SlideShare a Scribd company logo
WelDest 
Health and Well-being in Tourism Destination 
Project Nr.: 527775-LLP-1- 2012-1-FI-ERASMUS-ECUE 
This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
HYVINVOINTI-JA TERVEYSAALTO?
WelDest-tutkimusSuomessa 
17.9.2014 
Turunammattikorkeakoulu 
TelleTuominen 
telle.tuominen@turkuamk.fi, 
Tästä esityksestä vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
WelDest-tutkimusSuomessa 
•Toteutettiintouko-syyskuussaSuomessa, Iso- Britanniassa, Itävallassa, SaksassajaTsekissä 
•Päätutkimuskysymys: Mitenkehittäähyvinvointiajaterveyttäedistävämatkailukohde? 
•2-osainen: asiantuntijahaastattelutjaasiakaskysely 
•SuomessalähetettiinsähköpostitselinkkikyselyynSuomalaisetkylpylätjakuntoutumiskeskuksetry:nrekisterissäolevillehenkilöillekesäkuussa2013 
•Suomenasiakastutkimuksessavastaajia2177: naisia81 %, suurimmatikäryhmät51 –60 v. ja41 –50 v., hiukankeskimääräistäkoulutetumpia
Mistäsaitteideanvalitaviimekertainenhyvinvointimatkailukohteenne? (N=2152) 
29,5% 
25,7% 
18,2% 
15,6% 
15,4% 
14,8% 
13,7% 
13,9% 
8,2% 
7,6% 
2,7% 
Aikaisempi positiivinen kokemus kohteesta sai minuttulemaan uudelleen 
Luin kohteesta Internetistä tai muusta sähköisestämediasta 
Halusin kokeilla uutta kohdetta 
Ystävät suosittelivat 
Positiivinen mielikuva kohteesta sai minut varaamaanmatkan 
Etsin aktiivisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväämatkakohdetta, jossa voisin lomailla 
Muu syy kohdevalintaan, mikä? 
KELA tai muu matkani kustannuksia rahoittava tahomääritti kohdevalintaani 
Luin kohteesta sanoma- tai aikakausilehdestä 
Huomaamani kohteen mainos sai minut varaamaanmatkan 
Lääkäri suositteli 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
Muitasyitä: hyväsijainti/lähellä(40 hlöä), lahja/lahjakortti(38), tarjous/hinta(20), työpaikan/ yhdistyksen/ammattiliiton/matkanjärjestäjänvalinta, läheisenvuoksi
Mitkäolivattärkeimpiäsyitä, jotkavaikuttivatviimekertaisenhyvinvointimatkailukohteennevalintaan? (N=2152) 
47,1% 
41,1% 
38,3% 
36% 
30,6% 
17,7% 
6,4% 
6,2% 
hintataso 
sopiva majoitus 
mahdollisuus tehdä jotain terveyden eteen 
luonnonkauneus 
kohteen maine/imago 
muu syy, mikä? 
ystävien ja sukulaisten luona vierailu 
kulttuuri 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
Muutsyyt: samojakuinedellisessädiassa, lisäksimm. loma(osake), kuntoutus, muusyykutentapahtumako. paikkakunnalla
Mikälivastasitteedelliseenkysymykseen, ettämahdollisuustehdäjotainomanterveytenneeteenolitärkeäsyy, mikäTeitäsenosaltaerityisestikiinnostivalitsemassannematkailukohteessa? (N=815) 
65,6% 
60,6% 
55,7% 
52,4% 
21,5% 
10% 
5,5% 
rentoutumismahdollisuudet 
ulko- ja sisäliikuntamahdollisuudet 
hemmottelevat kylpylähoidot 
mahdollisuus nauttia luonnonympäristöstä jamaisemasta 
lääketieteellisten hoitojen tarjonta 
luonnosta saatavat parantavat aineet (esimerkiksimuta, turve) 
muut syyt, mitkä? 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70%
Ajatelkaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää matkailu- kohdetta. Millaiset palvelut, millaiset henkilökunnan osaamisalueet ja muut kohteen tekijät vaikuttivat päätök- seennevalita viimekertainen hyvinvointimatkailukohteenne?
Mitäpalveluita, aktiviteettejajamuitatekijöitäarvostatteenitenviimekertaisessaterveyttäjahyvinvointiaedistäneessämatkakohteessa? (N=2153) 
56,4% 
31,1% 
28% 
26,8% 
26,6% 
20,8% 
20,5% 
17,5% 
16,6% 
15,9% 
10,5% 
3,4% 
3,3% 
Erilaisia sauna- ja uima-allasmahdollisuuksia 
Mahdollisuutta vaeltamiseen, sauvakävelyyn tai… 
Terveellistä ruokaa 
Erilaisia kauneus- ja hemmotteluhoitoja 
Kuntouttavia/parantavia hoitoja 
Houkuttelevaa ympäristöä 
Mukavia majoitusmahdollisuuksia 
Ennaltaehkäiseviä hoitoja 
Ammattitaitoista henkilökuntaa 
Sisäkuntoilumahdollisuuksia 
Erilaisia viihde- ja kulttuuripalveluita 
Mielen hyvinvointiin liittyviä palveluita (esim. retriitti) 
Muuta, mitä? 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
Muuta: tanssi, sopivaatekemistä, sopiilapsiperheelle/pariskunnalle, 
koiransaaottaamukaan
Mitkäseuraavistasyistäparhaitenkuvaavatyleensätarpeitannevalitessanneterveyttäjahyvinvointiaedistävänmatkan? (N=2153) 
56,1% 
53,3% 
46,4% 
45,5% 
21,9% 
18% 
7,3% 
6,3% 
5,6% 
3,2% 
Halu paeta arkipäivän huolia ja paineita 
Tarve parantaa henkistä hyvinvointia 
Halu viettää yhteistä aikaa perheen/ystävien kanssa 
Tarve parantaa fyysistä kuntoa 
Halu oppia uusia asioita omaan terveyteen jahyvinvointiin liittyen 
Halu kokea jotakin uutta 
Halu luoda uusia sosiaalisia suhteita 
Halu kohentaa ulkonäköä 
Pyrkimys toipua sairaudesta 
Muu, mikä? 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60%
Kuinkahyvinviimekertaisenhyvinvointimatkailukohteenterveyttäjahyvinvointiaedistävätarjontakokonaisuutenavastasiodotuksianne? (N=2150) 
60,9% 
19,8% 
17,1% 
2,2% 
Vastasi hyvin odotuksiani 
Vastasi jossain määrin odotuksiani 
Vastasi erinomaisesti odotuksiani 
Ei vastannut odotuksiani 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70%
Tarkentakaa, mikä olisi pitänyt olla toisin, jotta tarjonta olisi paremmin vastannut odotuksianne? 
Enitenpettymystätuottivat: 
•Ruokapalvelut(niidenterveellisyys, tuoreus, monipuolisuus), 44 
•Puutteethenkilökunnanammattitaidossa, ystävällisyydessä, yksilöllisessäpalvelussa(erityisestihoitohenkilökuntasekävastaanotonhenkilökunta),41 
•Tilatkuluneita, epäsiistejä, epäviihtyisiä, 37 
•Aktiviteetti-/liikuntapalvelu-/luontotarjonnanvähyys, 33 
•Majoituksentaso, puutteethuoneenvarustelussajaviihtyisyydessä, 29 
•Sauna-jaallasosastonpienuus, vähänallasvaihtoehtoja, 25 
•Korkeahintataso(erityisestihoidoissa), 22 
•Niukahkohoitovalikoima, 18 
•Hoitojaeisaatavilla(erityisestiillallajaviikonloppuna), 18 
•Massatarjonta, jonottaminen, ruuhka, 13 
•Lapsia/lapsiperheitäeihuomioituriittävästitarjonnassa, 13 
•Muita: mainontalupaaliikaa, tietytmuutasiakasryhmät, iltaohjelmanvähyys, sijaintikeskelläeimitään
Arvioikaa viimekertaisen hyvinvointimatkailukohteen tarjontaa kokonaisuudessaan: (N=2154) 
Ei vastannut tarpeitani 
