Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het gevolg van transitie naar de
cloud
SaMBO-ICT & KZA

16 januari 2014
Doetinchem
Agenda
Introductie
Aanleiding
Samenvatting handreiking

Uitkomsten workshop
netwerkbijeenkomst
Afsluiting

2
Introductie
Rob Smit
Informatiemanager
ROC Nova College

Marthe Uitterhoeve
Principal Consultant
KZA – Regie op IT sourcin...
Aanleiding
Aanleiding

● Het programma MBOcloud is gestart om binnen de MBO
sector samen te werken op het terrein van cloud.
● SaMBO-...
Aanleiding

Doel handreiking:
● Bieden van een kader voor hoe om te gaan met de
veranderingen die een transitie van ICT di...
Samenvatting
handreiking
Cloud in het onderwijs
● Er is een sterk groeiend aanbod van cloud diensten in het
onderwijs.
o Anytime, Anywhere, Any dev...
Wat verandert door het gebruik van cloud?
● Met het gebruik van cloud is er meer noodzaak voor regie
omdat de levering van...
Combinatie van frameworks

Gecombineerd met
KZA framework „regie op
IT sourcing‟ voor cloud

SURF raamwerk voor IT
regieor...
KZA framework
Regie op IT sourcing - cloud
Value
management
Demand-supply
Projectbesturing
IT Governance
Complexiteits
man...
KZA framework
Regie op IT sourcing - cloud
Value
management

Borgen dat clouddiensten toegevoegde waarde blijven leveren: ...
Verschuiving door cloud (1)

Traditionele
ICT functie

13
Verschuiving door cloud (2)

Interne organisatie

Cloud

leverancier

14
Verschuiving door cloud (3)

Instellingsmanagement en
vraagmanagement lopen
steeds meer in elkaar over

15
Strategie (richten)

Vraagmanagement
IT Governance:
- Taken en verantwoordelijkheden/sturing
vraagzijde
Value Management:
...
Tactiek (inrichten)

Vraagmanagement

Complexiteit Management:
- Diensten Portfolio Management
- Enterprise Architectuur
D...
Operatie (verrichten)

Vraagmanagement

Demand-Supply:
- Operationele wijzigingen
Performance management:
- Interne SLA

A...
Uitkomsten workshop
netwerkbijeenkomst
Interactieve workshop
● Doel van de sessie
o Ter verrijking van de handreiking: Input voor de praktische
toepassing van de...
Samenvatting praktische toepassing
Knelpunten en aandachtspunten:
● Onvolwassenheid cloudmarkt
● Grote kloof tussen strate...
Samenvatting samenwerking
Mogelijkheden tot samenwerking:
● Hub MBOcloud (publieke functie)
● Catalogus van aangeboden clo...
Conclusie

Er is “regie op regie” nodig:
● De verandering moet actief worden georganiseerd en
aangestuurd
● Er zijn andere...
Afsluiting
Vragen?
Bedankt!
● Bedankt voor jullie aandacht en mochten er nog vragen zijn
ten aanzien van vandaag of het opzetten van een
regi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regie op de regie organisatie

1,823 views

Published on

De verandering naar regie op "de" Cloud moet georganiseerd en aangestuurd worden. Met andere woorden: er moet regie komen op de verandering richting een regiefunctie. Er zijn andere competenties nodig, andere processen en een andere inrichting van verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Ook de gebruikersorganisatie zal een andere rol gaan spelen. Deze verandering speelt door de hele organisatie en kan niet vanuit ICT alleen geregisseerd worden. Het heeft zowel technische, procesmatige als een organisatorische impact en vraagt de nodige verandercapaciteit.
Rob Smit (ROC Nova College) en Marthe Uiterhove (KZA)

de handreiking vind je hieronder
http://www.sambo-ict.nl/2014/01/handreiking-mbocloud-transitie-dienst-ict/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regie op de regie organisatie

