SlideShare a Scribd company logo
Liikehallinnan havainnointi ja
harjoittaminen vammojen
ehkäisyssä
15.11.2016
Kati Pasanen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Filosofian tohtori,Terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti, valmentaja
@KatiPasanen
Liikuntavammojen määrä kasvussa
 Suomessa sattuu vuosittain yli 300 000 liikuntatapaturmaa
(näiden tilastojen ulkopuolelle jäävät rasitusvammat)
 Eniten vammoja sattuu urheiluseuraharrastuksiin osallistuville lapsille ja
nuorille
 Vuosittain joka neljäs urheileva lapsi loukkaantuu niin, että vamma vaatii
lääkärissä käyntiä
 Vammariski korkein palloilulajeissa
 Vammat kohdistuvat etenkin nilkan, polven ja alaselän alueelle
 Vammat uusiutuvat herkästi
Liikehallinta_Pasanen
 Huomattava osa vammoista olisi
ehkäistävissä!
 Urheiluvammojen ehkäisytoimet
rutiiniksi lasten ja nuorten
valmennuksessa!
Liikehallinta_Pasanen
Urheiluvammojen ehkäisy on mahdollista
64%
vähemmän
ACL-
vammoja
66%
vähemmän
alaraajavammoja
49%
vähemmän
alaraajavammoja
53%
vähemmän
rasitusvammoja
Liikehallinta_Pasanen
Urheiluvammojen ehkäisyn tutkituista menetelmistä
 Monisisältöiset harjoitusohjelmat tehokkaita vammojen ehkäisyssä
◦ Sisältöinä ketteryys- tasapaino- lihaskunto- ja plyometriset harjoitteet
◦ Tehoaa sekä äkillisiin vammoihin että rasitusvammoihin
◦ Mm. polvivammojen ehkäisy (myös polven eturistisidevammat); nilkan nyrjähdysten ehkäisy;
olkapään rasitusvammojen ehkäisy
 Tasapainoharjoittelu / asentotunnon harjoittelu vähentää nilkan
nyrjähdysten riskiä
 Eksentrinen lihasvoimaharjoittelu vähentää lihasrevähdysten riskiä
 Nilkkatuen käyttö vähentää nilkan nyrjähdysten uusiutumisriskiä
 Venyttelyharjoittelu (yksistään) ei vähennä vammariskiä
Liikehallinta_Pasanen
Monisisältöiset harjoitusohjelmat vammojen
ehkäisyssä
 Säännöllinen viikoittainen harjoittelu, jonka tavoitteena
◦ Kehittää:
 Liikehallintaa ja turvallisia suoritustekniikoita
 Yleisiä ja lajinomaisia liiketaitoja
 Ketteryyttä – tasapainoa – koordinaatiota
 Lihasvoimaa – lihasaktivaatiota
 Toiminnallista liikkuvuutta
◦ Vähentää
 Virheellisiä liikemalleja, jotka aiheuttavat tuki- ja liikuntaelimistön rakenteille
vaarallisia kuormituksia
 Puolieroja voimassa, liikkuvuudessa, koordinaatiossa
Liikehallinta_Pasanen
Vammojen ehkäisyyn tähtäävä
harjoittelu rutiiniksi
 Harjoita ja havainnoi liikehallintaa
jokaisessa harjoituksessa!
◦ Alku- ja loppuverryttelyissä
◦ Oheisharjoituksissa
◦ Lajiharjoituksissa
 Liikehallintatestit suorituskykytestien rinnalla
Liikehallinta_Pasanen
Alaraajalinjauksen arviointi testeillä
Liikehallinta_Pasanen
Testejä löytyy ilmaisesta
Terve Urheilija mobiilisovelluksesta!
Vastaako kontrolloitu testitilanne
todellisuutta?
Polven eturistisidevamman
tyypillinen mekanismi
 Tyypillisiä tilanteita
◦ Hypystä alastulo
◦ Nopea käännös, jarrutus,
suunnanmuutos
◦ Laukaisu, potkaisu, harhautus
 Paino yhdellä jalalla
 Polvi melkein suorana
 Polven nopea painuminen
sisäänpäin (valgusliike)
 Sisä- tai ulkorotaatio
Liikehallinta_Pasanen
Liikehallinnan testeistä
Liikehallinta_Pasanen
Harjoita ja havainnoi liikehallintaa
päivittäisessä harjoittelussa!
◦ Alku- ja loppuverryttelyissä
◦ Oheisharjoituksissa
◦ Lajiharjoituksissa
