SlideShare a Scribd company logo
Metoda Webquest
w nauczaniu historii i wos
Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach
1. Pięć powodów, dla których warto zainteresować się
metodą Webuest.
2. Zasady konstruowania WebQuestów.
3. Dobra praktyka i częste błędy.
4. Narzędzia tworzenia Webuestów.
5. Wdrażanie metody w klasie.
Treści
Dlaczego WebQuest?
Ustawicznie zmieniający się;
umiejętności potrzebne
współczesnemu
człowiekowi: 4K
Dostępne, przyjazne
narzędzia Web 2.0
nowa rola: projektant sytuacji
edukacyjnych, w których
uczeń jest aktywny
znudzeni tradycyjną szkołą;
Internet jest ich naturalnym
środowiskiem
Podstawy programowe:
zastosowanie wiedzy,
kształcenie umiejętności
kluczowych
Pojęcie
Rodzaje WebQuestów
Struktura
W p r o w a d z e n ie - I n t r o d u c t io n
Z a d a n ie - T a s k
Z a s o b y - R e s o u r c e s
P r o c e s - P r o c e s s
E w a lu a c ja - E v a lu a t io n
P o d s u m o w a n ie - C o n c lu s io n
T y t u ł
Wprowadzenie
• Zapowiedź zadania
• Postawienie pytania, wokół którego koncentruje się
zadanie
• Zarysowanie akcji
jasne
zwięzłe
zachęcające
Zadanie
• Opis rezultatu, jaki mają osiągnąć uczniowie
• Pytania, na które uczniowie mają odpowiedzieć
• Informacje, które muszą być przeanalizowane,
podsumowane lub zorganizowane
• Punkty widzenia
interesujące konkretne
wieloaspektowe
autentyczne
Rodzaje zadań
Zasoby
• Lista źródeł, w których zawarta jest informacja konieczna
do wykonania zadania
• Strony internetowe
• Inne źródła informacji
sprawdzone
odpowiednie
istotne
Proces
• Opis kolejnych kroków, jakie uczniowie mają wykonać,
aby zrealizować zadanie
• Zasady podziału ról i zadań dla poszczególnych członków
zespołu
• Wskazówki – sposoby gromadzenia i porządkowania
informacji, sugestie, listy kontrolne
krok po kroku
jasny
szczegółowy
Ewaluacja
• Informacje odnośnie tego, jakie są kryteria sukcesu; jak
realizowane zadanie będzie oceniane
• Kryteria oceny – opisowe; każdy z wymiarów oceniany
jest w kilkustopniowej skali
• Zapis tabelaryczny
wymierna
użyteczna
zrozumiała
uzgodniona
Podsumowanie
• Zamknięcie pracy nad zadaniem
• Informacja o efektach
• Zachęta do refleksji nad tematem
• Dodatkowo: pytanie skłaniające uczniów do refleksji,
odnośniki do źródeł wiedzy – w celu zainteresowania
uczniów dodatkowymi aspektami zagadnienia,
powiązanie z innymi przedmiotami
refleksyjne
otwierające
Przewodnik nauczyciela
Wskazówki dla innych nauczycieli:
• Informacje na temat grupy docelowej
• Odwołanie do podstawy programowej
• Praktyczne wskazówki dotyczące warunków realizacji
• Informacje o autorze, ew. dane kontaktowe
• Prawa do korzystania z publikacji
przydatny
pomocny
Przykłady
Uwagi
• WebQuest to nie tylko nowa metoda nauczania dla
nauczyciela, to również nowy sposób uczenia się dla
uczniów – potrzebne jest przygotowanie uczniów
• WebQest wymaga myślenia wyższego poziomu,
transferu informacji z jednej obszaru intelektualnego do
