SlideShare a Scribd company logo
28/10/2019
1
Veiligheden rond de tank
vlamdovers en ademventielen
Marc Van De Sijpe – Ritec bvba
Functie Vlamdovers
28/10/2019
2
Bouw Vlamdovers
Voornaamste onderdelen:
Behuizing 
Vlamdoverelement in de elementbehuizing 
Dichting
Temperatuur sonde
Spacers (centrering)
MESGMaximum Experimental Safe Gap
vlamdovers
Gas groep MESG Voorbeeld MESG
IIA1 ≥ 1,14 mm Methaan + CO2 (biogas) 1,16 mm
IIA > 0,90 mm Methaan 1,12 mm 
IIB1 ≥ 0,85 mm Tetrahydrofuraan 0,87 mm
IIB2 ≥ 0,75 mm Dimethylether 0,84 mm
IIB3 ≥ 0,65 mm Ethyleen 0,65 mm
IIB ≥ 0,50 mm Formaldehyde 0,57 mm
IIC < 0,50 mm Waterstof 28,5% in lucht 0,31 mm
28/10/2019
3
Element Vlamdovers
Vlamdover element, het hart van de vlamdover
RVS kwaliteit als een minimum
Design varieert naargelang type, vb stabiele detonatie vlamdover Kito® EFA‐Det4‐IIB3‐100/50‐1,2
Gassen van de groep IIB3 met MESG ≥ 0,65 mm  celwijdte : 0,3 mm
Kwaliteitscontrole : steekproefsgewijze metingen m.b.v. binoculair
Propagatie van een vlam in een leiding Vlamdovers
X :  L/D verhouding van de pijpleiding
Y1 : vlamsnelheid in m.s‐1
Y2 : druk in bar
1 : vlamsnelheid
2 : druk
3 : deflagratiezone IIB en IIC gassen
4 : deflagratiezone IIA tot en met IIB3 gassen
5 : overgang tussen deflagratie‐ en stabiele 
detonatiezone
6 : stabiele detonatiezone
Piek = onstabiele detonatie
28/10/2019
4
Effect van de zuurstofconcentratie op MESG Vlamdovers
Vlamdovers
In‐line liquid seal detonatie vlamdover
In‐line stabiele detonatie vlamdover,
korte brandtijd, excentrisch
End‐of‐line duurbrand deflagratie vlamdovers Types
In‐line duurbrand defragratie vlamdover
concentrisch
28/10/2019
5
Brandtijd Vlamdovers
duurbrand end‐of‐line deflagratie vlamdovers
BC : Burn rating
a : Duurbrand (endurance burn, geen
tijdslimiet)
b : Korte brandtijd 1 – 30 min
fabrikant moet de tijd vermelden!
Actie te ondernemen binnen deze
tijdspanne, temperatuursonde
detecteert aankomst vlam
c : geen brandtijd (no residual 
burning)
Duurbrand :
Meestal voor IIA gassen
Speciale testen vereist voor IIB gassen (alcoholen)
Vermijd weerkaatsing van warmte
Liquid seal detonatie vlamdovers Vlamdovers
liquid seal detonatie vlamdover in de vulleiding buiten de tank liquid seal detonatie vlamdover in de leegpompleiding buiten de tank
28/10/2019
6
Selectie Vlamdovers
Gas groep
IIA (propaan)    IIB1 – IIB3 (ethyleen)    IIC (waterstof)
Max druk
Max temperatuur
Zuurstofconcentratie
Leidingdiameter
Locatie
in‐line / end‐of‐line
Debiet en drukval
leidingdiameter vs elementdiameter
Afstand tot ontstekingsbron
deflagratie, onstabiele detonatie, stabiele detonatie
Constructiematerialen
behuizing, vlamdoverelement, dichtingen 
Brandtijd
duurbrand vs korte brandtijd
Oriëntatie
concentrisch vs excentrisch
Monitoring
temperatuurmeting, drukmeting 
Aansluitingen
flenzen, schroefdraden
Richting
unidirectioneel vs bidirectioneel
Medium
gassen vs vloeistoffen
Drukval Vlamdovers
Gascompensatie debiet V = 0,33 Nm³/min lucht
Afvalgas debiet V = 0,51 Nm³/min lucht
Vlamdover Kito EFA‐Det4‐IIA‐100/50 met leidingdiameter
DN50 en elementdiameter DN 100 levert volgende Δp :
• voor de gascompensatielijn < 1 mbar
• voor de afvalgaslijn ca. 1.5 mbar
Capaciteitscurves fabrikant
Vlamdover Kito type EFA‐Det4‐IIA‐
100/50 : elementdiameter DN 100 / leidingdiameter DN50
28/10/2019
7
Internationale standaarden
bij de installatie van vlamdovers
vlamdovers
EN ISO 16852 Vlamdovers‐ Prestatie eisen, beproevingsmethoden en begrenzingen bij gebruik
CEN/TC 305/WG 6 N 77  Guide for the selection, application and use of flame arresters
IEC 60079‐20‐1 Explosive atmospheres Part 20.1: Material characteristics for gas and vapour classification
