SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
REPUBLIC ACT 9262
Anti-violence against
Women and their Children
(VAWC) Act of 2004
GERARDO C. GABIN
Cluster Head, DILG Quezon Cluster 2
Local
PURPOSE
• Seeks to address the prevalence of violence
against women and their children (VAWC) by their
intimate partners like:
Husband or ex-husband
Live-in partner or former live-in partner
Boyfriend/girlfriend or ex-boyfriend/ex-girlfriend
Dating partner or former dating partner
• Classifies VAWC as a public crime
What is VAWC under RA no. 9262?
It refers to any act or series of acts committed by any person
against a woman who is his wife, former wife, or against a
woman with whom the person has or had sexual or dating
relationship, or with whom he has a common child, or
against her child whether legitimate or illegitimate, within
or without the family abode, which result in or is likely to
result in physical, sexual, psychological harm or suffering,
or economic abuse including threats of such acts, battery,
assault, coercion, harassment or arbitrary deprivation of
liberty.
Definition of terms:
• Children- are those below 18 years of age or older but are
incapable of taking care of themselves (as stated in RA 7610). It
includes biological children of the victim and other children
under her care.
• Dating relationship- one which has a romantic involvement. It
means that a relationship existed between a woman and a
partner who is abusive or has previously abused her, whether or
not the relationship was formal.
• Sexual relationship refer to a single sexual act which may or
may not result in the bearing of a common child.
VAWC Acts:
• Physical Violence refers to acts that include bodily or physical
harm;
• Sexual Violence refers to an act which is sexual in nature,
committed against a woman or her child. It includes, but is not
limited to:
 Rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, treating a woman or
her child as a sex object, making demeaning and sexually suggestive
remarks, physically attacking the sexual parts of the victim’s body,
forcing the victim to watch obscene publications and indecent shows
or forcing the woman or her child to do indecent acts and/or make
films thereof, forcing the wife and mistress/lover to live in the
conjugal home or sleep together in the same room with the abuser.
VAWC Acts:
 Acts causing or attempting to cause the victim to engage in any
sexual activity by force, threat of force, physical or other harm or
threat of physical or other harm or coercion; and
 Prostituting the woman or her child.
• Psychological violence refers to acts or omissions causing or likely to
cause mental or emotional suffering of the victim such as but not limited
to intimidation, harassment, stalking, damage to property, public ridicule
or humiliation, repeated verbal abuse and mental infidelity. It includes
causing or allowing the victim to witness the physical, sexual or
psychological abuse of a member of the family to which the victim
belongs, or to witness pornography in any form or to witness abusive
injury to pets or to unlawful or unwanted deprivation of the right to
custody and/or visitation of common children.
VAWC Acts:
• Economic abuse refers to acts that make or attempt to make a
woman financially dependent which includes, but is not limited
to the following:
Withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in
any legitimate profession, occupation, business or activity, except in cases
wherein the other spouse/partner objects on valid, serious and moral
grounds as defined in Article 73 of the Family Code;
Deprivation or threat of deprivation of financial resources and the right to
the use and enjoyment of the conjugal, community or property owned in
common;
Destroying household property;
Controlling the victims' own money or properties or solely controlling the
conjugal money or properties.
Who gets protected under the law?
• The law recognizes the unequal relations between a man and a
woman in an abusive relationship where the woman is usually
at a disadvantage. Thus the law protects the woman and her
children.
• The victim-child who is a minor (legitimate and illegitimate),
and a person aged 18 years and beyond who doesn’t have the
ability to decide for herself/himself because of an emotional,
physical and mental illness can make full use of the alw.
• Any child under the care of a woman is also protected under the
law.
What can women and children do under RA 9262?
Under the law the offended party may file a criminal action, or
apply for Protection order either as an independent action or as an
incident in civil or criminal action and other remedies.
Any citizen having personal knowledge of the circumstances
involving the commission of the crime may file a complaint because
violence against woman and their children is considered a PUBLIC
crime.
Cases may be filed in the Regional Trail Court designated as
FAMILY COURT of the place where the crime was committed.
These courts have original and exclusive jurisdiction over these
cases.
Pagtatag ng VAW Desk
Ang VAW Desk ay isang pasilidad na tumutugon sa mga kaso ng
VAW sa paraang gender- sensitive o may respeto sa kasarian. Ito ay
pinamamahalaan ng isang taong itinalaga ng Punong Barangay.
Dito rin maaring lumapit ang mga biktima o mga naligtas mula sa
karahasan.
Ang VAW Desk ay dapat nasa loob ng o nasa paligid ng Barangay
hall. Kung walang Barangay hall maaari itong itayo malapit sa
tanggapan ng Punong Barangay. Dapat may hiwalay na silid na
