SlideShare a Scribd company logo
B E Y O N D E V E N T S 
VRAGENLIJST KERSTBORREL 
HANDIG HULPMIDDEL BIJ HET ORGANISEREN 
VAN JE VOLGENDE KERSTBORREL
B E Y O N D E V E N T S 
BELANG VAN EEN VRAGENLIJST 
4 
3 
7 8 
NAAR MIJN OVERTUIGING KUN JE IN DEZE ZWARE ECONOMISCHE TIJDEN NIET 2 
ZORGVULDIG GENOEG 
ZIJN MET HET PLANNEN VAN JE EVENEMENTEN. DE KERSTBORRELS EN EINDEJAARSBIJEENKOMSTEN 
VORMEN HIEROP GEEN UITZONDERING. HOOGSTE TIJD DUS OM JE OMGEVING EENS TE VRAGEN HOE 
ZIJ AANKIJKEN TEGEN DEZE EVENEMENTEN. DIT VRAGENLIJSTJE - OF LIEVER GEZEGD DE 
UITKOMSTEN ERVAN - HELPT JE BIJ HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZES. 
10 
11 
1 
20 
21 
22 
24 
9 
6 
5 
14 
13 
12 
18 19 
17 
16 
15 
23 
25 
4 
3 
1 
8 
9 
7 
6 
5 10 
11 
12 
13 
14 
2 
15 
17 
16 
4 
1 3 
23 
8 
7 
9 
5 
6 
10 
26 
27 
14 13 
12 
11 
2 
16 
15 
24 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
25 
29 28 
4 
3 
2 
8 
9 
7 
6 
5 10 
1 
11 
12 
13 
3 
1 
23 
10 
17 
9 
8 
6 
7 
5 4 3 
2 
16 
14 
15 
13 
12 11 
22 
21 
20 
19 
18 
24 
25 26
B E Y O N D E V E N T S 
HOE VERHOOG IK DE RESPONSE 
4 
3 
7 8 
OP EEN OF ANDERE MANIER VINDEN MENSEN HET ALTIJD LASTIG OM DE TIJD 2 
TE VINDEN JOUW 
VRAGENLIJST IN TE VULLEN. MEESTAL ZIEN ZIJ GEEN NUT OF NOODZAAK OF VINDEN HET LASTIG OM 
ER OP DETAIL-NIVO ‘IETS VAN TE VINDEN’. WAT OOK MEESPEELT IS DAT VEEL MENSEN EEN 
VRAGENLIJST EEN ONVEILIGE OMGEVING VINDEN OM KRITISCHE HOUDING AAN TE NEMEN. 
DUS ZORG VOOR EEN KLEINE BELONING VOOR JE RESPONDENTEN EN BIEDT DE GELEGENHEID 
ANONIEM TE REAGEREN; DAT SCHEELT ECHT EEN SLOK OP EEN BORREL. 
10 
11 
1 
20 
21 
22 
24 
9 
6 
5 
14 
13 
12 
18 19 
17 
16 
15 
23 
25 
4 
3 
1 
8 
9 
7 
6 
5 10 
11 
12 
13 
14 
2 
15 
17 
16 
4 
1 3 
23 
8 
7 
9 
5 
6 
10 
26 
27 
14 13 
12 
11 
2 
16 
15 
24 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
25 
29 28 
4 
3 
2 
8 
9 
7 
6 
5 10 
1 
11 
12 
13 
3 
1 
23 
10 
17 
9 
8 
6 
7 
5 4 3 
2 
16 
14 
15 
13 
12 11 
22 
21 
20 
19 
18 
24 
25 26
B E Y O N D E V E N T S 
OMSCHRIJF IN DRIE ZINNEN WAT JE DOEL IS 
‘…DE DIRECTIE VAN ONS BEDRIJF <..> IS VAN PLAN HET 
JAAR AF TE SLUITEN MET EEN KERSTBORREL. WE BLIKKEN 
DAARBIJ IN EEN INFORMELE SFEER TERUG OP HET VOORBIJE 
JAAR EN WERPEN ONZE BLIK VOORUIT NAAR 2015. WE ZIJN 
BENIEUWD NAAR JOUW MENING OVER ONZE KERSTBORRELS.’ 
WAAROM?WIE?WAT?WAAR?
B E Y O N D E V E N T S 
WAT IS NUT & NOODZAAK? 
WE HEBBEN IN HET VERLEDEN VAKER KERSTBORRELS 
GEORGANISEERD. DEZE WERDEN WISSELEND BEZOCHT EN 
DAAROM ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN MODUS DIE MEER 
AANSLUIT BIJ JULLIE VERWACHTINGEN. 
JULLIE INPUT BIJ DE VOORBEREIDING IS DAARBIJ VOOR ONS 
VAN GROOT BELANG.
B E Y O N D E V E N T S 
WAT STEL JE IN HET VOORUITZICHT? 
VANZELFSPREKEND ZULLEN WE DE UITKOMSTEN VAN DEZE 
VRAGENLIJST MET IEDEREEN DELEN DIE DE LIJST HEEFT 
INGEVULD. DAARNAAST VERLOTEN WE ONDER TIEN 
INZENDINGEN TWEE BIOSCOOPBONNEN <..> 
INVULLEN IS DUS NIET ALLEEN NUTTIG MAAR JE KUNT ER 
OOK NOG IETS MEE WINNEN!
B E Y O N D E V E N T S 
DIGITAAL OF ANALOOG? 
AFHANKELIJK VAN DE HOEVEELHEID RESPONDENTEN EN 
HET AANTAL VRAGEN DAT JE STELT, KUN JE ERVOOR KIEZEN 
OM DE VRAGENLIJST DIGITAAL TE VERSPREIDEN. DA’S IN 
VEEL GEVALLEN WEL ZO MAKKELIJK EN HET STELT JE IN 
STAAT OM DE VRAGENLIJST ‘ANONIEM’ IN TE LATEN 
VULLEN.
B E Y O N D E V E N T S 
ALS JE KIEST VOOR ANALOOG 
BEREID JE ER OP VOOR DAT JE IEDERE VRAGENLIJST 
HANDMATIG MOET BEKIJKEN TENEINDE DE UITKOMSTEN TE 
KUNNEN VERWERKEN. EN DA’S VOOR EEN LIJST MET VIJF 
VRAGEN EN TIEN RESPONDENTEN NOG WEL TE DOEN… 
SOWIESO ZUL JE OPEN VRAGEN (SUGGESTIES E.D.) 
HANDMATIG MOETEN VERZAMELEN, ZELFS BIJ EEN DIGI-LIJST.
B E Y O N D E V E N T S 
ALS JE KIEST VOOR DIGITAAL 
WIL JE BETALEN VOOR EEN ONLINE SURVEY OF NIET? ALS JE 
ERVOOR KIEST OM DIT ZONDER KOSTEN TE WILLEN DOEN 
DAN ADVISEER IK JE DEZE TWEE PAKKETTEN TE BEKIJKEN EN 
TE KIEZEN VOOR HET PAKKET DAT HET BESTE AANSLUIT BIJ 
JOUW VRAGENLIJST EN ‘LEVEL OF EXPERTISE’.
B E Y O N D E V E N T S 
KLIK OP DE LOGO’S 
OPEN SOURCE & VRIJWILLIGE DONATIE GRATIS OF BETAALDE VERSIE 
BEIDE SYSTEMEN BIEDEN UITGEBREIDE TUTORIALS EN VOORBEELDVRAGENLIJSTEN AAN
B E Y O N D E V E N T S 
VUISTREGELS VOOR JE VRAGENLIJST 
- HOUD HET KORT & ZAKELIJK (INVULLEN DUURT MAX 10 MIN.) 
- TEST JE ENQUÊTE VOORAF BIJ EEN AANTAL PERSONEN 
- HOUD VRAGEN MET EEN WAARDERINGSSCHAAL CONSISTENT
B E Y O N D E V E N T S 
SAMENSTELLEN VRAGENLIJST 
4 
3 
7 8 
OP DE VOLGENDE SLIDES HEB IK EEN AANTAL VRAGEN OPGENOMEN DIE JE ZOU 2 
KUNNEN STELLEN. 
HET IS VAN BELANG DAT JE JE BEPERKT TOT HET ONDERWERP! IN DIT GEVAL IS DAT DUS DE 
KERSTBORREL. HET IS NIET HANDIG - AL LIJKT DAT WEL ZO - OM VRAGEN TE STELLEN OVER 
ANDERE BIJEENKOMSTEN OF EVENEMENTEN. 
HOUD JE VRAGENLIJST KORT EN ZAKELIJK, BRENG VARIATIE AAN IN HET TYPE ANTWOORDEN DAT JE 
VERWACHT (WAARDERINGSSCHAAL, MULTIPLE CHOICE EN OPEN VRAGEN) EN ZORG DAT JE HET 
AANTAL ONBEANTWOORDE VRAGEN TOT EEN MINIMUM BEPERKT. 
10 
11 
1 
20 
21 
22 
24 
9 
6 
5 
14 
13 
12 
18 19 
17 
16 
15 
23 
25 
4 
3 
1 
8 
9 
7 
6 
5 10 
11 
12 
13 
14 
2 
15 
17 
16 
4 
1 3 
23 
8 
7 
9 
5 
6 
10 
26 
27 
14 13 
12 
11 
2 
16 
15 
24 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
25 
29 28 
4 
3 
2 
8 
9 
7 
6 
5 10 
1 
11 
12 
13 
3 
1 
23 
10 
17 
9 
8 
6 
7 
5 4 3 
2 
16 
14 
15 
13 
12 11 
22 
21 
20 
19 
18 
24 
25 26
B E Y O N D E V E N T S 
VERDEEL IN HOOFDSTUKKEN 
- SCHRIJF VOOR IEDER HOOFDSTUK MAX. 5 REGELS 
