SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
HCM UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
BÁO CÁO KHOA HỌC
ỨNG DỤNG CỦA SẮC KÝ TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Đề tài:
Ứng dụng của sắc ký gel (GF) trong phân tích thực phẩm
Thực hiện: Nguyễn Văn Tú - PhD Student (51301915)
TPHCM, 2017
2
GIỚI THIỆU SẮC KÝ GEL1
NGUYÊN LÝ SẮC KÝ GEL2
PHÂN LOẠI GEL3
NỘI DUNG
ỨNG DỤNG SẮC KÝ GEL4
3
GIỚI THIỆU SẮC KÝ GEL
Sắc kí gel dùng để tách các phân tử dựa
trên sự khác nhau về kích thước của các
phân tử. Những phân tử không bị giữ lại
bằng liên kết hóa học nên thành phần của
dung môi giải li (buffer) không ảnh hưởng
trực tiếp đến độ giải li (resolution).
4
Thường được sử dụng để tinh
chế proteins, enzymes,
polysaccharides, nucleic acids và
các đại phân tử trong lĩnh vực
sinh học.
GIỚI THIỆU SẮC KÝ GEL
5
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
Trong sắc ký
gel, pha tĩnh là
mạng polymer
có lỗ rỗng và
các lỗ rỗng này
được phủ đầy
dung môi dùng
làm pha động.
6
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
7
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
- Gel được nhồi vào cột tạo thành đệm, đệm là mạng lưới lỗ
xốp hình thành từ hạt hình cầu bền vật lý, bền hóa học và
trơ. Lớp gel cân bằng với dung dịch đi qua và dung dịch điền
đầy vào mạng lưới lỗ xốp và khoảng không giữa các hạt.
- Chất lỏng bên trong lỗ xốp được xem là pha tĩnh, chất lỏng
bên ngoài lỗ xốp là pha động.
- Mẫu được đưa vào cột, Pha động kéo mẫu di chuyển qua
cột.
- Phân tử khuếch tán vào và ra khỏi lỗ xốp, những phân tử
nhỏ đi vào sâu trong lỗ xốp và bị giữ lại trong cột lâu hơn.
- Pha động qua cột liên tục, các phân tử lớn không thể chui
vào các lỗ xốp nên sẽ đi ra khỏi cột trước. Những phân tử
nhỏ khuếch tán vào và ra khỏi lỗ xốp nên ra khỏi cột sau.
8
PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
9
PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
Kết quả của quá trình sắc kí gel thường được biểu diễn trên
giản đồ giải li hay phổ đồ sắc ký cho thấy sự khác nhau về
nồng độ (liên quan đến mức độ hấp thu tia UV ở vùng 280
nm) của các thành phần trong mẫu khi chúng được giải li khỏi
cột dựa trên trật tự về kích thước phân tử. Trên giản đồ chia
ra làm 3 loại phân tử. Những phân tử không vào mạng lưới
đệm mà được giải li thẳng ra khỏi cột với cùng tốc độ cùa
dòng lưu chất của pha động (buffer) ở thể tích Vo (xét trên 1
đơn vị thể tích cột), gọi là thể tích khoảng trống (void volume).
Những phân tử có một phần đi vào mạng lưới đệm silicagel,
rồi mới giải li ra khỏi cột theo trật tự kích thước nhỏ hơn sẽ ra
trước. Và còn lại là những phân tử được giữ hoàn toàn trong
mạng lưới lỗ xốp và đi ra khỏi cột trước giá trị tổng thể tích
cột Vt (total column volume) của pha động đi qua cột.
10
Cách xác định thể tích
Ve (elution volume)
trên sắc ký đồ:
Khi thể tích của mẫu quá nhỏ so với thể tích rửa giải (Ve)
thì Ve được xác định từ vị trí ban đầu đến vị trí cao nhất
của mũi sắc ký
Trạng thái của mỗi cấu tử được biểu diễn liên quan
đến thể tích giải li của chúng được đo trực tiếp từ
phổ đồ sắc ký. Có 3 cách:
PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
11
Khi thể tích của mẫu lớn không thể bỏ qua so
với thể tích rửa giải (Ve) thì Ve được xác định
từ vị trí ½ thể tích mẫu đến vị trí cao nhất của
mũi sắc ký.
PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
12
Khi thể tích của mẫu quá lớn tạo nên mũi sắc ký
có vùng phẳng ngang, thể tích Ve được xác định
từ vị trí ban đầu của mẫu đến vị trí của điểm
uốn ở phần đang tăng lên của mũi giải li.
PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
13
gelmatrixot
oe
i
oe
d
VVV
VV
V
VV
K





