SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
Auf lange Sicht
Met duurzame oplossingen voor meettechniek pakt VEGA nu al de
verantwoordelijkheid voor morgen. Als toonaangevend technologiebedrijf
hebben wij een duidelijke visie op de toekomst. VEGA is een familiebedrijf.
Denken op lange termijn, in generaties in plaats van kwartalen, zit in ons DNA.
1
Verantwoordelijkheid voor mensen en locaties over de hele wereld
Als onafhankelijk technologiebedrijf dat door de eigenaren wordt geleid, nemen
wij verantwoordelijkheid voor mensen en locaties. Niet alleen voor de 850
medewerkers op onze hoofdvestiging in het prachtige Zwarte Woud, maar ook
voor onze 1850 medewerkers over de hele wereld.
De Grieshaber-groep omvat drie bedrijven: VEGA, Supfina (bouw speciale
machines) en Grieshaber Precision (precisiedraaionderdelen). Goed voor ons
en voor de regio: momenteel bereiden wij in onze vestiging in Schiltach 50
leerlingen voor op hun beroepsleven. Met onze nieuwe generatie zijn wij goed
gepositioneerd voor de toekomst van de meettechniek.
2
Radarsensoren voor alle branches
VEGA is marktleider op het gebied van radarsensoren en voelt zich daarmee in alle
branches thuis.
Met ons plics®-concept bieden wij oplossingen voor vrijwel alle branches en
toepassingen.
Radarsensoren voor alle toepassingen
VEGA is marktleider op het gebied van radarsensoren en voelt zich daarmee in alle
branches thuis.
Met ons plics®-concept bieden wij oplossingen voor vrijwel alle branches en
toepassingen.
Ultrasoon versus RADAR
Laten wij ons vandaag concentreren op de verschillen tussen ultrasone en radar
niveaumetingen.
5
Zoals in de natuur vleermuizen ultrasone geluidsgolven gebruiken om de afstand te
bepalen tot hun prooien en obstakels, wel zo wordt dezelfde techniek gebruikt bij
ultrasone niveaumetingen.
Werking ultrasoon principe
Werkprincipe
Bij een ultrasoon toestel wordt de looptijd van een geluidsgolf gebruikt voor de
bepaling van het niveau.
De transducer (zendkop) wordt zowel als luidspreker, als microfoon gebruikt
De loopsnelheid bij omgevingstemperatuur v = 330 m/s
Een geïntegreerde temperatuur sensor corrigeert de loopsnelheid afhankelijk van zijn
gemeten temperatuur
Werking RADAR principe
Ook bij RADAR wordt de looptijd van golven gebruikt om de afstand te bepalen.
RADAR is een acroniem voor : RAdio Detecting And Ranging
Elektromagnetische golven worden uitgezonden in pulse paketten (Radio), zij worden
weerkaatst door het productoppervlak (Detecting) en deels opnieuw ontvangen door
het meetinstrument (Ranging).
Een essentieel verschil op het gebied van verwerking tussen US en RADAR is, dat de
golven bij US zich voortplanten met de snelheid van het geluid, terwijl RADAR zicht
voortplant met de snelheid van het licht.
Dit verschil kan het eenvoudigs worden geïllustreerd door het onweer. Een bliksem
wordt veel sneller waargenomen dan men de donder hoort.
Wanner wij de afstand tot het niveau willen bepalen willen wij dat dit zo nauwkeurig
mogelijk gebeurd.
Bij ultrasone sensoren zijn er heel wat factoren die de betrouwbaarheid en de
nauwkeurigheid beïnvloeden.
Bij de keuze tussen US of RADAR moet er rekening worden gehouden met de dode
zone.
Een geluidsgolf wordt gegenereerd door een luidspreker.
10
Een geluidsgolf wordt waargenomen door een microfoon.
Bij ultrasone niveaumetingen wordt de luidspreker functie en de microfoon functie door
hetzelfde component uitgevoerd.
Hierdoor kan tijdens het genereren van de geluidsgolven geen geluidsgolven worden
ontvangen.
Deze periode van zenden vertegenwoordigd een zekere tijd waarin geen reflecties
kunnen worden ontvangen.
Deze periode noemt men de dode zone en vertegenwoordigd een zekere afstand
afhankelijk van het model.
