SlideShare a Scribd company logo
WARSZTATY


WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17–20  NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA
WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?            7 CZERWCA 2011 r. //////  godz.17–20


                      NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA
Cyfrowa sieć to dziś ważny element codziennego życia           jest w ogóle treść tych pojęć? Jak wygląda sprawa ze
Polaków i Niemców. Internet zapewnił sobie już miejsce          wspieraniem politycznej równości i partycypacji w Polsce i
prawie tej samej rangi co „stare“ media, czyli telewizja,        w Niemczech, także w odniesieniu do tzw. „digital divide“?
prasa i radio. Ze względu na swą multimedialność i
interaktywność ma nawet jak się wydaje częściowo nad           Proszę wziąć udział w głosowaniu! Poprzez uczestnictwo
nimi przewagę i staje się coraz ważniejszy jako środek          w debacie on-line macie Państwo wpływ na zagadnienia
oddziaływania politycznego.                       poruszane w ramach spotkania. Krótki film wprowadzający
Jakie rzeczywiste, a jakie rzekome szanse i zagrożenia          oraz możliwość udziału w dyskusji znajdziecie Państwo
kryją jednak w sobie elektroniczna demokracja              pod adresem www.feswar.org.pl
(e-democracy) i wirtualne rządzenie (e-government) i jaka


             Prosimy o elektroniczne zgłaszanie uczestnictwa. Ilość miejsc jest ograniczona.
       E-mail: biuro@feswar.org.pl, tel.: +48 22 8311303. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.feswar.org.pl
17.00   Powitanie                               18.45 Panel 2: Nowe media = więcej szans na
    Knut Dethlefsen,                                    demokratyczną partycypację dla wszystkich?
    dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie             Kto wykorzystuje innowacyjne możliwości partycypacji, dawane przez
                                          nowe media? Jak można tworzyć koncepcje lepszej partycypacji
17.15 Panel 1: E-democracy i e-government:                     politycznej za pośrednictwem nowych mediów w Europie? Jakie szanse
        zdobycie kontroli czy utrata kontroli?                partycypacji i jakie problemy kryją w sobie nowe media dla Polski i Niemiec?
                                          Dwóch wpływowych blogerów i ekspertów w dziedzinie polityki
   Jak zmieniła się w ostatnich latach polityczna kultura informacji? Jakie    internetowej podyskutuje o tym, czy i w jaki sposób polityka internetowa
   mechanizmy kontroli jakości mogą i powinny być stosowane? Czy         może umożliwić dostęp do Internetu i partycypację w nim dla wszystkich
   e-democracy zapewnia większą przejrzystość polityczną, czy też prowadzi    oraz zapobiec „podziałom cyfrowym“.
   do ukrywania rzeczywistości?
                                          Markus Beckedahl,
    dr Alek Tarkowski,
    socjolog, „Creative Commons Polska“, www.creativecommons.pl         działacz polityki internetowej i bloger, www.netzpolitik.org

    dr Jan-Hinrik Schmidt,                           Piotr Waglewski,
    socjolog, Instytut im. Hansa Bredowa na Uniwersytecie Hamburskim,      prawnik i autor strony www.vagla.pl na temat „Prawo i Internet“
    www.schmidtmitdete.de
                                          Prowadzenie: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna
    Katarzyna Szymielewicz,
    prawniczka, Fundacja Panoptykon, www.panoptykon.org

    Annette Mühlberg,                            19.45  Podsumowanie przez prowadzącego
    związek zawodowy ver.di, kierownik referatu e-government, nowe media,
    reforma administracji, www.e-government.verdi.de             20.00  Przyjęcie

    Prowadzenie: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna,
           www.krytykapolityczna.pl
WORKSHOP


MEHR DEMOKRATIE VIA INTERNET?

