SlideShare a Scribd company logo
Z Kwiatonowic dookoła świata
Wystawa powstała w ramach
XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
Wszystko płynie
Opracowanie tekstów i koncepcji wystawy:
Paulina Kasprzycka, Magdalena Miller, Kasper Świerzowski
Korekta i opracowanie graficzne: Marcin Hernas
dnidziedzictwa.pl
Rysunek północnej fasady dworu
w Kwiatonowicach. fot. P. Kasprzycka, MIK 2015.
Archiwum WUOZ w Nowym Sączu
Organizator: Patron: Gospodarz:
Pierwsze historyczne wzmianki o Kwiatonowicach pojawiają się w XIV wieku.
Wiemy, że przez klika stuleci wieś była w posiadaniu klasztoru Benedyktynów
z Tyńca. W 1367 roku Kazimierz Wielki nadał Kwiatonowicom prawo magdeburskie.
Przekazywane w dzierżawę, często zmieniały właścicieli. Jan Długosz podaje,
że w XV wieku kwiatonowicki majątek składał się z folwarku, sołectwa z dwoma
łanami, karczmy, sześciu łanów kmiecych i trzech zagród.
Mapa katastralna Kwiatonowic, 1852.
Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Pod koniec XVIII wieku na skutek polityki prowadzonej przez
władze austriackie Benedyktyni z Tyńca stracili część swych dóbr.
Kwiatonowice kupił wówczas Antoni Neymanowski. Nie wiemy,
kiedy dokładnie zbudowano kwiatonowicki dwór, ale z pewnością
istniał on już w pierwszej połowie XIX wieku. To w nim w 1813 roku
na świat przyszedł syn Marcyny z Neymanowskich i Karola Tetmajera –
Adolf, ojciec malarza Włodzimierza i poety Kazimierza.
W drugiej połowie XIX wieku majątek należy kolejno do Hermana
Neymanowskiego, Róży Załęskiej i Ignacego Gumińskiego.
Fragment inwentarza C.K. Komisji Ministerialnej
dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie.
Dominium Kwiatonowice. fot. P. Kasprzycka, MIK 2015.
Archiwum Narodowe w Krakowie
W 1875 roku kwiatonowicki majątek objął nowy właściciel. Był nim
pochodzący z Wielkopolski doktor prawa Kazimierz Sczaniecki
herbu Ossoria (1836–1918), którego burzliwe losy – w tym udział w powstaniu
styczniowym i emigracja – przywiodły do Galicji. Uczestniczył on aktywnie
w życiu społeczno-politycznym powiatu gorlickiego. Szybko został jego
marszałkiem. Zainicjował budowę szpitala w Gorlicach i ufundował
szkołę w Kwiatonowicach.
Rodzinie Sczanieckich zawdzięczamy przede wszystkim
pojawienie się w Kwiatonowicach szwajcarskiej guwernantki
Liny Bögli. Ta niepozorna bona z czasem przeobraziła się
w znaną podróżniczkę i pisarkę.
Kazimierz Sczaniecki,
lata 60. XIX w.,
za: J. Mitkowski,
Powstanie styczniowe
w pamiętnikach Kazi-
mierza Sczanieckiego,
Kraków 1963
Lina Bögli siedzi
­pośrodku w woalce,
ok. 1890. Ze zbiorów
Magdaleny Miller
i Kaspra Świerzow-
skiego
Sczanieccy i Lina
Lina Bögli urodziła się w 1858 roku w Oschwand w Szwajcarii. Pochodziła
z ubogiej rodziny i od dwunastego roku życia zarabiała na utrzymanie jako
opiekunka do dzieci. W wieku 17 lat znalazła zatrudnienie u szwajcarskiej
rodziny mieszkającej w Neapolu. Stamtąd w 1878 roku na zaproszenie
Sczanieckich przyjechała do kwiatonowickiego dworu, by podjąć pracę jako
nauczycielka ich dzieci. Serdeczna atmosfera panująca w domu pracodawców
korzystnie wpływała na intelektualny rozwój Liny. Ambitna Szwajcarka chętnie
słuchała wykładów Kazimierza Sczanieckiego z zakresu historii sztuki i literatury.
Jego żona, Aleksandra, uczyła ją zaś gramatyki francuskiej. W późniejszym okresie
to właśnie właściciel Kwiatonowic namawiał nieszczęśliwie zakochaną Linę
do wybrania się w podróż, która miała zmienić jej życie i uczynić z niej pisarkę.
Liny Bögli, 1902.
Za: L. Bögli, Talofa.
In zehn Jahren um die
Welt, Zürich 1990
Dom rodzinny Liny
­Bögli w Oschwand,
lata 30. XX wieku.
Ze zbiorów Magda-
leny Miller i Kaspra
Świerzowskiego
Ambitna Szwajcarka
Dookoła świata 1892–1902
W swą pierwszą podróż dookoła świata 34-letnia Lina wyruszyła