INLEIDENDE TEKST 
- BRENG LOGISCHE VOLGORDE IN HOOFDSTUKKEN AAN
B E Y O N D E V E N T S 
EN WAT ALS DE VRAGENLIJSTEN ZIJN INGEVULD? 
- ZORG ERVOOR DAT JE DAAGS NA DE SLUITINGSDATUM DE 
UITKOMSTEN VAN JE ENQUÊTE DEELT (OPT-IN) 
- GEEF TEVENS AAN WAT JE MET DE UITKOMSTEN GAAT DOEN 
- MAAK TEVENS BEKEND WIE DE ‘PRIJZEN’ HEBBEN 
GEWONNEN
B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 1 
WIE NODIGEN WE UIT VOOR DE KERSTBORREL? 
DE DIRECTIE VAN ONS BEDRIJF <..> IS VAN PLAN HET JAAR AF TE SLUITEN 
MET EEN KERSTBORREL. WE BLIKKEN DAARBIJ IN EEN INFORMELE SFEER 
TERUG OP HET VOORBIJE JAAR EN WERPEN ONZE BLIK VOORUIT NAAR 2015. 
VRAAG 1 
DE KERSTBORREL VAN ONS BEDRIJF IS EEN INTERNE AANGELEGENHEID, 
HIERBIJ WORDEN GEEN EXTERNE RELATIES OF KLANTEN UITGENODIGD. 
EENS ONEENS
B E Y O N D E V E N T S 
HOOFDSTUK 1 
WIE NODIGEN WE UIT VOOR DE KERSTBORREL? 
VRAAG 2 
VOOR DE KERSTBORREL VAN ONS BEDRIJF WORDEN DE PARTNERS VAN ONZE 
MEDEWERKERS UITGENODIGD. 
EENS ONEENS 
VRAAG 3 
VOOR DE KERSTBORREL VAN ONS BEDRIJF WORDEN OOK ONZE TIJDELIJKE 
UITZENDKRACHTEN EN ZZP-ERS UITGENODIGD. 
EENS ONEENS
B E Y O N D E V E N T S 
HOOFDSTUK 1 
WIE NODIGEN WE UIT VOOR DE KERSTBORREL? 
VRAAG 4 
ER WORDT ÉÉN KERSTBORREL GEORGANISEERD VOOR ALLE AFDELINGEN. 
EENS ONEENS TOELICHTING:
B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 2 
WELKE INVULLING GEVEN WE AAN DE KERSTBORREL? 
JE KUNT OP VERSCHILLENDE MANIEREN EEN KERSTBORREL ORGANISEREN. 
GEEF BIJ DE VOLGENDE VIJF VRAGEN JOUW VOORKEUR AAN. 
VRAAG 5 
KUN JE EEN WAARDERING AANGEVEN VOOR ONDERSTAANDE INVULLINGEN? 
INFORMELE BORREL MET HAPJES 
BORREL MET AANSLUITEND DINERBUFFET 
KERSTFEEST 
SUGGESTIES:
B E Y O N D E V E N T S 
HOOFDSTUK 2 
WELKE INVULLING GEVEN WE AAN DE KERSTBORREL? 
VRAAG 6 
DE EINDEJAARS-SPEECH NAMENS DE DIRECTIE IS EEN ONMISBAAR ONDERDEEL 
VAN DE KERSTBORREL. 
EENS ONEENS 
VRAAG 7 
SUGGESTIES: 
EEN ACTIVITEIT OF WORKSHOP ZOU EEN GOEDE AANVULLING ZIJN. 
EENS ONEENS 
TOELICHTING:
B E Y O N D E V E N T S 
HOOFDSTUK 2 
WELKE INVULLING GEVEN WE AAN DE KERSTBORREL? 
VRAAG 8 
IK HEB LIEVER EEN (UITGEBREID) KERSTPAKKET DAN EEN KERSTBORREL. 
EENS ONEENS 
VRAAG 9 
IK ZIE IN PLAATS VAN EEN KERSTBORREL LIEVER DAT ONS BEDRIJF EEN 
DONATIE DOET AAN EEN GOED DOEL. 
EENS ONEENS 
TOELICHTING:
B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 3 
WAAR VINDT DE KERSTBORREL PLAATS? 
IN HET KADER VAN DE WERKKOSTENREGELING IS HET VOOR DE WERKGEVER 
FISCAAL AANTREKKELIJK OM DE KERSTBORREL OF ANDERE EVENEMENTEN 
VOOR MEDEWERKERS OP DE EIGEN KANTOOR-LOCATIE(-S) TE LATEN 
PLAATSVINDEN. 
VRAAG 10 
IK BEN BEREID OM EEN EIGEN BIJDRAGE TE BETALEN VOOR EEN 
KERSTBORREL DIE PLAATSVINDT OP EEN EXTERNE LOKATIE. 
JA NEE INDIEN JA: MAX. € 15,00 
MAX. € 20,00 
MAX. € 30,00
B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 4 
WAT IS HET BESTE TIJDSTIP VOOR EEN KERSTBORREL? 
JE BENT BIJNA KLAAR MET HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN. GRAAG 
WILLEN WE VAN JE WETEN WANNEER WE DE KERSTBORREL ZOUDEN MOETEN 
ORGANISEREN. VRAAG 11 
KUN JE ÉÉN OF MEERDERE VOORKEUREN AANGEVEN? 
MAANDAG 
DINSDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 
TOELICHTING: 
WOENSDAG 
DONDERDAG 
GEEN VOORKEUR 
JE KUNT MEERDERE VOORKEUREN AANGEVEN.
B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 4 
WAT IS HET BESTE TIJDSTIP VOOR EEN KERSTBORREL? 
VRAAG 12 
KUN JE EEN VOORKEUR AANGEVEN VOOR ÉÉN VAN DEZE MOGELIJKHEDEN? 
OCHTEND 
(NA-)MIDDAG 
AVOND 
TOELICHTING: 
GEEN VOORKEUR
B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 5 
TOT SLOT 
DIT IS DE LAATSTE VRAAG VAN DEZE LIJST. GRAAG BIEDEN WE JE HIER DE 
GELEGENHEID OM EEN VOORSTEL TE DOEN VOOR HET SAMENSTELLEN VAN DE 
KERSTBORREL. OOK KUN JE HIER EEN REACTIE OF ADVIES OPSCHRIJVEN. 
VRAAG 13 
MIJN SUGGESTIE / REACTIE OF ADVIES LUIDT: 
TOELICHTING:
B E Y O N D E V E N T S VRAGENLIJST VERSTUREN 
ONDERSTAAND KUN JE MET JE EMAIL-ADRES AANGEVEN OF JE WEL OF NIET OP 
DE HOOGTE GEBRACHT WILT WORDEN VAN DE UITKOMSTEN VAN DEZE 
VRAGENLIJST. ALS JE ER VOOR KIEST GEEN EMAIL-ADRES IN TE VULLEN, DAN 
WORDT JE VRAGENLIJST ANONIEM MEEGENOMEN IN DE RESULTATEN, MAAR JE 
ONTVANGT GEEN UITKOMSTEN. VANZELFSPREKEND STUREN WE JE WEL EEN 
UITNODIGING VOOR DE KERSTBORREL. 
MIJN EMAIL-ADRES IS: 
VERZENDEN
B E Y O N D E V E N T S 
VELE VARIANTEN ZIJN MOGELIJK 
4 
3 
7 8 
IK HOOP DAT MIJN SUGGESTIES VOOR JOUW VRAGENLIJST BRUIKBAAR VOOR JE 2 
ZIJN. HET STAAT JE 
NATUURLIJK VRIJ OM NAAR EIGEN INZICHT DE VRAGEN EN/OF ANTWOORDMOGELIJKHEDEN AAN TE 
PASSEN. 
IK GEEF JE NOG GRAAG IN OVERWEGING OM DAAGS NA DE KERSTBORREL EEN KORT VRAGENLIJSTJE 
UIT TE STUREN NAAR DE BEZOEKERS VAN DE KERSTBORREL. VRAAG HEN NAAR HUN ERVARINGEN, 
EN STEL HEN IN STAAT DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN JE PROGRAMMA TE BEOORDELEN EN 
TE WAARDEREN MET EEN CIJFER. JE ZULT ZIEN DAT JE MEDEWERKERS HET BIJZONDER OP PRIJS 
STELLEN DAT JE WAARDE HECHT AAN HUN MENING! SUCCES & TOT GAUW! 
10 
11 
1 
20 
21 
22 
24 
9 
6 
5 
14 
13 
12 
18 19 
17 
16 
15 
23 
25 
4 
3 
1 
8 
9 
7 
6 
5 10 
11 
12 
13 
14 
2 
15 
17 
16 
4 
1 3 
23 
8 
7 
9 
5 
6 
10 
26 
27 
14 13 
12 
11 
2 
16 
15 
24 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
25 
29 28 
4 
3 
2 
8 
9 
7 
6 
5 10 
1 
11 
12 
13 
3 
1 
23 
10 
17 
9 
8 
6 
7 
5 4 3 
2 
16 
14 
15 
13 
12 11 
22 
21 
20 
19 
18 
24 
25 26
B E Y O N D E V E N T S 
TONY BUIJS 
TBUIJS@BUIJSBEYONDEVENTS.NL 
+31 6 53 415 618 
WWW.BUIJSBEYONDEVENTS.NL