RADAR technologie kan tegelijkertijd zenden en ontvangen wat maakt dat deze geen
dode zone heeft en bijgevolg kan ondergedompeld worden.
11
Beide meettechnologiën kunnen zowel vloeistoffen, stortgoederen of objecten
detecteren
RADAR
- Bij vloeistoffen is de geleidbaarheid en diëlektrische constante van belang voor een
goede reflectie
- Bij stortgoederen moeten wij meer rekening houden met de storthoek, de grote van
productkorrel speelt daarom een grote rol in een goede reflectie
Stofwolken, afhankelijk van de concentratie en de gebruikte geluidsfrequentie werken
signaaldempend.
Bij aanwezigheid van stof moet dit stof de geluidsgolf ook doorgeven wat tot verlies
van energieoverdracht resulteert.
Hogere geluidsfrequenties kunnen de stofwolk niet doorkruisen.
Lage frequenties dragen verder (openlucht concert)
Elektromagnetische golven, RADAR golven, zijn door hun golflengte factor 3000 keer
groter dan een stof partikel. Een stof partiekel is dus te klein om te worden
gereflecteerd door de RADAR golf.
Stof beïnvloed RADAR metingen niet.
Een gevolg van stofontwikkeling is aankleving.
Wanneer de transducer van een ultrasone niveaumeting aangeladen is met stof kan de
geluidsenergie moeilijk worden overgedragen aan de lucht.
Door het laag-diëlektrisch karakter van het aanklevend material hindert dit een RADAR
golf veel minder.
Hete lucht of dampen beïnvloeden RADAR golven nauwelijks om dezelfde reden.
Condensatie druppels die tegen het transducermembraam kleven zorgen voor
geluidsdemping en een slechtere energieoverdracht naar de lucht.
Bij RADAR technologie is er nog voldoende ruimte tussen de druppels waar de
µgolven langs kunnen.
Door een stoorsignaalonderdrukking uit te voeren kunnen de veroorzaakte reflecties bij
RADAR technologie worden onderdrukt.
Spinnen worden niet gehinderd door de µgolven, noch worden ze blootgesteld aan
hoge stralingsniveau’s.
Door Europese zendrichtlijnen is het zendvermogen van radar sensoren sterk
geregulariseerd.
De max. uitgezonden vermogen is 1 mW, welk overeenkomt met 1/1000ste van het
zendvermogen welke onze mobiele telefoons gebruiken.
De afbeelding laat ook heel duidelijk zien dat kleine condensdruppels op de
spinnenwebben de meting niet verstoren – De functionaliteit van ultrasone sensoren
zou in dergelijke gevallen ernstig worden beïnvloed.
Exakte Messung unabhängig
von Druck und Vakuum
Gassamenstelling en druk
Geluidsgolven zijn mechanische drukgolven en hebben een medium nodig om zich in
voort te bewegen.
Geluidsgolven kunnen zich dus in gassen, vloeistoffen of vaste stoffen voortbewegen
maar niet in het luchtledige.
Afhankelijk van het type medium en heersende druk zal de geluidsnelheid ook
verschillend zijn (bv. water, lucht of helium) en kan niet gecompenseerd worden.
Elektromagnetische golven hebben geen medium nodig om zich in te bewegen en
kunnen zich vrijwel ongehinderd voorplanten bij hoge drukken of in het luchtledige. De
enige limiterende factoren zijn :
• De mechanische constructie van de radar.
• Het medium zelf mag niet goed elektrisch geleidend zijn.
Ultrasoon en weersinvloeden
Ultrasoon
20°C
15°C
50°C
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
6:01
6:23
6:45
7:07
7:29
7:51
8:13
8:35
8:57
9:19
9:41
10:03
10:25
10:47
11:09
11:31
11:53
12:15
12:37
12:59
13:21
13:43
14:05
14:27
14:49
15:11
15:33
15:55
16:17
16:39
17:01
17:23
17:45
18:07
18:29
18:51
19:13
19:35
19:57
20:19
20:41
21:03
21:25
21:47
Distanz
Zeit
Ultrasoon
Radar
Ultrasoon en temperatuur
Net boven de vloeistof is de temperatuur lager dan bovenaan onder het dak.
Het geluid moet dus 2x doorheen een temperatuurovergang.
Doordat de luchtsamenstelling wijzigt met de temperatuur zal de geluidsnelheid ook
wijzigen met de temperatuur.
Ultrasone metingen hebben daarom een temperatuursensor ingebouwd die de