drugiego, stosowania technik rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji
• Proces uczenia się:
Aktywne uczenie się
Informacja Przetworzenie Rezultat
- słowniki,
encyklopedie,
opracowania,
artykuły, raporty
- dane
statystyczne
- obrazy, dźwięki,
filmy
- informacje
prasowe
- eksperci
- porównanie/
kontrast
- klasyfikowanie
- dedukcja
- indukcja
- analiza
- synteza
- ewaluacja
- rozwiązywanie
problemów
- podejmowanie
decyzji
- twórcze działanie
- prezentacje ustne
- pisemne sprawozdania
- opowiadania
- prezentacje ppt
- listy, petycje, kampanie
- mapy, wykresy, diagramy,
linie czasu, ilustracje
- plakaty
- broszury, komiksy, e-książki,
- blogi, strony internetowe
- audycje radiowe, filmy
- przedstawienia, wystawy
- plany, projekty
- rękodzieła
Uczenie w oparciu o Internet
Zalety metody
 Wykorzystuje naturalne zainteresowanie uczniów
komputerem i Internetem.
 Angażuje uczniów do działania.
 Wpływa na wzrost motywacji uczniów poprzez:
- rozwiązywanie autentycznego problemu,
- pracę z bezpośrednim i, aktualnymi źródłami,
- wbudowany mechanizm informacji zwrotnej.
Zalety metody
 Rozwija umiejętności kluczowe uczniów - ukierunkowane
poszukiwanie informacji, świadome i krytyczne korzystanie
z mediów, myślenie problemowe, rozwiązywanie
problemów, podejmowanie decyzji, myślenie twórcze,
współpracę.
 Rozwija umiejętności pracy w zespole dzięki:
- przypisaniu członkom zespołu określonych ról,
- wspólnej odpowiedzialność za efekt.
Zalety metody
 Jest szansą i wyzwaniem dla nauczyciela.
 Aktywizuje nauczyciela do:
- budowania zadań w oparciu o metodę
problemową,
- korzystania z TIK.
 Zapewnia nauczycielowi pracę w roli przewodnika ucznia w
świecie wiedzy i skutkuje wzrostem autonomii ucznia.
Narzędzia do tworzenia WebQuestów
• Blogger
• Programy do tworzenia stron internetowych
np. Google Sites, Weebly
• Moodle (zasób Książka, aktywność WebQuest, aktywność
Pakiet SCORM)
• PowerPoint (prezentacja osadzona na stronie internetowej,
np. kodem źródłowym z Slideshare)
• Word (dostępny jako pdf np. na dysku Google)
• Google Dokumenty
• Szablon WebQuestu (do ściągnięcia i osadzenia na stronie
internetowej)
• inne: Quest Garden, Zunal
Wybrana literatura w j.polskim
• Furgoł S., Hojnacki L., Metoda WebQuest. Poradnik dla
nauczyciela, Edustore
• Hojnacki L., WebQuest dla wszystkich, Uczyć lepiej 1/2011,
s. 12-15.
• Furgoł S., Metoda WebQuest w kształceniu kompetencji
kluczowych,
• Wilk M., Szafraniec M., Innowacyjne metody kształcenia, RODN
Katowice 2010
• InterEOL. Edukacja interkulturowa OnLine. Podręcznik. KANA
Gliwice 2006
• WebQuesty – blog poświęcony metodzie WebQuest,
http://www.webquesty.pl/
• WebQuest. Metoda i przykłady,
http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest
• Rostkowska M., WebQuest WebQuest
http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/
• Peszko P., Jak korzystać z WebQuestu, Edunews 30.05.2008

