SlideShare a Scribd company logo
Vaikuttavaa ja
oikea-aikaista
tukea lapsiperheille
Lastensuojelupäivät
28.9.2016
Keitä olemme
Jonna Heliskoski
Kokemus
• Markkinointijohtaja, Suomen kansallismuseo
• Parteri, Nordic 4sight Communities Oy
• Partneri ja toimitusjohtaja, Aspectum Tools Oy
Koulutus
• PhD candidate, Hanken
• M.Sc.(Econ), Hanken
• MBA, UBI, Bryssel
• BBA, Haaga-Helia
Kati Palsanen
Kokemus
• Kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä
• Kehittämispäällikkö, SOS-Lapsikylä
• Tutkijasosiaalityöntekijä,
Heikki Waris –instituutti
• Sosiaaltyöntekijä ja
erityissosiaalityöntekijä, HKI
Koulutus
• Jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto
• VTM, Helsingin yliopisto
Eija Ruotsalainen
Kokemus
• Palvelualuepäällikkö, vastaanottopalvelut,
Varkauden kaupunki
• Ylilääkäri, Varkauden kaupunki
• Hallinnollinen apulaisylilääkäri, KYS
• Infektiolääkäri , KYS
Koulutus
• LT, Itä-Suomen yliopisto
• Sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri
• LL, Kuopion yliopisto
Miksi Varkaus?
• Taustalla laaja terveyspalveluiden uudistus
• Korkea työttömyys
• Korkea lastensuojelutarve ja huostaanottojen määrä
 johtopäätöksenä lapsiperheiden tukipalveluiden
toimimattomuus
 Kustannusten nousu hallitsematonta
Kuulostaako tutulta? Varkaus tuskin on tässä suhteessa kovin
ainutlaatuinen kunta Suomessa
Missiomme
Elämä kantaa
Tekoja lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin tueksi
Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa?
Mitä esteitä ajattelet olevan lapsiperheiden
vaikuttavan ja oikea-aikaisen auttamisen toteuttamisessa?
Kehitystyömme ainutlaatuisuus
Näkyvyyttä mediassa:
• Helsingin Sanomien ja Savon Sanomien
uutisointi
• STT:n uutisointi + näkyvyys aluelehdissä
• Sosiaalinen media
• YLE: Silminnäkijä ja paikallisradiot
”Tässä on ensimmäisen kerran punainen lanka ja selkeä mahdollisuus
suuren yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi. Ajoitus on loistava
suhteessa sote-uudistukseen.”
Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos
”Järjestön puitteet tarjoavat toimivan alustan palveluajattelun
kehittämiseen. Tässä mainio esimerkki uutta rakentavasta tiimistä,
joka yhdistää ennakkoluulottomasti eri tieteenalojen osaamista.”
Mirja Satka, professori, Helsingin Yliopisto
Seminaaripuheenvuoroja ja vaikuttamistyötä
• Vaikuttajien tapaamisia STM:ssä ja VM:ssä,
eduskunnassa
• Sote 2020 Keski-Suomessa
• Pohjois-Savon sote
• Kuntavierailuja
• OECD-Forum Pariisissa 31.5.-1.6.2016
Vuoden 2016 vaikuttavin ARVO-teko
Mitä teemme toisin?
Muutamme
 resurssien johtamisen,
 osaamisen johtamisen ja
 toimintaympäristön johtamisen.
Teko Teko Teko Teko
Tavoitteet
Asiakas
Tavoitteissamme ei ole mitään uutta: Haluamme siirtää painopisteen
korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hillitä kustannusten kasvua.
Ratkaisumme on kuitenkin ainutlaatuinen: Muutamme resurssien,
osaamisen ja toimintaympäristön johtamisen. Luomme näin käytännön puitteet
tavoitteiden ja tekojen kohtaamiselle – perhelähtöisesti ja vaikuttavasti.
Kansalaisuuden tukeminen Asiakkuuden haltuunotto
Palvelun kohteet ja tavoitteet
Verkostokuvan lähde: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0OjPONeBzPWCYvQqjRJrMPutGgKo3s0qk8TGKJY8Owgba9xl3xQ
Kohde
LapsiVanhemmatLähipiiriLähiyhteisö
Palvelun tavoite
Hyvinvoinnin tukeminen Ennakointi Korjaus
Resurssien nykyinen
kohdentuminen
Hyvinvointia tukeva resurssien
kohdentuminen
Tavoite
Jaetun asiakkuuden haaste
Palvelu
1
Palvelu
5
Palvelu
3
Palvelu
6
Näkökulmamme asiakkuuteen on pirstoutunut – kokonaiskuva puuttuu
• Yhdessä asiakkuudessa on läsnä keskimäärin kuusi eri palvelua.
• Kukin palvelu tarkastelee perheen tilannetta oman palvelunsa näkökulmasta.
• Näkökulmaa ohjaavat 1) vahvat professiot ja 2) vakiintuneet käsitykset lakisääteisten palvelujen
toteuttamisesta.
Perhelähtöisyys ja vaikuttavuus
PERHELÄHTÖISYYS
• Ihmis- ja perhelähtöisyys
o Luottamuksen vahvistaminen
o Perheiden luokse meneminen
o Kansalaisuuden tukeminen
• Laajennettu palvelusysteemi
o Tarvelähtöiset ratkaisut
o Yhteistyöverkostojen johtaminen
o Hyvinvoinnin, terveyden ja
elinvoimaisuuden edistäminen
VAIKUTTAVUUS
• Ketterä resurssien johtaminen
o Resurssikeskus
o Perhekohtainen budjetointi
o Ostojen ja oman työn optimointi
• Vaikuttavuus ja kustannustietoisuus
o Mallintaminen
o Vaikuttavuusarviot
o Interventioiden investointilaskenta
Aika
KuntalaisuusAsiakkuus
1
2
3
4
Orastava Laaja Vakiintunut
Palvelu
1
Palvelu
2
Palvelu
5
Palvelu
4
Palvelu
3
Palvelu
6
Palvelun ensisijainen kohde
LapsiVanhemmatLähipiiriLähiyhteisö
Hyvinvoinnin tukeminen Ennakointi Korjaus
Orastavan
tuen
resurssit