geluidsnelheid corrigeerd in de software afhankelijk van de gemeten temperatuur.
Echter, de temperatuursensor zit ingebouwd in de tranceducer. Deze staat steeds
opgesteld net onder het dak, daar waar de temperatuur steeds het hoogst is. De
temperatuurscorrectie kan bijgevolg enkel uitgevoerd worden voor de gemeten
temperatuur en zorgt voor meetfouten.
Radar en temperatuur
Een ander voordeel van µgolven is dat zij niet gehinderd worden door temperatuur of
vuur.
Meetfouten die gekoppeld worden aan hitte of opwarming door de zon zijn geen
meetfouten tgv looptijdsfouten maar worden door uitzetten van tanks of silo’s
veroorzaakt.
De enige limiterende factor is de mechanische constructie van het radar toestel.
VEGA kan u helpen met het meten van vloeibare metalen of -glas.
Een toepassing waar VEGA lavastromen monitort op Hawai
Omdat de hoge temperatuur zicjh net boven de opening manifesteert kunnen wij onze
radar golven via een golfgeleider boven deze hete opening brengen.
De electronica, welke het gevoeligste is voor hoge temperature, kan in worden
opgesteld in een gebied waar omgevingstemperaturen heersen.
Reactoren en roerwerken
Ultrasoon
RADAR
Ultrasoon RADAR
10°
3°
Een goede signaalbundeling levert meer meetzekerheid
Om het niveau in een tank betrouwbaar te meten, moet de reflectie van het
vloeistofoppervlak duidelijk te onderscheiden zijn van de stoorsignalen.
Ultrasone meettechnologiën gebruiken vaak grote openingshoeken waar bij RADAR
technologie signaalbundelingen van 3,5° kunnen bereikt worden.
Het voordeel
Aanzienlijk eenvoudigere installatie en inbedrijfstelling, zelfs bij complexe
tankgeometrieën
Verhoogde meetzekerheid over het gehele meetbereik door betere focussering
Hoge nauwkeurigheid, zelfs wanneer de sensor dicht bij de tankwand is gemonteerd
Een ander voordeel van RADAR technologie is dat goed detecteerbare vloeistoffen
kunnen gemeten worden dwars doorheen kunstoffen tankdaken.
Er is nog een tweede voorwaarde nl. er mag geen hemelwater op het tankdak vallen.
Expert tip
Side by side
Radar sensoren kunnen zij aan zij worden geïnstalleerd zonder elkaar te beïnvloeden.
Ultrasone sensoren dienen met elkaar gesynchroniseerd te worden om elkaar niet te
beïnvloeden. Hiervoor dienen zij uitgerust te worden met extra hardware om dit
mogelijk te maken.
Voordelen radartechnologie in
een notedop
Druk
stoom
Vacuüm
Radar wordt niet beïnvloed door …
luchtvochtigheid
Temperatuur
regen
mist
Gassamenstelling
wind
Overvulbeveiliging
Radar heeft geen dode band
Veilige meting Aansluitingen
Overstromingshulzen
Eenvoudig
Betrouwbaar
SJ1
Inzetbaar als overvulbeveiliging, bijv. conform WHG
Geen extra overstromingshuls nodig => kosten, verontreiniging
Betrouwbare meting tot de sensor mogelijk
Hoge betrouwbaarheid onder alle bedrijfsomstandigheden
Eenvoudig inregelen zonder rekening te hoeven houden met een dode band
Slide 29
SJ1 Sollten wir hier eher nur Stichworte verwenden, die Texte sind sehr lang
Skowaisa, Jürgen, 10/12/2019
onderhoudsvrij
Radar is …
ongevoelig voor aangroei
niet gevoelig voor condensaat
betrouwbaar
duurzaam
Ongevoelig voor verontreinigingen en aangroei op de sensor
Niet beïnvloed door condensaatafzetting
Werkt onderhoudsvrij
Betrouwbare meting, ook bij verontreiniging
Zeer resistente materialen waarborgen een lange levensduur
Ingebouwde onderdelen
Radar heeft een goede focussering
Aangroei
Eenvoudige montage
Stoorsignaalonderdrukking
Smalle schachten
Inzetbaar bij toepassingen met veel ingebouwde onderdelen
Niet beïnvloed door aangroei op de tank-/silowanden
Uitstekende signaalbundeling maakt deze technologie bij uitstek geschikt voor het
meten in nauwe schachten.
Over het algemeen geen stoorecho-onderdrukking nodig
Betrouwbaar en nauwkeurig
"Radar is het betere ultrasoon"
34

