fondůkatalogu historických fondů
Co je MANUSCRIPTORIUMCo je MANUSCRIPTORIUM
nynínyní
 digitální knihovna sdružující:digitální knihovna sdružující:
 katalogové záznamykatalogové záznamy
 digitální obrazydigitální obrazy
 plné textyplné texty
 největší digitální knihovna zpřístupňujícínejvětší digitální knihovna zpřístupňující
starší historické dokumenty na světěstarší historické dokumenty na světě
 cena UNESCO Džikdži 2005cena UNESCO Džikdži 2005
MANUSCRIPTORIUM do školMANUSCRIPTORIUM do škol
 mutace pro pomoc výuce na základních amutace pro pomoc výuce na základních a
středních školáchstředních školách
 výběr dokumentů podle tématvýběr dokumentů podle témat
 doplnění dokumentů o plné textydoplnění dokumentů o plné texty
 edice primárních dokumentůedice primárních dokumentů
 sekundární dokumentysekundární dokumenty
 instruktivní návody pro využití při výuceinstruktivní návody pro využití při výuce
Vyhledávání dokumentůVyhledávání dokumentů
 jednoduchéjednoduché
 kombinovanékombinované
 způsoby – možnosti:způsoby – možnosti:
 defaultně operátor ORdefaultně operátor OR
 tolerancetolerance
 grafické variantygrafické varianty
 řetězec/frázeřetězec/fráze
 ve fulltextuve fulltextu
 strukturovaněstrukturovaně
Prohlížení obrazůProhlížení obrazů
 stupně komprese – stupně kvality:stupně komprese – stupně kvality:
 galeriegalerie
 náhled/previewnáhled/preview
 nižší/lownižší/low
 vyšší/normalvyšší/normal
 černobílá/black and white optimisationčernobílá/black and white optimisation
 nejvyšší/excelentní kvalita vnejvyšší/excelentní kvalita v
MANUSCRIPTORIU zpřístupňována neníMANUSCRIPTORIU zpřístupňována není
 zoomingzooming
Partneři MANUSCRIPTORIAPartneři MANUSCRIPTORIA
 účastníci programu MEMORIAE MUNDIúčastníci programu MEMORIAE MUNDI
SERIES BOHEMICA – cca 40 institucí v ČeskuSERIES BOHEMICA – cca 40 institucí v Česku
 slovenští partneři užívající téže technologie – UKslovenští partneři užívající téže technologie – UK
Bratislava, KAV BratislavaBratislava, KAV Bratislava
 partneři evropského projektu ECH:TOPICC –partneři evropského projektu ECH:TOPICC –
KAV Vilno, UK Budapešť, NUK LublaňKAV Vilno, UK Budapešť, NUK Lublaň
 individuální partneři – BU Vratislavindividuální partneři – BU Vratislav, BN Varšava,, BN Varšava,
NUK Záhřeb, VK Oděssa, NK AnkaraNUK Záhřeb, VK Oděssa, NK Ankara
 partneři evropského projektu ENRICH – 19partneři evropského projektu ENRICH – 19
plných, cca 10 přidruženýchplných, cca 10 přidružených
 partneři rakouského projektu MONASTERIUMpartneři rakouského projektu MONASTERIUM
Evropská digitální knihovnaEvropská digitální knihovna
 dlouhodobá snaha MANUSCRIPTORIA odlouhodobá snaha MANUSCRIPTORIA o
integraci dalších partnerů v mezinárodnímintegraci dalších partnerů v mezinárodním
a nadnárodním rámcia nadnárodním rámci
 soustavné úsilí o vůdčí postavení vsoustavné úsilí o vůdčí postavení v
EvropěEvropě
 projekt ENRICH:projekt ENRICH:
 síťová integracesíťová integrace
 znalostní web – ontologie (evropský projektznalostní web – ontologie (evropský projekt
VICODI)VICODI)
 multilingvalismusmultilingvalismus
Integrace MANUSCRIPTORIAIntegrace MANUSCRIPTORIA
 JIB – Jednotná informační bránaJIB – Jednotná informační brána
 TEL – The European LibraryTEL – The European Library
 CERL Manuscripts PortalCERL Manuscripts Portal
Virtuální prostředí dnesVirtuální prostředí dnes
 síťová integrace – fyzická agregace dosíťová integrace – fyzická agregace do
jediné databázejediné databáze
 jednotný vnitřní standard – heterogenitajednotný vnitřní standard – heterogenita