7. JUNI 2011 ////// 17–20 UHR  NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA
MEHR DEMOKRATIE VIA INTERNET?               7. JUNI 2011 ////// 17–20 UHR

                       NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA
Das digitale Netz ist heute ein wichtiger Bestandteil             und was beinhalten diese Begriffe überhaupt? Wie steht
des Alltags von Polen und Deutschen. Das Internet hat             es um die Förderung politischer Gleichheit und Teilhabe
inzwischen einen nahezu gleichberechtigten Platz neben             in Polen und Deutschland, auch im Hinblick auf einen
den „alten“ Medien wie Fernsehen, Presse und Hörfunk.             „Digital Divide“?
In Teilen scheint es ihnen auf Grund seiner Multimedialität
und Interaktivität sogar überlegen und wird als Mittel             Stimmen Sie ab! Beteiligen Sie sich an der Online-Debatte
politischer Einflussnahme immer wichtiger.                   und bestimmen Sie mit, welche Fragen im Rahmen des
Doch welche tatsächlichen und welche vermeintlichen              Workshops diskutiert werden sollen. Einen einführenden
Chancen und Risiken bergen elektronische Demokratie              Kurzfilm und den Zugang zur Diskussion finden Sie unter
(E-Democracy) und virtuelles Regieren (E-Government)              www.feswar.org.pl


                Wir bitten um elektronische Anmeldung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
           Email: biuro@feswar.org.pl, Tel.: +48 22 8311303, besuchen Sie unsere Website www.feswar.org.pl
17.00 Uhr  Begrüßung                             18.45 Uhr Panel 2: Neue Medien = mehr demokratische
                                                 Teilhabechancen für alle?
   Knut Dethlefsen,
   Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau            Wer nutzt die innovativen Partizipationsmöglichkeiten der neuen Medien?
                                          Wie können Konzepte für eine verbesserte politische Teilhabe über die
17.15 Uhr Panel 1: E-Democracy und E-Government:                  neuen Medien in Europa entwickelt werden? Welche partizipatorischen
          Kontrollgewinn oder Kontrollverlust?              Chancen, welche Probleme bergen die neuen Medien für Polen und
                                          Deutschland?
   Wie hat sich die politische Informationskultur in den letzten Jahren     Zwei einflussreiche Blogger und Experten der Netzpolitik diskutieren
   verändert? Welche Mechanismen zur Qualitätskontrolle können und sollen    darüber, ob und auf welche Weise die Netzpolitik den Zugang und die
   angewandt werden? Schafft E-Democracy stärkere politische Transparenz     Teilhabe am Internet für alle ermöglichen und „digitale Spaltungen“
   oder führt sie zu Verschleierung?                       verhindern kann.

   Dr. Alek Tarkowski,                              Markus Beckedahl,
   Soziologe, „Creative Commons Polska“, www.creativecommons.pl         netzpolitischer Aktivist und Blogger, www.netzpolitik.org

   Dr. Jan-Hinrik Schmidt,                            Piotr Waglewski, Jurist und Autor der Seite www.vagla.pl zum Thema
   Soziologe, Hans-Bredow-Institut der Universität Hamburg,           „Recht und Internet“
   www.schmidtmitdete.de
                                          Moderation: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna
   Katarzyna Szymielewicz,
   Juristin, Stiftung Panoptykon, www.panoptykon.org
                                        19.45 Uhr  Zusammenfassung durch den Moderator
   Annette Mühlberg,
   ver.di Bundesvorstand, Leiterin des Referats Verwaltungsmodernisierung,
   E-Government und Neue Medien, www.e-government.verdi.de          20.00 Uhr  Empfang

   Moderation: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna,
         www.krytykapolityczna.pl

More Related Content

Viewers also liked

Naked wines business model
Naked wines business modelNaked wines business model
Naked wines business model
Bart Doorneweert
 
Partnership canvas
Partnership canvasPartnership canvas
Partnership canvas
Bart Doorneweert
 
Partnership canvas (lsc)
Partnership canvas (lsc)Partnership canvas (lsc)
Partnership canvas (lsc)
Bart Doorneweert
 
Design
DesignDesign
Miasta Równoległe
Miasta RównoległeMiasta Równoległe
Miasta Równoległe
Sąsiedzi Dwa-Zero
 
Starbucks PepsiCo Partnership Proposition Canvas
Starbucks PepsiCo Partnership Proposition CanvasStarbucks PepsiCo Partnership Proposition Canvas
Starbucks PepsiCo Partnership Proposition Canvas
Bart Doorneweert
 
The partnership proposition canvas v0.4
The partnership proposition canvas v0.4The partnership proposition canvas v0.4
The partnership proposition canvas v0.4
Bart Doorneweert
 
