SlideShare a Scribd company logo
Xarxes Informàtiques
Hugo Devesa Ortiz
Curs: 4t ESO
Índex
Xarxes Informàtiques..................................................................................................................................................................................................... 1
Introducció: ................................................................................................................................................................................................................... 1
Parts d’una xarxa informàtica......................................................................................................................................................................................... 2
Router........................................................................................................................................................................................................................ 2
Targeta de xarxa ........................................................................................................................................................................................................ 2
Switch........................................................................................................................................................................................................................ 3
Cables de xarxa.......................................................................................................................................................................................................... 3
 Cable de coure de aparells trenats.................................................................................................................................................................. 3
 Cable coaxial................................................................................................................................................................................................... 3
 Cable de fibra òptica:...................................................................................................................................................................................... 3
 El mitjà sense fil. Wifi...................................................................................................................................................................................... 3
Arquitectura de xarxa .................................................................................................................................................................................................... 4
 Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.................................................................................................................................................. 4
 Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell......................................................................................................................... 4
 Estrella. .......................................................................................................................................................................................................... 4
 Cel·lular.......................................................................................................................................................................................................... 4
Configuració de la xarxa................................................................................................................................................................................................. 5
Adreça Mac............................................................................................................................................................................................................ 5
Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant.......................... 5
Adreça IP................................................................................................................................................................................................................ 5
Sistemes operatius......................................................................................................................................................................................................... 5
 Windows............................................................................................................................................................................................................ 5
 Linux .................................................................................................................................................................................................................. 5
 MacOs................................................................................................................................................................................................................ 5
Sistemes digitals ............................................................................................................................................................................................................ 6
Codi binari ................................................................................................................................................................................................................. 6
1
Introducció:
Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb
l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
2
Parts d’una xarxa informàtica
Router
Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius
entre ells.
Targeta de xarxa
Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
3
Switch
Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida.
Cables de xarxa
Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:
 Cable de coure de aparells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents
cables de colors.
 Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.
 Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid, però també el
més car.
 El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
4
Arquitectura de xarxa
Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades son:
 Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.
 Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És
l’arquitectura que hi ha a l’institut.
 Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
5
Configuració de la xarxa
Adreça Mac.
Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant.
Adreça IP.
Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa.
Sistemes operatius
El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i
permet l’execusió normal de la resta de les operacions.
Els sistemes més utilitzat són.
 Windows
 Linux
 MacOs
6
Sistemes digitals
Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i
l’1.
Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit.
Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes:
1 byte 8 bits
1 kilobyte 1024 bytes
1 megabyte 1024 kilobytes
1 gigabyte 1024 megabytes
1 terabyte 1024 gigabytes
Codi binari
El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1.
1. Pas de decimal a binari
Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents.
La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més.
La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número
desitjat.
128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat
1 1 0 0 1 0 0 0 200
1 0 0 0 0 1 1 1 135
0 1 1 0 0 1 1 0 230
0 0 0 1 0 0 0 1 145

More Related Content

Similar to Xarxes.pdf

Xarxes Informatica.docx
Xarxes Informatica.docxXarxes Informatica.docx
Xarxes Informatica.docxplaboet
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfplaboet
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfplaboet
 
Xarxes.pdf
Xarxes.pdfXarxes.pdf
Xarxes.pdfplaboet
 
Xarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdf
Xarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdfXarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdf
Xarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdfAdamSnchezMouhammou
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiquesplaboet
 
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdfXARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdfplaboet
 
Xarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdfXarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdfplaboet
 
xarxeskholoud
xarxeskholoudxarxeskholoud
xarxeskholoudplaboet
 
Xarxes amira
Xarxes amiraXarxes amira
Xarxes amiraplaboet
 
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRAXARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRAplaboet
 
XARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANGXARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANGplaboet
 
XARXES INFORMATIQUES (1).pdf
XARXES INFORMATIQUES (1).pdfXARXES INFORMATIQUES (1).pdf
XARXES INFORMATIQUES (1).pdfplaboet
 
XARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdfXARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdfplaboet
 
Xarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdfXarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdfplaboet
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesplaboet
 
Xarxes Yundan
Xarxes YundanXarxes Yundan
Xarxes Yundanplaboet
 
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdfXarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdfplaboet
 
Xarxes.pdf
Xarxes.pdfXarxes.pdf
Xarxes.pdfplaboet
 
XARXES.pdf
XARXES.pdfXARXES.pdf
XARXES.pdfplaboet
 

Similar to Xarxes.pdf (20)

Xarxes Informatica.docx
Xarxes Informatica.docxXarxes Informatica.docx
Xarxes Informatica.docx
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdf
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdf
 
Xarxes.pdf
Xarxes.pdfXarxes.pdf
Xarxes.pdf
 
Xarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdf
Xarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdfXarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdf
Xarxes Informàtiques Adam Sanchez.pdf
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiques
 
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdfXARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
XARXES INFORMÀTIQUESisaac.pdf
 
Xarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdfXarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdf
 
xarxeskholoud
xarxeskholoudxarxeskholoud
xarxeskholoud
 
Xarxes amira
Xarxes amiraXarxes amira
Xarxes amira
 
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRAXARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
XARXES INFORMÀTIQUES_AMIRA
 
XARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANGXARXES CRISTINA JIANG
XARXES CRISTINA JIANG
 
XARXES INFORMATIQUES (1).pdf
XARXES INFORMATIQUES (1).pdfXARXES INFORMATIQUES (1).pdf
XARXES INFORMATIQUES (1).pdf
 
XARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdfXARXES_arnau.pdf
XARXES_arnau.pdf
 
Xarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdfXarxes Gerard.pdf
Xarxes Gerard.pdf
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
 
Xarxes Yundan
Xarxes YundanXarxes Yundan
Xarxes Yundan
 
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdfXarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
 
Xarxes.pdf
Xarxes.pdfXarxes.pdf
Xarxes.pdf
 
XARXES.pdf
XARXES.pdfXARXES.pdf
XARXES.pdf
 

More from plaboet

XARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUESXARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUESplaboet
 
Xarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdfXarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdfplaboet
 
Lorena Teruel
Lorena TeruelLorena Teruel
Lorena Teruelplaboet
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfplaboet
 
Xarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdfXarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdfplaboet
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdfXARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdfplaboet
 
JA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdfJA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdfplaboet
 
Xarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdfXarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdfplaboet
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf plaboet
 
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdfSiradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdfplaboet
 
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdfRayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdfplaboet
 
xarxes Júlia
xarxes Júlia xarxes Júlia
xarxes Júlia plaboet
 
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdfXARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdfplaboet
 
Xarxes.dina
Xarxes.dinaXarxes.dina
Xarxes.dinaplaboet
 
Xarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdfXarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdfplaboet
 
Xarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdfXarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdfplaboet
 
XARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdfXARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdfplaboet
 
XARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdfXARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdfplaboet
 
Xarxes informàtiques Jean Climent
Xarxes informàtiques Jean ClimentXarxes informàtiques Jean Climent
Xarxes informàtiques Jean Climentplaboet
 
Xarxes. Amal
Xarxes. AmalXarxes. Amal
Xarxes. Amalplaboet
 

More from plaboet (20)

XARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUESXARXES INFORMÀTIQUES
XARXES INFORMÀTIQUES
 
Xarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdfXarxes informàtiques.pdf
Xarxes informàtiques.pdf
 
Lorena Teruel
Lorena TeruelLorena Teruel
Lorena Teruel
 
Xarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdfXarxes Informàtiques.pdf
Xarxes Informàtiques.pdf
 
Xarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdfXarxes informàtiques Wali.pdf
Xarxes informàtiques Wali.pdf
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdfXARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
 
JA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdfJA NO HI ETS.pdf
JA NO HI ETS.pdf
 
Xarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdfXarxes Ton.pdf
Xarxes Ton.pdf
 
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
XARXES Aleix Tovar.PDF.pdf
 
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdfSiradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
Siradu XARXES INFORMÀTIQUES (1).pdf
 
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdfRayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
Rayan XARXES INFORMÀTIQUES (2).pdf
 
xarxes Júlia
xarxes Júlia xarxes Júlia
xarxes Júlia
 
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdfXARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES Irene Lemos.pdf.pdf
 
Xarxes.dina
Xarxes.dinaXarxes.dina
Xarxes.dina
 
Xarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdfXarxes.Aymanh.pdf
Xarxes.Aymanh.pdf
 
Xarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdfXarxes Dani Perez.pdf
Xarxes Dani Perez.pdf
 
XARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdfXARXES - Miguel.pdf
XARXES - Miguel.pdf
 
XARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdfXARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdf
XARXES INFORMÀTIQUES UNAI JIMENEZ.pdf
 
Xarxes informàtiques Jean Climent
Xarxes informàtiques Jean ClimentXarxes informàtiques Jean Climent
Xarxes informàtiques Jean Climent
 
Xarxes. Amal
Xarxes. AmalXarxes. Amal
Xarxes. Amal
 

Xarxes.pdf

  • 2. Índex Xarxes Informàtiques..................................................................................................................................................................................................... 1 Introducció: ................................................................................................................................................................................................................... 1 Parts d’una xarxa informàtica......................................................................................................................................................................................... 2 Router........................................................................................................................................................................................................................ 2 Targeta de xarxa ........................................................................................................................................................................................................ 2 Switch........................................................................................................................................................................................................................ 3 Cables de xarxa.......................................................................................................................................................................................................... 3  Cable de coure de aparells trenats.................................................................................................................................................................. 3  Cable coaxial................................................................................................................................................................................................... 3  Cable de fibra òptica:...................................................................................................................................................................................... 3  El mitjà sense fil. Wifi...................................................................................................................................................................................... 3 Arquitectura de xarxa .................................................................................................................................................................................................... 4  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.................................................................................................................................................. 4  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell......................................................................................................................... 4  Estrella. .......................................................................................................................................................................................................... 4  Cel·lular.......................................................................................................................................................................................................... 4 Configuració de la xarxa................................................................................................................................................................................................. 5 Adreça Mac............................................................................................................................................................................................................ 5 Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant.......................... 5 Adreça IP................................................................................................................................................................................................................ 5 Sistemes operatius......................................................................................................................................................................................................... 5  Windows............................................................................................................................................................................................................ 5  Linux .................................................................................................................................................................................................................. 5  MacOs................................................................................................................................................................................................................ 5 Sistemes digitals ............................................................................................................................................................................................................ 6 Codi binari ................................................................................................................................................................................................................. 6
  • 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  • 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
  • 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de aparells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid, però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  • 6. 4 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades son:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
  • 7. 5 Configuració de la xarxa Adreça Mac. Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant. Adreça IP. Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execusió normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzat són.  Windows  Linux  MacOs
  • 8. 6 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes: 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 0 1 1 0 0 1 1 0 230 0 0 0 1 0 0 0 1 145