SlideShare a Scribd company logo
WordPress i nagłówki
@bibliotekarz
przedstawia:
https://bibliotekarz.com Grudzień 2023
WordUp
Trójmiasto
2006 – zapoznanie (2.1.2)
2010 – fascynacja #wclodz
2012 – zaangażowanie #wordup wawa
2014 – ewangelizacja #wcwaw
2017 – coś nie halo, gutenberg po trupach
2020 – reload #wcwaw
2022 – zniechęcenie joomloizacją
Historia znajomości
@bibliotekarz
Ile trzeba typów nagłówków aby zobaczyć stronę z WordPressa?
<11, 13, 17, 19, >23
Komunikacja w Internecie jest jak Ogr
Model warstwowy TCP/IP
Ethernet - druty z prądem, światłowody i lasery, radio
Model warstwowy TCP/IP warstwa łącza
IP – wyznaczanie trasy
Model warstwowy TCP/IP warstwa internetu
TCP – dogadywanie się
Model warstwowy TCP/IP warstwa transportu
HTTP DNS FTP SSH SMTP POP3
Model warstwowy TCP/IP warstwa aplikacji
Nagłówki HTTP
Nagłówki HTTP A05:2021 – Security Misconfiguration
Nagłówki HTTP A05:2021 – Security Misconfiguration
Nagłówki HTTP gotowy exploit
Z pozdrowieniami dla tych
co mają hosting na OVH
Nagłówki HTTP ukazują duży problem
https://wordpress.org/photos/
Nagłówki HTML
M2M
Nagłówki wtyczki – interactive-polish-map.php
Nagłówki wtyczki – cudze-komponenty.php
Nagłówki motywu - style.css
Nagłówki motywu – index.php
Nagłówki wtyczki – cudze?.*
3 strona
anonimizacja
aktualność
A06:2021 – Vulnerable and Outdated Components
• wie o aktualizacjach vendora
• czy może je zaktualizować
• czy mu się opłaca je aktualizować
• kiedy znajdzie na to czas
nie wiadomo czy autor wtyczki:
Szybki strzał do bazy cve
Nieudane „dorkowanie” w googlu
Udane „dorkowanie” w DuckDuckGo
Dla znudzonych „dorkowanie” w googlu
Nagłówki w body strony <header>
<header>
</header>
Skiplink
Nagłówki w body strony „mniejszy <header> „ ;)
<h1> Nagłówek</h1>
<h2> Nagłówek</h2>
<h3> Nagłówek</h3>
<h4> Nagłówek</h4>
<h5>Nagłówek </h5>
<h6>Nagłówek </h6>
Nagłówki w body strony – podstawa
Nagłówki w body strony <th>
<th> </th>
Nagłówek posta
Tytuł wpisu/strony czasem nazywany nagłówkiem
r<arek style="color: red;" onmouseover="alert('Bibliotekarz pozdrawia!');">e</arek>d
XSS
Tytuł wpisu/strony mylnie nazywany nagłówkiem
XSS
XSS ale jednak A05:2021 – Security Misconfiguration
define( 'DISALLOW_UNFILTERED_HTML', true );
https://wordpress.org/photos/
OWASP Secure Headers Project
Nagłówki HTTP zalecane przez OWASP
na dzień 2023-10-02
Cache-Control
Clear-Site-Data
Content-Security-Policy
Cross-Origin-Embedder-Policy
Cross-Origin-Opener-Policy
Cross-Origin-Resource-Policy
Permissions-Policy
Pragma
Referrer-Policy
Strict-Transport-Security
X-Content-Type-Options
X-Frame-Options
X-Permitted-Cross-Domain-Policies
2023-10-02 12:55:27
Host-Header,
K-Proxy-Request,
Liferay-Portal,
OracleCommerceCloud-Version,
Pega-Host,
Powered-By,
Product, Server,
SourceMap,
X-AspNet-Version,
X-AspNetMvc-Version,
X-Atmosphere-error,
X-Atmosphere-first-request,
X-Atmosphere-tracking-id,
X-B3-ParentSpanId,
X-B3-Sampled,
X-B3-SpanId,
X-B3-TraceId,
X-CF-Powered-By,
Nagłówki HTTP niezalecane przez OWASP
X-CMS,
X-Content-Encoded-By,
X-Envoy-Attempt-Count,
X-Envoy-External-Address,
X-Envoy-Internal,
X-Envoy-Original-Dst-Host,
X-Envoy-Upstream-Service-Time,
X-Framework,
X-Generated-By,
X-Generator,
X-LiteSpeed-Cache,
X-LiteSpeed-Purge,
X-LiteSpeed-Tag,
X-LiteSpeed-Vary,
X-Litespeed-Cache-Control,
X-Mod-Pagespeed,
X-Nextjs-Cache,
X-Nextjs-Matched-Path,
X-OneAgent-JS-Injection,
X-Page-Speed,
X-Php-Version,
X-Powered-By,
X-Powered-By-Plesk,
X-Powered-CMS,
X-Redirect-By,
X-Server-Powered-By,
X-SourceFiles,
X-SourceMap,
X-Turbo-Charged-By,
X-Umbraco-Version,
X-Varnish-Backend,
X-Varnish-Server,
X-dtAgentId,
X-dtHealthCheck,
X-dtInjectedServlet,
X-ruxit-JS-Agent
Nagłówki HTTP - Cache-Control
Jeśli udostępniasz dane poufne takie które nie powinny się zapamiętywać
Cache-Control: no-store, max-age=0 Pragma: no-cache
Jeśli udostępniasz dane które się zmieniają co tydzień
Cache-Control: public, max-age=604800, must-revalidate
Jeśli udostępniasz dane które się nie zmieniają np. przez rok
Cache-Control: public, max-age= 31536000, immutable
Nagłówki HTTP - Clear-Site-Data
Nakazuje przeglądarce skasować określone dane z pamięci podręcznej
warto stosować np. przy wylogowaniu
Clear-Site-Data: "cache","cookies","storage"
Nagłówki HTTP - X-XSS-Protection
X-XSS-Protection: 1; mode=block ----- > wchłonięty przez Content-Security-Policy
Nagłówki HTTP - Content-Security-Policy
default-src 'self' cdn.example.com;
script-src 'self' js.example.com;
style-src 'self' css.example.com;
img-src 'self' img.example.com;
