SlideShare a Scribd company logo
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

Unitat 7
                   Índex general
 0.-INTRODUCCIÓ

 1.- EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

 2. – ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ

 3. – ELS AGENTS ECONÒMICS

 4. – EL MERCAT LABORAL
0. INTRODUCCIÓ

  L’ESSER HUMÀ NECESSITA UNA SÈRIE DE PRODUCTES I SERVEIS PER VIURE
  –ALIMENTS, ROBA, ETC-


                Procés d’obtenció de productes i serveis per
  ACTIVITAT
                cobrir les necessitats de les persones (aliments,
  ECONÒMICA
                roba, atenció mèdica, cultura...).
      Producció,


  Fases  Distribució


      Consum.  Economia = ciència que estudia aquest procés + comportament dels
  consumidors.
1. EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA


   L'activitat econòmica busca la manera més ràpida i menys costosa de
   produir, comercialitzar i consumir productes i serveis, perquè les necessitats
   poden ser il·limitades, però els recursos són limitats i escassos
  PRODUCCIÓ: consisteix a combinar els recursos naturals, la tècnica i el
  treball a fi d'obtenir els béns o serveis que necessita la societat

                     Tipus de
                     producció


         PRODUCCIÓ                 PRODUCCIÓ
         DE BENS                  DE SERVEIS


    BENS DE      BENS DE
    CONSUM      PRODUCCIÓ
Es fan servir per a la
       BENS DE PRODUCCIÓ      producció d’altres béns–
                     màquines, eines, etc-
  BÉNS.
 Productes
 materials                Satisfan les necessitats del
       BENS DE CONSUM
                     consumidor final
           Productes no materials que donen un servei al
SERVEIS
           ciutadà: sanitat, educació, transport, etc
COMERCIALITZACIÓ    la distribució i la venda dels béns i els serveis          EMMAGATZEMATGE del producte


          TRANSPORT del punt de producció al de
   FASES
          venda

          VENDA del producte
VENDA A L’ENGRÓS. És la que fan els
      majoristes, que compren grans quantitats de
      productes i els venen a uns altres comerciants
      o altres empreses

LA VENDA


      VENDA AL DETALL. La fan els minoristes, que
      compren petites quantitats als majoristes i les
      venen al públic a les botigues
És la fase final de l'activitat econòmica, ja
       que la compra de béns i serveis permet que
CONSUM
       les persones satisfacin les seves
       necessitats
     BENS NO DURADORS. Es consumeixen en un o
     en uns quants usos (aliments, tabac, etc)
 TIPUS
 DE
 BENS
     BENS DURADORS. Es poden utilitzar durant un
     període de temps relativament llarg (televisions,
     cotxes, etc)
2. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ  ELS FACTORS   Els elements necessaris per produir
  DE PRODUCCIÓ   els bens i els serveis


  RECURSOS           TREBALL          CAPITAL
  NATURALS
Recursos que l'ésser humà troba a la natura i que per
RECURSOS
             mitjà de la seva extracció, domesticació o
NATURALS
             transformació li permeten de produir nous béns Els recursos naturals són limitats. Hem de desenvolupar una economia sostenible
 per preservar la natura i el futur dels nostres fills
PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN ANIMAL: LLANA, CUIRO, ETC.


      PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN VEGETAL: COTÓ, CAUTXÓ, ETC
TIPUS DE
 RECURS
NATURAL  PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN MINERAL: FERRO, COURE, ETC


      FONTS D’ENERGIA: CARBÓ, PETROLI, ETC
qualsevol activitat humana que serveix per produir
TREBALL
      béns o subministrar serveis útils per a les persones

                     finalitat

      És el mitjà que fan servir les persones per obtenir els
      recursos necessaris per satisfer les seves necessitats
             TREBALL  SALARI  CONSUM
     TREBALL PER COMPTE D’ALTRI. Es treballa
     per una empresa que dona a canvi un salari
 TIPUS
 DE
TREBALL
     TREBALL AUTÒNOM. Es treballa per un
     mateix, pel benefici que s’obté de la pròpia
     activitat
El conjunt de recursos que serveixen per produir béns
CAPITAL
           o serveis


                 El terreny, els edificis, les instal·lacions, els
                 equipaments, la maquinària i les primeres
                 matèries necessàries per produir béns o
                 serveis

