SlideShare a Scribd company logo
VFV Actieplan 2014
Inleiding
Het jaaractieplan 2014 kadert in het algemeen beleidsplan 2013-2016. In 2014 hopen
we met de VOETBALFEDERATIE VLAANDEREN terug belangrijke stappen voorwaarts
te zetten in onze werking.
Onze degelijke processen willen we bestendigen, maar we zullen er ook naar streven
om innoverend te zijn in onze werking. Meer nog dan tevoren willen we dicht bij onze
spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en clubs. Staan.
Het officiële voetbalseizoen loopt steeds van 1 juli tot en met 30 juni.
Kalenders worden opgemaakt in de maanden voorafgaand aan het seizoenbegin.
Activiteiten worden gepland … Acties worden permanent opgezet en bijgestuurd.
In de praktijk is de VOETBALFEDERATIE VLAANDEREN van 1 januari tot en met 31
december in de weer met de organisatie en de optimalisatie van het voetbal in al zijn
facetten en vormen.
Dit betekent dat de informatie die we hier geven ook soms raakpunten heeft met het
seizoen 2013-2014 en het seizoen 2014-2015 en dus soms het kalenderjaar 2014
overstijgt.
De kalender van het seizoen 2014-2015 is uiteraard nog niet gemaakt, vermits het verloop van het huidige seizoen 2013-2014, bepalend is voor de praktische invulling van
het volgende seizoen.
De realisatie van ons beleid is een dagelijks werkpunt. Qua timing is dus bij onze operationele doelstellingen vaak vermeld van januari tot december.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

2
Basisopdracht 1 (BO1)
Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie
Strategische Doelstelling 1
Vanaf 01/01/2013 worden de competities voor voetbal en futsal in alle Vlaamse provincies op
een efficiënte manier georganiseerd (exclusief mannen eerste en tweede nationale voetbal en
vrouwen BeNeLiga).
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 1.1.
Vanaf 01/01/2013 vinden alle provinciale wedstrijden in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,
Antwerpen en Limburg op het vooraf bepaalde
tijdstip en locatie plaats.

-

-

-

-

-

O.D. 1.2.
Vanaf 01/01/2013 vinden alle provinciale wedstrijden in de sportieve provincie Brabant op het
vooraf bepaalde tijdstip en locatie plaats.

-

-

-

-

-

Het voeren van besprekingen tussen clubs en
provinciaal comité in geval van problemen bij het
samenstellen van de provinciale reeksen.
Het opmaken van provinciale wedstrijdkalenders
in kampioenschappen voor mannen, vrouwen,
jeugd en futsal.
Het beheren en controleren van de kalenders en
de wedstrijden in alle provinciale kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal
(afgelastingen, opnieuw spelen van wedstrijden,
aanpassen op basis van sancties, enz.) en het
doorvoeren van aanpassingen op basis van disciplinaire en/of gerechtelijke beslissingen die invloed hebben op de provinciale kampioenschappen.
Het opnieuw programmeren van alle uitgestelde
jeugdwedstrijden (eventueel op woensdagavond
in april en mei).
Het vereenvoudigen van de procedure om wedstrijden op een ander tijdstip/locatie te laten
plaatsvinden.
Het voeren van besprekingen tussen clubs en
provinciaal comité in geval van problemen bij het
samenstellen van de reeksen in sportieve provincie Brabant.
Het opmaken van wedstrijdkalenders in kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en
futsal in de sportieve provincie Brabant in samenwerking met de KBVB en ACFF.
Het beheren en controleren van de kalenders en
de wedstrijden in alle provinciale kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal
(afgelastingen, opnieuw spelen van wedstrijden,
aanpassen op basis van sancties, enz.) en het
doorvoeren van aanpassingen op basis van disciplinaire en/of gerechtelijke beslissingen die invloed hebben op de provinciale kampioenschappen.
Het opnieuw programmeren van alle uitgestelde
jeugdwedstrijden (eventueel op woensdagavond
in april en mei).
Het vereenvoudigen van de procedure om wedstrijden op een ander tijdstip/locatie te laten
plaatsvinden.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

Zie kalender
seizoen 2013 2014 (bijlagen
1+2+3+4) en
seizoen 2014 2015

Zie kalender
seizoen 2013 2014 (bijlage 5)
en seizoen 2014
– 2015

3
O.D. 1.3.
Vanaf 01/01/2013 vinden alle nationale wedstrijden op het vooraf bepaalde tijdstip en locatie
plaats (exclusief mannen eerste en tweede nationale voetbal en vrouwen BeNeLiga).

-

-

-

O.D. 1.4.
Vanaf 01/07/2013 wordt er tijdens alle 11v11
jeugdwedstrijden de nadruk gelegd op spelplezier
en ontwikkelingskansen voor iedere speler conform de Panathlonverklaring en de KBVBopleidingsvisie.

-

-

-

-

O.D. 1.5.
Op 31/12/2015 is de sportinfrastructuur en de
uitrusting voor de jeugdploegen in de clubs substantieel verbeterd.

-

-

-

O.D. 1.6.
Op 31/12/2015 is het aantal kwaliteitsvolle synthetische velden in Vlaanderen met 50% verhoogd
ten opzichte van 01/01/2013.

-

O.D. 1.7.
Op 30/06/2016 is het aantal algemene forfaits bij
de 11v11 jeugdcompetitie gehalveerd ten opzichte
van 30/06/2012.

-

-

-

Het voeren van besprekingen tussen clubs en
sportcomité (kalendercommissie) in geval van
problemen bij het samenstellen van de reeksen
van de nationale jeugdkampioenschappen, de nationale kampioenschappen in derde nationale afdeling en bevordering, het vrouwenvoetbal en
het futsal.
Het opmaken van wedstrijdkalenders in de nationale jeugdkampioenschappen, de nationale kampioenschappen in derde nationale afdeling en
bevordering, het vrouwenvoetbal en het futsal in
samenwerking met de KBVB en ACFF.
Het beheren en controleren van de kalenders en
de wedstrijden in alle nationale kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal (afgelastingen, opnieuw spelen van wedstrijden,
aanpassen op basis van sancties, enz.) en het
doorvoeren van aanpassingen op basis van disciplinaire en/of gerechtelijke beslissingen die invloed hebben op de nationale kampioenschappen..
Het blijvend aanbieden van jeugdkampioenschappen zonder stijgen en dalen.
Het indelen van de jeugdkampioenschappen in
elite, interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk
niveau op basis van kwaliteitscriteria die op een
objectieve, valide en nauwkeurige manier gemeten worden (afschaffen van bijzondere en semiprovinciale reeksen).
Het beperken van de verplaatsingen door reeksen
van 8 ploegen.
Het streven naar uniformiteit van de spelreglementen bij de vier niveaus (elite, nationaal, provinciaal en gewestelijk).
Het verplichting (tot en met U17) van 50% speelgelegenheid: de jeugdtrainer moet zijn wisselspelers inbrengen na een time out halverwege eerste
en tweede helft (afschaffen van de vliegende vervanging).
Tijdens de winterstop de mogelijkheid voorzien
om reeksen van 8 te herschikken (algemene forfait, te heterogene reeksen)
Het stimuleren van clubs, gemeentelijke en
provinciale overheden om te investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur (vb. synthetische velden).
Het stimuleren van de clubs om de voetbalinfrastructuur (voetbalveld, sporthal) van de scholen
te gebruiken.
Het stimuleren van de clubs om te investeren in
veilige en kwaliteitsvolle uitrusting.
Het stimuleren van clubs om verplaatsbare doelen zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden
te verankeren.
Het inventariseren van de locatie van de huidige
synthetische velden om de blinde vlekken in
Vlaanderen in kaart te brengen.
Het stimuleren van clubs en overheden (gemeentelijke, provinciale en Vlaamse) om te investeren
in synthetische velden.
Het verlaten van de inschrijfperiode voor jeugdploegen.
Het stimuleren van clubs om een samenwerkingsverband af te sluiten.
Het aanbieden van een alternatieve 8v8 competitie vanaf U14

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

Zie kalender
seizoen 2013 2014 (bijlage 6)
en seizoen 2014
– 2015

jan tot dec 2014
vanaf seizoen
2014-2015

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

4
Strategische Doelstelling 2
Op 31/12/2015 worden alle officiële 11v11 wedstrijden door optimaal opgeleide scheidsrechters geleid.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 2.1.
Op 31/12/2015 worden alle officiële 11v11 wedstrijden door een officiële scheidsrechter geleid.

-

-

O.D. 2.2.
Op 31/12/2015 is 80% van de scheidsrechters
tevreden over de kwaliteit van de opleiding en
begeleiding.

-

-

-

Het voeren van informatiecampagnes ter rekrutering van scheidsrechters door de provinciale
scheidsrechterscommissies (media, folders, internet, enz.).
Het effectief bestraffen van agressie tegen
scheidsrechters en deze straffen zoveel mogelijk
binnen de bevoegde comités uniformiseren.
Het integreren van de scheidsrechtersrol in
jeugdtrainingen tijdens de trainersopleiding.
Het geven van een billijke vergoeding aan de
scheidsrechters.
Het organiseren van kwaliteitsvolle opleidingen
door de verschillende 'provinciale scheidrechterscommis-sies (PSC) voor beginnende scheidsrechters.
Het organiseren van kwaliteitsvolle vervolmakingscursussen aan gevorderde scheidsrechters.
Het begeleiden van scheidsrechters door meer
pedagogisch geschoolde instructeurs (ook op
mentaal vlak).
Het verbeteren van de ontvangst bij/door de club
(cfr. nr. 31 betreffende ombudsman).
Het beter begeleiden (o.a. peterschap, contactmomenten) van de beginnende scheidsrechter.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

5
Basisopdracht 2 (BO2)
Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie
Strategische Doelstelling 3
Vanaf 01/07/2013 worden alle 5v5 en 8v8 wedstrijden op een efficiënte en kindvriendelijke
manier
georganiseerd.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 3.1.
Vanaf 01/07/2013 wordt er tijdens alle 5v5 en 8v8
wedstrijden de nadruk gelegd op spelplezier en
ontwikkelingskansen voor iedere speler conform
de
Panathlonverklaring
en
de
KBVBopleidingsvisie.

