SlideShare a Scribd company logo
SUNG HUYẾT Ở BỆNH
NHÂN SUY TIM
BS HUỲNH TẤN KHẢO
KHOA NỘI TIM MẠCH – BV LÊ VĂN THỊNH
07/03/2023 1
NỘI DUNG
1. TỔNG QUAN.
2. ĐỊNH NGHĨA VÀ CƠ CHẾ SINH LÍ BỆNH.
3. PHÂN LOẠI.
4. CHẨN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ.
5. PHÂN ĐỘ, ĐIỀU TRỊ.
07/03/2023 2
TỈ LỆ SUNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM
07/03/2023 3
Tomasoni, D., Adamo, M., Anker, M. S., von Haehling, S., Coats, A. J. S., and Metra, M. (2020) Heart failure in the last year: progress and perspective. ESC Heart Failure, 7: 3505– 3530.
SUNG HUYẾT LÀ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG Ở BỆNH
NHÂN SUY TIM
• Nghiên cứu trên 1572 bệnh nhân ADHF có sung huyết nặng.
• Bệnh nhân còn sung huyết ở ngày thứ 7 sau nhập viện tăng hơn 2 lần tử vong sau
6 tháng và tăng 2 lần nguy cơ tái nhập viện so với bệnh nhân không sung huyết.
07/03/2023 4
Rubio-Gracia, J. et al. Prevalence, predictors and clinical outcome of residual congestion in acute decompensated heart failure. Int. J. Cardiol. 258, 185–191 (2018).
SUNG HUYẾT: YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN SUY TIM
• Phân tích hồi cứu ACTIV in CHF, bệnh nhân với khó thở, phù
và tĩnh mạch cổ nổi tăng 2 đến 3 lần tử vong 60 ngày.
• Phân tích hồi cứu nghiên cứu SOLVD treatment chứng minh
bệnh nhân suy tim mạn còn dấu hiệu xung huyết cho thấy
tăng 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và 43% nhập
viện do suy tim trong thời gian theo dõi 32 tháng.
• Trong 1 nghiên cứu đoàn hệ 146 bệnh nhân suy tim mất bù
với 0, 1-2, ≥3 triệu chứng và dấu hiệu suy tim (khó thở theo
tư thế, tĩnh mạch cổ nổ, phù, tăng cân, và cần tăng liều lợi
tiểu) cho thấy tỉ lệ sống còn sau 2 năm là 87%, 67% và 41%
tương ứng.
07/03/2023 5
1. Gheorghiade M, Follath F, Ponikowski P, et al. Assessing and grading congestion in acute heart failure: a scientific statement from the acute heart failure committee of the heart failure association of the
European Society of Cardiology and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine. Eur J Heart Fail. 2010 May;12(5):423-33
2. Rubio-Gracia, J. et al. Prevalence, predictors and clinical outcome of residual congestion in acute decompensated heart failure. Int. J. Cardiol. 258, 185–191 (2018)
SUNG HUYẾT: YẾU TỐ CẦN PHÂN ĐỊNH TRONG
SUY TIM CẤP
• Acute decompensated heart failure: Distinct from the acute
pulmonary oedema phenotype, it has a more gradual onset,
and the main alteration is progressive fluid retention
responsible for systemic congestion. Sometimes, congestion
is associated with hypoperfusion.
• Acute pulmonary oedema is related to lung congestion
07/03/2023 6
2021 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure: Developed by the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure of the European
Society of Cardiology (ESC) With the Special Contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021;Aug 27
SUNG HUYẾT: YẾU TỐ CẦN THEO DÕI Ở BỆNH
NHÂN SUY TIM SAU XUẤT VIỆN
•
07/03/2023 7
2021 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure: Developed by the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure of the European
Society of Cardiology (ESC) With the Special Contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021;Aug 27
ĐỊNH NGHĨA SUNG HUYẾT
• Sung huyết trong suy tim định nghĩa là triệu chứng và dấu hiệu tích
luỹ dịch ngoại bào dẫn đến tăng áp lực đổ đầy lên tim. (1)
• Sung huyết trong suy tim được định nghĩa là sự tích luỹ dịch trong
khoang nội mạch và khoảng mô kẽ gây bởi tích giữ không thích hợp
muối và nước bởi thận, kết quả dẫn đến tăng áp lực đổ đầy tim. (2)
• Gây ra bởi mất cân bằng giữa các hệ hormone thần kinh với hoạt
động đối lập nhau: giữ muối/nước và co thắt mạch gây bởi hệ
adrenergic, renin–angiotensin–aldosterone, và vasopressin với các
chất lợi niệu và chất dãn mạch gây bởi chức năng nội tiết của tim.
07/03/2023 8
1. Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of
Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
2. Martens, P., Nijst, P. & Mullens, W. Current approach to decongestive therapy in acute heart failure. Curr. Heart Fail. Rep. 12, 367–378 (2015)
SINH LÍ BỆNH SUNG HUYẾT TRONG SUY TIM
07/03/2023 9
Gheorghiade M, Follath F, Ponikowski P, et al. Assessing and grading congestion in acute heart failure: a scientific statement from the acute heart failure committee of the heart failure association of the
European Society of Cardiology and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine. Eur J Heart Fail. 2010 May;12(5):423-33
SUNG HUYẾT HUYẾT ĐỘNG
HAY DƯỚI LÂM SÀNG
SUNG HUYẾT LÂM SÀNG
07/03/2023 10
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart
Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30.
ẢNH HƯỞNG CỦA SUNG HUYẾT LÊN CÁC CƠ QUAN
CƠ CHẾ SINH LÍ BỆNH SUNG HUYẾT
• Quá tải dịch (Volume overload): Ưu thế tăng hoạt động hệ thần kinh
thể dịch => tăng giữ muối nước => tăng thể tích huyết tương. Lâm
sàng tăng áp lực đổ đầy tim từ từ và phù ngoại biên, thành bụng, phổi
diễn tiến chậm. Điều trị chủ yếu là lợi tiểu.
• Tái phân bố dịch (Fluid redistribution): Ưu thế tăng hoạt động thần
kinh giao cảm => co thắt động tĩnh mạch tạng => tăng thể tích tuần
hoàn từ mạch tạng. Lâm sàng thường bắt đầu với tăng huyết áp cấp
tính dẫn đến tăng áp lực đổ đầy tim và áp lực mao mạch phổi. Điều trị
chủ yếu là dãn mạch.
• 54% bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp tăng < 1kg trong 1 tháng
trước nhập viện.
07/03/2023 11
1. Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of
Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
2. Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
3. Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of
the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
CƠ CHẾ SINH LÍ BỆNH SUNG HUYẾT
07/03/2023 12
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the
Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30.
UBV: Unstressed blood volume
SBV: Stressed blood volume
SUNG HUYẾT TĨNH MẠCH VÀ SUNG HUYẾT MÔ
• SUNG HUYẾT TRONG TĨNH MẠCH: TĂNG THỂ TÍCH HUYẾT TƯƠNG
