SlideShare a Scribd company logo
26 februari 2015
Presentatie Lean bouwen in het ZMC
26 februari 2015
Onderwerpen
 De strategie van het ZMC
 De keus voor lean bouwen
 De aanpak Lean led hospital design in het ZMC
 Structuur ontwerp
 Voorlopig ontwerp
 Definitief ontwerp
 Lessons learned
26 februari 2015
Het Zaans Medisch Centrum
(ZMC)
 Gevestigd in Zaandam, NL
 Algemeen ziekenhuis met
regionale functie (Zaanstad,
Wormer, Oostzaan)
 Verzorgingsgebied: 172.000
inwoners (relatief veel ouderen
en niet Westerse allochtonen)
 Kengetallen (2013):
 120 specialisten en 1450
medewerkers
 Jaaromzet: 128 mlj.
 86.983 eerste consulten
 13.357 klinische opnamen
26 februari 2015
Strategische thema’s
uitgelicht
 Kwaliteit is waarde toevoegen (= lean)
 Procesverbetering
 Basisziekenhuis
 Themacentra (pijn, bewegen, dialyse, hartvaatcentrum etc.)
 Electief centrum
 Acuut centrum
 Netwerkstrategie
 Huisvesting
 Alliantie
 Healing evironment
26 februari 2015
De Kern!
Toegevoegde waarde voor klanten =
Veiligheid + uitkomsten van zorg + ervaring/service
Integrale kosten
26 februari 2015
Lean in het ZMC
Zorg
programmering
Tactisch Plannen
Procesverbetering
op afdelingen
GOEDE,
EFFICIËNTE
ZORG
Kostprijzen per
activiteit zonder
verspilling
Logistieke profielen
van patiëntgroepen
Bezetting van
capaciteiten
Heldere, voorspelbare
inhoud én logistiek voor
specifieke
patiëntgroepen
Benutting in
onderlinge
samenhang van
capaciteiten
Soepel
draaiende
processen op
Afdelingen
Blijvend Beter programma
2011 - 2014
26 februari 2015
Van probleem naar plan van
aanpak
Het programma van eisen nieuwbouw
Doelsituatie:
Het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van een nieuw ziekenhuis
in 2016 dat de kwaliteit van zorg (uitkomsten en veiligheid),
doelmatigheid, patiënt tevredenheid én esthetiek verbeterd ten opzichte
van onze huidige prestaties.
Daarbij gebruiken we dan minder m2 dan in de huidige situatie.
Het ontwerp heeft voldoende flexibiliteit om veranderingen van
werkprocessen / portfolio optimaal te ondersteunen
Root-cause analyse:
Strategie op basis van 3P:
1. Afspreken plan, rolverdeling in coördinatieoverleg (12/6)
2. Benoemen key words tbv communicatie (18/6)
3. Flow in kaart brengen (processen, materiaal etc.) (20/6)
4. Evalueer data en uitgangspunten ontwerp formuleren in
GB 1 (19/6 – 10/7)
5. Uitwerken ideeën en experimenten opzetten (10/7 – 1/8)
6. Beste definitieve oplossingen in PvE (30/9)
auteur: Hannelore Schouten
versie: V0.1_120612
Huidige situatie:
- Er heeft een strategische sessie plaats gevonden met RvB,
stafbestuur, bureau bouw waarin een kader is afgesproken waarbinnen
een aantal strategische thema’s verder worden uitgewerkt. Aansluitend
hierop zijn sub sessies geweest met diverse vertegenwoordigers binnen
ZMC.
- TPG is aangesteld
- Organisatie & communicatie ad hoc + onvol. Aansluitend op zkhs
- Iedereen werkt aan het proces met weinig coördinatie, vanuit zijn eigen
scope / silo/ belang.
Wat is het probleem:
- nieuwbouw steeds uitgesteld, proces diverse keren opgestart
- nu gestart met opstellen programma van eisen zonder dat financiering
definitief rond is
- gevoel dat PvE niet aansluit bij strategie organisatie, extra
bijeenkomsten gepland om strategie verder uit te werken in nieuwbouw.
-Is dit het goede proces om tot een goed nieuw ziekenhuis te komen?
- hoe krijgen we lean verankerd in nieuwbouw, terwijl het bouwproces
voor loopt op Blijvend Beter?
- Bouwproces gaat niet uit van flow (patiënten, medewerkers, materiaal
ect.)
Tegenmaatregelen:
-Vergaren kennis van lean bouw processen (contacten leggen, boek
lean led hospital design)
- Helder plan om te komen tot PvE waarin proces en flow leidend
zijn en een heldere rol- en taakverdeling is afgesproken
- Simulatie mogelijkheden creëren om oplossingen te testen
- Communicatie
ondertekend: …
Datum: …
PvE sluit onvoldoende aan
op toekomstig ZMC
methoden