ot
oe
av
VV
VV
K



PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
14
gelmatrixot
oe
i
oe
d
VVV
VV
V
VV
K





ot
oe
av
VV
VV
K



PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
- Vo là thể tích khoảng trống, cột được nhồi tốt
thì thể tích Vo xấp xỉ 30% thể tích cột.
- Vi là thể tích pha động bên trong mạng lưới,
trong thực tế Vi rất khó xác định do phải xác
định thể tích mạng lưới gel, do đó để thuận
tiện thì Vi= Vt-Vo.
15
Đường cong chọn lọc và lựa chọn phương pháp
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
16
Đường cong chọn lọc và lựa chọn phương pháp
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
- Hệ số phân bố Kav liên quan đến kích thước của phân
tử. Tỷ trọng và kích thước giống nhau của các phân tử
mô tả mối quan hệ giữa giá trị Kav và logMr .
- Bằng cách vẽ đường cong đi qua những điểm giá trị
Kav ứng với logMr của các protein chuẩn có thể xây
dựng được đường cong chọn lọc.
- Phương pháp lọc gel được chọn lựa sao cho khối
lượng phân tử lớn được giải li ở thể tích khoảng trống
Vo với mũi giãn rộng ít nhất và thời gian là tối thiểu.
- Những hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất
được giải li gần giá trị Vt
17
uf
Độ phân giải (độ giải li)
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
18
Độ phân giải (độ giải li)
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
Độ giải li là độ phân tách giữa các peak, chịu ảnh hưởng bởi nhiều
yếu tố: tỷ lệ thể tích mẫu với thể tích cột, tốc độ chảy, kích thước
cột, kích thước hạt gel, độ phân bố kích thước hạt gel, tỷ trọng cột
nhồi, độ xốp của hạt và độ nhớt của pha động. Thành công của
phương pháp phân tích sắc ký gel lựa chọn điều kiện sao cho độ
chọn lọc cao và khống chế sự của ngoại cảnh trong quá trình tách.
Vr1 và Vr2 là thể tích lưu chất ra khỏi cột của 2 peak liền kề tính ở
tâm peak
W1 và W2 độ rộng của các peak
(Vr2 – Vr1) là khoảng cách giữa các peak
và 1/2 (W1 + W2) độ rộng trung bình của các peak
19
Độ phân giải
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
20
Phân tách với độ giải li cao (High resolution
fractionation):
Phân tách nhiều cấu tử trong một mẫu dựa
trên sự khác nhau về kích thước. Mục đích là
phân lập một hoặc nhiều cấu tử để xác định
khối lượng phân tử hoặc phân tích sự phân
bố khối lượng phân tử.
Độ phân giải
NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
21
PHÂN LOẠI GEL
Việc tách trong sắc ký gel tùy vào đặc điểm
của lỗ rỗng trong hệ mạng không gian ba
chiều. Hạt gel phải có:
+ Kích cỡ giống nhau,
+ Trơ về mặt hóa học,
+ Bền về mặt cơ học,
+ Các lỗ rỗng trong hạt gel phải có hình
dạng đồng nhất
22
Có hai loại nguyên liệu để chế tạo gel là xerogel
và aerogel.
+ Xerogel là loại gel cổ điển, là một polymer được
tạo mạng ngang, khi cho tiếp xúc với dung môi gel
sẽ trương nở để tạo thành mạng gel với các lỗ
trống tương đối mềm.
+ Aerogel: là nguyên liệu rắn chắc không phải gel,
vd: thủy tinh có lỗ rỗng hay silica có lỗ rỗng.
PHÂN LOẠI GEL
23
Khi lựa chọn gel sử dụng cần cần xem xét 2 yếu tố:
+ Mục tiêu thí nghiệm (phân tách với độ phân giải
cao hay tách thành từng nhóm hợp chất)
+ Khối lượng của protein cần tách và tạp chất cần
tách.
Trên thị trường có 5 nhóm thông dụng là Superdex,
Serphacryl, Superose, Sephadex, Sephadex LH - 20
PHÂN LOẠI GEL
24
SUPERDEX
PHÂN LOẠI GEL
Là sự lựa chọn cho độ giải li cao, thời gian ngắn và độ thu hồi cao.
Là một loại composite dựa trên liên kết ngang giữa các hạt rỗng agrose đến
mạng dextran bằng liên kết cộng hóa trị.
Có độ bền vật lý và hóa học cao do mạng agrose liên kết ngang và các tính chất
lọc gel tốt do chuỗi dextran. Độ bền cơ hoc của Superdex cho phép những
dung môi giải li có độ nhớt cao như ure 8M chảy qua với tốc độ dòng khá lớn.
Loại gel này có thể chịu được tốc độ dòng cao trong suốt quá trình ổn định hay
lúc rửa cột. Tính bền giúp Superdex phù hợp cho sử dụng trong công nghiệp
với tốc độ dòng cao, nhanh và hiệu quả làm sạch tại chỗ. Với điều kiện làm
việc bình thường những tương tác giữa protein và gel Superdex được bỏ qua
khi sử dụng dung môi có nồng độ ion trong khoảng 0,15M đến 1,5M.
25
Được sản xuất với 2 loại kích thước hạt (13mm và
34mm) với 4 loại chọn lọc khác nhau (Superdex
Peptide, Superdex 30, Superdex 75 and Superdex
200).
+ Sử dụng cột được nhồi sẵn hạt có kích thước
13mm của Superdex Peptide, Superdex 30,
Superdex 75 and Superdex 200 cho phân tích độ