maaaring pagdausan ng intake interview.
Designation of a VAW Desk Officer
Ang Punong Barangay ang siyang magtatalaga ng isang VAW
Desk Officer na naturuan ukol sa gender-sensitive handling of
cases. Mas makabubuting isang babaeng barangay kagawad o isang
babaeng barangay tanod ito. Sa mga pagkakataon at sitwasyong
walang naturuan para gumanap sa tungkuling ito, siguruhing ang
taong itinalaga ay sumailalim sa training tungkol sa basic gender
sensitivity at sa oryentasyon sa mga batas na anti-VAW.
Protocols at mga Pamamaraan
1. Siguruhing ang biktima o mga nakaligtas mula sa
karahasan ay komportable, nasa ligtas at pribadong
silid o lugar; at may tubig at iba pang pangunahing
kinakailangan gaya ng pagkain, first aid at damit.
2. Pag-aralan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkalap
sa mga pangunahing impormasyon na makapagsasabi
kung may mga posibleng panganib.
3. Kung ito ay isang emergency, gawin ang mga
sumusunod:
Protocols at mga Pamamaraan
• Kung kinakailangan ng atensiyong medikal, dalhin agad ang
biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan sa pinakamalapit na
klinika o ospital;
• Kung kinakailangan ng atensyong legal o ng proteksyon, lalo na
kung nakasalalay rito ang kaligtasan at katiwasayan ng kliyente,
isangguni o dalhin siya sa nararapat na opisinang makapagbibigay
ng kinakailangan niyang proteksyon; at
• Sulatan ang INTAKE (Annex A) at REFERRAL FORM (Annex
B).
Protocols at mga Pamamaraan
4. Kapag maayos na ang biktima o mga nakaligtas mula sa
karahasan, tulungan ang Punong Barangay o ang Kagawad sa
pagsasagawa ng panayam. Ang nagsasagawa ng panayam ay
dapat gender-sensitive, taos-puso, at gumagamit ng wika o
dayalekto na nauunawaan ng biktima o mga nakaligtas mula sa
karahasan.
(PAALALA: Dapat humingi muna ng pahintulot bago magrekord o
kumuha ng impormasyon mula sa kliyente)
Protocols at mga Pamamaraan
5. Kung ang kaso ay paglabag sa RA 9262, ipaalam sa biktima o
mga nakaligtas mula sa karahasan ang kaniyang mga
karapatan, mga solusyon at mga lunas na maaari niyang
makuha,at ng mga prosesong kalakip sa paghahanap niya ng
hustisya. Ipaalam sa kanya ang Barangay Protection Order
(BPO) at kung paano makakukuha nito, kasama na ang mga
implikasyon nito sa kaniya at sa mga bata. Kung naisin
niyang magkaroon ng BPO, tulungan siyang mag-apply nito.
Protocols at mga Pamamaraan
• Ipaliwanag sa biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan na
maaari rin siyang humiling ng Temporary Protection Order
(TPO) o ng Permanent Protection Order (PPO). Ipaliwanag rin
ang ibig-sabihin ng PPO at TPO at ng mga implikasyon nito sa
kaniya at sa kaniyang mga anak kung kukuha siya nito.
• Kung ang biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan ay
nagnanais na mag-apply ng TPO/PPO sa halip na BPO, ilapit
siya sa pinakamalapit na Public Attorney’s Office (PAO) o sa
Alternative Law Groups, Inc. (ALG). Ang mga ahensiyang ito
ang tutulong sa kaniya na makapag-apply nito sa korte.
Protocols at mga Pamamaraan
6. Mula sa logbook, ilipat ang mahahalagang datos sa Intake Form:
Protocols at mga Pamamaraan
7.Ipaalam sa Philippine National Police (PNP) at sa C/MSWDO
matapos maireport ng biktima o ng mga nakaligtas sa karahasan
ang mga pangyayaring naganap sa loob ng apat na oras.
(PAALALA: Kunin ang pahintulot mula sa biktima o mga
nakaligtas mula sa karahasan bago sumanguni sa ibang ahensiya o
institusyon. Kailangan ng wastong pahintulot mula sa kliyente
kung gagawa ng anumang aksyon na may kinalaman sa kaniyang
mga anak, maliban na lamang kung mas makabubuti para sa kaniya
na huwag nang gawin ito.
Maaari bang ipagkasundo na lamang ang di
pagkakaunawaan ng babae at ng kaniyang asawa o
partner sa halip na daanan ang lahat ng prosesong
ito?
Mahigpit na ipinagbabawal ang pamamagitan o pagkakasundo
(mediation) sa mga kaso ng VAW sa ilalim ng RA 9262. Ito ay
dahil sa paniniwalang ang VAW ay nangyayari dahil sa hindi
pantay na relasyon kung saan ay iginigiit ng lalake ang kaniyang
kapangyarihan at kontrolin ang babae. Ang isang barangay official
na magpiprisintang mamagitan at pag-ayusin ang dalawang panig
ay mananagot sa batas para sa aksyon na ito (administrative
liability).
Protection order
It is an order issued by the Barangay or the Court to prevent further
acts of violence against a woman or her child and to grant other
necessary relief, under RA 9262. There are three (3) kinds of
protection order:
• Barangay Protection Order (BPO) - issued by punong
barangay or in his absence the barangay kagawad.
• Temporary Protection Order (TPO) - after ex parte
determination of its need.
• Permanent Protection Order (PPO) - issued after notice
and hearing
Who may apply for protection order?
Anyone of the following may apply for protection order:
• The offended party
• Parents or guardians of the offended party
• Ascendants, descendants or collateral relatives, within the fourth civil
degree or consanguinity or affinity
• Officers or social workers of the DSWD or LGUs
• Police officers, preferably those in-charge of women and children’s desk
• Punong barangay or barangay kagawad
• Laywers, counselors, therapists, health care providers of the petitioner.
• At least two (2) concerned citizens of the city or municipality where
VAWC happened and who have personal knowledge of the offense
committed.
Reliefs of protection order
(a) Prohibition of the respondent from threatening to commit or committing,
personally or through another, any of the acts mentioned in Sec. 5 of this
Act;
(b) Prohibition of the respondent from harassing, annoying, telephoning,