More Related Content

Viewers also liked

viaprinto Produktbroschüre
viaprinto Produktbroschüreviaprinto Produktbroschüre
viaprinto Produktbroschüre
viaprinto
 
Ficha de anlisis 2388
Ficha de anlisis 2388Ficha de anlisis 2388
Ficha de anlisis 2388Riccy2388
 
Chinese Outbound Tourism in Germany
Chinese Outbound Tourism in GermanyChinese Outbound Tourism in Germany
Chinese Outbound Tourism in Germany
COTRI China Outbound Tourism Research Institute
 
tatkräftig - Hände für Hamburg
tatkräftig - Hände für Hamburgtatkräftig - Hände für Hamburg
tatkräftig - Hände für Hamburg
tatkräftig e. V.
 
20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest
20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest
20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest
Bernd Buchegger
 
Deshalb brauch ich eure stimme2!!
Deshalb brauch ich eure stimme2!!Deshalb brauch ich eure stimme2!!
Deshalb brauch ich eure stimme2!!SandiKlabandi
 
1111 twitter-schulung
1111 twitter-schulung1111 twitter-schulung
1111 twitter-schulung
Cécile Oberholzer
 
Are you hungry
Are you hungryAre you hungry
Are you hungryllucent50
 
Mehr Direktbuchungen generieren
Mehr Direktbuchungen generierenMehr Direktbuchungen generieren
Mehr Direktbuchungen generieren
Availpro
 
Payment und epayment provider expercash
Payment und epayment provider expercashPayment und epayment provider expercash
Payment und epayment provider expercashExpercash GmbH
 
I pad 2011 kkg fobi 2
I pad 2011 kkg fobi 2I pad 2011 kkg fobi 2
I pad 2011 kkg fobi 2Ingo15
 
Kids Art
Kids ArtKids Art
Kids Art
t_swope
 
5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen
5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen
5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen
Buijs Beyond Events
 
Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_
Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_
Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_Nandang Sukmara
 
Präsentation Publisher
Präsentation PublisherPräsentation Publisher
Präsentation Publisherservtagberlin
 

Viewers also liked (19)

viaprinto Produktbroschüre
viaprinto Produktbroschüreviaprinto Produktbroschüre
viaprinto Produktbroschüre
 
Ficha de anlisis 2388
Ficha de anlisis 2388Ficha de anlisis 2388
Ficha de anlisis 2388
 
Chinese Outbound Tourism in Germany
Chinese Outbound Tourism in GermanyChinese Outbound Tourism in Germany
Chinese Outbound Tourism in Germany
 
tatkräftig - Hände für Hamburg
tatkräftig - Hände für Hamburgtatkräftig - Hände für Hamburg
tatkräftig - Hände für Hamburg
 
Pitch, inter
Pitch, interPitch, inter
Pitch, inter
 
20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest
20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest
20110705 trinitec presentation_lakeside_breakfest
 
Deshalb brauch ich eure stimme2!!
Deshalb brauch ich eure stimme2!!Deshalb brauch ich eure stimme2!!
Deshalb brauch ich eure stimme2!!
 