metingen
mensen machines
“materiaal”
omgeving
Weten we wat nodig is?
Coordinatie proces PVE
Aanpak conservatief?
Geen bouw expertise ZMC
Zijn de juiste mensen
Betrokken?
Werkbelasting
betrokkenen
Is PTG de juiste
partij? Communicatieplan / -middelen
ontbreken
Geen kennis lean building
design bij betrokkeken
Rolverdeling onduidelijk
We beschikken niet
over de juiste data
Output SQ
valt tegen
Druk op deadline van
buiten (IGZ)
Proces vormt
geen uitgangspunt
Beperkt, vast budget
Nog geen invulling
healing environment
Te haastig / tijdsdruk
Kennis
betrokkenen
Sturen op budget ipv
proces, flow,
samenwerking
Geen testruimte
beschikbaar (mock-up rooms),
simulatie
Huidig bedrijf gaat gewoon
door
Kosten?
Niet aan gedacht?
26 februari 2015
Lean in de Nieuwbouw ZMC;
de aanpak
 Volgens 3P
 Vanuit waardestromen in plaats van afdelingen
 Acuut
 Electief
 Polikliniek
 Kliniek
 Diagnostiek
 Focus op elimineren van verspillingen
 Koppeling management/ medisch staf in champions
training.
 Kaderontwerpprincipes
26 februari 2015
Kader ontwerpprincipes
26 februari 2015
Nieuwbouw ZMC
 Work in progress…
26 februari 2015
Ontwerp opgebouwd uit 5
waardestromen
AcuutElectief
26 februari 2015
relatieschema ZMC
poliklinische en klinische laag
26 februari 2015
relatieschema ZMC
electieve en acute pijlers
26 februari 2015
relatieschema ZMC
prioritering per waardestroom
26 februari 2015
 http://youtu.be/O5AWfXdOYoM
26 februari 2015
Gebruikersparticipatie
26 februari 2015
Structuurontwerp
Werk & waardestroomconferenties
26 februari 2015
Criteria t.b.v. keuze preferent
vlekkenplan nieuwbouw ZMC
18
1. Helderheid gebouw opzet vanuit waardestromen (o.a. acuut
centrum versus electief centrum)
2. (Patiënt)veiligheid
3. (Patiënt)beleving / Privacy en controle
4. Voorkomen van verspilling
5. Uitwisselbaarheid en uitbreibaarheid van functies
6. Zichtbaarheid themacentra
26 februari 2015
poli:
Kaak
Kno
Derma
Allerl.
esperanz
poli:
MDl
Interne
Reuma
Long
KNF
neuro
POS/opname/afname
lab
kennis
centrum
HCK
facilitair
facilitair
hart-vaat
centrum
pijncentrum
poli:
Kinder
Gyn
uro
apo.
BG +1 +2
Resultaat (1)
26 februari 2015
kliniek kliniek
dialyse
dagbehandeling
ok2
ok1
scopie
csa
ic
kliniek
backoffice
+3 +4
Resultaat (2)
26 februari 2015
Voorontwerp
Mock-up’s & 7-flow workshop
26 februari 2015
Nieuw ontwerp vanuit 7
invalshoeken bekeken:
 Patiënt
 Familie
 Medewerkers
 Medicatie
 Apparatuur
 Middelen
 Informatie.
26 februari 2015
Voorontwerp
Mock-up’s & 7-flow workshop
Voorbeelden van veranderingen
• Entree ambulance en ambulante
patiënten gescheiden
• Vermindering bochten en gangen
• Verbetering zichtlijnen vanaf centrale
posten
• Verplaatsing MRSA-kamer
• Verplaatsing familiekamer
VOOR NA
26 februari 2015
Resultaat Mock-up’s in
Voorontwerp-fase
 1700 m2 ruimte reductie door het eliminieren van
verspilling en focus op patiëntenprocessen en
flow.
 Daarmee een kostenbesparing van circa € 4 mlj.
 Het kunnen ‘oefenen’ in karton leidde tot veel
draagvlak voor ontwerpkeuzes.
 Mock ups gaven heel veel feedback. Het
ontwerp is er beter van geworden en het heeft
fouten voorkomen.
 Last but not least: fun to do
26 februari 2015
Definitief ontwerp
Typicals en Specials (integrale benadering)
26 februari 2015
Ook hierbij mock-ups en
7 flows
26 februari 2015
Lessons learned
 Een burning ambition; lean werken implementeren vanuit
positieve drijfveer (nieuw ziekenhuis).
 Het kaderdocument. Dit geeft houvast bij de te maken
keuzes in het ontwerp proces.
 Medewerkers zijn in staat gesteld deze manier van werken
uit te voeren onder andere in de mock-ups van de
nieuwbouw.
 De interventies richten zich zowel op de cultuur (Blijvend
Beter)als de structuur van de organisatie (nieuwbouw);
hiermee raakt de verandering de organisatie als geheel. In
veel verandertrajecten wordt slechts één van deze
organisatieonderdelen beïnvloed.
26 februari 2015
 Discussie en vragen