◦ Liikehallintatesteillekin paikkansa – mutta eivät aina kerro koko
totuutta!
Liikehallinta_Pasanen
Liikehallinnan havainnointi päivittäisessä
harjoittelussa
 Harjoita ja havainnoi perusliiketaitoja, kuten
◦ Kävely ja juoksu
◦ Kyykyt ja hyppyjen alastulot
◦ Lankut ja punnerrukset
◦ Heitot
 Oheis- ja lajiharjoituksissa
Liikehallinta_Pasanen
Liikehallinnan havainnointi päivittäisessä
harjoittelussa
 Harjoita ja havainnoi myös
lajinomaista liikkumista,
esimerkiksi
◦ Erilaisten suunnanmuutos- ja
jarrutustekniikoiden
molemminpuolinen hallinta
(kuvat)
◦ Turvalliset syöttö- ja
laukaisutekniikat
◦ Asennon hallinta ja tukevuus
kaksinkamppailuissa
 Oheis- ja lajiharjoituksissa
Liikehallinta_Pasanen
Miksi liikesuoritus ei suju?
 Syy yleensä toiminnallinen
◦ Onko liikkuvuus riittävä?
◦ Onko voima / lihasten aktivoituminen riittävä?
◦ Onko vaan ”vieras” liike joka ei vielä hallussa?
 Joskus taustalla rakenteellinen tekijä
◦ Anatominen rakenne
◦ Aikaisemman vamman jättämät vaivat
 Voimakkaan kasvun aikana voi esiintyä haasteita kehon
hallinnassa
Liikehallinta_Pasanen
Liikkuvuudesta
 Riittävä liikkuvuus edellytyksenä oikealle
suoritustekniikalle
 Hyvä liikkuvuus mahdollistaa laajat liikeradat
vähäisellä kudosten aikaansaamalla vastuksella
 Liikkuvuusvajaus johtaa helposti
kompensaatioihin
◦ Kompensaatiot = liikekaava häiriintyy
ketjun muissa osissa
 Edellyttää jatkuvaa ylläpitoa!
 Heikentyneen liikkuvuuden palauttaminen on
hankalaa: vaatii aikaa ja paljon toistoja!
Liikehallinta_Pasanen
Lihasvoimasta
 Riittävä lihasvoima ja lihasten oikea-
aikainen aktivoituminen edellytyksenä
liikehallinnalle
◦ Liikettä aikaansaava (konsentrinen), liikettä
jarruttava (eksentrinen) ja staattinen
(isometrinen) lihastyö
 Monien vauhdikkaiden lajinomaisten
liikesuoritusten turvallisuudessa
korostuu isometrinen ja eksentrinen
voima
◦ ”Peliasento”
◦ ”Valmiusasento”
◦ Jarrutukset, käännökset
◦ Hyppyjen alastulot
◦ Heitot, lyönnit
Liikehallinta_Pasanen
Dynaamiset ja toiminnalliset harjoitteet
 Laajoilla liikeradoilla tehdyt liikkeet ovat samalla lihaskunto- ja
liikkuvuusharjoittelua
◦ Aktiivinen työskentely venyneessä tilassa lisää tehokkaasti sekä
aktiivista että passiivista liikkuvuutta !!
◦ Soveltuu hyvin urheilusuoritukseen valmistautumiseen
 Oman kehon painolla tai pienellä vastuksella/kuormalla
Liikehallinta_Pasanen
Satsaa alku- ja loppuverryttelyihin!
 Monipuolisilla ja säännöllisillä verryttelyharjoitteilla
voidaan kehittää
◦ Motorisia taitoja
◦ Fyysisen suorituskyvyn osa-alueita
 Vaihtelevuutta ja monipuolisuutta lajiharjoittelun rinnalle!
 Huomio hyvään suoritustekniikkaan
◦ Hyvä tekniikka tekee suorituksista tehokkaampia, taloudellisimpia,
turvallisempia ja tyylikkäämpiä
Liikehallinta_Pasanen
Miten käytät >100 tuntia vuodessa?
 Esimerkki: salibandyjuniorilla vuodessa 45 viikkoa ohjelmoitua
harjoittelua
 Ohjatut ja monipuoliset alkuverryttelyt
◦ Esim. 4 harjoitusta viikossa x 20min lämmittelyt = 1h 20min viikossa
 Ohjatut ja monipuoliset loppuverryttelyt
◦ Esim. 4 harjoitusta viikossa x 20min jäähdyttelyt= 1h 20min viikossa
=>YHTEENSÄ 120 tuntia vuodessa
Liikehallinta_Pasanen
Yhteenveto
 Harjoita ja havainnoi liikehallintaa kaikissa harjoituksissa
