SlideShare a Scribd company logo
Werven 
van 
financiering 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
Dona2es 
Gi-en 
en 
legaten
Drs. 
Gustaaf 
Vocking 
MBA 
Ø Drs. 
Econometrie 
Ø Bachelor 
niveau 
Bestuurlijke 
Informa2ekunde 
Ø Psychologie 
en 
post 
Doc 
didac2ek 
Ø Execu2ve 
MBA 
Ø Ondernemer 
vanaf 
15e 
Ø Management 
Coach/Consultant/Trainer 
Ø Leiderschap/Communica2e/Brainskills 
Ø Managers/Professionals/Experts 
Ø Europa 
& 
USA 
Ø Sales 
> 
EUR 
15 
mio 
Ø >15.000 
individuele 
klantenn 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Financieringsvormen?! 
Wat 
is 
wat? 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Financieringsveld 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Dona2es 
• Eenmalig/structureel 
• Altruïsme 
• Persoonlijke 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
mo2even 
• Mentality-­‐model
Dona2es: 
stappenplan 
1. Verken 
donateurs 
a. Waarom 
geven 
ze? 
b. Doelgroep(en)? 
2. Bepaal 
aanbod 
en 
vraag 
ü Eenmalig 
of 
periodiek? 
ü Waarom 
zouden 
ze 
geven? 
3. Bereiken 
donateurs 
q Vraag 
persoonlijk 
q Bellen 
q Straatwerving 
q Huis 
aan 
huis 
q Lead 
genera2e 
q Direct 
marke2ng 
q Direct 
response 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gi-en 
en 
legaten 
• Grote 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
bedragen 
• Grotere 
bemoeienis 
• Nalatenschap
Gi-en 
en 
legaten: 
stappenplan 
1. Verken 
de 
grote 
gevers 
a. Waarom 
geven 
ze? 
b. Doelgroep(en)? 
2. Bepaal 
aanbod 
en 
vraag 
ü Wat 
levert 
het 
hen 
op? 
ü Fiscaliteiten? 
ü Testament? 
3. Bereiken 
grote 
gevers 
q Associeer 
q Vraag 
persoonlijk 
q Adverteren 
q Service 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Crowdfunding 
• Eenmalig 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
project 
• Grote 
aantallen 
• Social 
• “Gerichte” 
dona2e? 
• Persoonlijke 
sponsoring?
Crowdfunding: 
voorbeeld 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Crowdfunding: 
stappenplan 
1. Projectplan 
2. Realis2sche 
begro2ng 
3. Dekkingsplan 
4. Plaeorm 
kiezen 
5. Voorwaarden 
check 
6. Pitch 
7. Ahandeling 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Fondsen 
• Eenmalig 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
project 
• Aansluiten 
bij 
doelen 
fonds
Fondsen: 
stappenplan 
1. Projectplan 
2. Realis2sche 
begro2ng 
3. Dekkingsplan 
a. Fondsen 
in 
kaart 
b. Overheden 
en 
fondsen 
c. Subsidies 
en 
dona2es 
4. Voorwaarden 
check 
5. Aanvraag 
op 
maat 
6. Begeleiding 
en 
ahandeling 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Werving 
van 
Financiering 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Financieringsproces 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Van 
Strategie 
naar 
Plan 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Beleid 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
Strategie 
Financieel 
Werving 
Organisa2e
Plan 
1. Besluit 
2. Handleiding 
3. Evalua2e 
4. Instruc2e 
5. Inspira2e 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Plan 
1. Missie 
en 
uitdaging 
2. Doelen 
3. SWOT/Haalbaarheid 
4. Doelgroepstrategie 
5. Proposi2es 
6. Communica2emiddelen 
7. Organisa2e-­‐ 
en 
ac2eplan 
8. Begro2ng 
en 
AO 
9. Monitoring 
en 
evalua2e 
10. Managementsamenvakng 
11. Bijlagen 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Financieringswervingsstrategie 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Financieringsproces 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Waarde 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Wat 
is 
je 
waarde? 
ü Wat 
kunnen 
ze 
ermee? 
ü Hoe 
helpt 
het 
in 
hun 
werk? 
ü Hoe 
helpt 
het 
hun 
merk? 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Doelen 
voor 
mensen 
Ontwikkeling 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
Betekenis 
Geld
Sponsor 
waarde 
Merk 
Commercieel 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
Engagement
Sponsor 
waarde 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
Merk 
ü Naamsbekenheid 
ü Associa2e 
ü Percep2e 
ü Voorkeur 
ü Relevan2e 