12 lipca 1892 roku. Z Kwiatonowic udała się do Krakowa,
a następnie do Włoch. Z Brindisi parowcem dostała się
do Australii, Tanzanii, Nowej Zelandii, potem na wyspy
Polinezji i Hawaje, drogą morską i lądową przemierzyła miasta
wschodniego i zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej.
Przez dziesięć lat panna Bögli podczas swej samotnej podróży – 
którą finansowała, zarabiając jako nauczycielka języków
obcych – zwiedziła odległe i egzotyczne miejsca, przełamując
tym samym stereotyp o roli i miejscu kobiety w ówczesnym
świecie. Owocem tej wyprawy była jej pierwsza książka
zatytułowana Vorwärts! (Naprzód!) napisana po powrocie do
Polski w zaciszu kwiatonowickiego dworu. Przetłumaczona
również na język polski jako „Avanti”: listy z podróży naokoło
świata, po dziś dzień stanowi fascynującą lekturę.
Na Dalekim Wschodzie 1910–1913
Po kilku latach spędzonych w Polsce – w Kwiatonowicach,
Krakowie i Warszawie – w 1910 roku Lina powtórnie
wyruszyła w podróż. Tym razem koleją transsyberyjską udała
się na Daleki Wschód. Jej druga wyprawa trwała trzy lata,
z czego dwa spędziła w Tokio i rok w stolicy Chin – Nankinie.
Podobnie jak w czasie poprzedniej wyprawy utrzymywała się
z udzielania lekcji języków obcych. Podczas pobytu w Nankinie
zaoferowano jej stanowisko profesora na pierwszym i jednym
uniwersytecie w Chinach, na którym mogły studiować
kobiety. Nie przyjęła jednak tej posady. Impulsem do wybrania
się w drugą podróż była głównie chęć napisania kolejnej
książki. I tym razem, po powrocie do Europy w 1913 roku,
Lina powróciła do Kwiatonowic, by spisać tu swój dziennik
z wyprawy. Druga książka, zatytułowana Immer Vorwärts!
(Znów naprzód!), ukazała się w 1915 roku, nie powtórzyła
jednak sukcesu poprzedniczki.
„Odważna i śmiała turystka p. Bögli”
Pamięć o Linie Bögli i jej literaturze
przywróciła jej rodaczka Judith Arlt –
pisarka, krytyczka literacka, tłumaczka.
W 2000 roku, podążając śladem Liny,
zjawiła się w kwiatonowickim dworze.
To właśnie ona opowiedziała jego obecnym
właścicielom niezwykłą historię tej nieco
zapomnianej dziś pisarki, intrygującej
kobiety i podróżniczki. Losy Liny okazały
się tak inspirujące, że państwo Magdalena
Miller i Kasper Świerzowski planują
urządzenie we wschodnim skrzydle
dworu „pokoju Liny”. W 2005 roku
Judith Arlt wyruszyła w podróż
do Stanów Zjednoczonych, by poznać
krewnych Liny Bögli, oraz na Hawaje,
gdzie ponad sto lat po Linie wspięła się
na wulkan Haleakalā.
Judith Arlt w drodze
na wulkan Haleakalā
na Hawajach, 2005.
Ze zbiorów Magda-
leny Miller i Kaspra
Świerzowskiego
Judith Arlt – śladami Liny
„24 VIII: Sydney: Odważnie naprzód!”
Prace nad budową Kolei
Trans­syberyjskiej rozpoczęto
w 1891 roku w pobliżu Władywo-
stoku, Czelabińska i Jekateryn-
burga. Pierwsze pociągi pasażer-
skie zaczęły regularnie kursować
w 1905 roku.
fot.archiwalne.wikimediacommons,libraryofcongress,domenapubliczna
12 lipca
1892
lipiec
1892
lipiec
1892
lipiec
1892
lipiec
1892
sierpień
1892
sierpień
1892
sierpień 1892 –
sierpień 1895
sierpień
1892
styczeń
1896
styczeń
1897
luty
1897
luty–lipiec
1897
sierpień
1897
czerwiec
1898
czerwiec
1899
czerwiec
1899
czerwiec
1899
lipiec
1899
sierpień
1899
kwiecień
1900
lipiec
1900
lipiec
1900
czerwiec
1901
czerwiec
1901
wrzesień
1901
styczeń
1902
czerwiec
1902
12 lipca
1902
7 września
1910
Kraków
(Polska)
Triest
(Włochy)
Brindisi
(Włochy)
Port Said
(Egipt)
Aden
(Jemen)
Colombo
(Cejlon)
Adelaide
(Australia)
Melbourne
(Australia)
Sydney
(Australia)
Hobart
(Australia)
Colyton
(Nowa
Zelandia)
Apia na Upolu
(Samoa)
Honolulu
(Hawaje)
Maui
(Hawaje)
San Francisco
(USA)
Salt Lake City
(USA)
Denver
(USA)
Omaha
(USA)
Chicago
(USA)
Boston
(USA)
Washington
(USA)
New York
(USA)
Niagara
(USA)
Montreal
(Kanada)
Quebec
(Kanada)
Waterloo
(USA)
Salisbury