font-src font.example.com;
object-src 'self';
frame-src 'self’;
i 15 innych
Nagłówki HTTP - Content-Security-Policy nonce
script-src 'nonce-rAnd0m';
<script nonce="rAnd0m">
doWhatever();
</script>
Nagłówki HTTP - Content-Security-Policy hash
script-src 'sha256-RFWPLDbv2BY+rCkDzsE+0fr8ylGr2R2faWMhq4lfEQc=';
<script>
doSomething();
</script>
Content-Security-Policy fejsgłupa
default-src data: blob: 'self' https://*.fbsbx.com 'unsafe-inline' *.facebook.com *.fbcdn.net
'unsafe-eval' *.whatsapp.com whatsapp.com *.whatsapp.net whatsapp.net;
script-src *.facebook.com *.fbcdn.net 'unsafe-inline' blob: data: 'self' 'unsafe-eval'
*.whatsapp.com whatsapp.com *.whatsapp.net whatsapp.net;
style-src *.fbcdn.net data: *.facebook.com 'unsafe-inline' *.whatsapp.com whatsapp.com
*.whatsapp.net whatsapp.net;
connect-src *.facebook.com facebook.com *.fbcdn.net wss://*.facebook.com:*
wss://*.whatsap…m whatsapp.com […]*.whatsapp.net whatsapp.net;worker-src blob:
*.facebook.com data: *.whatsapp.com whatsapp.com *.whatsapp.net whatsapp.net;
block-all-mixed-content;
upgrade-insecure-requests;
report-uri https://www.facebook.com/csp/reporting/?m=t&minimize=0;ont.example.com;
Nagłówki HTTP - grupa CORS
• Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp
• Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
• Cross-Origin-Resource-Policy: same-site
Nagłówki HTTP - X-Permitted-Cross-Domain-Policies
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none;
Nagłówki HTTP - Permissions-Policy następca Feature-Policy
Permissions-Policy:
accelerometer=(), autoplay=(),
camera=(), encrypted-media=(),
fullscreen=*, geolocation=*,
gyroscope=(), interest-cohort=(),
magnetometer=(), microphone=(),
midi=(), payment=(),
sync-xhr=*, usb=(),
xr-spatial-tracking=()
Nagłówki HTTP - Pragma
Tylko dla zachowania kompatybilności wstecznej z HTTP/1.0
HTTP/1.0 != HTTP2
Pragma: no-cache
Cache-Control: max-age=604800
Nagłówki HTTP - Referrer-Policy
Referrer-Policy: no-referrer
Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade
<meta name="referrer" content="origin" />
Jako referrerpolicy= … w tagach <a>, <area>, <img>, <iframe>, <script>, <link>
<a href="http://example.com" referrerpolicy="origin">…</a>
Jako rel = … w tagach <a>, <area>, <link>
<a href="http://example.com" rel="noreferrer">…</a>
Nagłówki HTTP - Strict-Transport-Security
Jeśli jest dostępny na serwerze tylko HTTP (bez szyfrowania) przeglądarka
zignoruje polecenie
Jak będą błędy certyfikatów na serwerze przeglądarka zignoruje polecenie
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Nagłówki HTTP - X-Content-Type-Options
X-Content-Type-Options: nosniff
Nagłówki HTTP - X-Frame-Options
X-Frame-Options: DENY
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
<meta http-equiv="X-Frame-Options" content="deny">
Nagłówki HTTP - osadzanie
W nagłowku strony html *
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self'")>
Jako wpis w configu apache lub jego przedłużeniu .htaccess
Header set Content-Security-Policy "default-src 'self';"
Jako funkcja w functions.php
function add_custom_csp_header() {
header("Content-Security-Policy: default-src 'self';");
}
add_action('send_headers', 'add_custom_csp_header');
Nagłówki HTTP - najważniejszy według bibliotekarza ;)
x-clacks-overhead: GNU Terry Pratchett
https://wordpress.org/plugins/gnu-terry-pratchett/
WordUp Gdynia grudzień 2023
/bibliotekarz
arek@bibliotekarz.com
Palę faję, piję rum, my team is blue.
Prezentacja:
„WordPress i nagłówki”
autorstwa @bibliotekarz
jest udostępniana na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Na tych samych
warunkach 3.0 Unported License.
Licencja
https://ww.khanacademy.org
https://wordpress.org/photos/
https://owasp.org/www-project-secure-headers/
https://owasp.org/www-project-secure-headers/ci/headers_add.json
https://owasp.org/www-project-secure-headers/ci/headers_remove.json
https://github.com/w3c/webappsec-permissions-policy/blob/main/features.md
https://www.sentrium.co.uk/labs/application-security-101-http-headers
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-4914
https://www.exploit-db.com/exploits/14893
https://content-security-policy.com/
https://content-security-policy.com/nonce/
https://content-security-policy.com/hash/
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html
https://make.wordpress.org/core/handbook/testing/reporting-security-vulnerabilities/#why-are-some-users-allowed-to-post-unfiltered-html
https://wordpress.org/plugins/gnu-terry-pratchett/
Linkownia