contacting or otherwise communicating with the petitioner, directly or
indirectly;
(c) Removal and exclusion of the respondent from the residence of the
petitioner, regardless of ownership of the residence, either temporarily
for the purpose of protecting the petitioner, or permanently where no
property rights are violated, and if respondent must remove personal
effects from the residence, the court shall direct a law enforcement agent
to accompany the respondent has gathered his things and escort
respondent from the residence;
Reliefs of protection order
d) Directing the respondent to stay away from petitioner and designated
family or household member at a distance specified by the court, and to
stay away from the residence, school, place of employment, or any
specified place frequented by the petitioner and any designated family or
household member;
e) Directing lawful possession and use by petitioner of an automobile and
other essential personal effects, regardless of ownership, and directing
the appropriate law enforcement officer to accompany the petitioner to
the residence of the parties to ensure that the petitioner is safely restored
to the possession of the automobile and other essential personal effects,
or to supervise the petitioner's or respondent's removal of personal
belongings;
Reliefs of protection order
f) Granting a temporary or permanent custody of a child/children to the
petitioner;
g) Directing the respondent to provide support to the woman and/or her
child if entitled to legal support. Notwithstanding other laws to the
contrary, the court shall order an appropriate percentage of the income
or salary of the respondent to be withheld regularly by the respondent's
employer for the same to be automatically remitted directly to the
woman. Failure to remit and/or withhold or any delay in the remittance
of support to the woman and/or her child without justifiable cause shall
render the respondent or his employer liable for indirect contempt of
court;
Reliefs of protection order
j) Directing the DSWD or any appropriate agency to provide petitioner
may need; and
k) Provision of such other forms of relief as the court deems necessary to
protect and provide for the safety of the petitioner and any designated
family or household member, provided petitioner and any designated
family or household member consents to such relief.
Violation of protection order
Sec. 12. Enforceability of Protection Orders. – All
TPOs and PPOs issued under this Act shall be
enforceable anywhere in the Philippines and a
violation thereof shall be punishable with a fine
ranging from Five Thousand Pesos (P5,000.00) to
Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) and/or
imprisonment of six (6) months.
Entitlement to leave
Sec. 43. Entitled to Leave. – Victims under this Act shall be entitled
to take a paid leave of absence up to ten (10) days in addition to
other paid leaves under the Labor Code and Civil Service Rules
and Regulations, extendible when the necessity arises as specified
in the protection order.
Any employer who shall prejudice the right of the person under this
Sec. shall be penalized in accordance with the provisions of the
Labor Code and Civil Service Rules and Regulations. Likewise, an
employer who shall prejudice any person for assisting a co-
employee who is a victim under this Act shall likewise be liable for
discrimination.
Confidentiality
Sec. 44. Confidentiality. – All records pertaining to cases of
violence against women and their children including those in the
barangay shall be confidential and all public officers and
employees and public or private clinics to hospitals shall respect
the right to privacy of the victim. Whoever publishes or causes to
be published, in any format, the name, address, telephone number,
school, business address, employer, or other identifying
information of a victim or an immediate family member, without
the latter's consent, shall be liable to the contempt power of the
court.
Is VAWC committed by men alone?
• Women can also be liable under the law. These are
the lesbian partners/girlfriends or former partners
of the victim with whom she has or had a sexual or
dating relationships.
• If the male spouse/partner complains about abuses
committed by his wife/partner, he may file a
complaint or case under the Revised Penal Code.
Battered woman syndrome (BWS)
• BWS refers to a pattern of psychological and behavioral
symptoms found in battered women as a result of a long history
of abuse.
• Any victim who suffers from BWS should be diagnosed by a
Psychiatric expert or a clinical psychologist. This will also help
the victim in obtaining just decision in her case.
• RA 9262 acknowledges that women who have retaliated against
their partner or who commit violence as a form of self-defense
may have suffered from Battered Woman Syndrome (BWS)
What are the penalties for committing
VAWC?
• Offenders proven in court to be guilty of the crime shall
be penalized with:
• Imprisonment ranging from 1month and 1 day to 20
years.
• Payment of P100,000 to P300,000 in damages.
• Mandatory psychological counseling or psychiatric
treatment
Executive order 53
An Order creating the Provincial Task Force to immediately
address violence against Women and Children (VAWC)
Cases in Quezon Province.
• All the Punong Barangays to establish Barangay
Executive Order or Ordinance in the absence thereof and
ensure that the same is functional through allocation in
their barangay budget.
FOLLOW US!
fb.me/dilgr4a
@dilgr4a
@dilgr4a

