SlideShare a Scribd company logo
"Zawód: Tłumacz. Praca tłumacza od podstaw"
Praca zbiorowa
Barbara Szacoń-Wójcik
Magdalena Procyszyn-Florczyk
Marcin Wójcik
Zawód: Tłumacz
Praca tłumacza od podstaw
2021
Redaktor naczelny: Marta Gryszko
Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Plona
Korektor: Karolina Kurkiewicz
© Praca zbiorowa, 2021
© Barbara Szacoń-Wójcik, 2021
© Magdalena Procyszyn-Florczyk, 2021
© Marcin Wójcik, 2021
© Stonehenge Agency, projekt okładki, 2021
Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero
Spis treści
Wstęp 7
1. Praca tłumacza a studia — czy musisz skończyć filologię,
by zostać tłumaczem? 10
Jak studia filologiczne otwierają wiele dróg 11
Praca tłumacza bez formalnego wykształcenia 13
Studia filologiczne w Polsce 14
Kierunki filologiczne w Polsce 15
Specjalizacje w ramach studiów filologicznych 16
Jakie inne możliwości mają studenci kierunków
filologicznych? 17
Wymagania rekrutacyjne 17
Jak wysokie wyniki trzeba uzyskać, aby dostać się
na studia filologiczne? 18
2. Jak i kiedy rozpocząć karierę tłumacza? 20
Kiedy zacząć przygodę z tłumaczeniem? 20
Zacznij od praktyk 21
Jak zacząć? 22
W firmie, na własną rękę — jak najlepiej? 23
3. Jak wycenić swoją pracę — stawki za tłumaczenia 25
Znaki ze spacjami, słowa czy strony? 26
Jak wycenić tłumaczenie? 28
Zaniżanie stawek i inne najczęściej popełniane błędy
przy wycenie tłumaczeń 29
4. Jak prowadzić rozmowy z klientem? 30
Trudny klient 31
Cierpliwość 31
Zrozumienie 32
Odpowiedzialność 32
Granica 33
Rozmowy z klientem o pieniądzach 33
Wewnętrzna blokada 34
Ocena własnej wartości 34
Więcej, nie mniej 35
5. Marketing w branży tłumaczeniowej 36
Marketing to stały element 37
Własna strona internetowa 37
Blogi tematyczne i fora 40
Media społecznościowe 42
6. Organizacja pracy tłumacza 45
Planowanie pracy i zarządzanie czasem 46
Analiza czasu 46
Cele 47
Planowanie działania 48
Narzędzia do organizacji pracy 49
Stanowisko pracy 51
Odpoczynek 52
7. Programy ułatwiające pracę 54
Narzędzia CAT 55
Inne programy tłumaczeniowe 57
Czy warto korzystać z programów tłumaczeniowych? 57
8. Zakładanie działalności czy praca jako freelancer? 60
Praca jako freelancer 60
Praca na etacie 61
Własna działalność 62
9. Czy z tłumaczeń można się utrzymać? 65
Gdzie może pracować tłumacz? 65
Umowa o pracę dla tłumacza 66
Praca na swoim 67
Zarobki a język 68
Tłumaczenia ustne i pisemne a zarobki 68
Tłumacze jakich języków zarabiają najwięcej? 70
Tłumaczenia uwierzytelnione a zarobki 71
10. Wzloty i upadki początkujących tłumaczy —
największe grzechy 73
11. Wąska specjalizacja czy tłumacz od wszystkiego? 78
Na czym polega specjalizacja i czy warto ją robić? 79
A może zostać tłumaczem od wszystkiego? 80
12. Promocja swoich usług na e-tlumacze.net 83
Możliwości serwisu e-tlumacze.net 83
Wygląd konta i dane kontaktowe 85
Zlecenia 86
Wyróżnienie i promocja 87
Reklama graficzna 89
Artykuł sponsorowany 90
Bonus dla czytelników 91
Zakończenie 93
Lista uczelni 96
5. Marketing w branży
tłumaczeniowej
Zaprzestać reklamy, by oszczędzić pieniądze, to jak zepsuć
zegar, by zatrzymać czas.
Thomas Jefferson
Tłumaczenia automatyczne i mechaniczne nadal są bardzo
niedoskonałe. Niestety w popularnych parach językowych są
często nadużywane, aby tłumaczenie zostało wykonane szybciej,
bez nakładu pracy, czyli taniej. Takie tłumaczenia są jednak za-
grożone sporym ryzykiem wystąpienia błędów i prowadzą
do dumpingu cenowego.
Nawet jeżeli założymy, że za kilka czy kilkanaście lat bę-
dziemy mieli możliwość bezbłędnego tłumaczenia tekstów
przy użyciu sztucznej inteligencji, to zawód tłumacza nadal po-
zostanie potrzebny. Chociażby przy tłumaczeniach poświadczo-
nych, gdzie wymagany jest podpis tłumacza pod przetłumaczo-
nym dokumentem.
Początkujący tłumacz, poza koniecznością ciągłego rozwoju
i doskonalenia swojego warsztatu, potrzebuje zleceń. Nie każdy
36
ma możliwość i szansę na zatrudnienie się w biurze tłumaczeń,
nie każdy też tego chce. Jak w takim razie zadbać o marketing,
aby dotrzeć z ofertą do osób, które potrzebują wykonania tłu-
maczenia?
Marketing to stały element
Mówi się, że tłumacz cierpi albo na brak zleceń, albo na ich
nadmiar. Rzadko kiedy utrzymuje się to w równowadze. Pro-
mocja usług powinna być więc stałym elementem prowadzonej
przez tłumacza działalności. Działania marketingowe powinno
prowadzić się nieprzerwanie, niezależnie od aktualnej liczby
zleceń i klientów. To jeden ze sposobów na podtrzymanie do-
brego wizerunku i ciągłe przypominanie o swoim istnieniu
na rynku. Rodzaj i intensywność prowadzonych działań powin-
ny być elastycznie dostosowywane do aktualnej sytuacji zawo-
dowej, ale zawsze prowadzone w sposób ciągły. Jakie więc moż-
liwości reklamowe i marketingowe ma tłumacz?
Własna strona internetowa
Obecnie posiadanie chociaż bardzo podstawowej strony in-
ternetowej to must have. Na rynku dostępnych jest wiele narzę-
dzi, które pozwolą na samodzielne stworzenie prostej i funkcjo-
nalnej strony, bez konieczności inwestowania w programistę
37
czy firmę zajmującą się tworzeniem stron. Przygotowanie stro-
ny internetowej przez specjalistę, w zależności od stopnia jej
rozbudowania, to koszt od kilkuset do nawet kilku tysięcy zło-
tych. Dlatego warto to przemyśleć, zwłaszcza na początku dzia-
łalności.
Dobra strona internetowa musi zachęcić klienta i dać mu
informacje, których oczekuje. Co powinna zawierać?