standardů v integrovaném síťovémstandardů v integrovaném síťovém
prostředíprostředí
 konceptuální rámec/datový model –konceptuální rámec/datový model –
ideologie markupu/katalogizační pravidloideologie markupu/katalogizační pravidlo
 flexibilita funkčních struktur – zneužití taguflexibilita funkčních struktur – zneužití tagu
Virtuální prostředí - představaVirtuální prostředí - představa
 katalogové záznamy – evidenční záznamkatalogové záznamy – evidenční záznam
+ vážené doplňující záznamy+ vážené doplňující záznamy
 digitální obrazové kopiedigitální obrazové kopie
 plné texty primárních dokumentůplné texty primárních dokumentů
 plné texty sekundárních dokumentůplné texty sekundárních dokumentů
 audio primárních dokumentůaudio primárních dokumentů
 video sekundárních dokumentůvideo sekundárních dokumentů
 multimodální dokumentymultimodální dokumenty
Virtuální prostředí v budoucnu – toVirtuální prostředí v budoucnu – to
jednoduššíjednodušší
 virtuální realita – faktoid -> jedno-jednoznačnávirtuální realita – faktoid -> jedno-jednoznačná
korelace fyzických originálních dokumentů akorelace fyzických originálních dokumentů a
digitálních kopií i elektronických katalogovýchdigitálních kopií i elektronických katalogových
záznamůzáznamů
 využití OCR pro vyhledávánívyužití OCR pro vyhledávání
 exemplářový (exemplářový (itemitem) – bibliografický záznam) – bibliografický záznam
((manifestationmanifestation))
 sdružování/clustering:sdružování/clustering:
 exemplářové -> bibliografické záznamyexemplářové -> bibliografické záznamy
 exemplářové záznamy -> institucionální sdruženíexemplářové záznamy -> institucionální sdružení
Virtuální prostředí v budoucnu – toVirtuální prostředí v budoucnu – to
složitějšísložitější
 vyhledávání podle ontologií/sémantickýchvyhledávání podle ontologií/sémantických
sítísítí
 vyhledávání podle komplexů/syntagmatvyhledávání podle komplexů/syntagmat
 využití komplexů pro citačnívyužití komplexů pro citační
analýzu/bibliometriianalýzu/bibliometrii
 sdružování/clustering plných textůsdružování/clustering plných textů
primárních dokumentů na základě míryprimárních dokumentů na základě míry
podobnostipodobnosti
 vytváření virtuálních dokumentůvytváření virtuálních dokumentů
Virtuální prostředí v budoucnu – toVirtuální prostředí v budoucnu – to
nejobtížnějšínejobtížnější
 sémantické vyhledávání nad celou databázísémantické vyhledávání nad celou databází
(primární, sekundární, terciární dokumenty)(primární, sekundární, terciární dokumenty)
 sémantický multilingvalismussémantický multilingvalismus
 využití komputační lingvistiky pro rozpoznánívyužití komputační lingvistiky pro rozpoznání
fluidního textu a práci s nímfluidního textu a práci s ním
 obousměrné/protisměrné větvení (FRBRobousměrné/protisměrné větvení (FRBR
předpokládá pouze jednodměrné shora):předpokládá pouze jednodměrné shora):
 nejenom:nejenom: work -> expression -> manifestation -> itemwork -> expression -> manifestation -> item,,
 ale i: item ->ale i: item -> manifestation -> expression -> workmanifestation -> expression -> work,,
 tudíž také: problémtudíž také: problém worxpressionworxpression
 multilingvalismus textové tradicemultilingvalismus textové tradice
ukázky (1)ukázky (1)
ManuscriptoriumManuscriptorium
ManuscriptoriumManuscriptorium do školdo škol
previewpreview plných textůplných textů
ukázky (2)ukázky (2)
JIBJIB
TELTEL
CERLCERL ManuscriptsManuscripts PortalPortal
DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST
Zdenek.UhlirZdenek.Uhlir@@nkp.cznkp.cz