 Hyödynnä alku- ja loppuverryttelyt
◦ Hermo-lihasjärjestelmän aktivointi ja valmistelu tulevaan harjoitukseen
◦ Harjoita liikehallintaa, lihaskuntoa, liikkuvuutta jne. myös loppuverryttelyissä
 Käytä yleisliikkeitä ja lajispesifejä harjoitteita
 Olennaista on harjoittelun säännöllisyys ja vaihtelevuus!
Liikehallinta_Pasanen
NETTISIVUT:
terveurheilija.fi/
yleiseturheiluvammat
Terve Urheilijan
YouTube-kanavalla
Terve Urheilija a:
ILMAINEN
MOBIILIAPP:
terveurheilija
Tilaa koulutus:
Suomen
Valmentajat ry
Liikehallinta_Pasanen
GETSET-APP
(ilmainen)
Kirjallisuutta
 Andersson SH, Bahr R, Clarsen B, et al. Preventing overuse shoulder injuries among throwing athletes: a cluster-
randomised controlled trial in 660 elite handball players. Br J Sports Med: 2016. doi: 10.1136/bjsports-2016-096226.
[Epub ahead of print]
 Janssen KW, van Mechelen W,Verhagen EALM. Bracing superior to neuromuscular training for the prevention of self-
reported recurrent ankle sprains: a three-arm randomised controlled trial. Br J Sports Med 2014;48:1235-1239.
 Lauersen JB, Bertelsen DM,Andersen LB.The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a
systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med 2014;48:871-877.
 Leppänen M,Aaltonen S, Parkkari J, et al. Interventions to prevent sports related injuries: a systematic review and
meta-analyses of randomized controlled trials. Sports Med 2014;44:473-486.
 Leppänen M, Pasanen K, Kulmala J-P, et al. Knee control and jump-landing technique in young basketball and floorball
players. Int J Sport Med 2015;37:334-338.
 Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, et al. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster
randomised controlled trial. BMJ 2005; 26;330(7489):449.
 Pasanen K, Parkkari J, Pasanen M, et al. Neuromuscular training and the risk of leg injuries in female floorball players:
cluster randomized controlled study. BMJ 2008;337:96-102.
 Pasanen K, Rossi MT, Parkkari J, et al. Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS-study): a study
protocol. BMJ Open Sport Exerc Med 2015;1:e000076. doi: 10.1136/bmjsem-2015-000076.
 Räisänen A, Pasanen K, Krosshaug T, et al. Single-leg squat as a tool to evaluate young athlete’s frontal plane knee
control. Clin J Sports Med 2016; 26:478-482.
 SoligardT, Myklebust G, Steffen K, et al. Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female
footballers: cluster randomised controlled trial. BMJ 2008; 9;337:a2469. doi: 10.1136/bmj.a2469.
 Sugimoto D, Myer GD, Barber Foss KD, et al. Specific exercise effects of preventive neuromuscular training
intervention on anterior cruciate ligament injury risk reduction in young females: meta-analysis and subgroup
analysis. Br J Sports Med 2015;49:282-289.
 Vriend I, GouttebargeV, van Mechelen W, et al. Neuromuscular training is effective to prevent ankle sprains in a
sporting population: a meta-analysis translating evidence into optimal prevention strategies. JISAKOS 2016;1:202-213.
 Walden M,Atroshi I, Magnusson H, et al. Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players:
cluster randomised controlled trial. BMJ 2012:344:e3042.
Liikehallinta_Pasanen
Kiitos!
@KatiPasanen
Liikehallinta_Pasanen

