SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Filipino sa Piling Larang
Senior High School Applied - Academic
Yunit 1: Akademikong Pagsulat
Aralin 3
Mga Uri ng Akademikong
Pagsulat
Gamit ang mga
kasanayan sa
akademikong
pagsulat, ano-ano
ang maaaring
mapagyaman sa
iyong kakayahan?
PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
TUKLASIN 2
Layuning
Pampagkatut
o
Pagkatapos ng
araling ito, ikaw
ay inaasahang
● natutukoy ang iba’t ibang uri
ng akademikong pagsulat;
● naipaliliwanag ang iba’t ibang
uri ng akademikong pagsulat
batay sa gamit nito; at
● nakasusulat ng isa sa mga uri
ng akademikong pagsulat.
PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
TUKLASIN 3
Ano-ano ang iba’t ibang uri ng
Akademikong Pagsulat?
8
Ano ang
iyong mga
natutuhang
kaalaman
ukol sa mga
konsepto sa
loob ng mga
biluhaba?
PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
TUKLASIN 5
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
● magbigay ng kasiyahan
● mapukaw ang damdamin
● maantig ang hiraya at isipan ng
mambabasa
● karaniwangg bunga ng mapaglarong
isipan ng manunulat
Malikhaing Pagsulat
6
6
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
● Maikling kuwento
● Nobela
● Tula
● Pabula
● Parabula
7
7
Halimbawa (malikhaing pagsulat)
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
Ayon naman kay Dupuis (2018), sa kasalukuyan,
ang teknikal na sulatin ay kinabibilangan ng
lahat ng mga dokumentasyong may teknikal na
proseso.
8
8
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
● Ito ay maaaring kabilangan ng mga high-tech
manufacturing, engineering, biotech, energy,
aerospace, finance, information technology, at
global supply.
● Ilan pang halimbawa ay instruction manuals,
policy manuals, process manuals, user manuals,
at instruction for assembling a product.
9
9
Halimbawa (teknikal na sulatin)
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
● May kinalaman sa isang tiyak na larangang
pang-akademya.
● Nagbibigay-tuon ito sa mga sulating may
kinalaman o kabuluhan sa isang tiyak na
propesyon.
Propesyonal na Pagsulat
10
10
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
Halimbawa na lamang ng propesyonal na
sulatin ay lesson plan para sa mga guro,
curriculum instructions para sa mga curriculum
developer, physical examination para sa mga
nasa larang ng medisina at iba pang sulating
nakatuon sa isang propesyon.
11
11
Halimbawa (propesyonal na pagsulat)
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
● May kaugnayan sa pamamahayag.
● May kasanayan sa pangangalap ng
impormasyon, pagiging obhetibo, at paningin
sa mga makabuluhang isyu.
Jornalistik na Pagsulat
12
12
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
● balita
● editoryal
● lathalain
● isports
13
13
Halimbawa (jornalistik na pagsulat)
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
Bigyang-pagkilala ang mga pinagkunan ng
impormasyon upang maging patunay at
mapagkatiwalaan ang isang akademikong
sulatin.
Reperensiyal na Pagsulat
14
14
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
Ayon naman kina Mabilin et al. (2012), ang lahat
ng uri ng pagsulat ay maituturing na bunga
lamang ng akademikong pagsulat.
Akademikong Pagsulat
15
15
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
● sintesis
● abstrak
● posisyong papel
● talumpati
16
16
Halimbawa (akademikong pagsulat)
Tandaan
17
Ang mga uri ng akademikong
pagsulat ay maaaring mag-overlap
sa iba’t ibang uri depende sa kung
papaano ito gagamitin.
Sa papaanong paraan mo
mapag-iiba-iba ang katangian
ng bawat uri ng akademikong
pagsulat?
18
Gawin Natin!
Pumili ng dalawang uri ng akademikong
pagsulat. Suriin ang pagkakatulad at
pagkakaiba ng paraan ng pagkakasulat nito.
Gamitin ang sumusunod na gabay sa
pagsusuri.
PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
TUKLASIN 19
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
1. Paano mapag-iiba-iba ang katangian ng
bawat uri ng akademikong pagsulat?
1. Paano nakatutulong sa pagpapaunlad ng
makrong kasanayan ang paglinang sa mga
uri ng akademikong pagsulat?
20
20
PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN
Kung pilit lamang ang naisin ng mag-aaral na
sumulat ng akademikong sulatin upang
pumasa sa isang asignatura, ano ang maaaring
maging implikasyon nito sa kaniyang
kakayahang magsulat?
21
21
Paglalahat
Ang mga uri ng akademikong
pagsulat ay nagkakaiba- iba batay o
depende sa kung ano ang pokus ng
sulatin.
22
Pagyamanin ang pansariling kakayahan,
karanasan, at kaalaman upang higit na
mapanindigan at mapayaman ang kaalaman.
Bibliyograpiya
23
“Academic Writing,” Library, University of Leeds. Nakuha sa
https://library.leeds.ac.uk/info/14011/writing/106/academicwriting, huling binago noong Hunyo 30, 2017.
Almario, Virgilio S. et al. Introduksiyon sa Saliksik. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2016.
Espiritu, Clemencia C. at Antonio G. Dacanay. Pananaliksik (Isang Primer) Pananaliksik para sa Baguhan. Lungsod ng
Quezon: Rex Bookstore,1998.
“Organizing Your Social Sciences Research Paper: Academic Writing Style,” Research Guides, USC Libraries. Nakuha sa
https://libguides.usc.edu/writingguide/academicwriting, Nobyembre 28, 2019.
Valdes, Olivia. “An Introduction to Academic Writing.” ThoughtCo. Nakuha sa https://www.thoughtco.com/what-is-
academic-writing-168952, huling binago noong Hunyo 6, 2019.