More Related Content

Viewers also liked

Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
Filip Šír: Virtuální národní fonotéka Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
ÚISK FF UK
 
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
ÚISK FF UK
 
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
ÚISK FF UK
 
Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii
Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii
Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii
ÚISK FF UK
 
Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit
Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit
Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit
ÚISK FF UK
 
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
ÚISK FF UK
 
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
ÚISK FF UK
 
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
ÚISK FF UK
 
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
ÚISK FF UK
 
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
ÚISK FF UK
 
Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...
Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...
Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...
ÚISK FF UK
 
Tomáš Bouda: Pomalé čtení
Tomáš Bouda: Pomalé čtení Tomáš Bouda: Pomalé čtení
Tomáš Bouda: Pomalé čtení
ÚISK FF UK
 
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
ÚISK FF UK
 
Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR
Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR
Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR
ÚISK FF UK
 
Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti
Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti
Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti
ÚISK FF UK
 
Alenka Šauperl: Social Tagging and Subject Headings
Alenka Šauperl: Social Tagging and Subject HeadingsAlenka Šauperl: Social Tagging and Subject Headings
Alenka Šauperl: Social Tagging and Subject Headings
ÚISK FF UK
 
Václav Jansa: Svět svobodného softwaru
Václav Jansa: Svět svobodného softwaru Václav Jansa: Svět svobodného softwaru
Václav Jansa: Svět svobodného softwaru
ÚISK FF UK
 
Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti
Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti
Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti
ÚISK FF UK
 
Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích
Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích
Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích
ÚISK FF UK
 
Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně
Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně
Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně
ÚISK FF UK
 

Viewers also liked (20)

Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
Filip Šír: Virtuální národní fonotéka Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
Filip Šír: Virtuální národní fonotéka
 
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
 
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
 
Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii
Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii
Ivana Bradáčová: Služby knihoven ve Velké Británii
 
Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit
Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit
Lenka Hořínková Kouřilová: Hermeneutika virtuálních komunit
 
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
 
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
 
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
 
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
 
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
 
Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...
Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...
Milan Talich: Geografické informační systémy a on-line zpřístupňování map na ...
 
Tomáš Bouda: Pomalé čtení
Tomáš Bouda: Pomalé čtení Tomáš Bouda: Pomalé čtení
Tomáš Bouda: Pomalé čtení
 
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
 
Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR
Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR
Vladimír Karen: Světový informační průmysl a informační trh z pohledu ČR
 
Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti
Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti
Kateřina Pojerová: České neziskové organizace v informační společnosti
 
Alenka Šauperl: Social Tagging and Subject Headings
Alenka Šauperl: Social Tagging and Subject HeadingsAlenka Šauperl: Social Tagging and Subject Headings
Alenka Šauperl: Social Tagging and Subject Headings
 
Václav Jansa: Svět svobodného softwaru
Václav Jansa: Svět svobodného softwaru Václav Jansa: Svět svobodného softwaru
Václav Jansa: Svět svobodného softwaru
 
Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti
Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti
Blanka Tauberová: Zkušenosti malé komunitní knihovny - praktické zkušenosti
 
Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích
Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích
Tereza Praksová: Veřejná soukromá knihovna v Průhonicích
 
Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně
Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně
Petr Novák: Šedá literatura ve Státní technické knihovně
 

Similar to Zdeněk Uhlíř: Vize Manuscriptoria

Role elektronického publikování
Role elektronického publikováníRole elektronického publikování
Role elektronického publikování
lindask
 
Postery ntk
Postery ntkPostery ntk
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacímElektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Ústřední knihovna FF MU
 
Od virtuální k fyzické depozitní knihovně
Od virtuální k fyzické depozitní knihovněOd virtuální k fyzické depozitní knihovně
Od virtuální k fyzické depozitní knihovně
VirtualniDepozitniKnihovna
 
Informacni_instituce
Informacni_instituceInformacni_instituce
Informacni_instituce
KnihovnaUTB
 
VISK 3 a E-knihy (Vít Richter)
VISK 3 a E-knihy (Vít Richter)VISK 3 a E-knihy (Vít Richter)
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
ÚISK FF UK
 
Sborník Infokon 2008
Sborník Infokon 2008Sborník Infokon 2008
Sborník Infokon 2008
BiblioHelp
 
Záležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikace
Záležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikaceZáležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikace
Záležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikace
lindask
 
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČRVirtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
MoravskaZemskaKnihovna
 
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturuHandout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
Ústřední knihovna FF MU
 