More Related Content

What's hot

структура комбінованого уроку
структура комбінованого урокуструктура комбінованого уроку
структура комбінованого уроку
Ingulcik
 
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
stecenko_nm
 
план роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьмиплан роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьми
LudaKisa
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу уроку
karnafelka
 
Культура зовнішнього вигляду та мовна культура педагога
Культура зовнішнього вигляду та мовна культура педагогаКультура зовнішнього вигляду та мовна культура педагога
Культура зовнішнього вигляду та мовна культура педагога
Лариса Кухарик
 
Передовий педагогічний досвід
Передовий педагогічний досвідПередовий педагогічний досвід
Передовий педагогічний досвід
Олександр Дрижал
 
конспекти
конспектиконспекти
конспекти
Alex Vasylenko
 
Рібцун Ю.В. Виявлення та корекція
Рібцун Ю.В. Виявлення та корекціяРібцун Ю.В. Виявлення та корекція
Рібцун Ю.В. Виявлення та корекція
ZHOIPPO
 
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
Марія Пасічник
 
Розвиток критичного мислення
Розвиток критичного мисленняРозвиток критичного мислення
Розвиток критичного мислення
metod_1
 
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
Віктор Пилип
 
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Marina Radchenko
 
інтерактивне навчання
інтерактивне навчанняінтерактивне навчання
інтерактивне навчання
serdj phil
 
аналіз підручників основи здоровя природа
аналіз підручників основи здоровя природааналіз підручників основи здоровя природа
аналіз підручників основи здоровя природа
starrubyslideshare
 
Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості
Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості
Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості
Nataliya Persikova
 
мнемотехніка
мнемотехнікамнемотехніка
мнемотехніка
Tanya432151
 
Дидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класі
Дидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класіДидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класі
Дидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класі
TitarDmitriy
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 
Інтерактивні технології технології на уроках іноземної мови
Інтерактивні технології технології на уроках іноземної мовиІнтерактивні технології технології на уроках іноземної мови
Інтерактивні технології технології на уроках іноземної мови
alenkagg
 

What's hot (20)

структура комбінованого уроку
структура комбінованого урокуструктура комбінованого уроку
структура комбінованого уроку
 
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...Модуль2. Тема 1.Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
Модуль2. Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національ...
 
план роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьмиплан роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьми
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу уроку
 
Культура зовнішнього вигляду та мовна культура педагога
Культура зовнішнього вигляду та мовна культура педагогаКультура зовнішнього вигляду та мовна культура педагога
Культура зовнішнього вигляду та мовна культура педагога
 
Передовий педагогічний досвід
Передовий педагогічний досвідПередовий педагогічний досвід
Передовий педагогічний досвід
 
конспекти
конспектиконспекти
конспекти
 
Рібцун Ю.В. Виявлення та корекція
Рібцун Ю.В. Виявлення та корекціяРібцун Ю.В. Виявлення та корекція
Рібцун Ю.В. Виявлення та корекція
 
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
 
Розвиток критичного мислення
Розвиток критичного мисленняРозвиток критичного мислення
Розвиток критичного мислення
 
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
Творчий звіт майстра виробничого навчання Лесюк О. М.
 
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
інтерактивне навчання
інтерактивне навчанняінтерактивне навчання
інтерактивне навчання
 
аналіз підручників основи здоровя природа
аналіз підручників основи здоровя природааналіз підручників основи здоровя природа
аналіз підручників основи здоровя природа
 
Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості
Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості
Презентація Ізмаїльського Центру позашкільної роботи та дитячої творчості
 
мнемотехніка
мнемотехнікамнемотехніка
мнемотехніка
 
Дидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класі
Дидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класіДидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класі
Дидактичні ігри з використанням ІКТ на уроках української мови у 1 класі
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
Інтерактивні технології технології на уроках іноземної мови
Інтерактивні технології технології на уроках іноземної мовиІнтерактивні технології технології на уроках іноземної мови
Інтерактивні технології технології на уроках іноземної мови
 
Andragogika
AndragogikaAndragogika
Andragogika
 

Similar to WebQuest w nauczaniu historii i wos

WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referat
JSz
 
Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2
alkhatib1
 
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarzaMetoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Marcin Malinowski
 
Akademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOAkademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEO
teacher, trainer
 
Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia
Narzędzia TIK w pracy domowej uczniaNarzędzia TIK w pracy domowej ucznia
Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia
Iwona Moczydłowska
 
Refleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczyciel
ewakom60
 
Escola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plEscola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos pl
caniceconsulting
 
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencjeIndividualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Joanna Wild
 
2014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
annamischke
 
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
Anna Wołoszyn
 
Janet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polish
Janet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polishJanet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polish
Janet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polish
Nishley1
 
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC PolskaSystemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Blogodydaktyka
BlogodydaktykaBlogodydaktyka
Blogodydaktyka
MarekSzafraniec1
 
Metoda projektu
Metoda projektuMetoda projektu
Metoda projektu
AgnieszkaBaska
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
caniceconsulting
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 

Similar to WebQuest w nauczaniu historii i wos (20)

WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referat
 
Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2Konferencja alkhatib 2
Konferencja alkhatib 2
 
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarzaMetoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
Metoda WebQuest w pracy nauczyciela bibliotekarza
 
Akademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEOAkademia TIK - prezentacja CEO
Akademia TIK - prezentacja CEO
 
Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia
Narzędzia TIK w pracy domowej uczniaNarzędzia TIK w pracy domowej ucznia
Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia
 