More Related Content

Similar to Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsulat.pptx

1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptxDindoArambalaOjeda
 
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatAng Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatKokoStevan
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptxbryandomingo8
 
filipino piling larang -akademikong sulatin
filipino piling larang -akademikong sulatinfilipino piling larang -akademikong sulatin
filipino piling larang -akademikong sulatinMARIA KATRINA MACAPAZ
 
replektibong sanaysay 3.pptx is a powerpoint
replektibong sanaysay 3.pptx is a powerpointreplektibong sanaysay 3.pptx is a powerpoint
replektibong sanaysay 3.pptx is a powerpointbryandomingo8
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptxLovelynAntang1
 
DLL 1 .doc
DLL 1 .docDLL 1 .doc
DLL 1 .docCecile21
 
ATG_FPLA_Q1_WK2.docx
ATG_FPLA_Q1_WK2.docxATG_FPLA_Q1_WK2.docx
ATG_FPLA_Q1_WK2.docxKaren Fajardo
 
Pagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptx
Pagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptxPagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptx
Pagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptxYelMuli
 
grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...
grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...
grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...JOHNFRITSGERARDMOMBA1
 
replektibong sanaysay 2. powerpoint presentation
replektibong sanaysay 2. powerpoint presentationreplektibong sanaysay 2. powerpoint presentation
replektibong sanaysay 2. powerpoint presentationbryandomingo8
 
Q1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptx
Q1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptxQ1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptx
Q1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptxMichaelPaulBuraga2
 
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdfPRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdfJosephRRafananGPC
 
Gamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptx
Gamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptxGamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptx
Gamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptxLOURENEMAYGALGO
 
1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptx
1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptx1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptx
1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptxMae Pangan
 
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATFILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATAllan Lloyd Martinez
 

Similar to Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsulat.pptx (20)

1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
1_AKADEMIKONG_PAGSULAT_BATAYANG_KAALAMANKAHULUGAN_KATANGIAN_AT_LAYUNIN.pptx.pptx
 
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong PagsulatAng Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
Ang Kahalagahan ng Pagsulat at ang Akademikong Pagsulat
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0601_Kahulugan, Layunin, at Gamit ng Talumpati.pptx
 
filipino piling larang -akademikong sulatin
filipino piling larang -akademikong sulatinfilipino piling larang -akademikong sulatin
filipino piling larang -akademikong sulatin
 