More Related Content

What's hot

Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo RinneLiikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
UKK-instituutti
 
Coaching the Snatch
Coaching the SnatchCoaching the Snatch
Coaching the Snatch
Damien Gubler
 
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
UKK-instituutti
 
Managing sports injuries
Managing sports injuriesManaging sports injuries
Managing sports injuries
natjkeen
 
Utilization of BioFeedBack In Sports
Utilization of BioFeedBack In Sports Utilization of BioFeedBack In Sports
Utilization of BioFeedBack In Sports
James Goetz New Jersey
 
装具療法について
装具療法について装具療法について
装具療法について
murakami yusuke
 
DOPE TESTING.pptx
DOPE TESTING.pptxDOPE TESTING.pptx
DOPE TESTING.pptx
Dr . Nishita Patel
 
Understanding the Speed in Sports
Understanding the Speed in SportsUnderstanding the Speed in Sports
Understanding the Speed in Sports
Adriano Vretaros
 
Exercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health Club
Exercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health ClubExercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health Club
Exercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health Club
Mercy Medical Center
 
Fifa 11+: Warm-Up to Prevent Injuries
Fifa 11+: Warm-Up to Prevent InjuriesFifa 11+: Warm-Up to Prevent Injuries
Fifa 11+: Warm-Up to Prevent Injuries
Fundação Real Madrid
 
SPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIES
SPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIESSPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIES
SPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIES
AamirSiddiqui56
 
Basketball: Physical Conditioning Using Small-Sided Games
Basketball: Physical Conditioning Using Small-Sided GamesBasketball: Physical Conditioning Using Small-Sided Games
Basketball: Physical Conditioning Using Small-Sided Games
Adriano Vretaros
 
Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.
Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.
Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.
johngalluccijr
 
Planificación deportiva
Planificación deportivaPlanificación deportiva
Planificación deportiva
José F. Busquier
 
Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...
Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...
Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...
Kusal Goonewardena
 
Sports injuries
Sports injuriesSports injuries
Sports injuries
Muhammad Fayyaz Saleemi
 
Methods of Training
Methods of TrainingMethods of Training
Methods of Training
lsecker
 
On field examination
On field examinationOn field examination
On field examination
Dr Nishank Verma
 
Aivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminenAivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminen
Työterveyslaitos
 

What's hot (20)

Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo RinneLiikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
 
Coaching the Snatch
Coaching the SnatchCoaching the Snatch
Coaching the Snatch
 
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
 
Managing sports injuries
Managing sports injuriesManaging sports injuries
Managing sports injuries
 
Utilization of BioFeedBack In Sports
Utilization of BioFeedBack In Sports Utilization of BioFeedBack In Sports
Utilization of BioFeedBack In Sports
 
装具療法について
装具療法について装具療法について
装具療法について
 
DOPE TESTING.pptx
DOPE TESTING.pptxDOPE TESTING.pptx
DOPE TESTING.pptx
 
Understanding the Speed in Sports
Understanding the Speed in SportsUnderstanding the Speed in Sports
Understanding the Speed in Sports
 
Exercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health Club
Exercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health ClubExercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health Club
Exercise Is Medicine: How a Medical Fitness Center Differs from a Health Club
 
Fifa 11+: Warm-Up to Prevent Injuries
Fifa 11+: Warm-Up to Prevent InjuriesFifa 11+: Warm-Up to Prevent Injuries
Fifa 11+: Warm-Up to Prevent Injuries
 
SPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIES
SPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIESSPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIES
SPORTS INJURIES OF UPPER EXTREMITIES
 
Laadunhallinta
LaadunhallintaLaadunhallinta
Laadunhallinta
 
Basketball: Physical Conditioning Using Small-Sided Games
Basketball: Physical Conditioning Using Small-Sided GamesBasketball: Physical Conditioning Using Small-Sided Games
Basketball: Physical Conditioning Using Small-Sided Games
 
Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.
Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.
Soccer Injury Prevention and Treatment by John Gallucci Jr.
 