(Kanada)
London
(Wielka
Brytania)
Kraków
(Polska)
Friedrichshafen
(Niemcy)
Berlin
(Niemcy)
Tokio
(Japonia)
2
4
3
5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291
1 2 3
Nankin
(Chiny)
1910–1912 1912–1913
Kolej
Transsyberyjska
Mapa świata z 1900 roku, Paryż. NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA, domena publiczna
1
4
5
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
26
31–2
1
Lina podczas
drugiej podróży.
Ze zbiorów Magda-
leny Miller i Kaspra
Świerzowskiego
Panna Bögli
w ­kostiumie
do jazdy samo-
chodem w Schei­
degg w Szwajcarii,
1914. Ze zbiorów
­Magdaleny
Miller i Kaspra
­Świerzowskiego
Odważna i śmiała turystka
W 1914 roku Lina Bögli wyjechała z Polski do Szwajcarii. Zamieszkała
w Herzogenbuchsee, w istniejącym do dziś zajeździe Kreuz. Nigdy nie założyła
rodziny, a zgromadzone pieniądze umożliwiły jej proste i niezależne życie.
Zmarła w 1941 roku w wynajętym 27 lat wcześniej pokoiku w pensjonacie Kreuz.
Lina poznała Juliusza Bijaka – polskiego
oficera służącego w armii austriackiej –
w 1892 roku. Okazał się jej wielką
niespełnioną miłością: „Jedynym
mężczyzną, którego naprawdę kochałam,
za którego z powodu szczerej miłości
nie chciałam wyjść, aby nie zmarnować
mu kariery, i który tym sposobem
okazał się moim przeznaczeniem –
ponieważ gdybym go nie poznała i nie
kochała, nigdy nie pomyślałabym o podróży dookoła świata.
Wyjechałam przecież tylko po to, żeby uciec przed nim
i przed samą sobą” – napisała w swym dzienniku Lina.
Portret Juliusz Bijaka
autorstwa Jacka Mal-
czewskiego, ok. 1890.
fot. Robert Wancerz.
Z archiwum Domu
Aukcyjnego Rempex
Lina Bögli na zdjęciu
paszportowym, 1928.
Ze zbiorów Magda-
leny Miller i Kaspra
Świerzowskiego
Miłość i śmierć
od lewej: Pensjonat
Kreuz w Szwajca-
rii, w którym przez
ponad ćwierć wie-
ku miesz­kała Lina.
­Nagrobek Liny zapro-
jektowany przez nią
samą. fot. ze zbio-
rów Magdaleny
­Miller i Kaspra
­Świerzowskiego
Dwór w Kwiatonowicach pozostał w rękach Sczanieckich
do stycznia 1946 roku.
Ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzowskiego
Życie w dworze w międzywojniu
fot. ze zbiorów
Magdaleny Miller
i Kaspra Świerzow-
skiego
Po II wojnie światowej w wyniku parcelacji majątku i działań kolejnych właścicieli stan dworu ulegał stopniowo
pogorszeniu. Urzędowały w nim: dom wypoczynkowy, kurza ferma, przedszkole i dwie szkoły. W 1979 roku dwór
został przeznaczony na pomieszczenia biurowe spółdzielni produkcyjnej o wdzięcznej nazwie Kwiat. W 1995 roku,
po upadku spółdzielni, budynek został kupiony przez prywatnego nabywcę, który rozstał się z nim po pięciu latach.
W ruinie
fot. ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzowskiego
W 2000 roku zrujnowany dwór zakupili państwo Magdalena Miller i Kasper Świerzowski.
Od razu przystąpili do remontu, który przynosi wspaniałe efekty. Z wielką starannością
i smakiem sukcesywnie przywracają zabytkowy charakter wnętrz i ich historyczną funkcję.
Na skąpych pozostałościach po dworskim ogrodzie nasadzili nowe drzewa, krzewy i byliny
pięknie korespondujące z architekturą dworu.
Ich trud włożony w rewitalizację dworu i ogrodu oraz w stworzenie ważnego miejsca
na Małopolskim Szlaku Literackim został w 2015 roku doceniony przez Senat RP poprzez
nadanie im tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae.
Kwitnący dwór
fot. ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzowskiego
Data 28 maja 1862 roku, widniejąca
na ­sosrębie kwiatonowickiego dworu,
wskazuje zapewne dzień zasiedlenia po-
łudniowego skrzydła. Przez lata sosręb
pokryty był grubą warstwą juty i wapna.
Datę odsłonięto dopiero podczas remon-
tu 28 maja 2012 roku. XVIII Małopolskie
Dni Dziedzictwa Kulturowego goszczą
w kwiatonowickim dworze dokład-
nie w 154. rocznicę jej wyrycia.