phân giải cao với thể tích mẫu nhỏ.
+ Sử dụng cột được nhồi sẵn hạt có kích thước
34mm của Superdex prep grade cho qui mô công
nghiệp.
SUPERDEX
PHÂN LOẠI GEL
26
SUPERDEX
PHÂN LOẠI GEL
27
SEPHACRYL
Sephacryl là sự lựa chọn cho phân tách nhanh, độ thu hồi cao tại
phòng thí nghiệm và qui mô công nghiệp.
Sephacryl HR thay thế cho Superdex prep grade trong những ứng
dụng yêu cầu các khoảng phân đoạn tương đối rộng, độ bền hóa
cao và chịu được tốc độ dòng lowsnlafm cho Sephacryl phù hợp
cho sử dụng công nghiệp.
PHÂN LOẠI GEL
28
Sephacryl HR là một loại composite được hình thành bởi liên kết
ngang cộng hóa trị giữa allyl dextran với N,N’-methylane
bisacrylamine tạo nên mạng ưa nước có độ bền cơ học cao.
SEPHACRYL
PHÂN LOẠI GEL
29
SEPHACRYL
PHÂN LOẠI GEL
30
Superose có thể dùng trong các phân đoạn khối lượng phân tử
rộng nhưng không phù hợp cho phân tách quy mô công nghiệp.
SUPEROSE
PHÂN LOẠI GEL
Superose là loại gel bền vật lý và hóa học cao dựa trên liên kết ngang của phân
tử lỗ xốp agarose.
Một vài tương tác kỵ nước cần chú ý, đặc trưng là các phân tử kỵ nước nhỏ
aromatic peptides, membrane proteins, lipoproteins có thể được giải li chậm
hơn dự đoán. Tuy nhiên trong một số ứng dụng những tương tác này có thể làm
tăng độ giải li của quá trình phân tách.
31
Superose được sản xuất với các kích thước hạt khác nhau (11
µm, 13 µm and 30 µm) và với các độ chọn lọc khác nhau
(Superose 6 Superose 12).
SUPEROSE
PHÂN LOẠI GEL
32
SEPHADEX
PHÂN LOẠI GEL
33
SEPHADEX
PHÂN LOẠI GEL
Sephadex dùng để tách nhanh những nhóm có khối lượng
phân tử nhỏ, khử muối, đổi dung môi và làm sạch mẫu.
Sephadex được tạo thành từ các liên kết ngang của
dextran với epichlorohydrin.
Các loại khác nhau của Sephadex là do mức độ khác nhau
của liên kết ngang và vì vậy nó có độ trương nở và độ chọn
lọc cho các kích thước phân tử đặc trưng.
34
SEPHADEX
PHÂN LOẠI GEL
35
SEPHADEX
PHÂN LOẠI GEL
Sephadex G-10 phù hợp cho việc tách những phân tử
sinh học như peptides (Mr >700) ra khỏi những phân tử
nhỏ (Mr < 100)
Sephadex G-50 phù hợp tách những phân tử có Mr >
30.000 ra hỏi những phân tử có Mr < 1500 những
labeled protein hay DNA. Loại gel này còn được sử dụng
để loại bỏ các nucleotic nhỏ ra khỏi các chuỗi axit nucleic
mạch dài.
Sephadex G-25 được ứng dụng chính để tách nhóm
protein dạng cầu. Loại gel này hiệu quả trong việc khử
muối hay những chất bẩn nhỏ ra khỏi những phân tử có
Mr>5000.
36
SEPHADEX LH-20
PHÂN LOẠI GEL
37
- Sephadex LH-20 được tạo thành từ những chuỗi
hydroxypropylated dextran có liên kết ngang đến mạng
lưới polysaccharide. Loại này có thể trương nở trong
nước hoặc dung môi hữu cơ.
- Sephadex LH-20 phù hợp cho giai đoạn tinh chế ban
đầu trước khi tinh chế với độ tinh khiết cao bằng sắc ký
trao đổi ion hay sắc ký pha đảo hay nó có thể dung trong
giai đoạn tinh chế với độ tinh khiết cao đối với đồng
không đối quang.
- Sephadex LH-20 có thể tách những cấu tử bằng sự
phaanchia giữa mạng gel và dung môi hữu cơ. Gel
Sephadex LH-20 có cả tính ưa nước và kị nước.
SEPHADEX LH-20
PHÂN LOẠI GEL
38
SEPHADEX LH-20
PHÂN LOẠI GEL
39
SEPHADEX LH-20
PHÂN LOẠI GEL
Sephadex LH-20 được sử dụng tách sơ bộ 2-acet-
amidobenzoic acid và 4-acetamidobenzoic acid.
40
ỨNG DỤNG SẮC KÝ GEL
Tách các nhóm phân tử (Group
separations):
Loại bỏ những phân tử nhỏ như muối,
protein đánh dấu ra khỏi nhóm các phân tử
lớn. Thường được sử dụng để tinh chế
protein kết hợp khử muối và đổi dung môi.
41
ỨNG DỤNG SẮC KÝ GEL
Phân tách với độ giải li cao (High
resolution fractionation):
Phân tách nhiều cấu tử trong một mẫu
dựa trên sự khác nhau về kích thước. Mục
đích là phân lập một hoặc nhiều cấu tử để
xác định khối lượng phân tử hoặc phân
tích sự phân bố khối lượng phân tử.
42
ỨNG DỤNG SẮC KÝ LỌC GEL
Sử dụng cột sắc ký gel để phân tách dựa trên sự khác biệt về khối
lượng phân tử để loại muối và những phân tử nhỏ. Cột được nhồi
với Sephadex G-25, chỉ trong một bước mẫu sẽ được loại bỏ muối,
những phân tủ nhỏ.
43
ỨNG DỤNG SẮC KÝ LỌC GEL
Sắc ký đồ quá trình khử muối ra khỏi (His)6
protein bằng AKTA prime
44
ỨNG DỤNG SẮC KÝ LỌC GEL
- Mẫu được khử muối trên cột Hitrap Desalting
5ml với chương trình AKTA prime cài đặt sẵn.
-Dung môi giải li là natri phosphate 20mM, natri
clorua 0,15M, pH=7.
-Tín hiệu đầu ra của protein được xác định bằng
tia UV (280nm) và tín hiệu đầu ra của muối được
xác định bằng độ dẫn điện.
THANK YOU!

