SlideShare a Scribd company logo
Mihaela Vovk, univ.def. logoped; terapeut RNO, spec.za PKiAT
mihaela.vovk@telemach.net,
Upotreba potpomognute
komunikacije i asistivne
tehnologije kod djece sa smetnjama
u razvoju
četrtek, 19. november 2015
Razvoj komunikacije
proces SAZRIJEVANJA i ISKUSTVA
NENAMJERNA
Refleksno ponšanje.
Plače kad je gladan, umoran, ili mu nije udobno. Umiri se, kada mu je
pažnja usmjerena na nove, zanimive vizualne podražaje, zvukove i
osječaje.
Roditelji to interpretirajo kot komunikaciju i nanju se odzivajo.
NAMJERNA
Pojavi se oko osmog mejseca života.
Svjestan je svog utejcaja na okolinu kad plače, smije se... To je period
socialne interakcije sa upotrebom nesimbolnih oblika komunikacije.
SIMBOLNA
Razvoj formalne simbolne komunikacije - govor. Mogučnosti za
kompleksnost i abstraktnost jako poraste.
Razvoj
kognitiven
socialni
motoričen
senzoričen
četrtek, 19. november 2015
Djete sa PP
Djete možda i ima repertoar ranog komunikacijskog ponašanja ali
odrasli:
- ne prepoznaju, zato se ne odzivaju
- nezna kako se odazvati
- “zaštiti” djete tako, da se prilagodi njegovom načinu
Djete ne dobiva iskustva ranog komunikacijskog ponašanja koji mu
omogučuje prelazak od nenamjerne u namjernu komunikaciju (pogled,
kažiprst,priprodna gesta, vokalizacija) .
Traži
profesionalnu
pomoč
učenje RODITELJA
potražiti
pokazti
četrtek, 19. november 2015
Definicija
American Spech - Language and Hering Association (ASHA):
PK je područje logopedske kliničke prakse gdje pokušavamo, stalno ili
privremeno kompenzirati smetnju ili nemogučnost sporazumjevanja
kod osobe sa teškim smetnjama u GJK
PK je svaki sistem ili metoda, koja utječe na bolju komunikaciju i
omogučuje osobi sa smetnjom u GJK, da uspješno komunicira sa
svojom okolinom
PK mora uvijek izkoristi sve komunikacijske potenciale osobe.
Upotrebimo najlakši i najefikasniji način komunikacije, koji mora biti
adekvatan situaciji i socijalno prihvatljiv.
Sistem PK i AT je integrirana skupina komponenata , koja uključuje
simbole, pomagalo, strategiju i tehnike, koju upotrijebimo zato, da bi
povečali sposobnost komunikacije (ASHA, 1989).
4
četrtek, 19. november 2015
5
✦ POMAGALO - fizički objekti ili sprava, koja se
upotrebljava za prijenos ili prihvačanje poruke.
✦ STRATEGIJA - specifičan put, kada sa upotrebom
pomagala, simbola i/ili tehnike omogučimo bolju
učinkovitu komunikaciju.
✦ SIMBOL - vizualnu auditivnu i/ili taktilnu predočbu
pojma.
✦ MULTIMODALNOST komunikacije, znači upotrebu više
načina komunikacije sa strane iste osebe.
SISTEM PK i AT
je integrirana grupa komponenata, koje uključuju
četrtek, 19. november 2015
Razvoj PK i AT u svjetu
Mnogo stručnjaka se protivilio upotrebi PK kod osoba koje su imale
niže kognitivne sposobnosti.
Mnogo stručnjaka je tvrdilo, da upotreba PK nije upotrebiva za osobe
kod kojih bi moglo doći do razvoja uobičajne , prirodne komunikacije.
Mislili su, da bi upotreba PK smanjila njihov interes za učenje GJK.
Posljedica takvog razmišljanja bila je, da su tim osobama uskratili
mogučnost, da ”kažu” svoje želje, osjećaje, odaberu ili odbiju
ponudjene mogučnosti za dugo, nekim od njih i zauvijek.
Nesuglasnosti izmedju stručnjaka uticalo je i na roditelje, koji su
prihvatili PK tek, kad je poslije mnogo godina “govorne” terapije
postalo jasno, da se govor neče razviti.