Laajan tuen
resurssit
Palauttavat
resurssit
R e s u r s s i k e s k u s
K a n s a l a i s -
j a a s i a k a s -
k o k e m u s
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
1
2
3
Tilanne-
kartoitus
K o h t a a m i s -
y m p ä r i s t ö t
Palveluratkaisu ja/tai perhekumppani
Moniammatillinen
resurssitiimi
Vaikutta-
vuusarvio
1. Kokonaismallin tietojen syöttöpohja
1 000
2 %
5 % Interventio 1
15 Interventiot 2,3 ja 4
30 %
-17 115 445 €
19 %
Taulukko 12. Kokonaiskustannusten kehitys ilman interventioita 27 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Orastavat 1 616 297 € 1 648 623 € 1 681 596 € 1 715 227 € 1 749 532 € 1 784 523 € 1 820 213 € 1 856 617 € 1 893 750 € 1 931 625 € 1 970 257 € 2 009 662 € 2 049 856 €
Laajat 2 357 066 € 2 404 207 € 2 452 291 € 2 501 337 € 2 551 364 € 2 602 391 € 2 654 439 € 2 707 528 € 2 761 678 € 2 816 912 € 2 873 250 € 2 930 715 € 2 989 329 € 54 %
Vakiintuneet 4 646 340 € 4 739 267 € 4 834 052 € 4 930 733 € 5 029 348 € 5 129 935 € 5 232 533 € 5 337 184 € 5 443 928 € 5 552 806 € 5 663 863 € 5 777 140 € 5 892 683 €
Kustannukset ilman interventioita 8 619 703 € 8 792 097 € 8 967 939 € 9 147 298 € 9 330 244 € 9 516 848 € 9 707 185 € 9 901 329 € 10 099 356 € 10 301 343 € 10 507 370 € 10 717 517 € 10 931 867 €
Taulukko 13. Interventioiden kustannusvaikutukset
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
41 133 € -188 290 € -192 056 € -195 897 € -199 815 € -203 811 € -207 888 € -212 045 € -216 286 € -220 612 €
0 € -1 185 717 € -1 209 432 € -1 233 620 € -1 258 293 € -1 283 458 € -1 309 128 € -1 335 310 € -1 362 016 € -1 389 257 €
0 € -366 903 € -374 241 € -381 726 € -389 361 € -1 966 828 € -2 006 164 € -2 046 288 € -2 087 213 € -2 128 958 €
382 500 € 780 300 € 795 906 € 811 824 € 828 061 € 844 622 € 861 514 € 878 745 € 896 319 € 914 246 €
423 633 € -960 611 € -979 823 € -999 419 € -1 019 408 € -2 609 476 € -2 661 665 € -2 714 899 € -2 769 197 € -2 824 581 €
9 570 931 € 8 369 633 € 8 537 025 € 8 707 766 € 8 881 921 € 7 489 880 € 7 639 677 € 7 792 471 € 7 948 320 € 8 107 287 €
5 % -10 % -10 % -10 % -10 % -26 % -26 % -26 % -26 % -26 %
Kustannukset interventioiden jälkeen
Kumppanuustyön piiriissä olevat asiakkuudet kpl 300
Kumppanuustyön piiriissä olevien asiakkuuksien osuus
Kustannusten vuotuinen muutos%
Vaikutus orastaviin asiakkuuksiin
Vaikutus laajoihin asiakkuuksiin
Vaikutus vakiintuneisiin asiakkuuksiin
Kumppanuusmallin kustannukset
Kustannusvaikutus yhteensä
Nettovaikutus 2016-2025 yhteensä
Tukipalveluja tarvitsevat lapsiperheet 2016 kpl
Kokonaiskustannusten vuotuinen kasvuprosentti
Orastavan vaiheen peruspalvelutarpeen muutosprosentti
Kumppanuustyöntekijät yhteensä
Lisätiedot Jonna Heliskoski
Partner, M.Sc. (Econ), PhD candidate
Nordic 4sight Communities Oy
Eteläranta 6 A 7a
00130 Helsinki
jonna.heliskoski@n4c.fi
+358 40 165 8585
Interventiopisteet asiakkuuden elinkaaressa
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Lisätään matalan kynnyksen tukipalvelujen saatavuutta.
- Näkyy orastavan vaiheen palvelutarpeen kasvuna.
2. Orastavan vaiheen asiakkuuden haltuunotto
- Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin
- Kumppanuusmalli oirehtiviin perusasiakkuuksiin
- Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä.
3. Muotoutuvat palveluratkaisut
- Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin
- Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä.
4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta vahvistamalla
- Kumppanuusmalli vakiintuneisiin asiakkuuksiin
- Näkyy vakiintuneen vaiheen lyhenemisenä.
!0!€!
2000!000!€!
4000!000!€!
6000!000!€!
8000!000!€!
10000!000!€!
12000!000!€!
2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025!
Kustannukset!ilman!interven: oita!
Kustannukset!interven: oiden!jälkeen!
?3!000!000!€!
?2!500!000!€!
?2!000!000!€!
?1!500!000!€!
?1!000!000!€!
?500!000!€!
0!€!
500!000!€!
1!000!000!€!
2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025!
Laskentamallin käyttö Syötä haluamasi laskentamallin arvot punaisiin ruutuihin. Muut arvot ja kaaviot päivittyjät
automaattisesti. Laskentapohjia on kaksi:
1) Kokonaismallin tietojen syöttöpohja (alla)
2) Kumppanuusmallin laskentapohja (oikealla)
Täytä ensin kumppanuusmallin perustiedot ja voit sen jälkeen kokeilla, miten mallin
hyödyntämisen laajuus vaikuttaa kokonaiskustannusten kehitykseen 2016-2025.
Ymmärrystä ja viisautta palveluratkaisuihin
Tulevaisuuden ydinosaamista
on…
…ainutlaatuisen tilanteen ja
tarjolla olevien käytäntöjen
viisas yhdistäminen.
Matti Rimpelä 5.11.2014
Ympäristö Käytännöt
Yksinkertainen Parhaat
Vaikea Hyvät
Monimutkainen Muotoutuvat