More Related Content

Similar to Wordpress i nagłówki

Word up warszawa 2015
Word up warszawa 2015Word up warszawa 2015
Word up warszawa 2015
Tomasz Dziuda
 
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
The Software House
 
Serwer internetowy w systemie Linux
Serwer internetowy w systemie LinuxSerwer internetowy w systemie Linux
Serwer internetowy w systemie Linux
bm9ib2r5
 
WebView security on iOS (PL)
WebView security on iOS (PL)WebView security on iOS (PL)
WebView security on iOS (PL)
lpilorz
 
Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...
Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...
Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...
Logicaltrust pl
 
Czym Jest Web 2.0?
Czym Jest Web 2.0?Czym Jest Web 2.0?
Czym Jest Web 2.0?
Przemek Łącki
 
Wprowadzenie do Microsoft Azure
Wprowadzenie do Microsoft AzureWprowadzenie do Microsoft Azure
Wprowadzenie do Microsoft Azure
Michal Furmankiewicz
 
Android i REST
Android i RESTAndroid i REST
Android i REST
Roman Woźniak
 
Piątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTP
Piątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTPPiątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTP
Piątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTP
XSolve
 
Krytyczne błędy konfiguracji
Krytyczne błędy konfiguracjiKrytyczne błędy konfiguracji
Krytyczne błędy konfiguracji
Logicaltrust pl
 
W3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressa
W3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressaW3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressa
W3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressa
Bartosz Romanowski
 
Framework w architekturze SOA
Framework w architekturze SOAFramework w architekturze SOA
Framework w architekturze SOA
3camp
 
4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...
4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...
4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...
PROIDEA
 
Motywy Wordpressa Historia Prawdziwa
Motywy Wordpressa Historia PrawdziwaMotywy Wordpressa Historia Prawdziwa
Motywy Wordpressa Historia Prawdziwa
Tomasz Dziuda
 
Marcin Motylski - Globalna Chmura Obliczeniowa
Marcin Motylski - Globalna Chmura ObliczeniowaMarcin Motylski - Globalna Chmura Obliczeniowa
Marcin Motylski - Globalna Chmura Obliczeniowa
PROIDEA
 
Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10
Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10
Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10
Ideo Sp. z o.o.
 