-

-

-

O.D. 3.2.
Vanaf 01/01/2013 vinden alle 5v5 en 8v8 wedstrijden op het vooraf bepaalde tijdstip en locatie
plaats.

-

-

O.D. 3.3.
Op 30/06/2016 is het aantal algemene forfaits bij
de recreatieve 5v5 en 8v8 jeugdcompetitie gehalveerd ten opzichte van 30/06/2012.

-

-

-

Het niet opmaken van klassementen 5v5 en 8v8
en het stimuleren van de clubs om de resultaten
van de jeugdploegen in de kantine en op de website niet te publiceren.
Het beperken van de gecumuleerde reistijd bij de
indeling van de reeksen van de jeugdcompetitie
5v5 en 8v8 door de invoering van reeksen van 8
ploegen
Het invoeren een verplichting van 50% speelgelegenheid bij 5v5 en 8v8 wedstrijden
Het streven naar uniformiteit van de spelreglementen bij de vier niveaus (elite, nationaal, provinciaal en gewestelijk).
Het samenstellen van reeksen voor de recreatieve
competitie (wedstrijden 5v5 en 8v8).
Het bespreken in geval van problemen bij het
samenstellen van de reeksen.
Het opmaken van de wedstrijdkalenders voor de
recreatieve competitie (wedstrijden 5v5 en 8v8).
Het opnieuw programmeren van alle uitgestelde
jeugdwedstrijden (eventueel op woensdagavond
in april en mei).
Het vereenvoudigen van de procedure om wedstrijden op een ander tijdstip/locatie te laten
plaatsvinden.
Het verlaten van de inschrijfperiode voor jeugdploegen.
Het opsturen van een flyer naar de club met
adviezen over het werven en behouden van leden.
Het organiseren van infosessies over ledenwerving- en behoud.
Het stimuleren van clubs om een samenwerkingsverband af te sluiten.
Het stimuleren van gemeentelijke overheden om
clubs te laten samenwerken op het gebied van
jeugdopleiding.
Het opmaken van een draaiboek betreffende het
afsluiten van een samenwerkingsverband.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014

seizoen 20142015

zie kalender
seizoen 2013 2014 (bijlagen 1
tot en met 6) en
seizoen 2014 2015

jan tot dec 2014

6
Strategische Doelstelling 4
Op 31/12/2015 worden de recreatieve voetbalactiviteiten op een efficiënte manier en op maat
van de
doelgroep georganiseerd.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 4.1.
Vanaf 01/07/2016 organiseert de VFV in elke
Vlaamse provincie (Antwerpen, Limburg, OostVlaanderen, West-Vlaanderen en de sportieve
provincie Brabant) een G-voetbalcompetitie met
per provincie minstens zes deelnemende ploegen.

-

-

-

O.D. 4.2.
Vanaf 01/01/2014 organiseert de VFV jaarlijks
minstens één voetbalactiviteit voor elke soort
handicap (fysiek, visueel, auditief).

-

O.D. 4.3.
Vanaf 01/07/2016 organiseert de VFV in elke
provincie minstens één recreatieve volwassenencompetitie.

-

-

-

O.D. 4.4.
Vanaf 01/01/2016 voetballen de bij de VFV aangesloten leden van 5 t.e.m. 12 jaar 100 extra uren
per jaar door middel van een georganiseerde
activiteit buiten de reguliere trainings- en wedstrijduren en dit onder toezicht van een gekwalificeerde trainer (minstens initiator voetbal of
bachelor/master L.O.).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het organiseren of ondersteunen van specifieke
G-voetbal evenementen per provincie/regio (o.a.
screeningstornooi, vakantiestages, voetbaldagen
in scholen, enz.).
Het aantonen van het belang van het ontwikkelen van G-voetbal via informatiesessies bij de
clubs.
Het promoten van het G-voetbal via brochure,
website, enz.
Het
samenbrengen
van
bestaande
Gvoetbalploegen met geïnteresseerde clubs.
Het stimuleren van clubs om samen te werken
met instellingen en mensen die beroepsmatig
met personen met een handicap werken.
Het opdoen van expertise wat betreft alle soorten
G-voetbal.
Het afsluiten van convenanten met Recreas en
Parantee.

jan tot dec 2014

Het in de mate van het mogelijke toepassen van
de wensen van de clubs i.v.m. veteranenvoetbal,
recreatief voetbal en futsal.
Het vereenvoudigen van de administratie voor
veteranenvoetbal, recreatief voetbal en futsal.
Het organiseren van provinciale voetbalactiviteiten voor veteranenvoetbal, recreatief voetbal en
futsal.
Het geven van een kwaliteitslabel aan de instanties die voetbalstages en voetbalacademies organiseren conform de kwaliteitscriteria.
Het jaarlijks minstens één keer bezoeken en
evalueren van de erkende voetbalstages en voetbalacademies.
Het organiseren van een jaarlijkse vergadering
met de verantwoordelijken van de erkende voetbalstages en voetbalacademies.
Het publiceren op de website van de erkende
kwaliteitsvolle voetbalstages.
Het ter beschikking stellen van een draaiboek aan
de clubs, privé-instanties en sportdiensten ter
organisatie van de voetbalstages en voetbalacademies.
Het ter beschikking stellen van een draaiboek aan
de clubs, privé-instanties en sportdiensten ter
organisatie van kindvriendelijke voetbaltornooien.
Het belonen van de clubs die naschoolse opvang
in samenwerking met school/gemeente voorzien.
Het aanmoedigen van de clubs om tijdens de
verlofperiodes kwaliteitsvolle voetbalstages te
organiseren.
Het aanmoedigen en ondersteunen van de clubs
om happenings “foot for friends” (voor U7-U11)
in de maand juni te organiseren.
Het aanmoedigen van de clubs om activiteiten op
(synthetische) velden tijdens de maanden juni en
juli te organiseren.
Het stimuleren en belonen van clubs die 2v2
festivals (i.p.v. 5v5) voor U6 organiseren.
Het aanmoedigen van de clubs om een samenwerkingsakkoord met futsalclubs te sluiten waardoor de kinderen in de winter futsal kunnen spelen.

jan tot dec 2014

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

7
-

-

-

-

Het promotioneel en inhoudelijk ondersteunen
van een aantal futsalinitiatieven die door clubs
georganiseerd worden .
Het opvolgen van een samenwerkingsconvenant
tussen SVS en VFV m.b.t. het uitwisselen van informatie en diensten.
Het organiseren van de finalewedstrijden van de
SVS-competitie.
Het voorzien van officiële scheidsrechters bij de
SVS-competitie.
Het erkennen van de centra voor deeltijds beroepsonderwijs die optie voetbal aanbieden.
Het organiseren van de Coca-Cola Cup in alle
Vlaamse Provincies, bestemd voor 6 tot 10 jarigen.
Het stimuleren van de clubs om een jeugdploeg
een voorwedstrijd van de 1ste ploeg te laten spelen.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

8
Basisopdracht 3 (BO3)
Organiseren van kaderopleidingen en bijscholingen
Basisopdracht 3.1
"Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van
de sportfederatie en de aangesloten clubs"
Strategische Doelstelling 5
Op 31/12/2016 zijn er meer dan 9.000 gekwalificeerde sporttechnische medewerkers in de
clubs werkzaam.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 5.1.
Tussen 01/01/2013 en 31/12/2016 worden 5.000
bijkomende veldtrainers (voetbal en indoor),
keepertrainers, physical trainers, TVJO’s, talentscouts, mental coaches en begeleiders G-voetbal
door VTS/VFV opgeleid.

-

-

-

-

-

-

-

Het halfjaarlijks organiseren van de opleiding
initiator (januari-mei en september-december).
Het tweejaarlijks organiseren van de opleiding
trainer A voetbal (Getuigschrift-A).
Het jaarlijks organiseren van de cursus Initiator
indoor.
Het organiseren van de opleiding Trainer B Indoor
Het tweejaarlijks organiseren van een doelmannenopleiding (niveau 2).
Het jaarlijks organiseren van de opleiding mental
coach: Elite Youth + Seniors (3 in voorjaar – 3 in
najaar
Het jaarlijks organiseren van de opleiding talentscout.
Het jaarlijks organiseren van de opleiding Gvoetbal begeleider.
Het voorzien van initiator-opleidingen in verschillende centra per provincie met een goede
geografische spreiding.
Het voorzien van initiator-opleidingen op verschillende dagen in de week.
Het voorzien van opleidingen (à la carte) in
regio’s met een lage graad van kwalificatie.
Het organiseren van promotieavonden met informatie over de trainersopleidingen.
Het maken van publiciteit via website en nieuwsflash naar club en gemeentelijke sportdienst.
Het garanderen van een lage instapdrempel voor
de opleiding initiator door het inschrijvingsgeld
zo laag mogelijk te houden.
Het informeren van de clubs over de verschillende subsidiëringmogelijkheden (VFV en gemeente).
Het organiseren van een promotiecampagne naar
ouders: "Ook mijn kind heeft recht op een gediplomeerde trainer".
Het belonen van clubs die gekwalificeerde trainers in dienst hebben.
Het organiseren van een promotie- en infocampagne naar studenten L.O. toe : "Trainer worden
tijdens mijn studies…”.
Het organiseren van de trainersopleidingen in de
hogescholen.
Het stimuleren van clubs om een billijke vergoeding aan gekwalificeerde trainers te betalen.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014
sep 2014 tot
mei 2015
jan tot mei 2014
jan tot juni
2014
nov 2013 tot
maa 2014
feb tot nov
2014
jan tot mei 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

sep 2013 tot jun
2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

9
Strategische Doelstelling 6
Op 01/06/2016 is de kwaliteit van de verschillende trainersopleidingen optimaal.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 6.1.
Op 01/06/2016 is 80% van de deelnemers tevreden
over de kwaliteit van de gevolgde opleiding.

-

-

-

-

O.D. 6.2.
Op 01/06/2016 is 80% van de deelnemers tevreden
over de kwaliteit van de begeleiding door mentoren en/of docenten tijdens hun stage (vanaf trainer UEFA-B).

-

-

-

-

O.D. 6.3.
Op 01/06/2016 is 80% van de docenten tevreden
over de kwaliteit van de docentenbegeleiding
door VTS/VFV.