Eduscience 2 23th_may_2012_pl
Eduscience 2 23th_may_2012_plEduscience 2 23th_may_2012_pl
Eduscience 2 23th_may_2012_pl
 
Refleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczyciel
 
Escola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plEscola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos pl
 
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencjeIndividualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
Individualne srodowisko uczenia sie - niebedne kompetencje
 
2014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
 
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
 
Janet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polish
Janet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polishJanet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polish
Janet loonay polish ministry of education 21 april 2005 polish
 
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC PolskaSystemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
Systemowe wsparcie placówek oświatowych na Śląsku - METIS i TOC Polska
 
Blogodydaktyka
BlogodydaktykaBlogodydaktyka
Blogodydaktyka
 
Metoda projektu
Metoda projektuMetoda projektu
Metoda projektu
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 

More from Iwona Moczydłowska

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
Iwona Moczydłowska
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
Iwona Moczydłowska
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
Blogi
BlogiBlogi
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
Iwona Moczydłowska
 
Historia na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasuHistoria na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasu
Iwona Moczydłowska
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
Iwona Moczydłowska
 
Kuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miastoKuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miasto
Iwona Moczydłowska
 
Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2
Iwona Moczydłowska
 

More from Iwona Moczydłowska (20)

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Mowienie2
Mowienie2Mowienie2
Mowienie2
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Blogi
BlogiBlogi
Blogi
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
 
Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
 
Historia na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasuHistoria na multimedialnej osi czasu
Historia na multimedialnej osi czasu
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
 
Kuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miastoKuba prezentuje swoje miasto
Kuba prezentuje swoje miasto
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
 
Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2Do gry miejskiej2
Do gry miejskiej2
 