Kaoottinen Ennen näkemättömät
Cynefin-kuvan lähde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Cynefin_as_of_1st_June_2014.png
Data
Informaatio
Tieto
Viisaus
Ymmärrys
Tietojohtaminen tukemaan
muotoutuvia ja ainutlaatuisia
palveluratkaisuja!
Professioista T-osaamisprofiiliin
T-osaamisprofiili
Syväprofessionaalinen
osaaminen
àOmanroolinkehittämien
Laaja-alainen ratkaisukeskeinen
ymmärrys
à Mahdollisuuksien näkeminen
Tuemme professionaalisen osaamisen
kehittymistä samanaikaisesti laaja-alaisen
ymmärryksen kanssa.
Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys
TAVOITE
Hyvinvoinninja
yhteisöllisyyden
tukeminen
Perustehtävässä
onnistuminen
RESURSSIT
Ad hocEnnustettava
N V K
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Hyvinvoinnin
tukemisen infra
Uudet ideat
Kriiseihin vastaaminen
Tukevat
resurssit
Asiakas-
ratkaisut
Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys
TAVOITE
Hyvinvoinninja
yhteisöllisyyden
tukeminen
Perustehtävässä
onnistuminen
RESURSSIT
Ad hocEnnustettava
N V K
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Hyvinvoinnin
tukemisen infra
Uudet ideat
Kriiseihin vastaaminen
Tukevat
resurssit
Asiakas-
ratkaisut
Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys
TAVOITE
Hyvinvoinninja
yhteisöllisyyden
tukeminen
Perustehtävässä
onnistuminen
RESURSSIT
Ad hocEnnustettava
N V K
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Hyvinvoinnin
tukemisen infra
Uudet ideat
Kriiseihin vastaaminen
Tukevat
resurssit
Asiakas-
ratkaisut
SOTE
Kunnat/
kaupungit
Kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset
Perhelähtöiset kokonaisratkaisut
TAVOITE
Hyvinvoinninja
yhteisöllisyyden
tukeminen
Perustehtävässä
onnistuminen
RESURSSIT
Ad hocEnnustettava
N V K
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Hyvinvoinnin
tukemisen infra
Uudet ideat
Kriiseihin vastaaminen
Tukevat
resurssit
Asiakas-
ratkaisut
Tukipalveluiden asiakkuuden elinkaari
Jonna Heliskoski © Hanken
Asiakkuuden elinkaaren johtaminen
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2. Orastavan asiakkuuden haltuunotto
3. Muotoutuvat vaikuttavat palveluratkaisut
4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta
vahvistamalla
Aika
KuntalaisuusAsiakkuus
1
2
3
4
Orastava Laaja Vakiintunut 0-2 vuotta 3-6 vuotta 6+ vuotta
Elämänhallinnan ongelmat
Tukipalvelujen käyttö
Orastava (0-2 vuotta) Laaja (3-6 vuotta) Vakiintunut (6+ vuotta)
5 % asiakkaista
8 % kustannuksista
16 000 € vuodessa
47 % asiakkaista
8 % kustannuksista
1 600 € vuodessa
6 % asiakkaista
23 % kustannuksista
31 500 € vuodessa
16 % asiakkaista
6 % kustannuksista
3 100 € vuodessa
26 % asiakkaista
55 %kustannuksista
19 600 € vuodessa
1
2 2
2
1
1
2
Siirtymätasiakkuuden
elinkaaressa
Palvelujenkäyttö
segmenteissä
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2015
Vakiintuneet
Laajat
Orastavat
Osuus
perheistä
2015
Osuus
palveluista
2014
Osuus
kustannuksistaAsiakkaat Palvelut Kustannukset
Laaja (3-6 vuotta)
Vakiintunut (6 + vuotta)
Orastava (0-2 vuotta)
Mallintaminen ja vaikuttavuus
Aika
KuntalaisuusAsiakkuus
1
2
3
4
Orastava Laaja Vakiintunut
1. Kokonaismallin tietojen syöttöpohja
1 000
2 %
5 % Interventio 1
15 Interventiot 2,3 ja 4
30 %
-17 115 445 €
19 %
Taulukko 12. Kokonaiskustannusten kehitys ilman interventioita 27 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Orastavat 1 616 297 € 1 648 623 € 1 681 596 € 1 715 227 € 1 749 532 € 1 784 523 € 1 820 213 € 1 856 617 € 1 893 750 € 1 931 625 € 1 970 257 € 2 009 662 € 2 049 856 €
Laajat 2 357 066 € 2 404 207 € 2 452 291 € 2 501 337 € 2 551 364 € 2 602 391 € 2 654 439 € 2 707 528 € 2 761 678 € 2 816 912 € 2 873 250 € 2 930 715 € 2 989 329 € 54 %
Vakiintuneet 4 646 340 € 4 739 267 € 4 834 052 € 4 930 733 € 5 029 348 € 5 129 935 € 5 232 533 € 5 337 184 € 5 443 928 € 5 552 806 € 5 663 863 € 5 777 140 € 5 892 683 €
Kustannukset ilman interventioita 8 619 703 € 8 792 097 € 8 967 939 € 9 147 298 € 9 330 244 € 9 516 848 € 9 707 185 € 9 901 329 € 10 099 356 € 10 301 343 € 10 507 370 € 10 717 517 € 10 931 867 €
Taulukko 13. Interventioiden kustannusvaikutukset
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
41 133 € -188 290 € -192 056 € -195 897 € -199 815 € -203 811 € -207 888 € -212 045 € -216 286 € -220 612 €
0 € -1 185 717 € -1 209 432 € -1 233 620 € -1 258 293 € -1 283 458 € -1 309 128 € -1 335 310 € -1 362 016 € -1 389 257 €
0 € -366 903 € -374 241 € -381 726 € -389 361 € -1 966 828 € -2 006 164 € -2 046 288 € -2 087 213 € -2 128 958 €
382 500 € 780 300 € 795 906 € 811 824 € 828 061 € 844 622 € 861 514 € 878 745 € 896 319 € 914 246 €