Szczegółowy opis oferty — czyli to, czym dany tłumacz się
zajmuje, w jakich parach językowych oferuje tłumaczenia i ja-
kiego rodzaju. Idealnym byłoby wypisanie specjalizacji, np. tłu-
maczenia medyczne. Języki są bardzo złożone. Nie ma tłumacza,
który jednocześnie specjalizowałby się w tłumaczeniach specja-
listycznych wszystkich branż. Mnogość specjalistycznego słow-
nictwa i zwrotów jest tak szeroka, że niewykonalnym jest rze-
telne i wysokiej jakości tłumaczenie wszystkiego przez jedną
osobę.
Cennik — to kolejna bardzo istotna informacja, o której za-
pomina wielu tłumaczy. Często można znaleźć oferty z zapisem
„cena do ustalenia”. Brak w nich jakichkolwiek widełek ceno-
wych. Oczywiście w części dokumentów nie będzie możliwe
podanie konkretnej ceny za usługę, ponieważ będzie ona zależ-
na nie tylko od ilości znaków na stronie, ale również od stopnia
skomplikowania tekstu, załączonych tabel czy grafik albo
od formatu pliku źródłowego. Warto jednak podać przynaj-
mniej ceny orientacyjne, a tam, gdzie to możliwe, konkretne
stawki za wykonanie zlecenia.
Kontakt — niezbędna zakładka na stronie, która umożliwi
potencjalnemu klientowi skontaktowanie się i dopytanie
o szczegóły. Powinien się tu znaleźć adres mailowy, numer tele-
38
fonu lub przynajmniej formularz kontaktowy. Dobrze również
podać godziny pracy, aby klient wiedział, o jakiej porze najle-
piej kontaktować się z tłumaczem. W przypadku osadzenia
na stronie formularza kontaktowego idealnym jest rozwiązanie
z umożliwieniem klientowi wysłania zapytania i jednoczesnego
załadowania plików do tłumaczenia w formacie. doc czy. pdf,
które ułatwią wycenę usługi.
Zakładka „O nas” lub „O mnie” — miejsce, gdzie warto
umieścić informacje o posiadanych kwalifikacjach, skończonych
studiach, kursach czy doświadczeniu zawodowym. Ta sekcja
podnosi wiarygodność zleceniobiorcy w oczach zleceniodawcy.
Wszystkie zamieszczone tu informacje korzystnie wpływają
na wizerunek tłumacza i zachęcają do podjęcia współpracy.
Blog — miejsce, gdzie tłumacz może publikować teksty
na temat wykonywanej przez siebie pracy lub treści okołote-
matyczne związane ze swoim zawodem. Prowadzenie bloga
to przedstawienie siebie w roli eksperta, doradcy czy komen-
tatora aktualnych spraw. To także dodatkowe źródło infor-
macji na temat pracy tłumacza i oferowanych przez niego
usług. Merytoryczne treści wysokiej jakości pomagają również
w generowaniu ruchu na stronie, czyli ściągają na nią poten-
cjalnego klienta. Odpowiednio przygotowane pozwalają
na uzyskanie wyższych pozycji na liście wyników wyszukiwa-
nia Google.
Treści, jakie mogą się pojawić na blogu tłumacza:
— Poradniki i wskazówki dla klientów, jak należy przygoto-
wać dokumenty do tłumaczenia;
— FAQ — seria najczęściej pojawiających się pytań klientów
i odpowiedzi na nie;
39
— Artykuły dotyczące pracy tłumacza lub ciekawostek języ-
kowych;
— Obszerny opis oferowanych usług wraz z wytłumacze-
niem, na czym dokładnie polegają;
— Opisy narzędzi i oprogramowania wykorzystywanych
przy wykonywaniu tłumaczeń.
Blogi tematyczne i fora
Wiele osób nadal poszukuje porady czy odpowiedzi na swo-
je pytania poza social mediami na różnego rodzaju forach. War-
to dzielić się swoją wiedzą czy doświadczeniem, by pracować
nad wizerunkiem eksperta w danej dziedzinie. Na niektórych
stronach przy postach możliwe jest zamieszczenie odnośnika
do strony www. Warto to wykorzystać, by dodatkowo promo-
wać swoją stronę internetową, profil społecznościowy lub profil
w serwisie ogłoszeniowym. Poniżej znajdują się przykłady cie-
kawych blogów.
40
[źródło: www.translax.eu]
[źródło: www.abctlumaczenia.eu]
41
[źródło: www.supertlumacz.pl]
Media społecznościowe
Profile społecznościowe to doskonały kanał komunikacji,
za pomocą którego sprawnie można odpowiadać na zapytania.
Tu można gromadzić opinie i rekomendacje od klientów.
To również dodatkowe miejsce, w którym można dzielić się
wiedzą, udostępniać wartościowe materiały. Dobrze dobrane
treści pozwalają na angażowanie użytkowników. W serwisie
funkcjonuje wiele otwartych i zamkniętych grup, które zrzesza-
ją tłumaczy różnych par językowych. Wymieniają się oni swo-
imi doświadczeniami, radzą się w razie wątpliwości podczas
wykonywania tłumaczenia. Niektóre grupy są też dobrym źró-
dłem pozyskania dodatkowych zleceń. Facebook umożliwia
42
prowadzenie płatnych kampanii reklamowych przez Facebook
Ads. Wybór odpowiedniej grupy docelowej sprawia, że tłumacz
ma możliwość dotarcia do potencjalnych klientów i przedsta-
wienia im swojej oferty.
Innym wartym uwagi serwisem społecznościowym jest Lin-
kedIn. Jest to serwis specjalizujący się w kontaktach biznesowo-
zawodowych. Dobrze przygotowany profil stanowi swego ro-
dzaju CV tłumacza. To także dobre miejsce do pozyskania no-
wych zleceń na tłumaczenia, szczególnie od klientów bizneso-
wych.
Niezależnie od tego, czy tłumacz prowadzi jednoosobową
działalność, czy zatrudniony jest w biurze tłumaczeń, zawsze
powinien dbać o swój wizerunek i promocję. Budowanie wła-
snej marki to budowanie opartych na zaufaniu i profesjonali-
zmie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi klientami.
Aby jednak móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie,
musimy pamiętać, że tłumacz to zawód, który wymaga ciągłego
doskonalenia się i rozwijania kompetencji językowych.
43
Reklama
44

