SlideShare a Scribd company logo
Varför jobba i grupp ?
agenda… gruppens utveckning - processer gruppens faser - FIRO gruppens ledning - SITU
grundas på att lära av sina upplevelser reflektera över sitt agerande generalisera och tillämpa erfarenheterna upplevelsebaserad inlärning
competence management Fackkompetens Affärsmässig kompetens Social kompetens K2
kompetens kommunikation självständighet ledarskap kompetens processer utveckling faser ledning
Semconkännedom Kommunikationsförmåga Servicekänsla Representationsförmåga Ledarskap Förmåga att vårda kundrelationer Förmåga att skapa affärer Kundkännedom Självständighet Internationell kompetens Branschkännedom kompetens Fackkompetens K2 Produktutveckling, Produktionsutveckling, Projektledning Verksamhetsutveckling, Teknikinformation, IT, Generella verktyg, Lagar, direktiv och standarder
kan uttrycka sig tydligt i tal och skrift kan utarbeta målgruppsanpassad information kan skapa engagemang och förståelse kan kommunicera engagerande och förtroendeingivande behärskar god retorik och kan framgångsrikt argumentera kommunikationsförmåga kommunikationsförmåga
kan bedöma behovet av att inhämta andras åsikter söker aktivt information självständighet självständighet
ledarskap ledarskap Bidrar till en positiv laganda i gruppen Visar ansvarskänsla för gruppen och sig själv Kan anpassa sitt ledarskap efter situationen Kan hantera diskussioner och lösa konflikter Har kunskaper om gruppdynamik
kompetens ? urskilja olika faser i gruppens utveckling - FIRO förstå behovet av olika ledarstilar - SITU effektiv gruppmedlem
gruppens utveckning gruppens faser gruppens ledning gruppens utveckling - processer
En grupp är två eller fler individer som står i ett beroendeförhållande till varandra och påverkar varandra genom social interaktion grupp - definition
interaktioner struktur sammanhållning identitet syfte - mål gruppdynamik
storlek 2-12 st kommunikationen - uppfattningar, värderingar, attityder roller - förväntningar normer - regler för beteende gruppdynamik
process betyder rörelse, förändring och förlopp processer
Varje aktivitet i en grupp har två sidor innehåll processer process uppgift resultat
beslutsprocessen lottning - slumpen avgör omröstning - majoriteten avgör en bestämmer och driver igenom sin vilja diskussion till enighet nås
Konsten i att fatta beslut ligger i att välja vad man skall besluta om. Att kunna spåra upp, analysera och ställa problemet är mycket viktigare än att ha en lösning beslutsfattning
beslutsmetoder omröstning utslagsröst enväldigt beslut kompromiss konsensus metoder
Synergi betyder i gruppsammanhang att samarbetet vid planering, problemlösning o.s.v. ger ett bättre resultat än vad individer kan prestera var för sig synergi
aktivt deltagande Få fram allt kunnande och erfarenhet som finns i gruppen Alla deltar aktivt, alla är med i beslutsprocessen förutsättningar målsättning
Vara förbered och kunna argumentera Uttrycka sin egen åsikt tydligt Lyssna till andras åsikter och känslor - vara flexibel aktivt deltagande
undvik konflikt- reducerande metoder åsiktsskillnader är till hjälp om de leder till konstruktiv diskussion konsensus nå målet gott förhållande till motparten Konsensus Besegra motparten Underkastelse Undvika konfrontation Kompromiss
gruppens utveckning gruppens faser gruppens ledning gruppens faser - firo
grupputveckling gruppdynamik Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda individers skicklighet och utbildning är den samma? grupper