WEEK-1.docx
WEEK-1.docxWEEK-1.docx
WEEK-1.docx
 
replektibong sanaysay 3.pptx is a powerpoint
replektibong sanaysay 3.pptx is a powerpointreplektibong sanaysay 3.pptx is a powerpoint
replektibong sanaysay 3.pptx is a powerpoint
 
Akademikong Pagsulat
Akademikong PagsulatAkademikong Pagsulat
Akademikong Pagsulat
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ppt 1-uNANG mARKAHAN.pptx
 
DLL 1 .doc
DLL 1 .docDLL 1 .doc
DLL 1 .doc
 
ATG_FPLA_Q1_WK2.docx
ATG_FPLA_Q1_WK2.docxATG_FPLA_Q1_WK2.docx
ATG_FPLA_Q1_WK2.docx
 
Pagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptx
Pagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptxPagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptx
Pagsulat sa Piling Larangan (Lesson 1).pptx
 
FPL ppt Q4 W1.pptx
FPL ppt Q4 W1.pptxFPL ppt Q4 W1.pptx
FPL ppt Q4 W1.pptx
 
grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...
grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...
grade 12 2022 q1weekKahulugan ng Pagsulat at teknikal at bokasyunal pagsulat ...
 
replektibong sanaysay 2. powerpoint presentation
replektibong sanaysay 2. powerpoint presentationreplektibong sanaysay 2. powerpoint presentation
replektibong sanaysay 2. powerpoint presentation
 
Week 2
Week 2Week 2
Week 2
 
Q1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptx
Q1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptxQ1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptx
Q1-Aralin 1 MGA BATAYANG KAALAMAN SA AKADEMIKONG PAGSULAT (FPL).pptx
 
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdfPRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
PRELIM --ELEC 1 MALIKHAING PAGSULAT.pdf
 
Gamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptx
Gamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptxGamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptx
Gamit at Pangngailangan ng Pagsulat.pptx
 
1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptx
1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptx1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptx
1. FPL_KAHALAGAHAN NG PAGSULAT AT ANG AKADEMIKONG PAGSULAT.pptx
 
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATFILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
 

More from JoyceAgrao

KATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptx
KATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptxKATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptx
KATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptxJoyceAgrao
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptxJoyceAgrao
 
Soft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptx
Soft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptxSoft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptx
Soft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptxJoyceAgrao
 
Eleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptx
Eleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptxEleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptx
Eleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptxJoyceAgrao
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptxJoyceAgrao
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptxJoyceAgrao
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptxJoyceAgrao
 
LESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptx
LESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptxLESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptx
LESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptxJoyceAgrao
 
LESSON 3_Writing Research Background.pptx
LESSON 3_Writing Research Background.pptxLESSON 3_Writing Research Background.pptx
LESSON 3_Writing Research Background.pptxJoyceAgrao
 
THEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptx
THEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptxTHEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptx
THEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptxJoyceAgrao
 
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptxJoyceAgrao
 
MELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptx
MELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptxMELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptx
MELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptxJoyceAgrao
 
interaktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
interaktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxinteraktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
interaktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxJoyceAgrao
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxJoyceAgrao
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxJoyceAgrao
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
Metacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptx
Metacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptxMetacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptx
Metacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptxJoyceAgrao
 
Kahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptx
Kahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptxKahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptx
Kahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptxJoyceAgrao
 
Mga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptx
Mga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptxMga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptx
Mga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptxJoyceAgrao
 

More from JoyceAgrao (20)

KATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptx
KATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptxKATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptx
KATANGIAN AT KALIKASAN NG TEKSTO FPL.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0402_Mga Uri ng Sintesis.pptx
 