More Related Content

What's hot

Elements of Neighbourhood_Building and Town Planning
Elements of Neighbourhood_Building and Town PlanningElements of Neighbourhood_Building and Town Planning
Elements of Neighbourhood_Building and Town Planning
A Makwana
 
Pentathlon Sports Center | Architecture Design standards
Pentathlon Sports Center | Architecture Design standardsPentathlon Sports Center | Architecture Design standards
Pentathlon Sports Center | Architecture Design standards
Yasmine Bannoura
 
Green concrete in jordan
Green concrete in jordanGreen concrete in jordan
Green concrete in jordan
hsaam hsaam
 
Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8
Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8
Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8
MIRAL SONI
 
Green Architecture.pdf
Green Architecture.pdfGreen Architecture.pdf
Green Architecture.pdf
Mitiksha Jain
 
APSRTC presentation
APSRTC presentationAPSRTC presentation
APSRTC presentation
Kunal Chaudhary
 
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS Project
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS ProjectPimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS Project
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS Project
WRI Ross Center for Sustainable Cities
 
Jnnurm
JnnurmJnnurm
Jnnurm
guest64259a
 
LAVASA CITY
LAVASA CITYLAVASA CITY
LAVASA CITY
dhumsa
 
CHANDIGARH - the city beautiful
CHANDIGARH - the city beautifulCHANDIGARH - the city beautiful
CHANDIGARH - the city beautiful
supriya dongre
 
Options for Cost- Effective Housing
Options for Cost- Effective HousingOptions for Cost- Effective Housing
Options for Cost- Effective Housing
JIT KUMAR GUPTA
 
Brasilia town planning
Brasilia town planningBrasilia town planning
Brasilia town planning
Shubhangi Bhatnagar
 
MODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdf
MODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdfMODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdf
MODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdf
Thirumeni Madavan
 
Green building rating systems comparision
Green building rating systems comparisionGreen building rating systems comparision
Green building rating systems comparision
Vamsi Putta
 
Chandigarh
ChandigarhChandigarh
Chandigarh
Sanskriti Jindal
 
ECBC Training_08-Compliance
ECBC Training_08-ComplianceECBC Training_08-Compliance
ECBC Training_08-Compliance
Mathangi Ramakrishnan
 