     CAPITAL FÍSIC
                 TECNOLOGIA. Conjunt de procediments que
                 s'utilitzen per obtenir els béns i els serveis


                 Totes les persones que participen al procés
 TIPUS  CAPITAL HUMÀ      productius: científic, dissenyador,
                 treballador, empresàri, etc.                 Els diners necessaris pel desenvolupament
     CAPITAL FINANCER
                 del procés productiu
Sistema econòmic que predomina actualment
 ECONOMIA DE MERCAT
              (com es gestionen i distribueixen uns recursos
   CAPITALISME
              excasos)
                        Els factors productius (primeres
          PROPIETAT PRIVADA DELS
                        matèries, treball i capital) es troben
          MITJANS DE PRODUCCIÓ
                        en mans de particularsCARACTERISTIQUES  EL LLIURE MERCAT
          LA LLEI DE L’OFERTA I
          LA DEMANDA
El lloc, físic o virtual, on es compren i venen els
EL MERCAT
           béns i serveis
              Són els venedors, qué oferèixen un
      OFERTA
              producte a canvi d’un benefici


 AGENTS
              Són els compradors, qué volen un
      DEMANDA    un producte per satisfer les seves
              necesitats
El mercat fixa la producció i el preu
LLIURE MERCAT  dels béns i els serveis per ell mateix,
        sense intervenció externa


                   mitjançant


           LLEI DE L’OFERTA I LA
           DEMANDA         LLEI DE       LLEI DE LA
         L’OFERTA       DEMANDA         El venedor vol     El comprador
          vendre els     vol comprar els
        seus productes      productes al
         al màxim preu     preu més baix
          possible        possible
El preu d’un producte      El venedor posa el preu més alt
es el lloc on es creuen     possible, pero si el seu producte no es
la cova de l’oferta i la     ven comença a disminuir el preu fins que
corva de la demanda    com  el comprin
3. ELS AGENTS ECONÒMICS


           Són les persones, els grups o les institucions que
 ELS AGENTS     intervenen de manera decisiva en el funcionament de
 ECONÒMICS      l'economia. S'encarreguen de produir, intercanviar i
           consumir els productes o els serveis.  FAMÍLIES     EMPRESES                 ESTAT
LES      Mitjançant els salaris i d’altres ingresos
FAMÍLIES     -rendes, prestació de desocupació, etc-      Són els principals agents de consum final. Cada família
      dedica una bona part dels seus recursos econòmics a
      comprar béns i serveis per cobrir les seves necessitats
És la unitat econòmica que per mitjà del treball i el
EMPRESA            capital fabrica i distribueix béns (roba, mobles...) i
                serveis (transport, gestió bancària, etc.).


                       Suma del preu de la primera matèria,
   finalitat                l'energia, la inversió en màquines i
           PREU DE
                       instal·lacions, el transport, els salaris i
           COST
                       els interessos pagats pels diners que han
                       rebut prestats dels bancs.
 obtenir     Diferencia entre
BENEFICIS


                       El preu que decideix l’empresa que
           PREU DE
                       pot ser pagat pel consumidors. És
           VENDA
                       sempre superior al preu de cost
TIPUS D’EMPRESA
                               Segons nº de
               Segons la mida (nº       propietaris:
               treballadors/ facturació):
  Segons la propietat:                   Individuals
                  Microempresa-10
Públiques

                  Empresa petita -100
                                Diversos
                                propietaris
                  Empresa mitjana -1000
Privades
                               SL    SA
                  Gran empresa +1000
            Sector Primari: obtenció de recursos naturals

 Segons l’activitat:  Sector Secundari: transformació de recursos naturals

            Sector Terciari: dona un servei
Anomenem sector públic el conjunt
ESTAT             d'activitats i iniciatives econòmiques i socials
               que porta a terme l'Estat

                        mitjançant

       LES LLEIS                       ELS IMPOSTOS
    L’Estat és el que crea el                L’Estat redistribueix la
    marc regulador de les                  riquesa mitjançant la
    activitats econòmiques:                 recaptació d’impostos
    - Legislació laboral                   entre els ciutadans i les
    - Legislació empresarial                 empreses
    - Legislació aduanera
    - Control de la moneda
    - etc
ADMINISTRACIÓ   A Espanya gairebé el 20% dels treballadors
       PÚBLICA      són empleats del govern                 Les infraestructures més importants
       INFRAESTRUCTURES  -urbanisme, transport, investigació, etc-
                 són pagades per l’estat