More Related Content

What's hot

„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Małopolski Instytut Kultury
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Małopolski Instytut Kultury
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
ZSO6Gdansk
 
Maria Konopnicka.big
Maria Konopnicka.bigMaria Konopnicka.big
Maria Konopnicka.big
Monika Paciorkowska
 
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
Małopolski Instytut Kultury
 
172
172172
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Małopolski Instytut Kultury
 
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebookSienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebooke-booksweb.pl
 
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Prezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektumikenrjow
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Nobel i polscy noblisci
Nobel i polscy noblisciNobel i polscy noblisci
Nobel i polscy nobliscikonsi
 
Ale życie toczy się dalej
Ale życie toczy się dalejAle życie toczy się dalej
Ale życie toczy się dalej
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie
 
Henryk Sienkiewicz
Henryk SienkiewiczHenryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz
Monika Paciorkowska
 

What's hot (19)

„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Maria Konopnicka.big
Maria Konopnicka.bigMaria Konopnicka.big
Maria Konopnicka.big
 
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
 
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
 
172
172172
172
 
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
 
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebookSienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
 
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
 
Nobel
NobelNobel
Nobel
 
Prezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
 
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
 
Nobel i polscy noblisci
Nobel i polscy noblisciNobel i polscy noblisci
Nobel i polscy noblisci
 
Ale życie toczy się dalej
Ale życie toczy się dalejAle życie toczy się dalej
Ale życie toczy się dalej
 
Henryk Sienkiewicz
Henryk SienkiewiczHenryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz
 

Viewers also liked

ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
Małopolski Instytut Kultury
 
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
Małopolski Instytut Kultury
 
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
Małopolski Instytut Kultury
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Małopolski Instytut Kultury
 
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
Małopolski Instytut Kultury
 
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Małopolski Instytut Kultury
 
Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznychBiblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
Małopolski Instytut Kultury
 
MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)
MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)
MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)
Małopolski Instytut Kultury
 

Viewers also liked (9)

ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
 
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Sprawozdanie merytoryczne
 
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne
 
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki Wybuch 1914-1918
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
 
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
 
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
Sprawozdanie - Dni Dziedzictwa 2016
 
Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznychBiblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
 
MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)
MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)
MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH (quiz)
 

Similar to DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)

Józef Ignacy Kraszewski - biografia
Józef Ignacy Kraszewski - biografiaJózef Ignacy Kraszewski - biografia
Józef Ignacy Kraszewski - biografia
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Aleksandra Szubka kl. Va
Aleksandra Szubka kl. VaAleksandra Szubka kl. Va
Aleksandra Szubka kl. Vanattymarta
 
