SlideShare a Scribd company logo
Yritysbrändi 2015
”inhimillinen, avoin,
kokemuksellinen,
yhteisöllinen &
vuorovaikutteinen.”
Keskeisimmät trendit
①  Sähköistyminen
②  Visualisoituminen, kuvat, kuvitus, liikkuva
kuva, kokemuksellisuus
③  Rohkeus, Design läpi toiminnan
④  Omat kanavat, mediat
⑤  Yhteisöllisyys, vuorovaikutus läpi
liiketoiminnan mm. Asiakaspalvelu verkossa
Yritysbrändin hierarkia
Mitä?
•  Yritystarina kertoo mitä tavoitellaan
•  Yrityksen tavoitteet, strategia, visio
Miten?
•  Liiketoiminta-alueet todentavat miten
yrityksen arvot ja tavoitteet konkretisoituvat
Miksi?
•  Tuotemarkkinointi kertoo yksittäisen tuotteen
ja palvelun hyödyt …
Yritysbrändin rakentaminen
Yritysbrändin rakentuminen
Liikeidea
Yrityksen
strategia
Toiminta
Yrityskulttuuri
Brändi
Missio
Visio
ME!
Asiakaskokemus	
  
Budjetti
Kokemus
Brändätty Asiakaskokemus
Liikeidea
Yrityksen
strategia
Toiminta
Yrityskulttuuri
Brändi
Vain Kokonaisvaltainen brändääminen synnyttää vahvan mielikuvan yrityksestä.
Yritystarina
Ilme
Kuvat
Viestit
Kokemus
Miten 2010-luku eroaa edellisestä?
Ilme
slogan
Kuvapankki
Viestit
Tuotemarkkinointi Kohderyhmänä ihminen, ei ammatti
2000- 2010-
BENCHMARKS
Mission Driven
communications
Integrated strategy,
Story & branding
Liiketoiminta 1080°
Rooman 1080°-ajattelu
Tuotanto	
  
Tuotekehitys	
  
Jakelu	
  
Myyn3	
  	
  
Markkinoin3	
  
Asiakas	
  
Brändi	
  
Johtaminen	
  
Strategia	
  
Yrityskul;uuri	
  
Tuotantotalous, 1900-luku
 Digiaika, 2010-luku
Millaista on
tulevaisuuden
markkinointi?
5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampi
markkinointi
①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojen
synnyttämää palvelua
②  Integroitu asiakaskokemus verkossa,
asiakkuusajattelu
③  Vaikuttaminen omissa kanavissa, huomion
ansaitseminen, osallistuminen verkostoihin,
vaikuttaminen verkossa
④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksen
kasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukana
kaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin
⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit.
Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen
⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina,
sisällöt, raportointi ja osallistuminen
verkostoissa
Rome Advisors
Rooma on liiketoiminnan
kehittämiseen ja digitalisoimiseen
erikoistunut suunnittelutoimisto
Autamme yritysjohtoa verkostoimaan
ja verkottamaan liiketoimintaa sekä
johtamaan liiketoimintaa digiaikana.
Sähköistyminen & verkostoituminen ovat
keskeisimpiä liiketoimintaympäristön
murroksia
①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut
②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta
③  Tiedolla johtamisen renessanssi
④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat
⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot
⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampi
markkinointi
①  Myynnin uudenlainen tehtävä,
uusi merkitys asiakaskokemuksille
Järjestelmät	
  
Asiakas3edolla	
  
johtaminen	
  
Sähköinen	
  
asioin3,	
  
liiketoiminta	
  
verkossa	
  
1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudet
liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut

①  Yritysten tuotteet, palvelut
ja palvelukanavat
muodostavat arvoverkoston
②  Käyttäjä verkoston
keskipisteessä
③  Uudet toimintamallit ja
palvelut osana verkostoa.
④  Yhteisöllisyys ja
verkottuminen muiden
toimijoiden kanssa.
Digitaalisen ekosysteemin määrittely:
Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla ja
yhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapoja
Liikeidea digitaalisessa
toimintaympäristössä
T&K
 Tuote
 Jakelu
 Myynti
 Brändi
Expedia
Dell
Ideastorm
Amazon
 Coop
 Lego
Spotify
2. Vuorovaikutteinen innovaatio- ja
tuotekehitystoiminta