Mongodb with Rails
Mongodb with RailsMongodb with Rails
Mongodb with Rails
Sebastian Nowak
 
Uruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'a
Uruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'aUruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'a
Uruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'a
Laravel Poland MeetUp
 
Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...
Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...
Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...
HighSolutions Sp. z o.o.
 

Similar to Wordpress i nagłówki (20)

Word up warszawa 2015
Word up warszawa 2015Word up warszawa 2015
Word up warszawa 2015
 
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
 
Serwer internetowy w systemie Linux
Serwer internetowy w systemie LinuxSerwer internetowy w systemie Linux
Serwer internetowy w systemie Linux
 
WebView security on iOS (PL)
WebView security on iOS (PL)WebView security on iOS (PL)
WebView security on iOS (PL)
 
Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...
Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...
Co z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych? - studium przypadków (KrakWhiteHat ...
 
Czym Jest Web 2.0?
Czym Jest Web 2.0?Czym Jest Web 2.0?
Czym Jest Web 2.0?
 
Wprowadzenie do Microsoft Azure
Wprowadzenie do Microsoft AzureWprowadzenie do Microsoft Azure
Wprowadzenie do Microsoft Azure
 
Android i REST
Android i RESTAndroid i REST
Android i REST
 
Piątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTP
Piątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTPPiątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTP
Piątek z XSolve - Bezpieczne nagłówki HTTP
 
Html5 i css3
Html5 i css3Html5 i css3
Html5 i css3
 
Krytyczne błędy konfiguracji
Krytyczne błędy konfiguracjiKrytyczne błędy konfiguracji
Krytyczne błędy konfiguracji
 
W3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressa
W3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressaW3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressa
W3 Total Cache - skuteczne przyśpieszanie WordPressa
 
Framework w architekturze SOA
Framework w architekturze SOAFramework w architekturze SOA
Framework w architekturze SOA
 
4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...
4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...
4Developers 2015: Szybciej niż Struś Pędziwiatr - WebSockets w aplikacjach we...
 
Motywy Wordpressa Historia Prawdziwa
Motywy Wordpressa Historia PrawdziwaMotywy Wordpressa Historia Prawdziwa
Motywy Wordpressa Historia Prawdziwa
 
Marcin Motylski - Globalna Chmura Obliczeniowa
Marcin Motylski - Globalna Chmura ObliczeniowaMarcin Motylski - Globalna Chmura Obliczeniowa
Marcin Motylski - Globalna Chmura Obliczeniowa
 
Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10
Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10
Hackowanie webaplikacji – ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10
 
Mongodb with Rails
Mongodb with RailsMongodb with Rails
Mongodb with Rails
 
Uruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'a
Uruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'aUruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'a
Uruchomienie i praca z laravel w wirtualnym kontenerze docker'a
 
Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...
Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...
Laravel Poznań Meetup #3 - Uruchomienie i praca z Laravel w wirtualnym konten...
 

More from Arkadiusz Stęplowski

Es jak FTPS SFTP
Es jak FTPS SFTPEs jak FTPS SFTP
Es jak FTPS SFTP
Arkadiusz Stęplowski
 
Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)
Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)
Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)
Arkadiusz Stęplowski
 
Landing page prosto z gutenberga
Landing page prosto z gutenbergaLanding page prosto z gutenberga
Landing page prosto z gutenberga
Arkadiusz Stęplowski
 
Jaki hosting pod wordpressa
Jaki hosting pod wordpressaJaki hosting pod wordpressa
Jaki hosting pod wordpressa
Arkadiusz Stęplowski
 
Calkiem przyzwoity backup
Calkiem przyzwoity backupCalkiem przyzwoity backup
Calkiem przyzwoity backup
Arkadiusz Stęplowski
 
WordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świata
WordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świataWordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świata
WordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świata
Arkadiusz Stęplowski
 
Aleksandra Łączek – Niezbędnik Admina
Aleksandra Łączek – Niezbędnik AdminaAleksandra Łączek – Niezbędnik Admina
Aleksandra Łączek – Niezbędnik Admina
Arkadiusz Stęplowski
 
Gdzie są umiejscowione polskie wordpressy
Gdzie są umiejscowione polskie wordpressyGdzie są umiejscowione polskie wordpressy
Gdzie są umiejscowione polskie wordpressy
Arkadiusz Stęplowski
 