More Related Content

Similar to VAWC-RA-9262 Anti Violence Against Women and THeir Children

relevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptx
relevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptxrelevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptx
relevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptxArgonautDrake
 
Change Begins With Us power point presentation
Change Begins With Us power point presentationChange Begins With Us power point presentation
Change Begins With Us power point presentationMaricris Guarin
 
Ra 9262 (VAWC)
Ra 9262 (VAWC)Ra 9262 (VAWC)
Ra 9262 (VAWC)F Mad
 
Anti-Violence Against Women and Children
Anti-Violence Against Women and ChildrenAnti-Violence Against Women and Children
Anti-Violence Against Women and Childrenbigkiskababaihan
 
Republic act 9262 anti vawc act
Republic act 9262 anti vawc actRepublic act 9262 anti vawc act
Republic act 9262 anti vawc actDaniel Bragais
 
Gender-and-Violence.PowerPoint Presentation
Gender-and-Violence.PowerPoint PresentationGender-and-Violence.PowerPoint Presentation
Gender-and-Violence.PowerPoint PresentationChristineFaithTababa
 
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004Sharon Geroquia
 
Republic act 9262 LECTURE.ppt
Republic act 9262 LECTURE.pptRepublic act 9262 LECTURE.ppt
Republic act 9262 LECTURE.pptKinseSac
 
Violence Against Women and Children
Violence Against Women and ChildrenViolence Against Women and Children
Violence Against Women and ChildrenMirea Mizushima
 
Child protective order in virginia.pdf
Child protective order in virginia.pdfChild protective order in virginia.pdf
Child protective order in virginia.pdflawjoy1
 
8,10 ra 9710 & ra 9262
8,10  ra 9710 & ra 92628,10  ra 9710 & ra 9262
8,10 ra 9710 & ra 9262hanahgail
 
Ra 9262 san mateo
Ra 9262 san mateoRa 9262 san mateo
Ra 9262 san mateoMarlyn Sayo
 
EGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).ppt
EGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).pptEGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).ppt
EGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).pptjudechristopher3
 

Similar to VAWC-RA-9262 Anti Violence Against Women and THeir Children (20)

relevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptx
relevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptxrelevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptx
relevant-laws-concerning-abusive-relationships-VAWC-ppt.pptx
 
Change Begins With Us power point presentation
Change Begins With Us power point presentationChange Begins With Us power point presentation
Change Begins With Us power point presentation
 
VAWC
VAWCVAWC
VAWC
 
The rights of women and their children
The rights of women and their childrenThe rights of women and their children
The rights of women and their children
 
VAWC.pptx
VAWC.pptxVAWC.pptx
VAWC.pptx
 
VAWC.pdf
VAWC.pdfVAWC.pdf
VAWC.pdf
 
Ra 9262 (VAWC)
Ra 9262 (VAWC)Ra 9262 (VAWC)
Ra 9262 (VAWC)
 