-

-

-

-

-

Het aanbieden van videomateriaal ter ondersteuning van de syllabus (online en per DVD).
Het organiseren van meer praktijklessen en meer
ervaringsgericht leren (opleggen van een meer
praktijkgerichte aanpak van de docent).
Het oprichten van werkgroepen per opleiding die
vlot verwerkbaar cursusmateriaal maken.
Het aanpassen van de lesinhouden aan de allernieuwste inzichten rond (jeugd)voetbal.
Het integreren van nieuwe tendensen vanuit
andere sporttakken.
Het opmaken van specifieke profielen en competenties per trainersopleiding om daaraan beter de
lesinhouden aan te passen.
Het vaker bezoeken van modelclubs vanaf opleiding UEFA-B.
Het gebruiken van e-learning modules om bepaalde algemene vakken via zelfstudie te verwerken.
Het aanbieden van leslokalen en voetbalveld die
voldoen aan de criteria om kwaliteitsvolle opleiding te geven
Het aanleggen van een pool van door de VFV
erkende stagementoren.
Het opleiden van TVJO's tot goede mentoren die
instaan voor de begeleiding van de gediplomeerde trainer tijdens zijn stage.
Het voorzien van stagebegeleiding door de docenten of mentoren.
Het opleggen van bepaalde criteria vanaf UEFA-B
aan de trainer van de stageploeg.
Het verplichten dat de cursist zich maximaal
integreert in de club/ploeg waar hij zijn stage
volgt.
Het controleren of de uitvoering van de stage
effectief is gebeurd.
Het organiseren van duo-stages waardoor deelnemers elkaar kunnen evalueren en van elkaar
kunnen leren.
Het laten uitvoeren van hun stage in de topsportscholen, PJO en/of bij de nationale ploeg door
deelnemers UEFA-A Elite Youth.
Het afnemen van een “intake” gesprek bij een
beginnende docent.
Het intensief en individueel begeleiden van
beginnende docenten door middel van een persoonlijk opleidingsplan.
Het voorafgaand laten volgen van een opleiding
(conform lerarenopleiding) door potentiële docenten (inclusief observatiestage).
Het organiseren van inspectiebezoeken met
feedback.
Het aanleggen van een pool van docentenbegeleiders.
Het organiseren van een evaluatievergadering
met de docenten na iedere opleiding (kans op reflectie).
Het jaarlijks organiseren van een regionale docentenbijeenkomst.
Het jaarlijks organiseren van een docentenbijeenkomst per opleidingsniveau.
Het permanent monitoren van de docenten door
specifieke provinciale coördinatoren “trainersopleiding”.
Het extra begeleiden van de docenten ter voorbereiding van de praktijklessen.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
sep 2014 tot
mei 2015
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot mei 2014
jan tot mei 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot mei 2014
jan tot mei 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

10
-

Het organiseren van twee opleidingsweekends
per jaar voor de docenten.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

11
Strategische Doelstelling 7
Vanaf 01/01/2013 worden de sporttechnische verantwoordelijken van de VFV en de aangesloten clubs
jaarlijks voldoende bijgeschoold.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 7.1.
Vanaf 01/01/2013 volgt er jaarlijks minstens één
sporttechnisch medewerker per VFV-club minstens vijf uur sporttechnische bijscholing.

-

-

O.D. 7.2.
Vanaf 01/01/2013 volgt het sporttechnisch kader
van de VFV jaarlijks een sporttechnische bijscholing van minstens zes uur.

-

-

Het jaarlijks organiseren van een internationaal
VFV-colloquium.
Het aanmoedigen van Vlaamse gekwalificeerde
trainers om de door de KBVB georganiseerde
UEFA-B, UEFA-A en UEFA-PRO bijscholingen (15
uur per 3 jaar) te volgen om een geldige UEFAlicentie te behalen.
Het informeren van Vlaamse gekwalificeerde
trainers indien er een kwaliteitsvolle bijscholing
in Vlaanderen wordt georganiseerd.
Het organiseren van enquêtes bij de clubs om de
thema's te bepalen van de bijscholing.
Het op de hoogte brengen van de VFVsporttechnische medewerkers wanneer Bloso,
VSF of andere instanties sporttechnische bijscholingen voor hen organiseert.
Het verplichten van het VFV-sporttechnisch
personeel om jaarlijks minstens zes uur bijscholing te volgen.

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

Basisopdracht 3.2
"Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de
sportfederatie en de aangesloten clubs"
Strategische Doelstelling 8
Vanaf 01/01/2013 wordt het bestuurlijke en het administratieve kader van de VFV en de Clubs
jaarlijks
voldoende bijgeschoold.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 8.1.
Vanaf 01/01/2013 volgt minstens één bestuurslid
per VFV-club tweejaarlijks één administratieve /
managementsbijscholing van minstens drie uur.

-

-

-

O.D. 8.2.
Vanaf 01/01/2013 volgt het administratief kader
van de VFV jaarlijks minstens zes uur administratieve / managementsbijscholing.

-

-

Het maken van publiciteit voor de georganiseerde
bijscholingen op de website en via de nieuwsflash.
Het organiseren van kwaliteitsvolle managementsbijscholing voor de bestuursleden van de
clubs (vb. vergadertechnieken en het opmaken
van een beleidsplan).
Het organiseren van een specifieke bijscholing
voor de gerechtigde correspondent.
Het organiseren van enquêtes bij de clubs om de
thema's te bepalen van de bijscholing.
Het belonen indien de juiste bijscholing wordt
gevolgd.
Het aanbieden van specifieke managementopleidingen (met toekennen van een getuigschrift)
voor het bestuurlijk kader.
Het op de hoogte brengen van de VFV administratieve personeelsleden wanneer Bloso, VSF of
andere instanties bijscholingen voor hen organiseert.
Het verplichten van het VFV administratief kader
om jaarlijks minstens zes uur bijscholing te volgen.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014
jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

12
Basisopdracht 4 (BO4)
Begeleiding van de aangesloten sportclubs
en informatieopdracht uitvoeren
Basisopdracht 4.1
“Begeleiding inzake kwaliteitszorg”
Strategische Doelstelling 9
Op 31/12/2016 zijn er meer dan 9.000 gekwalificeerde sporttechnische medewerkers in de
clubs werkzaam.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 9.1.
Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de
clubs inzake kwaliteitszorg optimaal.

-

-

Het uitleggen van het belang van een kwalitatieve audit tijdens infoavonden.
Het ondersteunen van de clubs bij het indienen
van het subsidiedossier in het kader van de Facultatieve Opdracht Jeugdsport.
Het ondersteunen van de clubs wanneer de audit
wordt uitgevoerd.
Het aanbieden van ondersteuning na ontvangst
van het auditrapport.

jan tot dec 2014

Basisopdracht 4.2
“Begeleiding inzake sporttechnische werking”
Strategische Doelstelling 10
Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de clubs inzake sporttechnische werking optimaal.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 10.1.
Op 31/12/2015 is 80% van de TVJO’s en de jeugdtrainers tevreden over de sporttechnische ondersteuning die de VFV biedt.

-

-

-

-

-

O.D. 10.2.
Op 31/12/2016 zijn er 500 Vlaamse trainers aangesloten bij de trainersvereniging Belgian Football Coaches (BFC).

-

-

-

Het geven van praktijkgerichte infosessies in de
clubs rond de KBVB-opleidingsvisie (TVJOworkshops en Formafoots).
Het geven van een sporttechnische ondersteuning aan de clubs door middel van plaatsbezoeken.
Het opwaarderen van de taak van de TVJO binnen
de clubwerking door meer werkingssubsidies te
geven indien de club een gekwalificeerde TVJO in
dienst heeft.
Het belonen van de aanwezigheid tijdens TVJOworkshops en Formafoots binnen het systeem
van werkingssubsidies.
Het stimuleren en belonen van de toepassing van
de Panathlonverklaring in de club.
Het stimuleren van eliteclubs om jeugdopleidingen van omliggende clubs op een kwaliteitsvolle
manier te ondersteunen.
Het in de opleidingen voorstellen van BFC als
trainersvereniging waar alle Vlaamse trainers terecht kunnen voor juridische bijstand, voor meer
informatie om bijscholingen te volgen, voor meer
informatie over vakli-teratuur, enz.
Het promoten van het BFC lidmaatschap door
speciale VFV tarieven voor te stellen voor gekwalificeerde trainers, door een forum aan te bieden
tijdens wedstrijden van de nationale jeugdploegen, enz.
Het op de hoogte houden van de BFC activiteiten
via de nieuwsflash van de gediplomeerde trainers
Het organiseren van bijscholingen in samenwerking met BFC.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

13
Basisopdracht 4.3
“Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking”
Strategische Doelstelling 11
Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de clubs inzake bestuurs- en administratieve werking optimaal.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 11.1.
Op 31/12/2015 is 80% van de bestuursleden tevreden over de ondersteuning op bestuurs- en administratief vlak die de VFV biedt

-

-

-

-

Het optimaliseren van E-Kick-Off op maat van de
clubs.
Het organiseren van regionale (interactieve)
bijeenkomsten waar bestuursleden van de verschillende clubs aanwezig zijn.
Het aanbieden van gratis (interactieve) infoavonden voor bestuurders rond het gebruik van EKick-Off bondsreglementen, vzw's, verzekeringen, bescherming van vrijwilligers en andere specifieke thema's.
Het vereenvoudigen van de regels en administratie voor de clubs.
Het administratief vereenvoudigen van de organisatie van voetbaltornooien.
Het stimuleren van een goede relatie jeugd - en
hoofdbestuur door verankering van jeugdbestuur
in hoofdbestuur.
Het op de hoogte brengen van de clubs over
bestaande infosessies en campagnes georganiseerd door VSF in het kader van het Dynamoproject.

jan tot dec 2014

Basisopdracht 4.4
“Begeleiding inzake sportpromotionele werking”
Strategische Doelstelling 12
Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de clubs inzake sportpromotionele werking optimaal.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 12.1.
Op 31/12/2015 is 80% van de TVJO’s tevreden
over de sportpromotionele ondersteuning die de
VFV biedt.