arbetsgruppen Hur arbetar gruppen ? Hur känner deltagarna för det som uträttas ? Hur mycket är deltagarna beredda att bidra med ?
Progressiv modell:  Förändring beror på ökad mognad och förbättrad prestation Icke-sekvensiell modell: Förändring beror på uppgiftens, relationerna och omgivningens karaktär Fasmodell:  Gruppen genomgår olika utvecklingsfaser under sin utveckling mot enighet och effektivitet gruppens faser
fundamental interpersonal relationship orientation är alla med i båten? firo
cyklisk fundamental interpersonal relationship orientation sekvensiell - faserna måste passeras i ordning förändring av uppgift kan medföra ett steg tillbaka gruppens mognad avgör hur snabbt den återgår till samhörighet
medlemskap – in eller ut ? passar jag in ? vilka är de övriga ? vill jag vara med ? får jag vara med ? är jag accepterad accepterar jag de övriga ? beteenden tillhöra
rollsökning ansvar – topp eller botten ? är jag kompetent ? är de andra kompetenta ? vem är ledare/ledarna ? hur stort ansvar får jag ? kan jag hävda mina krav ? ? beteenden uppskattas kompetens ?
samhörighet relationer - nära / långt ifrån ? är jag omtyckt ? tycker jag om de övriga ? närhet och känslor ? lojalitet mot gruppen ? beteenden
gemyt övergångsfaserna idyll medlemskapsfrågan löst undviker svåra frågor utveckar ”vi-känsla” föregås av konflikt eller kris utveckar gruppindentitet bevara stämningen
för att lösa väsentliga frågor krävs en stor energiinsats gruppens energi tillhöra anpassa och acceptera rollsökning ansvarsfördelning konflikthantering samhörighet problemlösning
gruppens utveckning gruppens faser gruppens ledning gruppens ledning - situ
kompetens Fackkompetens Affärsmässig kompetens Social kompetens K2
Semconkännedom Kommunikationsförmåga Servicekänsla Representationsförmåga Ledarskap Förmåga att vårda kundrelationer Förmåga att skapa affärer Kundkännedom Självständighet Internationell kompetens Branschkännedom kompetens Fackkompetens K2 Produktutveckling, Produktionsutveckling, Projektledning Verksamhetsutveckling, Teknikinformation, IT, Generella verktyg, Lagar, direktiv och standarder
gruppens ledning Ledarskap är förmåga att kunna utnyttja individernas samlade kapacitet för att effektivt nå det gemensamma målet - inrikta gruppens energi på det för tillfället väsentligaste problemen I mogna grupper kan ledarskapet förflyttas mellan individer utan prestigeförlust - den bästa leder gruppen och gruppmedlemmarna stöttar varandra vid behov Chefskap - Chefen utövar sitt ledarskap genom handling för att samordna individernas ansträngningar att lösa uppgiften
ledarskap ledarskap Bidrar till en positiv laganda i gruppen Visar ansvarskänsla för gruppen och sig själv Kan anpassa sitt ledarskap efter situationen Kan hantera diskussioner och lösa konflikter Har kunskaper om gruppdynamik
Att medvetet välja ledarbeteende med hänsyn till gruppens mognad och situation - SITU Anpassa ledarskapet efter situationen - anpassningsbar ledarstil - flexibilitet flexibilitet
ledarskap MHA: Tre ledarstilar: SITU: Fyra ledarstilar: Instruerande, Coachande, Stödjande, Delegerande Makt/Styrande Handledarskap/Stödjande Auktoritet/Delegerande
ledning tillhöra rollsökning samhörighet faser styrande ledning stödjande delegerande
situ stödjande coachande delegerande instruerande
allmänt: följa gruppen genom faserna, öka gruppens effektivitet, skapa förtroende och gruppanda tillhöra: är alla med?, vill alla vara med? rollsökning: konflikter, roller, ledare samhörighet; idyllfasen ledarskap