Avawca
AvawcaAvawca
Avawca
 
Anti-Violence Against Women and Children
Anti-Violence Against Women and ChildrenAnti-Violence Against Women and Children
Anti-Violence Against Women and Children
 
Republic act 9262 anti vawc act
Republic act 9262 anti vawc actRepublic act 9262 anti vawc act
Republic act 9262 anti vawc act
 
Gender-and-Violence.PowerPoint Presentation
Gender-and-Violence.PowerPoint PresentationGender-and-Violence.PowerPoint Presentation
Gender-and-Violence.PowerPoint Presentation
 
VAPP BILL MATERIALS
VAPP BILL MATERIALSVAPP BILL MATERIALS
VAPP BILL MATERIALS
 
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT of 2004
 
Republic act 9262 LECTURE.ppt
Republic act 9262 LECTURE.pptRepublic act 9262 LECTURE.ppt
Republic act 9262 LECTURE.ppt
 
Violence Against Women and Children
Violence Against Women and ChildrenViolence Against Women and Children
Violence Against Women and Children
 
Child protective order in virginia.pdf
Child protective order in virginia.pdfChild protective order in virginia.pdf
Child protective order in virginia.pdf
 
8,10 ra 9710 & ra 9262
8,10  ra 9710 & ra 92628,10  ra 9710 & ra 9262
8,10 ra 9710 & ra 9262
 
Ra 9262 san mateo
Ra 9262 san mateoRa 9262 san mateo
Ra 9262 san mateo
 
EGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).ppt
EGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).pptEGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).ppt
EGMGPLVAW powerpoint (Rowena Guanzon).ppt
 
Ra 7610
Ra 7610Ra 7610
Ra 7610
 

Recently uploaded

Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...
Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...
Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...Valters Lauzums
 
Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...
Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...
Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...Sebastiano Panichella
 
Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08
Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08
Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08LloydHelferty
 
Scootsy Overview Deck - Pan City Delivery
Scootsy Overview Deck - Pan City DeliveryScootsy Overview Deck - Pan City Delivery
Scootsy Overview Deck - Pan City Deliveryrishi338139
 
Basic overview of nerve conduction studies
Basic overview of nerve conduction studiesBasic overview of nerve conduction studies
Basic overview of nerve conduction studiesDrAbdulAli1
 
Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...
Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...
Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...soumyapottola
 
Principles of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptx
Principles of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptxPrinciples of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptx
Principles of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptxvirginiagaddafi
 
05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptx
05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptx05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptx
05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptxerickamwana1
 

Recently uploaded (8)

Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...
Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...
Personal Branding Lecture for Advanced Digital & Social Media Strategy at UCL...
 
Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...
Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...
Testing with Fewer Resources: Toward Adaptive Approaches for Cost-effective ...
 
Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08
Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08
Sunlight Spectacle 2024 Practical Action Launch Event 2024-04-08
 
Scootsy Overview Deck - Pan City Delivery
Scootsy Overview Deck - Pan City DeliveryScootsy Overview Deck - Pan City Delivery
Scootsy Overview Deck - Pan City Delivery
 
Basic overview of nerve conduction studies
Basic overview of nerve conduction studiesBasic overview of nerve conduction studies
Basic overview of nerve conduction studies
 
Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...
Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...
Understanding Post Production changes (PPC) in Clinical Data Management (CDM)...
 
Principles of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptx
Principles of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptxPrinciples of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptx
Principles of Management Touchstone 4 Template APPLE INC.ppt.pptx
 
05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptx
05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptx05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptx
05.02 MMC - Assignment 4 - Image Attribution Lovepreet.pptx
 