1111 twitter-schulung
1111 twitter-schulung1111 twitter-schulung
1111 twitter-schulung
 
Are you hungry
Are you hungryAre you hungry
Are you hungry
 
Mehr Direktbuchungen generieren
Mehr Direktbuchungen generierenMehr Direktbuchungen generieren
Mehr Direktbuchungen generieren
 
Payment und epayment provider expercash
Payment und epayment provider expercashPayment und epayment provider expercash
Payment und epayment provider expercash
 
Pptdesigual20
Pptdesigual20Pptdesigual20
Pptdesigual20
 
"Nutzer glücklich machen" - Vortrag auf der ersten 1. Social Media Night Karl...
"Nutzer glücklich machen" - Vortrag auf der ersten 1. Social Media Night Karl..."Nutzer glücklich machen" - Vortrag auf der ersten 1. Social Media Night Karl...
"Nutzer glücklich machen" - Vortrag auf der ersten 1. Social Media Night Karl...
 
I pad 2011 kkg fobi 2
I pad 2011 kkg fobi 2I pad 2011 kkg fobi 2
I pad 2011 kkg fobi 2
 
Kids Art
Kids ArtKids Art
Kids Art
 
5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen
5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen
5 Tips voor Succes met Hybride Evenementen
 
Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_
Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_
Perda no. 16_th_2011_lampiran_perda_perubahan_sotk_
 
Präsentation Publisher
Präsentation PublisherPräsentation Publisher
Präsentation Publisher
 
เฉลย1
เฉลย1เฉลย1
เฉลย1
 

Similar to Vragenlijst Kerstborrel 2014

Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks
Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & TricksTeamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks
Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks
Buijs Beyond Events
 
Hoe Groen wordt jouw Volgende Event
Hoe Groen wordt jouw Volgende EventHoe Groen wordt jouw Volgende Event
Hoe Groen wordt jouw Volgende Event
Buijs Beyond Events
 
Settling My IRS Tax Headache
Settling My IRS Tax HeadacheSettling My IRS Tax Headache
Settling My IRS Tax Headache
Lighthouse Foresnics & Accounting
 
Pkv rechner
Pkv rechnerPkv rechner
Pkv rechner
rechaaq
 
ROI voor Evenementen
ROI voor EvenementenROI voor Evenementen
ROI voor Evenementen
Buijs Beyond Events
 
Communiceren Met Je Mond Dicht
Communiceren Met Je Mond DichtCommuniceren Met Je Mond Dicht
Communiceren Met Je Mond Dicht
Buijs Beyond Events
 
Prosperity and Budgetting
Prosperity and BudgettingProsperity and Budgetting
Prosperity and Budgetting
Montoedi Kotu
 
Spiritual Compatibility
Spiritual CompatibilitySpiritual Compatibility
Spiritual Compatibility
Montoedi Kotu
 
Super changes cut through ebook
Super changes cut through ebookSuper changes cut through ebook
Super changes cut through ebook
Glenn Doherty
 
Unemployment file
Unemployment fileUnemployment file
Unemployment file
treadwaller
 
Unemployment file
Unemployment fileUnemployment file
Unemployment file
treadwaller
 
Cnn tax-tips
Cnn tax-tipsCnn tax-tips
Cnn tax-tips
BambooAgency
 
Fino ppt
Fino pptFino ppt
Fino ppt
royalstarhr
 
Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You
Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You
Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You
TechSoup
 
Pg personalmanagementfinal
Pg personalmanagementfinalPg personalmanagementfinal
Pg personalmanagementfinal
Pgentile
 
Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...
Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...
Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...
TechSoup
 
ASK Brochure
ASK BrochureASK Brochure
ASK Brochure
Denis Jacobs
 
EXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATION
EXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATIONEXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATION
EXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATION
John Kennedy Akotia
 
3.Im New Now What How To Share The Jp Business
3.Im New Now What How To Share The Jp Business3.Im New Now What How To Share The Jp Business
3.Im New Now What How To Share The Jp Business
JMARSDEN92
 
Trevo Explosive team presentation_india
Trevo Explosive team presentation_indiaTrevo Explosive team presentation_india
Trevo Explosive team presentation_india
klarsbng25
 

Similar to Vragenlijst Kerstborrel 2014 (20)

Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks
Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & TricksTeamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks
Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks
 
Hoe Groen wordt jouw Volgende Event
Hoe Groen wordt jouw Volgende EventHoe Groen wordt jouw Volgende Event
Hoe Groen wordt jouw Volgende Event
 
Settling My IRS Tax Headache
Settling My IRS Tax HeadacheSettling My IRS Tax Headache
Settling My IRS Tax Headache
 
Pkv rechner
Pkv rechnerPkv rechner
Pkv rechner
 
ROI voor Evenementen
ROI voor EvenementenROI voor Evenementen
ROI voor Evenementen
 
Communiceren Met Je Mond Dicht
Communiceren Met Je Mond DichtCommuniceren Met Je Mond Dicht
Communiceren Met Je Mond Dicht
 
Prosperity and Budgetting
Prosperity and BudgettingProsperity and Budgetting
Prosperity and Budgetting
 
Spiritual Compatibility
Spiritual CompatibilitySpiritual Compatibility
Spiritual Compatibility
 
Super changes cut through ebook
Super changes cut through ebookSuper changes cut through ebook
Super changes cut through ebook
 
Unemployment file
Unemployment fileUnemployment file
Unemployment file
 
Unemployment file
Unemployment fileUnemployment file
Unemployment file
 
Cnn tax-tips
Cnn tax-tipsCnn tax-tips
Cnn tax-tips
 
Fino ppt
Fino pptFino ppt
Fino ppt
 
Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You
Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You
Payroll for Nonprofits: 2018 Law Changes that Affect You
 
Pg personalmanagementfinal
Pg personalmanagementfinalPg personalmanagementfinal
Pg personalmanagementfinal
 
Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...
Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...
Accounting for Restricted Grants Properly When and How Do I Record These Thi...
 