More Related Content

More from ie-net ingenieursvereniging vzw

Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficientHoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficientie-net ingenieursvereniging vzw
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)ie-net ingenieursvereniging vzw
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)ie-net ingenieursvereniging vzw
 

More from ie-net ingenieursvereniging vzw (20)

Ultrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdfUltrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdf
 
Elektromagnetische_debietmeters.pdf
Elektromagnetische_debietmeters.pdfElektromagnetische_debietmeters.pdf
Elektromagnetische_debietmeters.pdf
 
SGS Skybase (NL) .pdf
SGS Skybase (NL) .pdfSGS Skybase (NL) .pdf
SGS Skybase (NL) .pdf
 
From process to emission
From process to emissionFrom process to emission
From process to emission
 
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
Contactloos volume flow meting op transportbanden (ENG.)
 
Connecting fieldbus power and knowledge
Connecting fieldbus power and knowledgeConnecting fieldbus power and knowledge
Connecting fieldbus power and knowledge
 
Frequentieregelaars
FrequentieregelaarsFrequentieregelaars
Frequentieregelaars
 
Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)
Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)
Breekplaten beademingsmachines vlamdover (NED.)
 
Veiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tankVeiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tank
 
Veiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tankVeiligheden rond de tank
Veiligheden rond de tank
 
Hima cyber security
Hima cyber securityHima cyber security
Hima cyber security
 
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatieVik g.haekens-atex risico evaluatie
Vik g.haekens-atex risico evaluatie
 
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficientHoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
Hoe maak ik de omgeving van mijn opslagtank veilig efficient
 
Checklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacdChecklist tankcontrole 2018 bacd
Checklist tankcontrole 2018 bacd
 
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtankControle en ingebruikname van uw opslagtank
Controle en ingebruikname van uw opslagtank
 
Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)Certainly not explosive (Eng)
Certainly not explosive (Eng)
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (Nl.)
 
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
Elektrische installaties in ruimtes met stofexplosiegevaar (1.3 Mb) (Nl.)
 
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentationTuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
Tuev sued-drives-and-controls-2014-presentation
 
Pressure Relief Devices
Pressure Relief DevicesPressure Relief Devices
Pressure Relief Devices
 