Medival Europe - Town Planning
Medival Europe - Town PlanningMedival Europe - Town Planning
Medival Europe - Town Planning
Dhanya Pravin
 
A brief information about hospital services and design By: Heersh o.faraj
A brief information about hospital services and design By:  Heersh o.farajA brief information about hospital services and design By:  Heersh o.faraj
A brief information about hospital services and design By: Heersh o.faraj
Herish Ofmi
 
Chapter 2 environmental strategies for building design in tropical climates
Chapter 2  environmental strategies for building design in tropical climatesChapter 2  environmental strategies for building design in tropical climates
Chapter 2 environmental strategies for building design in tropical climates
Lokman Hakim Ismail
 
presentation on trauma center archiectural final (2).ppt
presentation on trauma center archiectural final (2).pptpresentation on trauma center archiectural final (2).ppt
presentation on trauma center archiectural final (2).ppt
PappuKrYadav1
 

What's hot (20)

Elements of Neighbourhood_Building and Town Planning
Elements of Neighbourhood_Building and Town PlanningElements of Neighbourhood_Building and Town Planning
Elements of Neighbourhood_Building and Town Planning
 
Pentathlon Sports Center | Architecture Design standards
Pentathlon Sports Center | Architecture Design standardsPentathlon Sports Center | Architecture Design standards
Pentathlon Sports Center | Architecture Design standards
 
Green concrete in jordan
Green concrete in jordanGreen concrete in jordan
Green concrete in jordan
 
Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8
Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8
Urban infrastructure case study of Vadodara - word no 8
 
Green Architecture.pdf
Green Architecture.pdfGreen Architecture.pdf
Green Architecture.pdf
 
APSRTC presentation
APSRTC presentationAPSRTC presentation
APSRTC presentation
 
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS Project
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS ProjectPimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS Project
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation BRTS Project
 
Jnnurm
JnnurmJnnurm
Jnnurm
 
LAVASA CITY
LAVASA CITYLAVASA CITY
LAVASA CITY
 
CHANDIGARH - the city beautiful
CHANDIGARH - the city beautifulCHANDIGARH - the city beautiful
CHANDIGARH - the city beautiful
 
Options for Cost- Effective Housing
Options for Cost- Effective HousingOptions for Cost- Effective Housing
Options for Cost- Effective Housing
 
Brasilia town planning
Brasilia town planningBrasilia town planning
Brasilia town planning
 
MODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdf
MODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdfMODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdf
MODULE 1 - Part I - SETTLEMENTS, HOUSING TYPOLOGIES.pdf
 
Green building rating systems comparision
Green building rating systems comparisionGreen building rating systems comparision
Green building rating systems comparision
 
Chandigarh
ChandigarhChandigarh
Chandigarh
 
ECBC Training_08-Compliance
ECBC Training_08-ComplianceECBC Training_08-Compliance
ECBC Training_08-Compliance
 
Medival Europe - Town Planning
Medival Europe - Town PlanningMedival Europe - Town Planning
Medival Europe - Town Planning
 
A brief information about hospital services and design By: Heersh o.faraj
A brief information about hospital services and design By:  Heersh o.farajA brief information about hospital services and design By:  Heersh o.faraj
A brief information about hospital services and design By: Heersh o.faraj
 
Chapter 2 environmental strategies for building design in tropical climates
Chapter 2  environmental strategies for building design in tropical climatesChapter 2  environmental strategies for building design in tropical climates
Chapter 2 environmental strategies for building design in tropical climates
 
presentation on trauma center archiectural final (2).ppt
presentation on trauma center archiectural final (2).pptpresentation on trauma center archiectural final (2).ppt
presentation on trauma center archiectural final (2).ppt
 

Similar to Lean led hospital design, creating the efficient hospital of the future - case Zaans Medisch Centrum - door Hannelore Schouten

HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits LaroyHR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
vzw Vorm
 
Ict & Projectmanagement
Ict & ProjectmanagementIct & Projectmanagement
Ict & Projectmanagement
Dan Kamminga
 