ASK Brochure
ASK BrochureASK Brochure
ASK Brochure
 
EXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATION
EXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATIONEXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATION
EXPLOSIVE TREVO TEAM PRESENTATION
 
3.Im New Now What How To Share The Jp Business
3.Im New Now What How To Share The Jp Business3.Im New Now What How To Share The Jp Business
3.Im New Now What How To Share The Jp Business
 
Trevo Explosive team presentation_india
Trevo Explosive team presentation_indiaTrevo Explosive team presentation_india
Trevo Explosive team presentation_india
 

More from Buijs Beyond Events

Live communicatie trends 2015
Live communicatie trends 2015Live communicatie trends 2015
Live communicatie trends 2015
Buijs Beyond Events
 
Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?
Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?
Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?
Buijs Beyond Events
 
Top 5 voor Efficiënt Netwerken
Top 5 voor Efficiënt NetwerkenTop 5 voor Efficiënt Netwerken
Top 5 voor Efficiënt Netwerken
Buijs Beyond Events
 
Tips & Checklist voor een Groen Event
Tips & Checklist voor een Groen EventTips & Checklist voor een Groen Event
Tips & Checklist voor een Groen Event
Buijs Beyond Events
 
DO'S & DONT'S VOOR LINKEDIN
DO'S & DONT'S VOOR LINKEDINDO'S & DONT'S VOOR LINKEDIN
DO'S & DONT'S VOOR LINKEDIN
Buijs Beyond Events
 
Hoe Hot is jouw Event?
Hoe Hot is jouw Event?Hoe Hot is jouw Event?
Hoe Hot is jouw Event?
Buijs Beyond Events
 
Hoe vertraag ik de Verdampingsfactor van Evenementen
Hoe vertraag ik de Verdampingsfactor van EvenementenHoe vertraag ik de Verdampingsfactor van Evenementen
Hoe vertraag ik de Verdampingsfactor van EvenementenBuijs Beyond Events
 
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4 Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4
Buijs Beyond Events
 
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3 Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3
Buijs Beyond Events
 
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2
Buijs Beyond Events
 
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1
Buijs Beyond Events
 
Techniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBIS
Techniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBISTechniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBIS
Techniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBIS
Buijs Beyond Events
 
Gouden Regels voor een Schone Competitie
Gouden Regels voor een Schone CompetitieGouden Regels voor een Schone Competitie
Gouden Regels voor een Schone Competitie
Buijs Beyond Events
 
Vergroot de impact van je Presentaties!
Vergroot de impact van je Presentaties!Vergroot de impact van je Presentaties!
Vergroot de impact van je Presentaties!
Buijs Beyond Events
 
Hoe Voorkom ik No Show
Hoe Voorkom ik No ShowHoe Voorkom ik No Show
Hoe Voorkom ik No Show
Buijs Beyond Events
 
Mijn Geheime Tips voor je Linkedin Profiel
Mijn Geheime Tips voor je Linkedin ProfielMijn Geheime Tips voor je Linkedin Profiel
Mijn Geheime Tips voor je Linkedin Profiel
Buijs Beyond Events
 
Wifi voor Evenementen
Wifi voor EvenementenWifi voor Evenementen
Wifi voor Evenementen
Buijs Beyond Events
 
Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?
Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?
Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?
Buijs Beyond Events
 

More from Buijs Beyond Events (18)

Live communicatie trends 2015
Live communicatie trends 2015Live communicatie trends 2015
Live communicatie trends 2015
 
Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?
Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?
Help! Hoe gebruik ik Powerpoint?
 
Top 5 voor Efficiënt Netwerken
Top 5 voor Efficiënt NetwerkenTop 5 voor Efficiënt Netwerken
Top 5 voor Efficiënt Netwerken
 
Tips & Checklist voor een Groen Event
Tips & Checklist voor een Groen EventTips & Checklist voor een Groen Event
Tips & Checklist voor een Groen Event
 
DO'S & DONT'S VOOR LINKEDIN
DO'S & DONT'S VOOR LINKEDINDO'S & DONT'S VOOR LINKEDIN
DO'S & DONT'S VOOR LINKEDIN
 
Hoe Hot is jouw Event?
Hoe Hot is jouw Event?Hoe Hot is jouw Event?
Hoe Hot is jouw Event?
 
Hoe vertraag ik de Verdampingsfactor van Evenementen
Hoe vertraag ik de Verdampingsfactor van EvenementenHoe vertraag ik de Verdampingsfactor van Evenementen
Hoe vertraag ik de Verdampingsfactor van Evenementen
 
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4 Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden? DEEL 4
 
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3 Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3
Versta jij de Kunst van het Grote Verleiden DEEL 3
 
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEL 2
 
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1
Versta jij de Grote Kunst van het Verleiden? DEEl 1
 
Techniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBIS
Techniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBISTechniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBIS
Techniek achter Hybride Evenementen Thnx @HCBIS
 
Gouden Regels voor een Schone Competitie
Gouden Regels voor een Schone CompetitieGouden Regels voor een Schone Competitie
Gouden Regels voor een Schone Competitie
 
Vergroot de impact van je Presentaties!
Vergroot de impact van je Presentaties!Vergroot de impact van je Presentaties!
Vergroot de impact van je Presentaties!
 
Hoe Voorkom ik No Show
Hoe Voorkom ik No ShowHoe Voorkom ik No Show
Hoe Voorkom ik No Show
 
Mijn Geheime Tips voor je Linkedin Profiel
Mijn Geheime Tips voor je Linkedin ProfielMijn Geheime Tips voor je Linkedin Profiel
Mijn Geheime Tips voor je Linkedin Profiel
 
Wifi voor Evenementen
Wifi voor EvenementenWifi voor Evenementen
Wifi voor Evenementen
 
Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?
Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?
Hoe bepaal ik het rendement van mijn evenementen?
 

Recently uploaded

Team Building and TUCKMANS MODEL Explained
Team Building and TUCKMANS MODEL ExplainedTeam Building and TUCKMANS MODEL Explained
Team Building and TUCKMANS MODEL Explained
iampriyanshujaiswal
 
Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...
Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...
Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...
Alexey Krivitsky
 
Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...
Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...
Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...
dsnow9802
 
All the Small Things - XP2024 Bolzano/Bozen
All the Small Things - XP2024 Bolzano/BozenAll the Small Things - XP2024 Bolzano/Bozen
All the Small Things - XP2024 Bolzano/Bozen
Alberto Brandolini
 
Myrna Story of Leadership and Management
Myrna Story of Leadership and ManagementMyrna Story of Leadership and Management
Myrna Story of Leadership and Management
Waleed Kamal
 
Enriching engagement with ethical review processes
Enriching engagement with ethical review processesEnriching engagement with ethical review processes
Enriching engagement with ethical review processes
strikingabalance
 
Conflict resololution,role of hr in resolution
Conflict resololution,role of hr in resolutionConflict resololution,role of hr in resolution
Conflict resololution,role of hr in resolution
Dr. Christine Ngari ,Ph.D (HRM)
 
12 steps to transform your organization into the agile org you deserve
12 steps to transform your organization into the agile org you deserve12 steps to transform your organization into the agile org you deserve
12 steps to transform your organization into the agile org you deserve
Pierre E. NEIS
 
Addiction to Winning Across Diverse Populations.pdf
Addiction to Winning Across Diverse Populations.pdfAddiction to Winning Across Diverse Populations.pdf
Addiction to Winning Across Diverse Populations.pdf
Bill641377
 
Sethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and Leadership
Sethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and LeadershipSethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and Leadership
Sethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and Leadership
Anjana Josie
 
Strategic Org Design with Org Topologies™
Strategic Org Design with Org Topologies™Strategic Org Design with Org Topologies™
Strategic Org Design with Org Topologies™
Alexey Krivitsky
 
Stuart Wilson the teams I have led - 2024
Stuart Wilson the teams I have led - 2024Stuart Wilson the teams I have led - 2024
Stuart Wilson the teams I have led - 2024
stuwilson.co.uk
 
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spentChart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
spandane
 
Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...
Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...
Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...
Dr. Nazrul Islam
 