-

-

-

Het opsturen van een flyer naar de club met
adviezen over het werven en behouden van leden.
Het ter beschikking stellen van draaiboeken ten
behoeve van de clubs met betrekking tot ledenwervingsacties.
Het organiseren van infosessies over ledenwerving- en behoud.

jan tot dec 2014

Basisopdracht 4. inf 1.
“Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs en hun leden”
Strategische Doelstelling 13
Op 31/12/2015 geeft de VFV aan haar clubs en leden voldoende informatie over het eigen beleid en de eigen organisatie.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 13.1.
Op 31/12/2015 is 80% van de leden tevreden over
de informatie die ze van de VFV krijgen over haar
werking (beleid en organisatie).

-

-

Het geven van voldoende informatie en opleiding
aan clubs en bestuursleden om het systeem "EKick-Off" optimaal te beheersen en te gebruiken.
Het via de VFV-website en de nieuwsflashes
doorspelen van informatie op het vlak van nieuwe reglementeringen, sportieve aandachtspunten
of wijzigingen en andere informatie die rechtstreeks alle clubs aan-belangen.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014

14
Basisopdracht 4. inf 2.
“Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren”
Strategische Doelstelling 14
Op 31/12/2015 verloopt de interne communicatie binnen de VFV optimaal.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 14.1.
Op 31/12/2015 is 80% van de leden tevreden over
de informatie die ze van de VFV krijgen over haar
werking (beleid en organisatie).

-

-

-

Het optimaal gebruik maken van diverse interne
communicatiekanalen zoals beleidsplan, jaarverslag, directiemededelingen, e-mail, intranet,
werkoverleg en personeelsbijeenkomsten.
Het overleggen tussen het bestuurlijk, administratief en technisch kader.
Het overleggen tussen de administratieve coördinator en de administratieve medewerkers.
Het overleggen tussen de sporttechnisch coördinator, de topsportcoördinator, de sporttechnisch
coördinator voor recreatieve sportbeoefening, de
coördinator voor de trainersopleidingen en de
andere sporttech-nische medewerkers.
Het halfjaarlijks samenbrengen van de leden van
de communicatiecommissie.
Het opmaken van een intern communicatieplan.

jan tot dec 2014

Strategische Doelstelling 15
Op 31/12/2015 verloopt de externe communicatie door de VFV optimaal.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 15.1.
Op 31/12/2015 is 80% van de leden (bestuursleden, spelers, scheidsrechters, trainers) tevreden
over de externe communicatie door de VFV.

-

-

-

-

-

Het halfjaarlijks samenbrengen van de leden van
de communicatiecommissie.
Het opmaken, evalueren en bijsturen van een
extern communicatieplan.
Het optimaal gebruik maken van diverse externe
communicatiekanalen zoals website, E-Kick-Off,
telefoon, e-mail en sociale media.
Het integreren van een efficiënte VFV-website in
de KBVB-website met een link naar een database
met de nieuwsflashes en met veel downloadmogelijkheden.
Het maandelijks opmaken van een nieuwsflash
die naar alle clubs/leden gemaild wordt, specifiek
op maat van TVJO, jeugdtrainers, gerechtigde
correspondent, managers, spelers, enz.
Het oprichten van een helpdesk voor iedereen
(telefonisch + FAQ-website + forum).
Het opstellen en verspreiden van VFVinfoborden in de clubs met aankondigingen van
het VFV-nieuws.
Het op de website in kaart brengen van het
Vlaamse voetballandschap (synthetische velden,
G-voetbal, centra trainersopleidingen, topsportscholen, clubs, clubs met een geldig auditverslag).

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014

15
Basisopdracht 5 (BO5)
Promoten van de eigen sporttak
Strategische Doelstelling 16
Op 31/03/2016 is de VFV nog steeds met dezelfde voorsprong de erkende Vlaamse sportfederatie met het grootste aantal actieve leden.
Operationele doelstellingen
Activiteiten - Acties
Timing
O.D. 16.1.
Op 31/03/2016 is het aantal actieve leden met
minstens 5% gestegen ten opzichte van
31/03/2014.

-

-

-

O.D. 16.2.
Op 31/03/2016 is het aantal actieve aangesloten
vrouwelijke leden met 25% gestegen ten opzichte
van 31/03/2014.

-

-

-

O.D. 16.3.
Op 31/12/2015 is er in 50 van 100 geselecteerde
Vlaamse scholen minstens één leerkracht L.O.
werkzaam die de opleidingsvisie van de VFV voor
voetbal op school toepast.

-

-

-

-

-

Het deelnemen aan sportbeurzen.
Het verschaffen van gratis toegang bij jeugdinterlands.
Het toepassen van een vermindering van de
toegangsprijs voor jeugdspelers voor de interlands A-ploeg.
Het opsturen van een flyer naar de club met
adviezen over het werven en behouden van leden.
Het ter beschikking stellen van draaiboeken ten
behoeve van de clubs met betrekking tot sportpromotionele acties.
Het organiseren van infosessies over ledenwerving- en behoud.
Het bekendmaken van initiatieven om van een
club een laagdrempelige voetbalclub te maken.
Het organiseren van mediacampagnes (persconferenties, affiches, film) met het oog op de promotie van het vrouwenvoetbal.
Het promoten van het vrouwenvoetbal in clubs,
sportdiensten en scholen (voornamelijk in het
basis- en kleuteronderwijs).
Het jaarlijks organiseren van de dag(en) van het
vrouwenvoetbal (vb. "breng een vriendin/zus
mee" en naar aanleiding van een vrouweninterland ).
Het organiseren van een voetbalstage voor meisjes.
Het bijeen brengen van goed functionerende
vrouwenclubs en hun adviezen bundelen.
Het organiseren van infosessies over hoe meisjesvoetbal te integreren in de reguliere club.
Het erkennen van meisjesvriendelijke clubs
d.m.v. een specifiek logo.
Het opstellen en verspreiden van een infobrochure over hoe voetbal tijdens de middagpauze
(speeltijden) organiseren.
Het organiseren van een bijscholing "voetbal
voor leerkrachten L.O." met bijzondere aandacht
voor aspect FUN.
Het afsluiten en opvolgen van een samenwerkingsconvenant tussen BVLO en VFV.
Het uitoefenen van politieke druk op de Vlaamse
overheid voor meer uren L.O. op school.
Het promoten van voetbal als "sporttak in de
kijker" (Bloso-project).
Het aanmoedigen van clubs om voetbalactiviteiten in de scholen te organiseren.
Het afsluiten van een overeenkomst met een
bedrijf dat goedkoper voetbalspecifiek materiaal
aan de scholen aanlevert.
Het organiseren van "Meet and Greets" in de
scholen in samenwerking met SVS.
Het aanmoedigen van clubs om hun materiaal/infrastructuur aan de omliggende scholen ter
beschikking te stellen.
Het promoten van het concept “naschoolse opvang op de voetbalclub” met steun van de gemeentelijke diensten of andere overheden.

Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

jan tot dec 2014

16
Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV)

17

More Related Content

Similar to VFV Actieplan 2014

Actieplan VFV basisopdrachten 2016
Actieplan VFV basisopdrachten 2016Actieplan VFV basisopdrachten 2016
Actieplan VFV basisopdrachten 2016
BelgianFootball
 
Leidraad voor de jeugdtrainer
Leidraad voor de jeugdtrainerLeidraad voor de jeugdtrainer
Leidraad voor de jeugdtrainer
fclanden
 
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbalKnvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Paul Geerars
 
Middenbouw
MiddenbouwMiddenbouw
Middenbouw
fclanden
 
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
BelgianFootball
 
Bovenbouw
BovenbouwBovenbouw
Bovenbouw
fclanden
 
Leidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspelerLeidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspeler
fclanden
 
Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013
Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013
Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013
dgeens
 
Onderbouw
OnderbouwOnderbouw
Onderbouw
fclanden
 
ALV HC Keramikos 8-sep-2011
ALV HC Keramikos 8-sep-2011ALV HC Keramikos 8-sep-2011
ALV HC Keramikos 8-sep-2011
Hockey Club Keramikos
 
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensNieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
BelgianFootball
 
Dug out 51-nl-l
Dug out 51-nl-lDug out 51-nl-l
Dug out 51-nl-l
Ricardo Luiz Pace
 

Similar to VFV Actieplan 2014 (12)

Actieplan VFV basisopdrachten 2016
Actieplan VFV basisopdrachten 2016Actieplan VFV basisopdrachten 2016
Actieplan VFV basisopdrachten 2016
 
Leidraad voor de jeugdtrainer
Leidraad voor de jeugdtrainerLeidraad voor de jeugdtrainer
Leidraad voor de jeugdtrainer
 
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbalKnvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
Knvb katern de voetbaltrainer 221 nieuwe pupillenvoetbal
 
Middenbouw
MiddenbouwMiddenbouw
Middenbouw
 
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
 
Bovenbouw
BovenbouwBovenbouw
Bovenbouw
 
Leidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspelerLeidraad voor de jeugdspeler
Leidraad voor de jeugdspeler
 
Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013
Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013
Sportbeleidsplan Knesselare 2008-2013
 
Onderbouw
OnderbouwOnderbouw
Onderbouw
 
ALV HC Keramikos 8-sep-2011
ALV HC Keramikos 8-sep-2011ALV HC Keramikos 8-sep-2011
ALV HC Keramikos 8-sep-2011
 
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensNieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
 
Dug out 51-nl-l
Dug out 51-nl-lDug out 51-nl-l
Dug out 51-nl-l
 

More from BelgianFootball

Code goed bestuur in vlaamse sporfederaties
Code goed bestuur in vlaamse sporfederatiesCode goed bestuur in vlaamse sporfederaties
Code goed bestuur in vlaamse sporfederaties
BelgianFootball
 
KBVB - Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen
KBVB - Eerste Rapport met betrekking tot TussenpersonenKBVB - Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen
KBVB - Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen
BelgianFootball
 
URBSFA - Premier rapport sur les Intermédiaires
URBSFA - Premier rapport sur les IntermédiairesURBSFA - Premier rapport sur les Intermédiaires
URBSFA - Premier rapport sur les Intermédiaires
BelgianFootball
 
Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020
Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020 Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020
Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020
BelgianFootball
 