ü Overwogen 
ü Geprobeerd 
ü Loyaliteit 
ü Binding 
ü Advocacy 
ü …
Sponsor 
waarde 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
Commercieel 
ü Sampling 
ü Showcasing 
ü Verkoop 
vergroten 
ü Marktaandeel 
groei 
ü Promo2e 
plaeorm 
ü Database 
bouwen 
ü Loyaliteits 
programma 
ü Alterna2ef 
voor 
adverteren 
ü Nieuwe 
markt 
penetra2e 
ü Marke2ng 
plaeorm 
ü …
Sponsor 
waarde 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 
Engagement 
ü Investor 
rela2emanagement 
ü Medewerker 
mo2va2e 
ü MVO 
ü B2B 
rela2es 
ü Co-­‐sponsor 
allian2es 
ü Reputa2emanagement 
ü Poten2ele 
werknemers 
ü …
Relevante 
materiele 
Ac2va 
ü Media 
exposure 
ü Kaarten 
/ 
hospitality 
ü Merk 
adverten2e 
mogelijkheden… 
ü Database 
toegang 
ü Exper2se 
ü Merk 
ambassadeurs 
ü Vergaderfaciliteiten 
ü Sampling 
ü Content 
aanbod 
ü Marke2ng 
ac2viteiten 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Prijs 
naar 
waarde? 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Prijs 
naar 
concurren2e? 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Prijs 
naar 
historie? 
% 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Voorstel 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Voorstel 
ü Assets 
ü Echte 
waarde 
ü Vertalen 
relevante 
assets 
naar 
voordelen 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Voorstel 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Voorstel 
samenvakng 
q De 
club/het 
evenement/… 
q Publiek 
q Individuen 
q Andere 
sponsors 
q Hygiëne 
factoren 
q Het 
aanbod 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Voorstel 
samenvakng 
ü Het 
aanbod 
ü ROO 
en 
ROI 
ü De 
club/het 
evenement/… 
ü Individuen 
ü Hygiëne 
factoren 
ü Andere 
sponsors 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Voorstel 
ü Overzicht 
& 
details 
ü Doelmarkt 
ü Media 
& 
promo2e 
ü Crea2ef 
idee 
ü Rechten 
ü Voordelen 
ü Investering 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Sponsorvoorstel 
vragen 
ü Aandacht? 
ü Voordelen? 
ü Crea2ef&proac2ef? 
ü Accuraat&Specifiek? 
ü Relevant? 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Pitch 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Gebruik 
de 
Golden 
Circle… 
hpp://youtu.be/qp0HIF3SfI4 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Pitch 
Ons aanbod 
Naast het hoofdveld krijgt u een sponsorbord 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Pitch 
Uw voordeel 
Uw merk wordt jaarlijks door 10.000 
potentiële autokopers(20-65 jarigen)gezien 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
De 
juiste 
woorden? 
Ø Onnodig 
versluieren 
“eigenlijk”, 
“misschien”, 
“ofzo”, 
“eventueel”, 
enz. 
enz. 
Ø Depersonificeren 
“je” 
i.p.v. 
“ik”, 
“iemand”/”men” 
i.p.v. 
de 
bedoelde 
persoon 
Ø Tijdvertekening 
“Ik 
had 
een 
idee…” 
i.p.v. 
“Mijn 
idee 
is..” 
“We 
kunnen 
later 
een 
keer…” 
i.p.v. 
“Laten 
we..” 
Ø Vervagen 
Onduidelijke, 
irrelevante 
en/of 
onnavolgbare 
verhalen 
Ø Te 
nega2ef 
te 
weinig 
posi2eve 
taal 
te 
weinig 
enthousiasmeremde 
taal 
te 
veel 
probleemgericht 
ipv 
oplossingsgericht 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
De 
juiste 
woorden? 
ü Kort 
ü Relevant 
ü Concreet 
ü Enthousiast 
ü Ac2ef 
ü Compleet 
ü Nu 
ü Uitnodigend 
ü Prikkelend 
ü Inspirerend 
ü Oplossend 
ü Verbeterend 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Rela2emanagement 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Rela2emanagement 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Sponsoring 
in 
Nederland? 
Bron: 
SponsorMonitor 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Sponsor 
uitgaven 
Bron: 
SponsorMonitor 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Sponsor 
uitgaven 
Bron: 
SponsorMonitor 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Sponsor 
uitgaven 
Bron: 
SponsorMonitor 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
Vragen? 
Nathalie.Soeteman@Power2Improve.com 
@Nathalief 
NathalieSoeteman 
Gustaaf.Vocking@Power2Improve.com 
@GustaafVocking 
GustaafVocking 
(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