More Related Content

What's hot

Techniques in Translation
Techniques in TranslationTechniques in Translation
Techniques in Translation
juvelle villafania
 
Tips Menjadi Penterjemah Profesional
Tips Menjadi Penterjemah ProfesionalTips Menjadi Penterjemah Profesional
Tips Menjadi Penterjemah Profesional
marzieta
 
ESP materials development
ESP materials developmentESP materials development
ESP materials development
MIMOUN SEHIBI
 
Lexical non equivalence- presentation
Lexical non equivalence- presentationLexical non equivalence- presentation
Lexical non equivalence- presentation
Eyhab Eddin
 
Sight translation
Sight translationSight translation
Sight translation
Shona Whyte
 
Types of translation
Types of translationTypes of translation
Types of translation
Ashish Pal
 
Levels of Translating, by Dr. Shadia Yousef Banjar
Levels of Translating, by Dr. Shadia Yousef BanjarLevels of Translating, by Dr. Shadia Yousef Banjar
Levels of Translating, by Dr. Shadia Yousef Banjar
Dr. Shadia Banjar
 
TT Sight Translation
TT Sight TranslationTT Sight Translation
TT Sight Translation
Patty Villacorta-Melendreras
 
Planning goals and learning outcomes
Planning goals and learning outcomesPlanning goals and learning outcomes
Planning goals and learning outcomes
syeha ramadan
 