Takvi stavovi i danas kod nas nisu rijetkost.
6
četrtek, 19. november 2015
Upotreba PK i AS danas
Raširile su se mogučnosti za upotrebu PK. Počeli su je
upotrebljavati kod:
✦ male djece
✦ kod nepismenih, kao što su osobe s cerebralnom paralizom,
disfazijom, mentalnom retardacijom, autizmom .......
✦ odraslih sa afazijom,
✦ U literaturi prevlađuje mišljenje, možemo ga potvrditi i sa našim
iskustvom, da rano uvodjenje sistema PK ugodno utječe na
razvoj svih sposobnosti.
7
četrtek, 19. november 2015
PK uvodimo kod:
✦ Osobe, koja se ne može efektivno sporazumijevati sa okolinom
na uobičajan način.
✦ Osobe, koja se djelomično sporazumijevaju sa govorom ali ih
večina ne razumije.
✦ Osobe sa oštečenjem motorike.
✦ Djeca u predverbalnoj fazi.
✦ Djeca sa zaostatkom u razvoju GJK
✦ Djeca sa smetnjama u ponašanju, ako je to vezano na druge
smetnje.
✦ Osobe, koje imaju oštečenja više senzornih sistema ( sluh,
vid, ..)
četrtek, 19. november 2015
Što postižemo upotrebom PK?
Utječe na:
9
✴ broj komunikacijskih partnera,
✴razvoj prirodne GJK.✴ samopouzdanje.
✴ na ponašanje.
✴ suradjivanje i utjecaj na događanje
u svakodnevnom životu.
✴ sporazumevanje, razumjevanje govora,
jezikovno-lingvistične sposobnosti.
✴ veču kvalitetu života.
✴mogučnost za iskustvo i
učenje.
četrtek, 19. november 2015
Što možemo upotrebiti za NAK
✦ REALNE OBJEKTE
✦ DIJELOVE REALNIH
OBJEKATA
✦ MINIATURE RELANIH
OBJEKATA
✦ FOTOGRAFIJE
✦ SIMBOLE
PICTOGRAM IDEOGRAM
COMMUNICATION SYMBOLS (PIS)
REBUS SYMBOLS
Vizualno predstavljaju zlog ili riječ
PICSYMS
PICTURE COMMUNICATION
SYMBOLS (PCS)
4500 jednostavnih i jasnih simbola
BLISSYMBOLS
jezik
10
četrtek, 19. november 2015
Različiti simboli
Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija
četrtek, 19. november 2015
PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS
(PCS)
Mayer Johnson
✦ Vokabular je organiziran u 6 skupina
✦ Svaka ima preporučenu boju
✦ Mogučnost različnih dimenzija od 2,5 x 2,5 cm
✦ Možemo upotrebiti:
✦ crne crte na bjelom polju
✦ bijele crte na crnom polju
✦ u boji
Vprašaj me Nisi me razumel
četrtek, 19. november 2015
Od predmeta do simbola
četrtek, 19. november 2015
Upotreba programa
✦ Izrada pomagala za PK je individualna
✦ Ovisna je o potrebama i mogučnostima osobe
✦ Način odabira simbola mora biti prilagođen osobi, željama i
mogučnostima.
✦ Kod odabira pojedinačnih simbola sudjeluje osoba i njegova
okolina
četrtek, 19. november 2015
Za stimulaciju razvoja GJK
✦ Upotreba radnje u rečenici.
✦ Dodajemo osobe koje poznaje ili jih zna izgovoriti.
✦ Materijal možemo uvjek individualno prilagođavati.
Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija
četrtek, 19. november 2015
Prilagođavanje knjige
Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija
četrtek, 19. november 2015
Bazične komunikacijske funkcije( Durand, 1993; Robinson & Owens, Jr., 1995 ).