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
MoravskaZemskaKnihovna
 
Digitalizace národního kulturního dědictví
Digitalizace národního kulturního dědictvíDigitalizace národního kulturního dědictví
Digitalizace národního kulturního dědictví
Michala Brožová
 
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
ÚISK FF UK
 
Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti
Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnostiOsobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti
Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti
KISK FF MU
 
Digitisation activities and standards in Czech Archives
Digitisation activities and standards in Czech ArchivesDigitisation activities and standards in Czech Archives
Digitisation activities and standards in Czech Archives
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
KPI Závěrečný úkol
KPI Závěrečný úkolKPI Závěrečný úkol
KPI Závěrečný úkol
eliskap
 
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
EuropeanaLocal Project
 
E-knihy pro knihovny na Plzeňsku
E-knihy pro knihovny na PlzeňskuE-knihy pro knihovny na Plzeňsku
E-knihy pro knihovny na Plzeňsku
Jiri Pavlik
 

Similar to Zdeněk Uhlíř: Vize Manuscriptoria (20)

Role elektronického publikování
Role elektronického publikováníRole elektronického publikování
Role elektronického publikování
 
M. Lhoták
M. LhotákM. Lhoták
M. Lhoták
 
Postery ntk
Postery ntkPostery ntk
Postery ntk
 
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacímElektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
 
Od virtuální k fyzické depozitní knihovně
Od virtuální k fyzické depozitní knihovněOd virtuální k fyzické depozitní knihovně
Od virtuální k fyzické depozitní knihovně
 
Informacni_instituce
Informacni_instituceInformacni_instituce
Informacni_instituce
 
VISK 3 a E-knihy (Vít Richter)
VISK 3 a E-knihy (Vít Richter)VISK 3 a E-knihy (Vít Richter)
VISK 3 a E-knihy (Vít Richter)
 
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
 
Sborník Infokon 2008
Sborník Infokon 2008Sborník Infokon 2008
Sborník Infokon 2008
 
Záležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikace
Záležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikaceZáležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikace
Záležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikace
 
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČRVirtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
Virtuální národní fonotéka – Sektorový agregátor pro zvukové dokumenty ČR
 
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturuHandout - informační zdroje pro českou literaturu
Handout - informační zdroje pro českou literaturu
 
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
Virtualní národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení.
 
Digitalizace národního kulturního dědictví
Digitalizace národního kulturního dědictvíDigitalizace národního kulturního dědictví
Digitalizace národního kulturního dědictví
 
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
Markéta Kukrechtová, Jarmila Havelková: Regionální knihovna Karviná v Second ...
 
Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti
Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnostiOsobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti
Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti
 
Digitisation activities and standards in Czech Archives
Digitisation activities and standards in Czech ArchivesDigitisation activities and standards in Czech Archives
Digitisation activities and standards in Czech Archives
 
KPI Závěrečný úkol
KPI Závěrečný úkolKPI Závěrečný úkol
KPI Závěrečný úkol
 
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
Preparatory Study for the Strategy of Digitisation of the Cultural Content in...
 
E-knihy pro knihovny na Plzeňsku
E-knihy pro knihovny na PlzeňskuE-knihy pro knihovny na Plzeňsku
E-knihy pro knihovny na Plzeňsku
 

More from ÚISK FF UK

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
ÚISK FF UK
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
ÚISK FF UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
ÚISK FF UK
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
ÚISK FF UK
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
ÚISK FF UK
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
ÚISK FF UK
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
ÚISK FF UK
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
ÚISK FF UK
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
ÚISK FF UK
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
ÚISK FF UK
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
ÚISK FF UK
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
ÚISK FF UK
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
ÚISK FF UK
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
ÚISK FF UK
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
ÚISK FF UK
 
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
ÚISK FF UK
 

More from ÚISK FF UK (20)

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
 
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
Tereza Simandlová: Open science v prostředí akademických knihoven: nová výzva...
 