History of translation
History of translationHistory of translation
History of translation
ShafaqKhan27
 
Translation in brief
Translation in briefTranslation in brief
Translation in brief
Yahia Samsoum
 
Translation Studies
Translation StudiesTranslation Studies
Translation Studies
Afaq Ahmad Khan
 
Translation 1st lecture
Translation 1st lectureTranslation 1st lecture
Translation 1st lecture
Bahra Salah
 
SDL Trados training course
SDL Trados training courseSDL Trados training course
SDL Trados training course
Qabiria
 
Types of machine translation
Types of machine translationTypes of machine translation
Types of machine translation
Rushdi Shams
 
Pragmatic Equivalence
Pragmatic EquivalencePragmatic Equivalence
Pragmatic Equivalence
Edwin Firmansyah
 
Translation studies
Translation studiesTranslation studies
Translation studies
Angëlicä Vivërös Cruz
 
Translation Skills, by Dr. Shadia Y, Banjar
Translation Skills, by Dr. Shadia Y, BanjarTranslation Skills, by Dr. Shadia Y, Banjar
Translation Skills, by Dr. Shadia Y, Banjar
Dr. Shadia Banjar
 
HIstory of Translation.pptx
HIstory of Translation.pptxHIstory of Translation.pptx
HIstory of Translation.pptx
sadiasarmin2
 
Translation theory
Translation theoryTranslation theory
Translation theory
Xyrille Yves Zaide
 

What's hot (20)

Techniques in Translation
Techniques in TranslationTechniques in Translation
Techniques in Translation
 
Tips Menjadi Penterjemah Profesional
Tips Menjadi Penterjemah ProfesionalTips Menjadi Penterjemah Profesional
Tips Menjadi Penterjemah Profesional
 
ESP materials development
ESP materials developmentESP materials development
ESP materials development
 
Lexical non equivalence- presentation
Lexical non equivalence- presentationLexical non equivalence- presentation
Lexical non equivalence- presentation
 
Sight translation
Sight translationSight translation
Sight translation
 
Types of translation
Types of translationTypes of translation
Types of translation
 
Levels of Translating, by Dr. Shadia Yousef Banjar
Levels of Translating, by Dr. Shadia Yousef BanjarLevels of Translating, by Dr. Shadia Yousef Banjar
Levels of Translating, by Dr. Shadia Yousef Banjar
 
TT Sight Translation
TT Sight TranslationTT Sight Translation
TT Sight Translation
 
Planning goals and learning outcomes
Planning goals and learning outcomesPlanning goals and learning outcomes
Planning goals and learning outcomes
 
History of translation
History of translationHistory of translation
History of translation
 
Translation in brief
Translation in briefTranslation in brief
Translation in brief
 
Translation Studies
Translation StudiesTranslation Studies
Translation Studies
 
Translation 1st lecture
Translation 1st lectureTranslation 1st lecture
Translation 1st lecture
 
SDL Trados training course
SDL Trados training courseSDL Trados training course
SDL Trados training course
 
Types of machine translation
Types of machine translationTypes of machine translation
Types of machine translation
 
Pragmatic Equivalence
Pragmatic EquivalencePragmatic Equivalence
Pragmatic Equivalence
 
Translation studies
Translation studiesTranslation studies
Translation studies
 
Translation Skills, by Dr. Shadia Y, Banjar
Translation Skills, by Dr. Shadia Y, BanjarTranslation Skills, by Dr. Shadia Y, Banjar
Translation Skills, by Dr. Shadia Y, Banjar
 
HIstory of Translation.pptx
HIstory of Translation.pptxHIstory of Translation.pptx
HIstory of Translation.pptx
 
Translation theory
Translation theoryTranslation theory
Translation theory
 

Similar to "Zawód: Tłumacz. Praca tłumacza od podstaw"

Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?
Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?
Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?
Agnieszka Wąsowska
 
Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018
Ewa Adamska-Cieśla
 
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskimBiblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
BibliotekaHRM
 
Ceo kurs pl 4
Ceo kurs pl 4Ceo kurs pl 4
Ceo kurs pl 4
CEOcreative
 
W zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnej
W zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnejW zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnej
W zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnej
Media4U
 
Skuteczne CV_RESTART KARIERY_ebook
Skuteczne CV_RESTART KARIERY_ebookSkuteczne CV_RESTART KARIERY_ebook
Skuteczne CV_RESTART KARIERY_ebook
Patrycja Załuska
 
Cezary Lech Twoja firma w internecie
Cezary Lech Twoja firma w internecieCezary Lech Twoja firma w internecie
Cezary Lech Twoja firma w internecie
Sprawny Marketing by MaxROY.com
 
Zawody przyszłości
Zawody przyszłościZawody przyszłości
Zawody przyszłości
Tomasz Hajduk
 
Test
TestTest
Test
man68
 
Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018
EwaAdamska
 
Skuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowcaSkuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowca
Architekci
 