(SUNG HUYẾT HỆ THỐNG => PHỔI) HOẶC TÁI PHÂN BỐ DỊCH (SUNG
HUYẾT PHỔI)
• SUNG HUYẾT MÔ: TĂNG THỂ TÍCH HUYẾT TƯƠNG => SUNG HUYẾT
TRONG TĨNH MẠCH (SUNG HUYẾT HỆ THỐNG) => SUNG HUYẾT MÔ.
07/03/2023 13
Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
SUNG HUYẾT TĨNH MẠCH
• Hầu hết bệnh nhân có ít/không có sốc tim hoặc cung lượng tim thấp.
• Thường xảy ra nhanh cấp tính.
• Tĩnh mạch tạng chứa 20-50% tổng thể tích máu.
• Tĩnh mạch tạng có mật độ cao thụ thể alpha. Khi tăng hoạt giao cảm
dẫn đến sự tái phân bố máu từ tĩnh mạch tạng vào tuần hoàn.
• Sung huyết tĩnh mạch có thể xảy ra do phối hợp cả tăng dần thể tích
huyết tương và tái phân bố dịch từ tĩnh mạch tạng.
07/03/2023 14
Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
SUNG HUYẾT MÔ
• Tích giữ dịch do thận tăng giữ muối nước.
• Mất cân bằng giữa áp lực thuỷ tĩnh và áp lực keo.
• Thay đổi cấu trúc và chức năng glycosaminoglycan mô kẽ.
• Tăng tính thấm thành mạch do bệnh đồng mắc gây ly giải cytokine: viêm, nhiễm
trùng, thiếu máu cục bộ.
07/03/2023 15
Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
PHÂN LOẠI SUNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM
•
• Onset: acute vs. chronic
• Regional distribution: systemic vs. pulmonary
• Compartment of distribution: intravascular vs.
extravascular
• Clinical vs. subclinical
•
07/03/2023 16
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the
Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
PHÂN LOẠI SUNG HUYẾT TRÊN LÂM SÀNG
07/03/2023 17
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart
Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
CHẨN ĐOÁN SUNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM
• Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán sung huyết ở bệnh nhân suy tim
là đo trực tiếp áp lực nhĩ phải và áp lực mao mạch phổi bít.
• Thủ thuật xâm lấn, không sử dụng thường qui trong lâm
sàng.
• Bằng chứng cho thấy không cải thiện kết cục.
• Chẩn đoán gián tiếp không xấm lấn:
• Markers, kĩ thuật và lâm sàng
• Độ nhạy, độ đặc hiệu thay đổi
07/03/2023 18
Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the
European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
DECOMPENSATED HEART FAILURE: ESCAPE TRIAL
• Randomized trial of PAC vs no PAC
• 433 pts hospitalized with CHF and volume overload.
• In PAC group: goal PCW 15 and RA 8 mmHg.
• PAC group had greater weight loss (4.0 vs 3.2 kg) but
similar final BUN/CRE
• 9 serious adverse events in PAC group (infection, bleeding,
catheter knot, pulmonary infarction)
07/03/2023 19
Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness: The ESCAPE Trial. JAMA. 2005;294(13):1625–1633
DECOMPENSATED HEART FAILURE: ESCAPE TRIAL
07/03/2023 20
Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness: The ESCAPE Trial. JAMA. 2005;294(13):1625–1633
MARKER LÍ TƯỞNG ĐÁNH GIÁ SUNG HUYẾT
• Không xâm lấn, chi phí thấp, dễ thực hiện và đánh giá chuẩn xác.
• Độ nhạy cao, có thể phát hiện sớm và có thể nhận dạng rõ/không
chồng lấp giữa tình trạng khô và ướt.
• Cung cấp thông tin đặc hiệu về loại sung huyết.
• Không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tối thiểu bởi các bệnh đồng
mắc.
• Thay đổi khi đáp ứng điều trị.
•
07/03/2023 21
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart
Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
ĐÁNH GIÁ SUNG HUYẾT TRONG NỘI MẠCH VÀ SUNG HUYẾT MÔ
07/03/2023 22
Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
ĐÁNH GIÁ KHÔNG XÂM LẤN SUNG HUYẾT
07/03/2023 23
CRT, cardiac resynchronization
therapy; HF, heart failure; IVC,
inferior vena cava; JVP, jugular
venous pulsation; PCWP,
pulmonary capillary wedge
pressure; RAP, right atrial
pressure; S/D, systolic diastolic
velocity.
Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J
Heart Fail, 21: 137-155
MARKERS SUNG
HUYẾT TRONG
SUY TIM
07/03/2023 24
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart
failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the
Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug
30. Epub 2022 Aug 30.
07/03/2023 25
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the
Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
TƯƠNG QUAN GIỮA BIOMARKERS SUNG HUYẾT VÀ
THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG
NATRIURETIC PEPTIDES
• Tiết ra bởi dãn (quá tải thể tích) và/hoặc tăng áp lực (quá tải áp lực) nhĩ và thất.
• Chỉ điểm sung huyết trong lòng mạch hơn là sung huyết mô.
• Không tương quan mức độ nặng sung huyết.
• Giảm ≥30% so với lúc nhập viện chỉ điểm cho điều trị thành công giảm sung huyết
trong lòng mạch và liên quan giảm CVP, giảm IVC và giảm áp lực mao mạch phổi
bít và giảm tử vong.
• Các thử nghiệm lớn và phân tích gộp gần đây cho thấy NPs không có lợi ích tiên
lượng trong điều trị.
• Nghiên cứu GUIDE – IT trên 894 bệnh nhân suy tim ổn định nguy cơ cao với EF
≤40% và tăng NT-proBNP > 2000 pg/ml (trung bình 2500 pg/ml) trong vòng 1
tháng trước đó. Nhóm điều trị dựa vào NTproBNP với mục tiêu NTproBNP < 1000
pg/ml không hiệu quả hơn nhóm điều trị chuẩn về tái nhập viện và tử vong tim
mạch trong quá trình theo dõi 15 tháng.
07/03/2023 26
1. Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
2. Mullens, W., Damman, . K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur
J Heart Fail, 21: 137-155
3. Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart
Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
NATRIURETIC PEPTIDES
Các hạn chế trong đánh giá và phân độ sung huyết:
• NPs biểu hiện chính của tim, trong khi quá tải dịch thường là hệ thống =>
NPs không lí tưởng cho đo lường gián tiếp sung huyết.
• Nhiều bệnh lí bất thường do tim và không do tim không liên quan đến quá
tải dịch: thiếu máu cơ tim, rung nhĩ…
• NPs không đánh giá chuẩn xác trong suy tim phải.
• Ảnh hưởng bởi tuổi, rung nhĩ và chức năng thận.
• Ít chính xác trong suy tim EF bảo tồn.
• NPs giảm trong một số tình trạng: kiểu gen NPPB, dân số châu Phi, tăng
androgen ở nữ, đề kháng insulin, tăng cortisol máu, sử dụng 1 số loại thuốc
như spironolactone.
07/03/2023 27
Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020). Mullens, W., Damman, K.,
Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
ÁP DỤNG NPs TRONG LÂM SÀNG
• Giá trị NTproBNP đơn độc không có ý nghĩa về tình trạng sung huyết.
• Sự thay đổi NPs cần phối hợp với đặc tính cấu trúc, chức năng của
tim và biểu hiện lâm sàng.
• Đánh giá cần dựa trên mức nền của bệnh nhân lúc ổn định (tình trạng
“khô”), thay đổi > 50% so với mức nền có thể chỉ điểm 1 sự tăng áp
lực đổ đầy tim.
• Các bằng chứng hiện tại không hỗ trợ sử dụng NPs trong điều trị suy
tim, tuy nhiên sự thay đổi ngắn hạn NPs và giảm > 30% sau điều trị từ
mức cao (4000 - 5000 pg/ml) lúc nhập viện thì gợi ý tình trạng giảm
sung huyết.
07/03/2023 28
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart
Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
• Là 1 protein gắn màng tiết ra từ bề mặt của các tế bào biểu mô khoang cơ thể
(màng phổi, màng ngoài tim, phúc mạc…)
• Tăng trong ung thư buồng trứng và trong tình trạng tăng thể dịch cơ thể như xơ
gan, suy thận, suy tim cấp.
• Xung huyết mô làm tăng áp lực thuỷ tĩnh, stress cợ học và kích thích viêm lên tế
bào trung biểu mô làm tăng CA125.
• 2 RCT xác nhận vai trò CA125 trong hướng dẫn điều trị lợi tiểu:
• CHANCE HF: 380 bệnh nhân AHF và CA 125 ≥35 U/ml được điều trị chuẩn với
điều trị dựa vào CA125. Ở nhóm điều trị dựa vào CA125 được điều chỉnh liều
lợi tiểu với mục tiêu CA125 < 35 U/ml giảm tỉ lệ tử vong và tái nhập viện 1
năm 51%.
• IMPROVE-HF: 160 bệnh nhân suy tim cấp và có rối loạn chức năng thận được
điều trị lợi tiểu theo hướng dẫn CA125. Nhóm điều trị theo hướng dẫn CA125
có độ lọc cầu thận trong 72 giờ cải thiện tốt hơn điều trị chuẩn.
07/03/2023 29
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the
Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
CARBOHYDRATE ANTIGEN 125
• Tăng Hb hoặc HCT sau quá trình điều trị tích cực có thể xem là chỉ
điểm giảm sung huyết.
• Một số nghiên cứu lớn cho thấy cô đặc máu liên quan đến giảm
lượng dịch và cân nặng lớn hơn dẫn đễn giảm lớn hơn áp lực đổ đầy
và giảm sung huyết lớn hơn.
• Đối với bệnh nhân suy tim mất bù cấp hoặc suy tim mạn có tình trạng
thể tích ước tính (ePVS) > 5.5 liên quan đến tình trạng suy huyết quá
mức và liên quan kết cục xấu, và ePVS cho phép đánh giá hiệu quả
điều trị.
•
07/03/2023 30
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the
Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
CÔ ĐẶC MÁU (HAEMOCONCENTRATION)
• Thay đổi thông số chức năng thận cũng đóng vai trò như 1 marker cô
đặc máu trong suy tim.
• Ở bệnh nhân giảm xung huyết thành công, tăng creatinine máu cho
thấy là do sự cô đặc máu hơn là sự xấu đi của chức năng thận. Nếu
như sự suy giảm chức năng thận cùng với lâm sàng sung huyết dai
dẳng thì đó là sự xấu đi của chức năng thận.
• Phân tích tử 2 nghiên cứu đoàn hệ lớn (PROTECT, n = 1698 và RELAX-
AHF-2, n = 5586) cho thấy sự tăng ≥0.3 mg/dl trong 4 ngày điều trị
không liên quan đến kết cục có hại nếu bệnh nhân nếu đáp ứng tốt
với lợi tiểu.
• Các thông số cô đặc máu thiếu sự đặc hiệu và cần đánh giá cẩn thận
bệnh nhân toàn diện.
07/03/2023 31
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the
Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
CÔ ĐẶC MÁU (HAEMOCONCENTRATION)
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM PHỔI
•
07/03/2023 32
Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.
Eur J Heart Fail, 21: 137-155
VAI TRÒ CỦA
SIÊU ÂM TĨNH
MẠCH
07/03/2023 33
Hatem Soliman-Aboumarie, André Y Denault, How to assess
systemic venous congestion with point of care
ultrasound, European Heart Journal - Cardiovascular
Imaging, Volume 24, Issue 2, February 2023,
PHÂN ĐỘ
SUNG HUYẾT
07/03/2023 34
Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with
congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European
Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
ĐIỀU TRỊ SUNG HUYẾT
07/03/2023 35
Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart
Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
KẾT LUẬN
• SUNG HUYẾT LÀ YẾU TỐ CHÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN, TIÊN LƯỢNG SUY
TIM.
• SUNG HUYẾT CÓ 2 CƠ CHẾ NỀN TẢNG QUÁ TẢI DỊCH VÀ PHÂN BỐ DỊCH.
VIỆC PHÂN BIỆT CƠ CHẾ GIÚP ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN.
• SUNG HUYẾT PHÂN LÀM 2 LOẠI CHÍNH: TRONG LÒNG MẠCH VÀ MÔ.
• CHẨN ĐOÁN SUNG HUYẾT TRONG THỰC HÀNH DỰA VÀO CÁC THÔNG SỐ
KHÔNG XÂM LẤN BAO GỒM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ MARKERS
SINH HỌC.
• ĐIỀU TRỊ SUNG HUYẾT CHỦ YẾU DÙNG LỢI TIỂU CHO CƠ CHẾ QUÁ TẢI
DỊCH VÀ DÃN MẠCH CHO CƠ CHẾ TÁI PHÂN BỐ DỊCH.
07/03/2023 36
VAI TRÒ SUNG HUYẾT TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM
07/03/2023 37
1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of
the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14;37(27):2129-2200.
2. Bozkurt B, Coats AJ, Tsutsui H, S. Universal Definition and Classification of Heart Failure: A Report of the Heart Failure Society of America, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, Japanese Heart Failure Society and Writing
Committee of the Universal Definition of Heart Failure. J Card Fail. 2021 Mar 1:S1071-9164(21)00050-6
07/03/2023 38
Gheorghiade M, Follath F, Ponikowski P, et al. Assessing and grading congestion in acute heart failure: a scientific statement from the acute heart failure committee of the heart failure association of the
European Society of Cardiology and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine. Eur J Heart Fail. 2010 May;12(5):423-33
PHÂN ĐỘ XUNG HUYẾT
Commonly used congestion scores in trials on acute heart failure
07/03/2023 39
Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion
in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis
and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
https://doi.org/10.1038/s41569-020-0379-7
• linical trials targeting congestion in
patients with acute heart failure
have shown that the incidence of
clinically significant
congestion (congestion score 3–18)
is as high as 97%