ACTUACIONS
       SERVEIS PÚBLICS  Sanitat, ensenyament, policia, etc
 DE L’ESTAT                 Per afavorir determinats colectius
       PRESTACIONS
                 desafavorits -pensions, subsidi de
       SOCIALS
                 desocupació, minusvalideses, etc-                 Mitjançant ajudes directes –subvencions-o
                 indirectes –desgravacions fiscals,
       ECONOMIA PRIVADA
                 proteccionisme, etc- l’estat pot afavorir
                 determinats sectors o empreses
4. EL MERCAT LABORAL


                 Les persones ofereixen el seu treball a
          OFERTA
                 canvi d’un salari
  MERCAT
  LABORAL
                 Les empreses demanden treballadors amb
          DEMANDA    determinades habilitats per fer funcions
                 determinades
  LA POBLACIÓ EN FUNCIÓ DEL TREBALL

                 Les persones que treballen o que volen
          ACTIVA
                 treballar –aturats que cerquen una feina-

  POBLACIÓ
                 Persones que no poden o no volen treballar
                 -Menors de 16 anys
          NO ACTIVA   -Majors de 67 anys
                 -Persones amb minusvalideses greus
                 -Persones que no volen treballar
OCUPADA   Treballadors amb contracte remunerat

POBLACIÓ
 ACTIVA
      DESOCUPADA  Persones que busquen una feina            ATUR: és la diferència entre la població
            ocupada i la població activa.
            L’atur és un greu problema a Espanya, que
            pateix la taxa de desocupació més alta de
            tota l’Unió Europea (20%), i que és
            preocupant entre els menors de 25 anys
            (48%)
Els AGENTS del mercat laboral s’organitzen per defensar els seus interessos                  mitjançant

      SINDICATS                ORGANITZACIONS
                          EMPRESARIALS


Organització de treballadors per
reclamar millores laborals i
salarials enfront dels empresaris         Associacions d’empresaris
mitjançant:                    per defensar els seus
-La negociació col·lectiva            interessos enfront els
-Les vagues                    treballadors.
-CCOO, UGT, etc                  -CEOE

More Related Content

What's hot

Unitat 1. El planeta Terra (17/18)
Unitat 1. El planeta Terra (17/18)Unitat 1. El planeta Terra (17/18)
Unitat 1. El planeta Terra (17/18)
David de A
 
1 crisi i-dicta_17-18
1 crisi i-dicta_17-181 crisi i-dicta_17-18
1 crisi i-dicta_17-18
Armand Figuera
 
Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez
 
6 El Sector Secundari
6  El Sector Secundari6  El Sector Secundari
6 El Sector Secundarijordimanero
 
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATSL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATSlocoserrallo
 
BOSC MEDITERRANI
BOSC MEDITERRANIBOSC MEDITERRANI
BOSC MEDITERRANI
antoniapoltorres
 
Que es la Tecnologia 1r ESO
Que es la Tecnologia 1r ESOQue es la Tecnologia 1r ESO
Que es la Tecnologia 1r ESOmtorta3
 
L'era dels maies
L'era dels maiesL'era dels maies
L'era dels maiesMauri Rayo
 
Clima de catalunya
Clima de catalunyaClima de catalunya
Clima de catalunyamgome276
 
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanviLes activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Tema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestreTema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestre
Eva María Gil
 
El relleu insular
El relleu insularEl relleu insular
El relleu insular
vicentaros
 
Unitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
Unitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silviculturaUnitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
Unitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
Cristian Domínguez Bolaños
 
Els estats i la divisió política del territori.
Els estats i la divisió política del territori.Els estats i la divisió política del territori.
Els estats i la divisió política del territori.
2nESO
 
Tema 9 La Prehistòria
Tema 9 La PrehistòriaTema 9 La Prehistòria
Tema 9 La Prehistòria
csantan2
 
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestarLa globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestarPushkin1799
 

What's hot (20)

Unitat 1. El planeta Terra (17/18)
Unitat 1. El planeta Terra (17/18)Unitat 1. El planeta Terra (17/18)
Unitat 1. El planeta Terra (17/18)
 
