SlideShare a Scribd company logo
Suomen julkishallinnon menestyksen ja suorituskyvyn keskeiset lähteet 29.9.2010 Juha Kostiainen
Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista…Taloudellinen kasvu ja hyvinvointi=SUOMENMENESTYSMALLIEdistyksellinen teollisuus- ja innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen ja mittava T&K panostus)Edistyksellinen sosiaali- ja koulutuspolitiikka (sosiaalinen oikeudenmukaisuus)21.9.20102Juha Kostiainen
Toimintaympäristön muutos (Sitra 2010) 21.9.2010Juha Kostiainen3
SeoulSingaporeBostonShanghaiMilanoPietariTamperePääomaAsiantuntijatTeknologiaYrityksetInformaatioTuristitKulttuuriOpiskelijatVirtaava maailma (Kostiainen & Sotarauta 2002)21.9.2010Juha Kostiainen4
Valtion velka, EUR miljardiaLähde: VM, Valtiokonttori521.9.2010Juha Kostiainen
Asukasluvun muutos (%) vuodesta 2008 vuoteen 202021.9.2010Juha KostiainenKoko maa 5,8 %10 - (9)5 - 10 (12)0 - 5 (13)-5 - 0 (14)-10 - -5 (19)- -10 (5)Lisääntyy eniten, %16,1Oulun14,3Ålands lansbygd14,1Tampereen13,5Riihimäen 13,0Porvoon12,9Mariehamns stad12,1Helsingin11,0JyväskylänVähenee eniten, %Itä-Lapin-16,9Pielisen Karjalan-15,8Torniolaakson-15,2Kehys-Kainuun-14,5Keski-Karjalan-10,3Järviseudun-9,6Saarijärven-Viitasaaren-8,3Pieksämäen-8,3Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009      ja väkiluku 2008© Kuntarajat: TilastokeskusKL/JAH 7.10.2009Seutukunnat 2009, Väestöennuste 2009Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009      ja väkiluku 2008© Kuntarajat: TilastokeskusKL/JAH 7.10.20096
”Kuluttaminen ei ole vain tuotteiden tai palveluiden ostamista, vaan tapa liittyä universumiin”.Lazzarato 2006Kuluttajuus21.9.2010Juha Kostiainen7
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja verorahoitus 1997-2010Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=10021.9.2010Juha KostiainenLähde: Vuodet 1997-2008 Tilastokeskus. Vuosien 2009-2010 ennusteet Peruspalvelubudjetti 15.9.20091) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan)/Kuntaliitto8
Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palveluyhteiskuntaan! Globaali talouskriisi 08
 NL:n romahdus
 Suomen syvä lamaAineellisenja henkisenhyvinvoinninkehitysIhmis- ja ratkaisu-keskeinen palveluyhteiskuntaTeollinenhyvinvointiyhteiskuntaGlobalisaation aika2.0Globalisaation aika 1.0Geopolitiikan aika19901980 20102000921.9.2010Juha Kostiainen
Tarvitsemme kipeästi uudenlaisia johtamisperiaatteita ja johtamiskäytäntöjä!NopeaJatkuva uusiutumiskyky= Strateginen Ketteryys”Yritämme edelleen johtaa     21-vuosisadan organisaatioita   20-vuosisadan johtamisperiaatteilla ja         -käytännöillä”Gary Hamel 2007MuutosnopeusHierarkiaHidasYksinkertainen/lineaarinenMonimutkainen/SysteeminenMuutoksen luonneJuha Kostiainen21.9.201010
Avoinstrategiaprosessi
Kohotettustrateginenvalppaus
Korkealaatuinensisäinenvuoropuhelu
Yhteisettavoitteet ja keskinäinenriippuvuus
Ylimmänjohtotiiminyhteistyökyky
Pää-/toimitusjohtajanjohtamistyyli/-ote
Tuloksenteon ja resurssien omistajuuden irrottaminen toisistaan
Tehtäväkierto
Modulaariset rakenteetStrategisenketteryydenmahdollistajat(Doz & Kosonen 2008)Strateginen herkkyysResurssien liikkuvuusJohdonyhtenäisyys
OECD:n maa-arvio Suomesta, julkistettu 31.5.2010Toteutettu nopean strategian viitekehyksellä21.9.2010Juha Kostiainen12
Nopean strategian viitekehys julkiselle sektorille (OECD 2010)Strateginen näkemysKyky ymmärtää ja tasapainottaa hallituksen arvoja, yhteiskunnallisia preferenssejä, nykyisiä ja tulevia kustannuksia ja hyötyjä sekä asiantuntijatietoaKyky hyödyntää näitä suunnittelussa, priorisoinnissa ja päätöksenteossaYhteinen tahtotilaSitoutuminen yhteiseen visioon ja kokonaistavoitteisiin; hallinto- ja organisaatio rajat ylittävä yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksiResurssien joustavuusKyky liikutella resursseja muuttuvien prioriteettien mukaisesti ja tukea innovaatiota hyötyjen saamiseksi; kyky lisätä toiminnan tehokuutta ja tuottavuutta21.9.2010Juha Kostiainen13
Strateginen näkemys21.9.2010Juha Kostiainen14
Strateginen näkemys (OECD 2010)Todennettuun tietoon perustuva päätöksentekoEi yhtenäistä kokonaisuutta eikä juurtunutta työtapaa, ei business-caseja (kustannus/hyödyt, vaikutusarviointi, kuulemiset)esim. PARAS ja ALKU (tavoitteet, tulosindikaattorit)Kansalaisten osallistuminenPainotus sähköisissä keinoissa, ei kasvokkaisuudessa; vaihtoehtojen kustannus/hyödyistä ei tietoa; ei riittävää palautetta ideoiden kohtalostaSuora kontakti kansalaisiin oleellista myös valtionhallinnossa21.9.2010Juha Kostiainen15
TulevaisuusselonteotKaventunut näkökulma selonteoissaMinisteriöiden tulevaisuuskatsaukset eivät muodosta kokonaisuuttaStrateginen visioHallituksen strateginen visio ei riittävän selkeäKehittämisohjelmien suhde toisiinsa epäselvä21.9.2010Juha Kostiainen16
Yhteinen tahtotila21.9.2010Juha Kostiainen17
Yhteinen tahtotila (OECD 2010)Kokonaisvisio ei näy operationaalisella tasollaSiilomainen valmistelu ja toimeenpanoTulosohjaus ei kannusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseenHuomio yksityiskohtaisissa prosessimittareissa hallitusohjelmaa tukevien strategisten toimenpiteiden sijaanPoikkihallinnollinen koordinointi ja yhteistyö vaatii työtapojen muutostaJokaisella henkilöllä oltava tilaa toimia saamiensa reunaehtojen puitteissa kaikilla tasoilla21.9.2010Juha Kostiainen18