More Related Content

What's hot

Enzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biến
Enzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biếnEnzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biến
Enzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biếnwww. mientayvn.com
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangvtanguyet88
 
Chuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzyme
Chuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzymeChuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzyme
Chuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzymeNguyen Thanh Tu Collection
 
chưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 prochưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 protrietav
 
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học)) Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))linh nguyen
 
Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...
Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...
Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Báo cáo hóa sinh
Báo cáo hóa sinhBáo cáo hóa sinh
Báo cáo hóa sinhThao Truong
 
Chuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerization
Chuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerizationChuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerization
Chuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerizationNguyen Thanh Tu Collection
 
quá trình thiết bị cô đặc
quá trình thiết bị cô đặcquá trình thiết bị cô đặc
quá trình thiết bị cô đặctrietav
 
Chuong 5 ky thuat phan rieng bang mang- nguyen
Chuong 5  ky thuat phan rieng bang mang- nguyenChuong 5  ky thuat phan rieng bang mang- nguyen
Chuong 5 ky thuat phan rieng bang mang- nguyenRatana Koem
 

What's hot (20)

Chương 7 lipid
Chương 7 lipidChương 7 lipid
Chương 7 lipid
 
Chuong1
Chuong1Chuong1
Chuong1
 
Enzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biến
Enzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biếnEnzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biến
Enzyme và ứng dụng Enzyme trong chế biến
 
Chuong 7 do ben vung va su keo tu cua he keo
Chuong 7 do ben vung va su keo tu cua he keoChuong 7 do ben vung va su keo tu cua he keo
Chuong 7 do ben vung va su keo tu cua he keo
 
Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm Linh Chi, 9đ
Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm Linh Chi, 9đĐề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm Linh Chi, 9đ
Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm Linh Chi, 9đ
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quang
 
Carotene
CaroteneCarotene
Carotene
 
Chuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzyme
Chuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzymeChuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzyme
Chuong 2 nguyen lieu va quy trinh san xuat che pham enzyme
 
Phuong phap oxy hoa khu
Phuong phap oxy hoa khuPhuong phap oxy hoa khu
Phuong phap oxy hoa khu
 
chưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 prochưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 pro
 
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học)) Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 
Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...
Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...
Bai giang cong nghe chat mau va chat mui tu nhien hoang thi hue an dai hoc nh...
 
Báo cáo hóa sinh
Báo cáo hóa sinhBáo cáo hóa sinh
Báo cáo hóa sinh
 
Chuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerization
Chuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerizationChuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerization
Chuong 2 phan ung trung hop polymer addition polymerization
 
Tanin va duoc lieu chua tanin
Tanin va duoc lieu chua taninTanin va duoc lieu chua tanin
Tanin va duoc lieu chua tanin
 
quá trình thiết bị cô đặc
quá trình thiết bị cô đặcquá trình thiết bị cô đặc
quá trình thiết bị cô đặc
 
Chuong 1 tong quan enzyme
Chuong 1 tong quan enzymeChuong 1 tong quan enzyme
Chuong 1 tong quan enzyme
 
Chuong3
Chuong3Chuong3
Chuong3
 
Chuong 5 ky thuat phan rieng bang mang- nguyen
Chuong 5  ky thuat phan rieng bang mang- nguyenChuong 5  ky thuat phan rieng bang mang- nguyen
Chuong 5 ky thuat phan rieng bang mang- nguyen
 
Quang pho hong ngoai
Quang pho hong ngoaiQuang pho hong ngoai
Quang pho hong ngoai
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 

Recently uploaded

Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaAnhDngBi4
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 

Recently uploaded (20)

Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 

Ung dung cua sac ky loc gel gfc trong phan tich thuc pham

 • 1. HCM UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING BÁO CÁO KHOA HỌC ỨNG DỤNG CỦA SẮC KÝ TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM Đề tài: Ứng dụng của sắc ký gel (GF) trong phân tích thực phẩm Thực hiện: Nguyễn Văn Tú - PhD Student (51301915) TPHCM, 2017
 • 2. 2 GIỚI THIỆU SẮC KÝ GEL1 NGUYÊN LÝ SẮC KÝ GEL2 PHÂN LOẠI GEL3 NỘI DUNG ỨNG DỤNG SẮC KÝ GEL4
 • 3. 3 GIỚI THIỆU SẮC KÝ GEL Sắc kí gel dùng để tách các phân tử dựa trên sự khác nhau về kích thước của các phân tử. Những phân tử không bị giữ lại bằng liên kết hóa học nên thành phần của dung môi giải li (buffer) không ảnh hưởng trực tiếp đến độ giải li (resolution).
 • 4. 4 Thường được sử dụng để tinh chế proteins, enzymes, polysaccharides, nucleic acids và các đại phân tử trong lĩnh vực sinh học. GIỚI THIỆU SẮC KÝ GEL
 • 5. 5 NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL Trong sắc ký gel, pha tĩnh là mạng polymer có lỗ rỗng và các lỗ rỗng này được phủ đầy dung môi dùng làm pha động.
 • 6. 6 NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 7. 7 NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL - Gel được nhồi vào cột tạo thành đệm, đệm là mạng lưới lỗ xốp hình thành từ hạt hình cầu bền vật lý, bền hóa học và trơ. Lớp gel cân bằng với dung dịch đi qua và dung dịch điền đầy vào mạng lưới lỗ xốp và khoảng không giữa các hạt. - Chất lỏng bên trong lỗ xốp được xem là pha tĩnh, chất lỏng bên ngoài lỗ xốp là pha động. - Mẫu được đưa vào cột, Pha động kéo mẫu di chuyển qua cột. - Phân tử khuếch tán vào và ra khỏi lỗ xốp, những phân tử nhỏ đi vào sâu trong lỗ xốp và bị giữ lại trong cột lâu hơn. - Pha động qua cột liên tục, các phân tử lớn không thể chui vào các lỗ xốp nên sẽ đi ra khỏi cột trước. Những phân tử nhỏ khuếch tán vào và ra khỏi lỗ xốp nên ra khỏi cột sau.
 • 8. 8 PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 9. 9 PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL Kết quả của quá trình sắc kí gel thường được biểu diễn trên giản đồ giải li hay phổ đồ sắc ký cho thấy sự khác nhau về nồng độ (liên quan đến mức độ hấp thu tia UV ở vùng 280 nm) của các thành phần trong mẫu khi chúng được giải li khỏi cột dựa trên trật tự về kích thước phân tử. Trên giản đồ chia ra làm 3 loại phân tử. Những phân tử không vào mạng lưới đệm mà được giải li thẳng ra khỏi cột với cùng tốc độ cùa dòng lưu chất của pha động (buffer) ở thể tích Vo (xét trên 1 đơn vị thể tích cột), gọi là thể tích khoảng trống (void volume). Những phân tử có một phần đi vào mạng lưới đệm silicagel, rồi mới giải li ra khỏi cột theo trật tự kích thước nhỏ hơn sẽ ra trước. Và còn lại là những phân tử được giữ hoàn toàn trong mạng lưới lỗ xốp và đi ra khỏi cột trước giá trị tổng thể tích cột Vt (total column volume) của pha động đi qua cột.
 • 10. 10 Cách xác định thể tích Ve (elution volume) trên sắc ký đồ: Khi thể tích của mẫu quá nhỏ so với thể tích rửa giải (Ve) thì Ve được xác định từ vị trí ban đầu đến vị trí cao nhất của mũi sắc ký Trạng thái của mỗi cấu tử được biểu diễn liên quan đến thể tích giải li của chúng được đo trực tiếp từ phổ đồ sắc ký. Có 3 cách: PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 11. 11 Khi thể tích của mẫu lớn không thể bỏ qua so với thể tích rửa giải (Ve) thì Ve được xác định từ vị trí ½ thể tích mẫu đến vị trí cao nhất của mũi sắc ký. PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 12. 12 Khi thể tích của mẫu quá lớn tạo nên mũi sắc ký có vùng phẳng ngang, thể tích Ve được xác định từ vị trí ban đầu của mẫu đến vị trí của điểm uốn ở phần đang tăng lên của mũi giải li. PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 14. 14 gelmatrixot oe i oe d VVV VV V VV K      ot oe av VV VV K    PHỔ ĐỒ SẮC KÝ GEL NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL - Vo là thể tích khoảng trống, cột được nhồi tốt thì thể tích Vo xấp xỉ 30% thể tích cột. - Vi là thể tích pha động bên trong mạng lưới, trong thực tế Vi rất khó xác định do phải xác định thể tích mạng lưới gel, do đó để thuận tiện thì Vi= Vt-Vo.