Methodisch begroten van projecten hanzehogeschool groningen december2014
Methodisch begroten van projecten  hanzehogeschool groningen december2014Methodisch begroten van projecten  hanzehogeschool groningen december2014
Methodisch begroten van projecten hanzehogeschool groningen december2014
Harold van Heeringen
 
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)  Public V1.0Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)  Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
marcsluiter
 
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Gemeente Zwijndrecht
 
Aanpak Bostec OKplanning
Aanpak Bostec OKplanningAanpak Bostec OKplanning
Aanpak Bostec OKplanning
mwalhout
 
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - KwaliteitscirkelInstituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
hovumc
 
Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010
Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010
Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010
Waarde van creatie
 
Presentatie Innovatie In De Care Sector
Presentatie Innovatie In De Care SectorPresentatie Innovatie In De Care Sector
Presentatie Innovatie In De Care Sector
mwalhout
 
Presentatie Capaciteitsmanagement in Ziekenhuizen
Presentatie Capaciteitsmanagement in ZiekenhuizenPresentatie Capaciteitsmanagement in Ziekenhuizen
Presentatie Capaciteitsmanagement in Ziekenhuizen
mwalhout
 
Parallelsessie D Johan Lievestro
Parallelsessie D Johan LievestroParallelsessie D Johan Lievestro
Parallelsessie D Johan Lievestro
Health Valley
 
Good Practice Projectsturing
Good Practice ProjectsturingGood Practice Projectsturing
Good Practice Projectsturing
Peter A. De Jong
 
Projecten 1997 2016
Projecten 1997 2016Projecten 1997 2016
Projecten 1997 2016
Manuel Soumahu
 
basisbegrippen projectmanagement deel 1
basisbegrippen projectmanagement deel 1basisbegrippen projectmanagement deel 1
basisbegrippen projectmanagement deel 1
Cedric Heyndrickx
 
141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl
felixpval
 
De medewerkersmonitor 2015_2017
De medewerkersmonitor 2015_2017De medewerkersmonitor 2015_2017
De medewerkersmonitor 2015_2017
BING-Research
 
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333
 
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333
 
Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009
Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009
Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009
alindabaggen
 

Similar to Lean led hospital design, creating the efficient hospital of the future - case Zaans Medisch Centrum - door Hannelore Schouten (20)

HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits LaroyHR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
 
Ict & Projectmanagement
Ict & ProjectmanagementIct & Projectmanagement
Ict & Projectmanagement
 
Methodisch begroten van projecten hanzehogeschool groningen december2014
Methodisch begroten van projecten  hanzehogeschool groningen december2014Methodisch begroten van projecten  hanzehogeschool groningen december2014
Methodisch begroten van projecten hanzehogeschool groningen december2014
 
KPMG Plexus
KPMG PlexusKPMG Plexus
KPMG Plexus
 
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)  Public V1.0Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)  Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
 
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
 
Aanpak Bostec OKplanning
Aanpak Bostec OKplanningAanpak Bostec OKplanning
Aanpak Bostec OKplanning
 
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - KwaliteitscirkelInstituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
 
Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010
Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010
Presentatie Waarde van Creatie -regiegroep- 28 juni 2010
 
Presentatie Innovatie In De Care Sector
Presentatie Innovatie In De Care SectorPresentatie Innovatie In De Care Sector
Presentatie Innovatie In De Care Sector
 
Presentatie Capaciteitsmanagement in Ziekenhuizen
Presentatie Capaciteitsmanagement in ZiekenhuizenPresentatie Capaciteitsmanagement in Ziekenhuizen
Presentatie Capaciteitsmanagement in Ziekenhuizen
 
Parallelsessie D Johan Lievestro
Parallelsessie D Johan LievestroParallelsessie D Johan Lievestro
Parallelsessie D Johan Lievestro
 
Good Practice Projectsturing
Good Practice ProjectsturingGood Practice Projectsturing
Good Practice Projectsturing
 
Projecten 1997 2016
Projecten 1997 2016Projecten 1997 2016
Projecten 1997 2016
 
basisbegrippen projectmanagement deel 1
basisbegrippen projectmanagement deel 1basisbegrippen projectmanagement deel 1
basisbegrippen projectmanagement deel 1
 