JohtaminenPolitiikan ja hallinnon rajapinta selkeäksiKansliapäälliköiden liikkuvuus; liikkuvuus yleisemminValtioneuvoston ytimen roolin vahvistaminen, VNK:nproaktiivisempi rooliJohtajuusidentiteetin vahvistaminen21.9.2010Juha Kostiainen19
Kansainväliset esimerkit: Konserniohjaus policyjen valmistelussa ja toteutuksessaOperationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä: vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen koherenssi vähäistä: vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollistaNorjassa ja Hollannissa on panostettu erityisesti IT-politiikkaan. Yhteisten IT-standardien noudattaminen on pakollistaStrateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen vähäistä: useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja / laajoja koko valtion kattavia vastuita. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteenTanskassa ja Ranskassa on useita valtiokonsernin policyja ja niitä tukevia työkaluja. Yhteisten policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tästä syystä noudattaminen on vähäistä
Myös Virossa on useampi valtiokonsernille yhteinen policyHigh34Tšekki
Tanska
 Ranska
Iso-Britannia
 ViroStrateginen koherenssi Norja
 Hollanti12Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa: useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja ja koko valtion kattavia vastuita, policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollistaTšekissä on useita valtiokonsernin yhteisiä policyja (IT-politiikka ja standardit, taloushallinto, hankinnat) ja näitä tukevia työkaluja, esim. yhteiset IT-standarditLowOperationaalinen koherenssiLowHigh2021.9.2010Juha Kostiainen
Resurssien joustavuus21.9.2010Juha Kostiainen21
Resurssien joustavuus (OECD 2010)Hallituksen strategia-asiakirjan ja budjettikehyksen erillisyysPrioriteettien muuttuessa rahat eivät liikuTuottavuusohjelman jatkoEi vain mistä, vaan miten saadaan tehokkuutta - innovaatiotTyövoiman liikkuvuusTyövoimakysymys 21.9.2010Juha Kostiainen22
Huoltosuhteen kehitys vuosina 1950-205021.9.2010Juha Kostiainen23
StaffMobility in the Finnish Public Administration (1999-2004)21.9.2010Juha Kostiainen24Source: Ministry of Finance, Finland; in OECD Public Governance Reviews Finland - working together to sustain success 5/2010
21.9.2010Juha Kostiainen25
Hallinnon tasojen välinen ohjaus21.9.2010Juha Kostiainen26
Hallinnon tasojen välinen ohjaus (OECD 2010)Valtionhallinnon vahva visio, joka rakennetaan yhdessä alue- ja paikallistason kanssa (osallistuminen ja kuuleminen)Alue- ja paikallishallinnon kytkeminen tulevaisuusraportoinnin ja tietoon perustuvan päätöksenteon kehittämiseenTavoitteet uudistuksille; business caset (kustannus/hyödyt, vaikutusarviointi, kuulemiset)Maakuntien liiton suhde aluehallintoon (kehitysvastuu/budjettivalta)Valtion ohjausvoiman vahvistaminen yhteisen agendan kautta, mutta myös tarjoamalla välineitä21.9.2010Juha Kostiainen27
  Hankkeen tavoitteena on muuttaa virastot sähköisiksi, yhtenevät IT-käytännöt ja lisää interaktiivisia palveluita.D115: julkishallinnon palvelunumeroDE-Mail: suojattu sähköposti transaktioihinDeutschland.de ja Bund.de-portaalit  Vuoteen 2005 mennessä lasketut säästöt €780 milj.Saksassakin tehdään	Yhteys paikallis-, osavaltio- ja valtiohallintoon yhdellä soitolla!Kansalaisten ja yritysten asiointiin tarkoitettu suojattu sähköposti.
Johtaminen21.9.2010Juha Kostiainen29
”Johtamiskäyttäytyminen on tavoitteellista vuorovaikutusta” (Nissinen 2009)21.9.2010Juha Kostiainen30
Julkisen johtamisen osaamisvaatimukset 	 (Virtanen & Stenvall 2010)Käsitteellinen ajattelukykyVuorovaikutustaidotTavoitteellinen työskentelytapaKyky mahdollistaa optimaaliset työskentelyolosuhteetKokonaisuuksien hallintaJohtamistyön periaatteellisen puolen oivaltaminenKyky uudistua ja uudistaa21.9.2010Juha Kostiainen31
JulkisuusLäpinäkyvyyden vaatimus kasvaaMedioiden kriittinen rooli pitää ymmärtääUutisoinnin nopeus ja kattavuus, erityisesti ikävät uutiset leviävät nopeasti moneen kanavaan Viihteellistyminen, julkkikset ohittavat helposti asia-aiheet Sosiaalisen median haaste; kansalaiset osallistuvat itse keskusteluun, mutta sisältö on toimittamatonta ja sattumanvaraistaPirstaleisuus; medioiden lukumäärä on iso ja uutistulva on valtava, joten kansalaisten huomiota on entistä vaikeampi saadaPaine yksinkertaistaa monimutkaisia asioita – strategian sisältö ei ole uutinen21.9.2010Juha Kostiainen32
Nettisukupolven ominaisuuksia (Tapscott 2009)He haluavat vapautta (erityisesti valinnan ja ilmaisun) enemmän kuin edelliset sukupolvetHe edellyttävät läpinäkyvyyttä organisaatioilta, joiden kanssa ovat tekemisissäHe vaativat eettisyyttä ja avoimuutta työpaikoiltaan ja ostospaikoiltaanHe odottavat työltä, koulutukselta sosiaaliselta elämältä viihtyisyyttä ja hauskuuttaHe osaavat yhteistyön ja suhdetoiminnan; ovat nopeita ja innovatiivisia21.9.2010Juha Kostiainen33