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
zszkurzetnik
 
Sekrety sanitariuszki "Inki"
Sekrety sanitariuszki "Inki"Sekrety sanitariuszki "Inki"
Sekrety sanitariuszki "Inki"
Natalia Julia Nowak
 
Anna Siejka
Anna SiejkaAnna Siejka
Anna Siejkagim3
 
Maciej Babicki - II miejsce
Maciej Babicki - II miejsceMaciej Babicki - II miejsce
Maciej Babicki - II miejscenattymarta
 
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.pptKLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt
ArkadiuszCwirko
 
Władysław broniewski prezentacja
Władysław broniewski  prezentacjaWładysław broniewski  prezentacja
Władysław broniewski prezentacja
Aneta Sitak
 
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.pptKLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
ArkadiuszCwirko
 
Juliusz slowacki
Juliusz slowackiJuliusz slowacki
Juliusz slowacki
Katarzyna Mikołajczak
 
Wisława Szymborska
Wisława SzymborskaWisława Szymborska
Wisława Szymborskadmrawska
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci gblonska
 
Maud
MaudMaud
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
Adam Mickiewicz_autor_B. GnypAdam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
BeaBal
 
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczośćHenryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Nierzwicka
 
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. SelejdakM. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. SelejdakGazetaGong
 
Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.
Nierzwicka
 
Albert Chmielowski
Albert ChmielowskiAlbert Chmielowski
Albert Chmielowski
Jowal Jowal
 

Similar to DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa) (20)

Józef Ignacy Kraszewski - biografia
Józef Ignacy Kraszewski - biografiaJózef Ignacy Kraszewski - biografia
Józef Ignacy Kraszewski - biografia
 
Aleksandra Szubka kl. Va
Aleksandra Szubka kl. VaAleksandra Szubka kl. Va
Aleksandra Szubka kl. Va
 
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
 
Sekrety sanitariuszki "Inki"
Sekrety sanitariuszki "Inki"Sekrety sanitariuszki "Inki"
Sekrety sanitariuszki "Inki"
 
Anna Siejka
Anna SiejkaAnna Siejka
Anna Siejka
 
Śladami Czesława Miłosza
Śladami Czesława MiłoszaŚladami Czesława Miłosza
Śladami Czesława Miłosza
 
Maciej Babicki - II miejsce
Maciej Babicki - II miejsceMaciej Babicki - II miejsce
Maciej Babicki - II miejsce
 
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.pptKLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt
KLub Wnuka Sybiraka III LO 2010-2012.ppt
 
Władysław broniewski prezentacja
Władysław broniewski  prezentacjaWładysław broniewski  prezentacja
Władysław broniewski prezentacja
 
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.pptKLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt
 
Juliusz slowacki
Juliusz slowackiJuliusz slowacki
Juliusz slowacki
 
Wisława Szymborska
Wisława SzymborskaWisława Szymborska
Wisława Szymborska
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci
 
Maud
MaudMaud
Maud
 
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
Adam Mickiewicz_autor_B. GnypAdam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
 
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/MyKoncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
Koncepcja plansz Koprzywnica Odkrywa/My
 
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczośćHenryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
 
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. SelejdakM. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
 
Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.
 
Albert Chmielowski
Albert ChmielowskiAlbert Chmielowski
Albert Chmielowski
 

More from Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Małopolski Instytut Kultury
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 

More from Małopolski Instytut Kultury (20)

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
 
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
 
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE(pieczątka)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pieczątka)
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY (pieczątka)
 

DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)