141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl
 
De medewerkersmonitor 2015_2017
De medewerkersmonitor 2015_2017De medewerkersmonitor 2015_2017
De medewerkersmonitor 2015_2017
 
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
 
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
 
Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009
Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009
Presentatie Realisatieplan Vraaggerichte Dienstverlening Nuth 2009
 

More from Möbius Business Redesign

Systems, culture and excellence
Systems, culture and excellenceSystems, culture and excellence
Systems, culture and excellence
Möbius Business Redesign
 
Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015
Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015
Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015
Möbius Business Redesign
 
'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015
'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015
'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015
Möbius Business Redesign
 
Q.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier Delbecque
Q.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier DelbecqueQ.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier Delbecque
Q.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier Delbecque
Möbius Business Redesign
 
Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015
Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015
Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015
Möbius Business Redesign
 
Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius
Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van MöbiusHoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius
Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius
Möbius Business Redesign
 
Operationele Excellentie : op naar een lead hospital
Operationele Excellentie : op naar een lead hospitalOperationele Excellentie : op naar een lead hospital
Operationele Excellentie : op naar een lead hospital
Möbius Business Redesign
 
Excellence opérationnelle : pour devenir un lead hospital
Excellence opérationnelle : pour devenir un lead hospitalExcellence opérationnelle : pour devenir un lead hospital
Excellence opérationnelle : pour devenir un lead hospital
Möbius Business Redesign
 
KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...
KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...
KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...
Möbius Business Redesign
 
Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...
Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...
Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...
Möbius Business Redesign
 

More from Möbius Business Redesign (10)

Systems, culture and excellence
Systems, culture and excellenceSystems, culture and excellence
Systems, culture and excellence
 
Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015
Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015
Seminarie 'Sturen op effecten door slimme dashboards' 3 december 2015
 
'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015
'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015
'Hoe Service Excellent is uw organisatie?' - 15 oktober 2015
 
Q.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier Delbecque
Q.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier DelbecqueQ.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier Delbecque
Q.E.E. Werkvereenvoudiging - Olivier Delbecque
 
Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015
Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015
Möbius Operational Excellence Seminar 23 04 2015
 
Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius
Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van MöbiusHoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius
Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius
 
Operationele Excellentie : op naar een lead hospital
Operationele Excellentie : op naar een lead hospitalOperationele Excellentie : op naar een lead hospital
Operationele Excellentie : op naar een lead hospital
 
Excellence opérationnelle : pour devenir un lead hospital
Excellence opérationnelle : pour devenir un lead hospitalExcellence opérationnelle : pour devenir un lead hospital
Excellence opérationnelle : pour devenir un lead hospital
 
KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...
KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...
KAIZEN aanpak binnen GZA – case Kinderdagziekenhuis SV – door Geert De Groof,...
 
Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...
Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...
Lean leiderschap in de praktijk – obstakels en essentiële leiderschapskwalite...
 

Lean led hospital design, creating the efficient hospital of the future - case Zaans Medisch Centrum - door Hannelore Schouten