VAWC-RA-9262 Anti Violence Against Women and THeir Children

 • 1. REPUBLIC ACT 9262 Anti-violence against Women and their Children (VAWC) Act of 2004 GERARDO C. GABIN Cluster Head, DILG Quezon Cluster 2
 • 2. Local PURPOSE • Seeks to address the prevalence of violence against women and their children (VAWC) by their intimate partners like: Husband or ex-husband Live-in partner or former live-in partner Boyfriend/girlfriend or ex-boyfriend/ex-girlfriend Dating partner or former dating partner • Classifies VAWC as a public crime
 • 3. What is VAWC under RA no. 9262? It refers to any act or series of acts committed by any person against a woman who is his wife, former wife, or against a woman with whom the person has or had sexual or dating relationship, or with whom he has a common child, or against her child whether legitimate or illegitimate, within or without the family abode, which result in or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering, or economic abuse including threats of such acts, battery, assault, coercion, harassment or arbitrary deprivation of liberty.
 • 4. Definition of terms: • Children- are those below 18 years of age or older but are incapable of taking care of themselves (as stated in RA 7610). It includes biological children of the victim and other children under her care. • Dating relationship- one which has a romantic involvement. It means that a relationship existed between a woman and a partner who is abusive or has previously abused her, whether or not the relationship was formal. • Sexual relationship refer to a single sexual act which may or may not result in the bearing of a common child.
 • 5. VAWC Acts: • Physical Violence refers to acts that include bodily or physical harm; • Sexual Violence refers to an act which is sexual in nature, committed against a woman or her child. It includes, but is not limited to:  Rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, treating a woman or her child as a sex object, making demeaning and sexually suggestive remarks, physically attacking the sexual parts of the victim’s body, forcing the victim to watch obscene publications and indecent shows or forcing the woman or her child to do indecent acts and/or make films thereof, forcing the wife and mistress/lover to live in the conjugal home or sleep together in the same room with the abuser.
 • 6. VAWC Acts:  Acts causing or attempting to cause the victim to engage in any sexual activity by force, threat of force, physical or other harm or threat of physical or other harm or coercion; and  Prostituting the woman or her child. • Psychological violence refers to acts or omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering of the victim such as but not limited to intimidation, harassment, stalking, damage to property, public ridicule or humiliation, repeated verbal abuse and mental infidelity. It includes causing or allowing the victim to witness the physical, sexual or psychological abuse of a member of the family to which the victim belongs, or to witness pornography in any form or to witness abusive injury to pets or to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody and/or visitation of common children.
 • 7. VAWC Acts: • Economic abuse refers to acts that make or attempt to make a woman financially dependent which includes, but is not limited to the following: Withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, business or activity, except in cases wherein the other spouse/partner objects on valid, serious and moral grounds as defined in Article 73 of the Family Code; Deprivation or threat of deprivation of financial resources and the right to the use and enjoyment of the conjugal, community or property owned in common; Destroying household property; Controlling the victims' own money or properties or solely controlling the conjugal money or properties.
 • 8. Who gets protected under the law? • The law recognizes the unequal relations between a man and a woman in an abusive relationship where the woman is usually at a disadvantage. Thus the law protects the woman and her children. • The victim-child who is a minor (legitimate and illegitimate), and a person aged 18 years and beyond who doesn’t have the ability to decide for herself/himself because of an emotional, physical and mental illness can make full use of the alw. • Any child under the care of a woman is also protected under the law.
 • 9. What can women and children do under RA 9262? Under the law the offended party may file a criminal action, or apply for Protection order either as an independent action or as an incident in civil or criminal action and other remedies. Any citizen having personal knowledge of the circumstances involving the commission of the crime may file a complaint because violence against woman and their children is considered a PUBLIC crime. Cases may be filed in the Regional Trail Court designated as FAMILY COURT of the place where the crime was committed. These courts have original and exclusive jurisdiction over these cases.
 • 10. Pagtatag ng VAW Desk Ang VAW Desk ay isang pasilidad na tumutugon sa mga kaso ng VAW sa paraang gender- sensitive o may respeto sa kasarian. Ito ay pinamamahalaan ng isang taong itinalaga ng Punong Barangay. Dito rin maaring lumapit ang mga biktima o mga naligtas mula sa karahasan. Ang VAW Desk ay dapat nasa loob ng o nasa paligid ng Barangay hall. Kung walang Barangay hall maaari itong itayo malapit sa tanggapan ng Punong Barangay. Dapat may hiwalay na silid na maaaring pagdausan ng intake interview.