WebQuest w nauczaniu historii i wos

 • 1. Metoda Webquest w nauczaniu historii i wos Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach
 • 2. 1. Pięć powodów, dla których warto zainteresować się metodą Webuest. 2. Zasady konstruowania WebQuestów. 3. Dobra praktyka i częste błędy. 4. Narzędzia tworzenia Webuestów. 5. Wdrażanie metody w klasie. Treści
 • 3. Dlaczego WebQuest? Ustawicznie zmieniający się; umiejętności potrzebne współczesnemu człowiekowi: 4K Dostępne, przyjazne narzędzia Web 2.0 nowa rola: projektant sytuacji edukacyjnych, w których uczeń jest aktywny znudzeni tradycyjną szkołą; Internet jest ich naturalnym środowiskiem Podstawy programowe: zastosowanie wiedzy, kształcenie umiejętności kluczowych
 • 6. Struktura W p r o w a d z e n ie - I n t r o d u c t io n Z a d a n ie - T a s k Z a s o b y - R e s o u r c e s P r o c e s - P r o c e s s E w a lu a c ja - E v a lu a t io n P o d s u m o w a n ie - C o n c lu s io n T y t u ł
 • 7. Wprowadzenie • Zapowiedź zadania • Postawienie pytania, wokół którego koncentruje się zadanie • Zarysowanie akcji jasne zwięzłe zachęcające
 • 8. Zadanie • Opis rezultatu, jaki mają osiągnąć uczniowie • Pytania, na które uczniowie mają odpowiedzieć • Informacje, które muszą być przeanalizowane, podsumowane lub zorganizowane • Punkty widzenia interesujące konkretne wieloaspektowe autentyczne
 • 10. Zasoby • Lista źródeł, w których zawarta jest informacja konieczna do wykonania zadania • Strony internetowe • Inne źródła informacji sprawdzone odpowiednie istotne
 • 11. Proces • Opis kolejnych kroków, jakie uczniowie mają wykonać, aby zrealizować zadanie • Zasady podziału ról i zadań dla poszczególnych członków zespołu • Wskazówki – sposoby gromadzenia i porządkowania informacji, sugestie, listy kontrolne krok po kroku jasny szczegółowy
 • 12. Ewaluacja • Informacje odnośnie tego, jakie są kryteria sukcesu; jak realizowane zadanie będzie oceniane • Kryteria oceny – opisowe; każdy z wymiarów oceniany jest w kilkustopniowej skali • Zapis tabelaryczny wymierna użyteczna zrozumiała uzgodniona
 • 13. Podsumowanie • Zamknięcie pracy nad zadaniem • Informacja o efektach • Zachęta do refleksji nad tematem • Dodatkowo: pytanie skłaniające uczniów do refleksji, odnośniki do źródeł wiedzy – w celu zainteresowania uczniów dodatkowymi aspektami zagadnienia, powiązanie z innymi przedmiotami refleksyjne otwierające
 • 14. Przewodnik nauczyciela Wskazówki dla innych nauczycieli: • Informacje na temat grupy docelowej • Odwołanie do podstawy programowej • Praktyczne wskazówki dotyczące warunków realizacji • Informacje o autorze, ew. dane kontaktowe • Prawa do korzystania z publikacji przydatny pomocny
 • 16. Uwagi • WebQuest to nie tylko nowa metoda nauczania dla nauczyciela, to również nowy sposób uczenia się dla uczniów – potrzebne jest przygotowanie uczniów • WebQest wymaga myślenia wyższego poziomu, transferu informacji z jednej obszaru intelektualnego do drugiego, stosowania technik rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji • Proces uczenia się:
 • 17. Aktywne uczenie się Informacja Przetworzenie Rezultat - słowniki, encyklopedie, opracowania, artykuły, raporty - dane statystyczne - obrazy, dźwięki, filmy - informacje prasowe - eksperci - porównanie/ kontrast - klasyfikowanie - dedukcja - indukcja - analiza - synteza - ewaluacja - rozwiązywanie problemów - podejmowanie decyzji - twórcze działanie - prezentacje ustne - pisemne sprawozdania - opowiadania - prezentacje ppt - listy, petycje, kampanie - mapy, wykresy, diagramy, linie czasu, ilustracje - plakaty - broszury, komiksy, e-książki, - blogi, strony internetowe - audycje radiowe, filmy - przedstawienia, wystawy - plany, projekty - rękodzieła
 • 18. Uczenie w oparciu o Internet
 • 19. Zalety metody  Wykorzystuje naturalne zainteresowanie uczniów komputerem i Internetem.  Angażuje uczniów do działania.  Wpływa na wzrost motywacji uczniów poprzez: - rozwiązywanie autentycznego problemu, - pracę z bezpośrednim i, aktualnymi źródłami, - wbudowany mechanizm informacji zwrotnej.
 • 20. Zalety metody  Rozwija umiejętności kluczowe uczniów - ukierunkowane poszukiwanie informacji, świadome i krytyczne korzystanie z mediów, myślenie problemowe, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, myślenie twórcze, współpracę.  Rozwija umiejętności pracy w zespole dzięki: - przypisaniu członkom zespołu określonych ról, - wspólnej odpowiedzialność za efekt.
 • 21. Zalety metody  Jest szansą i wyzwaniem dla nauczyciela.  Aktywizuje nauczyciela do: - budowania zadań w oparciu o metodę problemową, - korzystania z TIK.  Zapewnia nauczycielowi pracę w roli przewodnika ucznia w świecie wiedzy i skutkuje wzrostem autonomii ucznia.
 • 22. Narzędzia do tworzenia WebQuestów • Blogger • Programy do tworzenia stron internetowych np. Google Sites, Weebly • Moodle (zasób Książka, aktywność WebQuest, aktywność Pakiet SCORM) • PowerPoint (prezentacja osadzona na stronie internetowej, np. kodem źródłowym z Slideshare) • Word (dostępny jako pdf np. na dysku Google) • Google Dokumenty • Szablon WebQuestu (do ściągnięcia i osadzenia na stronie internetowej) • inne: Quest Garden, Zunal
 • 23. Wybrana literatura w j.polskim • Furgoł S., Hojnacki L., Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela, Edustore • Hojnacki L., WebQuest dla wszystkich, Uczyć lepiej 1/2011, s. 12-15. • Furgoł S., Metoda WebQuest w kształceniu kompetencji kluczowych, • Wilk M., Szafraniec M., Innowacyjne metody kształcenia, RODN Katowice 2010 • InterEOL. Edukacja interkulturowa OnLine. Podręcznik. KANA Gliwice 2006 • WebQuesty – blog poświęcony metodzie WebQuest, http://www.webquesty.pl/ • WebQuest. Metoda i przykłady, http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest • Rostkowska M., WebQuest WebQuest http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/ • Peszko P., Jak korzystać z WebQuestu, Edunews 30.05.2008