423 633 € -960 611 € -979 823 € -999 419 € -1 019 408 € -2 609 476 € -2 661 665 € -2 714 899 € -2 769 197 € -2 824 581 €
9 570 931 € 8 369 633 € 8 537 025 € 8 707 766 € 8 881 921 € 7 489 880 € 7 639 677 € 7 792 471 € 7 948 320 € 8 107 287 €
5 % -10 % -10 % -10 % -10 % -26 % -26 % -26 % -26 % -26 %
Kustannukset interventioiden jälkeen
Kumppanuustyön piiriissä olevat asiakkuudet kpl 300
Kumppanuustyön piiriissä olevien asiakkuuksien osuus
Kustannusten vuotuinen muutos%
Vaikutus orastaviin asiakkuuksiin
Vaikutus laajoihin asiakkuuksiin
Vaikutus vakiintuneisiin asiakkuuksiin
Kumppanuusmallin kustannukset
Kustannusvaikutus yhteensä
Nettovaikutus 2016-2025 yhteensä
Tukipalveluja tarvitsevat lapsiperheet 2016 kpl
Kokonaiskustannusten vuotuinen kasvuprosentti
Orastavan vaiheen peruspalvelutarpeen muutosprosentti
Kumppanuustyöntekijät yhteensä
Lisätiedot Jonna Heliskoski
Partner, M.Sc. (Econ), PhD candidate
Nordic 4sight Communities Oy
Eteläranta 6 A 7a
00130 Helsinki
jonna.heliskoski@n4c.fi
+358 40 165 8585
Interventiopisteet asiakkuuden elinkaaressa
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Lisätään matalan kynnyksen tukipalvelujen saatavuutta.
- Näkyy orastavan vaiheen palvelutarpeen kasvuna.
2. Orastavan vaiheen asiakkuuden haltuunotto
- Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin
- Kumppanuusmalli oirehtiviin perusasiakkuuksiin
- Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä.
3. Muotoutuvat palveluratkaisut
- Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin
- Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä.
4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta vahvistamalla
- Kumppanuusmalli vakiintuneisiin asiakkuuksiin
- Näkyy vakiintuneen vaiheen lyhenemisenä.
!0!€!
2000!000!€!
4000!000!€!
6000!000!€!
8000!000!€!
10000!000!€!
12000!000!€!
2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025!
Kustannukset!ilman!interven: oita!
Kustannukset!interven: oiden!jälkeen!
?3!000!000!€!
?2!500!000!€!
?2!000!000!€!
?1!500!000!€!
?1!000!000!€!
?500!000!€!
0!€!
500!000!€!
1!000!000!€!
2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025!
Laskentamallin käyttö Syötä haluamasi laskentamallin arvot punaisiin ruutuihin. Muut arvot ja kaaviot päivittyjät
automaattisesti. Laskentapohjia on kaksi:
1) Kokonaismallin tietojen syöttöpohja (alla)
2) Kumppanuusmallin laskentapohja (oikealla)
Täytä ensin kumppanuusmallin perustiedot ja voit sen jälkeen kokeilla, miten mallin
hyödyntämisen laajuus vaikuttaa kokonaiskustannusten kehitykseen 2016-2025.
-3 000 000 €
-2 500 000 €
-2 000 000 €
-1 500 000 €
-1 000 000 €
-500 000 €
0 €
500 000 €
1 000 000 €
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Interven oiden vuotuinen ne okustannusvaikutus
2016-2025
1. ASIAKKUUDEN ELINKAAREN
TUNTEMINEN
2. ASIAKKUUDEN ELINKAAREN MALLINTAMINEN
JA VAIKUTTAVUUDEN LASKEMINEN
Return on Social Intervention (ROSI)
Jonna Heliskoski © Hanken
Perhekumppani
Tukevien resurssien johtaminen
TAVOITE
Hyvinvoinninja
yhteisöllisyyden
tukeminen
Perustehtävässä
onnistuminen
RESURSSIT
Ad hocEnnustettava
N V K
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Hyvinvoinnin
tukemisen infra
Uudet ideat
Kriiseihin vastaaminen
Tukevat
resurssit
Asiakas-
ratkaisut
Orastavan
tuen
resurssit
Laajan tuen
resurssit
Palauttavat
resurssit
Ketterä resurssien johtaminen
Vaikuttavuusarvioinnin 3 kohdetta
1. Resurssikeskuksen resurssien sisäinen allokaatio
2. Resurssikeskuksen resurssien vaikuttava kohdentuminen
3. Kuntalais- ja asiakkuuskokemus
R e s u r s s i k e s k u s
K a n s a l a i s -
j a a s i a k a s -
k o k e m u s
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
Osaa-
minen
1
2
3
Tilanne-
kartoitus
K o h t a a m i s -
y m p ä r i s t ö t
Palveluratkaisu ja/tai perhekumppani
Moniammatillinen
resurssitiimi
Vaikutta-
vuusarvio
Läpimenoaika palveluratkaisuun 3 vrk
Resurssien ohjauksen logiikka
Päivystys 24/7
Peruspalvelun
selkäranka
”Apua”-nappi
Asiakkaan
yhteydenotto
Muu impulssi
Kartoituskäynti/
yhteydenotto
Moniammatillinen
ratkaisutiimi
Kuvausasiakkaan
kokonaistilanteesta.
Asiakastarve
Kumppanuuspalvelu
Palveluratkaisu
Vaikuttavuuden arviointi ja
palveluratkaisun muutokset
Vasteajat: 24 h 24 h 24 h
Läpimenoaika: 3 vrk
Lopputehtävä
Oletko saanut jotain uutta ajateltavaa vaikuttavasta ja oikea-
aikaisesta perheiden tukemisesta?
Mitä meidän pitäisi ymmärtää vielä paremmin vaikuttavasta ja
oikea-aikaisesta perheiden tukemisesta?
Miten tästä eteenpäin?
Yhteistyö
Hallituksen
Lape-hankkeen
kanssa
Kiitämme huomiostanne
Eija Ruotsalainen
Varkauden kaupunki
eija.ruotsalainen@varkaus.fi
044 444 2631
Kati Palsanen
SOS-Lapsikylä
kati.palsanen@sos-lapsikyla.fi
040 825 1620