 1. 1. Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem
 2. 2. Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2
 3. 3. Introductie Rob Smit Informatiemanager ROC Nova College Marthe Uitterhoeve Principal Consultant KZA – Regie op IT sourcing 3
 4. 4. Aanleiding
 5. 5. Aanleiding ● Het programma MBOcloud is gestart om binnen de MBO sector samen te werken op het terrein van cloud. ● SaMBO-ICT werkt hierbij samen met gerelateerde initiatieven van onder andere Surfnet/Kennisnet ● Vanuit het programma MBOcloud is een handreiking gemaakt welke ingaat op de veranderingen voor de interne (ICT) organisatie als gevolg van de transitie naar de cloud. ● Tijdens de netwerkbijeenkomst voor informatiemanagers op 21 november is een workshop gehouden, met als thema “het gevolg van de transitie naar de cloud voor de eigen organisatie”. 5
 6. 6. Aanleiding Doel handreiking: ● Bieden van een kader voor hoe om te gaan met de veranderingen die een transitie van ICT diensten naar de cloud met zich mee brengt; ● Bieden van concrete handvaten voor de praktische toepassing van dit kader ● Bieden van mogelijkheden voor samenwerking binnen het MBO 6
 7. 7. Samenvatting handreiking
 8. 8. Cloud in het onderwijs ● Er is een sterk groeiend aanbod van cloud diensten in het onderwijs. o Anytime, Anywhere, Any device o Lesmateriaal via cloud o Generieke SaaS oplossingen ● Ontwikkeling van cloud diensten zorgt voor verandering in; o Aanschaf, toepassing en het gebruik van ICT voorzieningen o Het aanbod van ICT voorzieningen door de „Dienst ICT‟ van een instelling – totale IT landschap o De behoefte aan organisaties die als „intermediair‟ of „broker‟ optreden tussen leveranciers en afnemers. o Behoefte aan regie ● MBOcloud ontwikkelingen o Samenwerken in MBO 8
 9. 9. Wat verandert door het gebruik van cloud? ● Met het gebruik van cloud is er meer noodzaak voor regie omdat de levering van diensten niet meer binnen de eigen organisatie plaats vindt. ● Verantwoordelijkheden kunnen niet uitbesteed worden. ● Regievoering is de enige manier om te zorgen dat de instelling zelf grip houdt op de risico‟s met betrekking tot uitbesteding en cloud. ● De regieorganisatie fungeert als linking-pin tussen de “business” en uitbestede ICT diensten (cloudleveranciers). ● Een goede regieorganisatie vraagt andere competenties dan een traditionele ICT beheerorganisatie, niet alleen van ICT medewerkers maar ook van de „business‟. 9
 10. 10. Combinatie van frameworks Gecombineerd met KZA framework „regie op IT sourcing‟ voor cloud SURF raamwerk voor IT regieorganisatie 10
 11. 11. KZA framework Regie op IT sourcing - cloud Value management Demand-supply Projectbesturing IT Governance Complexiteits management IT Risico management Kostenbeheersing Relatie management Contract management Performance management ©KZA 2013, verspreiding is niet toegestaan zonder toestemming van KZA. 11
 12. 12. KZA framework Regie op IT sourcing - cloud Value management Borgen dat clouddiensten toegevoegde waarde blijven leveren: advisering over de aansluiting van reeds afgenomen alsook nieuwe clouddiensten op ontwikkelingen in de business. Besluitvorming over wat wel/niet in de cloud (sourcing strategie). Demand-supply Inrichten en beheersen van demand-supply proces (o.a. requirements management).beheer bij cloud: Inrichten en beheersen van demand-supply proces en nieuwe rol van functioneel gebruikers informeren en adviseren over aanbod van functionaliteiten en toepassingen, voor/nadelen, coördineren van keuzes en aanpassingen aan werkwijze. Projectbesturing Besturing van transitieprojecten van intern naar cloud diensten. IT Governance Inrichting van en sturing op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een regieorganisatie: voor alle in dit model genoemde aspecten en alle partijen (afnemer, leverancier en broker/intermediair). Complexiteits management Multi-cloud omgeving, cloud integratie, data uitwisseling, architectuur & ICT diensten portfolio mgt, integratie met legacy. IT Risico management Security management, privacy, business continuity management, audits, compliance. Advisering over risico‟s, beveiligingsstandaarden en mogelijkheden voor assurance. Kostenbeheersing Business case voor cloud (volledigheid), inkoopbeleid, managen van budget en kosten, controle op facturen versus cloud gebruik (pay for use). Monitoren van werkelijk gebruik van clouddiensten. Relatie management Managen van kwaliteit van relatie en samenwerking met leverancier. - n.v.t. voor cloud, tenzij de gebruikersorganisatie participeert in een actieve gebruikerspool voor innovatie en doorontwikkeling van de clouddienst. Contract management Selectie en inkoop o.b.v. contractuele eisen, alignment tussen doelen en contractafspraken, monitoring op naleving contracten (in- en extern). Performance management Selectie o.b.v. standaard geboden service niveau‟s en mogelijkheid tot afspraken over monitoring en controle op performance (o.a. beschikbaarheid). ©KZA 2013, verspreiding is niet toegestaan zonder toestemming van KZA. 12