Historia i budowa komputera
Historia i budowa komputeraHistoria i budowa komputera
Historia i budowa komputera
Arkadiusz Stęplowski
 
Cyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenieCyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenie
Arkadiusz Stęplowski
 
Blaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowie
Blaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowieBlaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowie
Blaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowie
Arkadiusz Stęplowski
 
Cyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebie
Cyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebieCyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebie
Cyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebie
Arkadiusz Stęplowski
 
WordCamp 2011 Informacja Rulez!
WordCamp 2011 Informacja Rulez!WordCamp 2011 Informacja Rulez!
WordCamp 2011 Informacja Rulez!
Arkadiusz Stęplowski
 
Warszawski quiz biblioteczny
Warszawski quiz bibliotecznyWarszawski quiz biblioteczny
Warszawski quiz biblioteczny
Arkadiusz Stęplowski
 
Kwerenda biblioteczna do pracy licencjackiej
Kwerenda biblioteczna do pracy licencjackiejKwerenda biblioteczna do pracy licencjackiej
Kwerenda biblioteczna do pracy licencjackiej
Arkadiusz Stęplowski
 
Dominik Ghirlandaio
Dominik GhirlandaioDominik Ghirlandaio
Dominik Ghirlandaio
Arkadiusz Stęplowski
 
Wirtualnywydawca.pl analiza wortalu
Wirtualnywydawca.pl analiza wortaluWirtualnywydawca.pl analiza wortalu
Wirtualnywydawca.pl analiza wortalu
Arkadiusz Stęplowski
 
Historia Bibliotek
Historia BibliotekHistoria Bibliotek
Historia Bibliotek
Arkadiusz Stęplowski
 

More from Arkadiusz Stęplowski (18)

Es jak FTPS SFTP
Es jak FTPS SFTPEs jak FTPS SFTP
Es jak FTPS SFTP
 
Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)
Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)
Landing page prosto z gutenberga (wersja uaktualniona)
 
Landing page prosto z gutenberga
Landing page prosto z gutenbergaLanding page prosto z gutenberga
Landing page prosto z gutenberga
 
Jaki hosting pod wordpressa
Jaki hosting pod wordpressaJaki hosting pod wordpressa
Jaki hosting pod wordpressa
 
Calkiem przyzwoity backup
Calkiem przyzwoity backupCalkiem przyzwoity backup
Calkiem przyzwoity backup
 
WordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świata
WordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świataWordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świata
WordCamp 2016 Najdłuższe wdrożenie świata
 
Aleksandra Łączek – Niezbędnik Admina
Aleksandra Łączek – Niezbędnik AdminaAleksandra Łączek – Niezbędnik Admina
Aleksandra Łączek – Niezbędnik Admina
 
Gdzie są umiejscowione polskie wordpressy
Gdzie są umiejscowione polskie wordpressyGdzie są umiejscowione polskie wordpressy
Gdzie są umiejscowione polskie wordpressy
 
Historia i budowa komputera
Historia i budowa komputeraHistoria i budowa komputera
Historia i budowa komputera
 
Cyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenieCyfrowy świat wprowadzenie
Cyfrowy świat wprowadzenie
 
Blaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowie
Blaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowieBlaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowie
Blaszane pudelko z grami, Mr.Google odpowie
 
Cyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebie
Cyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebieCyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebie
Cyfrowy świat nas otacza, więc weźmy z niego coś dla siebie
 
WordCamp 2011 Informacja Rulez!
WordCamp 2011 Informacja Rulez!WordCamp 2011 Informacja Rulez!
WordCamp 2011 Informacja Rulez!
 
Warszawski quiz biblioteczny
Warszawski quiz bibliotecznyWarszawski quiz biblioteczny
Warszawski quiz biblioteczny
 
Kwerenda biblioteczna do pracy licencjackiej
Kwerenda biblioteczna do pracy licencjackiejKwerenda biblioteczna do pracy licencjackiej
Kwerenda biblioteczna do pracy licencjackiej
 
Dominik Ghirlandaio
Dominik GhirlandaioDominik Ghirlandaio
Dominik Ghirlandaio
 
Wirtualnywydawca.pl analiza wortalu
Wirtualnywydawca.pl analiza wortaluWirtualnywydawca.pl analiza wortalu
Wirtualnywydawca.pl analiza wortalu
 
Historia Bibliotek
Historia BibliotekHistoria Bibliotek
Historia Bibliotek
 

Wordpress i nagłówki