More Related Content

Similar to Valtion työnantajatoiminta 27092010

Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
sariheinonen
 
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko KosonenSuomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiPolku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteetTuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen
Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseenKumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen
Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Tea toiminnan koordinointi-28022012
Tea toiminnan koordinointi-28022012Tea toiminnan koordinointi-28022012
Tea toiminnan koordinointi-28022012
Tutuhesa
 
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon malliaTyö 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Senaatti-kiinteistöt
 
Verkosto osaaminen vuonna 2030
Verkosto osaaminen vuonna 2030Verkosto osaaminen vuonna 2030
Verkosto osaaminen vuonna 2030
Sanna Ketonen-Oksi
 
Strategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esiteStrategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esite
Strateginen tutkimus | Strategic Research
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
Jari Lyytimäki
 
Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?
Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?
Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa IkonenDemokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
Tilastokeskus
 
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Harri Laihonen
 
Foresight Friday 14.6.2019 kalvot
Foresight Friday 14.6.2019 kalvotForesight Friday 14.6.2019 kalvot
Foresight Friday 14.6.2019 kalvot
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...
Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...
Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
THL
 
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Similar to Valtion työnantajatoiminta 27092010 (20)

Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
 
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko KosonenSuomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen
 
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiPolku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteetTuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
 
Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen
Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseenKumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen
Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen
 
Tea toiminnan koordinointi-28022012
Tea toiminnan koordinointi-28022012Tea toiminnan koordinointi-28022012
Tea toiminnan koordinointi-28022012
 
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon malliaTyö 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
 
Verkosto osaaminen vuonna 2030
Verkosto osaaminen vuonna 2030Verkosto osaaminen vuonna 2030
Verkosto osaaminen vuonna 2030
 
Strategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esiteStrategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esite
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
 
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
 
Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?
Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?
Miten moderni valtiotyöyhteisö toimii?
 