✦ Uzrok, posljedica
✦ Pričekati na red
✦ Kontrola okoline
✦ Odabir
✦ Samostalnost
Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija
četrtek, 19. november 2015
Vrste pomagala za PK i AT
18
✴ Grafični
✴ Elektronski
✴ Kompjuterski
četrtek, 19. november 2015
Hvala na pažnji
četrtek, 19. november 2015

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Upotreba potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije kod djece sa smetnjama u razvoju

 • 1. Mihaela Vovk, univ.def. logoped; terapeut RNO, spec.za PKiAT mihaela.vovk@telemach.net, Upotreba potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije kod djece sa smetnjama u razvoju četrtek, 19. november 2015
 • 2. Razvoj komunikacije proces SAZRIJEVANJA i ISKUSTVA NENAMJERNA Refleksno ponšanje. Plače kad je gladan, umoran, ili mu nije udobno. Umiri se, kada mu je pažnja usmjerena na nove, zanimive vizualne podražaje, zvukove i osječaje. Roditelji to interpretirajo kot komunikaciju i nanju se odzivajo. NAMJERNA Pojavi se oko osmog mejseca života. Svjestan je svog utejcaja na okolinu kad plače, smije se... To je period socialne interakcije sa upotrebom nesimbolnih oblika komunikacije. SIMBOLNA Razvoj formalne simbolne komunikacije - govor. Mogučnosti za kompleksnost i abstraktnost jako poraste. Razvoj kognitiven socialni motoričen senzoričen četrtek, 19. november 2015
 • 3. Djete sa PP Djete možda i ima repertoar ranog komunikacijskog ponašanja ali odrasli: - ne prepoznaju, zato se ne odzivaju - nezna kako se odazvati - “zaštiti” djete tako, da se prilagodi njegovom načinu Djete ne dobiva iskustva ranog komunikacijskog ponašanja koji mu omogučuje prelazak od nenamjerne u namjernu komunikaciju (pogled, kažiprst,priprodna gesta, vokalizacija) . Traži profesionalnu pomoč učenje RODITELJA potražiti pokazti četrtek, 19. november 2015
 • 4. Definicija American Spech - Language and Hering Association (ASHA): PK je područje logopedske kliničke prakse gdje pokušavamo, stalno ili privremeno kompenzirati smetnju ili nemogučnost sporazumjevanja kod osobe sa teškim smetnjama u GJK PK je svaki sistem ili metoda, koja utječe na bolju komunikaciju i omogučuje osobi sa smetnjom u GJK, da uspješno komunicira sa svojom okolinom PK mora uvijek izkoristi sve komunikacijske potenciale osobe. Upotrebimo najlakši i najefikasniji način komunikacije, koji mora biti adekvatan situaciji i socijalno prihvatljiv. Sistem PK i AT je integrirana skupina komponenata , koja uključuje simbole, pomagalo, strategiju i tehnike, koju upotrijebimo zato, da bi povečali sposobnost komunikacije (ASHA, 1989). 4 četrtek, 19. november 2015
 • 5. 5 ✦ POMAGALO - fizički objekti ili sprava, koja se upotrebljava za prijenos ili prihvačanje poruke. ✦ STRATEGIJA - specifičan put, kada sa upotrebom pomagala, simbola i/ili tehnike omogučimo bolju učinkovitu komunikaciju. ✦ SIMBOL - vizualnu auditivnu i/ili taktilnu predočbu pojma. ✦ MULTIMODALNOST komunikacije, znači upotrebu više načina komunikacije sa strane iste osebe. SISTEM PK i AT je integrirana grupa komponenata, koje uključuju četrtek, 19. november 2015
 • 6. Razvoj PK i AT u svjetu Mnogo stručnjaka se protivilio upotrebi PK kod osoba koje su imale niže kognitivne sposobnosti. Mnogo stručnjaka je tvrdilo, da upotreba PK nije upotrebiva za osobe kod kojih bi moglo doći do razvoja uobičajne , prirodne komunikacije. Mislili su, da bi upotreba PK smanjila njihov interes za učenje GJK. Posljedica takvog razmišljanja bila je, da su tim osobama uskratili mogučnost, da ”kažu” svoje želje, osjećaje, odaberu ili odbiju ponudjene mogučnosti za dugo, nekim od njih i zauvijek. Nesuglasnosti izmedju stručnjaka uticalo je i na roditelje, koji su prihvatili PK tek, kad je poslije mnogo godina “govorne” terapije postalo jasno, da se govor neče razviti. Takvi stavovi i danas kod nas nisu rijetkost. 6 četrtek, 19. november 2015
