SlideShare a Scribd company logo
Ulaş Başar Gezgin Kitapları
Toplam 109 Kitap İçinden 31 Yayınlanmış Kitap Arasından Son 11 Kitap
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 2
• Bir Mürekkep Testi Olarak Film
• Anlatıbilim Açısından Film Psikolojisi ve Film
Çözümlemeleri
• İçindekiler
• Filmlerde Psikoloji Filmlerle Psikoloji
• 1. ‘Açlık Oyunları’nın Politik Psikolojisi
• 2.‘Deney’ Filmi: Bir Mürekkep Testi Olarak Film
• 3. ‘Amerikan Güzeli’ Filmi Neden Hâlâ İzlenebiliyor?
• 4. ‘Papa: Hemingway Küba’da’
• 5. Tehlikeli Oyunlar
• Yerli Filmler: Ağrı Dağı’ndan Gezi Direnişi’ne
• 6. Türkiye Sinemasında Karlı Bir Doruk: ‘Ağrı Dağı Efsanesi’
• 7. Gezi Direnişi Film Olsaydı: Anlatıbilim Açısından Direniş
• 8. Gezi Direnişi ve Selma Filmi: Benzerlikler ve Farklılıklar
• 9. VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri
Festivali’nin Ardından
• 10. İki Film ve Umut(suzluk)
• Bir Kültür Endüstrisi Olarak Hollywood Sinemacılığı
• 11. ‘Son Samuray’dan ‘Boyun Eğmez’e Amerikan
Sineması’nın Öteki Temsillerinde Japonlar
• 12. Yıldız Savaşları Güzel mi Gerçekten?: 68’lerden Bir Yanıt
• 13. Trump’a Karşı Trumbo: Bir İhraç, Hayalet Yazarlık ve
Umut Öyküsü
• 14. Trump’la Los Angeles’tan Kaçış
• 15. ‘Geliş’ Filmi, Bilişsel Bilim ve Çin Araştırmaları
• Asya Sineması: Budist Sinemadan Jackie Chan’e
• 16. Anlatıbilim Açısından Budist Sinema: Yeni Bir Türe
Doğru mu?
• 17. Jackie Chan: Kungfu Ustasından Çinli İndiana Jones’a
• 18. Hanoi Film Festivali'nden 2 Film: 'Tatlı 20 Yaş' ve 'Yen'in
Yaşamı'
• Latin Amerika Sineması: % 3 ve Festival Filmleri
• 19. % 3: Brezilya’dan Bir Adaletsizlik Anlatısı
• 20. Latin Amerika Film Festivali’nin Ardından
• 21. Latin Amerika Film Festivali’nin Bir Kez Daha Ardından
• Sinemada Roman Uyarlamaları: Anlatıda Birlik ve Ayrılık
• 22. ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve Romanların Film
Uyarlamaları
• 23. ‘Şeker Portakalı’ Uyarlamaları: Şeker Portakalı Nasıl
‘Beyaz’ladı?
• 24. ‘Uçurtma Avcısı’
• Barış Filmleri
• 25. Barış Psikolojisi için 3 Film: ‘Maymunlar Cehennemi’,
‘Kovboylar ve Uzaylılar’ ve ‘Çocukluğun Sonu’
• 26. İki Film, İki Barış Olasılığı: Son Umut ve Mandalina
Bahçesi.
• İtalyan Sineması
• 27. ‘Yabandan Gelen Adam’
• 28. Pasolini’nin ‘Matta İncili’
• Kısa Kısa: Kısa Film Eleştirisi ve Kısa Yorumlar
• 29. İki Artı İki Beş Eder mi?: Arabesk Bir Filmin Eleştirisi
• 30. 30 Film Üstüne Kısa Yorumlar: İzgin Notları
• Ek: Anlatıbilim, Tür Özellikleri, Olay Örgüleri
• 31. Anlatıbilim Açısından Politik Bilim-Kurgu: Tür Özellikleri
ve Olay Örgüleri
• Yaşamöyküsü
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 3
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 4
• Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine
• Cilt 1. Çin
• Çin Tarihine ve Toplumuna Bakış
• 2500 Yıl Önceden Günümüzü Açıklayan Bir Asyalı:
Tarihteki İlk ‘Strateji’ Kitabının Yazarı Sun Tzu
• Çin’in Birlik ve Beraberliği.