Traktat
TraktatTraktat
Glooko business model
Glooko business modelGlooko business model
Glooko business model
Bart Doorneweert
 

Viewers also liked (9)

Naked wines business model
Naked wines business modelNaked wines business model
Naked wines business model
 
Partnership canvas
Partnership canvasPartnership canvas
Partnership canvas
 
Partnership canvas (lsc)
Partnership canvas (lsc)Partnership canvas (lsc)
Partnership canvas (lsc)
 
Design
DesignDesign
Design
 
Miasta Równoległe
Miasta RównoległeMiasta Równoległe
Miasta Równoległe
 
Starbucks PepsiCo Partnership Proposition Canvas
Starbucks PepsiCo Partnership Proposition CanvasStarbucks PepsiCo Partnership Proposition Canvas
Starbucks PepsiCo Partnership Proposition Canvas
 
The partnership proposition canvas v0.4
The partnership proposition canvas v0.4The partnership proposition canvas v0.4
The partnership proposition canvas v0.4
 
Traktat
TraktatTraktat
Traktat
 
Glooko business model
Glooko business modelGlooko business model
Glooko business model
 

Similar to Więcej demokracji via internet?

Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?
Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?
Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba WygnańskiForesight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 
Michał Boni - MAIC
Michał Boni - MAICMichał Boni - MAIC
Michał Boni - MAIC
Sektor 3.0
 
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...Jakub Jakubowski
 
Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...
Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...
Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...
Sebastian Bykowski
 
Serwisy z petycjami
Serwisy z petycjamiSerwisy z petycjami
Serwisy z petycjami
Anna Miotk
 
Serwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami onlineSerwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami online
Polish Internet Research
 
1.1 why study the (new) media
1.1 why study the (new) media1.1 why study the (new) media
1.1 why study the (new) mediaguest59a233
 
Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...
Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...
Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...
Dorota Kawęcka
 
Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014
NapoleonCat.com
 
Demokracja a spoleczenstwo informacyjne
Demokracja a spoleczenstwo informacyjneDemokracja a spoleczenstwo informacyjne
Demokracja a spoleczenstwo informacyjne
Radek Oryszczyszyn
 
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...
Małgorzata Sikora-Gaca
 
E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.
E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.
E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.
Anna Mielec
 
User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0
User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0
User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0Bożena Jaskowska
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
CyfrowePanstwo.pl
 
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
CyfrowePanstwo.pl
 
31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksu31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksuMirzam86
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Andrzej Sobczak
 
Przyszłość mediów
Przyszłość mediówPrzyszłość mediów
Przyszłość mediów
Dominik Kaznowski
 

Similar to Więcej demokracji via internet? (20)

Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?
Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?
Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?
 
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba WygnańskiForesight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
 
Michał Boni - MAIC
Michał Boni - MAICMichał Boni - MAIC
Michał Boni - MAIC
 
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie kom...
 
Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...
Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...
Komitet Dialogu Społecznego - Wpływ technologii informacyjnych na społeczną r...
 
Serwisy z petycjami
Serwisy z petycjamiSerwisy z petycjami
Serwisy z petycjami
 
Serwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami onlineSerwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami online
 
1.1 why study the (new) media
1.1 why study the (new) media1.1 why study the (new) media
1.1 why study the (new) media
 
Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...
Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...
Otwarta Małopolska - udostępnianie danych z rejestrów publicznych jako impuls...
 
Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014
 
Demokracja a spoleczenstwo informacyjne
Demokracja a spoleczenstwo informacyjneDemokracja a spoleczenstwo informacyjne
Demokracja a spoleczenstwo informacyjne
 
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przek...
 
E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.
E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.
E-polityka. Sylwester Banach, Marlena Grela, Patrycja Karczewska, Anna Mielec.
 