UEFA Under-19 Championship Qualifying Round
UEFA Under-19 Championship Qualifying RoundUEFA Under-19 Championship Qualifying Round
UEFA Under-19 Championship Qualifying Round
BelgianFootball
 
U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016
U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016
U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016
BelgianFootball
 
Fanguide Andorre - Belgique
Fanguide Andorre - BelgiqueFanguide Andorre - Belgique
Fanguide Andorre - Belgique
BelgianFootball
 
Fanguide Andorra - België
Fanguide Andorra - BelgiëFanguide Andorra - België
Fanguide Andorra - België
BelgianFootball
 
Opleidingsvisie 2015 - 2016
Opleidingsvisie 2015 - 2016Opleidingsvisie 2015 - 2016
Opleidingsvisie 2015 - 2016
BelgianFootball
 
Fanguide Chypre - Belgique
Fanguide Chypre - BelgiqueFanguide Chypre - Belgique
Fanguide Chypre - Belgique
BelgianFootball
 
Fanguide Cyprus - België
Fanguide Cyprus - BelgiëFanguide Cyprus - België
Fanguide Cyprus - België
BelgianFootball
 
Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5
Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5
Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5
BelgianFootball
 
2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)
2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)
2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)
BelgianFootball
 
Fanguide Pays de Galles - Belgique
Fanguide Pays de Galles - BelgiqueFanguide Pays de Galles - Belgique
Fanguide Pays de Galles - Belgique
BelgianFootball
 
Fanguide Wales - België
Fanguide Wales - BelgiëFanguide Wales - België
Fanguide Wales - België
BelgianFootball
 
Fanguide France - Belgique
Fanguide France - BelgiqueFanguide France - Belgique
Fanguide France - Belgique
BelgianFootball
 
Fanguide Frankrijk - België
Fanguide Frankrijk - BelgiëFanguide Frankrijk - België
Fanguide Frankrijk - België
BelgianFootball
 
Fanguide Israel - Belgique
Fanguide Israel - BelgiqueFanguide Israel - Belgique
Fanguide Israel - Belgique
BelgianFootball
 
Fanguide Israël - België
Fanguide Israël - BelgiëFanguide Israël - België
Fanguide Israël - België
BelgianFootball
 
Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014
Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014
Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014
BelgianFootball
 

More from BelgianFootball (20)

Code goed bestuur in vlaamse sporfederaties
Code goed bestuur in vlaamse sporfederatiesCode goed bestuur in vlaamse sporfederaties
Code goed bestuur in vlaamse sporfederaties
 
KBVB - Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen
KBVB - Eerste Rapport met betrekking tot TussenpersonenKBVB - Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen
KBVB - Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen
 
URBSFA - Premier rapport sur les Intermédiaires
URBSFA - Premier rapport sur les IntermédiairesURBSFA - Premier rapport sur les Intermédiaires
URBSFA - Premier rapport sur les Intermédiaires
 
Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020
Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020 Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020
Voetbal Vlaanderen - Beleidsplan 2017-2020
 
UEFA Under-19 Championship Qualifying Round
UEFA Under-19 Championship Qualifying RoundUEFA Under-19 Championship Qualifying Round
UEFA Under-19 Championship Qualifying Round
 
U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016
U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016
U17 presskit Elite Round UEFA Championship 2016
 
Fanguide Andorre - Belgique
Fanguide Andorre - BelgiqueFanguide Andorre - Belgique
Fanguide Andorre - Belgique
 
Fanguide Andorra - België
Fanguide Andorra - BelgiëFanguide Andorra - België
Fanguide Andorra - België
 
Opleidingsvisie 2015 - 2016
Opleidingsvisie 2015 - 2016Opleidingsvisie 2015 - 2016
Opleidingsvisie 2015 - 2016
 
Fanguide Chypre - Belgique
Fanguide Chypre - BelgiqueFanguide Chypre - Belgique
Fanguide Chypre - Belgique
 
Fanguide Cyprus - België
Fanguide Cyprus - BelgiëFanguide Cyprus - België
Fanguide Cyprus - België
 
Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5
Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5
Croky Cup 2015-‘16 : rondes 1-5 / tours 1-5
 
2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)
2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)
2015-'16 | Beker Vrouwen / Coupe féminine (Ronde 1-4, Tours 1-4)
 
Fanguide Pays de Galles - Belgique
Fanguide Pays de Galles - BelgiqueFanguide Pays de Galles - Belgique
Fanguide Pays de Galles - Belgique
 
Fanguide Wales - België
Fanguide Wales - BelgiëFanguide Wales - België
Fanguide Wales - België
 
Fanguide France - Belgique
Fanguide France - BelgiqueFanguide France - Belgique
Fanguide France - Belgique
 
Fanguide Frankrijk - België
Fanguide Frankrijk - BelgiëFanguide Frankrijk - België
Fanguide Frankrijk - België
 
Fanguide Israel - Belgique
Fanguide Israel - BelgiqueFanguide Israel - Belgique
Fanguide Israel - Belgique
 
Fanguide Israël - België
Fanguide Israël - BelgiëFanguide Israël - België
Fanguide Israël - België
 
Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014
Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014
Press kit - U17 Qualifying Round - Belgium 2014
 