Zdeněk Uhlíř: Vize Manuscriptoria

 • 1. MANUSCRIPTORIUMMANUSCRIPTORIUM :: vize virtuálníhovize virtuálního badatelského prostředíbadatelského prostředí Zdeněk UhlířZdeněk Uhlíř Národní knihovna České republikyNárodní knihovna České republiky Praha – ÚISKPraha – ÚISK 26.03.200726.03.2007
 • 2. Vznik ManuscriptoriaVznik Manuscriptoria  integrace a zpřístupnění originálníchintegrace a zpřístupnění originálních historických dokumentů zdigitalizovanýchhistorických dokumentů zdigitalizovaných v programu MEMORIAE MUNDI SERIESv programu MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICABOHEMICA  vytvoření otevřeného/soubornéhovytvoření otevřeného/souborného katalogu historických fondůkatalogu historických fondů
 • 3. Co je MANUSCRIPTORIUMCo je MANUSCRIPTORIUM nynínyní  digitální knihovna sdružující:digitální knihovna sdružující:  katalogové záznamykatalogové záznamy  digitální obrazydigitální obrazy  plné textyplné texty  největší digitální knihovna zpřístupňujícínejvětší digitální knihovna zpřístupňující starší historické dokumenty na světěstarší historické dokumenty na světě  cena UNESCO Džikdži 2005cena UNESCO Džikdži 2005
 • 4. MANUSCRIPTORIUM do školMANUSCRIPTORIUM do škol  mutace pro pomoc výuce na základních amutace pro pomoc výuce na základních a středních školáchstředních školách  výběr dokumentů podle tématvýběr dokumentů podle témat  doplnění dokumentů o plné textydoplnění dokumentů o plné texty  edice primárních dokumentůedice primárních dokumentů  sekundární dokumentysekundární dokumenty  instruktivní návody pro využití při výuceinstruktivní návody pro využití při výuce
 • 5. Vyhledávání dokumentůVyhledávání dokumentů  jednoduchéjednoduché  kombinovanékombinované  způsoby – možnosti:způsoby – možnosti:  defaultně operátor ORdefaultně operátor OR  tolerancetolerance  grafické variantygrafické varianty  řetězec/frázeřetězec/fráze  ve fulltextuve fulltextu  strukturovaněstrukturovaně
 • 6. Prohlížení obrazůProhlížení obrazů  stupně komprese – stupně kvality:stupně komprese – stupně kvality:  galeriegalerie  náhled/previewnáhled/preview  nižší/lownižší/low  vyšší/normalvyšší/normal  černobílá/black and white optimisationčernobílá/black and white optimisation  nejvyšší/excelentní kvalita vnejvyšší/excelentní kvalita v MANUSCRIPTORIU zpřístupňována neníMANUSCRIPTORIU zpřístupňována není  zoomingzooming
 • 7. Partneři MANUSCRIPTORIAPartneři MANUSCRIPTORIA  účastníci programu MEMORIAE MUNDIúčastníci programu MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA – cca 40 institucí v ČeskuSERIES BOHEMICA – cca 40 institucí v Česku  slovenští partneři užívající téže technologie – UKslovenští partneři užívající téže technologie – UK Bratislava, KAV BratislavaBratislava, KAV Bratislava  partneři evropského projektu ECH:TOPICC –partneři evropského projektu ECH:TOPICC – KAV Vilno, UK Budapešť, NUK LublaňKAV Vilno, UK Budapešť, NUK Lublaň  individuální partneři – BU Vratislavindividuální partneři – BU Vratislav, BN Varšava,, BN Varšava, NUK Záhřeb, VK Oděssa, NK AnkaraNUK Záhřeb, VK Oděssa, NK Ankara  partneři evropského projektu ENRICH – 19partneři evropského projektu ENRICH – 19 plných, cca 10 přidruženýchplných, cca 10 přidružených  partneři rakouského projektu MONASTERIUMpartneři rakouského projektu MONASTERIUM
 • 8. Evropská digitální knihovnaEvropská digitální knihovna  dlouhodobá snaha MANUSCRIPTORIA odlouhodobá snaha MANUSCRIPTORIA o integraci dalších partnerů v mezinárodnímintegraci dalších partnerů v mezinárodním a nadnárodním rámcia nadnárodním rámci  soustavné úsilí o vůdčí postavení vsoustavné úsilí o vůdčí postavení v EvropěEvropě  projekt ENRICH:projekt ENRICH:  síťová integracesíťová integrace  znalostní web – ontologie (evropský projektznalostní web – ontologie (evropský projekt VICODI)VICODI)  multilingvalismusmultilingvalismus