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa IkonenDemokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
 
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
 
Foresight Friday 14.6.2019 kalvot
Foresight Friday 14.6.2019 kalvotForesight Friday 14.6.2019 kalvot
Foresight Friday 14.6.2019 kalvot
 
Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...
Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...
Seija Petrow ja Mari Näätsaari: Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehitt...
 
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
 
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
 

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Sitra / Uusi johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
Sitra / Uusi johtajuus
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Sitra / Uusi johtajuus
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
Sitra / Uusi johtajuus
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
Sitra / Uusi johtajuus
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
Sitra / Uusi johtajuus
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
Sitra / Uusi johtajuus
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra / Uusi johtajuus
 

More from Sitra / Uusi johtajuus (20)

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
 
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
 

Valtion työnantajatoiminta 27092010

 • 1. Suomen julkishallinnon menestyksen ja suorituskyvyn keskeiset lähteet 29.9.2010 Juha Kostiainen
 • 2. Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista…Taloudellinen kasvu ja hyvinvointi=SUOMENMENESTYSMALLIEdistyksellinen teollisuus- ja innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen ja mittava T&K panostus)Edistyksellinen sosiaali- ja koulutuspolitiikka (sosiaalinen oikeudenmukaisuus)21.9.20102Juha Kostiainen
 • 3. Toimintaympäristön muutos (Sitra 2010) 21.9.2010Juha Kostiainen3
 • 5. Valtion velka, EUR miljardiaLähde: VM, Valtiokonttori521.9.2010Juha Kostiainen
 • 6. Asukasluvun muutos (%) vuodesta 2008 vuoteen 202021.9.2010Juha KostiainenKoko maa 5,8 %10 - (9)5 - 10 (12)0 - 5 (13)-5 - 0 (14)-10 - -5 (19)- -10 (5)Lisääntyy eniten, %16,1Oulun14,3Ålands lansbygd14,1Tampereen13,5Riihimäen 13,0Porvoon12,9Mariehamns stad12,1Helsingin11,0JyväskylänVähenee eniten, %Itä-Lapin-16,9Pielisen Karjalan-15,8Torniolaakson-15,2Kehys-Kainuun-14,5Keski-Karjalan-10,3Järviseudun-9,6Saarijärven-Viitasaaren-8,3Pieksämäen-8,3Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009 ja väkiluku 2008© Kuntarajat: TilastokeskusKL/JAH 7.10.2009Seutukunnat 2009, Väestöennuste 2009Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009 ja väkiluku 2008© Kuntarajat: TilastokeskusKL/JAH 7.10.20096
 • 7. ”Kuluttaminen ei ole vain tuotteiden tai palveluiden ostamista, vaan tapa liittyä universumiin”.Lazzarato 2006Kuluttajuus21.9.2010Juha Kostiainen7
 • 8. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja verorahoitus 1997-2010Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=10021.9.2010Juha KostiainenLähde: Vuodet 1997-2008 Tilastokeskus. Vuosien 2009-2010 ennusteet Peruspalvelubudjetti 15.9.20091) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan)/Kuntaliitto8
 • 9. Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palveluyhteiskuntaan! Globaali talouskriisi 08
 • 11. Suomen syvä lamaAineellisenja henkisenhyvinvoinninkehitysIhmis- ja ratkaisu-keskeinen palveluyhteiskuntaTeollinenhyvinvointiyhteiskuntaGlobalisaation aika2.0Globalisaation aika 1.0Geopolitiikan aika19901980 20102000921.9.2010Juha Kostiainen
 • 12. Tarvitsemme kipeästi uudenlaisia johtamisperiaatteita ja johtamiskäytäntöjä!NopeaJatkuva uusiutumiskyky= Strateginen Ketteryys”Yritämme edelleen johtaa 21-vuosisadan organisaatioita 20-vuosisadan johtamisperiaatteilla ja -käytännöillä”Gary Hamel 2007MuutosnopeusHierarkiaHidasYksinkertainen/lineaarinenMonimutkainen/SysteeminenMuutoksen luonneJuha Kostiainen21.9.201010