 • 1. 26 februari 2015 Presentatie Lean bouwen in het ZMC
 • 2. 26 februari 2015 Onderwerpen  De strategie van het ZMC  De keus voor lean bouwen  De aanpak Lean led hospital design in het ZMC  Structuur ontwerp  Voorlopig ontwerp  Definitief ontwerp  Lessons learned
 • 3. 26 februari 2015 Het Zaans Medisch Centrum (ZMC)  Gevestigd in Zaandam, NL  Algemeen ziekenhuis met regionale functie (Zaanstad, Wormer, Oostzaan)  Verzorgingsgebied: 172.000 inwoners (relatief veel ouderen en niet Westerse allochtonen)  Kengetallen (2013):  120 specialisten en 1450 medewerkers  Jaaromzet: 128 mlj.  86.983 eerste consulten  13.357 klinische opnamen
 • 4. 26 februari 2015 Strategische thema’s uitgelicht  Kwaliteit is waarde toevoegen (= lean)  Procesverbetering  Basisziekenhuis  Themacentra (pijn, bewegen, dialyse, hartvaatcentrum etc.)  Electief centrum  Acuut centrum  Netwerkstrategie  Huisvesting  Alliantie  Healing evironment
 • 5. 26 februari 2015 De Kern! Toegevoegde waarde voor klanten = Veiligheid + uitkomsten van zorg + ervaring/service Integrale kosten
 • 6. 26 februari 2015 Lean in het ZMC Zorg programmering Tactisch Plannen Procesverbetering op afdelingen GOEDE, EFFICIËNTE ZORG Kostprijzen per activiteit zonder verspilling Logistieke profielen van patiëntgroepen Bezetting van capaciteiten Heldere, voorspelbare inhoud én logistiek voor specifieke patiëntgroepen Benutting in onderlinge samenhang van capaciteiten Soepel draaiende processen op Afdelingen Blijvend Beter programma 2011 - 2014
 • 7. 26 februari 2015 Van probleem naar plan van aanpak Het programma van eisen nieuwbouw Doelsituatie: Het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van een nieuw ziekenhuis in 2016 dat de kwaliteit van zorg (uitkomsten en veiligheid), doelmatigheid, patiënt tevredenheid én esthetiek verbeterd ten opzichte van onze huidige prestaties. Daarbij gebruiken we dan minder m2 dan in de huidige situatie. Het ontwerp heeft voldoende flexibiliteit om veranderingen van werkprocessen / portfolio optimaal te ondersteunen Root-cause analyse: Strategie op basis van 3P: 1. Afspreken plan, rolverdeling in coördinatieoverleg (12/6) 2. Benoemen key words tbv communicatie (18/6) 3. Flow in kaart brengen (processen, materiaal etc.) (20/6) 4. Evalueer data en uitgangspunten ontwerp formuleren in GB 1 (19/6 – 10/7) 5. Uitwerken ideeën en experimenten opzetten (10/7 – 1/8) 6. Beste definitieve oplossingen in PvE (30/9) auteur: Hannelore Schouten versie: V0.1_120612 Huidige situatie: - Er heeft een strategische sessie plaats gevonden met RvB, stafbestuur, bureau bouw waarin een kader is afgesproken waarbinnen een aantal strategische thema’s verder worden uitgewerkt. Aansluitend hierop zijn sub sessies geweest met diverse vertegenwoordigers binnen ZMC. - TPG is aangesteld - Organisatie & communicatie ad hoc + onvol. Aansluitend op zkhs - Iedereen werkt aan het proces met weinig coördinatie, vanuit zijn eigen scope / silo/ belang. Wat is het probleem: - nieuwbouw steeds uitgesteld, proces diverse keren opgestart - nu gestart met opstellen programma van eisen zonder dat financiering definitief rond is - gevoel dat PvE niet aansluit bij strategie organisatie, extra bijeenkomsten gepland om strategie verder uit te werken in nieuwbouw. -Is dit het goede proces om tot een goed nieuw ziekenhuis te komen? - hoe krijgen we lean verankerd in nieuwbouw, terwijl het bouwproces voor loopt op Blijvend Beter? - Bouwproces gaat niet uit van flow (patiënten, medewerkers, materiaal ect.) Tegenmaatregelen: -Vergaren kennis van lean bouw processen (contacten leggen, boek lean led hospital design) - Helder plan om te komen tot PvE waarin proces en flow leidend zijn en een heldere rol- en taakverdeling is afgesproken - Simulatie mogelijkheden creëren om