①  Merkittävä osa kuluttajatuotteiden
kehityksestä jo nyt joukkoistamalla
②  Uudet liikeideat ja palvelut
käyttäjäryhmistä
③  Aktiivinen vuorovaikutus omissa
yhteisöissä, keskustelu käyttäjien
kanssa
④  Asiakas ja markkinalähtöinen
innovaatiokulttuuri
⑤  Kysyntälähtöinen valikoima ja
tuotteistaminen
BRÄNDI
JAKELU
MYYNTI
MALLISTO
TUOTE
R&D
LIIKEIDEA
3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat

①  Arvoverkostolla parempi
asiakaskokemus
②  Markkinointi palveluna
③  Asiakaspalvelu,
automaatio
④  Asiakasyhteisöt
⑤  Uudenlaiset
tuotteistukset,
palvelutasosopimukset,
asiakkuuksien hoitomallit
Asiakaskokemus
digitaalisessa
toimintaympäristössä
4. Verkkokauppa ja arvoverkostot
Liiketoiminta verkossa
①  Jokainen joka voi, myy suoraan
verkossa
②  Mitä tahansa voi myydä
verkossa
③  Kohdistettu myynti,
markkinointi ja asiakaspalvelu
④  Arvoverkostosta kumppanien
tuotteita ja palveluita
⑤  Asiakkuuksien hoitaminen
elinkaarimallilla. Uudet
liiketoiminnat osana tarjoamaa
Message
Response
Social Media
Communities
Content
PR
Marketing
Direct
Drives conference 
Events
Meetings
5. Myynnin uusi tehtävä
①  Myynti jalkauttaa yrityksen
strategian ja markkinoinnin
②  Myynnin tehtävä luoda
merkityksellisiä
asiakaskohtaamisia
③  Kohtaamisten merkitys kasvaa,
tiedon jakamisesta tiedon
soveltamiseen ja
vuorovaikutukseen
④  Myynnin tehtävä yrityksen
tarinan kouluttajana, brändin
suurlähettiläänä ja ostamisen
helpottajana
Asiakas
Senior
Advisor
RoAd
Tuottaja
Tiimi
f4
f3
f1
f2
Steering
Project team
Rooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaan
liiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä
①  Rooma auttaa tunnistamaan,
kirkastamaan ja hyödyntämään
muutosta
②  Rooma auttaa suunnittelemaan
parempaa ja tehokkaampaa
liiketoimintaa edullisemmin
③  Rooma sitoutuu auttamaan
asiakasta muutoksen johtamisessa
④  Rooma kehittää aktiivisesti omaa
osaamistaan
⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaat
tulokset, hankemallinnus,
alaprojektit, ketterä kehittäminen

More Related Content

What's hot

Asiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanolla
Asiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanollaAsiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanolla
Asiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanolla
Tia Härkönen
 
Kasvu Forum - Lahti 2013
Kasvu Forum - Lahti 2013Kasvu Forum - Lahti 2013
Kasvu Forum - Lahti 2013
dynamo&son
 
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalitLAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
Markus Nieminen
 
Forward Konseptisuunnittelu
Forward KonseptisuunnitteluForward Konseptisuunnittelu
Forward Konseptisuunnittelu
Markus Sandelin
 
Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013
Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013
Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Mainonnan tehtävä ja merkitys
Mainonnan tehtävä ja merkitysMainonnan tehtävä ja merkitys
Mainonnan tehtävä ja merkitys
Mainostajien Liitto
 
Paikkabrändi sisältä ulos
Paikkabrändi sisältä ulosPaikkabrändi sisältä ulos
Paikkabrändi sisältä ulos
Juha Tahvonen
 
Konseptisuunnittelu
KonseptisuunnitteluKonseptisuunnittelu
KonseptisuunnitteluDiffero Oy
 
Brandityomalli vaaka
Brandityomalli vaakaBrandityomalli vaaka
Brandityomalli vaaka
Differo Oy
 
Brandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen Meteoriitti
Brandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen MeteoriittiBrandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen Meteoriitti
Brandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen Meteoriitti
Markus Nieminen
 
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...
Suomen Yrittäjät
 
Markkinointi ja viestintä Art360 Kuopio
Markkinointi ja viestintä Art360 KuopioMarkkinointi ja viestintä Art360 Kuopio
Markkinointi ja viestintä Art360 Kuopio
Matti Koistinen
 