More Related Content

Viewers also liked

Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmastaMuukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussaIrja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaaMettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voimaLotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussaPia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja someLastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
 Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey? Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Niina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutus
Niina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutusNiina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutus
Niina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
Nata_iv
 
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

Viewers also liked (20)

Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
 
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmastaMuukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
 
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
 
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussaIrja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
 
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
 
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
 
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaaMettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
 
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
 
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
 
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
 
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämi...
 
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voimaLotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
 
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussaPia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
 
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
 
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja someLastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja some
 
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
 Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey? Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
 
Niina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutus
Niina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutusNiina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutus
Niina Kokko: Vauvalähtöinen päihdekuntoutus
 
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
 
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
 

Similar to Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille

Markus Syrjänen TERVE-SOS
Markus Syrjänen TERVE-SOSMarkus Syrjänen TERVE-SOS
Markus Syrjänen TERVE-SOS
THL
 
Lumo info 1 - 2017
Lumo info 1 - 2017Lumo info 1 - 2017
Lumo info 1 - 2017
Jukka Punamäki
 
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case OuluTiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
THL
 
Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015
Suominen Corporation
 
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäin
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäinMari Patronen: Miten tästä eteenpäin
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäin
THL
 
Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...
Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...
Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...
PwC Suomi
 
Työeläkekuntoutus vuodelta 2016
Työeläkekuntoutus vuodelta 2016Työeläkekuntoutus vuodelta 2016
Työeläkekuntoutus vuodelta 2016
Eläketurvakeskus
 
Maakuntien kuulumiset: Eksote
Maakuntien kuulumiset: EksoteMaakuntien kuulumiset: Eksote
Maakuntien kuulumiset: Eksote
Sitra / Hyvinvointi
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016
Suominen Corporation
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa TaipaleSovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinatMikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016
Suominen Corporation
 
Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)
Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)
Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)
Suominen Corporation
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Sitra / Hyvinvointi
 
Kumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case Pudasjarvi
Kumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case PudasjarviKumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case Pudasjarvi
Kumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case Pudasjarvi
Maaseutupolitiikan verkosto
 
Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015
Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015
Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015
K2HEL
 
Onko äf koolla väliä ?
Onko äf koolla väliä ?Onko äf koolla väliä ?
Onko äf koolla väliä ?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiPienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Työterveyslaitos
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 

Similar to Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille (20)

Markus Syrjänen TERVE-SOS
Markus Syrjänen TERVE-SOSMarkus Syrjänen TERVE-SOS
Markus Syrjänen TERVE-SOS
 
Lumo info 1 - 2017
Lumo info 1 - 2017Lumo info 1 - 2017
Lumo info 1 - 2017
 
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case OuluTiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
 
Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015
 
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäin
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäinMari Patronen: Miten tästä eteenpäin
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäin
 
Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...
Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...
Tullianalysointityökalun avulla tietoa tulleista, riskeistä ja säästömahdolli...
 
Työeläkekuntoutus vuodelta 2016
Työeläkekuntoutus vuodelta 2016Työeläkekuntoutus vuodelta 2016
Työeläkekuntoutus vuodelta 2016
 
Maakuntien kuulumiset: Eksote
Maakuntien kuulumiset: EksoteMaakuntien kuulumiset: Eksote
Maakuntien kuulumiset: Eksote
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 7.5.2020
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q3 2016
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa TaipaleSovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
 
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinatMikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2016
 
Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)
Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)
Suominen sijoituskohteena (Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 22.3.2016)
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
 
Kumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case Pudasjarvi
Kumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case PudasjarviKumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case Pudasjarvi
Kumppanuuspoyta 3 Kumppanuuspaiva 2016 Case Pudasjarvi
 
Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015
Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015
Kauppakamari kouluttaa keväällä 2015
 
Onko äf koolla väliä ?
Onko äf koolla väliä ?Onko äf koolla väliä ?
Onko äf koolla väliä ?
 
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiPienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille

 • 2. Keitä olemme Jonna Heliskoski Kokemus • Markkinointijohtaja, Suomen kansallismuseo • Parteri, Nordic 4sight Communities Oy • Partneri ja toimitusjohtaja, Aspectum Tools Oy Koulutus • PhD candidate, Hanken • M.Sc.(Econ), Hanken • MBA, UBI, Bryssel • BBA, Haaga-Helia Kati Palsanen Kokemus • Kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä • Kehittämispäällikkö, SOS-Lapsikylä • Tutkijasosiaalityöntekijä, Heikki Waris –instituutti • Sosiaaltyöntekijä ja erityissosiaalityöntekijä, HKI Koulutus • Jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto • VTM, Helsingin yliopisto Eija Ruotsalainen Kokemus • Palvelualuepäällikkö, vastaanottopalvelut, Varkauden kaupunki • Ylilääkäri, Varkauden kaupunki • Hallinnollinen apulaisylilääkäri, KYS • Infektiolääkäri , KYS Koulutus • LT, Itä-Suomen yliopisto • Sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri • LL, Kuopion yliopisto
 • 3. Miksi Varkaus? • Taustalla laaja terveyspalveluiden uudistus • Korkea työttömyys • Korkea lastensuojelutarve ja huostaanottojen määrä  johtopäätöksenä lapsiperheiden tukipalveluiden toimimattomuus  Kustannusten nousu hallitsematonta Kuulostaako tutulta? Varkaus tuskin on tässä suhteessa kovin ainutlaatuinen kunta Suomessa
 • 4. Missiomme Elämä kantaa Tekoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi
 • 5. Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa? Mitä esteitä ajattelet olevan lapsiperheiden vaikuttavan ja oikea-aikaisen auttamisen toteuttamisessa?
 • 6. Kehitystyömme ainutlaatuisuus Näkyvyyttä mediassa: • Helsingin Sanomien ja Savon Sanomien uutisointi • STT:n uutisointi + näkyvyys aluelehdissä • Sosiaalinen media • YLE: Silminnäkijä ja paikallisradiot ”Tässä on ensimmäisen kerran punainen lanka ja selkeä mahdollisuus suuren yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi. Ajoitus on loistava suhteessa sote-uudistukseen.” Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos ”Järjestön puitteet tarjoavat toimivan alustan palveluajattelun kehittämiseen. Tässä mainio esimerkki uutta rakentavasta tiimistä, joka yhdistää ennakkoluulottomasti eri tieteenalojen osaamista.” Mirja Satka, professori, Helsingin Yliopisto Seminaaripuheenvuoroja ja vaikuttamistyötä • Vaikuttajien tapaamisia STM:ssä ja VM:ssä, eduskunnassa • Sote 2020 Keski-Suomessa • Pohjois-Savon sote • Kuntavierailuja • OECD-Forum Pariisissa 31.5.-1.6.2016
 • 8. Mitä teemme toisin? Muutamme  resurssien johtamisen,  osaamisen johtamisen ja  toimintaympäristön johtamisen. Teko Teko Teko Teko Tavoitteet Asiakas Tavoitteissamme ei ole mitään uutta: Haluamme siirtää painopisteen korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hillitä kustannusten kasvua. Ratkaisumme on kuitenkin ainutlaatuinen: Muutamme resurssien, osaamisen ja toimintaympäristön johtamisen. Luomme näin käytännön puitteet tavoitteiden ja tekojen kohtaamiselle – perhelähtöisesti ja vaikuttavasti.
 • 9. Kansalaisuuden tukeminen Asiakkuuden haltuunotto Palvelun kohteet ja tavoitteet Verkostokuvan lähde: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0OjPONeBzPWCYvQqjRJrMPutGgKo3s0qk8TGKJY8Owgba9xl3xQ Kohde LapsiVanhemmatLähipiiriLähiyhteisö Palvelun tavoite Hyvinvoinnin tukeminen Ennakointi Korjaus Resurssien nykyinen kohdentuminen Hyvinvointia tukeva resurssien kohdentuminen Tavoite
 • 10. Jaetun asiakkuuden haaste Palvelu 1 Palvelu 5 Palvelu 3 Palvelu 6 Näkökulmamme asiakkuuteen on pirstoutunut – kokonaiskuva puuttuu • Yhdessä asiakkuudessa on läsnä keskimäärin kuusi eri palvelua. • Kukin palvelu tarkastelee perheen tilannetta oman palvelunsa näkökulmasta. • Näkökulmaa ohjaavat 1) vahvat professiot ja 2) vakiintuneet käsitykset lakisääteisten palvelujen toteuttamisesta.
 • 11. Perhelähtöisyys ja vaikuttavuus PERHELÄHTÖISYYS • Ihmis- ja perhelähtöisyys o Luottamuksen vahvistaminen o Perheiden luokse meneminen o Kansalaisuuden tukeminen • Laajennettu palvelusysteemi o Tarvelähtöiset ratkaisut o Yhteistyöverkostojen johtaminen o Hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoimaisuuden edistäminen VAIKUTTAVUUS • Ketterä resurssien johtaminen o Resurssikeskus o Perhekohtainen budjetointi o Ostojen ja oman työn optimointi • Vaikuttavuus ja kustannustietoisuus o Mallintaminen o Vaikuttavuusarviot o Interventioiden investointilaskenta Aika KuntalaisuusAsiakkuus 1 2 3 4 Orastava Laaja Vakiintunut Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 5 Palvelu 4 Palvelu 3 Palvelu 6 Palvelun ensisijainen kohde LapsiVanhemmatLähipiiriLähiyhteisö Hyvinvoinnin tukeminen Ennakointi Korjaus Orastavan tuen resurssit Laajan tuen resurssit Palauttavat resurssit R e s u r s s i k e s k u s K a n s a l a i s - j a a s i a k a s - k o k e m u s Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen 1 2 3 Tilanne- kartoitus K o h t a a m i s - y m p ä r i s t ö t Palveluratkaisu ja/tai perhekumppani Moniammatillinen resurssitiimi Vaikutta- vuusarvio 1. Kokonaismallin tietojen syöttöpohja 1 000 2 % 5 % Interventio 1 15 Interventiot 2,3 ja 4 30 % -17 115 445 € 19 % Taulukko 12. Kokonaiskustannusten kehitys ilman interventioita 27 % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Orastavat 1 616 297 € 1 648 623 € 1 681 596 € 1 715 227 € 1 749 532 € 1 784 523 € 1 820 213 € 1 856 617 € 1 893 750 € 1 931 625 € 1 970 257 € 2 009 662 € 2 049 856 € Laajat 2 357 066 € 2 404 207 € 2 452 291 € 2 501 337 € 2 551 364 € 2 602 391 € 2 654 439 € 2 707 528 € 2 761 678 € 2 816 912 € 2 873 250 € 2 930 715 € 2 989 329 € 54 % Vakiintuneet 4 646 340 € 4 739 267 € 4 834 052 € 4 930 733 € 5 029 348 € 5 129 935 € 5 232 533 € 5 337 184 € 5 443 928 € 5 552 806 € 5 663 863 € 5 777 140 € 5 892 683 € Kustannukset ilman interventioita 8 619 703 € 8 792 097 € 8 967 939 € 9 147 298 € 9 330 244 € 9 516 848 € 9 707 185 € 9 901 329 € 10 099 356 € 10 301 343 € 10 507 370 € 10 717 517 € 10 931 867 € Taulukko 13. Interventioiden kustannusvaikutukset 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 41 133 € -188 290 € -192 056 € -195 897 € -199 815 € -203 811 € -207 888 € -212 045 € -216 286 € -220 612 € 0 € -1 185 717 € -1 209 432 € -1 233 620 € -1 258 293 € -1 283 458 € -1 309 128 € -1 