 • 19. Tuloksenteon ja resurssien omistajuuden irrottaminen toisistaan
 • 21. Modulaariset rakenteetStrategisenketteryydenmahdollistajat(Doz & Kosonen 2008)Strateginen herkkyysResurssien liikkuvuusJohdonyhtenäisyys
 • 22. OECD:n maa-arvio Suomesta, julkistettu 31.5.2010Toteutettu nopean strategian viitekehyksellä21.9.2010Juha Kostiainen12
 • 23. Nopean strategian viitekehys julkiselle sektorille (OECD 2010)Strateginen näkemysKyky ymmärtää ja tasapainottaa hallituksen arvoja, yhteiskunnallisia preferenssejä, nykyisiä ja tulevia kustannuksia ja hyötyjä sekä asiantuntijatietoaKyky hyödyntää näitä suunnittelussa, priorisoinnissa ja päätöksenteossaYhteinen tahtotilaSitoutuminen yhteiseen visioon ja kokonaistavoitteisiin; hallinto- ja organisaatio rajat ylittävä yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksiResurssien joustavuusKyky liikutella resursseja muuttuvien prioriteettien mukaisesti ja tukea innovaatiota hyötyjen saamiseksi; kyky lisätä toiminnan tehokuutta ja tuottavuutta21.9.2010Juha Kostiainen13
 • 25. Strateginen näkemys (OECD 2010)Todennettuun tietoon perustuva päätöksentekoEi yhtenäistä kokonaisuutta eikä juurtunutta työtapaa, ei business-caseja (kustannus/hyödyt, vaikutusarviointi, kuulemiset)esim. PARAS ja ALKU (tavoitteet, tulosindikaattorit)Kansalaisten osallistuminenPainotus sähköisissä keinoissa, ei kasvokkaisuudessa; vaihtoehtojen kustannus/hyödyistä ei tietoa; ei riittävää palautetta ideoiden kohtalostaSuora kontakti kansalaisiin oleellista myös valtionhallinnossa21.9.2010Juha Kostiainen15
 • 26. TulevaisuusselonteotKaventunut näkökulma selonteoissaMinisteriöiden tulevaisuuskatsaukset eivät muodosta kokonaisuuttaStrateginen visioHallituksen strateginen visio ei riittävän selkeäKehittämisohjelmien suhde toisiinsa epäselvä21.9.2010Juha Kostiainen16
 • 28. Yhteinen tahtotila (OECD 2010)Kokonaisvisio ei näy operationaalisella tasollaSiilomainen valmistelu ja toimeenpanoTulosohjaus ei kannusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseenHuomio yksityiskohtaisissa prosessimittareissa hallitusohjelmaa tukevien strategisten toimenpiteiden sijaanPoikkihallinnollinen koordinointi ja yhteistyö vaatii työtapojen muutostaJokaisella henkilöllä oltava tilaa toimia saamiensa reunaehtojen puitteissa kaikilla tasoilla21.9.2010Juha Kostiainen18
 • 29. JohtaminenPolitiikan ja hallinnon rajapinta selkeäksiKansliapäälliköiden liikkuvuus; liikkuvuus yleisemminValtioneuvoston ytimen roolin vahvistaminen, VNK:nproaktiivisempi rooliJohtajuusidentiteetin vahvistaminen21.9.2010Juha Kostiainen19
 • 30. Kansainväliset esimerkit: Konserniohjaus policyjen valmistelussa ja toteutuksessaOperationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä: vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen koherenssi vähäistä: vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollistaNorjassa ja Hollannissa on panostettu erityisesti IT-politiikkaan. Yhteisten IT-standardien noudattaminen on pakollistaStrateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen vähäistä: useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja / laajoja koko valtion kattavia vastuita. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteenTanskassa ja Ranskassa on useita valtiokonsernin policyja ja niitä tukevia työkaluja. Yhteisten policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tästä syystä noudattaminen on vähäistä
 • 31. Myös Virossa on useampi valtiokonsernille yhteinen policyHigh34Tšekki
 • 36. Hollanti12Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa: useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja ja koko valtion kattavia vastuita, policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollistaTšekissä on useita valtiokonsernin yhteisiä policyja (IT-politiikka ja standardit, taloushallinto, hankinnat) ja näitä tukevia työkaluja, esim. yhteiset IT-standarditLowOperationaalinen koherenssiLowHigh2021.9.2010Juha Kostiainen