Planificación deportiva
Planificación deportivaPlanificación deportiva
Planificación deportiva
 
Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...
Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...
Elite Cricket - Decrease Injury and Improve Performance (A Sports Physiothera...
 
Sports injuries
Sports injuriesSports injuries
Sports injuries
 
Methods of Training
Methods of TrainingMethods of Training
Methods of Training
 
On field examination
On field examinationOn field examination
On field examination
 
Aivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminenAivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminen
 

Viewers also liked

Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
UKK-instituutti
 
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo RinneNiskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
UKK-instituutti
 
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari ParkkariUrheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
UKK-instituutti
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
UKK-instituutti
 
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinIstumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
UKK-instituutti
 
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
UKK-instituutti
 
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
UKK-instituutti
 
Smart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittelySmart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittely
UKK-instituutti
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
UKK-instituutti
 
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinIstumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
UKK-instituutti
 
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
UKK-instituutti
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
UKK-instituutti
 
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
UKK-instituutti
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
UKK-instituutti
 
Elämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
UKK-instituutti
 
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
UKK-instituutti
 

Viewers also liked (16)

Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
 
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo RinneNiskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
 
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari ParkkariUrheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
 
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinIstumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
 
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
 
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
 
Smart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittelySmart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittely
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
 
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinIstumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
 
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
 
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
 
Elämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
 
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
 

Similar to Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen

Smart Moves - Liikunta
Smart Moves - LiikuntaSmart Moves - Liikunta
Smart Moves - Liikunta
UKK-instituutti
 
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenRavitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Janne Sallinen
 
Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni
Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana SuniSelkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni
Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni
UKK-instituutti
 
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 SallinenRavitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Janne Sallinen
 
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessaValmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Mehiläinen NEO
 
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
Tervekoululainen
 
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Mehiläinen NEO
 
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana SuniMistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
UKK-instituutti
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
LionSteps Oy
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Leijonaksi
 
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminenMagnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Työterveyslaitos
 
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorillaLanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
Vesa Tabell
 
Pikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystä
Pikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystäPikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystä
Pikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystä
Juha Koistinen
 
Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Pekko Vehviläinen
 
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Fortesa E. Haziri
 
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
UKK-instituutti
 
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
UKK-instituutti
 
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorillaLiikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
THL
 
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna AittasaloLiikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
UKK-instituutti
 

Similar to Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen (20)

Smart Moves - Liikunta
Smart Moves - LiikuntaSmart Moves - Liikunta
Smart Moves - Liikunta
 
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenRavitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
 
Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni
Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana SuniSelkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni
Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni
 
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 SallinenRavitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
 
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessaValmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
Valmentajan ja urheilijan paineensiedon kehittaminen kilpailutilanteessa
 
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
 
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
 
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana SuniMistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
 
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminenMagnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
Magnus Lönnqvist: Johtajan terveyden johtaminen
 
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorillaLanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
 
Pikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystä
Pikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystäPikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystä
Pikajuoksijoiden ja hyppääjien vammojen ehkäisystä
 
Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?Miksi mittaisin hyvinvointiani?
Miksi mittaisin hyvinvointiani?
 
Miksi
Miksi Miksi
Miksi
 
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessä
 
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
Urheilijan painonhallinta ja energiatasapaino. Anna Ojala
 
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
 
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorillaLiikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
 
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna AittasaloLiikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus ja arviointi. Minna Aittasalo
 

More from UKK-instituutti

Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
UKK-instituutti
 
Physical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
UKK-instituutti
 
Physical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
UKK-instituutti
 
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
UKK-instituutti
 
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
UKK-instituutti
 
Motionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
UKK-instituutti
 
Anpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
UKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
UKK-instituutti
 
Soveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
UKK-instituutti
 
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
UKK-instituutti
 
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
UKK-instituutti
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
UKK-instituutti
 
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
UKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
UKK-instituutti
 
Motionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravida
UKK-instituutti
 
Motionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningen
UKK-instituutti
 
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafinaDigitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
UKK-instituutti
 
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
UKK-instituutti
 
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
UKK-instituutti
 
Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2
Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2
Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2
UKK-instituutti
 

