SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Verksamhetsberättelse 2016
Bakgrund
• Patientföreningen för PAH är en ideell förening
som verkar för att ge stöd åt patienter och
anhöriga som drabbats av sjukdomen
pulmonell arteriell hypertension.
• Föreningen är grundad 2009 och är medlem i
såväl Riksförbundet Hjärt-Lung, Riksförbundet
SällsyntaDiagnoser och i PHA Europe.
Styrelsen
• Styrelsen har bestått av: Patrik Hassel,
ordförande, Peter Bäärnhielm, kassör, Leif
Dollert, sekreterare, Klas Birgersson,
suppleant. Ersättare: Nina Dahlerup.
• Revisor, Tommy Wiman, suppleant, Hanne
Dahlerup.
• Valberedningen Ulla Jakobsson och Siv
Bägerfelt.
Medlemmar
0
40
80
120
160
Antal medlemmar
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rundabordetsamtal 5 maj
Informationsmöte i Umeå 23 maj
Baklängeskampen 29 maj
Filmtajm
Studiebesök på Feiringskliniken
Almedalen juni
Årsmöte med europeiska föreningen
Informationsmöte i Göteborg 24 oktober
Informationsmöte i Linköping 14 november
Fin julklapp från Hjärt-Lung
• Föreningsbidrag på 350 kr per medlem
Planer för 2017
• Informationsmöten tillsammans med PAH-teamen i Lund,
Uppsala och Stockholm.
• Deltagande på läkarkonferens i Sigtuna 25 mars
• Telekonferens om medicinering av barn och kliniska försök 6
april
• Rundabordetsamtal kring hur vår av PAH kan utvecklas med
läkare, föreningsrepresentanter och läkemedelsindustrin 5
maj
• World PH Day (WPHD) i Köpenhamn i maj (diskussioner förs,
inget beslutat)
• Almedalen i juni
• Deltagande på PH-Europes årsmöte i september

More Related Content

Viewers also liked

Polycyclic aromatic hydrocarbons
Polycyclic aromatic hydrocarbonsPolycyclic aromatic hydrocarbons
Polycyclic aromatic hydrocarbons
sha9110
 
Polycyclics
PolycyclicsPolycyclics
Polycyclics
Yellow
 

Viewers also liked (9)

Polycyclic aromatic hydrocarbons: Determinants of urinary 1-hydroxypyrene glu...
Polycyclic aromatic hydrocarbons: Determinants of urinary 1-hydroxypyrene glu...Polycyclic aromatic hydrocarbons: Determinants of urinary 1-hydroxypyrene glu...
Polycyclic aromatic hydrocarbons: Determinants of urinary 1-hydroxypyrene glu...
 
Pah
PahPah
Pah
 
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Polycyclic aromatic hydrocarbonsPolycyclic aromatic hydrocarbons
Polycyclic aromatic hydrocarbons
 
Polycyclics
PolycyclicsPolycyclics
Polycyclics
 
Etiology of Cancer
Etiology of CancerEtiology of Cancer
Etiology of Cancer
 
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Polycyclic aromatic hydrocarbonsPolycyclic aromatic hydrocarbons
Polycyclic aromatic hydrocarbons
 
Aromatic hydrocarbons
Aromatic hydrocarbonsAromatic hydrocarbons
Aromatic hydrocarbons
 
Aromatic compounds
Aromatic compoundsAromatic compounds
Aromatic compounds
 
CHEM 480 PAH
CHEM 480 PAHCHEM 480 PAH
CHEM 480 PAH
 

Verksamhetsberättelse 2016 i PAH-föreningen

Editor's Notes

  1. Runt 65-70 procent av medlemmarna är lungsjuka, resten är anhöriga och stödmedlemmar.