More Related Content

Similar to XUNG HUYẾT Ở BN SUY TIM bs KHẢO.pdf

Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAYMối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19
BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19
BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19
SoM
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Yen Ha
 
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨTĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
SoM
 
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Cardiogenicshock-Dr Thao ED
Cardiogenicshock-Dr Thao ED Cardiogenicshock-Dr Thao ED
Cardiogenicshock-Dr Thao ED
Thao Mai Duc
 
Cap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_tim
Cap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_timCap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_tim
Cap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_tim
minhphuong88
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
banbientap
 
Cap nhat 2014 ve cd va dt suy tim
Cap nhat 2014 ve cd va dt suy timCap nhat 2014 ve cd va dt suy tim
Cap nhat 2014 ve cd va dt suy tim
vinhvd12
 
Tồn tại động mạch ngồi có biến chứng
Tồn tại động mạch ngồi có biến chứngTồn tại động mạch ngồi có biến chứng
Tồn tại động mạch ngồi có biến chứng
ssuser787e5c1
 
Tang acid uric mau gout va tim mach
Tang acid uric mau gout va tim machTang acid uric mau gout va tim mach
Tang acid uric mau gout va tim mach
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoiNghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Marker tim mach
Marker tim machMarker tim mach
Marker tim mach
ssuser48d166
 
ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
 ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
ssuser787e5c1
 
Biến chứng mạch máu/ ĐTĐ
Biến chứng mạch máu/ ĐTĐBiến chứng mạch máu/ ĐTĐ
Biến chứng mạch máu/ ĐTĐ
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
Vai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạch
Vai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạchVai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạch
Vai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạch
jackjohn45
 
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...
Bomonnhi
 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023
Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023
Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023
Update Y học
 

Similar to XUNG HUYẾT Ở BN SUY TIM bs KHẢO.pdf (20)

Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAYMối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
 
BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19
BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19
BỆNH TIM MẠCH Ở BN COVID 19
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCT
 
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨTĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ
 
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
 
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỘ BÃO HÒA ÔXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ BỆ...
 
Cardiogenicshock-Dr Thao ED
Cardiogenicshock-Dr Thao ED Cardiogenicshock-Dr Thao ED
Cardiogenicshock-Dr Thao ED
 
Cap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_tim
Cap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_timCap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_tim
Cap nhat 2014_chan_doan_dieu_tri_suy_tim
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
 
Cap nhat 2014 ve cd va dt suy tim
Cap nhat 2014 ve cd va dt suy timCap nhat 2014 ve cd va dt suy tim
Cap nhat 2014 ve cd va dt suy tim
 
Tồn tại động mạch ngồi có biến chứng
Tồn tại động mạch ngồi có biến chứngTồn tại động mạch ngồi có biến chứng
Tồn tại động mạch ngồi có biến chứng
 
Tang acid uric mau gout va tim mach
Tang acid uric mau gout va tim machTang acid uric mau gout va tim mach
Tang acid uric mau gout va tim mach
 
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoiNghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
 
Marker tim mach
Marker tim machMarker tim mach
Marker tim mach
 
ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
 ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
 
Biến chứng mạch máu/ ĐTĐ
Biến chứng mạch máu/ ĐTĐBiến chứng mạch máu/ ĐTĐ
Biến chứng mạch máu/ ĐTĐ
 
Vai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạch
Vai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạchVai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạch
Vai trò các dấu ấn sinh học (biomarkers) trong bệnh lý tim mạch
 
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
 
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở T...
 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023
Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023
Cập nhật chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp 2023
 

More from ThanhPham321538

BENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdf
BENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdfBENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdf
BENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdf
ThanhPham321538
 
Hẹp van hai lá - CVC 2023.pdf
Hẹp van hai lá - CVC 2023.pdfHẹp van hai lá - CVC 2023.pdf
Hẹp van hai lá - CVC 2023.pdf
ThanhPham321538
 
HỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdf
HỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdfHỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdf
HỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdf
ThanhPham321538
 
Suy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdfSuy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdf
ThanhPham321538
 
Suy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdfSuy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdf
ThanhPham321538
 
Tiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdf
Tiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdfTiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdf
Tiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdf
ThanhPham321538
 
Điều trị hội chứng vành mạn.pdf
Điều trị hội chứng vành mạn.pdfĐiều trị hội chứng vành mạn.pdf
Điều trị hội chứng vành mạn.pdf
ThanhPham321538
 
Giải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdf
Giải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdfGiải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdf
Giải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdf
ThanhPham321538
 
Case lâm sàng về sHock.pdf
Case lâm sàng về sHock.pdfCase lâm sàng về sHock.pdf
Case lâm sàng về sHock.pdf
ThanhPham321538
 
Thuốc vận mạch.pdf
Thuốc vận mạch.pdfThuốc vận mạch.pdf
Thuốc vận mạch.pdf
ThanhPham321538
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdf
ĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdfĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdf
ĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdf
ThanhPham321538
 
CONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdf
CONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdfCONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdf
CONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdf
ThanhPham321538
 
Cập nhật Suy tim 2022 (1).pdf
Cập nhật Suy tim 2022 (1).pdfCập nhật Suy tim 2022 (1).pdf
Cập nhật Suy tim 2022 (1).pdf
ThanhPham321538
 
Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020
Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020
Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020
ThanhPham321538
 
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
ThanhPham321538
 
Bệnh thận mạn.pdf
Bệnh thận mạn.pdfBệnh thận mạn.pdf
Bệnh thận mạn.pdf
ThanhPham321538
 
ehac395.pdf
ehac395.pdfehac395.pdf
ehac395.pdf
ThanhPham321538
 
Tiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdf
Tiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdfTiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdf
Tiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdf
ThanhPham321538
 
1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf
1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf
1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf
ThanhPham321538
 

More from ThanhPham321538 (20)

BENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdf
BENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdfBENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdf
BENH-CO-TIM-PHI-DAI-CVC-2023.pdf
 
Hẹp van hai lá - CVC 2023.pdf
Hẹp van hai lá - CVC 2023.pdfHẹp van hai lá - CVC 2023.pdf
Hẹp van hai lá - CVC 2023.pdf
 
HỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdf
HỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdfHỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdf
HỞ-HAI-LÁ-2023-1.pdf
 
Suy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdfSuy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lâm-sàng-BS-Nguyên-final.pdf
 
Suy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdfSuy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdf
Suy tim cấp-Lý-thuyết-BS-Nguyên-final.pdf
 
Tiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdf
Tiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdfTiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdf
Tiếp cận chẩn đoán hội chứng vành mạn.pdf
 
Điều trị hội chứng vành mạn.pdf
Điều trị hội chứng vành mạn.pdfĐiều trị hội chứng vành mạn.pdf
Điều trị hội chứng vành mạn.pdf
 
Giải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdf
Giải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdfGiải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdf
Giải phẩu và sinh lý tuần hoàn vành.pdf
 
Case lâm sàng về sHock.pdf
Case lâm sàng về sHock.pdfCase lâm sàng về sHock.pdf
Case lâm sàng về sHock.pdf
 
Thuốc vận mạch.pdf
Thuốc vận mạch.pdfThuốc vận mạch.pdf
Thuốc vận mạch.pdf
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdf
ĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdfĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdf
ĐIỆN TÂM ĐỒ NMCT.pdf
 
CONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdf
CONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdfCONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdf
CONSENSUS-ADA.EASD2022-VNODIC.pdf
 
GOLD-2023-VNODIC.pdf
GOLD-2023-VNODIC.pdfGOLD-2023-VNODIC.pdf
GOLD-2023-VNODIC.pdf
 
Cập nhật Suy tim 2022 (1).pdf
Cập nhật Suy tim 2022 (1).pdfCập nhật Suy tim 2022 (1).pdf
Cập nhật Suy tim 2022 (1).pdf
 
Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020
Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020
Viêm phổi cộng đồng mắc phải BYT 2020
 
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
 
Bệnh thận mạn.pdf
Bệnh thận mạn.pdfBệnh thận mạn.pdf
Bệnh thận mạn.pdf
 
ehac395.pdf
ehac395.pdfehac395.pdf
ehac395.pdf
 
Tiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdf
Tiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdfTiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdf
Tiếp cận tăng men aminotranferase ở gan.pdf
 
1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf
1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf
1. Điều trị Đái tháo đường - ADA - 2023.pdf
 

Recently uploaded

THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......
THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......
THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......
NhtVTnHong
 
viem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhé
viem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhéviem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhé
viem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhé
HongBiThi1
 
SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠN
SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠNSINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠN
SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠN
HongBiThi1
 
SINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.doc
SINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.docSINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.doc
SINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.doc
HongBiThi1
 
Sách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạn
Sách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạnSách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạn
Sách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạn
HongBiThi1
 
Kháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdf
Kháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdfKháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdf
Kháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdf
Nhà Thuốc An Tâm
 
Test guyton phần điện thế màng tế bào.pdf
Test guyton phần điện thế màng tế bào.pdfTest guyton phần điện thế màng tế bào.pdf
Test guyton phần điện thế màng tế bào.pdf
HongBiThi1
 
13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)
13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)
13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)
hung_vip242
 
Nội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptx
Nội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptxNội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptx
Nội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptx
nguyenvanchi771
 

Recently uploaded (9)

THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......
THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......
THOAT-VI-ĐĨA-ĐỆM-ĐAU-TK-TỌA.pptx. nttu.......
 
viem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhé
viem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhéviem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhé
viem tieu phe quan.pdf phần mới khá hay nhé
 
SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠN
SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠNSINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠN
SINH LÝ ĐIỀU NHIỆT.doc RẤT HAY NHA CÁC BẠN
 
SINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.doc
SINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.docSINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.doc
SINH LÝ ĐIỆN THẾ MÀNG VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG.doc
 
Sách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạn
Sách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạnSách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạn
Sách giáo khoa di truyền y học YHN rất hay nha các bạn
 
Kháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdf
Kháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdfKháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdf
Kháng thể đơn dòng là gì_ tác dụng phụ và những điều cần biết.pdf
 
Test guyton phần điện thế màng tế bào.pdf
Test guyton phần điện thế màng tế bào.pdfTest guyton phần điện thế màng tế bào.pdf
Test guyton phần điện thế màng tế bào.pdf
 
13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)
13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)
13 BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ - ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA (CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC)
 
Nội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptx
Nội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptxNội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptx
Nội khoa-Chăm-Sóc-Người-Bệnh-Viêm-Phổi.pptx
 