oplossingen te testen - Communicatie ondertekend: … Datum: … PvE sluit onvoldoende aan op toekomstig ZMC methoden metingen mensen machines “materiaal” omgeving Weten we wat nodig is? Coordinatie proces PVE Aanpak conservatief? Geen bouw expertise ZMC Zijn de juiste mensen Betrokken? Werkbelasting betrokkenen Is PTG de juiste partij? Communicatieplan / -middelen ontbreken Geen kennis lean building design bij betrokkeken Rolverdeling onduidelijk We beschikken niet over de juiste data Output SQ valt tegen Druk op deadline van buiten (IGZ) Proces vormt geen uitgangspunt Beperkt, vast budget Nog geen invulling healing environment Te haastig / tijdsdruk Kennis betrokkenen Sturen op budget ipv proces, flow, samenwerking Geen testruimte beschikbaar (mock-up rooms), simulatie Huidig bedrijf gaat gewoon door Kosten? Niet aan gedacht?
 • 8. 26 februari 2015 Lean in de Nieuwbouw ZMC; de aanpak  Volgens 3P  Vanuit waardestromen in plaats van afdelingen  Acuut  Electief  Polikliniek  Kliniek  Diagnostiek  Focus op elimineren van verspillingen  Koppeling management/ medisch staf in champions training.  Kaderontwerpprincipes
 • 9. 26 februari 2015 Kader ontwerpprincipes
 • 10. 26 februari 2015 Nieuwbouw ZMC  Work in progress…
 • 11. 26 februari 2015 Ontwerp opgebouwd uit 5 waardestromen AcuutElectief
 • 12. 26 februari 2015 relatieschema ZMC poliklinische en klinische laag
 • 13. 26 februari 2015 relatieschema ZMC electieve en acute pijlers
 • 14. 26 februari 2015 relatieschema ZMC prioritering per waardestroom
 • 15. 26 februari 2015  http://youtu.be/O5AWfXdOYoM
 • 17. 26 februari 2015 Structuurontwerp Werk & waardestroomconferenties
 • 18. 26 februari 2015 Criteria t.b.v. keuze preferent vlekkenplan nieuwbouw ZMC 18 1. Helderheid gebouw opzet vanuit waardestromen (o.a. acuut centrum versus electief centrum) 2. (Patiënt)veiligheid 3. (Patiënt)beleving / Privacy en controle 4. Voorkomen van verspilling 5. Uitwisselbaarheid en uitbreibaarheid van functies 6. Zichtbaarheid themacentra
 • 20. 26 februari 2015 kliniek kliniek dialyse dagbehandeling ok2 ok1 scopie csa ic kliniek backoffice +3 +4 Resultaat (2)
 • 22. 26 februari 2015 Nieuw ontwerp vanuit 7 invalshoeken bekeken:  Patiënt  Familie  Medewerkers  Medicatie  Apparatuur  Middelen  Informatie.
 • 23. 26 februari 2015 Voorontwerp Mock-up’s & 7-flow workshop Voorbeelden van veranderingen • Entree ambulance en ambulante patiënten gescheiden • Vermindering bochten en gangen • Verbetering zichtlijnen vanaf centrale posten • Verplaatsing MRSA-kamer • Verplaatsing familiekamer VOOR NA
 • 24. 26 februari 2015 Resultaat Mock-up’s in Voorontwerp-fase  1700 m2 ruimte reductie door het eliminieren van verspilling en focus op patiëntenprocessen en flow.  Daarmee een kostenbesparing van circa € 4 mlj.  Het kunnen ‘oefenen’ in karton leidde tot veel draagvlak voor ontwerpkeuzes.  Mock ups gaven heel veel feedback. Het ontwerp is er beter van geworden en het heeft fouten voorkomen.  Last but not least: fun to do
 • 25. 26 februari 2015 Definitief ontwerp Typicals en Specials (integrale benadering)
 • 26. 26 februari 2015 Ook hierbij mock-ups en 7 flows
 • 27. 26 februari 2015 Lessons learned  Een burning ambition; lean werken implementeren vanuit positieve drijfveer (nieuw ziekenhuis).  Het kaderdocument. Dit geeft houvast bij de te maken keuzes in het ontwerp proces.  Medewerkers zijn in staat gesteld deze manier van werken uit te voeren onder andere in de mock-ups van de nieuwbouw.  De interventies richten zich zowel op de cultuur (Blijvend Beter)als de structuur van de organisatie (nieuwbouw); hiermee raakt de verandering de organisatie als geheel. In veel verandertrajecten wordt slechts één van deze organisatieonderdelen beïnvloed.
 • 28. 26 februari 2015  Discussie en vragen