The Management Guide: From Projects to Portfolio
The Management Guide: From Projects to PortfolioThe Management Guide: From Projects to Portfolio
The Management Guide: From Projects to Portfolio
Ahmed AbdelMoneim
 
一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理
一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理
一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理
8p28uk6g
 
Comparing Stability and Sustainability in Agile Systems
Comparing Stability and Sustainability in Agile SystemsComparing Stability and Sustainability in Agile Systems
Comparing Stability and Sustainability in Agile Systems
Rob Healy
 
20240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 2024
20240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 202420240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 2024
20240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 2024
Matthew Sinclair
 
Ganpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptx
Ganpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptxGanpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptx
Ganpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptx
GanpatiKumarChoudhar
 
innovation in nursing practice, education and management.pptx
innovation in nursing practice, education and management.pptxinnovation in nursing practice, education and management.pptx
innovation in nursing practice, education and management.pptx
TulsiDhidhi1
 

Recently uploaded (20)

Team Building and TUCKMANS MODEL Explained
Team Building and TUCKMANS MODEL ExplainedTeam Building and TUCKMANS MODEL Explained
Team Building and TUCKMANS MODEL Explained
 
Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...
Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...
Designing and Sustaining Large-Scale Value-Centered Agile Ecosystems (powered...
 
Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...
Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...
Colby Hobson: Residential Construction Leader Building a Solid Reputation Thr...
 
All the Small Things - XP2024 Bolzano/Bozen
All the Small Things - XP2024 Bolzano/BozenAll the Small Things - XP2024 Bolzano/Bozen
All the Small Things - XP2024 Bolzano/Bozen
 
Myrna Story of Leadership and Management
Myrna Story of Leadership and ManagementMyrna Story of Leadership and Management
Myrna Story of Leadership and Management
 
Enriching engagement with ethical review processes
Enriching engagement with ethical review processesEnriching engagement with ethical review processes
Enriching engagement with ethical review processes
 
Conflict resololution,role of hr in resolution
Conflict resololution,role of hr in resolutionConflict resololution,role of hr in resolution
Conflict resololution,role of hr in resolution
 
12 steps to transform your organization into the agile org you deserve
12 steps to transform your organization into the agile org you deserve12 steps to transform your organization into the agile org you deserve
12 steps to transform your organization into the agile org you deserve
 
Addiction to Winning Across Diverse Populations.pdf
Addiction to Winning Across Diverse Populations.pdfAddiction to Winning Across Diverse Populations.pdf
Addiction to Winning Across Diverse Populations.pdf
 
Sethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and Leadership
Sethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and LeadershipSethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and Leadership
Sethurathnam Ravi: A Legacy in Finance and Leadership
 
Strategic Org Design with Org Topologies™
Strategic Org Design with Org Topologies™Strategic Org Design with Org Topologies™
Strategic Org Design with Org Topologies™
 
Stuart Wilson the teams I have led - 2024
Stuart Wilson the teams I have led - 2024Stuart Wilson the teams I have led - 2024
Stuart Wilson the teams I have led - 2024
 
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spentChart--Time Management.pdf How to time is spent
Chart--Time Management.pdf How to time is spent
 
Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...
Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...
Impact of Effective Performance Appraisal Systems on Employee Motivation and ...
 
The Management Guide: From Projects to Portfolio
The Management Guide: From Projects to PortfolioThe Management Guide: From Projects to Portfolio
The Management Guide: From Projects to Portfolio
 
一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理
一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理
一比一原版(QU毕业证)皇后大学毕业证如何办理
 
Comparing Stability and Sustainability in Agile Systems
Comparing Stability and Sustainability in Agile SystemsComparing Stability and Sustainability in Agile Systems
Comparing Stability and Sustainability in Agile Systems
 
20240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 2024
20240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 202420240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 2024
20240608 QFM019 Engineering Leadership Reading List May 2024
 
Ganpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptx
Ganpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptxGanpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptx
Ganpati Kumar Choudhary Indian Ethos PPT.pptx
 
innovation in nursing practice, education and management.pptx
innovation in nursing practice, education and management.pptxinnovation in nursing practice, education and management.pptx
innovation in nursing practice, education and management.pptx
 