 • 15. 15 Đường cong chọn lọc và lựa chọn phương pháp NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 16. 16 Đường cong chọn lọc và lựa chọn phương pháp NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL - Hệ số phân bố Kav liên quan đến kích thước của phân tử. Tỷ trọng và kích thước giống nhau của các phân tử mô tả mối quan hệ giữa giá trị Kav và logMr . - Bằng cách vẽ đường cong đi qua những điểm giá trị Kav ứng với logMr của các protein chuẩn có thể xây dựng được đường cong chọn lọc. - Phương pháp lọc gel được chọn lựa sao cho khối lượng phân tử lớn được giải li ở thể tích khoảng trống Vo với mũi giãn rộng ít nhất và thời gian là tối thiểu. - Những hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất được giải li gần giá trị Vt
 • 17. 17 uf Độ phân giải (độ giải li) NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 18. 18 Độ phân giải (độ giải li) NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL Độ giải li là độ phân tách giữa các peak, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: tỷ lệ thể tích mẫu với thể tích cột, tốc độ chảy, kích thước cột, kích thước hạt gel, độ phân bố kích thước hạt gel, tỷ trọng cột nhồi, độ xốp của hạt và độ nhớt của pha động. Thành công của phương pháp phân tích sắc ký gel lựa chọn điều kiện sao cho độ chọn lọc cao và khống chế sự của ngoại cảnh trong quá trình tách. Vr1 và Vr2 là thể tích lưu chất ra khỏi cột của 2 peak liền kề tính ở tâm peak W1 và W2 độ rộng của các peak (Vr2 – Vr1) là khoảng cách giữa các peak và 1/2 (W1 + W2) độ rộng trung bình của các peak
 • 19. 19 Độ phân giải NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 20. 20 Phân tách với độ giải li cao (High resolution fractionation): Phân tách nhiều cấu tử trong một mẫu dựa trên sự khác nhau về kích thước. Mục đích là phân lập một hoặc nhiều cấu tử để xác định khối lượng phân tử hoặc phân tích sự phân bố khối lượng phân tử. Độ phân giải NGUYÊN LÝ CỦA SẮC KÝ GEL
 • 21. 21 PHÂN LOẠI GEL Việc tách trong sắc ký gel tùy vào đặc điểm của lỗ rỗng trong hệ mạng không gian ba chiều. Hạt gel phải có: + Kích cỡ giống nhau, + Trơ về mặt hóa học, + Bền về mặt cơ học, + Các lỗ rỗng trong hạt gel phải có hình dạng đồng nhất
 • 22. 22 Có hai loại nguyên liệu để chế tạo gel là xerogel và aerogel. + Xerogel là loại gel cổ điển, là một polymer được tạo mạng ngang, khi cho tiếp xúc với dung môi gel sẽ trương nở để tạo thành mạng gel với các lỗ trống tương đối mềm. + Aerogel: là nguyên liệu rắn chắc không phải gel, vd: thủy tinh có lỗ rỗng hay silica có lỗ rỗng. PHÂN LOẠI GEL
 • 23. 23 Khi lựa chọn gel sử dụng cần cần xem xét 2 yếu tố: + Mục tiêu thí nghiệm (phân tách với độ phân giải cao hay tách thành từng nhóm hợp chất) + Khối lượng của protein cần tách và tạp chất cần tách. Trên thị trường có 5 nhóm thông dụng là Superdex, Serphacryl, Superose, Sephadex, Sephadex LH - 20 PHÂN LOẠI GEL
 • 24. 24 SUPERDEX PHÂN LOẠI GEL Là sự lựa chọn cho độ giải li cao, thời gian ngắn và độ thu hồi cao. Là một loại composite dựa trên liên kết ngang giữa các hạt rỗng agrose đến mạng dextran bằng liên kết cộng hóa trị. Có độ bền vật lý và hóa học cao do mạng agrose liên kết ngang và các tính chất lọc gel tốt do chuỗi dextran. Độ bền cơ hoc của Superdex cho phép những dung môi giải li có độ nhớt cao như ure 8M chảy qua với tốc độ dòng khá lớn. Loại gel này có thể chịu được tốc độ dòng cao trong suốt quá trình ổn định hay lúc rửa cột. Tính bền giúp Superdex phù hợp cho sử dụng trong công nghiệp với tốc độ dòng cao, nhanh và hiệu quả làm sạch tại chỗ. Với điều kiện làm việc bình thường những tương tác giữa protein và gel Superdex được bỏ qua khi sử dụng dung môi có nồng độ ion trong khoảng 0,15M đến 1,5M.
 • 25. 25 Được sản xuất với 2 loại kích thước hạt (13mm và 34mm) với 4 loại chọn lọc khác nhau (Superdex Peptide, Superdex 30, Superdex 75 and Superdex 200). + Sử dụng cột được nhồi sẵn hạt có kích thước 13mm của Superdex Peptide, Superdex 30, Superdex 75 and Superdex 200 cho phân tích độ phân giải cao với thể tích mẫu nhỏ. + Sử dụng cột được nhồi sẵn hạt có kích thước 34mm của Superdex prep grade cho qui mô công nghiệp. SUPERDEX PHÂN LOẠI GEL