XUNG HUYẾT Ở BN SUY TIM bs KHẢO.pdf

 • 1. SUNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BS HUỲNH TẤN KHẢO KHOA NỘI TIM MẠCH – BV LÊ VĂN THỊNH 07/03/2023 1
 • 2. NỘI DUNG 1. TỔNG QUAN. 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ CƠ CHẾ SINH LÍ BỆNH. 3. PHÂN LOẠI. 4. CHẨN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ. 5. PHÂN ĐỘ, ĐIỀU TRỊ. 07/03/2023 2
 • 3. TỈ LỆ SUNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM 07/03/2023 3 Tomasoni, D., Adamo, M., Anker, M. S., von Haehling, S., Coats, A. J. S., and Metra, M. (2020) Heart failure in the last year: progress and perspective. ESC Heart Failure, 7: 3505– 3530.
 • 4. SUNG HUYẾT LÀ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG Ở BỆNH NHÂN SUY TIM • Nghiên cứu trên 1572 bệnh nhân ADHF có sung huyết nặng. • Bệnh nhân còn sung huyết ở ngày thứ 7 sau nhập viện tăng hơn 2 lần tử vong sau 6 tháng và tăng 2 lần nguy cơ tái nhập viện so với bệnh nhân không sung huyết. 07/03/2023 4 Rubio-Gracia, J. et al. Prevalence, predictors and clinical outcome of residual congestion in acute decompensated heart failure. Int. J. Cardiol. 258, 185–191 (2018).
 • 5. SUNG HUYẾT: YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN SUY TIM • Phân tích hồi cứu ACTIV in CHF, bệnh nhân với khó thở, phù và tĩnh mạch cổ nổi tăng 2 đến 3 lần tử vong 60 ngày. • Phân tích hồi cứu nghiên cứu SOLVD treatment chứng minh bệnh nhân suy tim mạn còn dấu hiệu xung huyết cho thấy tăng 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và 43% nhập viện do suy tim trong thời gian theo dõi 32 tháng. • Trong 1 nghiên cứu đoàn hệ 146 bệnh nhân suy tim mất bù với 0, 1-2, ≥3 triệu chứng và dấu hiệu suy tim (khó thở theo tư thế, tĩnh mạch cổ nổ, phù, tăng cân, và cần tăng liều lợi tiểu) cho thấy tỉ lệ sống còn sau 2 năm là 87%, 67% và 41% tương ứng. 07/03/2023 5 1. Gheorghiade M, Follath F, Ponikowski P, et al. Assessing and grading congestion in acute heart failure: a scientific statement from the acute heart failure committee of the heart failure association of the European Society of Cardiology and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine. Eur J Heart Fail. 2010 May;12(5):423-33 2. Rubio-Gracia, J. et al. Prevalence, predictors and clinical outcome of residual congestion in acute decompensated heart failure. Int. J. Cardiol. 258, 185–191 (2018)
 • 6. SUNG HUYẾT: YẾU TỐ CẦN PHÂN ĐỊNH TRONG SUY TIM CẤP • Acute decompensated heart failure: Distinct from the acute pulmonary oedema phenotype, it has a more gradual onset, and the main alteration is progressive fluid retention responsible for systemic congestion. Sometimes, congestion is associated with hypoperfusion. • Acute pulmonary oedema is related to lung congestion 07/03/2023 6 2021 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure: Developed by the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the Special Contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021;Aug 27
 • 7. SUNG HUYẾT: YẾU TỐ CẦN THEO DÕI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM SAU XUẤT VIỆN • 07/03/2023 7 2021 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure: Developed by the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the Special Contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021;Aug 27
 • 8. ĐỊNH NGHĨA SUNG HUYẾT • Sung huyết trong suy tim định nghĩa là triệu chứng và dấu hiệu tích luỹ dịch ngoại bào dẫn đến tăng áp lực đổ đầy lên tim. (1) • Sung huyết trong suy tim được định nghĩa là sự tích luỹ dịch trong khoang nội mạch và khoảng mô kẽ gây bởi tích giữ không thích hợp muối và nước bởi thận, kết quả dẫn đến tăng áp lực đổ đầy tim. (2) • Gây ra bởi mất cân bằng giữa các hệ hormone thần kinh với hoạt động đối lập nhau: giữ muối/nước và co thắt mạch gây bởi hệ adrenergic, renin–angiotensin–aldosterone, và vasopressin với các chất lợi niệu và chất dãn mạch gây bởi chức năng nội tiết của tim. 07/03/2023 8 1. Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155 2. Martens, P., Nijst, P. & Mullens, W. Current approach to decongestive therapy in acute heart failure. Curr. Heart Fail. Rep. 12, 367–378 (2015)
 • 9. SINH LÍ BỆNH SUNG HUYẾT TRONG SUY TIM 07/03/2023 9 Gheorghiade M, Follath F, Ponikowski P, et al. Assessing and grading congestion in acute heart failure: a scientific statement from the acute heart failure committee of the heart failure association of the European Society of Cardiology and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine. Eur J Heart Fail. 2010 May;12(5):423-33 SUNG HUYẾT HUYẾT ĐỘNG HAY DƯỚI LÂM SÀNG SUNG HUYẾT LÂM SÀNG
 • 10. 07/03/2023 10 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. ẢNH HƯỞNG CỦA SUNG HUYẾT LÊN CÁC CƠ QUAN
 • 11. CƠ CHẾ SINH LÍ BỆNH SUNG HUYẾT • Quá tải dịch (Volume overload): Ưu thế tăng hoạt động hệ thần kinh thể dịch => tăng giữ muối nước => tăng thể tích huyết tương. Lâm sàng tăng áp lực đổ đầy tim từ từ và phù ngoại biên, thành bụng, phổi diễn tiến chậm. Điều trị chủ yếu là lợi tiểu. • Tái phân bố dịch (Fluid redistribution): Ưu thế tăng hoạt động thần kinh giao cảm => co thắt động tĩnh mạch tạng => tăng thể tích tuần hoàn từ mạch tạng. Lâm sàng thường bắt đầu với tăng huyết áp cấp tính dẫn đến tăng áp lực đổ đầy tim và áp lực mao mạch phổi. Điều trị chủ yếu là dãn mạch. • 54% bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp tăng < 1kg trong 1 tháng trước nhập viện. 07/03/2023 11 1. Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155 2. Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020). 3. Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 12. CƠ CHẾ SINH LÍ BỆNH SUNG HUYẾT 07/03/2023 12 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. UBV: Unstressed blood volume SBV: Stressed blood volume