LinkedIn Marketing - Dagmara Pakulska
LinkedIn Marketing - Dagmara PakulskaLinkedIn Marketing - Dagmara Pakulska
LinkedIn Marketing - Dagmara Pakulska
Sprawny Marketing by MaxROY.com
 
Oferta LInkedIn dla firm
Oferta LInkedIn dla firmOferta LInkedIn dla firm
Oferta LInkedIn dla firm
Witold Antosiewicz
 
Twoja Firma w Social Media - LinkedIn
Twoja Firma w Social Media - LinkedInTwoja Firma w Social Media - LinkedIn
Twoja Firma w Social Media - LinkedIn
Sprawny Marketing by MaxROY.com
 
Jak wybrać biuro tłumaczeń
Jak wybrać biuro tłumaczeńJak wybrać biuro tłumaczeń
Jak wybrać biuro tłumaczeń
Gemini BTJ
 
Design Thinking 101
Design Thinking 101Design Thinking 101
Design Thinking 101
Marcin Chłodnicki
 
Samo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebook
Samo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebookSamo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebook
Samo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebook
epartnerzy.com
 
Dobre praktyki projektowania stron internetowych
Dobre praktyki projektowania stron internetowychDobre praktyki projektowania stron internetowych
Dobre praktyki projektowania stron internetowych
Moonbite S.A.
 
Jak napisać skuteczne CV - ebook
Jak napisać skuteczne CV - ebookJak napisać skuteczne CV - ebook
Jak napisać skuteczne CV - ebook
ArchitekciKariery.pl
 
Po Robocie Sopot 14.05.2009
Po Robocie Sopot 14.05.2009Po Robocie Sopot 14.05.2009
Po Robocie Sopot 14.05.2009
PoRobocie w Sopocie
 

Similar to "Zawód: Tłumacz. Praca tłumacza od podstaw" (20)

Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?
Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?
Agencja tłumaczeń - po co, dlaczego i jak?
 
Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018
 
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskimBiblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
 
Ceo kurs pl 4
Ceo kurs pl 4Ceo kurs pl 4
Ceo kurs pl 4
 
W zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnej
W zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnejW zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnej
W zespole siła czyli o pracy w agencji interaktywnej
 
Skuteczne CV_RESTART KARIERY_ebook
Skuteczne CV_RESTART KARIERY_ebookSkuteczne CV_RESTART KARIERY_ebook
Skuteczne CV_RESTART KARIERY_ebook
 
Cezary Lech Twoja firma w internecie
Cezary Lech Twoja firma w internecieCezary Lech Twoja firma w internecie
Cezary Lech Twoja firma w internecie
 
Zawody przyszłości
Zawody przyszłościZawody przyszłości
Zawody przyszłości
 
Test
TestTest
Test
 
Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018Portfolio ewa adamskaciesla2018
Portfolio ewa adamskaciesla2018
 
Skuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowcaSkuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowca
 
LinkedIn Marketing - Dagmara Pakulska
LinkedIn Marketing - Dagmara PakulskaLinkedIn Marketing - Dagmara Pakulska
LinkedIn Marketing - Dagmara Pakulska
 
Oferta LInkedIn dla firm
Oferta LInkedIn dla firmOferta LInkedIn dla firm
Oferta LInkedIn dla firm
 
Twoja Firma w Social Media - LinkedIn
Twoja Firma w Social Media - LinkedInTwoja Firma w Social Media - LinkedIn
Twoja Firma w Social Media - LinkedIn
 
Jak wybrać biuro tłumaczeń
Jak wybrać biuro tłumaczeńJak wybrać biuro tłumaczeń
Jak wybrać biuro tłumaczeń
 
Design Thinking 101
Design Thinking 101Design Thinking 101
Design Thinking 101
 
Samo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebook
Samo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebookSamo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebook
Samo Sedno - Copywriting. Jak sprzedawać słowem - ebook
 
Dobre praktyki projektowania stron internetowych
Dobre praktyki projektowania stron internetowychDobre praktyki projektowania stron internetowych
Dobre praktyki projektowania stron internetowych
 
Jak napisać skuteczne CV - ebook
Jak napisać skuteczne CV - ebookJak napisać skuteczne CV - ebook
Jak napisać skuteczne CV - ebook
 
Po Robocie Sopot 14.05.2009
Po Robocie Sopot 14.05.2009Po Robocie Sopot 14.05.2009
Po Robocie Sopot 14.05.2009
 

More from INFEO

(Od)twórcze myśli splątane
(Od)twórcze myśli splątane(Od)twórcze myśli splątane
(Od)twórcze myśli splątane
INFEO
 
Raport z cen korepetycji 2023
Raport z cen korepetycji 2023Raport z cen korepetycji 2023
Raport z cen korepetycji 2023
INFEO
 
[ebook] Jak napisać (wypracowanie)
[ebook] Jak napisać (wypracowanie)[ebook] Jak napisać (wypracowanie)
[ebook] Jak napisać (wypracowanie)
INFEO
 