Digitaalinen markkinointi.22.5
Digitaalinen markkinointi.22.5Digitaalinen markkinointi.22.5
Digitaalinen markkinointi.22.5Tuija Marstio
 

What's hot (15)

Brand Management Learning Module FI
Brand Management Learning Module FIBrand Management Learning Module FI
Brand Management Learning Module FI
 
Asiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanolla
Asiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanollaAsiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanolla
Asiakaskokemus & Brändi, asiakastilaisuus Hämeenkylän kartanolla
 
Kasvu Forum - Lahti 2013
Kasvu Forum - Lahti 2013Kasvu Forum - Lahti 2013
Kasvu Forum - Lahti 2013
 
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalitLAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
LAMK markkinointiviestinnan luentomateriaalit
 
Forward Konseptisuunnittelu
Forward KonseptisuunnitteluForward Konseptisuunnittelu
Forward Konseptisuunnittelu
 
Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013
Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013
Brändin sosiaalinen potentiaalinen // viitekehys ja caset 2013
 
Mainonnan tehtävä ja merkitys
Mainonnan tehtävä ja merkitysMainonnan tehtävä ja merkitys
Mainonnan tehtävä ja merkitys
 
Paikkabrändi sisältä ulos
Paikkabrändi sisältä ulosPaikkabrändi sisältä ulos
Paikkabrändi sisältä ulos
 
Konseptisuunnittelu
KonseptisuunnitteluKonseptisuunnittelu
Konseptisuunnittelu
 
Brandityomalli vaaka
Brandityomalli vaakaBrandityomalli vaaka
Brandityomalli vaaka
 
Brandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen Meteoriitti
Brandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen MeteoriittiBrandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen Meteoriitti
Brandi ja markkinointi - DT2020 - Sininen Meteoriitti
 
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jarkko Kurvinen: B2B markkinoinn...
 
Markkinointi ja viestintä Art360 Kuopio
Markkinointi ja viestintä Art360 KuopioMarkkinointi ja viestintä Art360 Kuopio
Markkinointi ja viestintä Art360 Kuopio
 
brandaus 2016
brandaus 2016brandaus 2016
brandaus 2016
 
Digitaalinen markkinointi.22.5
Digitaalinen markkinointi.22.5Digitaalinen markkinointi.22.5
Digitaalinen markkinointi.22.5
 

Viewers also liked

Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.
Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.
Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.
Långstrump
 
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Yhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminenYhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Lari Karreinen
 
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäDigitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Pete Nieminen
 
Uskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
Uskallus Erilaisuuteen KilpailukeinonaUskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
Uskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
Janne Saarikko
 
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
Prizztech
 
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassaDigitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
Anne Rongas
 
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
Timo Kumpulainen
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Darwin Oy
 
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business ReviewWhat is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
Donny Sitompul
 

Viewers also liked (9)

Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.
Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.
Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa.
 
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Yhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminenYhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
 
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäDigitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
 
Uskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
Uskallus Erilaisuuteen KilpailukeinonaUskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
Uskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
 
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
 
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassaDigitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
 
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
 
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
 
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business ReviewWhat is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
 

Similar to Yritysbrändi 2015

Verkkopalvelu 2015
Verkkopalvelu 2015Verkkopalvelu 2015
Verkkopalvelu 2015
Ville Tolvanen
 
M313 vt
M313 vtM313 vt
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaAntti Leino
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaSosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Jukka-Pekka Sorvisto
 
Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...
Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...
Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...
Mikko Eerola
 
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Ville Tolvanen
 
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko EerolaDiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
Avaus
 
2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus
Ville Tolvanen
 
Mark042013 presentaatio
Mark042013 presentaatioMark042013 presentaatio
Mark042013 presentaatio
Ville Tolvanen
 
Some ja markkinointiviestintä
Some ja markkinointiviestintäSome ja markkinointiviestintä
Some ja markkinointiviestintä
Henna-Riikka Ahvenjärvi
 
Social Business Development
Social Business DevelopmentSocial Business Development
Social Business Development
Avaus
 
Verkkosivut - yritysten tärkein media
Verkkosivut - yritysten tärkein mediaVerkkosivut - yritysten tärkein media
Verkkosivut - yritysten tärkein media
Exove
 
2013 morebetterless
2013 morebetterless2013 morebetterless
2013 morebetterless
Ville Tolvanen
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Joni Salminen
 