Vastasitarpeitanityydyttävästi 
Vastasi tarpeitani hyvin 
Vastasi tarpeitani kiitettävästi 
Total 
Average 
Tiedon saaminen kohteesta ja sen palveluista etukäteen 
2.5% 
18.2% 
60.3% 
19% 
2148 
2.96 
Varauksen/varausten tekeminen 
1.3% 
9.6% 
55.2% 
33.9% 
2142 
3.22 
Tiedonsaanti ja asiakaspalvelu vierailun aikana 
2.2% 
15.3% 
57.4% 
25.2% 
2126 
3.06 
Terveydenhoitoon ja terveyden edistämiseen liittyvät palvelut 
4% 
20.8% 
58.2% 
16.9% 
2124 
2.88 
Ruoka-ja ravintolapalvelut 
4.1% 
16.8% 
49.8% 
29.12% 
2142 
3.04 
Majoituspalvelut 
2.7% 
16.4% 
54.1% 
26.8% 
2130 
3.05 
Hyvinvointiin, rentoutumiseen ja hemmotteluun liittyvät palvelut 
3.2% 
16.1% 
58% 
22.5% 
2130 
3 
Total 
2.9% 
16.2% 
56.2% 
24.8% 
14942 
3.03
Missä määrin Teillä oli mahdollisuus käyttää laajemmin hyvinvointimatkailukohteen erilaisia palveluita? (N=2129) 
39,7% 
33,7% 
30,6% 
26,5% 
9,1% 
8,1% 
5,9% 
4,5% 
3,4% 
Käytin monia hotellini/kylpyläni tarjoamia palveluita, minkä vuoksi en tullut käyttäneeksi matkailukohteen… 
Käytin matkailukohteen palveluita laajasti hyödykseni 
Minulla ei ollut tarpeeksi aikaa käyttäämatkailukohteen muuta palvelutarjontaa 
Käytin tietoisesti matkailukohteen moninaistatarjontaa parantaakseni terveydentilaani 
Minulla ei ollut tarpeeksi tietoa matkailukohteenmuista mahdollisuuksista 
En löytänyt mitään kiinnostavaa majoituspaikkaniulkopuolisesta tarjonnasta 
En käyttäisi saman hotellin/kylpylän palveluitauudelleen, ellei matkailukohde kokonaisuutena… 
En tiennyt, miten olisin päässyt majoituskohteestanimatkailukohteen muihin kiinnostaviin paikkoihin 
Minun ei ollut mahdollista käyttää majoituskohteenulkopuolella olevaa tarjontaa johtuen esimerkiksi… 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45%
Miten tarkistitte lomanne vaikutuksia terveydentilaanne loman lopussa tai loman jälkeen? (N=2133) 
49,8% 
22,5% 
12,2% 
10,4% 
4,2% 
3,7% 
En mitenkään 
Olin kiinnostunut terveydentilani arvioinnista, muttaerinäiset seikat estivät sen (esim. ajanpuute, kustannukset) 
Annoin asiantuntijan arvioida terveydentilani lomanloppuvaiheessa 
En tiennyt, missä olisin voinut tarkistuttaaterveydentilani 
Annoin asiantuntijan arvioida terveydentilanipalattuani kotiin 
En ole kiinnostunut terveydentilani arvioinnista 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60%
Mitkä tekijät häiritsevät Teitä pitämästä tiettyä matkailukohdetta erinomaisena terveys-ja hyvinvointimatkailukohteena? (N=2045) 
53,9% 
28,2% 
23,3% 
19,8% 
18,3% 
16,6% 
14% 
11% 
10,9% 
10,1% 
8,6% 
6,3% 
Liian korkeat hinnat 
Palveluiden yleinen huono laatu (esim. puutteellinen… 
Epäpätevä hoitohenkilökunta 
Liikaa matkailijoita 
Hyvinvointi- ja kylpyläpalveluiden puute 
Vanhentuneet terveyden edistämiseen tarkoitetut… 
Luonnon ja kauniin maiseman puuttuminen 
Liikaa liikennettä 
Paisuva matkailukohteen rakentaminen 
Muu, mikä? 
Liikaa teollisuutta 
Lääketieteellisten hoitojen puute 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60%
KIITOS!