More Related Content

Similar to Werven van financiering Handout

Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken
Power2Improve
 
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3
Power2Improve
 
Personal online branding handout
Personal online branding handoutPersonal online branding handout
Personal online branding handout
Power2Improve
 
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Power2Improve
 
Crowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank Leiden
Crowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank LeidenCrowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank Leiden
Crowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank Leiden
Ronald Kleverlaan
 
Masterclass online marketingstrategie
Masterclass online marketingstrategie Masterclass online marketingstrategie
Masterclass online marketingstrategie
valantic NL
 
Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...
Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...
Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...
Gijsbert Koren
 
Crowdfunding kdv
Crowdfunding kdvCrowdfunding kdv
Crowdfunding kdv
Ronald Kleverlaan
 
Startpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagneStartpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagne
The Social Media Club
 
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordtHoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
The Dutch Deal
 
Crowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe Financieren
Crowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe FinancierenCrowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe Financieren
Crowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe Financieren
Ronald Kleverlaan
 
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
Dennis Van Allemeersch
 
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
Dennis Van Allemeersch
 
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Peter Rutten
 
Fundipal - De crowdfunding platforms vergeleken
Fundipal - De crowdfunding platforms vergelekenFundipal - De crowdfunding platforms vergeleken
Fundipal - De crowdfunding platforms vergeleken
Crowdfunding Day Europe
 
Congres facebook marketing 2014
Congres facebook marketing 2014Congres facebook marketing 2014
Congres facebook marketing 2014
The Social
 
Sponsorformules door Tracé
Sponsorformules door TracéSponsorformules door Tracé
Sponsorformules door Tracé
snijbij
 
Crowdfunding voor evenementen
Crowdfunding voor evenementenCrowdfunding voor evenementen
Crowdfunding voor evenementen
Ronald Kleverlaan
 

Similar to Werven van financiering Handout (20)

Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken Personal branding en natuurlijk netwerken
Personal branding en natuurlijk netwerken
 
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 3
 
Personal online branding handout
Personal online branding handoutPersonal online branding handout
Personal online branding handout
 
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
Hoe houd ik mijn vereniging financieel gezond bijeenkomst 4
 
Crowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank Leiden
Crowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank LeidenCrowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank Leiden
Crowdfunding voor MKB - Ondernemersdag071 - Rabobank Leiden
 
Corporate crowdfunding
Corporate crowdfundingCorporate crowdfunding
Corporate crowdfunding
 
Masterclass online marketingstrategie
Masterclass online marketingstrategie Masterclass online marketingstrategie
Masterclass online marketingstrategie
 
Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...
Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...
Fundipal - De Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering ve...
 
Sponsorwerving voor uw congres/event
Sponsorwerving voor uw congres/eventSponsorwerving voor uw congres/event
Sponsorwerving voor uw congres/event
 
Crowdfunding kdv
Crowdfunding kdvCrowdfunding kdv
Crowdfunding kdv
 
Startpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagneStartpunt van een sterke social media campagne
Startpunt van een sterke social media campagne
 
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordtHoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
 
Crowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe Financieren
Crowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe FinancierenCrowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe Financieren
Crowdfunding gastcollege HKU - Het Nieuwe Financieren
 
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
 
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de2015 june 2nd amsterdam  e commerce-live - hotelspecials de
2015 june 2nd amsterdam e commerce-live - hotelspecials de
 
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
 
Fundipal - De crowdfunding platforms vergeleken
Fundipal - De crowdfunding platforms vergelekenFundipal - De crowdfunding platforms vergeleken
Fundipal - De crowdfunding platforms vergeleken
 
Congres facebook marketing 2014
Congres facebook marketing 2014Congres facebook marketing 2014
Congres facebook marketing 2014
 
Sponsorformules door Tracé
Sponsorformules door TracéSponsorformules door Tracé
Sponsorformules door Tracé
 
Crowdfunding voor evenementen
Crowdfunding voor evenementenCrowdfunding voor evenementen
Crowdfunding voor evenementen
 

More from Power2Improve

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
Power2Improve
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
Power2Improve
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
Power2Improve
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
Power2Improve
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
Power2Improve
 
Help ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nuHelp ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
Power2Improve
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
Power2Improve
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
Power2Improve
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
Power2Improve
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
Power2Improve
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Power2Improve
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
Power2Improve
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
Power2Improve
 
How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313
Power2Improve
 
Complete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie HandoutComplete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie Handout
Power2Improve
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
Power2Improve
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Power2Improve
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
Power2Improve
 

More from Power2Improve (20)

Musst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand outMusst masterclass instantly increased influence hand out
Musst masterclass instantly increased influence hand out
 
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804How to talk to anyone and make them like you handout 200804
How to talk to anyone and make them like you handout 200804
 
Evaluleren
EvalulerenEvaluleren
Evaluleren
 
Masterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills labMasterclass leadership challenge Skills lab
Masterclass leadership challenge Skills lab
 
Masterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skillsMasterclass success strategies and skills
Masterclass success strategies and skills
 
Help ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nuHelp ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
 
Masterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand outMasterclass mind stretching hand out
Masterclass mind stretching hand out
 
Masterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handoutMasterclass negotiations handout
Masterclass negotiations handout
 
Masterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand outMasterclass excellent and effective board member hand out
Masterclass excellent and effective board member hand out
 
Strategic thinking Handout
Strategic thinking HandoutStrategic thinking Handout
Strategic thinking Handout
 
Onmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdrachtOnmisbare en onovertroffen overdracht
Onmisbare en onovertroffen overdracht
 
Recruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handoutRecruitment and selection ssa handout
Recruitment and selection ssa handout
 
Verder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen HandoutVerder gaan en verder komen Handout
Verder gaan en verder komen Handout
 
How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313
 
Complete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie HandoutComplete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie Handout
 
Recruitment and selection handout
Recruitment and selection handoutRecruitment and selection handout
Recruitment and selection handout
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Masterclass skills for success
Masterclass skills for successMasterclass skills for success
Masterclass skills for success
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
 
Treasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handoutTreasurer Penningmeester handout
Treasurer Penningmeester handout
 

Werven van financiering Handout