More Related Content

Viewers also liked

Gallup Strengths Finder - Brian Salamone
Gallup Strengths Finder - Brian SalamoneGallup Strengths Finder - Brian Salamone
Gallup Strengths Finder - Brian Salamone
Brian Salamone
 
尊敬的北京大学招生办领导
尊敬的北京大学招生办领导尊敬的北京大学招生办领导
尊敬的北京大学招生办领导
Brandy Wang
 
Autisimagen2
Autisimagen2Autisimagen2
Autisimagen2
Norma4691
 
Teaching Students How (Not) to Lie with Statistics
Teaching Students How (Not) to Lie with StatisticsTeaching Students How (Not) to Lie with Statistics
Teaching Students How (Not) to Lie with Statistics
Lynette Hoelter
 
Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...
Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...
Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...
Andrea Tomasini
 
Digital Leadership
Digital LeadershipDigital Leadership
Digital Leadership
lionfan
 
Noble (Muddy Waters)
Noble (Muddy Waters)Noble (Muddy Waters)
Noble (Muddy Waters)
asianextractor
 

Viewers also liked (7)

Gallup Strengths Finder - Brian Salamone
Gallup Strengths Finder - Brian SalamoneGallup Strengths Finder - Brian Salamone
Gallup Strengths Finder - Brian Salamone
 
尊敬的北京大学招生办领导
尊敬的北京大学招生办领导尊敬的北京大学招生办领导
尊敬的北京大学招生办领导
 
Autisimagen2
Autisimagen2Autisimagen2
Autisimagen2
 
Teaching Students How (Not) to Lie with Statistics
Teaching Students How (Not) to Lie with StatisticsTeaching Students How (Not) to Lie with Statistics
Teaching Students How (Not) to Lie with Statistics
 
Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...
Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...
Improve the chances of success of your organization with Resilience and Antif...
 
Digital Leadership
Digital LeadershipDigital Leadership
Digital Leadership
 
Noble (Muddy Waters)
Noble (Muddy Waters)Noble (Muddy Waters)
Noble (Muddy Waters)
 

Similar to Working in groups [In Swedish]

C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
Martin Sande
 
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Frontit
 
Grunder för självorganisation devlin 2014
Grunder för självorganisation  devlin 2014Grunder för självorganisation  devlin 2014
Grunder för självorganisation devlin 2014
Svante Lidman
 
Ledarskap och feedback sem 20100929 julia norinder
Ledarskap och feedback sem 20100929 julia norinderLedarskap och feedback sem 20100929 julia norinder
Ledarskap och feedback sem 20100929 julia norinder
Netsurvey
 
BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012
BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012
BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012
Niclas Siljedahl
 
GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1
GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1
GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1
rassko
 
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Solange Hamrin
 
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Mia Kolmodin
 
Agile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamik
Knowit_TM
 
Vinnande värderingar 25 juni 2014
Vinnande värderingar 25 juni 2014Vinnande värderingar 25 juni 2014
Vinnande värderingar 25 juni 2014
ValuesCentre
 
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
Tommy Persson
 
Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118
Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118
Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118
Annika af Trolle
 
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Kntnt
 
Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U
Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U
Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U
Stig-Arne Kristoffersen
 
Mentorskap företagarskolan
Mentorskap  företagarskolanMentorskap  företagarskolan
Mentorskap företagarskolan
Ålands Näringsliv
 
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Marie Westling
 
Framtidsverkstaden och Lärmilen
Framtidsverkstaden och LärmilenFramtidsverkstaden och Lärmilen
Framtidsverkstaden och Lärmilen
soren-knudsen.dk
 
Ccic module 7
Ccic module 7Ccic module 7
Ccic module 7
caniceconsulting
 

Similar to Working in groups [In Swedish] (20)

Utbildning 27.3.
Utbildning 27.3.Utbildning 27.3.
Utbildning 27.3.
 
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
C:\users\masan\desktop\omvandla förändringstryck till rörelseenergi!
 
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
 
Grunder för självorganisation devlin 2014
Grunder för självorganisation  devlin 2014Grunder för självorganisation  devlin 2014
Grunder för självorganisation devlin 2014
 
Ledarskap och feedback sem 20100929 julia norinder
Ledarskap och feedback sem 20100929 julia norinderLedarskap och feedback sem 20100929 julia norinder
Ledarskap och feedback sem 20100929 julia norinder
 
BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012
BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012
BESÖK: Styrgruppsutbildning 6 sep 2012
 
GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1
GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1
GR EU-projektledarutbildning tillfälle 1
 
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
 
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
 
Agile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamik
 
Vinnande värderingar 25 juni 2014
Vinnande värderingar 25 juni 2014Vinnande värderingar 25 juni 2014
Vinnande värderingar 25 juni 2014
 
Kommunikativt ledarskap på Svenska
Kommunikativt ledarskap på SvenskaKommunikativt ledarskap på Svenska
Kommunikativt ledarskap på Svenska
 
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
 
Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118
Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118
Kommunikativt ledarskap fã¶r erfagrupp 111118
 
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
 
Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U
Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U
Lego Serious Play erbjuds i Sverige av VAP4U
 