More Related Content

Viewers also liked

WelDest Leaflet English
WelDest Leaflet EnglishWelDest Leaflet English
WelDest Leaflet English
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Summary and Framework (in Czech)
WelDest Summary and Framework (in Czech)WelDest Summary and Framework (in Czech)
WelDest Summary and Framework (in Czech)
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
2 turku presentation weldest_research final
2 turku presentation weldest_research final2 turku presentation weldest_research final
2 turku presentation weldest_research final
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest framework summary_DE
WelDest framework summary_DEWelDest framework summary_DE
WelDest framework summary_DE
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina TsymbalRussian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism DestinationWelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest framework and summary (English)
WelDest framework and summary (English)WelDest framework and summary (English)
WelDest framework and summary (English)
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinationsThe mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
WelDest Project (Erasmus LLP)
 

Viewers also liked (19)

WelDest Leaflet English
WelDest Leaflet EnglishWelDest Leaflet English
WelDest Leaflet English
 
WelDest Summary and Framework (in Czech)
WelDest Summary and Framework (in Czech)WelDest Summary and Framework (in Czech)
WelDest Summary and Framework (in Czech)
 
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
 
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
 
WelDest Leaflet German
WelDest Leaflet GermanWelDest Leaflet German
WelDest Leaflet German
 
WelDest Leaflet Czech
WelDest Leaflet CzechWelDest Leaflet Czech
WelDest Leaflet Czech
 
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
 
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
 
2 turku presentation weldest_research final
2 turku presentation weldest_research final2 turku presentation weldest_research final
2 turku presentation weldest_research final
 
WelDest framework summary_DE
WelDest framework summary_DEWelDest framework summary_DE
WelDest framework summary_DE
 
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
 
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
 
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
 
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
 
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
 
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina TsymbalRussian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
 
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism DestinationWelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
 
WelDest framework and summary (English)
WelDest framework and summary (English)WelDest framework and summary (English)
WelDest framework and summary (English)
 
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinationsThe mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
 