1 crisi i-dicta_17-18
1 crisi i-dicta_17-181 crisi i-dicta_17-18
1 crisi i-dicta_17-18
 
Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
 
6 El Sector Secundari
6  El Sector Secundari6  El Sector Secundari
6 El Sector Secundari
 
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATSL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
 
Comentar Obres D’Art. Power Ponint
Comentar Obres D’Art. Power PonintComentar Obres D’Art. Power Ponint
Comentar Obres D’Art. Power Ponint
 
BOSC MEDITERRANI
BOSC MEDITERRANIBOSC MEDITERRANI
BOSC MEDITERRANI
 
Que es la Tecnologia 1r ESO
Que es la Tecnologia 1r ESOQue es la Tecnologia 1r ESO
Que es la Tecnologia 1r ESO
 
L'era dels maies
L'era dels maiesL'era dels maies
L'era dels maies
 
Parts De La Flor
Parts De La FlorParts De La Flor
Parts De La Flor
 
Clima de catalunya
Clima de catalunyaClima de catalunya
Clima de catalunya
 
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanviLes activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi
 
Terratrèmols
TerratrèmolsTerratrèmols
Terratrèmols
 
Tema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestreTema 2 El relleu terrestre
Tema 2 El relleu terrestre
 
Edat mitjana
Edat mitjanaEdat mitjana
Edat mitjana
 
El relleu insular
El relleu insularEl relleu insular
El relleu insular
 
Unitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
Unitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silviculturaUnitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
Unitat 3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
 
Els estats i la divisió política del territori.
Els estats i la divisió política del territori.Els estats i la divisió política del territori.
Els estats i la divisió política del territori.
 
Tema 9 La Prehistòria
Tema 9 La PrehistòriaTema 9 La Prehistòria
Tema 9 La Prehistòria
 
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestarLa globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
 

Similar to L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

T2 Economia.pptx
T2 Economia.pptxT2 Economia.pptx
T2 Economia.pptx
Maria Polo
 
UD1. L'organització econòmica de les societats
UD1. L'organització econòmica de les societatsUD1. L'organització econòmica de les societats
UD1. L'organització econòmica de les societats
Elisabet Castany
 
L'activitat econòmic
L'activitat econòmicL'activitat econòmic
L'activitat econòmicLibertango
 
L'activitat econòmic
L'activitat econòmicL'activitat econòmic
L'activitat econòmicLibertango
 
Conceptes econòmics. 3r ESO
Conceptes econòmics. 3r ESOConceptes econòmics. 3r ESO
Conceptes econòmics. 3r ESO
Txeli
 
Política industrial i econòmica
Política industrial i econòmicaPolítica industrial i econòmica
Política industrial i econòmicabenetferru
 
Unitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústriaUnitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústria
Julia Valera
 
L'activitat econòmica
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmicavicentaros
 
Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsCarles Olmedo Quirós
 
L'indústria
L'indústriaL'indústria
Organització economica de les societats
Organització economica de les societatsOrganització economica de les societats
Organització economica de les societats
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
L'activitat econòmica
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmicaJotace Dt
 
U 1-societat i economia
U 1-societat i economiaU 1-societat i economia
U 1-societat i economiamolives3
 
L'empresa i la seva organització (1 i 2)
L'empresa i la seva organització (1 i 2)L'empresa i la seva organització (1 i 2)
L'empresa i la seva organització (1 i 2)juanjocaliz117
 
Unitat 2. l'organització econòmica de les societats
Unitat 2. l'organització econòmica de les societatsUnitat 2. l'organització econòmica de les societats
Unitat 2. l'organització econòmica de les societats
Cristian Domínguez Bolaños
 
presentacio_01_EE1MONTSE_REV.ppt
presentacio_01_EE1MONTSE_REV.pptpresentacio_01_EE1MONTSE_REV.ppt
presentacio_01_EE1MONTSE_REV.ppt
bnnn4
 
Economia de l'empresa, apunts bàsics
Economia de l'empresa, apunts bàsicsEconomia de l'empresa, apunts bàsics
Economia de l'empresa, apunts bàsicsMelanie Nogué
 
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARILES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARIlocoserrallo
 
L'activitat econòmica
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
avillalonga
 

Similar to L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS (20)