Vragenlijst Kerstborrel 2014

 • 1. B E Y O N D E V E N T S VRAGENLIJST KERSTBORREL HANDIG HULPMIDDEL BIJ HET ORGANISEREN VAN JE VOLGENDE KERSTBORREL
 • 2. B E Y O N D E V E N T S BELANG VAN EEN VRAGENLIJST 4 3 7 8 NAAR MIJN OVERTUIGING KUN JE IN DEZE ZWARE ECONOMISCHE TIJDEN NIET 2 ZORGVULDIG GENOEG ZIJN MET HET PLANNEN VAN JE EVENEMENTEN. DE KERSTBORRELS EN EINDEJAARSBIJEENKOMSTEN VORMEN HIEROP GEEN UITZONDERING. HOOGSTE TIJD DUS OM JE OMGEVING EENS TE VRAGEN HOE ZIJ AANKIJKEN TEGEN DEZE EVENEMENTEN. DIT VRAGENLIJSTJE - OF LIEVER GEZEGD DE UITKOMSTEN ERVAN - HELPT JE BIJ HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZES. 10 11 1 20 21 22 24 9 6 5 14 13 12 18 19 17 16 15 23 25 4 3 1 8 9 7 6 5 10 11 12 13 14 2 15 17 16 4 1 3 23 8 7 9 5 6 10 26 27 14 13 12 11 2 16 15 24 22 21 20 19 18 17 25 29 28 4 3 2 8 9 7 6 5 10 1 11 12 13 3 1 23 10 17 9 8 6 7 5 4 3 2 16 14 15 13 12 11 22 21 20 19 18 24 25 26
 • 3. B E Y O N D E V E N T S HOE VERHOOG IK DE RESPONSE 4 3 7 8 OP EEN OF ANDERE MANIER VINDEN MENSEN HET ALTIJD LASTIG OM DE TIJD 2 TE VINDEN JOUW VRAGENLIJST IN TE VULLEN. MEESTAL ZIEN ZIJ GEEN NUT OF NOODZAAK OF VINDEN HET LASTIG OM ER OP DETAIL-NIVO ‘IETS VAN TE VINDEN’. WAT OOK MEESPEELT IS DAT VEEL MENSEN EEN VRAGENLIJST EEN ONVEILIGE OMGEVING VINDEN OM KRITISCHE HOUDING AAN TE NEMEN. DUS ZORG VOOR EEN KLEINE BELONING VOOR JE RESPONDENTEN EN BIEDT DE GELEGENHEID ANONIEM TE REAGEREN; DAT SCHEELT ECHT EEN SLOK OP EEN BORREL. 10 11 1 20 21 22 24 9 6 5 14 13 12 18 19 17 16 15 23 25 4 3 1 8 9 7 6 5 10 11 12 13 14 2 15 17 16 4 1 3 23 8 7 9 5 6 10 26 27 14 13 12 11 2 16 15 24 22 21 20 19 18 17 25 29 28 4 3 2 8 9 7 6 5 10 1 11 12 13 3 1 23 10 17 9 8 6 7 5 4 3 2 16 14 15 13 12 11 22 21 20 19 18 24 25 26
 • 4. B E Y O N D E V E N T S OMSCHRIJF IN DRIE ZINNEN WAT JE DOEL IS ‘…DE DIRECTIE VAN ONS BEDRIJF <..> IS VAN PLAN HET JAAR AF TE SLUITEN MET EEN KERSTBORREL. WE BLIKKEN DAARBIJ IN EEN INFORMELE SFEER TERUG OP HET VOORBIJE JAAR EN WERPEN ONZE BLIK VOORUIT NAAR 2015. WE ZIJN BENIEUWD NAAR JOUW MENING OVER ONZE KERSTBORRELS.’ WAAROM?WIE?WAT?WAAR?
 • 5. B E Y O N D E V E N T S WAT IS NUT & NOODZAAK? WE HEBBEN IN HET VERLEDEN VAKER KERSTBORRELS GEORGANISEERD. DEZE WERDEN WISSELEND BEZOCHT EN DAAROM ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN MODUS DIE MEER AANSLUIT BIJ JULLIE VERWACHTINGEN. JULLIE INPUT BIJ DE VOORBEREIDING IS DAARBIJ VOOR ONS VAN GROOT BELANG.
 • 6. B E Y O N D E V E N T S WAT STEL JE IN HET VOORUITZICHT? VANZELFSPREKEND ZULLEN WE DE UITKOMSTEN VAN DEZE VRAGENLIJST MET IEDEREEN DELEN DIE DE LIJST HEEFT INGEVULD. DAARNAAST VERLOTEN WE ONDER TIEN INZENDINGEN TWEE BIOSCOOPBONNEN <..> INVULLEN IS DUS NIET ALLEEN NUTTIG MAAR JE KUNT ER OOK NOG IETS MEE WINNEN!
 • 7. B E Y O N D E V E N T S DIGITAAL OF ANALOOG? AFHANKELIJK VAN DE HOEVEELHEID RESPONDENTEN EN HET AANTAL VRAGEN DAT JE STELT, KUN JE ERVOOR KIEZEN OM DE VRAGENLIJST DIGITAAL TE VERSPREIDEN. DA’S IN VEEL GEVALLEN WEL ZO MAKKELIJK EN HET STELT JE IN STAAT OM DE VRAGENLIJST ‘ANONIEM’ IN TE LATEN VULLEN.
 • 8. B E Y O N D E V E N T S ALS JE KIEST VOOR ANALOOG BEREID JE ER OP VOOR DAT JE IEDERE VRAGENLIJST HANDMATIG MOET BEKIJKEN TENEINDE DE UITKOMSTEN TE KUNNEN VERWERKEN. EN DA’S VOOR EEN LIJST MET VIJF VRAGEN EN TIEN RESPONDENTEN NOG WEL TE DOEN… SOWIESO ZUL JE OPEN VRAGEN (SUGGESTIES E.D.) HANDMATIG MOETEN VERZAMELEN, ZELFS BIJ EEN DIGI-LIJST.
 • 9. B E Y O N D E V E N T S ALS JE KIEST VOOR DIGITAAL WIL JE BETALEN VOOR EEN ONLINE SURVEY OF NIET? ALS JE ERVOOR KIEST OM DIT ZONDER KOSTEN TE WILLEN DOEN DAN ADVISEER IK JE DEZE TWEE PAKKETTEN TE BEKIJKEN EN TE KIEZEN VOOR HET PAKKET DAT HET BESTE AANSLUIT BIJ JOUW VRAGENLIJST EN ‘LEVEL OF EXPERTISE’.
 • 10. B E Y O N D E V E N T S KLIK OP DE LOGO’S OPEN SOURCE & VRIJWILLIGE DONATIE GRATIS OF BETAALDE VERSIE BEIDE SYSTEMEN BIEDEN UITGEBREIDE TUTORIALS EN VOORBEELDVRAGENLIJSTEN AAN
 • 11. B E Y O N D E V E N T S VUISTREGELS VOOR JE VRAGENLIJST - HOUD HET KORT & ZAKELIJK (INVULLEN DUURT MAX 10 MIN.) - TEST JE ENQUÊTE VOORAF BIJ EEN AANTAL PERSONEN - HOUD VRAGEN MET EEN WAARDERINGSSCHAAL CONSISTENT
 • 12. B E Y O N D E V E N T S SAMENSTELLEN VRAGENLIJST 4 3 7 8 OP DE VOLGENDE SLIDES HEB IK EEN AANTAL VRAGEN OPGENOMEN DIE JE ZOU 2 KUNNEN STELLEN. HET IS VAN BELANG DAT JE JE BEPERKT TOT HET ONDERWERP! IN DIT GEVAL IS DAT DUS DE KERSTBORREL. HET IS NIET HANDIG - AL LIJKT DAT WEL ZO - OM VRAGEN TE STELLEN OVER ANDERE BIJEENKOMSTEN OF EVENEMENTEN. HOUD JE VRAGENLIJST KORT EN ZAKELIJK, BRENG VARIATIE AAN IN HET TYPE ANTWOORDEN DAT JE VERWACHT (WAARDERINGSSCHAAL, MULTIPLE CHOICE EN OPEN VRAGEN) EN ZORG DAT JE HET AANTAL ONBEANTWOORDE VRAGEN TOT EEN MINIMUM BEPERKT. 10 11 1 20 21 22 24 9 6 5 14 13 12 18 19 17 16 15 23 25 4 3 1 8 9 7 6 5 10 11 12 13 14 2 15 17 16 4 1 3 23 8 7 9 5 6 10 26 27 14 13 12 11 2 16 15 24 22 21 20 19 18 17 25 29 28 4 3 2 8 9 7 6 5 10 1 11 12 13 3 1 23 10 17 9 8 6 7 5 4 3 2 16 14 15 13 12 11 22 21 20 19 18 24 25 26
 • 13. B E Y O N D E V E N T S VERDEEL IN HOOFDSTUKKEN - SCHRIJF VOOR IEDER HOOFDSTUK MAX. 5 REGELS INLEIDENDE TEKST - BRENG LOGISCHE VOLGORDE IN HOOFDSTUKKEN AAN