VFV Actieplan 2014

 • 2. Inleiding Het jaaractieplan 2014 kadert in het algemeen beleidsplan 2013-2016. In 2014 hopen we met de VOETBALFEDERATIE VLAANDEREN terug belangrijke stappen voorwaarts te zetten in onze werking. Onze degelijke processen willen we bestendigen, maar we zullen er ook naar streven om innoverend te zijn in onze werking. Meer nog dan tevoren willen we dicht bij onze spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en clubs. Staan. Het officiële voetbalseizoen loopt steeds van 1 juli tot en met 30 juni. Kalenders worden opgemaakt in de maanden voorafgaand aan het seizoenbegin. Activiteiten worden gepland … Acties worden permanent opgezet en bijgestuurd. In de praktijk is de VOETBALFEDERATIE VLAANDEREN van 1 januari tot en met 31 december in de weer met de organisatie en de optimalisatie van het voetbal in al zijn facetten en vormen. Dit betekent dat de informatie die we hier geven ook soms raakpunten heeft met het seizoen 2013-2014 en het seizoen 2014-2015 en dus soms het kalenderjaar 2014 overstijgt. De kalender van het seizoen 2014-2015 is uiteraard nog niet gemaakt, vermits het verloop van het huidige seizoen 2013-2014, bepalend is voor de praktische invulling van het volgende seizoen. De realisatie van ons beleid is een dagelijks werkpunt. Qua timing is dus bij onze operationele doelstellingen vaak vermeld van januari tot december. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) 2
 • 3. Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie Strategische Doelstelling 1 Vanaf 01/01/2013 worden de competities voor voetbal en futsal in alle Vlaamse provincies op een efficiënte manier georganiseerd (exclusief mannen eerste en tweede nationale voetbal en vrouwen BeNeLiga). Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 1.1. Vanaf 01/01/2013 vinden alle provinciale wedstrijden in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg op het vooraf bepaalde tijdstip en locatie plaats. - - - - - O.D. 1.2. Vanaf 01/01/2013 vinden alle provinciale wedstrijden in de sportieve provincie Brabant op het vooraf bepaalde tijdstip en locatie plaats. - - - - - Het voeren van besprekingen tussen clubs en provinciaal comité in geval van problemen bij het samenstellen van de provinciale reeksen. Het opmaken van provinciale wedstrijdkalenders in kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal. Het beheren en controleren van de kalenders en de wedstrijden in alle provinciale kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal (afgelastingen, opnieuw spelen van wedstrijden, aanpassen op basis van sancties, enz.) en het doorvoeren van aanpassingen op basis van disciplinaire en/of gerechtelijke beslissingen die invloed hebben op de provinciale kampioenschappen. Het opnieuw programmeren van alle uitgestelde jeugdwedstrijden (eventueel op woensdagavond in april en mei). Het vereenvoudigen van de procedure om wedstrijden op een ander tijdstip/locatie te laten plaatsvinden. Het voeren van besprekingen tussen clubs en provinciaal comité in geval van problemen bij het samenstellen van de reeksen in sportieve provincie Brabant. Het opmaken van wedstrijdkalenders in kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal in de sportieve provincie Brabant in samenwerking met de KBVB en ACFF. Het beheren en controleren van de kalenders en de wedstrijden in alle provinciale kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal (afgelastingen, opnieuw spelen van wedstrijden, aanpassen op basis van sancties, enz.) en het doorvoeren van aanpassingen op basis van disciplinaire en/of gerechtelijke beslissingen die invloed hebben op de provinciale kampioenschappen. Het opnieuw programmeren van alle uitgestelde jeugdwedstrijden (eventueel op woensdagavond in april en mei). Het vereenvoudigen van de procedure om wedstrijden op een ander tijdstip/locatie te laten plaatsvinden. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) Zie kalender seizoen 2013 2014 (bijlagen 1+2+3+4) en seizoen 2014 2015 Zie kalender seizoen 2013 2014 (bijlage 5) en seizoen 2014 – 2015 3
 • 4. O.D. 1.3. Vanaf 01/01/2013 vinden alle nationale wedstrijden op het vooraf bepaalde tijdstip en locatie plaats (exclusief mannen eerste en tweede nationale voetbal en vrouwen BeNeLiga). - - - O.D. 1.4. Vanaf 01/07/2013 wordt er tijdens alle 11v11 jeugdwedstrijden de nadruk gelegd op spelplezier en ontwikkelingskansen voor iedere speler conform de Panathlonverklaring en de KBVBopleidingsvisie. - - - - O.D. 1.5. Op 31/12/2015 is de sportinfrastructuur en de uitrusting voor de jeugdploegen in de clubs substantieel verbeterd. - - - O.D. 1.6. Op 31/12/2015 is het aantal kwaliteitsvolle synthetische velden in Vlaanderen met 50% verhoogd ten opzichte van 01/01/2013. - O.D. 1.7. Op 30/06/2016 is het aantal algemene forfaits bij de 11v11 jeugdcompetitie gehalveerd ten opzichte van 30/06/2012. - - - Het voeren van besprekingen tussen clubs en sportcomité (kalendercommissie) in geval van problemen bij het samenstellen van de reeksen van de nationale jeugdkampioenschappen, de nationale kampioenschappen in derde nationale afdeling en bevordering, het vrouwenvoetbal en het futsal. Het opmaken van wedstrijdkalenders in de nationale jeugdkampioenschappen, de nationale kampioenschappen in derde nationale afdeling en bevordering, het vrouwenvoetbal en het futsal in samenwerking met de KBVB en ACFF. Het beheren en controleren van de kalenders en de wedstrijden in alle nationale kampioenschappen voor mannen, vrouwen, jeugd en futsal (afgelastingen, opnieuw spelen van wedstrijden, aanpassen op basis van sancties, enz.) en het doorvoeren van aanpassingen op basis van disciplinaire en/of gerechtelijke beslissingen die invloed hebben op de nationale kampioenschappen.. Het blijvend aanbieden van jeugdkampioenschappen zonder stijgen en dalen. Het indelen van de jeugdkampioenschappen in elite, interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk niveau op basis van kwaliteitscriteria die op een objectieve, valide en nauwkeurige manier gemeten worden (afschaffen van bijzondere en semiprovinciale reeksen). Het beperken van de verplaatsingen door reeksen van 8 ploegen. Het streven naar uniformiteit van de spelreglementen bij de vier niveaus (elite, nationaal, provinciaal en gewestelijk). Het verplichting (tot en met U17) van 50% speelgelegenheid: de jeugdtrainer moet zijn wisselspelers inbrengen na een time out halverwege eerste en tweede helft (afschaffen van de vliegende vervanging). Tijdens de winterstop de mogelijkheid voorzien om reeksen van 8 te herschikken (algemene forfait, te heterogene reeksen) Het stimuleren van clubs, gemeentelijke en provinciale overheden om te investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur (vb. synthetische velden). Het stimuleren van de clubs om de voetbalinfrastructuur (voetbalveld, sporthal) van de scholen te gebruiken. Het stimuleren van de clubs om te investeren in veilige en kwaliteitsvolle uitrusting. Het stimuleren van clubs om verplaatsbare doelen zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden te verankeren. Het inventariseren van de locatie van de huidige synthetische velden om de blinde vlekken in Vlaanderen in kaart te brengen. Het stimuleren van clubs en overheden (gemeentelijke, provinciale en Vlaamse) om te investeren in synthetische velden. Het verlaten van de inschrijfperiode voor jeugdploegen. Het stimuleren van clubs om een samenwerkingsverband af te sluiten. Het aanbieden van een alternatieve 8v8 competitie vanaf U14 Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) Zie kalender seizoen 2013 2014 (bijlage 6) en seizoen 2014 – 2015 jan tot dec 2014 vanaf seizoen 2014-2015 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 4
 • 5. Strategische Doelstelling 2 Op 31/12/2015 worden alle officiële 11v11 wedstrijden door optimaal opgeleide scheidsrechters geleid. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 2.1. Op 31/12/2015 worden alle officiële 11v11 wedstrijden door een officiële scheidsrechter geleid. - - O.D. 2.2. Op 31/12/2015 is 80% van de scheidsrechters tevreden over de kwaliteit van de opleiding en begeleiding. - - - Het voeren van informatiecampagnes ter rekrutering van scheidsrechters door de provinciale scheidsrechterscommissies (media, folders, internet, enz.). Het effectief bestraffen van agressie tegen scheidsrechters en deze straffen zoveel mogelijk binnen de bevoegde comités uniformiseren. Het integreren van de scheidsrechtersrol in jeugdtrainingen tijdens de trainersopleiding. Het geven van een billijke vergoeding aan de scheidsrechters. Het organiseren van kwaliteitsvolle opleidingen door de verschillende 'provinciale scheidrechterscommis-sies (PSC) voor beginnende scheidsrechters. Het organiseren van kwaliteitsvolle vervolmakingscursussen aan gevorderde scheidsrechters. Het begeleiden van scheidsrechters door meer pedagogisch geschoolde instructeurs (ook op mentaal vlak). Het verbeteren van de ontvangst bij/door de club (cfr. nr. 31 betreffende ombudsman). Het beter begeleiden (o.a. peterschap, contactmomenten) van de beginnende scheidsrechter. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 5
 • 6. Basisopdracht 2 (BO2) Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Strategische Doelstelling 3 Vanaf 01/07/2013 worden alle 5v5 en 8v8 wedstrijden op een efficiënte en kindvriendelijke manier georganiseerd. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 3.1. Vanaf 01/07/2013 wordt er tijdens alle 5v5 en 8v8 wedstrijden de nadruk gelegd op spelplezier en ontwikkelingskansen voor iedere speler conform de Panathlonverklaring en de KBVBopleidingsvisie. - - - O.D. 3.2. Vanaf 01/01/2013 vinden alle 5v5 en 8v8 wedstrijden op het vooraf bepaalde tijdstip en locatie plaats. - - O.D. 3.3. Op 30/06/2016 is het aantal algemene forfaits bij de recreatieve 5v5 en 8v8 jeugdcompetitie gehalveerd ten opzichte van 30/06/2012. - - - Het niet opmaken van klassementen 5v5 en 8v8 en het stimuleren van de clubs om de resultaten van de jeugdploegen in de kantine en op de website niet te publiceren. Het beperken van de gecumuleerde reistijd bij de indeling van de reeksen van de jeugdcompetitie 5v5 en 8v8 door de invoering van reeksen van 8 ploegen Het invoeren een verplichting van 50% speelgelegenheid bij 5v5 en 8v8 wedstrijden Het streven naar uniformiteit van de spelreglementen bij de vier niveaus (elite, nationaal, provinciaal en gewestelijk). Het samenstellen van reeksen voor de recreatieve competitie (wedstrijden 5v5 en 8v8). Het bespreken in geval van problemen bij het samenstellen van de reeksen. Het opmaken van de wedstrijdkalenders voor de recreatieve competitie (wedstrijden 5v5 en 8v8). Het opnieuw programmeren van alle uitgestelde jeugdwedstrijden (eventueel op woensdagavond in april en mei). Het vereenvoudigen van de procedure om wedstrijden op een ander tijdstip/locatie te laten plaatsvinden. Het verlaten van de inschrijfperiode voor jeugdploegen. Het opsturen van een flyer naar de club met adviezen over het werven en behouden van leden. Het organiseren van infosessies over ledenwerving- en behoud. Het stimuleren van clubs om een samenwerkingsverband af te sluiten. Het stimuleren van gemeentelijke overheden om clubs te laten samenwerken op het gebied van jeugdopleiding. Het opmaken van een draaiboek betreffende het afsluiten van een samenwerkingsverband. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 seizoen 20142015 zie kalender seizoen 2013 2014 (bijlagen 1 tot en met 6) en seizoen 2014 2015 jan tot dec 2014 6