• Çin Seddi’ndeki Görünmez Emek.
• 2 Okuma Parçası: Han Fei Usta’nın Görüşleri ve İki
Tutamak.
• Klasik Çin Felsefesinde Rızanın ve Zorun İktidarı ile
Liberalizm.
• Nanjing Katliamı Anlatıları: Bir Yurtseverlik Testi
• Çin’de Komünizm Doğdu mu?
• Eski Çin Yeni Çin Algısı: İdeolojiden Pragmatizme
• Çin-Sovyet İlişkileri: Tarihten Bir Yaprak.
• Çin’de Yüksek Eğitimin Sorunları.
• Çin Ekonomisi
• Çin Gündeminin Ana Başlıkları
• Çin’in Hindistan’ın Önünde Olmasının 10 Nedeni.
• Çin’de Teknik İlerleme ve Yaratıcılık Üzerine.
• Sıcak Ülke Çin ve Sıcak Para Renminbi (Halkın Parası).
• Çin Turizmi: Kitle Turizminden Nitelikli Hizmetlere
Doğru (mu?)
• Çin’in Latin Amerika Yatırımları: Çin’in Şişeden Çıkışı.
• Çin’in Afrika Yatırımları: Afrika’da 1 Milyon Çinli.
• Çin Kültürü ve İkili İlişkiler
• Türkiye-Çin İlişkileri.
• Jackie Chan: Kungfu Ustasından Çinli İndiana Jones’a.
• İki Çin Filmi Üstüne Kısa Notlar: Batıya Yolculuk ve
Kurt Savaşçı.
• Çin Operası (Jingju).
• Bin Buda Mağaraları: Bir Dünya Mirası.
• Bin Buda Mağaraları’nda (şiir)
• Çin’den Anaerkil Bir Halk: Mosoular.
• Filipinlerin Yeni Dış Politikası Çin İçin Ne Anlama
Geliyor?
• Çin ve Vietnam
• Vietnam-Amerikan Savaşı'nda Çin'in Rolü ve Sonrası.
• Vietnam’daki Çin Kültürel Mirası.
• Vietnam-Çin İlişkilerine Kısa Bir Bakış.
• Çin ve Vietnam’da Günlük Yaşam...
• Çin ve Vietnam’da Yeni-serbestçilik ve Direniş.
• Çin’den Şiir Çevirileri
• Yüen, M. - Kitaplar Üstüne
• Juyi, B. - Mutsuz Bilgin
• Fu, D. - Savaş Arabaları Baladı
• Tung P’o, S. - Oğlunun Doğumu Üstüne
• Çing, A. - Paris Ağıdı
• Çi, L. - Yazma Sanatı
• Çing, A. - Bir Gülümseme
• Çing, A. - Kar Düşüyor Çin’e
• Feng, Ç. - Han Po Odun Kırıyor: Anneyle Çocuk
Arasında Bir Konuşma
• Çien, W. - Arkadaşının Savaştan Döneceğini Duyarak
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 5
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 6
• Teşekkürler
• Giriş
• 1 Psikoloji Nedir?: Psi
Ailesiyle Tanışın
• 2 İdeoloji Olarak Psikoloji:
Bireyciliği Açıklamak
• 3 Çalışma Yaşamında
Psikoloji: Yabancılaşmış
Etkinliğin Gözlenmesi ve
Düzenlenmesi
• 4 Muhalifliğin
Patolojikleştirilmesi: Sömürünün
Yalıtılması ve Onaylanması
• 5 Maddi Çıkarlar: Psikolojik
Sıkıntının Üretimi
• 6 Ruhsuz Koşullar:
Sağaltımsal Alternatiflerin
Düzenlenmesi
• 7 Mesleki Güçlendirme: İyi
Yurttaşlar
• 8 Tarihsel, Kişisel ve Politik:
Psikoloji ve Devrim
• 9 Genel Kanı: Solda
Psikolojik Kültür
• 10 Muhalif Unsurlar:
Bugünün Psikolojik Mücadeleleri
• 11 Geçiş Talepleri: Psikolojiyi
Ciddiye Almak
• 12 Ya Sonrası? Okumalar ve
Kaynaklar
• Yaşam Öyküleri
• Kaynakça
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 7
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 8
• MARKSİZM VE PSİKOLOJİ
• 1. Marksist Psikoloji: Bir Giriş
• 2. Marksizm ve Psikoloji Üstüne.