 • 14. B E Y O N D E V E N T S EN WAT ALS DE VRAGENLIJSTEN ZIJN INGEVULD? - ZORG ERVOOR DAT JE DAAGS NA DE SLUITINGSDATUM DE UITKOMSTEN VAN JE ENQUÊTE DEELT (OPT-IN) - GEEF TEVENS AAN WAT JE MET DE UITKOMSTEN GAAT DOEN - MAAK TEVENS BEKEND WIE DE ‘PRIJZEN’ HEBBEN GEWONNEN
 • 15. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 1 WIE NODIGEN WE UIT VOOR DE KERSTBORREL? DE DIRECTIE VAN ONS BEDRIJF <..> IS VAN PLAN HET JAAR AF TE SLUITEN MET EEN KERSTBORREL. WE BLIKKEN DAARBIJ IN EEN INFORMELE SFEER TERUG OP HET VOORBIJE JAAR EN WERPEN ONZE BLIK VOORUIT NAAR 2015. VRAAG 1 DE KERSTBORREL VAN ONS BEDRIJF IS EEN INTERNE AANGELEGENHEID, HIERBIJ WORDEN GEEN EXTERNE RELATIES OF KLANTEN UITGENODIGD. EENS ONEENS
 • 16. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 1 WIE NODIGEN WE UIT VOOR DE KERSTBORREL? VRAAG 2 VOOR DE KERSTBORREL VAN ONS BEDRIJF WORDEN DE PARTNERS VAN ONZE MEDEWERKERS UITGENODIGD. EENS ONEENS VRAAG 3 VOOR DE KERSTBORREL VAN ONS BEDRIJF WORDEN OOK ONZE TIJDELIJKE UITZENDKRACHTEN EN ZZP-ERS UITGENODIGD. EENS ONEENS
 • 17. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 1 WIE NODIGEN WE UIT VOOR DE KERSTBORREL? VRAAG 4 ER WORDT ÉÉN KERSTBORREL GEORGANISEERD VOOR ALLE AFDELINGEN. EENS ONEENS TOELICHTING:
 • 18. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 2 WELKE INVULLING GEVEN WE AAN DE KERSTBORREL? JE KUNT OP VERSCHILLENDE MANIEREN EEN KERSTBORREL ORGANISEREN. GEEF BIJ DE VOLGENDE VIJF VRAGEN JOUW VOORKEUR AAN. VRAAG 5 KUN JE EEN WAARDERING AANGEVEN VOOR ONDERSTAANDE INVULLINGEN? INFORMELE BORREL MET HAPJES BORREL MET AANSLUITEND DINERBUFFET KERSTFEEST SUGGESTIES:
 • 19. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 2 WELKE INVULLING GEVEN WE AAN DE KERSTBORREL? VRAAG 6 DE EINDEJAARS-SPEECH NAMENS DE DIRECTIE IS EEN ONMISBAAR ONDERDEEL VAN DE KERSTBORREL. EENS ONEENS VRAAG 7 SUGGESTIES: EEN ACTIVITEIT OF WORKSHOP ZOU EEN GOEDE AANVULLING ZIJN. EENS ONEENS TOELICHTING:
 • 20. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 2 WELKE INVULLING GEVEN WE AAN DE KERSTBORREL? VRAAG 8 IK HEB LIEVER EEN (UITGEBREID) KERSTPAKKET DAN EEN KERSTBORREL. EENS ONEENS VRAAG 9 IK ZIE IN PLAATS VAN EEN KERSTBORREL LIEVER DAT ONS BEDRIJF EEN DONATIE DOET AAN EEN GOED DOEL. EENS ONEENS TOELICHTING:
 • 21. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 3 WAAR VINDT DE KERSTBORREL PLAATS? IN HET KADER VAN DE WERKKOSTENREGELING IS HET VOOR DE WERKGEVER FISCAAL AANTREKKELIJK OM DE KERSTBORREL OF ANDERE EVENEMENTEN VOOR MEDEWERKERS OP DE EIGEN KANTOOR-LOCATIE(-S) TE LATEN PLAATSVINDEN. VRAAG 10 IK BEN BEREID OM EEN EIGEN BIJDRAGE TE BETALEN VOOR EEN KERSTBORREL DIE PLAATSVINDT OP EEN EXTERNE LOKATIE. JA NEE INDIEN JA: MAX. € 15,00 MAX. € 20,00 MAX. € 30,00
 • 22. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 4 WAT IS HET BESTE TIJDSTIP VOOR EEN KERSTBORREL? JE BENT BIJNA KLAAR MET HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN. GRAAG WILLEN WE VAN JE WETEN WANNEER WE DE KERSTBORREL ZOUDEN MOETEN ORGANISEREN. VRAAG 11 KUN JE ÉÉN OF MEERDERE VOORKEUREN AANGEVEN? MAANDAG DINSDAG VRIJDAG ZATERDAG TOELICHTING: WOENSDAG DONDERDAG GEEN VOORKEUR JE KUNT MEERDERE VOORKEUREN AANGEVEN.
 • 23. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 4 WAT IS HET BESTE TIJDSTIP VOOR EEN KERSTBORREL? VRAAG 12 KUN JE EEN VOORKEUR AANGEVEN VOOR ÉÉN VAN DEZE MOGELIJKHEDEN? OCHTEND (NA-)MIDDAG AVOND TOELICHTING: GEEN VOORKEUR
 • 24. B E Y O N D E V E N T S HOOFDSTUK 5 TOT SLOT DIT IS DE LAATSTE VRAAG VAN DEZE LIJST. GRAAG BIEDEN WE JE HIER DE GELEGENHEID OM EEN VOORSTEL TE DOEN VOOR HET SAMENSTELLEN VAN DE KERSTBORREL. OOK KUN JE HIER EEN REACTIE OF ADVIES OPSCHRIJVEN. VRAAG 13 MIJN SUGGESTIE / REACTIE OF ADVIES LUIDT: TOELICHTING:
 • 25. B E Y O N D E V E N T S VRAGENLIJST VERSTUREN ONDERSTAAND KUN JE MET JE EMAIL-ADRES AANGEVEN OF JE WEL OF NIET OP DE HOOGTE GEBRACHT WILT WORDEN VAN DE UITKOMSTEN VAN DEZE VRAGENLIJST. ALS JE ER VOOR KIEST GEEN EMAIL-ADRES IN TE VULLEN, DAN WORDT JE VRAGENLIJST ANONIEM MEEGENOMEN IN DE RESULTATEN, MAAR JE ONTVANGT GEEN UITKOMSTEN. VANZELFSPREKEND STUREN WE JE WEL EEN UITNODIGING VOOR DE KERSTBORREL. MIJN EMAIL-ADRES IS: VERZENDEN
 • 26. B E Y O N D E V E N T S VELE VARIANTEN ZIJN MOGELIJK 4 3 7 8 IK HOOP DAT MIJN SUGGESTIES VOOR JOUW VRAGENLIJST BRUIKBAAR VOOR JE 2 ZIJN. HET STAAT JE NATUURLIJK VRIJ OM NAAR EIGEN INZICHT DE VRAGEN EN/OF ANTWOORDMOGELIJKHEDEN AAN TE PASSEN. IK GEEF JE NOG GRAAG IN OVERWEGING OM DAAGS NA DE KERSTBORREL EEN KORT VRAGENLIJSTJE UIT TE STUREN NAAR DE BEZOEKERS VAN DE KERSTBORREL. VRAAG HEN NAAR HUN ERVARINGEN, EN STEL HEN IN STAAT DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN JE PROGRAMMA TE BEOORDELEN EN TE WAARDEREN MET EEN CIJFER. JE ZULT ZIEN DAT JE MEDEWERKERS HET BIJZONDER OP PRIJS STELLEN DAT JE WAARDE HECHT AAN HUN MENING! SUCCES & TOT GAUW! 10 11 1 20 21 22 24 9 6 5 14 13 12 18 19 17 16 15 23 25 4 3 1 8 9 7 6 5 10 11 12 13 14 2 15 17 16 4 1 3 23 8 7 9 5 6 10 26 27 14 13 12 11 2 16 15 24 22 21 20 19 18 17 25 29 28 4 3 2 8 9 7 6 5 10 1 11 12 13 3 1 23 10 17 9 8 6 7 5 4 3 2 16 14 15 13 12 11 22 21 20 19 18 24 25 26
 • 27. B E Y O N D E V E N T S TONY BUIJS TBUIJS@BUIJSBEYONDEVENTS.NL +31 6 53 415 618 WWW.BUIJSBEYONDEVENTS.NL