More from UKK-instituutti (20)

Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
 
Physical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
 
Physical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
 
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
 
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
 
Motionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
 
Anpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
 
Soveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
 
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
 
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
 
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
 
Motionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravida
 
Motionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningen
 
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafinaDigitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
 
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
 
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
 
Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2
Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2
Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2
 

Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen

 • 1. Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä 15.11.2016 Kati Pasanen Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Filosofian tohtori,Terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti, valmentaja @KatiPasanen
 • 2. Liikuntavammojen määrä kasvussa  Suomessa sattuu vuosittain yli 300 000 liikuntatapaturmaa (näiden tilastojen ulkopuolelle jäävät rasitusvammat)  Eniten vammoja sattuu urheiluseuraharrastuksiin osallistuville lapsille ja nuorille  Vuosittain joka neljäs urheileva lapsi loukkaantuu niin, että vamma vaatii lääkärissä käyntiä  Vammariski korkein palloilulajeissa  Vammat kohdistuvat etenkin nilkan, polven ja alaselän alueelle  Vammat uusiutuvat herkästi Liikehallinta_Pasanen
 • 3.  Huomattava osa vammoista olisi ehkäistävissä!  Urheiluvammojen ehkäisytoimet rutiiniksi lasten ja nuorten valmennuksessa! Liikehallinta_Pasanen
 • 4. Urheiluvammojen ehkäisy on mahdollista 64% vähemmän ACL- vammoja 66% vähemmän alaraajavammoja 49% vähemmän alaraajavammoja 53% vähemmän rasitusvammoja Liikehallinta_Pasanen
 • 5. Urheiluvammojen ehkäisyn tutkituista menetelmistä  Monisisältöiset harjoitusohjelmat tehokkaita vammojen ehkäisyssä ◦ Sisältöinä ketteryys- tasapaino- lihaskunto- ja plyometriset harjoitteet ◦ Tehoaa sekä äkillisiin vammoihin että rasitusvammoihin ◦ Mm. polvivammojen ehkäisy (myös polven eturistisidevammat); nilkan nyrjähdysten ehkäisy; olkapään rasitusvammojen ehkäisy  Tasapainoharjoittelu / asentotunnon harjoittelu vähentää nilkan nyrjähdysten riskiä  Eksentrinen lihasvoimaharjoittelu vähentää lihasrevähdysten riskiä  Nilkkatuen käyttö vähentää nilkan nyrjähdysten uusiutumisriskiä  Venyttelyharjoittelu (yksistään) ei vähennä vammariskiä Liikehallinta_Pasanen
 • 6. Monisisältöiset harjoitusohjelmat vammojen ehkäisyssä  Säännöllinen viikoittainen harjoittelu, jonka tavoitteena ◦ Kehittää:  Liikehallintaa ja turvallisia suoritustekniikoita  Yleisiä ja lajinomaisia liiketaitoja  Ketteryyttä – tasapainoa – koordinaatiota  Lihasvoimaa – lihasaktivaatiota  Toiminnallista liikkuvuutta ◦ Vähentää  Virheellisiä liikemalleja, jotka aiheuttavat tuki- ja liikuntaelimistön rakenteille vaarallisia kuormituksia  Puolieroja voimassa, liikkuvuudessa, koordinaatiossa Liikehallinta_Pasanen