 • 27. 27 SEPHACRYL Sephacryl là sự lựa chọn cho phân tách nhanh, độ thu hồi cao tại phòng thí nghiệm và qui mô công nghiệp. Sephacryl HR thay thế cho Superdex prep grade trong những ứng dụng yêu cầu các khoảng phân đoạn tương đối rộng, độ bền hóa cao và chịu được tốc độ dòng lowsnlafm cho Sephacryl phù hợp cho sử dụng công nghiệp. PHÂN LOẠI GEL
 • 28. 28 Sephacryl HR là một loại composite được hình thành bởi liên kết ngang cộng hóa trị giữa allyl dextran với N,N’-methylane bisacrylamine tạo nên mạng ưa nước có độ bền cơ học cao. SEPHACRYL PHÂN LOẠI GEL
 • 30. 30 Superose có thể dùng trong các phân đoạn khối lượng phân tử rộng nhưng không phù hợp cho phân tách quy mô công nghiệp. SUPEROSE PHÂN LOẠI GEL Superose là loại gel bền vật lý và hóa học cao dựa trên liên kết ngang của phân tử lỗ xốp agarose. Một vài tương tác kỵ nước cần chú ý, đặc trưng là các phân tử kỵ nước nhỏ aromatic peptides, membrane proteins, lipoproteins có thể được giải li chậm hơn dự đoán. Tuy nhiên trong một số ứng dụng những tương tác này có thể làm tăng độ giải li của quá trình phân tách.
 • 31. 31 Superose được sản xuất với các kích thước hạt khác nhau (11 µm, 13 µm and 30 µm) và với các độ chọn lọc khác nhau (Superose 6 Superose 12). SUPEROSE PHÂN LOẠI GEL
 • 33. 33 SEPHADEX PHÂN LOẠI GEL Sephadex dùng để tách nhanh những nhóm có khối lượng phân tử nhỏ, khử muối, đổi dung môi và làm sạch mẫu. Sephadex được tạo thành từ các liên kết ngang của dextran với epichlorohydrin. Các loại khác nhau của Sephadex là do mức độ khác nhau của liên kết ngang và vì vậy nó có độ trương nở và độ chọn lọc cho các kích thước phân tử đặc trưng.
 • 35. 35 SEPHADEX PHÂN LOẠI GEL Sephadex G-10 phù hợp cho việc tách những phân tử sinh học như peptides (Mr >700) ra khỏi những phân tử nhỏ (Mr < 100) Sephadex G-50 phù hợp tách những phân tử có Mr > 30.000 ra hỏi những phân tử có Mr < 1500 những labeled protein hay DNA. Loại gel này còn được sử dụng để loại bỏ các nucleotic nhỏ ra khỏi các chuỗi axit nucleic mạch dài. Sephadex G-25 được ứng dụng chính để tách nhóm protein dạng cầu. Loại gel này hiệu quả trong việc khử muối hay những chất bẩn nhỏ ra khỏi những phân tử có Mr>5000.
 • 37. 37 - Sephadex LH-20 được tạo thành từ những chuỗi hydroxypropylated dextran có liên kết ngang đến mạng lưới polysaccharide. Loại này có thể trương nở trong nước hoặc dung môi hữu cơ. - Sephadex LH-20 phù hợp cho giai đoạn tinh chế ban đầu trước khi tinh chế với độ tinh khiết cao bằng sắc ký trao đổi ion hay sắc ký pha đảo hay nó có thể dung trong giai đoạn tinh chế với độ tinh khiết cao đối với đồng không đối quang. - Sephadex LH-20 có thể tách những cấu tử bằng sự phaanchia giữa mạng gel và dung môi hữu cơ. Gel Sephadex LH-20 có cả tính ưa nước và kị nước. SEPHADEX LH-20 PHÂN LOẠI GEL
 • 39. 39 SEPHADEX LH-20 PHÂN LOẠI GEL Sephadex LH-20 được sử dụng tách sơ bộ 2-acet- amidobenzoic acid và 4-acetamidobenzoic acid.
 • 40. 40 ỨNG DỤNG SẮC KÝ GEL Tách các nhóm phân tử (Group separations): Loại bỏ những phân tử nhỏ như muối, protein đánh dấu ra khỏi nhóm các phân tử lớn. Thường được sử dụng để tinh chế protein kết hợp khử muối và đổi dung môi.
 • 41. 41 ỨNG DỤNG SẮC KÝ GEL Phân tách với độ giải li cao (High resolution fractionation): Phân tách nhiều cấu tử trong một mẫu dựa trên sự khác nhau về kích thước. Mục đích là phân lập một hoặc nhiều cấu tử để xác định khối lượng phân tử hoặc phân tích sự phân bố khối lượng phân tử.
 • 42. 42 ỨNG DỤNG SẮC KÝ LỌC GEL Sử dụng cột sắc ký gel để phân tách dựa trên sự khác biệt về khối lượng phân tử để loại muối và những phân tử nhỏ. Cột được nhồi với Sephadex G-25, chỉ trong một bước mẫu sẽ được loại bỏ muối, những phân tủ nhỏ.
 • 43. 43 ỨNG DỤNG SẮC KÝ LỌC GEL Sắc ký đồ quá trình khử muối ra khỏi (His)6 protein bằng AKTA prime
 • 44. 44 ỨNG DỤNG SẮC KÝ LỌC GEL - Mẫu được khử muối trên cột Hitrap Desalting 5ml với chương trình AKTA prime cài đặt sẵn. -Dung môi giải li là natri phosphate 20mM, natri clorua 0,15M, pH=7. -Tín hiệu đầu ra của protein được xác định bằng tia UV (280nm) và tín hiệu đầu ra của muối được xác định bằng độ dẫn điện.