335 310 € -1 362 016 € -1 389 257 € 0 € -366 903 € -374 241 € -381 726 € -389 361 € -1 966 828 € -2 006 164 € -2 046 288 € -2 087 213 € -2 128 958 € 382 500 € 780 300 € 795 906 € 811 824 € 828 061 € 844 622 € 861 514 € 878 745 € 896 319 € 914 246 € 423 633 € -960 611 € -979 823 € -999 419 € -1 019 408 € -2 609 476 € -2 661 665 € -2 714 899 € -2 769 197 € -2 824 581 € 9 570 931 € 8 369 633 € 8 537 025 € 8 707 766 € 8 881 921 € 7 489 880 € 7 639 677 € 7 792 471 € 7 948 320 € 8 107 287 € 5 % -10 % -10 % -10 % -10 % -26 % -26 % -26 % -26 % -26 % Kustannukset interventioiden jälkeen Kumppanuustyön piiriissä olevat asiakkuudet kpl 300 Kumppanuustyön piiriissä olevien asiakkuuksien osuus Kustannusten vuotuinen muutos% Vaikutus orastaviin asiakkuuksiin Vaikutus laajoihin asiakkuuksiin Vaikutus vakiintuneisiin asiakkuuksiin Kumppanuusmallin kustannukset Kustannusvaikutus yhteensä Nettovaikutus 2016-2025 yhteensä Tukipalveluja tarvitsevat lapsiperheet 2016 kpl Kokonaiskustannusten vuotuinen kasvuprosentti Orastavan vaiheen peruspalvelutarpeen muutosprosentti Kumppanuustyöntekijät yhteensä Lisätiedot Jonna Heliskoski Partner, M.Sc. (Econ), PhD candidate Nordic 4sight Communities Oy Eteläranta 6 A 7a 00130 Helsinki jonna.heliskoski@n4c.fi +358 40 165 8585 Interventiopisteet asiakkuuden elinkaaressa 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Lisätään matalan kynnyksen tukipalvelujen saatavuutta. - Näkyy orastavan vaiheen palvelutarpeen kasvuna. 2. Orastavan vaiheen asiakkuuden haltuunotto - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin - Kumppanuusmalli oirehtiviin perusasiakkuuksiin - Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä. 3. Muotoutuvat palveluratkaisut - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin - Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä. 4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta vahvistamalla - Kumppanuusmalli vakiintuneisiin asiakkuuksiin - Näkyy vakiintuneen vaiheen lyhenemisenä. !0!€! 2000!000!€! 4000!000!€! 6000!000!€! 8000!000!€! 10000!000!€! 12000!000!€! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025! Kustannukset!ilman!interven: oita! Kustannukset!interven: oiden!jälkeen! ?3!000!000!€! ?2!500!000!€! ?2!000!000!€! ?1!500!000!€! ?1!000!000!€! ?500!000!€! 0!€! 500!000!€! 1!000!000!€! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025! Laskentamallin käyttö Syötä haluamasi laskentamallin arvot punaisiin ruutuihin. Muut arvot ja kaaviot päivittyjät automaattisesti. Laskentapohjia on kaksi: 1) Kokonaismallin tietojen syöttöpohja (alla) 2) Kumppanuusmallin laskentapohja (oikealla) Täytä ensin kumppanuusmallin perustiedot ja voit sen jälkeen kokeilla, miten mallin hyödyntämisen laajuus vaikuttaa kokonaiskustannusten kehitykseen 2016-2025.
 • 12. Ymmärrystä ja viisautta palveluratkaisuihin Tulevaisuuden ydinosaamista on… …ainutlaatuisen tilanteen ja tarjolla olevien käytäntöjen viisas yhdistäminen. Matti Rimpelä 5.11.2014 Ympäristö Käytännöt Yksinkertainen Parhaat Vaikea Hyvät Monimutkainen Muotoutuvat Kaoottinen Ennen näkemättömät Cynefin-kuvan lähde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Cynefin_as_of_1st_June_2014.png Data Informaatio Tieto Viisaus Ymmärrys Tietojohtaminen tukemaan muotoutuvia ja ainutlaatuisia palveluratkaisuja!
 • 13. Professioista T-osaamisprofiiliin T-osaamisprofiili Syväprofessionaalinen osaaminen àOmanroolinkehittämien Laaja-alainen ratkaisukeskeinen ymmärrys à Mahdollisuuksien näkeminen Tuemme professionaalisen osaamisen kehittymistä samanaikaisesti laaja-alaisen ymmärryksen kanssa.
 • 14. Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys TAVOITE Hyvinvoinninja yhteisöllisyyden tukeminen Perustehtävässä onnistuminen RESURSSIT Ad hocEnnustettava N V K Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Hyvinvoinnin tukemisen infra Uudet ideat Kriiseihin vastaaminen Tukevat resurssit Asiakas- ratkaisut
 • 15. Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys TAVOITE Hyvinvoinninja yhteisöllisyyden tukeminen Perustehtävässä onnistuminen RESURSSIT Ad hocEnnustettava N V K Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Hyvinvoinnin tukemisen infra Uudet ideat Kriiseihin vastaaminen Tukevat resurssit Asiakas- ratkaisut
 • 16. Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys TAVOITE Hyvinvoinninja yhteisöllisyyden tukeminen Perustehtävässä onnistuminen RESURSSIT Ad hocEnnustettava N V K Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Hyvinvoinnin tukemisen infra Uudet ideat Kriiseihin vastaaminen Tukevat resurssit Asiakas- ratkaisut SOTE Kunnat/ kaupungit Kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset
 • 17. Perhelähtöiset kokonaisratkaisut TAVOITE Hyvinvoinninja yhteisöllisyyden tukeminen Perustehtävässä onnistuminen RESURSSIT Ad hocEnnustettava N V K Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Hyvinvoinnin tukemisen infra Uudet ideat Kriiseihin vastaaminen Tukevat resurssit Asiakas- ratkaisut
 • 18. Tukipalveluiden asiakkuuden elinkaari Jonna Heliskoski © Hanken Asiakkuuden elinkaaren johtaminen 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Orastavan asiakkuuden haltuunotto 3. Muotoutuvat vaikuttavat palveluratkaisut 4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta vahvistamalla Aika KuntalaisuusAsiakkuus 1 2 3 4 Orastava Laaja Vakiintunut 0-2 vuotta 3-6 vuotta 6+ vuotta Elämänhallinnan ongelmat Tukipalvelujen käyttö