 • 11. Designation of a VAW Desk Officer Ang Punong Barangay ang siyang magtatalaga ng isang VAW Desk Officer na naturuan ukol sa gender-sensitive handling of cases. Mas makabubuting isang babaeng barangay kagawad o isang babaeng barangay tanod ito. Sa mga pagkakataon at sitwasyong walang naturuan para gumanap sa tungkuling ito, siguruhing ang taong itinalaga ay sumailalim sa training tungkol sa basic gender sensitivity at sa oryentasyon sa mga batas na anti-VAW.
 • 12. Protocols at mga Pamamaraan 1. Siguruhing ang biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan ay komportable, nasa ligtas at pribadong silid o lugar; at may tubig at iba pang pangunahing kinakailangan gaya ng pagkain, first aid at damit. 2. Pag-aralan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkalap sa mga pangunahing impormasyon na makapagsasabi kung may mga posibleng panganib. 3. Kung ito ay isang emergency, gawin ang mga sumusunod:
 • 13. Protocols at mga Pamamaraan • Kung kinakailangan ng atensiyong medikal, dalhin agad ang biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan sa pinakamalapit na klinika o ospital; • Kung kinakailangan ng atensyong legal o ng proteksyon, lalo na kung nakasalalay rito ang kaligtasan at katiwasayan ng kliyente, isangguni o dalhin siya sa nararapat na opisinang makapagbibigay ng kinakailangan niyang proteksyon; at • Sulatan ang INTAKE (Annex A) at REFERRAL FORM (Annex B).
 • 14. Protocols at mga Pamamaraan 4. Kapag maayos na ang biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan, tulungan ang Punong Barangay o ang Kagawad sa pagsasagawa ng panayam. Ang nagsasagawa ng panayam ay dapat gender-sensitive, taos-puso, at gumagamit ng wika o dayalekto na nauunawaan ng biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan. (PAALALA: Dapat humingi muna ng pahintulot bago magrekord o kumuha ng impormasyon mula sa kliyente)
 • 15. Protocols at mga Pamamaraan 5. Kung ang kaso ay paglabag sa RA 9262, ipaalam sa biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan ang kaniyang mga karapatan, mga solusyon at mga lunas na maaari niyang makuha,at ng mga prosesong kalakip sa paghahanap niya ng hustisya. Ipaalam sa kanya ang Barangay Protection Order (BPO) at kung paano makakukuha nito, kasama na ang mga implikasyon nito sa kaniya at sa mga bata. Kung naisin niyang magkaroon ng BPO, tulungan siyang mag-apply nito.
 • 16. Protocols at mga Pamamaraan • Ipaliwanag sa biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan na maaari rin siyang humiling ng Temporary Protection Order (TPO) o ng Permanent Protection Order (PPO). Ipaliwanag rin ang ibig-sabihin ng PPO at TPO at ng mga implikasyon nito sa kaniya at sa kaniyang mga anak kung kukuha siya nito. • Kung ang biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan ay nagnanais na mag-apply ng TPO/PPO sa halip na BPO, ilapit siya sa pinakamalapit na Public Attorney’s Office (PAO) o sa Alternative Law Groups, Inc. (ALG). Ang mga ahensiyang ito ang tutulong sa kaniya na makapag-apply nito sa korte.
 • 17. Protocols at mga Pamamaraan 6. Mula sa logbook, ilipat ang mahahalagang datos sa Intake Form:
 • 18. Protocols at mga Pamamaraan 7.Ipaalam sa Philippine National Police (PNP) at sa C/MSWDO matapos maireport ng biktima o ng mga nakaligtas sa karahasan ang mga pangyayaring naganap sa loob ng apat na oras. (PAALALA: Kunin ang pahintulot mula sa biktima o mga nakaligtas mula sa karahasan bago sumanguni sa ibang ahensiya o institusyon. Kailangan ng wastong pahintulot mula sa kliyente kung gagawa ng anumang aksyon na may kinalaman sa kaniyang mga anak, maliban na lamang kung mas makabubuti para sa kaniya na huwag nang gawin ito.
 • 19. Maaari bang ipagkasundo na lamang ang di pagkakaunawaan ng babae at ng kaniyang asawa o partner sa halip na daanan ang lahat ng prosesong ito? Mahigpit na ipinagbabawal ang pamamagitan o pagkakasundo (mediation) sa mga kaso ng VAW sa ilalim ng RA 9262. Ito ay dahil sa paniniwalang ang VAW ay nangyayari dahil sa hindi pantay na relasyon kung saan ay iginigiit ng lalake ang kaniyang kapangyarihan at kontrolin ang babae. Ang isang barangay official na magpiprisintang mamagitan at pag-ayusin ang dalawang panig ay mananagot sa batas para sa aksyon na ito (administrative liability).
 • 20. Protection order It is an order issued by the Barangay or the Court to prevent further acts of violence against a woman or her child and to grant other necessary relief, under RA 9262. There are three (3) kinds of protection order: • Barangay Protection Order (BPO) - issued by punong barangay or in his absence the barangay kagawad. • Temporary Protection Order (TPO) - after ex parte determination of its need. • Permanent Protection Order (PPO) - issued after notice and hearing
 • 21. Who may apply for protection order? Anyone of the following may apply for protection order: • The offended party • Parents or guardians of the offended party • Ascendants, descendants or collateral relatives, within the fourth civil degree or consanguinity or affinity • Officers or social workers of the DSWD or LGUs • Police officers, preferably those in-charge of women and children’s desk • Punong barangay or barangay kagawad • Laywers, counselors, therapists, health care providers of the petitioner. • At least two (2) concerned citizens of the city or municipality where VAWC happened and who have personal knowledge of the offense committed.