VEGA-Radar vs US-26APR2022-NL.pdf

 • 1. Auf lange Sicht Met duurzame oplossingen voor meettechniek pakt VEGA nu al de verantwoordelijkheid voor morgen. Als toonaangevend technologiebedrijf hebben wij een duidelijke visie op de toekomst. VEGA is een familiebedrijf. Denken op lange termijn, in generaties in plaats van kwartalen, zit in ons DNA. 1
 • 2. Verantwoordelijkheid voor mensen en locaties over de hele wereld Als onafhankelijk technologiebedrijf dat door de eigenaren wordt geleid, nemen wij verantwoordelijkheid voor mensen en locaties. Niet alleen voor de 850 medewerkers op onze hoofdvestiging in het prachtige Zwarte Woud, maar ook voor onze 1850 medewerkers over de hele wereld. De Grieshaber-groep omvat drie bedrijven: VEGA, Supfina (bouw speciale machines) en Grieshaber Precision (precisiedraaionderdelen). Goed voor ons en voor de regio: momenteel bereiden wij in onze vestiging in Schiltach 50 leerlingen voor op hun beroepsleven. Met onze nieuwe generatie zijn wij goed gepositioneerd voor de toekomst van de meettechniek. 2
 • 3. Radarsensoren voor alle branches VEGA is marktleider op het gebied van radarsensoren en voelt zich daarmee in alle branches thuis. Met ons plics®-concept bieden wij oplossingen voor vrijwel alle branches en toepassingen.
 • 4. Radarsensoren voor alle toepassingen VEGA is marktleider op het gebied van radarsensoren en voelt zich daarmee in alle branches thuis. Met ons plics®-concept bieden wij oplossingen voor vrijwel alle branches en toepassingen.
 • 5. Ultrasoon versus RADAR Laten wij ons vandaag concentreren op de verschillen tussen ultrasone en radar niveaumetingen. 5
 • 6. Zoals in de natuur vleermuizen ultrasone geluidsgolven gebruiken om de afstand te bepalen tot hun prooien en obstakels, wel zo wordt dezelfde techniek gebruikt bij ultrasone niveaumetingen.
 • 7. Werking ultrasoon principe Werkprincipe Bij een ultrasoon toestel wordt de looptijd van een geluidsgolf gebruikt voor de bepaling van het niveau. De transducer (zendkop) wordt zowel als luidspreker, als microfoon gebruikt De loopsnelheid bij omgevingstemperatuur v = 330 m/s Een geïntegreerde temperatuur sensor corrigeert de loopsnelheid afhankelijk van zijn gemeten temperatuur
 • 8. Werking RADAR principe Ook bij RADAR wordt de looptijd van golven gebruikt om de afstand te bepalen. RADAR is een acroniem voor : RAdio Detecting And Ranging Elektromagnetische golven worden uitgezonden in pulse paketten (Radio), zij worden weerkaatst door het productoppervlak (Detecting) en deels opnieuw ontvangen door het meetinstrument (Ranging).
 • 9. Een essentieel verschil op het gebied van verwerking tussen US en RADAR is, dat de golven bij US zich voortplanten met de snelheid van het geluid, terwijl RADAR zicht voortplant met de snelheid van het licht. Dit verschil kan het eenvoudigs worden geïllustreerd door het onweer. Een bliksem wordt veel sneller waargenomen dan men de donder hoort.
 • 10. Wanner wij de afstand tot het niveau willen bepalen willen wij dat dit zo nauwkeurig mogelijk gebeurd. Bij ultrasone sensoren zijn er heel wat factoren die de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid beïnvloeden. Bij de keuze tussen US of RADAR moet er rekening worden gehouden met de dode zone. Een geluidsgolf wordt gegenereerd door een luidspreker. 10
 • 11. Een geluidsgolf wordt waargenomen door een microfoon. Bij ultrasone niveaumetingen wordt de luidspreker functie en de microfoon functie door hetzelfde component uitgevoerd. Hierdoor kan tijdens het genereren van de geluidsgolven geen geluidsgolven worden ontvangen. Deze periode van zenden vertegenwoordigd een zekere tijd waarin geen reflecties kunnen worden ontvangen. Deze periode noemt men de dode zone en vertegenwoordigd een zekere afstand afhankelijk van het model. RADAR technologie kan tegelijkertijd zenden en ontvangen wat maakt dat deze geen dode zone heeft en bijgevolg kan ondergedompeld worden. 11