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
Joni Salminen
 
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossaOma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Mikko Eerola
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
MS SOSTE
 
Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu
Antti Leino
 
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Joni Salminen
 
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakkiGet it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
taina myöhänen
 

Similar to Yritysbrändi 2015 (20)

Verkkopalvelu 2015
Verkkopalvelu 2015Verkkopalvelu 2015
Verkkopalvelu 2015
 
M313 vt
M313 vtM313 vt
M313 vt
 
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassaSosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
Sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa
 
Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...
Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...
Sosiaaliset toimintamallit - puhe Palkansaajajärjestö Pardian tilaisuudessa 1...
 
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
 
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko EerolaDiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
DiViA Sosiaaliset toimintamallit 15.9.2010 Mikko Eerola
 
2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus
 
Mark042013 presentaatio
Mark042013 presentaatioMark042013 presentaatio
Mark042013 presentaatio
 
Some ja markkinointiviestintä
Some ja markkinointiviestintäSome ja markkinointiviestintä
Some ja markkinointiviestintä
 
Social Business Development
Social Business DevelopmentSocial Business Development
Social Business Development
 
Verkkosivut - yritysten tärkein media
Verkkosivut - yritysten tärkein mediaVerkkosivut - yritysten tärkein media
Verkkosivut - yritysten tärkein media
 
2013 morebetterless
2013 morebetterless2013 morebetterless
2013 morebetterless
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
 
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
MAY - Markkinoinnin perusteet - Digitaalinen markkinointi -luento 3.10.2013
 
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossaOma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
Oma Yritys 2011: Mitä pienen yrityksen kannattaa tehdä verkossa
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
 
Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu
 
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
 
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakkiGet it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
Get it Right, Taina Myöhänen: Sosiaalisen median työkalupakki
 

More from Ville Tolvanen

Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen
 
Viract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli finalViract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli final
Ville Tolvanen
 
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia   toukokuu 2019Paremman omistajuuden anatomia   toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
Ville Tolvanen
 
Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.
Ville Tolvanen
 
Digitalist group 2017
Digitalist group 2017Digitalist group 2017
Digitalist group 2017
Ville Tolvanen
 
Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017
Ville Tolvanen
 
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikanaOmistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Ville Tolvanen
 
Henkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville TolvanenHenkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville Tolvanen
Ville Tolvanen
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistusDigitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Ville Tolvanen
 
Strategiasta totta
Strategiasta tottaStrategiasta totta
Strategiasta totta
Ville Tolvanen
 
Digitalist barcelona
Digitalist barcelonaDigitalist barcelona
Digitalist barcelona
Ville Tolvanen
 
Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?
Ville Tolvanen
 
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Ville Tolvanen
 
Digitalist Experience
Digitalist ExperienceDigitalist Experience
Digitalist Experience
Ville Tolvanen
 
How to create startup brand?
How to create startup brand?How to create startup brand?
How to create startup brand?
Ville Tolvanen
 
Kongressi2015
Kongressi2015Kongressi2015
Kongressi2015
Ville Tolvanen
 
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Ville Tolvanen
 
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Ville Tolvanen
 
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminenVille Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen
 
Arctic15
Arctic15Arctic15
Arctic15
Ville Tolvanen
 

More from Ville Tolvanen (20)

Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
 
Viract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli finalViract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli final
 
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia   toukokuu 2019Paremman omistajuuden anatomia   toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
 
Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.
 
Digitalist group 2017
Digitalist group 2017Digitalist group 2017
Digitalist group 2017
 
Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017
 
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikanaOmistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
 
Henkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville TolvanenHenkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville Tolvanen
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistusDigitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
 
Strategiasta totta
Strategiasta tottaStrategiasta totta
Strategiasta totta
 
Digitalist barcelona
Digitalist barcelonaDigitalist barcelona
Digitalist barcelona
 
Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?
 
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
 
Digitalist Experience
Digitalist ExperienceDigitalist Experience
Digitalist Experience
 
How to create startup brand?
How to create startup brand?How to create startup brand?
How to create startup brand?
 
Kongressi2015
Kongressi2015Kongressi2015
Kongressi2015
 
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
 
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
 
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminenVille Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
 
Arctic15
Arctic15Arctic15
Arctic15
 

Yritysbrändi 2015