Edukacja okiem belfra [e-book]
Edukacja okiem belfra [e-book] Edukacja okiem belfra [e-book]
Edukacja okiem belfra [e-book]
INFEO
 
[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych
[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych
[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych
INFEO
 
Raport z cen korepetycji 2022
Raport z cen korepetycji 2022Raport z cen korepetycji 2022
Raport z cen korepetycji 2022
INFEO
 
(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji
(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji
(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji
INFEO
 
[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment
[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment
[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment
INFEO
 

More from INFEO (8)

(Od)twórcze myśli splątane
(Od)twórcze myśli splątane(Od)twórcze myśli splątane
(Od)twórcze myśli splątane
 
Raport z cen korepetycji 2023
Raport z cen korepetycji 2023Raport z cen korepetycji 2023
Raport z cen korepetycji 2023
 
[ebook] Jak napisać (wypracowanie)
[ebook] Jak napisać (wypracowanie)[ebook] Jak napisać (wypracowanie)
[ebook] Jak napisać (wypracowanie)
 
Edukacja okiem belfra [e-book]
Edukacja okiem belfra [e-book] Edukacja okiem belfra [e-book]
Edukacja okiem belfra [e-book]
 
[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych
[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych
[Fragment] - Słownik pojęć marketingowych
 
Raport z cen korepetycji 2022
Raport z cen korepetycji 2022Raport z cen korepetycji 2022
Raport z cen korepetycji 2022
 
(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji
(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji
(Od)twórcze myśli splątane - tomik poezji
 
[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment
[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment
[Raport] - Sytuacja w edukacji w czasie pandemii - fragment
 

"Zawód: Tłumacz. Praca tłumacza od podstaw"