 • 12. Beide meettechnologiën kunnen zowel vloeistoffen, stortgoederen of objecten detecteren RADAR - Bij vloeistoffen is de geleidbaarheid en diëlektrische constante van belang voor een goede reflectie - Bij stortgoederen moeten wij meer rekening houden met de storthoek, de grote van productkorrel speelt daarom een grote rol in een goede reflectie
 • 13. Stofwolken, afhankelijk van de concentratie en de gebruikte geluidsfrequentie werken signaaldempend. Bij aanwezigheid van stof moet dit stof de geluidsgolf ook doorgeven wat tot verlies van energieoverdracht resulteert. Hogere geluidsfrequenties kunnen de stofwolk niet doorkruisen. Lage frequenties dragen verder (openlucht concert) Elektromagnetische golven, RADAR golven, zijn door hun golflengte factor 3000 keer groter dan een stof partikel. Een stof partiekel is dus te klein om te worden gereflecteerd door de RADAR golf. Stof beïnvloed RADAR metingen niet.
 • 14. Een gevolg van stofontwikkeling is aankleving. Wanneer de transducer van een ultrasone niveaumeting aangeladen is met stof kan de geluidsenergie moeilijk worden overgedragen aan de lucht. Door het laag-diëlektrisch karakter van het aanklevend material hindert dit een RADAR golf veel minder.
 • 15. Hete lucht of dampen beïnvloeden RADAR golven nauwelijks om dezelfde reden.
 • 16. Condensatie druppels die tegen het transducermembraam kleven zorgen voor geluidsdemping en een slechtere energieoverdracht naar de lucht. Bij RADAR technologie is er nog voldoende ruimte tussen de druppels waar de µgolven langs kunnen. Door een stoorsignaalonderdrukking uit te voeren kunnen de veroorzaakte reflecties bij RADAR technologie worden onderdrukt.
 • 17. Spinnen worden niet gehinderd door de µgolven, noch worden ze blootgesteld aan hoge stralingsniveau’s. Door Europese zendrichtlijnen is het zendvermogen van radar sensoren sterk geregulariseerd. De max. uitgezonden vermogen is 1 mW, welk overeenkomt met 1/1000ste van het zendvermogen welke onze mobiele telefoons gebruiken. De afbeelding laat ook heel duidelijk zien dat kleine condensdruppels op de spinnenwebben de meting niet verstoren – De functionaliteit van ultrasone sensoren zou in dergelijke gevallen ernstig worden beïnvloed.
 • 18. Exakte Messung unabhängig von Druck und Vakuum Gassamenstelling en druk Geluidsgolven zijn mechanische drukgolven en hebben een medium nodig om zich in voort te bewegen. Geluidsgolven kunnen zich dus in gassen, vloeistoffen of vaste stoffen voortbewegen maar niet in het luchtledige. Afhankelijk van het type medium en heersende druk zal de geluidsnelheid ook verschillend zijn (bv. water, lucht of helium) en kan niet gecompenseerd worden. Elektromagnetische golven hebben geen medium nodig om zich in te bewegen en kunnen zich vrijwel ongehinderd voorplanten bij hoge drukken of in het luchtledige. De enige limiterende factoren zijn : • De mechanische constructie van de radar. • Het medium zelf mag niet goed elektrisch geleidend zijn.
 • 20. Ultrasoon 20°C 15°C 50°C 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 6:01 6:23 6:45 7:07 7:29 7:51 8:13 8:35 8:57 9:19 9:41 10:03 10:25 10:47 11:09 11:31 11:53 12:15 12:37 12:59 13:21 13:43 14:05 14:27 14:49 15:11 15:33 15:55 16:17 16:39 17:01 17:23 17:45 18:07 18:29 18:51 19:13 19:35 19:57 20:19 20:41 21:03 21:25 21:47 Distanz Zeit Ultrasoon Radar Ultrasoon en temperatuur Net boven de vloeistof is de temperatuur lager dan bovenaan onder het dak. Het geluid moet dus 2x doorheen een temperatuurovergang. Doordat de luchtsamenstelling wijzigt met de temperatuur zal de geluidsnelheid ook wijzigen met de temperatuur. Ultrasone metingen hebben daarom een temperatuursensor ingebouwd die de geluidsnelheid corrigeerd in de software afhankelijk van de gemeten temperatuur. Echter, de temperatuursensor zit ingebouwd in de tranceducer. Deze staat steeds opgesteld net onder het dak, daar waar de temperatuur steeds het hoogst is. De temperatuurscorrectie kan bijgevolg enkel uitgevoerd worden voor de gemeten temperatuur en zorgt voor meetfouten.