T2 Economia.pptx
T2 Economia.pptxT2 Economia.pptx
T2 Economia.pptx
 
UD1. L'organització econòmica de les societats
UD1. L'organització econòmica de les societatsUD1. L'organització econòmica de les societats
UD1. L'organització econòmica de les societats
 
L'activitat econòmic
L'activitat econòmicL'activitat econòmic
L'activitat econòmic
 
L'activitat econòmic
L'activitat econòmicL'activitat econòmic
L'activitat econòmic
 
Conceptes econòmics. 3r ESO
Conceptes econòmics. 3r ESOConceptes econòmics. 3r ESO
Conceptes econòmics. 3r ESO
 
Política industrial i econòmica
Política industrial i econòmicaPolítica industrial i econòmica
Política industrial i econòmica
 
Unitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústriaUnitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústria
 
L'activitat econòmica
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
 
Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
 
L'indústria
L'indústriaL'indústria
L'indústria
 
Organització economica de les societats
Organització economica de les societatsOrganització economica de les societats
Organització economica de les societats
 
L'activitat econòmica
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
 
U 1-societat i economia
U 1-societat i economiaU 1-societat i economia
U 1-societat i economia
 
L'empresa i la seva organització (1 i 2)
L'empresa i la seva organització (1 i 2)L'empresa i la seva organització (1 i 2)
L'empresa i la seva organització (1 i 2)
 
Unitat 2. l'organització econòmica de les societats
Unitat 2. l'organització econòmica de les societatsUnitat 2. l'organització econòmica de les societats
Unitat 2. l'organització econòmica de les societats
 
presentacio_01_EE1MONTSE_REV.ppt
presentacio_01_EE1MONTSE_REV.pptpresentacio_01_EE1MONTSE_REV.ppt
presentacio_01_EE1MONTSE_REV.ppt
 
Economia de l'empresa, apunts bàsics
Economia de l'empresa, apunts bàsicsEconomia de l'empresa, apunts bàsics
Economia de l'empresa, apunts bàsics
 
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARILES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
L'activitat econòmica
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
 

More from locoserrallo

Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial locoserrallo
 
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXUnitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXlocoserrallo
 
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)          UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991) locoserrallo
 
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESNATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESlocoserrallo
 
ELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISlocoserrallo
 
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIALCAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIALlocoserrallo
 
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAL’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAlocoserrallo
 
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAL’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAlocoserrallo
 
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIL’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIlocoserrallo
 
ELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRAELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRAlocoserrallo
 
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLAL'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLAlocoserrallo
 
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANESEL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANESlocoserrallo
 

More from locoserrallo (13)

Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
 
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXUnitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX
 
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)          UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
 
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESNATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
 
ELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORIS
 
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIALCAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL
 
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAL’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
 
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAL’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
 
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIL’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
 
LA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEA
 
ELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRAELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRA
 
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLAL'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
 
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANESEL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
 

Recently uploaded

Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdfMenú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Ernest Lluch
 
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
MaraZiga15
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
EireLanezMartnez
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdfMenú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
 