 13. 13. Verschuiving door cloud (1) Traditionele ICT functie 13
 14. 14. Verschuiving door cloud (2) Interne organisatie Cloud leverancier 14
 15. 15. Verschuiving door cloud (3) Instellingsmanagement en vraagmanagement lopen steeds meer in elkaar over 15
 16. 16. Strategie (richten) Vraagmanagement IT Governance: - Taken en verantwoordelijkheden/sturing vraagzijde Value Management: - Borgen dat cloud diensten toegevoegde waarde blijven leveren Projectbesturing: - Strategisch Project Portfolio Management - Projectsturing en opdrachtgeverschap Kostenbeheersing - Financieel Management / business cases Aanbodmanagement IT Governance: - Taken en verantwoordelijkheden/sturing aanbodzijde Value Management: - Sourcing Strategie (wat naar de cloud en wat niet)
 17. 17. Tactiek (inrichten) Vraagmanagement Complexiteit Management: - Diensten Portfolio Management - Enterprise Architectuur Demand-Supply: - Informatiemanagement - Cloud selectie - Demand management IT Risico Management - Security Management Aanbodmanagement Projectbesturing: - Aansturen project uitvoering Complexiteit Management: - Architectuur & Integratie cloud - legacy Kostenbeheersing: - Controle op gebruik vs facturen - Monitoren werkelijk gebruik cloud diensten Contract Management: - Contractuele eisen en alignment met doelen Relatiemanagement (community cloud)
 18. 18. Operatie (verrichten) Vraagmanagement Demand-Supply: - Operationele wijzigingen Performance management: - Interne SLA Aanbodmanagement IT Risico Management - Assurance/audit/compliance - Privacy - Continuïteit Contract Management: - Controle naleving contract afspraken Performance Management: - Externe SLA - Controle op naleving
 19. 19. Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst
 20. 20. Interactieve workshop ● Doel van de sessie o Ter verrijking van de handreiking: Input voor de praktische toepassing van de handreiking. o Onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor samenwerking. 4 thema’s: 20
 21. 21. Samenvatting praktische toepassing Knelpunten en aandachtspunten: ● Onvolwassenheid cloudmarkt ● Grote kloof tussen strategisch en tactisch niveau ● Shock-effect: mensen moeten meewerken aan verdwijnen eigen functie ● Veranderkracht en verandermanagement nodig ● Regie op de verandering – eigenaarschap beleggen ● CvB eindverantwoordelijk ● Professionalisering van vraagarticulatie nodig ● Aanbodmanagement nieuwe tak van sport ● Security, privacy en business continuity: duidelijke afspraken en audits nodig 21
 22. 22. Samenvatting samenwerking Mogelijkheden tot samenwerking: ● Hub MBOcloud (publieke functie) ● Catalogus van aangeboden clouddiensten ● Bijsluiters voor clouddiensten en classificaties/keurmerk ● Standaard SLA‟s ● Privacy richtlijnen, compliancy aan wet & regelgeving en standaard set aan security eisen ● Standaard procesinrichtingen en vraagbundeling ● Selectieproces en gezamenlijke inkooporganisatie ● Opzetten gemeenschappelijke gebruikersgroepen ● Stimulering van innovatie en schaalbaarheid ● Scholing en kennisdeling ● Referentiemodel voor Regieorganisatie en architectuur ● Gemeenschappelijke coördinatie op – en audit van – cloudleveranciers 22
 23. 23. Conclusie Er is “regie op regie” nodig: ● De verandering moet actief worden georganiseerd en aangestuurd ● Er zijn andere processen, competenties en verantwoordelijkheden nodig ● De gebruikersorganisatie gaat een andere rol spelen ● Eigenaarschap van de verandering moet belegd worden ● Zowel technisch, procesmatig als organisatorisch: niet alleen vanuit ICT! ● Slim samenwerken kan helpen bij de regie 23
 24. 24. Afsluiting
 25. 25. Vragen?
 26. 26. Bedankt! ● Bedankt voor jullie aandacht en mochten er nog vragen zijn ten aanzien van vandaag of het opzetten van een regiefunctie, neem dan contact op met Marthe Uitterhoeve. Marthe Uitterhoeve MSc RE CISSP Principal Consultant Email: MUitterhoeve@kza.nl Tel: +31 (0) 6 295 272 07 http://www.kza.nl/onze-diensten/itprestatieverbetering/regie-op-it-sourcing/ 26

×