 • 22. Reliefs of protection order (a) Prohibition of the respondent from threatening to commit or committing, personally or through another, any of the acts mentioned in Sec. 5 of this Act; (b) Prohibition of the respondent from harassing, annoying, telephoning, contacting or otherwise communicating with the petitioner, directly or indirectly; (c) Removal and exclusion of the respondent from the residence of the petitioner, regardless of ownership of the residence, either temporarily for the purpose of protecting the petitioner, or permanently where no property rights are violated, and if respondent must remove personal effects from the residence, the court shall direct a law enforcement agent to accompany the respondent has gathered his things and escort respondent from the residence;
 • 23. Reliefs of protection order d) Directing the respondent to stay away from petitioner and designated family or household member at a distance specified by the court, and to stay away from the residence, school, place of employment, or any specified place frequented by the petitioner and any designated family or household member; e) Directing lawful possession and use by petitioner of an automobile and other essential personal effects, regardless of ownership, and directing the appropriate law enforcement officer to accompany the petitioner to the residence of the parties to ensure that the petitioner is safely restored to the possession of the automobile and other essential personal effects, or to supervise the petitioner's or respondent's removal of personal belongings;
 • 24. Reliefs of protection order f) Granting a temporary or permanent custody of a child/children to the petitioner; g) Directing the respondent to provide support to the woman and/or her child if entitled to legal support. Notwithstanding other laws to the contrary, the court shall order an appropriate percentage of the income or salary of the respondent to be withheld regularly by the respondent's employer for the same to be automatically remitted directly to the woman. Failure to remit and/or withhold or any delay in the remittance of support to the woman and/or her child without justifiable cause shall render the respondent or his employer liable for indirect contempt of court;
 • 25. Reliefs of protection order j) Directing the DSWD or any appropriate agency to provide petitioner may need; and k) Provision of such other forms of relief as the court deems necessary to protect and provide for the safety of the petitioner and any designated family or household member, provided petitioner and any designated family or household member consents to such relief.
 • 26. Violation of protection order Sec. 12. Enforceability of Protection Orders. – All TPOs and PPOs issued under this Act shall be enforceable anywhere in the Philippines and a violation thereof shall be punishable with a fine ranging from Five Thousand Pesos (P5,000.00) to Fifty Thousand Pesos (P50,000.00) and/or imprisonment of six (6) months.
 • 27. Entitlement to leave Sec. 43. Entitled to Leave. – Victims under this Act shall be entitled to take a paid leave of absence up to ten (10) days in addition to other paid leaves under the Labor Code and Civil Service Rules and Regulations, extendible when the necessity arises as specified in the protection order. Any employer who shall prejudice the right of the person under this Sec. shall be penalized in accordance with the provisions of the Labor Code and Civil Service Rules and Regulations. Likewise, an employer who shall prejudice any person for assisting a co- employee who is a victim under this Act shall likewise be liable for discrimination.
 • 28. Confidentiality Sec. 44. Confidentiality. – All records pertaining to cases of violence against women and their children including those in the barangay shall be confidential and all public officers and employees and public or private clinics to hospitals shall respect the right to privacy of the victim. Whoever publishes or causes to be published, in any format, the name, address, telephone number, school, business address, employer, or other identifying information of a victim or an immediate family member, without the latter's consent, shall be liable to the contempt power of the court.
 • 29. Is VAWC committed by men alone? • Women can also be liable under the law. These are the lesbian partners/girlfriends or former partners of the victim with whom she has or had a sexual or dating relationships. • If the male spouse/partner complains about abuses committed by his wife/partner, he may file a complaint or case under the Revised Penal Code.
 • 30. Battered woman syndrome (BWS) • BWS refers to a pattern of psychological and behavioral symptoms found in battered women as a result of a long history of abuse. • Any victim who suffers from BWS should be diagnosed by a Psychiatric expert or a clinical psychologist. This will also help the victim in obtaining just decision in her case. • RA 9262 acknowledges that women who have retaliated against their partner or who commit violence as a form of self-defense may have suffered from Battered Woman Syndrome (BWS)
 • 31. What are the penalties for committing VAWC? • Offenders proven in court to be guilty of the crime shall be penalized with: • Imprisonment ranging from 1month and 1 day to 20 years. • Payment of P100,000 to P300,000 in damages. • Mandatory psychological counseling or psychiatric treatment
 • 32. Executive order 53 An Order creating the Provincial Task Force to immediately address violence against Women and Children (VAWC) Cases in Quezon Province. • All the Punong Barangays to establish Barangay Executive Order or Ordinance in the absence thereof and ensure that the same is functional through allocation in their barangay budget.