Test methods and data
ATEX 2014/34/EU  Voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar stof‐ of gasexplosiegevaar kan optreden
PED 2014/68/EU  Europese richtlijn drukapparatuur
Installatielimieten voor deflagratie vlamdovers
Installatielimieten 
voor stabiele 
detonatie 
vlamdovers
(CEN/TC 305)
Markering
verplichtingen voor de fabrikant
Vlamdovers
Markering volgens ISO 16852
EC‐type approval (ATEX)
CE label
Nummer Notified Body
Type (DEF, DETx)
Gas group
BC (burn rating)
maximum bedrijfsdruk & ‐temp
28/10/2019
8
IOMfabrikant handleiding Installatie Operatie Onderhoud
Vlamdovers
Fout! 
reducties aan beide zijden is niet toegelaten door 
de internationale standaarden (ISO 16852)
Fout!
End‐of‐line vlamdover niet binnen het gebouw 
laten evacueren!
Fout! 
Liquid seal detonatie vlamdover niet ondersteund 
(drukschokgolf van een detonatie)
Fout! 
Veiligheidsband rond 
de weerkap is niet 
verwijderd!
Onderhoud Vlamdovers
• Periodieke controle
• Reinigen vlamdover elementen 
(perslucht,stoom, ultrasoon)
• Vervanging vlamdover element
• Vervanging dichtingen
28/10/2019
9
Wisselstukken Vlamdovers
Verwisselen van (originele) 
reserveonderdelen wordt
niet beschouwd als reparatie
Element & dichtingen zijn de 
normale reserveonderdelen
Reparatie en herstel moet
gecontroleerd worden door
de fabrikant of een wettelijk
keuringsorganisme
Herstel zonder verificatie met de fabrikant
kan leiden tot gevaarlijke situatie
Functieonderdrukbeveiliging
Ademventielen
API 650 tank met ontwerpdruk 20 mbarg
MAWV = – 50 mmH2O
BEVEILIGING TANK TEGEN ONDERDRUK
Leegpompen & afkoeling
Over‐ en onderdrukklep
Stikstoftoevoer ventiel
Overdrukklep 
(uitwendige brand)
28/10/2019
10
Functieoverdrukbeveiliging
Ademventielen
API 650 tank met ontwerpdruk 20 mbarg
BEVEILIGING TANK TEGEN OVERDRUK
Vullen en opwarming                                                                                    Uitwendige brand
Bouw Ademventielen
MAWV = – 50 mmH2O
Voornaamste onderdelen :
Behuizing
Weerkap
Beschermrooster
Palet assembly met gewichten en 
afdichting
Zitting
Dichting
28/10/2019
11
Types Ademventielen
Overdrukkleppen
End‐of‐line vs. In‐line
gewichtbelast
Onderdrukklep
gewichtbelast
Overdrukklep (uitwendige brand)
Over‐ en onderdrukkleppen met
geïntegreerde duurbrand‐vlamdovers
Polyethyleen
Over‐ en onderdrukklep
(opslagtanks sterke zuren)
Overdrukklep
End‐of‐line
veerbelast
Over‐ en onderdrukklep, 
In‐line, gewichtbelast
Pilootgestuurde
overdrukklep
Overdrukklep met
stoommantel
Berekeningen
normaal in‐ en uitademen
Ademventielen
API 650 tank met ontwerpdruk 20 mbarg
API 2000, 5de Editie API 2000 6de Editie API 2000, 7de Editie
Drukcontrole lage druk opslagtanks 
koolwaterstoffen
Geharmoniseerd met ISO 28300 Kleine wijzigingen tov 6de Editie
Tank volume Tank volume
Vloeistof pompdebieten Vloeistof pompdebieten Vloeistof pompdebieten
vluchtige media = dampdruk > 50 mbarg
uitademdebiet lucht = inpompdebiet x 2
Thermische effecten Thermische effecten – veel 
strenger dan 5de Editie 
(breedtegraad, temperatuur, 
dampdruk)
Overdruk: Vout = Vthermal‐out + Vpump‐in
Onderdruk Vin = Vthermal‐in + Vpump‐out
28/10/2019
12
Berekeningen
uitwendige brand
Ademventielen
API 2000, 7de Editie & ISO 28300 :
𝑞 906.6
q = volumestroom in Nm/h lucht
Q = warmte toevoer (Watt)
F = omgevingsfactor (niet‐geïsoleerde vs. geïsoleerde tanks)
L = latente verdampingswarmte van het medium (J/kg)
T = temperatuur tijdens afblazen = kookpunt van het medium (K)
M = moleculaire massa (kg/kmol)
Capaciteits curves Ademventielen
Onderdrukzijde :  
Insteldruk : ‐ 7 mbar