 • 1. Z Kwiatonowic dookoła świata Wystawa powstała w ramach XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Wszystko płynie Opracowanie tekstów i koncepcji wystawy: Paulina Kasprzycka, Magdalena Miller, Kasper Świerzowski Korekta i opracowanie graficzne: Marcin Hernas dnidziedzictwa.pl Rysunek północnej fasady dworu w Kwiatonowicach. fot. P. Kasprzycka, MIK 2015. Archiwum WUOZ w Nowym Sączu Organizator: Patron: Gospodarz:
 • 2. Pierwsze historyczne wzmianki o Kwiatonowicach pojawiają się w XIV wieku. Wiemy, że przez klika stuleci wieś była w posiadaniu klasztoru Benedyktynów z Tyńca. W 1367 roku Kazimierz Wielki nadał Kwiatonowicom prawo magdeburskie. Przekazywane w dzierżawę, często zmieniały właścicieli. Jan Długosz podaje, że w XV wieku kwiatonowicki majątek składał się z folwarku, sołectwa z dwoma łanami, karczmy, sześciu łanów kmiecych i trzech zagród. Mapa katastralna Kwiatonowic, 1852. Archiwum Państwowe w Rzeszowie
 • 3. Pod koniec XVIII wieku na skutek polityki prowadzonej przez władze austriackie Benedyktyni z Tyńca stracili część swych dóbr. Kwiatonowice kupił wówczas Antoni Neymanowski. Nie wiemy, kiedy dokładnie zbudowano kwiatonowicki dwór, ale z pewnością istniał on już w pierwszej połowie XIX wieku. To w nim w 1813 roku na świat przyszedł syn Marcyny z Neymanowskich i Karola Tetmajera – Adolf, ojciec malarza Włodzimierza i poety Kazimierza. W drugiej połowie XIX wieku majątek należy kolejno do Hermana Neymanowskiego, Róży Załęskiej i Ignacego Gumińskiego. Fragment inwentarza C.K. Komisji Ministerialnej dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie. Dominium Kwiatonowice. fot. P. Kasprzycka, MIK 2015. Archiwum Narodowe w Krakowie
 • 4. W 1875 roku kwiatonowicki majątek objął nowy właściciel. Był nim pochodzący z Wielkopolski doktor prawa Kazimierz Sczaniecki herbu Ossoria (1836–1918), którego burzliwe losy – w tym udział w powstaniu styczniowym i emigracja – przywiodły do Galicji. Uczestniczył on aktywnie w życiu społeczno-politycznym powiatu gorlickiego. Szybko został jego marszałkiem. Zainicjował budowę szpitala w Gorlicach i ufundował szkołę w Kwiatonowicach. Rodzinie Sczanieckich zawdzięczamy przede wszystkim pojawienie się w Kwiatonowicach szwajcarskiej guwernantki Liny Bögli. Ta niepozorna bona z czasem przeobraziła się w znaną podróżniczkę i pisarkę. Kazimierz Sczaniecki, lata 60. XIX w., za: J. Mitkowski, Powstanie styczniowe w pamiętnikach Kazi- mierza Sczanieckiego, Kraków 1963 Lina Bögli siedzi ­pośrodku w woalce, ok. 1890. Ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzow- skiego Sczanieccy i Lina
 • 5. Lina Bögli urodziła się w 1858 roku w Oschwand w Szwajcarii. Pochodziła z ubogiej rodziny i od dwunastego roku życia zarabiała na utrzymanie jako opiekunka do dzieci. W wieku 17 lat znalazła zatrudnienie u szwajcarskiej rodziny mieszkającej w Neapolu. Stamtąd w 1878 roku na zaproszenie Sczanieckich przyjechała do kwiatonowickiego dworu, by podjąć pracę jako nauczycielka ich dzieci. Serdeczna atmosfera panująca w domu pracodawców korzystnie wpływała na intelektualny rozwój Liny. Ambitna Szwajcarka chętnie słuchała wykładów Kazimierza Sczanieckiego z zakresu historii sztuki i literatury. Jego żona, Aleksandra, uczyła ją zaś gramatyki francuskiej. W późniejszym okresie to właśnie właściciel Kwiatonowic namawiał nieszczęśliwie zakochaną Linę do wybrania się w podróż, która miała zmienić jej życie i uczynić z niej pisarkę. Liny Bögli, 1902. Za: L. Bögli, Talofa. In zehn Jahren um die Welt, Zürich 1990 Dom rodzinny Liny ­Bögli w Oschwand, lata 30. XX wieku. Ze zbiorów Magda- leny Miller i Kaspra Świerzowskiego Ambitna Szwajcarka