Mentorskap företagarskolan
Mentorskap  företagarskolanMentorskap  företagarskolan
Mentorskap företagarskolan
 
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
 
Framtidsverkstaden och Lärmilen
Framtidsverkstaden och LärmilenFramtidsverkstaden och Lärmilen
Framtidsverkstaden och Lärmilen
 
Ccic module 7
Ccic module 7Ccic module 7
Ccic module 7
 

Working in groups [In Swedish]

 • 1. Varför jobba i grupp ?
 • 2. agenda… gruppens utveckning - processer gruppens faser - FIRO gruppens ledning - SITU
 • 3. grundas på att lära av sina upplevelser reflektera över sitt agerande generalisera och tillämpa erfarenheterna upplevelsebaserad inlärning
 • 4. competence management Fackkompetens Affärsmässig kompetens Social kompetens K2
 • 5. kompetens kommunikation självständighet ledarskap kompetens processer utveckling faser ledning
 • 6. Semconkännedom Kommunikationsförmåga Servicekänsla Representationsförmåga Ledarskap Förmåga att vårda kundrelationer Förmåga att skapa affärer Kundkännedom Självständighet Internationell kompetens Branschkännedom kompetens Fackkompetens K2 Produktutveckling, Produktionsutveckling, Projektledning Verksamhetsutveckling, Teknikinformation, IT, Generella verktyg, Lagar, direktiv och standarder
 • 7. kan uttrycka sig tydligt i tal och skrift kan utarbeta målgruppsanpassad information kan skapa engagemang och förståelse kan kommunicera engagerande och förtroendeingivande behärskar god retorik och kan framgångsrikt argumentera kommunikationsförmåga kommunikationsförmåga
 • 8. kan bedöma behovet av att inhämta andras åsikter söker aktivt information självständighet självständighet
 • 9. ledarskap ledarskap Bidrar till en positiv laganda i gruppen Visar ansvarskänsla för gruppen och sig själv Kan anpassa sitt ledarskap efter situationen Kan hantera diskussioner och lösa konflikter Har kunskaper om gruppdynamik
 • 10. kompetens ? urskilja olika faser i gruppens utveckling - FIRO förstå behovet av olika ledarstilar - SITU effektiv gruppmedlem
 • 11. gruppens utveckning gruppens faser gruppens ledning gruppens utveckling - processer
 • 12. En grupp är två eller fler individer som står i ett beroendeförhållande till varandra och påverkar varandra genom social interaktion grupp - definition
 • 13. interaktioner struktur sammanhållning identitet syfte - mål gruppdynamik
 • 14. storlek 2-12 st kommunikationen - uppfattningar, värderingar, attityder roller - förväntningar normer - regler för beteende gruppdynamik
 • 15. process betyder rörelse, förändring och förlopp processer
 • 16. Varje aktivitet i en grupp har två sidor innehåll processer process uppgift resultat
 • 17. beslutsprocessen lottning - slumpen avgör omröstning - majoriteten avgör en bestämmer och driver igenom sin vilja diskussion till enighet nås
 • 18. Konsten i att fatta beslut ligger i att välja vad man skall besluta om. Att kunna spåra upp, analysera och ställa problemet är mycket viktigare än att ha en lösning beslutsfattning
 • 19. beslutsmetoder omröstning utslagsröst enväldigt beslut kompromiss konsensus metoder
 • 20. Synergi betyder i gruppsammanhang att samarbetet vid planering, problemlösning o.s.v. ger ett bättre resultat än vad individer kan prestera var för sig synergi
 • 21. aktivt deltagande Få fram allt kunnande och erfarenhet som finns i gruppen Alla deltar aktivt, alla är med i beslutsprocessen förutsättningar målsättning
 • 22. Vara förbered och kunna argumentera Uttrycka sin egen åsikt tydligt Lyssna till andras åsikter och känslor - vara flexibel aktivt deltagande
 • 23. undvik konflikt- reducerande metoder åsiktsskillnader är till hjälp om de leder till konstruktiv diskussion konsensus nå målet gott förhållande till motparten Konsensus Besegra motparten Underkastelse Undvika konfrontation Kompromiss
 • 24. gruppens utveckning gruppens faser gruppens ledning gruppens faser - firo