 • 7. Vammojen ehkäisyyn tähtäävä harjoittelu rutiiniksi  Harjoita ja havainnoi liikehallintaa jokaisessa harjoituksessa! ◦ Alku- ja loppuverryttelyissä ◦ Oheisharjoituksissa ◦ Lajiharjoituksissa  Liikehallintatestit suorituskykytestien rinnalla Liikehallinta_Pasanen
 • 8. Alaraajalinjauksen arviointi testeillä Liikehallinta_Pasanen Testejä löytyy ilmaisesta Terve Urheilija mobiilisovelluksesta! Vastaako kontrolloitu testitilanne todellisuutta?
 • 9. Polven eturistisidevamman tyypillinen mekanismi  Tyypillisiä tilanteita ◦ Hypystä alastulo ◦ Nopea käännös, jarrutus, suunnanmuutos ◦ Laukaisu, potkaisu, harhautus  Paino yhdellä jalalla  Polvi melkein suorana  Polven nopea painuminen sisäänpäin (valgusliike)  Sisä- tai ulkorotaatio Liikehallinta_Pasanen
 • 11. Harjoita ja havainnoi liikehallintaa päivittäisessä harjoittelussa! ◦ Alku- ja loppuverryttelyissä ◦ Oheisharjoituksissa ◦ Lajiharjoituksissa ◦ Liikehallintatesteillekin paikkansa – mutta eivät aina kerro koko totuutta! Liikehallinta_Pasanen
 • 12. Liikehallinnan havainnointi päivittäisessä harjoittelussa  Harjoita ja havainnoi perusliiketaitoja, kuten ◦ Kävely ja juoksu ◦ Kyykyt ja hyppyjen alastulot ◦ Lankut ja punnerrukset ◦ Heitot  Oheis- ja lajiharjoituksissa Liikehallinta_Pasanen
 • 13. Liikehallinnan havainnointi päivittäisessä harjoittelussa  Harjoita ja havainnoi myös lajinomaista liikkumista, esimerkiksi ◦ Erilaisten suunnanmuutos- ja jarrutustekniikoiden molemminpuolinen hallinta (kuvat) ◦ Turvalliset syöttö- ja laukaisutekniikat ◦ Asennon hallinta ja tukevuus kaksinkamppailuissa  Oheis- ja lajiharjoituksissa Liikehallinta_Pasanen
 • 14. Miksi liikesuoritus ei suju?  Syy yleensä toiminnallinen ◦ Onko liikkuvuus riittävä? ◦ Onko voima / lihasten aktivoituminen riittävä? ◦ Onko vaan ”vieras” liike joka ei vielä hallussa?  Joskus taustalla rakenteellinen tekijä ◦ Anatominen rakenne ◦ Aikaisemman vamman jättämät vaivat  Voimakkaan kasvun aikana voi esiintyä haasteita kehon hallinnassa Liikehallinta_Pasanen
 • 15. Liikkuvuudesta  Riittävä liikkuvuus edellytyksenä oikealle suoritustekniikalle  Hyvä liikkuvuus mahdollistaa laajat liikeradat vähäisellä kudosten aikaansaamalla vastuksella  Liikkuvuusvajaus johtaa helposti kompensaatioihin ◦ Kompensaatiot = liikekaava häiriintyy ketjun muissa osissa  Edellyttää jatkuvaa ylläpitoa!  Heikentyneen liikkuvuuden palauttaminen on hankalaa: vaatii aikaa ja paljon toistoja! Liikehallinta_Pasanen
 • 16. Lihasvoimasta  Riittävä lihasvoima ja lihasten oikea- aikainen aktivoituminen edellytyksenä liikehallinnalle ◦ Liikettä aikaansaava (konsentrinen), liikettä jarruttava (eksentrinen) ja staattinen (isometrinen) lihastyö  Monien vauhdikkaiden lajinomaisten liikesuoritusten turvallisuudessa korostuu isometrinen ja eksentrinen voima ◦ ”Peliasento” ◦ ”Valmiusasento” ◦ Jarrutukset, käännökset ◦ Hyppyjen alastulot ◦ Heitot, lyönnit Liikehallinta_Pasanen
 • 17. Dynaamiset ja toiminnalliset harjoitteet  Laajoilla liikeradoilla tehdyt liikkeet ovat samalla lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua ◦ Aktiivinen työskentely venyneessä tilassa lisää tehokkaasti sekä aktiivista että passiivista liikkuvuutta !! ◦ Soveltuu hyvin urheilusuoritukseen valmistautumiseen  Oman kehon painolla tai pienellä vastuksella/kuormalla Liikehallinta_Pasanen
 • 18. Satsaa alku- ja loppuverryttelyihin!  Monipuolisilla ja säännöllisillä verryttelyharjoitteilla voidaan kehittää ◦ Motorisia taitoja ◦ Fyysisen suorituskyvyn osa-alueita  Vaihtelevuutta ja monipuolisuutta lajiharjoittelun rinnalle!  Huomio hyvään suoritustekniikkaan ◦ Hyvä tekniikka tekee suorituksista tehokkaampia, taloudellisimpia, turvallisempia ja tyylikkäämpiä Liikehallinta_Pasanen