 • 9. Integrace MANUSCRIPTORIAIntegrace MANUSCRIPTORIA  JIB – Jednotná informační bránaJIB – Jednotná informační brána  TEL – The European LibraryTEL – The European Library  CERL Manuscripts PortalCERL Manuscripts Portal
 • 10. Virtuální prostředí dnesVirtuální prostředí dnes  síťová integrace – fyzická agregace dosíťová integrace – fyzická agregace do jediné databázejediné databáze  jednotný vnitřní standard – heterogenitajednotný vnitřní standard – heterogenita standardů v integrovaném síťovémstandardů v integrovaném síťovém prostředíprostředí  konceptuální rámec/datový model –konceptuální rámec/datový model – ideologie markupu/katalogizační pravidloideologie markupu/katalogizační pravidlo  flexibilita funkčních struktur – zneužití taguflexibilita funkčních struktur – zneužití tagu
 • 11. Virtuální prostředí - představaVirtuální prostředí - představa  katalogové záznamy – evidenční záznamkatalogové záznamy – evidenční záznam + vážené doplňující záznamy+ vážené doplňující záznamy  digitální obrazové kopiedigitální obrazové kopie  plné texty primárních dokumentůplné texty primárních dokumentů  plné texty sekundárních dokumentůplné texty sekundárních dokumentů  audio primárních dokumentůaudio primárních dokumentů  video sekundárních dokumentůvideo sekundárních dokumentů  multimodální dokumentymultimodální dokumenty
 • 12. Virtuální prostředí v budoucnu – toVirtuální prostředí v budoucnu – to jednoduššíjednodušší  virtuální realita – faktoid -> jedno-jednoznačnávirtuální realita – faktoid -> jedno-jednoznačná korelace fyzických originálních dokumentů akorelace fyzických originálních dokumentů a digitálních kopií i elektronických katalogovýchdigitálních kopií i elektronických katalogových záznamůzáznamů  využití OCR pro vyhledávánívyužití OCR pro vyhledávání  exemplářový (exemplářový (itemitem) – bibliografický záznam) – bibliografický záznam ((manifestationmanifestation))  sdružování/clustering:sdružování/clustering:  exemplářové -> bibliografické záznamyexemplářové -> bibliografické záznamy  exemplářové záznamy -> institucionální sdruženíexemplářové záznamy -> institucionální sdružení
 • 13. Virtuální prostředí v budoucnu – toVirtuální prostředí v budoucnu – to složitějšísložitější  vyhledávání podle ontologií/sémantickýchvyhledávání podle ontologií/sémantických sítísítí  vyhledávání podle komplexů/syntagmatvyhledávání podle komplexů/syntagmat  využití komplexů pro citačnívyužití komplexů pro citační analýzu/bibliometriianalýzu/bibliometrii  sdružování/clustering plných textůsdružování/clustering plných textů primárních dokumentů na základě míryprimárních dokumentů na základě míry podobnostipodobnosti  vytváření virtuálních dokumentůvytváření virtuálních dokumentů
 • 14. Virtuální prostředí v budoucnu – toVirtuální prostředí v budoucnu – to nejobtížnějšínejobtížnější  sémantické vyhledávání nad celou databázísémantické vyhledávání nad celou databází (primární, sekundární, terciární dokumenty)(primární, sekundární, terciární dokumenty)  sémantický multilingvalismussémantický multilingvalismus  využití komputační lingvistiky pro rozpoznánívyužití komputační lingvistiky pro rozpoznání fluidního textu a práci s nímfluidního textu a práci s ním  obousměrné/protisměrné větvení (FRBRobousměrné/protisměrné větvení (FRBR předpokládá pouze jednodměrné shora):předpokládá pouze jednodměrné shora):  nejenom:nejenom: work -> expression -> manifestation -> itemwork -> expression -> manifestation -> item,,  ale i: item ->ale i: item -> manifestation -> expression -> workmanifestation -> expression -> work,,  tudíž také: problémtudíž také: problém worxpressionworxpression  multilingvalismus textové tradicemultilingvalismus textové tradice
 • 15. ukázky (1)ukázky (1) ManuscriptoriumManuscriptorium ManuscriptoriumManuscriptorium do školdo škol previewpreview plných textůplných textů
 • 16. ukázky (2)ukázky (2) JIBJIB TELTEL CERLCERL ManuscriptsManuscripts PortalPortal
 • 17. DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST Zdenek.UhlirZdenek.Uhlir@@nkp.cznkp.cz