 • 6. Dookoła świata 1892–1902 W swą pierwszą podróż dookoła świata 34-letnia Lina wyruszyła 12 lipca 1892 roku. Z Kwiatonowic udała się do Krakowa, a następnie do Włoch. Z Brindisi parowcem dostała się do Australii, Tanzanii, Nowej Zelandii, potem na wyspy Polinezji i Hawaje, drogą morską i lądową przemierzyła miasta wschodniego i zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Przez dziesięć lat panna Bögli podczas swej samotnej podróży –  którą finansowała, zarabiając jako nauczycielka języków obcych – zwiedziła odległe i egzotyczne miejsca, przełamując tym samym stereotyp o roli i miejscu kobiety w ówczesnym świecie. Owocem tej wyprawy była jej pierwsza książka zatytułowana Vorwärts! (Naprzód!) napisana po powrocie do Polski w zaciszu kwiatonowickiego dworu. Przetłumaczona również na język polski jako „Avanti”: listy z podróży naokoło świata, po dziś dzień stanowi fascynującą lekturę. Na Dalekim Wschodzie 1910–1913 Po kilku latach spędzonych w Polsce – w Kwiatonowicach, Krakowie i Warszawie – w 1910 roku Lina powtórnie wyruszyła w podróż. Tym razem koleją transsyberyjską udała się na Daleki Wschód. Jej druga wyprawa trwała trzy lata, z czego dwa spędziła w Tokio i rok w stolicy Chin – Nankinie. Podobnie jak w czasie poprzedniej wyprawy utrzymywała się z udzielania lekcji języków obcych. Podczas pobytu w Nankinie zaoferowano jej stanowisko profesora na pierwszym i jednym uniwersytecie w Chinach, na którym mogły studiować kobiety. Nie przyjęła jednak tej posady. Impulsem do wybrania się w drugą podróż była głównie chęć napisania kolejnej książki. I tym razem, po powrocie do Europy w 1913 roku, Lina powróciła do Kwiatonowic, by spisać tu swój dziennik z wyprawy. Druga książka, zatytułowana Immer Vorwärts! (Znów naprzód!), ukazała się w 1915 roku, nie powtórzyła jednak sukcesu poprzedniczki. „Odważna i śmiała turystka p. Bögli” Pamięć o Linie Bögli i jej literaturze przywróciła jej rodaczka Judith Arlt – pisarka, krytyczka literacka, tłumaczka. W 2000 roku, podążając śladem Liny, zjawiła się w kwiatonowickim dworze. To właśnie ona opowiedziała jego obecnym właścicielom niezwykłą historię tej nieco zapomnianej dziś pisarki, intrygującej kobiety i podróżniczki. Losy Liny okazały się tak inspirujące, że państwo Magdalena Miller i Kasper Świerzowski planują urządzenie we wschodnim skrzydle dworu „pokoju Liny”. W 2005 roku Judith Arlt wyruszyła w podróż do Stanów Zjednoczonych, by poznać krewnych Liny Bögli, oraz na Hawaje, gdzie ponad sto lat po Linie wspięła się na wulkan Haleakalā. Judith Arlt w drodze na wulkan Haleakalā na Hawajach, 2005. Ze zbiorów Magda- leny Miller i Kaspra Świerzowskiego Judith Arlt – śladami Liny
 • 7. „24 VIII: Sydney: Odważnie naprzód!” Prace nad budową Kolei Trans­syberyjskiej rozpoczęto w 1891 roku w pobliżu Władywo- stoku, Czelabińska i Jekateryn- burga. Pierwsze pociągi pasażer- skie zaczęły regularnie kursować w 1905 roku. fot.archiwalne.wikimediacommons,libraryofcongress,domenapubliczna 12 lipca 1892 lipiec 1892 lipiec 1892 lipiec 1892 lipiec 1892 sierpień 1892 sierpień 1892 sierpień 1892 – sierpień 1895 sierpień 1892 styczeń 1896 styczeń 1897 luty 1897 luty–lipiec 1897 sierpień 1897 czerwiec 1898 czerwiec 1899 czerwiec 1899 czerwiec 1899 lipiec 1899 sierpień 1899 kwiecień 1900 lipiec 1900 lipiec 1900 czerwiec 1901 czerwiec 1901 wrzesień 1901 styczeń 1902 czerwiec 1902 12 lipca 1902 7 września 1910 Kraków (Polska) Triest (Włochy) Brindisi (Włochy) Port Said (Egipt) Aden (Jemen) Colombo (Cejlon) Adelaide (Australia) Melbourne (Australia) Sydney (Australia) Hobart (Australia) Colyton (Nowa Zelandia) Apia na Upolu (Samoa) Honolulu (Hawaje) Maui (Hawaje) San Francisco (USA) Salt Lake City (USA) Denver (USA) Omaha (USA) Chicago (USA) Boston (USA) Washington (USA) New York (USA) Niagara (USA) Montreal (Kanada) Quebec (Kanada) Waterloo (USA) Salisbury (Kanada) London (Wielka Brytania) Kraków (Polska) Friedrichshafen (Niemcy) Berlin (Niemcy) Tokio (Japonia) 2 4 3 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291 1 2 3 Nankin (Chiny) 1910–1912 1912–1913 Kolej Transsyberyjska