 • 7. Upotreba PK i AS danas Raširile su se mogučnosti za upotrebu PK. Počeli su je upotrebljavati kod: ✦ male djece ✦ kod nepismenih, kao što su osobe s cerebralnom paralizom, disfazijom, mentalnom retardacijom, autizmom ....... ✦ odraslih sa afazijom, ✦ U literaturi prevlađuje mišljenje, možemo ga potvrditi i sa našim iskustvom, da rano uvodjenje sistema PK ugodno utječe na razvoj svih sposobnosti. 7 četrtek, 19. november 2015
 • 8. PK uvodimo kod: ✦ Osobe, koja se ne može efektivno sporazumijevati sa okolinom na uobičajan način. ✦ Osobe, koja se djelomično sporazumijevaju sa govorom ali ih večina ne razumije. ✦ Osobe sa oštečenjem motorike. ✦ Djeca u predverbalnoj fazi. ✦ Djeca sa zaostatkom u razvoju GJK ✦ Djeca sa smetnjama u ponašanju, ako je to vezano na druge smetnje. ✦ Osobe, koje imaju oštečenja više senzornih sistema ( sluh, vid, ..) četrtek, 19. november 2015
 • 9. Što postižemo upotrebom PK? Utječe na: 9 ✴ broj komunikacijskih partnera, ✴razvoj prirodne GJK.✴ samopouzdanje. ✴ na ponašanje. ✴ suradjivanje i utjecaj na događanje u svakodnevnom životu. ✴ sporazumevanje, razumjevanje govora, jezikovno-lingvistične sposobnosti. ✴ veču kvalitetu života. ✴mogučnost za iskustvo i učenje. četrtek, 19. november 2015
 • 10. Što možemo upotrebiti za NAK ✦ REALNE OBJEKTE ✦ DIJELOVE REALNIH OBJEKATA ✦ MINIATURE RELANIH OBJEKATA ✦ FOTOGRAFIJE ✦ SIMBOLE PICTOGRAM IDEOGRAM COMMUNICATION SYMBOLS (PIS) REBUS SYMBOLS Vizualno predstavljaju zlog ili riječ PICSYMS PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS (PCS) 4500 jednostavnih i jasnih simbola BLISSYMBOLS jezik 10 četrtek, 19. november 2015
 • 11. Različiti simboli Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija četrtek, 19. november 2015
 • 12. PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS (PCS) Mayer Johnson ✦ Vokabular je organiziran u 6 skupina ✦ Svaka ima preporučenu boju ✦ Mogučnost različnih dimenzija od 2,5 x 2,5 cm ✦ Možemo upotrebiti: ✦ crne crte na bjelom polju ✦ bijele crte na crnom polju ✦ u boji Vprašaj me Nisi me razumel četrtek, 19. november 2015
 • 13. Od predmeta do simbola četrtek, 19. november 2015
 • 14. Upotreba programa ✦ Izrada pomagala za PK je individualna ✦ Ovisna je o potrebama i mogučnostima osobe ✦ Način odabira simbola mora biti prilagođen osobi, željama i mogučnostima. ✦ Kod odabira pojedinačnih simbola sudjeluje osoba i njegova okolina četrtek, 19. november 2015
 • 15. Za stimulaciju razvoja GJK ✦ Upotreba radnje u rečenici. ✦ Dodajemo osobe koje poznaje ili jih zna izgovoriti. ✦ Materijal možemo uvjek individualno prilagođavati. Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija četrtek, 19. november 2015
 • 16. Prilagođavanje knjige Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija četrtek, 19. november 2015
 • 17. Bazične komunikacijske funkcije( Durand, 1993; Robinson & Owens, Jr., 1995 ). ✦ Uzrok, posljedica ✦ Pričekati na red ✦ Kontrola okoline ✦ Odabir ✦ Samostalnost Mihaela, Nena Vovk Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija četrtek, 19. november 2015
 • 18. Vrste pomagala za PK i AT 18 ✴ Grafični ✴ Elektronski ✴ Kompjuterski četrtek, 19. november 2015
 • 19. Hvala na pažnji četrtek, 19. november 2015