WelDest Suomen tulokset

 • 1. WelDest Health and Well-being in Tourism Destination Project Nr.: 527775-LLP-1- 2012-1-FI-ERASMUS-ECUE This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 3. WelDest-tutkimusSuomessa 17.9.2014 Turunammattikorkeakoulu TelleTuominen telle.tuominen@turkuamk.fi, Tästä esityksestä vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
 • 4. WelDest-tutkimusSuomessa •Toteutettiintouko-syyskuussaSuomessa, Iso- Britanniassa, Itävallassa, SaksassajaTsekissä •Päätutkimuskysymys: Mitenkehittäähyvinvointiajaterveyttäedistävämatkailukohde? •2-osainen: asiantuntijahaastattelutjaasiakaskysely •SuomessalähetettiinsähköpostitselinkkikyselyynSuomalaisetkylpylätjakuntoutumiskeskuksetry:nrekisterissäolevillehenkilöillekesäkuussa2013 •Suomenasiakastutkimuksessavastaajia2177: naisia81 %, suurimmatikäryhmät51 –60 v. ja41 –50 v., hiukankeskimääräistäkoulutetumpia
 • 5. Mistäsaitteideanvalitaviimekertainenhyvinvointimatkailukohteenne? (N=2152) 29,5% 25,7% 18,2% 15,6% 15,4% 14,8% 13,7% 13,9% 8,2% 7,6% 2,7% Aikaisempi positiivinen kokemus kohteesta sai minuttulemaan uudelleen Luin kohteesta Internetistä tai muusta sähköisestämediasta Halusin kokeilla uutta kohdetta Ystävät suosittelivat Positiivinen mielikuva kohteesta sai minut varaamaanmatkan Etsin aktiivisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväämatkakohdetta, jossa voisin lomailla Muu syy kohdevalintaan, mikä? KELA tai muu matkani kustannuksia rahoittava tahomääritti kohdevalintaani Luin kohteesta sanoma- tai aikakausilehdestä Huomaamani kohteen mainos sai minut varaamaanmatkan Lääkäri suositteli 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Muitasyitä: hyväsijainti/lähellä(40 hlöä), lahja/lahjakortti(38), tarjous/hinta(20), työpaikan/ yhdistyksen/ammattiliiton/matkanjärjestäjänvalinta, läheisenvuoksi
 • 6. Mitkäolivattärkeimpiäsyitä, jotkavaikuttivatviimekertaisenhyvinvointimatkailukohteennevalintaan? (N=2152) 47,1% 41,1% 38,3% 36% 30,6% 17,7% 6,4% 6,2% hintataso sopiva majoitus mahdollisuus tehdä jotain terveyden eteen luonnonkauneus kohteen maine/imago muu syy, mikä? ystävien ja sukulaisten luona vierailu kulttuuri 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Muutsyyt: samojakuinedellisessädiassa, lisäksimm. loma(osake), kuntoutus, muusyykutentapahtumako. paikkakunnalla
 • 7. Mikälivastasitteedelliseenkysymykseen, ettämahdollisuustehdäjotainomanterveytenneeteenolitärkeäsyy, mikäTeitäsenosaltaerityisestikiinnostivalitsemassannematkailukohteessa? (N=815) 65,6% 60,6% 55,7% 52,4% 21,5% 10% 5,5% rentoutumismahdollisuudet ulko- ja sisäliikuntamahdollisuudet hemmottelevat kylpylähoidot mahdollisuus nauttia luonnonympäristöstä jamaisemasta lääketieteellisten hoitojen tarjonta luonnosta saatavat parantavat aineet (esimerkiksimuta, turve) muut syyt, mitkä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 • 8. Ajatelkaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää matkailu- kohdetta. Millaiset palvelut, millaiset henkilökunnan osaamisalueet ja muut kohteen tekijät vaikuttivat päätök- seennevalita viimekertainen hyvinvointimatkailukohteenne?
 • 9. Mitäpalveluita, aktiviteettejajamuitatekijöitäarvostatteenitenviimekertaisessaterveyttäjahyvinvointiaedistäneessämatkakohteessa? (N=2153) 56,4% 31,1% 28% 26,8% 26,6% 20,8% 20,5% 17,5% 16,6% 15,9% 10,5% 3,4% 3,3% Erilaisia sauna- ja uima-allasmahdollisuuksia Mahdollisuutta vaeltamiseen, sauvakävelyyn tai… Terveellistä ruokaa Erilaisia kauneus- ja hemmotteluhoitoja Kuntouttavia/parantavia hoitoja Houkuttelevaa ympäristöä Mukavia majoitusmahdollisuuksia Ennaltaehkäiseviä hoitoja Ammattitaitoista henkilökuntaa Sisäkuntoilumahdollisuuksia Erilaisia viihde- ja kulttuuripalveluita Mielen hyvinvointiin liittyviä palveluita (esim. retriitti) Muuta, mitä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Muuta: tanssi, sopivaatekemistä, sopiilapsiperheelle/pariskunnalle, koiransaaottaamukaan