 • 38. Resurssien joustavuus (OECD 2010)Hallituksen strategia-asiakirjan ja budjettikehyksen erillisyysPrioriteettien muuttuessa rahat eivät liikuTuottavuusohjelman jatkoEi vain mistä, vaan miten saadaan tehokkuutta - innovaatiotTyövoiman liikkuvuusTyövoimakysymys 21.9.2010Juha Kostiainen22
 • 39. Huoltosuhteen kehitys vuosina 1950-205021.9.2010Juha Kostiainen23
 • 40. StaffMobility in the Finnish Public Administration (1999-2004)21.9.2010Juha Kostiainen24Source: Ministry of Finance, Finland; in OECD Public Governance Reviews Finland - working together to sustain success 5/2010
 • 42. Hallinnon tasojen välinen ohjaus21.9.2010Juha Kostiainen26
 • 43. Hallinnon tasojen välinen ohjaus (OECD 2010)Valtionhallinnon vahva visio, joka rakennetaan yhdessä alue- ja paikallistason kanssa (osallistuminen ja kuuleminen)Alue- ja paikallishallinnon kytkeminen tulevaisuusraportoinnin ja tietoon perustuvan päätöksenteon kehittämiseenTavoitteet uudistuksille; business caset (kustannus/hyödyt, vaikutusarviointi, kuulemiset)Maakuntien liiton suhde aluehallintoon (kehitysvastuu/budjettivalta)Valtion ohjausvoiman vahvistaminen yhteisen agendan kautta, mutta myös tarjoamalla välineitä21.9.2010Juha Kostiainen27
 • 44. Hankkeen tavoitteena on muuttaa virastot sähköisiksi, yhtenevät IT-käytännöt ja lisää interaktiivisia palveluita.D115: julkishallinnon palvelunumeroDE-Mail: suojattu sähköposti transaktioihinDeutschland.de ja Bund.de-portaalit Vuoteen 2005 mennessä lasketut säästöt €780 milj.Saksassakin tehdään Yhteys paikallis-, osavaltio- ja valtiohallintoon yhdellä soitolla!Kansalaisten ja yritysten asiointiin tarkoitettu suojattu sähköposti.
 • 46. ”Johtamiskäyttäytyminen on tavoitteellista vuorovaikutusta” (Nissinen 2009)21.9.2010Juha Kostiainen30
 • 47. Julkisen johtamisen osaamisvaatimukset (Virtanen & Stenvall 2010)Käsitteellinen ajattelukykyVuorovaikutustaidotTavoitteellinen työskentelytapaKyky mahdollistaa optimaaliset työskentelyolosuhteetKokonaisuuksien hallintaJohtamistyön periaatteellisen puolen oivaltaminenKyky uudistua ja uudistaa21.9.2010Juha Kostiainen31
 • 48. JulkisuusLäpinäkyvyyden vaatimus kasvaaMedioiden kriittinen rooli pitää ymmärtääUutisoinnin nopeus ja kattavuus, erityisesti ikävät uutiset leviävät nopeasti moneen kanavaan Viihteellistyminen, julkkikset ohittavat helposti asia-aiheet Sosiaalisen median haaste; kansalaiset osallistuvat itse keskusteluun, mutta sisältö on toimittamatonta ja sattumanvaraistaPirstaleisuus; medioiden lukumäärä on iso ja uutistulva on valtava, joten kansalaisten huomiota on entistä vaikeampi saadaPaine yksinkertaistaa monimutkaisia asioita – strategian sisältö ei ole uutinen21.9.2010Juha Kostiainen32
 • 49. Nettisukupolven ominaisuuksia (Tapscott 2009)He haluavat vapautta (erityisesti valinnan ja ilmaisun) enemmän kuin edelliset sukupolvetHe edellyttävät läpinäkyvyyttä organisaatioilta, joiden kanssa ovat tekemisissäHe vaativat eettisyyttä ja avoimuutta työpaikoiltaan ja ostospaikoiltaanHe odottavat työltä, koulutukselta sosiaaliselta elämältä viihtyisyyttä ja hauskuuttaHe osaavat yhteistyön ja suhdetoiminnan; ovat nopeita ja innovatiivisia21.9.2010Juha Kostiainen33
 • 50. Uudenlaista johtajuutta etsimässä (Mintzberg 2009)Communityshipbetweenleadership and citizenshipNot a heroictype of leadershipEngaged and distributed management”A communityleader is personallyengaged in order to engageothers, sothatanyone and everyonecanexerciseinitiative.”Neithermicromanaging, nor ”macroleading”21.9.2010Juha Kostiainen34
 • 51. Uudenlaista johtamiskoulutustaNykyinen johtamiskoulutus perustuu pääosin tieteellisen liikkeenjohdon ja sen johdannaisten paradigmaanMerkittävä osa koulutuksesta nimensä mukaisesti koulumuotoistaTarvitaan enemmän kontekstisidonnaisuutta eli mitä tarvitaan tietyssä tehtävässä ja tilanteessaLisäksi valmentavaa valmiuksien kehittämistä ja poikkihallinnollisuuden opetteluaEsimerkiksi ministeriöiden yhteisiä ohjelmia, joissaPerinteistä koulutustaValmennusta ja mentorointiaHallitusohjelmapohjaisia strategiatöitä poikkihallinnollisissa tiimeissä, omistajana yksi kansliapäällikköTyökiertoa osana koulutusta21.9.2010Juha Kostiainen35