 • 2. Praca zbiorowa Barbara Szacoń-Wójcik Magdalena Procyszyn-Florczyk Marcin Wójcik Zawód: Tłumacz Praca tłumacza od podstaw 2021
 • 3. Redaktor naczelny: Marta Gryszko Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Plona Korektor: Karolina Kurkiewicz © Praca zbiorowa, 2021 © Barbara Szacoń-Wójcik, 2021 © Magdalena Procyszyn-Florczyk, 2021 © Marcin Wójcik, 2021 © Stonehenge Agency, projekt okładki, 2021 Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero
 • 4. Spis treści Wstęp 7 1. Praca tłumacza a studia — czy musisz skończyć filologię, by zostać tłumaczem? 10 Jak studia filologiczne otwierają wiele dróg 11 Praca tłumacza bez formalnego wykształcenia 13 Studia filologiczne w Polsce 14 Kierunki filologiczne w Polsce 15 Specjalizacje w ramach studiów filologicznych 16 Jakie inne możliwości mają studenci kierunków filologicznych? 17 Wymagania rekrutacyjne 17 Jak wysokie wyniki trzeba uzyskać, aby dostać się na studia filologiczne? 18 2. Jak i kiedy rozpocząć karierę tłumacza? 20 Kiedy zacząć przygodę z tłumaczeniem? 20 Zacznij od praktyk 21 Jak zacząć? 22 W firmie, na własną rękę — jak najlepiej? 23 3. Jak wycenić swoją pracę — stawki za tłumaczenia 25 Znaki ze spacjami, słowa czy strony? 26 Jak wycenić tłumaczenie? 28 Zaniżanie stawek i inne najczęściej popełniane błędy przy wycenie tłumaczeń 29 4. Jak prowadzić rozmowy z klientem? 30 Trudny klient 31
 • 5. Cierpliwość 31 Zrozumienie 32 Odpowiedzialność 32 Granica 33 Rozmowy z klientem o pieniądzach 33 Wewnętrzna blokada 34 Ocena własnej wartości 34 Więcej, nie mniej 35 5. Marketing w branży tłumaczeniowej 36 Marketing to stały element 37 Własna strona internetowa 37 Blogi tematyczne i fora 40 Media społecznościowe 42 6. Organizacja pracy tłumacza 45 Planowanie pracy i zarządzanie czasem 46 Analiza czasu 46 Cele 47 Planowanie działania 48 Narzędzia do organizacji pracy 49 Stanowisko pracy 51 Odpoczynek 52 7. Programy ułatwiające pracę 54 Narzędzia CAT 55 Inne programy tłumaczeniowe 57 Czy warto korzystać z programów tłumaczeniowych? 57 8. Zakładanie działalności czy praca jako freelancer? 60 Praca jako freelancer 60 Praca na etacie 61 Własna działalność 62
 • 6. 9. Czy z tłumaczeń można się utrzymać? 65 Gdzie może pracować tłumacz? 65 Umowa o pracę dla tłumacza 66 Praca na swoim 67 Zarobki a język 68 Tłumaczenia ustne i pisemne a zarobki 68 Tłumacze jakich języków zarabiają najwięcej? 70 Tłumaczenia uwierzytelnione a zarobki 71 10. Wzloty i upadki początkujących tłumaczy — największe grzechy 73 11. Wąska specjalizacja czy tłumacz od wszystkiego? 78 Na czym polega specjalizacja i czy warto ją robić? 79 A może zostać tłumaczem od wszystkiego? 80 12. Promocja swoich usług na e-tlumacze.net 83 Możliwości serwisu e-tlumacze.net 83 Wygląd konta i dane kontaktowe 85 Zlecenia 86 Wyróżnienie i promocja 87 Reklama graficzna 89 Artykuł sponsorowany 90 Bonus dla czytelników 91 Zakończenie 93 Lista uczelni 96
 • 7. 5. Marketing w branży tłumaczeniowej Zaprzestać reklamy, by oszczędzić pieniądze, to jak zepsuć zegar, by zatrzymać czas. Thomas Jefferson Tłumaczenia automatyczne i mechaniczne nadal są bardzo niedoskonałe. Niestety w popularnych parach językowych są często nadużywane, aby tłumaczenie zostało wykonane szybciej, bez nakładu pracy, czyli taniej. Takie tłumaczenia są jednak za- grożone sporym ryzykiem wystąpienia błędów i prowadzą do dumpingu cenowego. Nawet jeżeli założymy, że za kilka czy kilkanaście lat bę- dziemy mieli możliwość bezbłędnego tłumaczenia tekstów przy użyciu sztucznej inteligencji, to zawód tłumacza nadal po- zostanie potrzebny. Chociażby przy tłumaczeniach poświadczo- nych, gdzie wymagany jest podpis tłumacza pod przetłumaczo- nym dokumentem. Początkujący tłumacz, poza koniecznością ciągłego rozwoju i doskonalenia swojego warsztatu, potrzebuje zleceń. Nie każdy 36
 • 8. ma możliwość i szansę na zatrudnienie się w biurze tłumaczeń, nie każdy też tego chce. Jak w takim razie zadbać o marketing, aby dotrzeć z ofertą do osób, które potrzebują wykonania tłu- maczenia? Marketing to stały element Mówi się, że tłumacz cierpi albo na brak zleceń, albo na ich nadmiar. Rzadko kiedy utrzymuje się to w równowadze. Pro- mocja usług powinna być więc stałym elementem prowadzonej przez tłumacza działalności. Działania marketingowe powinno prowadzić się nieprzerwanie, niezależnie od aktualnej liczby zleceń i klientów. To jeden ze sposobów na podtrzymanie do- brego wizerunku i ciągłe przypominanie o swoim istnieniu na rynku. Rodzaj i intensywność prowadzonych działań powin- ny być elastycznie dostosowywane do aktualnej sytuacji zawo- dowej, ale zawsze prowadzone w sposób ciągły. Jakie więc moż- liwości reklamowe i marketingowe ma tłumacz? Własna strona internetowa Obecnie posiadanie chociaż bardzo podstawowej strony in- ternetowej to must have. Na rynku dostępnych jest wiele narzę- dzi, które pozwolą na samodzielne stworzenie prostej i funkcjo- nalnej strony, bez konieczności inwestowania w programistę 37