 • 10. Mitkäseuraavistasyistäparhaitenkuvaavatyleensätarpeitannevalitessanneterveyttäjahyvinvointiaedistävänmatkan? (N=2153) 56,1% 53,3% 46,4% 45,5% 21,9% 18% 7,3% 6,3% 5,6% 3,2% Halu paeta arkipäivän huolia ja paineita Tarve parantaa henkistä hyvinvointia Halu viettää yhteistä aikaa perheen/ystävien kanssa Tarve parantaa fyysistä kuntoa Halu oppia uusia asioita omaan terveyteen jahyvinvointiin liittyen Halu kokea jotakin uutta Halu luoda uusia sosiaalisia suhteita Halu kohentaa ulkonäköä Pyrkimys toipua sairaudesta Muu, mikä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 • 11. Kuinkahyvinviimekertaisenhyvinvointimatkailukohteenterveyttäjahyvinvointiaedistävätarjontakokonaisuutenavastasiodotuksianne? (N=2150) 60,9% 19,8% 17,1% 2,2% Vastasi hyvin odotuksiani Vastasi jossain määrin odotuksiani Vastasi erinomaisesti odotuksiani Ei vastannut odotuksiani 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 • 12. Tarkentakaa, mikä olisi pitänyt olla toisin, jotta tarjonta olisi paremmin vastannut odotuksianne? Enitenpettymystätuottivat: •Ruokapalvelut(niidenterveellisyys, tuoreus, monipuolisuus), 44 •Puutteethenkilökunnanammattitaidossa, ystävällisyydessä, yksilöllisessäpalvelussa(erityisestihoitohenkilökuntasekävastaanotonhenkilökunta),41 •Tilatkuluneita, epäsiistejä, epäviihtyisiä, 37 •Aktiviteetti-/liikuntapalvelu-/luontotarjonnanvähyys, 33 •Majoituksentaso, puutteethuoneenvarustelussajaviihtyisyydessä, 29 •Sauna-jaallasosastonpienuus, vähänallasvaihtoehtoja, 25 •Korkeahintataso(erityisestihoidoissa), 22 •Niukahkohoitovalikoima, 18 •Hoitojaeisaatavilla(erityisestiillallajaviikonloppuna), 18 •Massatarjonta, jonottaminen, ruuhka, 13 •Lapsia/lapsiperheitäeihuomioituriittävästitarjonnassa, 13 •Muita: mainontalupaaliikaa, tietytmuutasiakasryhmät, iltaohjelmanvähyys, sijaintikeskelläeimitään
 • 13. Arvioikaa viimekertaisen hyvinvointimatkailukohteen tarjontaa kokonaisuudessaan: (N=2154) Ei vastannut tarpeitani Vastasitarpeitanityydyttävästi Vastasi tarpeitani hyvin Vastasi tarpeitani kiitettävästi Total Average Tiedon saaminen kohteesta ja sen palveluista etukäteen 2.5% 18.2% 60.3% 19% 2148 2.96 Varauksen/varausten tekeminen 1.3% 9.6% 55.2% 33.9% 2142 3.22 Tiedonsaanti ja asiakaspalvelu vierailun aikana 2.2% 15.3% 57.4% 25.2% 2126 3.06 Terveydenhoitoon ja terveyden edistämiseen liittyvät palvelut 4% 20.8% 58.2% 16.9% 2124 2.88 Ruoka-ja ravintolapalvelut 4.1% 16.8% 49.8% 29.12% 2142 3.04 Majoituspalvelut 2.7% 16.4% 54.1% 26.8% 2130 3.05 Hyvinvointiin, rentoutumiseen ja hemmotteluun liittyvät palvelut 3.2% 16.1% 58% 22.5% 2130 3 Total 2.9% 16.2% 56.2% 24.8% 14942 3.03
 • 14. Missä määrin Teillä oli mahdollisuus käyttää laajemmin hyvinvointimatkailukohteen erilaisia palveluita? (N=2129) 39,7% 33,7% 30,6% 26,5% 9,1% 8,1% 5,9% 4,5% 3,4% Käytin monia hotellini/kylpyläni tarjoamia palveluita, minkä vuoksi en tullut käyttäneeksi matkailukohteen… Käytin matkailukohteen palveluita laajasti hyödykseni Minulla ei ollut tarpeeksi aikaa käyttäämatkailukohteen muuta palvelutarjontaa Käytin tietoisesti matkailukohteen moninaistatarjontaa parantaakseni terveydentilaani Minulla ei ollut tarpeeksi tietoa matkailukohteenmuista mahdollisuuksista En löytänyt mitään kiinnostavaa majoituspaikkaniulkopuolisesta tarjonnasta En käyttäisi saman hotellin/kylpylän palveluitauudelleen, ellei matkailukohde kokonaisuutena… En tiennyt, miten olisin päässyt majoituskohteestanimatkailukohteen muihin kiinnostaviin paikkoihin Minun ei ollut mahdollista käyttää majoituskohteenulkopuolella olevaa tarjontaa johtuen esimerkiksi… 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
 • 15. Miten tarkistitte lomanne vaikutuksia terveydentilaanne loman lopussa tai loman jälkeen? (N=2133) 49,8% 22,5% 12,2% 10,4% 4,2% 3,7% En mitenkään Olin kiinnostunut terveydentilani arvioinnista, muttaerinäiset seikat estivät sen (esim. ajanpuute, kustannukset) Annoin asiantuntijan arvioida terveydentilani lomanloppuvaiheessa En tiennyt, missä olisin voinut tarkistuttaaterveydentilani Annoin asiantuntijan arvioida terveydentilanipalattuani kotiin En ole kiinnostunut terveydentilani arvioinnista 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 • 16. Mitkä tekijät häiritsevät Teitä pitämästä tiettyä matkailukohdetta erinomaisena terveys-ja hyvinvointimatkailukohteena? (N=2045) 53,9% 28,2% 23,3% 19,8% 18,3% 16,6% 14% 11% 10,9% 10,1% 8,6% 6,3% Liian korkeat hinnat Palveluiden yleinen huono laatu (esim. puutteellinen… Epäpätevä hoitohenkilökunta Liikaa matkailijoita Hyvinvointi- ja kylpyläpalveluiden puute Vanhentuneet terveyden edistämiseen tarkoitetut… Luonnon ja kauniin maiseman puuttuminen Liikaa liikennettä Paisuva matkailukohteen rakentaminen Muu, mikä? Liikaa teollisuutta Lääketieteellisten hoitojen puute 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 • 17.