 • 25. grupputveckling gruppdynamik Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda individers skicklighet och utbildning är den samma? grupper
 • 26. arbetsgruppen Hur arbetar gruppen ? Hur känner deltagarna för det som uträttas ? Hur mycket är deltagarna beredda att bidra med ?
 • 27. Progressiv modell: Förändring beror på ökad mognad och förbättrad prestation Icke-sekvensiell modell: Förändring beror på uppgiftens, relationerna och omgivningens karaktär Fasmodell: Gruppen genomgår olika utvecklingsfaser under sin utveckling mot enighet och effektivitet gruppens faser
 • 28. fundamental interpersonal relationship orientation är alla med i båten? firo
 • 29. cyklisk fundamental interpersonal relationship orientation sekvensiell - faserna måste passeras i ordning förändring av uppgift kan medföra ett steg tillbaka gruppens mognad avgör hur snabbt den återgår till samhörighet
 • 30. medlemskap – in eller ut ? passar jag in ? vilka är de övriga ? vill jag vara med ? får jag vara med ? är jag accepterad accepterar jag de övriga ? beteenden tillhöra
 • 31. rollsökning ansvar – topp eller botten ? är jag kompetent ? är de andra kompetenta ? vem är ledare/ledarna ? hur stort ansvar får jag ? kan jag hävda mina krav ? ? beteenden uppskattas kompetens ?
 • 32. samhörighet relationer - nära / långt ifrån ? är jag omtyckt ? tycker jag om de övriga ? närhet och känslor ? lojalitet mot gruppen ? beteenden
 • 33. gemyt övergångsfaserna idyll medlemskapsfrågan löst undviker svåra frågor utveckar ”vi-känsla” föregås av konflikt eller kris utveckar gruppindentitet bevara stämningen
 • 34. för att lösa väsentliga frågor krävs en stor energiinsats gruppens energi tillhöra anpassa och acceptera rollsökning ansvarsfördelning konflikthantering samhörighet problemlösning
 • 35. gruppens utveckning gruppens faser gruppens ledning gruppens ledning - situ
 • 36. kompetens Fackkompetens Affärsmässig kompetens Social kompetens K2
 • 37. Semconkännedom Kommunikationsförmåga Servicekänsla Representationsförmåga Ledarskap Förmåga att vårda kundrelationer Förmåga att skapa affärer Kundkännedom Självständighet Internationell kompetens Branschkännedom kompetens Fackkompetens K2 Produktutveckling, Produktionsutveckling, Projektledning Verksamhetsutveckling, Teknikinformation, IT, Generella verktyg, Lagar, direktiv och standarder
 • 38. gruppens ledning Ledarskap är förmåga att kunna utnyttja individernas samlade kapacitet för att effektivt nå det gemensamma målet - inrikta gruppens energi på det för tillfället väsentligaste problemen I mogna grupper kan ledarskapet förflyttas mellan individer utan prestigeförlust - den bästa leder gruppen och gruppmedlemmarna stöttar varandra vid behov Chefskap - Chefen utövar sitt ledarskap genom handling för att samordna individernas ansträngningar att lösa uppgiften
 • 39. ledarskap ledarskap Bidrar till en positiv laganda i gruppen Visar ansvarskänsla för gruppen och sig själv Kan anpassa sitt ledarskap efter situationen Kan hantera diskussioner och lösa konflikter Har kunskaper om gruppdynamik
 • 40. Att medvetet välja ledarbeteende med hänsyn till gruppens mognad och situation - SITU Anpassa ledarskapet efter situationen - anpassningsbar ledarstil - flexibilitet flexibilitet
 • 41. ledarskap MHA: Tre ledarstilar: SITU: Fyra ledarstilar: Instruerande, Coachande, Stödjande, Delegerande Makt/Styrande Handledarskap/Stödjande Auktoritet/Delegerande
 • 42. ledning tillhöra rollsökning samhörighet faser styrande ledning stödjande delegerande
 • 43. situ stödjande coachande delegerande instruerande
 • 44. allmänt: följa gruppen genom faserna, öka gruppens effektivitet, skapa förtroende och gruppanda tillhöra: är alla med?, vill alla vara med? rollsökning: konflikter, roller, ledare samhörighet; idyllfasen ledarskap