 • 9. czy firmę zajmującą się tworzeniem stron. Przygotowanie stro- ny internetowej przez specjalistę, w zależności od stopnia jej rozbudowania, to koszt od kilkuset do nawet kilku tysięcy zło- tych. Dlatego warto to przemyśleć, zwłaszcza na początku dzia- łalności. Dobra strona internetowa musi zachęcić klienta i dać mu informacje, których oczekuje. Co powinna zawierać? Szczegółowy opis oferty — czyli to, czym dany tłumacz się zajmuje, w jakich parach językowych oferuje tłumaczenia i ja- kiego rodzaju. Idealnym byłoby wypisanie specjalizacji, np. tłu- maczenia medyczne. Języki są bardzo złożone. Nie ma tłumacza, który jednocześnie specjalizowałby się w tłumaczeniach specja- listycznych wszystkich branż. Mnogość specjalistycznego słow- nictwa i zwrotów jest tak szeroka, że niewykonalnym jest rze- telne i wysokiej jakości tłumaczenie wszystkiego przez jedną osobę. Cennik — to kolejna bardzo istotna informacja, o której za- pomina wielu tłumaczy. Często można znaleźć oferty z zapisem „cena do ustalenia”. Brak w nich jakichkolwiek widełek ceno- wych. Oczywiście w części dokumentów nie będzie możliwe podanie konkretnej ceny za usługę, ponieważ będzie ona zależ- na nie tylko od ilości znaków na stronie, ale również od stopnia skomplikowania tekstu, załączonych tabel czy grafik albo od formatu pliku źródłowego. Warto jednak podać przynaj- mniej ceny orientacyjne, a tam, gdzie to możliwe, konkretne stawki za wykonanie zlecenia. Kontakt — niezbędna zakładka na stronie, która umożliwi potencjalnemu klientowi skontaktowanie się i dopytanie o szczegóły. Powinien się tu znaleźć adres mailowy, numer tele- 38
 • 10. fonu lub przynajmniej formularz kontaktowy. Dobrze również podać godziny pracy, aby klient wiedział, o jakiej porze najle- piej kontaktować się z tłumaczem. W przypadku osadzenia na stronie formularza kontaktowego idealnym jest rozwiązanie z umożliwieniem klientowi wysłania zapytania i jednoczesnego załadowania plików do tłumaczenia w formacie. doc czy. pdf, które ułatwią wycenę usługi. Zakładka „O nas” lub „O mnie” — miejsce, gdzie warto umieścić informacje o posiadanych kwalifikacjach, skończonych studiach, kursach czy doświadczeniu zawodowym. Ta sekcja podnosi wiarygodność zleceniobiorcy w oczach zleceniodawcy. Wszystkie zamieszczone tu informacje korzystnie wpływają na wizerunek tłumacza i zachęcają do podjęcia współpracy. Blog — miejsce, gdzie tłumacz może publikować teksty na temat wykonywanej przez siebie pracy lub treści okołote- matyczne związane ze swoim zawodem. Prowadzenie bloga to przedstawienie siebie w roli eksperta, doradcy czy komen- tatora aktualnych spraw. To także dodatkowe źródło infor- macji na temat pracy tłumacza i oferowanych przez niego usług. Merytoryczne treści wysokiej jakości pomagają również w generowaniu ruchu na stronie, czyli ściągają na nią poten- cjalnego klienta. Odpowiednio przygotowane pozwalają na uzyskanie wyższych pozycji na liście wyników wyszukiwa- nia Google. Treści, jakie mogą się pojawić na blogu tłumacza: — Poradniki i wskazówki dla klientów, jak należy przygoto- wać dokumenty do tłumaczenia; — FAQ — seria najczęściej pojawiających się pytań klientów i odpowiedzi na nie; 39
 • 11. — Artykuły dotyczące pracy tłumacza lub ciekawostek języ- kowych; — Obszerny opis oferowanych usług wraz z wytłumacze- niem, na czym dokładnie polegają; — Opisy narzędzi i oprogramowania wykorzystywanych przy wykonywaniu tłumaczeń. Blogi tematyczne i fora Wiele osób nadal poszukuje porady czy odpowiedzi na swo- je pytania poza social mediami na różnego rodzaju forach. War- to dzielić się swoją wiedzą czy doświadczeniem, by pracować nad wizerunkiem eksperta w danej dziedzinie. Na niektórych stronach przy postach możliwe jest zamieszczenie odnośnika do strony www. Warto to wykorzystać, by dodatkowo promo- wać swoją stronę internetową, profil społecznościowy lub profil w serwisie ogłoszeniowym. Poniżej znajdują się przykłady cie- kawych blogów. 40
 • 13. [źródło: www.supertlumacz.pl] Media społecznościowe Profile społecznościowe to doskonały kanał komunikacji, za pomocą którego sprawnie można odpowiadać na zapytania. Tu można gromadzić opinie i rekomendacje od klientów. To również dodatkowe miejsce, w którym można dzielić się wiedzą, udostępniać wartościowe materiały. Dobrze dobrane treści pozwalają na angażowanie użytkowników. W serwisie funkcjonuje wiele otwartych i zamkniętych grup, które zrzesza- ją tłumaczy różnych par językowych. Wymieniają się oni swo- imi doświadczeniami, radzą się w razie wątpliwości podczas wykonywania tłumaczenia. Niektóre grupy są też dobrym źró- dłem pozyskania dodatkowych zleceń. Facebook umożliwia 42
 • 14. prowadzenie płatnych kampanii reklamowych przez Facebook Ads. Wybór odpowiedniej grupy docelowej sprawia, że tłumacz ma możliwość dotarcia do potencjalnych klientów i przedsta- wienia im swojej oferty. Innym wartym uwagi serwisem społecznościowym jest Lin- kedIn. Jest to serwis specjalizujący się w kontaktach biznesowo- zawodowych. Dobrze przygotowany profil stanowi swego ro- dzaju CV tłumacza. To także dobre miejsce do pozyskania no- wych zleceń na tłumaczenia, szczególnie od klientów bizneso- wych. Niezależnie od tego, czy tłumacz prowadzi jednoosobową działalność, czy zatrudniony jest w biurze tłumaczeń, zawsze powinien dbać o swój wizerunek i promocję. Budowanie wła- snej marki to budowanie opartych na zaufaniu i profesjonali- zmie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi klientami. Aby jednak móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, musimy pamiętać, że tłumacz to zawód, który wymaga ciągłego doskonalenia się i rozwijania kompetencji językowych. 43