Soft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptx
Soft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptxSoft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptx
Soft Sand Minimalist Modern Thesis Defense Presentation.pptx
 
Eleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptx
Eleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptxEleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptx
Eleven ABM-Group-One -Title-Defense-1.pptx
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0302_Mga Uri ng Abstrak.pptx
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0303_Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak.pptx
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptxPPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptx
PPT_FPL 11_12 Q1 0203_Mga Uri ng Malikhaing Pagsulat.pptx
 
LESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptx
LESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptxLESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptx
LESSON 4_Writing a Research Statement for Quantitative Research.pptx
 
LESSON 3_Writing Research Background.pptx
LESSON 3_Writing Research Background.pptxLESSON 3_Writing Research Background.pptx
LESSON 3_Writing Research Background.pptx
 
THEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptx
THEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptxTHEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptx
THEME FOR POWERPOINT PRESENTATION BL THEME.pptx
 
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
[ME Fil 8 Q1 0102] PS Mahahalagang Kaisipan sa Karunungang Bayan.pptx
 
MELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptx
MELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptxMELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptx
MELC Fil 8 Q1 0101 PS Karunungang Bayan.pptx
 
interaktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
interaktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxinteraktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
interaktibong Proseso ng pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
Metacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptx
Metacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptxMetacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptx
Metacognitibong Proseso ng PagbasaF11 Pagbasa U1 L4.pptx
 
Kahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptx
Kahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptxKahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptx
Kahulugan at Katangian ng Pagbasa U1 L1.pptx
 
Mga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptx
Mga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptxMga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptx
Mga Angkop na Salita sa Pagbuo ng Tula.pptx
 

Recently uploaded

Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttJulietDianeBallonBot
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxMaryJaneCabides
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotOlinadLobatonAiMula
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptxArlieCerezo1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docxChristineIgnas2
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxFlorante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxjohnajaneecube
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxJOHNNYGALLA2
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcharlyn050618
 

Recently uploaded (20)

Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
6. DISKRIMINASYON TUGON NG PAMAHALAAN.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxFlorante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 

Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsulat.pptx

 • 1. Filipino sa Piling Larang Senior High School Applied - Academic Yunit 1: Akademikong Pagsulat Aralin 3 Mga Uri ng Akademikong Pagsulat
 • 2. Gamit ang mga kasanayan sa akademikong pagsulat, ano-ano ang maaaring mapagyaman sa iyong kakayahan? PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN TUKLASIN 2
 • 3. Layuning Pampagkatut o Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang ● natutukoy ang iba’t ibang uri ng akademikong pagsulat; ● naipaliliwanag ang iba’t ibang uri ng akademikong pagsulat batay sa gamit nito; at ● nakasusulat ng isa sa mga uri ng akademikong pagsulat. PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN TUKLASIN 3
 • 4. Ano-ano ang iba’t ibang uri ng Akademikong Pagsulat? 8
 • 5. Ano ang iyong mga natutuhang kaalaman ukol sa mga konsepto sa loob ng mga biluhaba? PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN TUKLASIN 5
 • 6. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN ● magbigay ng kasiyahan ● mapukaw ang damdamin ● maantig ang hiraya at isipan ng mambabasa ● karaniwangg bunga ng mapaglarong isipan ng manunulat Malikhaing Pagsulat 6 6
 • 7. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN ● Maikling kuwento ● Nobela ● Tula ● Pabula ● Parabula 7 7 Halimbawa (malikhaing pagsulat)
 • 8. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN Ayon naman kay Dupuis (2018), sa kasalukuyan, ang teknikal na sulatin ay kinabibilangan ng lahat ng mga dokumentasyong may teknikal na proseso. 8 8
 • 9. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN ● Ito ay maaaring kabilangan ng mga high-tech manufacturing, engineering, biotech, energy, aerospace, finance, information technology, at global supply. ● Ilan pang halimbawa ay instruction manuals, policy manuals, process manuals, user manuals, at instruction for assembling a product. 9 9 Halimbawa (teknikal na sulatin)
 • 10. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN ● May kinalaman sa isang tiyak na larangang pang-akademya. ● Nagbibigay-tuon ito sa mga sulating may kinalaman o kabuluhan sa isang tiyak na propesyon. Propesyonal na Pagsulat 10 10
 • 11. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN Halimbawa na lamang ng propesyonal na sulatin ay lesson plan para sa mga guro, curriculum instructions para sa mga curriculum developer, physical examination para sa mga nasa larang ng medisina at iba pang sulating nakatuon sa isang propesyon. 11 11 Halimbawa (propesyonal na pagsulat)
 • 12. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN ● May kaugnayan sa pamamahayag. ● May kasanayan sa pangangalap ng impormasyon, pagiging obhetibo, at paningin sa mga makabuluhang isyu. Jornalistik na Pagsulat 12 12
 • 13. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN ● balita ● editoryal ● lathalain ● isports 13 13 Halimbawa (jornalistik na pagsulat)
 • 14. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN Bigyang-pagkilala ang mga pinagkunan ng impormasyon upang maging patunay at mapagkatiwalaan ang isang akademikong sulatin. Reperensiyal na Pagsulat 14 14
 • 15. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN Ayon naman kina Mabilin et al. (2012), ang lahat ng uri ng pagsulat ay maituturing na bunga lamang ng akademikong pagsulat. Akademikong Pagsulat 15 15
 • 16. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN ● sintesis ● abstrak ● posisyong papel ● talumpati 16 16 Halimbawa (akademikong pagsulat)
 • 17. Tandaan 17 Ang mga uri ng akademikong pagsulat ay maaaring mag-overlap sa iba’t ibang uri depende sa kung papaano ito gagamitin.
 • 18. Sa papaanong paraan mo mapag-iiba-iba ang katangian ng bawat uri ng akademikong pagsulat? 18
 • 19. Gawin Natin! Pumili ng dalawang uri ng akademikong pagsulat. Suriin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng paraan ng pagkakasulat nito. Gamitin ang sumusunod na gabay sa pagsusuri. PANSININ ALAMIN PALAWAKIN SURIIN TUKLASIN 19
 • 20. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN 1. Paano mapag-iiba-iba ang katangian ng bawat uri ng akademikong pagsulat? 1. Paano nakatutulong sa pagpapaunlad ng makrong kasanayan ang paglinang sa mga uri ng akademikong pagsulat? 20 20
 • 21. PANSININ TUKLASIN ALAMIN PALAWAKIN SURIIN Kung pilit lamang ang naisin ng mag-aaral na sumulat ng akademikong sulatin upang pumasa sa isang asignatura, ano ang maaaring maging implikasyon nito sa kaniyang kakayahang magsulat? 21 21
 • 22. Paglalahat Ang mga uri ng akademikong pagsulat ay nagkakaiba- iba batay o depende sa kung ano ang pokus ng sulatin. 22 Pagyamanin ang pansariling kakayahan, karanasan, at kaalaman upang higit na mapanindigan at mapayaman ang kaalaman.
 • 23. Bibliyograpiya 23 “Academic Writing,” Library, University of Leeds. Nakuha sa https://library.leeds.ac.uk/info/14011/writing/106/academicwriting, huling binago noong Hunyo 30, 2017. Almario, Virgilio S. et al. Introduksiyon sa Saliksik. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2016. Espiritu, Clemencia C. at Antonio G. Dacanay. Pananaliksik (Isang Primer) Pananaliksik para sa Baguhan. Lungsod ng Quezon: Rex Bookstore,1998. “Organizing Your Social Sciences Research Paper: Academic Writing Style,” Research Guides, USC Libraries. Nakuha sa https://libguides.usc.edu/writingguide/academicwriting, Nobyembre 28, 2019. Valdes, Olivia. “An Introduction to Academic Writing.” ThoughtCo. Nakuha sa https://www.thoughtco.com/what-is- academic-writing-168952, huling binago noong Hunyo 6, 2019.