 • 8. Mapa świata z 1900 roku, Paryż. NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA, domena publiczna 1 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 26 31–2 1
 • 9. Lina podczas drugiej podróży. Ze zbiorów Magda- leny Miller i Kaspra Świerzowskiego Panna Bögli w ­kostiumie do jazdy samo- chodem w Schei­ degg w Szwajcarii, 1914. Ze zbiorów ­Magdaleny Miller i Kaspra ­Świerzowskiego Odważna i śmiała turystka
 • 10. W 1914 roku Lina Bögli wyjechała z Polski do Szwajcarii. Zamieszkała w Herzogenbuchsee, w istniejącym do dziś zajeździe Kreuz. Nigdy nie założyła rodziny, a zgromadzone pieniądze umożliwiły jej proste i niezależne życie. Zmarła w 1941 roku w wynajętym 27 lat wcześniej pokoiku w pensjonacie Kreuz. Lina poznała Juliusza Bijaka – polskiego oficera służącego w armii austriackiej – w 1892 roku. Okazał się jej wielką niespełnioną miłością: „Jedynym mężczyzną, którego naprawdę kochałam, za którego z powodu szczerej miłości nie chciałam wyjść, aby nie zmarnować mu kariery, i który tym sposobem okazał się moim przeznaczeniem – ponieważ gdybym go nie poznała i nie kochała, nigdy nie pomyślałabym o podróży dookoła świata. Wyjechałam przecież tylko po to, żeby uciec przed nim i przed samą sobą” – napisała w swym dzienniku Lina. Portret Juliusz Bijaka autorstwa Jacka Mal- czewskiego, ok. 1890. fot. Robert Wancerz. Z archiwum Domu Aukcyjnego Rempex Lina Bögli na zdjęciu paszportowym, 1928. Ze zbiorów Magda- leny Miller i Kaspra Świerzowskiego Miłość i śmierć od lewej: Pensjonat Kreuz w Szwajca- rii, w którym przez ponad ćwierć wie- ku miesz­kała Lina. ­Nagrobek Liny zapro- jektowany przez nią samą. fot. ze zbio- rów Magdaleny ­Miller i Kaspra ­Świerzowskiego
 • 11. Dwór w Kwiatonowicach pozostał w rękach Sczanieckich do stycznia 1946 roku. Ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzowskiego
 • 12. Życie w dworze w międzywojniu fot. ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzow- skiego
 • 13. Po II wojnie światowej w wyniku parcelacji majątku i działań kolejnych właścicieli stan dworu ulegał stopniowo pogorszeniu. Urzędowały w nim: dom wypoczynkowy, kurza ferma, przedszkole i dwie szkoły. W 1979 roku dwór został przeznaczony na pomieszczenia biurowe spółdzielni produkcyjnej o wdzięcznej nazwie Kwiat. W 1995 roku, po upadku spółdzielni, budynek został kupiony przez prywatnego nabywcę, który rozstał się z nim po pięciu latach. W ruinie fot. ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzowskiego
 • 14. W 2000 roku zrujnowany dwór zakupili państwo Magdalena Miller i Kasper Świerzowski. Od razu przystąpili do remontu, który przynosi wspaniałe efekty. Z wielką starannością i smakiem sukcesywnie przywracają zabytkowy charakter wnętrz i ich historyczną funkcję. Na skąpych pozostałościach po dworskim ogrodzie nasadzili nowe drzewa, krzewy i byliny pięknie korespondujące z architekturą dworu. Ich trud włożony w rewitalizację dworu i ogrodu oraz w stworzenie ważnego miejsca na Małopolskim Szlaku Literackim został w 2015 roku doceniony przez Senat RP poprzez nadanie im tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae. Kwitnący dwór fot. ze zbiorów Magdaleny Miller i Kaspra Świerzowskiego Data 28 maja 1862 roku, widniejąca na ­sosrębie kwiatonowickiego dworu, wskazuje zapewne dzień zasiedlenia po- łudniowego skrzydła. Przez lata sosręb pokryty był grubą warstwą juty i wapna. Datę odsłonięto dopiero podczas remon- tu 28 maja 2012 roku. XVIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego goszczą w kwiatonowickim dworze dokład- nie w 154. rocznicę jej wyrycia.