 • 7. Strategische Doelstelling 4 Op 31/12/2015 worden de recreatieve voetbalactiviteiten op een efficiënte manier en op maat van de doelgroep georganiseerd. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 4.1. Vanaf 01/07/2016 organiseert de VFV in elke Vlaamse provincie (Antwerpen, Limburg, OostVlaanderen, West-Vlaanderen en de sportieve provincie Brabant) een G-voetbalcompetitie met per provincie minstens zes deelnemende ploegen. - - - O.D. 4.2. Vanaf 01/01/2014 organiseert de VFV jaarlijks minstens één voetbalactiviteit voor elke soort handicap (fysiek, visueel, auditief). - O.D. 4.3. Vanaf 01/07/2016 organiseert de VFV in elke provincie minstens één recreatieve volwassenencompetitie. - - - O.D. 4.4. Vanaf 01/01/2016 voetballen de bij de VFV aangesloten leden van 5 t.e.m. 12 jaar 100 extra uren per jaar door middel van een georganiseerde activiteit buiten de reguliere trainings- en wedstrijduren en dit onder toezicht van een gekwalificeerde trainer (minstens initiator voetbal of bachelor/master L.O.). - - - - - - - - - Het organiseren of ondersteunen van specifieke G-voetbal evenementen per provincie/regio (o.a. screeningstornooi, vakantiestages, voetbaldagen in scholen, enz.). Het aantonen van het belang van het ontwikkelen van G-voetbal via informatiesessies bij de clubs. Het promoten van het G-voetbal via brochure, website, enz. Het samenbrengen van bestaande Gvoetbalploegen met geïnteresseerde clubs. Het stimuleren van clubs om samen te werken met instellingen en mensen die beroepsmatig met personen met een handicap werken. Het opdoen van expertise wat betreft alle soorten G-voetbal. Het afsluiten van convenanten met Recreas en Parantee. jan tot dec 2014 Het in de mate van het mogelijke toepassen van de wensen van de clubs i.v.m. veteranenvoetbal, recreatief voetbal en futsal. Het vereenvoudigen van de administratie voor veteranenvoetbal, recreatief voetbal en futsal. Het organiseren van provinciale voetbalactiviteiten voor veteranenvoetbal, recreatief voetbal en futsal. Het geven van een kwaliteitslabel aan de instanties die voetbalstages en voetbalacademies organiseren conform de kwaliteitscriteria. Het jaarlijks minstens één keer bezoeken en evalueren van de erkende voetbalstages en voetbalacademies. Het organiseren van een jaarlijkse vergadering met de verantwoordelijken van de erkende voetbalstages en voetbalacademies. Het publiceren op de website van de erkende kwaliteitsvolle voetbalstages. Het ter beschikking stellen van een draaiboek aan de clubs, privé-instanties en sportdiensten ter organisatie van de voetbalstages en voetbalacademies. Het ter beschikking stellen van een draaiboek aan de clubs, privé-instanties en sportdiensten ter organisatie van kindvriendelijke voetbaltornooien. Het belonen van de clubs die naschoolse opvang in samenwerking met school/gemeente voorzien. Het aanmoedigen van de clubs om tijdens de verlofperiodes kwaliteitsvolle voetbalstages te organiseren. Het aanmoedigen en ondersteunen van de clubs om happenings “foot for friends” (voor U7-U11) in de maand juni te organiseren. Het aanmoedigen van de clubs om activiteiten op (synthetische) velden tijdens de maanden juni en juli te organiseren. Het stimuleren en belonen van clubs die 2v2 festivals (i.p.v. 5v5) voor U6 organiseren. Het aanmoedigen van de clubs om een samenwerkingsakkoord met futsalclubs te sluiten waardoor de kinderen in de winter futsal kunnen spelen. jan tot dec 2014 Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 7
 • 8. - - - - Het promotioneel en inhoudelijk ondersteunen van een aantal futsalinitiatieven die door clubs georganiseerd worden . Het opvolgen van een samenwerkingsconvenant tussen SVS en VFV m.b.t. het uitwisselen van informatie en diensten. Het organiseren van de finalewedstrijden van de SVS-competitie. Het voorzien van officiële scheidsrechters bij de SVS-competitie. Het erkennen van de centra voor deeltijds beroepsonderwijs die optie voetbal aanbieden. Het organiseren van de Coca-Cola Cup in alle Vlaamse Provincies, bestemd voor 6 tot 10 jarigen. Het stimuleren van de clubs om een jeugdploeg een voorwedstrijd van de 1ste ploeg te laten spelen. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) 8
 • 9. Basisopdracht 3 (BO3) Organiseren van kaderopleidingen en bijscholingen Basisopdracht 3.1 "Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubs" Strategische Doelstelling 5 Op 31/12/2016 zijn er meer dan 9.000 gekwalificeerde sporttechnische medewerkers in de clubs werkzaam. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 5.1. Tussen 01/01/2013 en 31/12/2016 worden 5.000 bijkomende veldtrainers (voetbal en indoor), keepertrainers, physical trainers, TVJO’s, talentscouts, mental coaches en begeleiders G-voetbal door VTS/VFV opgeleid. - - - - - - - Het halfjaarlijks organiseren van de opleiding initiator (januari-mei en september-december). Het tweejaarlijks organiseren van de opleiding trainer A voetbal (Getuigschrift-A). Het jaarlijks organiseren van de cursus Initiator indoor. Het organiseren van de opleiding Trainer B Indoor Het tweejaarlijks organiseren van een doelmannenopleiding (niveau 2). Het jaarlijks organiseren van de opleiding mental coach: Elite Youth + Seniors (3 in voorjaar – 3 in najaar Het jaarlijks organiseren van de opleiding talentscout. Het jaarlijks organiseren van de opleiding Gvoetbal begeleider. Het voorzien van initiator-opleidingen in verschillende centra per provincie met een goede geografische spreiding. Het voorzien van initiator-opleidingen op verschillende dagen in de week. Het voorzien van opleidingen (à la carte) in regio’s met een lage graad van kwalificatie. Het organiseren van promotieavonden met informatie over de trainersopleidingen. Het maken van publiciteit via website en nieuwsflash naar club en gemeentelijke sportdienst. Het garanderen van een lage instapdrempel voor de opleiding initiator door het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden. Het informeren van de clubs over de verschillende subsidiëringmogelijkheden (VFV en gemeente). Het organiseren van een promotiecampagne naar ouders: "Ook mijn kind heeft recht op een gediplomeerde trainer". Het belonen van clubs die gekwalificeerde trainers in dienst hebben. Het organiseren van een promotie- en infocampagne naar studenten L.O. toe : "Trainer worden tijdens mijn studies…”. Het organiseren van de trainersopleidingen in de hogescholen. Het stimuleren van clubs om een billijke vergoeding aan gekwalificeerde trainers te betalen. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 sep 2014 tot mei 2015 jan tot mei 2014 jan tot juni 2014 nov 2013 tot maa 2014 feb tot nov 2014 jan tot mei 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 sep 2013 tot jun 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 9
 • 10. Strategische Doelstelling 6 Op 01/06/2016 is de kwaliteit van de verschillende trainersopleidingen optimaal. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 6.1. Op 01/06/2016 is 80% van de deelnemers tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. - - - - O.D. 6.2. Op 01/06/2016 is 80% van de deelnemers tevreden over de kwaliteit van de begeleiding door mentoren en/of docenten tijdens hun stage (vanaf trainer UEFA-B). - - - - O.D. 6.3. Op 01/06/2016 is 80% van de docenten tevreden over de kwaliteit van de docentenbegeleiding door VTS/VFV. - - - - - Het aanbieden van videomateriaal ter ondersteuning van de syllabus (online en per DVD). Het organiseren van meer praktijklessen en meer ervaringsgericht leren (opleggen van een meer praktijkgerichte aanpak van de docent). Het oprichten van werkgroepen per opleiding die vlot verwerkbaar cursusmateriaal maken. Het aanpassen van de lesinhouden aan de allernieuwste inzichten rond (jeugd)voetbal. Het integreren van nieuwe tendensen vanuit andere sporttakken. Het opmaken van specifieke profielen en competenties per trainersopleiding om daaraan beter de lesinhouden aan te passen. Het vaker bezoeken van modelclubs vanaf opleiding UEFA-B. Het gebruiken van e-learning modules om bepaalde algemene vakken via zelfstudie te verwerken. Het aanbieden van leslokalen en voetbalveld die voldoen aan de criteria om kwaliteitsvolle opleiding te geven Het aanleggen van een pool van door de VFV erkende stagementoren. Het opleiden van TVJO's tot goede mentoren die instaan voor de begeleiding van de gediplomeerde trainer tijdens zijn stage. Het voorzien van stagebegeleiding door de docenten of mentoren. Het opleggen van bepaalde criteria vanaf UEFA-B aan de trainer van de stageploeg. Het verplichten dat de cursist zich maximaal integreert in de club/ploeg waar hij zijn stage volgt. Het controleren of de uitvoering van de stage effectief is gebeurd. Het organiseren van duo-stages waardoor deelnemers elkaar kunnen evalueren en van elkaar kunnen leren. Het laten uitvoeren van hun stage in de topsportscholen, PJO en/of bij de nationale ploeg door deelnemers UEFA-A Elite Youth. Het afnemen van een “intake” gesprek bij een beginnende docent. Het intensief en individueel begeleiden van beginnende docenten door middel van een persoonlijk opleidingsplan. Het voorafgaand laten volgen van een opleiding (conform lerarenopleiding) door potentiële docenten (inclusief observatiestage). Het organiseren van inspectiebezoeken met feedback. Het aanleggen van een pool van docentenbegeleiders. Het organiseren van een evaluatievergadering met de docenten na iedere opleiding (kans op reflectie). Het jaarlijks organiseren van een regionale docentenbijeenkomst. Het jaarlijks organiseren van een docentenbijeenkomst per opleidingsniveau. Het permanent monitoren van de docenten door specifieke provinciale coördinatoren “trainersopleiding”. Het extra begeleiden van de docenten ter voorbereiding van de praktijklessen. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 sep 2014 tot mei 2015 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot mei 2014 jan tot mei 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot mei 2014 jan tot mei 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 10
 • 11. - Het organiseren van twee opleidingsweekends per jaar voor de docenten. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) 11
 • 12. Strategische Doelstelling 7 Vanaf 01/01/2013 worden de sporttechnische verantwoordelijken van de VFV en de aangesloten clubs jaarlijks voldoende bijgeschoold. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 7.1. Vanaf 01/01/2013 volgt er jaarlijks minstens één sporttechnisch medewerker per VFV-club minstens vijf uur sporttechnische bijscholing. - - O.D. 7.2. Vanaf 01/01/2013 volgt het sporttechnisch kader van de VFV jaarlijks een sporttechnische bijscholing van minstens zes uur. - - Het jaarlijks organiseren van een internationaal VFV-colloquium. Het aanmoedigen van Vlaamse gekwalificeerde trainers om de door de KBVB georganiseerde UEFA-B, UEFA-A en UEFA-PRO bijscholingen (15 uur per 3 jaar) te volgen om een geldige UEFAlicentie te behalen. Het informeren van Vlaamse gekwalificeerde trainers indien er een kwaliteitsvolle bijscholing in Vlaanderen wordt georganiseerd. Het organiseren van enquêtes bij de clubs om de thema's te bepalen van de bijscholing. Het op de hoogte brengen van de VFVsporttechnische medewerkers wanneer Bloso, VSF of andere instanties sporttechnische bijscholingen voor hen organiseert. Het verplichten van het VFV-sporttechnisch personeel om jaarlijks minstens zes uur bijscholing te volgen. jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 Basisopdracht 3.2 "Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de sportfederatie en de aangesloten clubs" Strategische Doelstelling 8 Vanaf 01/01/2013 wordt het bestuurlijke en het administratieve kader van de VFV en de Clubs jaarlijks voldoende bijgeschoold. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 8.1. Vanaf 01/01/2013 volgt minstens één bestuurslid per VFV-club tweejaarlijks één administratieve / managementsbijscholing van minstens drie uur. - - - O.D. 8.2. Vanaf 01/01/2013 volgt het administratief kader van de VFV jaarlijks minstens zes uur administratieve / managementsbijscholing. - - Het maken van publiciteit voor de georganiseerde bijscholingen op de website en via de nieuwsflash. Het organiseren van kwaliteitsvolle managementsbijscholing voor de bestuursleden van de clubs (vb. vergadertechnieken en het opmaken van een beleidsplan). Het organiseren van een specifieke bijscholing voor de gerechtigde correspondent. Het organiseren van enquêtes bij de clubs om de thema's te bepalen van de bijscholing. Het belonen indien de juiste bijscholing wordt gevolgd. Het aanbieden van specifieke managementopleidingen (met toekennen van een getuigschrift) voor het bestuurlijk kader. Het op de hoogte brengen van de VFV administratieve personeelsleden wanneer Bloso, VSF of andere instanties bijscholingen voor hen organiseert. Het verplichten van het VFV administratief kader om jaarlijks minstens zes uur bijscholing te volgen. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 12