 • 53. Kasvattaa hyvinvointia lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja valinnanvapauttaKehittää monituottajamalleja, jotka lisäävät tuottavuutta ja synnyttävät uutta liiketoimintaaVahvistaa julkishallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksentekoaLuoda ihmiskeskeisempää ja tehokkaampaa julkista hallintoa johtajuutta kehittämälläOhjelman tavoitteet21.9.2010Juha Kostiainen37
 • 55. Valtion konserniohjaus ja -johtaminen -hankeSitra / Julkishallinnon johtamisohjelma21.9.2010Juha Kostiainen39
 • 56. Valtion konserniohjauksen ja –johtamisen nykytilaKeskustelu valtiokonsernin kohdealueista (mitä kattaa) ja konserniohjauksen sisällöstä (substanssi, toimivalta/mandaatit; menetelmät, välineet) kasvavan kiinnostuksen kohteenaPääpaino kehitystyössä ollut nk. konsernipalveluissa (esim. IT, HR, talous, hankinnat, toimitilat –palvelukeskuksissa)Sisältöperusteinen konsernitasoinen kokonaistarkastelu ei ole edistynytValtion konserniohjaus ja -johtaminen ei ole näkyvässä roolissa myöskään muiden Euroopan maiden kehittämisagendalla (vrt. Sitran toteuttamat benchmarkingit)OECD:n Suomen julkisen hallinnon arvioinnin vahvat suositukset konserniohjauksen ja –johtamisen vahvistamiseksi21.9.2010Juha Kostiainen40
 • 57. Valtion konserniohjauksen ja –johtamisen painopisteet – Sitran näkökulmaValtiokonsernin tarkastelu kokonaisvaltaisesti systeeminä sekä ilmiölähtöiset kehitysideat ja –ratkaisutKonserniohjauksen ja –johtamisen sisällön laajentaminen, konsernistrateginen ajattelu -> lainvalmisteluprosessin kehittäminen -> valtion henkilöstövoimavarojen strateginen johtaminen -> tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strategisen ohjauksen ja johtamisen vahvistaminen (TIN:n rooli ja tehtävät) -> todennettuun tietoon perustuvan päätöksen teon kehittäminen (evidenced-basedpolicymaking) Konserniohjaus ja toimeenpanokyky (eli miten ja kenen toimesta toimintaa ohjataan, tavoitteet asetetaan, resursoidaan ja toteutetaan?)Referenssimallien puuttuessa Suomella on aito mahdollisuus toimia ennakkoluulottomana ja aktiivisena valtion konserniohjauksen ja –johtamisen kehittäjänä ja edelläkävijänä!21.9.2010Juha Kostiainen41
 • 58. Parempaan lainvalmisteluun -hankeSitra/julkishallinnon johtamisohjelma21.9.2010Juha Kostiainen42
 • 59. Hankkeen taustaaLainvalmistelun kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi on käynnistetty useita valtioneuvoston sisäisiä hankkeita parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Hallituksen tavoitteena on parantaa erityisesti seuraavia lainvalmistelun osatekijöitä: valmistelun avoimuus ja sidosryhmien osallistumismahdollisuudet, vaihtoehtojen arviointi, vaikutusten arviointi, säädöshuolto (säädösympäristön selkeys, ymmärrettävyys ja lakitekninen laatu) Hallitus totesi viime vuonna, että tavoitteiden toteutuminen on puutteellista kaikilla osa-alueilla. Suurimmiksi ongelmiksi nähtiin ajan ja henkilöstön puute. Hallitus päätti näiden johtopäätösten perusteella muun muassa, että: lainvalmistelun henkilöresurssikysymyksiin kehitetään uusia ratkaisuja ja lainvalmistelun kehittäminen ja sen seuranta organisoidaan ja kirjataan tulossopimuksiin kaikissa ministeriöissä.Lainvalmisteluprosessia arvioidaan myös kahdessa meneillään olevassa muussa hankkeessa. Valtioneuvoston kanslian hanke Lainvalmistelun laatuselvitys eräiden käytännön kokemusten perusteella valmistuu maaliskuussa 2010. Hankkeessa selvitetään valittujen konkreettisten lainvalmisteluhankkeiden avulla valmisteluprosessin puutteita ja kehittämistarpeita. Hankkeen tulokset otetaan huomioon suunniteltavan hankkeen alusta alkaen. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos toteuttaa vuosina 2009–2010 Paremman sääntelyn kriittinen arviointi -hankkeen, jossa pyritään luomaan yleiskuva hallituksen ohjelmaan kuuluvasta Paremman sääntelyn ohjelmasta, sen toteutuksesta ja tuloksista. Arvioinnin päätavoitteena on analysoida tähänastista toimintaa ja sen tuloksia sekä toisaalta pohtia myös sitä, ovatko ohjelman sisältämät keinot kaikilta osin osuvia ja tehokkaita johtaakseen tavoiteltuihin tuloksiin. 21.9.2010Juha Kostiainen43