Accumulatie : 40%
Max onderdruk in tank : ‐7 x 1,4 = ‐9,8 mbar
Vereiste volumestroom : 0,51 Nm³/min lucht
Max volumestroom DN50 ventiel : 0.59 Nm³/min lucht
Overdrukzijde :  
Insteldruk : + 14 mbar
Accumulatie : 40%
Max overdruk in de tank : +14 x 1,4 = +19,6 mbar
Vereiste volumestroom : 0,33 Nm³/min lucht
Max volumestroom DN50 ventiel : 0.39 Nm³/min lucht
28/10/2019
13
10% Technologie Ademventielen
Insteldrukken Ademventielen
100 mbar
50 mbar
100% OP
Insteldruk ERV
10% blowdown
45 mbar
22,5 mbar
10% blowdown
ERV lekdicht gesloten
100% OP
MAWP Tank
21,3 mbar
Insteldruk PVRV
PVRV lekdicht gesloten
Operating druk (N2)
Insteldruk ERV
10% OP
25% blowdown
ERV lekdicht gesloten
ERV volledig open
10% OP
100 mbar
90 mbar
67,5 mbar
61 mbar
PVRV volledig open
PVRV volledig open
Insteldruk PVRV
25% blowdown
45,5 mbarPVRV lekdicht gesloten
Operating druk (N2)
PROPORTIONEEL LICHTENDE PALET  ‐100% TECHNOLOGIE
HOOGLICHTENDE PALET  ‐10% TECHNOLOGIE
ERV volledig open
28/10/2019
14
Selectie Ademventielen
Gas groep
IIA (propaan)    IIB1 – IIB3 (ethyleen)    IIC (waterstof)
Locatie
in‐line / end‐of‐line
Tegendruk
conventioneel vs pilootgestuurd
Constructiematerialen
behuizing, interne delen, dichtingen 
Monitoring
naderingsschakelaars
Flenstype
DIN PN 10 / 16 / …  ANSI 150
Aansluiting tank
verticaal (op het dak) of horizontaal (in de zijwand)
Medium
zonder of met geïntegreerde vlamdovers
Insteldruk
gewichtbelast / veerbelast
Accessoires
Stoommantels, elektrische tracing
Grootte
volgens berekeningen
Openingskarakteristiek
hooglichtend / proportioneel
Type
Over‐ en onderdruk, enkel overdruk, enkel onderdruk
Temperatuur
Specificatie Ademventielen & Vlamdovers
28/10/2019
15
IOM Ademventielen
Fout! 
Ventiel verkeerd gemonteerd! 
Type vereist een mogelijkheid 
voor horizontale aansluiting of 
een bocht voor verticale 
aansluiting op het dak
IOM Ademventielen
28/10/2019
16
IOM Ademventielen
IOM Ademventielen
28/10/2019
17
IOM Ademventielen
Transport Ademventielen
28/10/2019
18
toepassingen Vlamdovers & Ademventielen
1 : tankpark
2 : productie eenheid
3 : thermische behandeling
4 : logistieke eenheden
5 : damp recuperatie eenheid
6 : diversen
toepassingen Vlamdovers & Ademventielen
Voorbeeld van de beveiliging van 
een lage druk opslagtank voor 
niet‐ontvlambare vloeistoffen
Voorbeeld van de beveiliging van 
een lage druk opslagtank voor 
ontvlambare vloeistoffen
Over‐ en onderdrukklep voor normaal in‐ en uitademen, 
type zonder geïntegreerde vlamdovers
Over‐ en onderdrukklep voor normaal in‐ en uitademen, 
type met geïntegreerde vlamdovers
Overdrukklep voor beveiliging tegen 
uitwendige brandOverdrukklep voor beveiliging tegen 
uitwendige brand
28/10/2019
19
toepassingen Vlamdovers & Ademventielen
Beveiling van een biogasinstallatie in 
de agrarische sector, met behulp van 
vlamdovers en ademventielen
In‐line duurbrand 
deflagratie vlamdover IIA1
Verhinderen vlamdoorslag 
vanuit de fakkel
End‐of‐line over‐ en onderdrukventiel 
met geïntegreerde vlamdovers IIA1
Verhinderen blikseminslagen en andere 
in de vergistertank
In‐line korte brand detonatie 
vlamdover IIA1
Verhinderen vlamoverdracht naar 
vergisteren vanuit verafgelegen 
ontstekingsbronnen
End‐of‐line over‐ en 
onderdrukventiel zonder 
vlamdovers
In‐line over‐ en 
onderdrukventiel zonder 
vlamdovers
Biogas : 75% CH4 + 
25% CO2 + sporen H2S 
en andere
toepassingen Vlamdovers & Ademventielen
Overdrukventiel 
uitwendige brand
In‐line detonatie vlamdover
korte brandtijd
End‐of‐line over‐ en 
onderdrukventiel met 
geïntegreerde duurbrand 
vlamdovers
28/10/2019
20
Bedankt voor de aandacht !
Vragen?