 • 13. Basisopdracht 4 (BO4) Begeleiding van de aangesloten sportclubs en informatieopdracht uitvoeren Basisopdracht 4.1 “Begeleiding inzake kwaliteitszorg” Strategische Doelstelling 9 Op 31/12/2016 zijn er meer dan 9.000 gekwalificeerde sporttechnische medewerkers in de clubs werkzaam. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 9.1. Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de clubs inzake kwaliteitszorg optimaal. - - Het uitleggen van het belang van een kwalitatieve audit tijdens infoavonden. Het ondersteunen van de clubs bij het indienen van het subsidiedossier in het kader van de Facultatieve Opdracht Jeugdsport. Het ondersteunen van de clubs wanneer de audit wordt uitgevoerd. Het aanbieden van ondersteuning na ontvangst van het auditrapport. jan tot dec 2014 Basisopdracht 4.2 “Begeleiding inzake sporttechnische werking” Strategische Doelstelling 10 Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de clubs inzake sporttechnische werking optimaal. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 10.1. Op 31/12/2015 is 80% van de TVJO’s en de jeugdtrainers tevreden over de sporttechnische ondersteuning die de VFV biedt. - - - - - O.D. 10.2. Op 31/12/2016 zijn er 500 Vlaamse trainers aangesloten bij de trainersvereniging Belgian Football Coaches (BFC). - - - Het geven van praktijkgerichte infosessies in de clubs rond de KBVB-opleidingsvisie (TVJOworkshops en Formafoots). Het geven van een sporttechnische ondersteuning aan de clubs door middel van plaatsbezoeken. Het opwaarderen van de taak van de TVJO binnen de clubwerking door meer werkingssubsidies te geven indien de club een gekwalificeerde TVJO in dienst heeft. Het belonen van de aanwezigheid tijdens TVJOworkshops en Formafoots binnen het systeem van werkingssubsidies. Het stimuleren en belonen van de toepassing van de Panathlonverklaring in de club. Het stimuleren van eliteclubs om jeugdopleidingen van omliggende clubs op een kwaliteitsvolle manier te ondersteunen. Het in de opleidingen voorstellen van BFC als trainersvereniging waar alle Vlaamse trainers terecht kunnen voor juridische bijstand, voor meer informatie om bijscholingen te volgen, voor meer informatie over vakli-teratuur, enz. Het promoten van het BFC lidmaatschap door speciale VFV tarieven voor te stellen voor gekwalificeerde trainers, door een forum aan te bieden tijdens wedstrijden van de nationale jeugdploegen, enz. Het op de hoogte houden van de BFC activiteiten via de nieuwsflash van de gediplomeerde trainers Het organiseren van bijscholingen in samenwerking met BFC. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 13
 • 14. Basisopdracht 4.3 “Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking” Strategische Doelstelling 11 Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de clubs inzake bestuurs- en administratieve werking optimaal. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 11.1. Op 31/12/2015 is 80% van de bestuursleden tevreden over de ondersteuning op bestuurs- en administratief vlak die de VFV biedt - - - - Het optimaliseren van E-Kick-Off op maat van de clubs. Het organiseren van regionale (interactieve) bijeenkomsten waar bestuursleden van de verschillende clubs aanwezig zijn. Het aanbieden van gratis (interactieve) infoavonden voor bestuurders rond het gebruik van EKick-Off bondsreglementen, vzw's, verzekeringen, bescherming van vrijwilligers en andere specifieke thema's. Het vereenvoudigen van de regels en administratie voor de clubs. Het administratief vereenvoudigen van de organisatie van voetbaltornooien. Het stimuleren van een goede relatie jeugd - en hoofdbestuur door verankering van jeugdbestuur in hoofdbestuur. Het op de hoogte brengen van de clubs over bestaande infosessies en campagnes georganiseerd door VSF in het kader van het Dynamoproject. jan tot dec 2014 Basisopdracht 4.4 “Begeleiding inzake sportpromotionele werking” Strategische Doelstelling 12 Op 31/12/2015 verloopt de begeleiding van de clubs inzake sportpromotionele werking optimaal. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 12.1. Op 31/12/2015 is 80% van de TVJO’s tevreden over de sportpromotionele ondersteuning die de VFV biedt. - - - Het opsturen van een flyer naar de club met adviezen over het werven en behouden van leden. Het ter beschikking stellen van draaiboeken ten behoeve van de clubs met betrekking tot ledenwervingsacties. Het organiseren van infosessies over ledenwerving- en behoud. jan tot dec 2014 Basisopdracht 4. inf 1. “Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs en hun leden” Strategische Doelstelling 13 Op 31/12/2015 geeft de VFV aan haar clubs en leden voldoende informatie over het eigen beleid en de eigen organisatie. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 13.1. Op 31/12/2015 is 80% van de leden tevreden over de informatie die ze van de VFV krijgen over haar werking (beleid en organisatie). - - Het geven van voldoende informatie en opleiding aan clubs en bestuursleden om het systeem "EKick-Off" optimaal te beheersen en te gebruiken. Het via de VFV-website en de nieuwsflashes doorspelen van informatie op het vlak van nieuwe reglementeringen, sportieve aandachtspunten of wijzigingen en andere informatie die rechtstreeks alle clubs aan-belangen. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 14
 • 15. Basisopdracht 4. inf 2. “Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren” Strategische Doelstelling 14 Op 31/12/2015 verloopt de interne communicatie binnen de VFV optimaal. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 14.1. Op 31/12/2015 is 80% van de leden tevreden over de informatie die ze van de VFV krijgen over haar werking (beleid en organisatie). - - - Het optimaal gebruik maken van diverse interne communicatiekanalen zoals beleidsplan, jaarverslag, directiemededelingen, e-mail, intranet, werkoverleg en personeelsbijeenkomsten. Het overleggen tussen het bestuurlijk, administratief en technisch kader. Het overleggen tussen de administratieve coördinator en de administratieve medewerkers. Het overleggen tussen de sporttechnisch coördinator, de topsportcoördinator, de sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening, de coördinator voor de trainersopleidingen en de andere sporttech-nische medewerkers. Het halfjaarlijks samenbrengen van de leden van de communicatiecommissie. Het opmaken van een intern communicatieplan. jan tot dec 2014 Strategische Doelstelling 15 Op 31/12/2015 verloopt de externe communicatie door de VFV optimaal. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 15.1. Op 31/12/2015 is 80% van de leden (bestuursleden, spelers, scheidsrechters, trainers) tevreden over de externe communicatie door de VFV. - - - - - Het halfjaarlijks samenbrengen van de leden van de communicatiecommissie. Het opmaken, evalueren en bijsturen van een extern communicatieplan. Het optimaal gebruik maken van diverse externe communicatiekanalen zoals website, E-Kick-Off, telefoon, e-mail en sociale media. Het integreren van een efficiënte VFV-website in de KBVB-website met een link naar een database met de nieuwsflashes en met veel downloadmogelijkheden. Het maandelijks opmaken van een nieuwsflash die naar alle clubs/leden gemaild wordt, specifiek op maat van TVJO, jeugdtrainers, gerechtigde correspondent, managers, spelers, enz. Het oprichten van een helpdesk voor iedereen (telefonisch + FAQ-website + forum). Het opstellen en verspreiden van VFVinfoborden in de clubs met aankondigingen van het VFV-nieuws. Het op de website in kaart brengen van het Vlaamse voetballandschap (synthetische velden, G-voetbal, centra trainersopleidingen, topsportscholen, clubs, clubs met een geldig auditverslag). Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 15
 • 16. Basisopdracht 5 (BO5) Promoten van de eigen sporttak Strategische Doelstelling 16 Op 31/03/2016 is de VFV nog steeds met dezelfde voorsprong de erkende Vlaamse sportfederatie met het grootste aantal actieve leden. Operationele doelstellingen Activiteiten - Acties Timing O.D. 16.1. Op 31/03/2016 is het aantal actieve leden met minstens 5% gestegen ten opzichte van 31/03/2014. - - - O.D. 16.2. Op 31/03/2016 is het aantal actieve aangesloten vrouwelijke leden met 25% gestegen ten opzichte van 31/03/2014. - - - O.D. 16.3. Op 31/12/2015 is er in 50 van 100 geselecteerde Vlaamse scholen minstens één leerkracht L.O. werkzaam die de opleidingsvisie van de VFV voor voetbal op school toepast. - - - - - Het deelnemen aan sportbeurzen. Het verschaffen van gratis toegang bij jeugdinterlands. Het toepassen van een vermindering van de toegangsprijs voor jeugdspelers voor de interlands A-ploeg. Het opsturen van een flyer naar de club met adviezen over het werven en behouden van leden. Het ter beschikking stellen van draaiboeken ten behoeve van de clubs met betrekking tot sportpromotionele acties. Het organiseren van infosessies over ledenwerving- en behoud. Het bekendmaken van initiatieven om van een club een laagdrempelige voetbalclub te maken. Het organiseren van mediacampagnes (persconferenties, affiches, film) met het oog op de promotie van het vrouwenvoetbal. Het promoten van het vrouwenvoetbal in clubs, sportdiensten en scholen (voornamelijk in het basis- en kleuteronderwijs). Het jaarlijks organiseren van de dag(en) van het vrouwenvoetbal (vb. "breng een vriendin/zus mee" en naar aanleiding van een vrouweninterland ). Het organiseren van een voetbalstage voor meisjes. Het bijeen brengen van goed functionerende vrouwenclubs en hun adviezen bundelen. Het organiseren van infosessies over hoe meisjesvoetbal te integreren in de reguliere club. Het erkennen van meisjesvriendelijke clubs d.m.v. een specifiek logo. Het opstellen en verspreiden van een infobrochure over hoe voetbal tijdens de middagpauze (speeltijden) organiseren. Het organiseren van een bijscholing "voetbal voor leerkrachten L.O." met bijzondere aandacht voor aspect FUN. Het afsluiten en opvolgen van een samenwerkingsconvenant tussen BVLO en VFV. Het uitoefenen van politieke druk op de Vlaamse overheid voor meer uren L.O. op school. Het promoten van voetbal als "sporttak in de kijker" (Bloso-project). Het aanmoedigen van clubs om voetbalactiviteiten in de scholen te organiseren. Het afsluiten van een overeenkomst met een bedrijf dat goedkoper voetbalspecifiek materiaal aan de scholen aanlevert. Het organiseren van "Meet and Greets" in de scholen in samenwerking met SVS. Het aanmoedigen van clubs om hun materiaal/infrastructuur aan de omliggende scholen ter beschikking te stellen. Het promoten van het concept “naschoolse opvang op de voetbalclub” met steun van de gemeentelijke diensten of andere overheden. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 jan tot dec 2014 16
 • 17. Actieplan 2014 – Voetbalfederatie Vlaanderen vzw (VFV) 17