 • 13. SUNG HUYẾT TĨNH MẠCH VÀ SUNG HUYẾT MÔ • SUNG HUYẾT TRONG TĨNH MẠCH: TĂNG THỂ TÍCH HUYẾT TƯƠNG (SUNG HUYẾT HỆ THỐNG => PHỔI) HOẶC TÁI PHÂN BỐ DỊCH (SUNG HUYẾT PHỔI) • SUNG HUYẾT MÔ: TĂNG THỂ TÍCH HUYẾT TƯƠNG => SUNG HUYẾT TRONG TĨNH MẠCH (SUNG HUYẾT HỆ THỐNG) => SUNG HUYẾT MÔ. 07/03/2023 13 Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
 • 14. SUNG HUYẾT TĨNH MẠCH • Hầu hết bệnh nhân có ít/không có sốc tim hoặc cung lượng tim thấp. • Thường xảy ra nhanh cấp tính. • Tĩnh mạch tạng chứa 20-50% tổng thể tích máu. • Tĩnh mạch tạng có mật độ cao thụ thể alpha. Khi tăng hoạt giao cảm dẫn đến sự tái phân bố máu từ tĩnh mạch tạng vào tuần hoàn. • Sung huyết tĩnh mạch có thể xảy ra do phối hợp cả tăng dần thể tích huyết tương và tái phân bố dịch từ tĩnh mạch tạng. 07/03/2023 14 Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
 • 15. SUNG HUYẾT MÔ • Tích giữ dịch do thận tăng giữ muối nước. • Mất cân bằng giữa áp lực thuỷ tĩnh và áp lực keo. • Thay đổi cấu trúc và chức năng glycosaminoglycan mô kẽ. • Tăng tính thấm thành mạch do bệnh đồng mắc gây ly giải cytokine: viêm, nhiễm trùng, thiếu máu cục bộ. 07/03/2023 15 Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
 • 16. PHÂN LOẠI SUNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM • • Onset: acute vs. chronic • Regional distribution: systemic vs. pulmonary • Compartment of distribution: intravascular vs. extravascular • Clinical vs. subclinical • 07/03/2023 16 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 17. PHÂN LOẠI SUNG HUYẾT TRÊN LÂM SÀNG 07/03/2023 17 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 18. CHẨN ĐOÁN SUNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM • Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán sung huyết ở bệnh nhân suy tim là đo trực tiếp áp lực nhĩ phải và áp lực mao mạch phổi bít. • Thủ thuật xâm lấn, không sử dụng thường qui trong lâm sàng. • Bằng chứng cho thấy không cải thiện kết cục. • Chẩn đoán gián tiếp không xấm lấn: • Markers, kĩ thuật và lâm sàng • Độ nhạy, độ đặc hiệu thay đổi 07/03/2023 18 Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
 • 19. DECOMPENSATED HEART FAILURE: ESCAPE TRIAL • Randomized trial of PAC vs no PAC • 433 pts hospitalized with CHF and volume overload. • In PAC group: goal PCW 15 and RA 8 mmHg. • PAC group had greater weight loss (4.0 vs 3.2 kg) but similar final BUN/CRE • 9 serious adverse events in PAC group (infection, bleeding, catheter knot, pulmonary infarction) 07/03/2023 19 Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness: The ESCAPE Trial. JAMA. 2005;294(13):1625–1633
 • 20. DECOMPENSATED HEART FAILURE: ESCAPE TRIAL 07/03/2023 20 Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness: The ESCAPE Trial. JAMA. 2005;294(13):1625–1633
 • 21. MARKER LÍ TƯỞNG ĐÁNH GIÁ SUNG HUYẾT • Không xâm lấn, chi phí thấp, dễ thực hiện và đánh giá chuẩn xác. • Độ nhạy cao, có thể phát hiện sớm và có thể nhận dạng rõ/không chồng lấp giữa tình trạng khô và ướt. • Cung cấp thông tin đặc hiệu về loại sung huyết. • Không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tối thiểu bởi các bệnh đồng mắc. • Thay đổi khi đáp ứng điều trị. • 07/03/2023 21 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 22. ĐÁNH GIÁ SUNG HUYẾT TRONG NỘI MẠCH VÀ SUNG HUYẾT MÔ 07/03/2023 22 Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020).
 • 23. ĐÁNH GIÁ KHÔNG XÂM LẤN SUNG HUYẾT 07/03/2023 23 CRT, cardiac resynchronization therapy; HF, heart failure; IVC, inferior vena cava; JVP, jugular venous pulsation; PCWP, pulmonary capillary wedge pressure; RAP, right atrial pressure; S/D, systolic diastolic velocity. Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
 • 24. MARKERS SUNG HUYẾT TRONG SUY TIM 07/03/2023 24 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 25. 07/03/2023 25 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30. TƯƠNG QUAN GIỮA BIOMARKERS SUNG HUYẾT VÀ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG
 • 26. NATRIURETIC PEPTIDES • Tiết ra bởi dãn (quá tải thể tích) và/hoặc tăng áp lực (quá tải áp lực) nhĩ và thất. • Chỉ điểm sung huyết trong lòng mạch hơn là sung huyết mô. • Không tương quan mức độ nặng sung huyết. • Giảm ≥30% so với lúc nhập viện chỉ điểm cho điều trị thành công giảm sung huyết trong lòng mạch và liên quan giảm CVP, giảm IVC và giảm áp lực mao mạch phổi bít và giảm tử vong. • Các thử nghiệm lớn và phân tích gộp gần đây cho thấy NPs không có lợi ích tiên lượng trong điều trị. • Nghiên cứu GUIDE – IT trên 894 bệnh nhân suy tim ổn định nguy cơ cao với EF ≤40% và tăng NT-proBNP > 2000 pg/ml (trung bình 2500 pg/ml) trong vòng 1 tháng trước đó. Nhóm điều trị dựa vào NTproBNP với mục tiêu NTproBNP < 1000 pg/ml không hiệu quả hơn nhóm điều trị chuẩn về tái nhập viện và tử vong tim mạch trong quá trình theo dõi 15 tháng. 07/03/2023 26 1. Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020). 2. Mullens, W., Damman, . K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155 3. Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 27. NATRIURETIC PEPTIDES Các hạn chế trong đánh giá và phân độ sung huyết: • NPs biểu hiện chính của tim, trong khi quá tải dịch thường là hệ thống => NPs không lí tưởng cho đo lường gián tiếp sung huyết. • Nhiều bệnh lí bất thường do tim và không do tim không liên quan đến quá tải dịch: thiếu máu cơ tim, rung nhĩ… • NPs không đánh giá chuẩn xác trong suy tim phải. • Ảnh hưởng bởi tuổi, rung nhĩ và chức năng thận. • Ít chính xác trong suy tim EF bảo tồn. • NPs giảm trong một số tình trạng: kiểu gen NPPB, dân số châu Phi, tăng androgen ở nữ, đề kháng insulin, tăng cortisol máu, sử dụng 1 số loại thuốc như spironolactone. 07/03/2023 27 Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020). Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