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 

L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

 • 1. L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS Unitat 7 Índex general 0.-INTRODUCCIÓ 1.- EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 2. – ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ 3. – ELS AGENTS ECONÒMICS 4. – EL MERCAT LABORAL
 • 2. 0. INTRODUCCIÓ L’ESSER HUMÀ NECESSITA UNA SÈRIE DE PRODUCTES I SERVEIS PER VIURE –ALIMENTS, ROBA, ETC- Procés d’obtenció de productes i serveis per ACTIVITAT cobrir les necessitats de les persones (aliments, ECONÒMICA roba, atenció mèdica, cultura...). Producció, Fases Distribució Consum. Economia = ciència que estudia aquest procés + comportament dels consumidors.
 • 3. 1. EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA L'activitat econòmica busca la manera més ràpida i menys costosa de produir, comercialitzar i consumir productes i serveis, perquè les necessitats poden ser il·limitades, però els recursos són limitats i escassos PRODUCCIÓ: consisteix a combinar els recursos naturals, la tècnica i el treball a fi d'obtenir els béns o serveis que necessita la societat Tipus de producció PRODUCCIÓ PRODUCCIÓ DE BENS DE SERVEIS BENS DE BENS DE CONSUM PRODUCCIÓ
 • 4. Es fan servir per a la BENS DE PRODUCCIÓ producció d’altres béns– màquines, eines, etc- BÉNS. Productes materials Satisfan les necessitats del BENS DE CONSUM consumidor final Productes no materials que donen un servei al SERVEIS ciutadà: sanitat, educació, transport, etc
 • 5. COMERCIALITZACIÓ la distribució i la venda dels béns i els serveis EMMAGATZEMATGE del producte TRANSPORT del punt de producció al de FASES venda VENDA del producte
 • 6. VENDA A L’ENGRÓS. És la que fan els majoristes, que compren grans quantitats de productes i els venen a uns altres comerciants o altres empreses LA VENDA VENDA AL DETALL. La fan els minoristes, que compren petites quantitats als majoristes i les venen al públic a les botigues
 • 7. És la fase final de l'activitat econòmica, ja que la compra de béns i serveis permet que CONSUM les persones satisfacin les seves necessitats BENS NO DURADORS. Es consumeixen en un o en uns quants usos (aliments, tabac, etc) TIPUS DE BENS BENS DURADORS. Es poden utilitzar durant un període de temps relativament llarg (televisions, cotxes, etc)
 • 8. 2. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ ELS FACTORS Els elements necessaris per produir DE PRODUCCIÓ els bens i els serveis RECURSOS TREBALL CAPITAL NATURALS
 • 9. Recursos que l'ésser humà troba a la natura i que per RECURSOS mitjà de la seva extracció, domesticació o NATURALS transformació li permeten de produir nous béns Els recursos naturals són limitats. Hem de desenvolupar una economia sostenible per preservar la natura i el futur dels nostres fills
 • 10. PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN ANIMAL: LLANA, CUIRO, ETC. PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN VEGETAL: COTÓ, CAUTXÓ, ETC TIPUS DE RECURS NATURAL PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN MINERAL: FERRO, COURE, ETC FONTS D’ENERGIA: CARBÓ, PETROLI, ETC
 • 11. qualsevol activitat humana que serveix per produir TREBALL béns o subministrar serveis útils per a les persones finalitat És el mitjà que fan servir les persones per obtenir els recursos necessaris per satisfer les seves necessitats TREBALL SALARI CONSUM TREBALL PER COMPTE D’ALTRI. Es treballa per una empresa que dona a canvi un salari TIPUS DE TREBALL TREBALL AUTÒNOM. Es treballa per un mateix, pel benefici que s’obté de la pròpia activitat
 • 12. El conjunt de recursos que serveixen per produir béns CAPITAL o serveis El terreny, els edificis, les instal·lacions, els equipaments, la maquinària i les primeres matèries necessàries per produir béns o serveis CAPITAL FÍSIC TECNOLOGIA. Conjunt de procediments que s'utilitzen per obtenir els béns i els serveis Totes les persones que participen al procés TIPUS CAPITAL HUMÀ productius: científic, dissenyador, treballador, empresàri, etc. Els diners necessaris pel desenvolupament CAPITAL FINANCER del procés productiu
 • 13.
 • 14. Sistema econòmic que predomina actualment ECONOMIA DE MERCAT (com es gestionen i distribueixen uns recursos CAPITALISME excasos) Els factors productius (primeres PROPIETAT PRIVADA DELS matèries, treball i capital) es troben MITJANS DE PRODUCCIÓ en mans de particulars CARACTERISTIQUES EL LLIURE MERCAT LA LLEI DE L’OFERTA I LA DEMANDA