 • 60. Hankkeen tavoitteetParantaa lainvalmisteluprosessin* laatua ja tuottavuutta valtioneuvoston ja ministeriöiden tasolla. Ottaa käyttöön uudistettu lainvalmisteluprosessin ideaalimalli ja parantaa keskeisten toimijoiden osaamista. Valmistella lainvalmisteluprosessin pitemmän aikavälin kehittämistä palveleva visio, jolla tavoitellaan kokonaisuuksien hallintaa ja poikkihallinnollisuuttaHankkeen vaiheessa 1. kuvataan lainvalmistelun todellinen kulku kolmessa pilottiministeriössä ja laaditaan kehittämisehdotusten perusteella ideaalimalli.Vaiheessa 2. innovoidaan visio lainvalmisteluprosessista osana valtion konserniohjausta*) Lainvalmistelun vaiheet: Esi- ja perusvalmistelu Lausuntovaihe ja jatkovalmistelu Kääntäminen ja laintarkastus Saattaminen esittelykuntoon ja käsittelyvaltioneuvostossa ja tasavallan presidentin päätös Ilmoittaminen ja lähetekeskustelu valiokuntakäsittely Pöydällepano sekä I ja II käsittely sekä tarkastusvaihe ja eduskunnan vastaus Vahvistaminen ja julkaiseminen säädöskokoelmassa21.9.2010Juha Kostiainen44
 • 61. Lainvalmisteluprosessin uudistamisen ambitiotasot / Kalvon copyright TalentPartnersPotentiaalisetHyödyt/vaikuttavuusStrategisethyödytToiminnan uudelleensuunnittelu;uudet toiminta-mallitMerkittävät parannuksettuottavuudessa ja laadussaKriittisten prosessienuudelleensuunnitteluKohtalaiset parannuksettuottavuudessa ja laadussa= HANKKEEN FOKUS!Nykyprosessien virtaviivaistaminenja/tai harmonisointiPienetvaikutuksetNykyprosessiendokumentointiMuutoksen haastavuus4521.9.2010Juha Kostiainen
 • 62. Uusi näkökulma: henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen osana innovointitoimintaa – yleensä on erotettu toisistaanInnovaatioiden hidasta leviämistä tarkastellaan rinnakkain työn tuottavuuden, henkilöstön jaksamisen ja motivaatiotekijöiden kanssaKansainvälistä kiinnostustaTyöterveyslaitos, Aalto-yliopisto/TKK ja VTT (toteutuskonsortio) sekä Sitra ja Tekes (rahoitus).bINNOVOINTI - Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorilleKohtaamisten voima- itseuudistuva toimintakulttuuriDokumentti prosessista Valtion työmarkkinalaitoksellaPerinteisistä lähtökohdista täysin poikkeavat toimintatavat antoivat henkilöstölle mahdollisuuden toimia itseohjautuvastiItseuudistuvan organisaation piirteitä ovat mm. uudenlainen johtaminen, aito asiakas- ja ihmislähtöisyys, ennakkoluulottomuus, avoimuus, dialogisuus, keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietäminen ja jatkuva oppiminen 21.9.2010Juha Kostiainen46
 • 63. Ihmiskeskeinen monituottajamalli21.9.2010Juha KostiainenPalauteKunta (valtio): arvopohjainen hankintaTilaajaSopimus3. sektoriYritysYhteiskun-nallinen yritysKunnan oma tuotantoPalvelu-tuottajatKehittämiskumppanuus, osaamisen liikkuvuusPalvelu Informaatio47KansalaisetKäyttäjät
 • 64. Yhteenveto – mitä tarvitaanMonituottajamallien hyödyntämistä; pitkän aikavälin palvelustrategia liittyen rakenteeseenArvoperusteista (vaikuttavuusperusteista) hankintaaKansalaisten osallistaminen palveluiden kehittämiseenHenkilökunnan kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiäHenkilökunnan työkiertoaPoliittisen ja ammattijohdon roolien selkeyttämistä; tuotannon johtamista ei-poliittisista lähtökohdistaMitattavia tavoitteita; tuottavuus, asiakastyytyväisyys, innovaatiot, henkilökunnan kierto jne.Johtajuuden kehittämistä kaikilla tasoilla21.9.2010Juha Kostiainen48
 • 65. 21.9.2010Juha Kostiainen”Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja erilaisuutta.” Michel de Montaigne (1533-1592)49