 • 28. ÁP DỤNG NPs TRONG LÂM SÀNG • Giá trị NTproBNP đơn độc không có ý nghĩa về tình trạng sung huyết. • Sự thay đổi NPs cần phối hợp với đặc tính cấu trúc, chức năng của tim và biểu hiện lâm sàng. • Đánh giá cần dựa trên mức nền của bệnh nhân lúc ổn định (tình trạng “khô”), thay đổi > 50% so với mức nền có thể chỉ điểm 1 sự tăng áp lực đổ đầy tim. • Các bằng chứng hiện tại không hỗ trợ sử dụng NPs trong điều trị suy tim, tuy nhiên sự thay đổi ngắn hạn NPs và giảm > 30% sau điều trị từ mức cao (4000 - 5000 pg/ml) lúc nhập viện thì gợi ý tình trạng giảm sung huyết. 07/03/2023 28 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 29. • Là 1 protein gắn màng tiết ra từ bề mặt của các tế bào biểu mô khoang cơ thể (màng phổi, màng ngoài tim, phúc mạc…) • Tăng trong ung thư buồng trứng và trong tình trạng tăng thể dịch cơ thể như xơ gan, suy thận, suy tim cấp. • Xung huyết mô làm tăng áp lực thuỷ tĩnh, stress cợ học và kích thích viêm lên tế bào trung biểu mô làm tăng CA125. • 2 RCT xác nhận vai trò CA125 trong hướng dẫn điều trị lợi tiểu: • CHANCE HF: 380 bệnh nhân AHF và CA 125 ≥35 U/ml được điều trị chuẩn với điều trị dựa vào CA125. Ở nhóm điều trị dựa vào CA125 được điều chỉnh liều lợi tiểu với mục tiêu CA125 < 35 U/ml giảm tỉ lệ tử vong và tái nhập viện 1 năm 51%. • IMPROVE-HF: 160 bệnh nhân suy tim cấp và có rối loạn chức năng thận được điều trị lợi tiểu theo hướng dẫn CA125. Nhóm điều trị theo hướng dẫn CA125 có độ lọc cầu thận trong 72 giờ cải thiện tốt hơn điều trị chuẩn. 07/03/2023 29 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30. CARBOHYDRATE ANTIGEN 125
 • 30. • Tăng Hb hoặc HCT sau quá trình điều trị tích cực có thể xem là chỉ điểm giảm sung huyết. • Một số nghiên cứu lớn cho thấy cô đặc máu liên quan đến giảm lượng dịch và cân nặng lớn hơn dẫn đễn giảm lớn hơn áp lực đổ đầy và giảm sung huyết lớn hơn. • Đối với bệnh nhân suy tim mất bù cấp hoặc suy tim mạn có tình trạng thể tích ước tính (ePVS) > 5.5 liên quan đến tình trạng suy huyết quá mức và liên quan kết cục xấu, và ePVS cho phép đánh giá hiệu quả điều trị. • 07/03/2023 30 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30. CÔ ĐẶC MÁU (HAEMOCONCENTRATION)
 • 31. • Thay đổi thông số chức năng thận cũng đóng vai trò như 1 marker cô đặc máu trong suy tim. • Ở bệnh nhân giảm xung huyết thành công, tăng creatinine máu cho thấy là do sự cô đặc máu hơn là sự xấu đi của chức năng thận. Nếu như sự suy giảm chức năng thận cùng với lâm sàng sung huyết dai dẳng thì đó là sự xấu đi của chức năng thận. • Phân tích tử 2 nghiên cứu đoàn hệ lớn (PROTECT, n = 1698 và RELAX- AHF-2, n = 5586) cho thấy sự tăng ≥0.3 mg/dl trong 4 ngày điều trị không liên quan đến kết cục có hại nếu bệnh nhân nếu đáp ứng tốt với lợi tiểu. • Các thông số cô đặc máu thiếu sự đặc hiệu và cần đánh giá cẩn thận bệnh nhân toàn diện. 07/03/2023 31 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30. CÔ ĐẶC MÁU (HAEMOCONCENTRATION)
 • 32. VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM PHỔI • 07/03/2023 32 Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
 • 33. VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TĨNH MẠCH 07/03/2023 33 Hatem Soliman-Aboumarie, André Y Denault, How to assess systemic venous congestion with point of care ultrasound, European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, Volume 24, Issue 2, February 2023,
 • 34. PHÂN ĐỘ SUNG HUYẾT 07/03/2023 34 Mullens, W., Damman, K., Harjola, V., et al. (2019), The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155
 • 35. ĐIỀU TRỊ SUNG HUYẾT 07/03/2023 35 Núñez J, de la Espriella R, Rossignol P, Voors AA, Mullens W, Metra M et al. Congestion in heart failure: a circulating biomarker-based perspective. A review from the Biomarkers Working Group of the Heart Failure Association, European Society of Cardiology. European Journal of Heart Failure. 2022 Aug 30. Epub 2022 Aug 30.
 • 36. KẾT LUẬN • SUNG HUYẾT LÀ YẾU TỐ CHÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN, TIÊN LƯỢNG SUY TIM. • SUNG HUYẾT CÓ 2 CƠ CHẾ NỀN TẢNG QUÁ TẢI DỊCH VÀ PHÂN BỐ DỊCH. VIỆC PHÂN BIỆT CƠ CHẾ GIÚP ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN. • SUNG HUYẾT PHÂN LÀM 2 LOẠI CHÍNH: TRONG LÒNG MẠCH VÀ MÔ. • CHẨN ĐOÁN SUNG HUYẾT TRONG THỰC HÀNH DỰA VÀO CÁC THÔNG SỐ KHÔNG XÂM LẤN BAO GỒM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ MARKERS SINH HỌC. • ĐIỀU TRỊ SUNG HUYẾT CHỦ YẾU DÙNG LỢI TIỂU CHO CƠ CHẾ QUÁ TẢI DỊCH VÀ DÃN MẠCH CHO CƠ CHẾ TÁI PHÂN BỐ DỊCH. 07/03/2023 36
 • 37. VAI TRÒ SUNG HUYẾT TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM 07/03/2023 37 1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14;37(27):2129-2200. 2. Bozkurt B, Coats AJ, Tsutsui H, S. Universal Definition and Classification of Heart Failure: A Report of the Heart Failure Society of America, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, Japanese Heart Failure Society and Writing Committee of the Universal Definition of Heart Failure. J Card Fail. 2021 Mar 1:S1071-9164(21)00050-6
 • 38. 07/03/2023 38 Gheorghiade M, Follath F, Ponikowski P, et al. Assessing and grading congestion in acute heart failure: a scientific statement from the acute heart failure committee of the heart failure association of the European Society of Cardiology and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine. Eur J Heart Fail. 2010 May;12(5):423-33 PHÂN ĐỘ XUNG HUYẾT
 • 39. Commonly used congestion scores in trials on acute heart failure 07/03/2023 39 Boorsma, E.M., ter Maaten, J.M., Damman, K. et al. Congestion in heart failure: a contemporary look at physiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Cardiol 17, 641–655 (2020). https://doi.org/10.1038/s41569-020-0379-7 • linical trials targeting congestion in patients with acute heart failure have shown that the incidence of clinically significant congestion (congestion score 3–18) is as high as 97%