More Related Content

More from ie-net ingenieursvereniging vzw

Ultrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdfUltrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdf
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Elektromagnetische_debietmeters.pdf
Elektromagnetische_debietmeters.pdfElektromagnetische_debietmeters.pdf
Elektromagnetische_debietmeters.pdf
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
SGS Skybase (NL) .pdf
SGS Skybase (NL) .pdfSGS Skybase (NL) .pdf
SGS Skybase (NL) .pdf
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
VEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdf
VEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdfVEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdf
VEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdf
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
From process to emission
From process to emissionFrom process to emission
From process to emission
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Connecting fieldbus power and knowledge
Connecting fieldbus power and knowledgeConnecting fieldbus power and knowledge
Connecting fieldbus power and knowledge
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Frequentieregelaars
FrequentieregelaarsFrequentieregelaars
Frequentieregelaars
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Hima cyber security
Hima cyber securityHima cyber security
Hima cyber security
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatieVik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig  efficientHoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig  efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Checklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacdChecklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacd
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtankControle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentationTuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Pressure Relief Devices
Pressure Relief DevicesPressure Relief Devices
Pressure Relief Devices
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Industrial heat tracing solutions
Industrial heat tracing solutionsIndustrial heat tracing solutions
Industrial heat tracing solutions
ie-net ingenieursvereniging vzw
 
PIPROMASTER
PIPROMASTERPIPROMASTER

More from ie-net ingenieursvereniging vzw (20)

Ultrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdfUltrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdf
 
Elektromagnetische_debietmeters.pdf
Elektromagnetische_debietmeters.pdfElektromagnetische_debietmeters.pdf
Elektromagnetische_debietmeters.pdf
 
SGS Skybase (NL) .pdf
SGS Skybase (NL) .pdfSGS Skybase (NL) .pdf
SGS Skybase (NL) .pdf
 
VEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdf
VEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdfVEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdf
VEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdf
 
From process to emission
From process to emissionFrom process to emission
From process to emission
 
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
 
Connecting fieldbus power and knowledge
Connecting fieldbus power and knowledgeConnecting fieldbus power and knowledge
Connecting fieldbus power and knowledge
 
Frequentieregelaars
FrequentieregelaarsFrequentieregelaars
Frequentieregelaars
 
Hima cyber security
Hima cyber securityHima cyber security
Hima cyber security
 
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatieVik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
 
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig  efficientHoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig  efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
 
Checklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacdChecklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacd
 
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtankControle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
 
Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
 
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentationTuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
 
Pressure Relief Devices
Pressure Relief DevicesPressure Relief Devices
Pressure Relief Devices
 
Industrial heat tracing solutions
Industrial heat tracing solutionsIndustrial heat tracing solutions
Industrial heat tracing solutions
 
PIPROMASTER
PIPROMASTERPIPROMASTER
PIPROMASTER
 

Veiligheden rond de tank