 • 21. Radar en temperatuur Een ander voordeel van µgolven is dat zij niet gehinderd worden door temperatuur of vuur. Meetfouten die gekoppeld worden aan hitte of opwarming door de zon zijn geen meetfouten tgv looptijdsfouten maar worden door uitzetten van tanks of silo’s veroorzaakt. De enige limiterende factor is de mechanische constructie van het radar toestel. VEGA kan u helpen met het meten van vloeibare metalen of -glas.
 • 22. Een toepassing waar VEGA lavastromen monitort op Hawai Omdat de hoge temperatuur zicjh net boven de opening manifesteert kunnen wij onze radar golven via een golfgeleider boven deze hete opening brengen. De electronica, welke het gevoeligste is voor hoge temperature, kan in worden opgesteld in een gebied waar omgevingstemperaturen heersen.
 • 24. Ultrasoon RADAR Ultrasoon RADAR 10° 3° Een goede signaalbundeling levert meer meetzekerheid Om het niveau in een tank betrouwbaar te meten, moet de reflectie van het vloeistofoppervlak duidelijk te onderscheiden zijn van de stoorsignalen. Ultrasone meettechnologiën gebruiken vaak grote openingshoeken waar bij RADAR technologie signaalbundelingen van 3,5° kunnen bereikt worden. Het voordeel Aanzienlijk eenvoudigere installatie en inbedrijfstelling, zelfs bij complexe tankgeometrieën Verhoogde meetzekerheid over het gehele meetbereik door betere focussering Hoge nauwkeurigheid, zelfs wanneer de sensor dicht bij de tankwand is gemonteerd
 • 25. Een ander voordeel van RADAR technologie is dat goed detecteerbare vloeistoffen kunnen gemeten worden dwars doorheen kunstoffen tankdaken. Er is nog een tweede voorwaarde nl. er mag geen hemelwater op het tankdak vallen.
 • 26. Expert tip Side by side Radar sensoren kunnen zij aan zij worden geïnstalleerd zonder elkaar te beïnvloeden. Ultrasone sensoren dienen met elkaar gesynchroniseerd te worden om elkaar niet te beïnvloeden. Hiervoor dienen zij uitgerust te worden met extra hardware om dit mogelijk te maken.
 • 28. Druk stoom Vacuüm Radar wordt niet beïnvloed door … luchtvochtigheid Temperatuur regen mist Gassamenstelling wind
 • 29. Overvulbeveiliging Radar heeft geen dode band Veilige meting Aansluitingen Overstromingshulzen Eenvoudig Betrouwbaar SJ1 Inzetbaar als overvulbeveiliging, bijv. conform WHG Geen extra overstromingshuls nodig => kosten, verontreiniging Betrouwbare meting tot de sensor mogelijk Hoge betrouwbaarheid onder alle bedrijfsomstandigheden Eenvoudig inregelen zonder rekening te hoeven houden met een dode band
 • 30. Slide 29 SJ1 Sollten wir hier eher nur Stichworte verwenden, die Texte sind sehr lang Skowaisa, Jürgen, 10/12/2019
 • 31. onderhoudsvrij Radar is … ongevoelig voor aangroei niet gevoelig voor condensaat betrouwbaar duurzaam Ongevoelig voor verontreinigingen en aangroei op de sensor Niet beïnvloed door condensaatafzetting Werkt onderhoudsvrij Betrouwbare meting, ook bij verontreiniging Zeer resistente materialen waarborgen een lange levensduur
 • 32. Ingebouwde onderdelen Radar heeft een goede focussering Aangroei Eenvoudige montage Stoorsignaalonderdrukking Smalle schachten Inzetbaar bij toepassingen met veel ingebouwde onderdelen Niet beïnvloed door aangroei op de tank-/silowanden Uitstekende signaalbundeling maakt deze technologie bij uitstek geschikt voor het meten in nauwe schachten. Over het algemeen geen stoorecho-onderdrukking nodig
 • 34. "Radar is het betere ultrasoon"
 • 35. 34