 • 19. Orastava (0-2 vuotta) Laaja (3-6 vuotta) Vakiintunut (6+ vuotta) 5 % asiakkaista 8 % kustannuksista 16 000 € vuodessa 47 % asiakkaista 8 % kustannuksista 1 600 € vuodessa 6 % asiakkaista 23 % kustannuksista 31 500 € vuodessa 16 % asiakkaista 6 % kustannuksista 3 100 € vuodessa 26 % asiakkaista 55 %kustannuksista 19 600 € vuodessa 1 2 2 2 1 1 2 Siirtymätasiakkuuden elinkaaressa Palvelujenkäyttö segmenteissä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 Vakiintuneet Laajat Orastavat Osuus perheistä 2015 Osuus palveluista 2014 Osuus kustannuksistaAsiakkaat Palvelut Kustannukset Laaja (3-6 vuotta) Vakiintunut (6 + vuotta) Orastava (0-2 vuotta) Mallintaminen ja vaikuttavuus Aika KuntalaisuusAsiakkuus 1 2 3 4 Orastava Laaja Vakiintunut 1. Kokonaismallin tietojen syöttöpohja 1 000 2 % 5 % Interventio 1 15 Interventiot 2,3 ja 4 30 % -17 115 445 € 19 % Taulukko 12. Kokonaiskustannusten kehitys ilman interventioita 27 % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Orastavat 1 616 297 € 1 648 623 € 1 681 596 € 1 715 227 € 1 749 532 € 1 784 523 € 1 820 213 € 1 856 617 € 1 893 750 € 1 931 625 € 1 970 257 € 2 009 662 € 2 049 856 € Laajat 2 357 066 € 2 404 207 € 2 452 291 € 2 501 337 € 2 551 364 € 2 602 391 € 2 654 439 € 2 707 528 € 2 761 678 € 2 816 912 € 2 873 250 € 2 930 715 € 2 989 329 € 54 % Vakiintuneet 4 646 340 € 4 739 267 € 4 834 052 € 4 930 733 € 5 029 348 € 5 129 935 € 5 232 533 € 5 337 184 € 5 443 928 € 5 552 806 € 5 663 863 € 5 777 140 € 5 892 683 € Kustannukset ilman interventioita 8 619 703 € 8 792 097 € 8 967 939 € 9 147 298 € 9 330 244 € 9 516 848 € 9 707 185 € 9 901 329 € 10 099 356 € 10 301 343 € 10 507 370 € 10 717 517 € 10 931 867 € Taulukko 13. Interventioiden kustannusvaikutukset 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 41 133 € -188 290 € -192 056 € -195 897 € -199 815 € -203 811 € -207 888 € -212 045 € -216 286 € -220 612 € 0 € -1 185 717 € -1 209 432 € -1 233 620 € -1 258 293 € -1 283 458 € -1 309 128 € -1 335 310 € -1 362 016 € -1 389 257 € 0 € -366 903 € -374 241 € -381 726 € -389 361 € -1 966 828 € -2 006 164 € -2 046 288 € -2 087 213 € -2 128 958 € 382 500 € 780 300 € 795 906 € 811 824 € 828 061 € 844 622 € 861 514 € 878 745 € 896 319 € 914 246 € 423 633 € -960 611 € -979 823 € -999 419 € -1 019 408 € -2 609 476 € -2 661 665 € -2 714 899 € -2 769 197 € -2 824 581 € 9 570 931 € 8 369 633 € 8 537 025 € 8 707 766 € 8 881 921 € 7 489 880 € 7 639 677 € 7 792 471 € 7 948 320 € 8 107 287 € 5 % -10 % -10 % -10 % -10 % -26 % -26 % -26 % -26 % -26 % Kustannukset interventioiden jälkeen Kumppanuustyön piiriissä olevat asiakkuudet kpl 300 Kumppanuustyön piiriissä olevien asiakkuuksien osuus Kustannusten vuotuinen muutos% Vaikutus orastaviin asiakkuuksiin Vaikutus laajoihin asiakkuuksiin Vaikutus vakiintuneisiin asiakkuuksiin Kumppanuusmallin kustannukset Kustannusvaikutus yhteensä Nettovaikutus 2016-2025 yhteensä Tukipalveluja tarvitsevat lapsiperheet 2016 kpl Kokonaiskustannusten vuotuinen kasvuprosentti Orastavan vaiheen peruspalvelutarpeen muutosprosentti Kumppanuustyöntekijät yhteensä Lisätiedot Jonna Heliskoski Partner, M.Sc. (Econ), PhD candidate Nordic 4sight Communities Oy Eteläranta 6 A 7a 00130 Helsinki jonna.heliskoski@n4c.fi +358 40 165 8585 Interventiopisteet asiakkuuden elinkaaressa 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Lisätään matalan kynnyksen tukipalvelujen saatavuutta. - Näkyy orastavan vaiheen palvelutarpeen kasvuna. 2. Orastavan vaiheen asiakkuuden haltuunotto - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin - Kumppanuusmalli oirehtiviin perusasiakkuuksiin - Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä. 3. Muotoutuvat palveluratkaisut - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin - Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä. 4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta vahvistamalla - Kumppanuusmalli vakiintuneisiin asiakkuuksiin - Näkyy vakiintuneen vaiheen lyhenemisenä. !0!€! 2000!000!€! 4000!000!€! 6000!000!€! 8000!000!€! 10000!000!€! 12000!000!€! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025! Kustannukset!ilman!interven: oita! Kustannukset!interven: oiden!jälkeen! ?3!000!000!€! ?2!500!000!€! ?2!000!000!€! ?1!500!000!€! ?1!000!000!€! ?500!000!€! 0!€! 500!000!€! 1!000!000!€! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025! Laskentamallin käyttö Syötä haluamasi laskentamallin arvot punaisiin ruutuihin. Muut arvot ja kaaviot päivittyjät automaattisesti. Laskentapohjia on kaksi: 1) Kokonaismallin tietojen syöttöpohja (alla) 2) Kumppanuusmallin laskentapohja (oikealla) Täytä ensin kumppanuusmallin perustiedot ja voit sen jälkeen kokeilla, miten mallin hyödyntämisen laajuus vaikuttaa kokonaiskustannusten kehitykseen 2016-2025. -3 000 000 € -2 500 000 € -2 000 000 € -1 500 000 € -1 000 000 € -500 000 € 0 € 500 000 € 1 000 000 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Interven oiden vuotuinen ne okustannusvaikutus 2016-2025 1. ASIAKKUUDEN ELINKAAREN TUNTEMINEN 2. ASIAKKUUDEN ELINKAAREN MALLINTAMINEN JA VAIKUTTAVUUDEN LASKEMINEN Return on Social Intervention (ROSI) Jonna Heliskoski © Hanken
 • 21. Tukevien resurssien johtaminen TAVOITE Hyvinvoinninja yhteisöllisyyden tukeminen Perustehtävässä onnistuminen RESURSSIT Ad hocEnnustettava N V K Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Hyvinvoinnin tukemisen infra Uudet ideat Kriiseihin vastaaminen Tukevat resurssit Asiakas- ratkaisut
 • 22. Orastavan tuen resurssit Laajan tuen resurssit Palauttavat resurssit Ketterä resurssien johtaminen Vaikuttavuusarvioinnin 3 kohdetta 1. Resurssikeskuksen resurssien sisäinen allokaatio 2. Resurssikeskuksen resurssien vaikuttava kohdentuminen 3. Kuntalais- ja asiakkuuskokemus R e s u r s s i k e s k u s K a n s a l a i s - j a a s i a k a s - k o k e m u s Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen Osaa- minen 1 2 3 Tilanne- kartoitus K o h t a a m i s - y m p ä r i s t ö t Palveluratkaisu ja/tai perhekumppani Moniammatillinen resurssitiimi Vaikutta- vuusarvio Läpimenoaika palveluratkaisuun 3 vrk
 • 23. Resurssien ohjauksen logiikka Päivystys 24/7 Peruspalvelun selkäranka ”Apua”-nappi Asiakkaan yhteydenotto Muu impulssi Kartoituskäynti/ yhteydenotto Moniammatillinen ratkaisutiimi Kuvausasiakkaan kokonaistilanteesta. Asiakastarve Kumppanuuspalvelu Palveluratkaisu Vaikuttavuuden arviointi ja palveluratkaisun muutokset Vasteajat: 24 h 24 h 24 h Läpimenoaika: 3 vrk
 • 24. Lopputehtävä Oletko saanut jotain uutta ajateltavaa vaikuttavasta ja oikea- aikaisesta perheiden tukemisesta? Mitä meidän pitäisi ymmärtää vielä paremmin vaikuttavasta ja oikea-aikaisesta perheiden tukemisesta?
 • 26. Kiitämme huomiostanne Eija Ruotsalainen Varkauden kaupunki eija.ruotsalainen@varkaus.fi 044 444 2631 Kati Palsanen SOS-Lapsikylä kati.palsanen@sos-lapsikyla.fi 040 825 1620