User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0
User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0
User Is The King - biblioteka publiczna w środowisku wirtualnym 2.0
 
Katalog nt global
Katalog nt globalKatalog nt global
Katalog nt global
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
 
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
 
31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksu31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksu
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
 
Przyszłość mediów
Przyszłość mediówPrzyszłość mediów
Przyszłość mediów
 

More from Sąsiedzi Dwa-Zero

Projektowanie w działaniu
Projektowanie w działaniuProjektowanie w działaniu
Projektowanie w działaniu
Sąsiedzi Dwa-Zero
 
Jugend debattiert international
Jugend debattiert international Jugend debattiert international
Jugend debattiert international
Sąsiedzi Dwa-Zero
 
Warsztaty design - zgłoszenie
Warsztaty design - zgłoszenieWarsztaty design - zgłoszenie
Warsztaty design - zgłoszenie
Sąsiedzi Dwa-Zero
 
Experyment DE-PL
Experyment DE-PLExperyment DE-PL
Experyment DE-PL
Sąsiedzi Dwa-Zero
 
Fotoaktion open call
Fotoaktion open callFotoaktion open call
Fotoaktion open call
Sąsiedzi Dwa-Zero
 
Fotoakcja ogloszenie
Fotoakcja ogloszenieFotoakcja ogloszenie
Fotoakcja ogloszenie
Sąsiedzi Dwa-Zero
 

More from Sąsiedzi Dwa-Zero (7)

Projektowanie w działaniu
Projektowanie w działaniuProjektowanie w działaniu
Projektowanie w działaniu
 
Jugend debattiert international
Jugend debattiert international Jugend debattiert international
Jugend debattiert international
 
Warsztaty design - zgłoszenie
Warsztaty design - zgłoszenieWarsztaty design - zgłoszenie
Warsztaty design - zgłoszenie
 
Ki wo
Ki woKi wo
Ki wo
 
Experyment DE-PL
Experyment DE-PLExperyment DE-PL
Experyment DE-PL
 
Fotoaktion open call
Fotoaktion open callFotoaktion open call
Fotoaktion open call
 
Fotoakcja ogloszenie
Fotoakcja ogloszenieFotoakcja ogloszenie
Fotoakcja ogloszenie
 

Więcej demokracji via internet?