 • 15. El lloc, físic o virtual, on es compren i venen els EL MERCAT béns i serveis Són els venedors, qué oferèixen un OFERTA producte a canvi d’un benefici AGENTS Són els compradors, qué volen un DEMANDA un producte per satisfer les seves necesitats
 • 16. El mercat fixa la producció i el preu LLIURE MERCAT dels béns i els serveis per ell mateix, sense intervenció externa mitjançant LLEI DE L’OFERTA I LA DEMANDA LLEI DE LLEI DE LA L’OFERTA DEMANDA El venedor vol El comprador vendre els vol comprar els seus productes productes al al màxim preu preu més baix possible possible
 • 17. El preu d’un producte El venedor posa el preu més alt es el lloc on es creuen possible, pero si el seu producte no es la cova de l’oferta i la ven comença a disminuir el preu fins que corva de la demanda com el comprin
 • 18. 3. ELS AGENTS ECONÒMICS Són les persones, els grups o les institucions que ELS AGENTS intervenen de manera decisiva en el funcionament de ECONÒMICS l'economia. S'encarreguen de produir, intercanviar i consumir els productes o els serveis. FAMÍLIES EMPRESES ESTAT
 • 19. LES Mitjançant els salaris i d’altres ingresos FAMÍLIES -rendes, prestació de desocupació, etc- Són els principals agents de consum final. Cada família dedica una bona part dels seus recursos econòmics a comprar béns i serveis per cobrir les seves necessitats
 • 20. És la unitat econòmica que per mitjà del treball i el EMPRESA capital fabrica i distribueix béns (roba, mobles...) i serveis (transport, gestió bancària, etc.). Suma del preu de la primera matèria, finalitat l'energia, la inversió en màquines i PREU DE instal·lacions, el transport, els salaris i COST els interessos pagats pels diners que han rebut prestats dels bancs. obtenir Diferencia entre BENEFICIS El preu que decideix l’empresa que PREU DE pot ser pagat pel consumidors. És VENDA sempre superior al preu de cost
 • 21. TIPUS D’EMPRESA Segons nº de Segons la mida (nº propietaris: treballadors/ facturació): Segons la propietat: Individuals Microempresa-10 Públiques Empresa petita -100 Diversos propietaris Empresa mitjana -1000 Privades SL SA Gran empresa +1000 Sector Primari: obtenció de recursos naturals Segons l’activitat: Sector Secundari: transformació de recursos naturals Sector Terciari: dona un servei
 • 22. Anomenem sector públic el conjunt ESTAT d'activitats i iniciatives econòmiques i socials que porta a terme l'Estat mitjançant LES LLEIS ELS IMPOSTOS L’Estat és el que crea el L’Estat redistribueix la marc regulador de les riquesa mitjançant la activitats econòmiques: recaptació d’impostos - Legislació laboral entre els ciutadans i les - Legislació empresarial empreses - Legislació aduanera - Control de la moneda - etc
 • 23. ADMINISTRACIÓ A Espanya gairebé el 20% dels treballadors PÚBLICA són empleats del govern Les infraestructures més importants INFRAESTRUCTURES -urbanisme, transport, investigació, etc- són pagades per l’estat ACTUACIONS SERVEIS PÚBLICS Sanitat, ensenyament, policia, etc DE L’ESTAT Per afavorir determinats colectius PRESTACIONS desafavorits -pensions, subsidi de SOCIALS desocupació, minusvalideses, etc- Mitjançant ajudes directes –subvencions-o indirectes –desgravacions fiscals, ECONOMIA PRIVADA proteccionisme, etc- l’estat pot afavorir determinats sectors o empreses
 • 24.
 • 25. 4. EL MERCAT LABORAL Les persones ofereixen el seu treball a OFERTA canvi d’un salari MERCAT LABORAL Les empreses demanden treballadors amb DEMANDA determinades habilitats per fer funcions determinades LA POBLACIÓ EN FUNCIÓ DEL TREBALL Les persones que treballen o que volen ACTIVA treballar –aturats que cerquen una feina- POBLACIÓ Persones que no poden o no volen treballar -Menors de 16 anys NO ACTIVA -Majors de 67 anys -Persones amb minusvalideses greus -Persones que no volen treballar
 • 26. OCUPADA Treballadors amb contracte remunerat POBLACIÓ ACTIVA DESOCUPADA Persones que busquen una feina ATUR: és la diferència entre la població ocupada i la població activa. L’atur és un greu problema a Espanya, que pateix la taxa de desocupació més alta de tota l’Unió Europea (20%), i que és preocupant entre els menors de 25 anys (48%)
 • 27. Els AGENTS del mercat laboral s’organitzen per defensar els seus interessos mitjançant SINDICATS ORGANITZACIONS EMPRESARIALS Organització de treballadors per reclamar millores laborals i salarials enfront dels empresaris Associacions d’empresaris mitjançant: per defensar els seus -La negociació col·lectiva interessos enfront els -Les vagues treballadors. -CCOO, UGT, etc -CEOE