 • 19. Miten käytät >100 tuntia vuodessa?  Esimerkki: salibandyjuniorilla vuodessa 45 viikkoa ohjelmoitua harjoittelua  Ohjatut ja monipuoliset alkuverryttelyt ◦ Esim. 4 harjoitusta viikossa x 20min lämmittelyt = 1h 20min viikossa  Ohjatut ja monipuoliset loppuverryttelyt ◦ Esim. 4 harjoitusta viikossa x 20min jäähdyttelyt= 1h 20min viikossa =>YHTEENSÄ 120 tuntia vuodessa Liikehallinta_Pasanen
 • 20. Yhteenveto  Harjoita ja havainnoi liikehallintaa kaikissa harjoituksissa  Hyödynnä alku- ja loppuverryttelyt ◦ Hermo-lihasjärjestelmän aktivointi ja valmistelu tulevaan harjoitukseen ◦ Harjoita liikehallintaa, lihaskuntoa, liikkuvuutta jne. myös loppuverryttelyissä  Käytä yleisliikkeitä ja lajispesifejä harjoitteita  Olennaista on harjoittelun säännöllisyys ja vaihtelevuus! Liikehallinta_Pasanen
 • 21. NETTISIVUT: terveurheilija.fi/ yleiseturheiluvammat Terve Urheilijan YouTube-kanavalla Terve Urheilija a: ILMAINEN MOBIILIAPP: terveurheilija Tilaa koulutus: Suomen Valmentajat ry Liikehallinta_Pasanen GETSET-APP (ilmainen)
 • 22. Kirjallisuutta  Andersson SH, Bahr R, Clarsen B, et al. Preventing overuse shoulder injuries among throwing athletes: a cluster- randomised controlled trial in 660 elite handball players. Br J Sports Med: 2016. doi: 10.1136/bjsports-2016-096226. [Epub ahead of print]  Janssen KW, van Mechelen W,Verhagen EALM. Bracing superior to neuromuscular training for the prevention of self- reported recurrent ankle sprains: a three-arm randomised controlled trial. Br J Sports Med 2014;48:1235-1239.  Lauersen JB, Bertelsen DM,Andersen LB.The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med 2014;48:871-877.  Leppänen M,Aaltonen S, Parkkari J, et al. Interventions to prevent sports related injuries: a systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. Sports Med 2014;44:473-486.  Leppänen M, Pasanen K, Kulmala J-P, et al. Knee control and jump-landing technique in young basketball and floorball players. Int J Sport Med 2015;37:334-338.  Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, et al. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial. BMJ 2005; 26;330(7489):449.  Pasanen K, Parkkari J, Pasanen M, et al. Neuromuscular training and the risk of leg injuries in female floorball players: cluster randomized controlled study. BMJ 2008;337:96-102.  Pasanen K, Rossi MT, Parkkari J, et al. Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS-study): a study protocol. BMJ Open Sport Exerc Med 2015;1:e000076. doi: 10.1136/bmjsem-2015-000076.  Räisänen A, Pasanen K, Krosshaug T, et al. Single-leg squat as a tool to evaluate young athlete’s frontal plane knee control. Clin J Sports Med 2016; 26:478-482.  SoligardT, Myklebust G, Steffen K, et al. Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial. BMJ 2008; 9;337:a2469. doi: 10.1136/bmj.a2469.  Sugimoto D, Myer GD, Barber Foss KD, et al. Specific exercise effects of preventive neuromuscular training intervention on anterior cruciate ligament injury risk reduction in young females: meta-analysis and subgroup analysis. Br J Sports Med 2015;49:282-289.  Vriend I, GouttebargeV, van Mechelen W, et al. Neuromuscular training is effective to prevent ankle sprains in a sporting population: a meta-analysis translating evidence into optimal prevention strategies. JISAKOS 2016;1:202-213.  Walden M,Atroshi I, Magnusson H, et al. Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players: cluster randomised controlled trial. BMJ 2012:344:e3042. Liikehallinta_Pasanen