 • 1. WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17–20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA
 • 2. WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17–20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA Cyfrowa sieć to dziś ważny element codziennego życia jest w ogóle treść tych pojęć? Jak wygląda sprawa ze Polaków i Niemców. Internet zapewnił sobie już miejsce wspieraniem politycznej równości i partycypacji w Polsce i prawie tej samej rangi co „stare“ media, czyli telewizja, w Niemczech, także w odniesieniu do tzw. „digital divide“? prasa i radio. Ze względu na swą multimedialność i interaktywność ma nawet jak się wydaje częściowo nad Proszę wziąć udział w głosowaniu! Poprzez uczestnictwo nimi przewagę i staje się coraz ważniejszy jako środek w debacie on-line macie Państwo wpływ na zagadnienia oddziaływania politycznego. poruszane w ramach spotkania. Krótki film wprowadzający Jakie rzeczywiste, a jakie rzekome szanse i zagrożenia oraz możliwość udziału w dyskusji znajdziecie Państwo kryją jednak w sobie elektroniczna demokracja pod adresem www.feswar.org.pl (e-democracy) i wirtualne rządzenie (e-government) i jaka Prosimy o elektroniczne zgłaszanie uczestnictwa. Ilość miejsc jest ograniczona. E-mail: biuro@feswar.org.pl, tel.: +48 22 8311303. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.feswar.org.pl
 • 3. 17.00 Powitanie 18.45 Panel 2: Nowe media = więcej szans na Knut Dethlefsen, demokratyczną partycypację dla wszystkich? dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie Kto wykorzystuje innowacyjne możliwości partycypacji, dawane przez nowe media? Jak można tworzyć koncepcje lepszej partycypacji 17.15 Panel 1: E-democracy i e-government: politycznej za pośrednictwem nowych mediów w Europie? Jakie szanse zdobycie kontroli czy utrata kontroli? partycypacji i jakie problemy kryją w sobie nowe media dla Polski i Niemiec? Dwóch wpływowych blogerów i ekspertów w dziedzinie polityki Jak zmieniła się w ostatnich latach polityczna kultura informacji? Jakie internetowej podyskutuje o tym, czy i w jaki sposób polityka internetowa mechanizmy kontroli jakości mogą i powinny być stosowane? Czy może umożliwić dostęp do Internetu i partycypację w nim dla wszystkich e-democracy zapewnia większą przejrzystość polityczną, czy też prowadzi oraz zapobiec „podziałom cyfrowym“. do ukrywania rzeczywistości? Markus Beckedahl, dr Alek Tarkowski, socjolog, „Creative Commons Polska“, www.creativecommons.pl działacz polityki internetowej i bloger, www.netzpolitik.org dr Jan-Hinrik Schmidt, Piotr Waglewski, socjolog, Instytut im. Hansa Bredowa na Uniwersytecie Hamburskim, prawnik i autor strony www.vagla.pl na temat „Prawo i Internet“ www.schmidtmitdete.de Prowadzenie: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna Katarzyna Szymielewicz, prawniczka, Fundacja Panoptykon, www.panoptykon.org Annette Mühlberg, 19.45 Podsumowanie przez prowadzącego związek zawodowy ver.di, kierownik referatu e-government, nowe media, reforma administracji, www.e-government.verdi.de 20.00 Przyjęcie Prowadzenie: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna, www.krytykapolityczna.pl
 • 4. WORKSHOP MEHR DEMOKRATIE VIA INTERNET? 7. JUNI 2011 ////// 17–20 UHR NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA
 • 5. MEHR DEMOKRATIE VIA INTERNET? 7. JUNI 2011 ////// 17–20 UHR NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA Das digitale Netz ist heute ein wichtiger Bestandteil und was beinhalten diese Begriffe überhaupt? Wie steht des Alltags von Polen und Deutschen. Das Internet hat es um die Förderung politischer Gleichheit und Teilhabe inzwischen einen nahezu gleichberechtigten Platz neben in Polen und Deutschland, auch im Hinblick auf einen den „alten“ Medien wie Fernsehen, Presse und Hörfunk. „Digital Divide“? In Teilen scheint es ihnen auf Grund seiner Multimedialität und Interaktivität sogar überlegen und wird als Mittel Stimmen Sie ab! Beteiligen Sie sich an der Online-Debatte politischer Einflussnahme immer wichtiger. und bestimmen Sie mit, welche Fragen im Rahmen des Doch welche tatsächlichen und welche vermeintlichen Workshops diskutiert werden sollen. Einen einführenden Chancen und Risiken bergen elektronische Demokratie Kurzfilm und den Zugang zur Diskussion finden Sie unter (E-Democracy) und virtuelles Regieren (E-Government) www.feswar.org.pl Wir bitten um elektronische Anmeldung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Email: biuro@feswar.org.pl, Tel.: +48 22 8311303, besuchen Sie unsere Website www.feswar.org.pl
 • 6. 17.00 Uhr Begrüßung 18.45 Uhr Panel 2: Neue Medien = mehr demokratische Teilhabechancen für alle? Knut Dethlefsen, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau Wer nutzt die innovativen Partizipationsmöglichkeiten der neuen Medien? Wie können Konzepte für eine verbesserte politische Teilhabe über die 17.15 Uhr Panel 1: E-Democracy und E-Government: neuen Medien in Europa entwickelt werden? Welche partizipatorischen Kontrollgewinn oder Kontrollverlust? Chancen, welche Probleme bergen die neuen Medien für Polen und Deutschland? Wie hat sich die politische Informationskultur in den letzten Jahren Zwei einflussreiche Blogger und Experten der Netzpolitik diskutieren verändert? Welche Mechanismen zur Qualitätskontrolle können und sollen darüber, ob und auf welche Weise die Netzpolitik den Zugang und die angewandt werden? Schafft E-Democracy stärkere politische Transparenz Teilhabe am Internet für alle ermöglichen und „digitale Spaltungen“ oder führt sie zu Verschleierung? verhindern kann. Dr. Alek Tarkowski, Markus Beckedahl, Soziologe, „Creative Commons Polska“, www.creativecommons.pl netzpolitischer Aktivist und Blogger, www.netzpolitik.org Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Piotr Waglewski, Jurist und Autor der Seite www.vagla.pl zum Thema Soziologe, Hans-Bredow-Institut der Universität Hamburg, „Recht und Internet“ www.schmidtmitdete.de Moderation: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna Katarzyna Szymielewicz, Juristin, Stiftung Panoptykon, www.panoptykon.org 19.45 Uhr Zusammenfassung durch den Moderator Annette Mühlberg, ver.di Bundesvorstand, Leiterin des Referats Verwaltungsmodernisierung, E-Government und Neue Medien, www.e-government.verdi.de 20.00 Uhr Empfang Moderation: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna, www.krytykapolityczna.pl