• 3. Marksizm ve Psikoloji Notları.
• 4. Marksizm ve Psikanaliz: Marks’la Freud
Arasında Bir Köprü Daha.
• 5. Marksizm ve Psikanaliz: Hangi
Marksizm, Hangi Psikanaliz?
• 6. Psikolog Gözüyle Şiddet ve Saldırganlık:
Freud ve Lenin
• 7. Psikolojide Devrim: Psikolojinin ve
Sermaye Düzeninin Eleştirisi
• 8. Yarım Yüzyıl Sonra Yeniden Fanon
• 9. Sovyet Tinbiliminin Yarım Yüzyılı: İki
Okulun Wertheimer’ın Eksenleri Açısından
Bir Karşılaştırılımı
•
• POLİTİK PSİKOLOJİ
• 10. Politik Psikoloji Notları: Siyasal Şiddet
ve Gruplararası İlişkiler.
• 11. Ana Hatlarıyla Politik Psikoloji: Otorite,
Liderlik ve İdeoloji.
• 12. AKP’nin Politik Psikolojisi: Stratejiler
ve Araçlar
• 13. ‘Diktatörlüğün Psikolojisi’ Kimleri
Aklıyor?
• 14. Liderin Psikopatolojisi.
• 15. Psikolojik Açıdan Türk-Yunan Sorunu.
• 16. Tutucu ve Çağdaş Kuşakların Psikolojisi
• 17. Neden Bu İsyan?
• 18. Otoriterlik ile Babalık Birbirine
Karıştırılınca.
• 19. 1 Kasım Seçimleri’nin Politik
Psikolojisi: Duyguların Seçmen Davranışına
Etkisi. (C. Büyükbay’la)
• 20. Ermeni’siz Yüzyılın Politik Psikolojisi
• 21. Politik Psikoloji Açısından Seçmen
Davranışları
•
• DİRENİŞ VE PSİKOLOJİ
• 22. Gezi Direnişinin Politik Psikolojisi:
Ezenlerin Politik Psikolojisinden Ezilenlerin
Politik Psikolojisine Doğru
• 23. Gezi’nin Politik Psikolojisi: Psikolojik
İzlekler ve İzlenmedikler
• 24. Kent hareketlerinin Sosyal Psikolojisi:
Bulgular, Olgular ve Algılar
• 25. 2014 Yerel Seçimi Sonrası Gezi
Psikolojisi: “% 43’ü Zor Tutuyoruz!”
• 26. Sosyal Psikolojinin Gezi Merceğinden
Eleştirisi.
• 27. Mısırlı Psikologların Gözüyle Tahrir
Süreci.
• 28. Gezi’nin Yıldönümünde Bir Gezinti.
•
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 9
• ELEŞTİREL PSİKOLOJİ
• 29. Popüler Yazarların ve
Popüler Psikolojinin Hallerine
İlişkin Eleştirel Notlar
• 30. Evrimsel Psikolojinin
Mitleri: Eleştirel Olmayan Bir
Evrimciliğin Sefaleti.
• 31. Sosyal Psikoloji Açısından
Özgecan Aslan Cinayeti.
• 32. Ahlaksal Gelişim:
Psikolojik Bulgular ve
Tartışmalar.
• 33. Amerikancı ‘Psikoloji’
Asyalı ‘Böcek’lere Karşı.
• 34. ‘Delilik Tarihi’nde Bir
Dönüm Noktası.
• 35. Bu Özgüven Nereden
Geliyor?
• 36. Kökten Yansı Hekimliği
(Psikiyatri) Üzerine.
• 37. Mazhar Osman (1884-
1951) Üstüne.
•
• MUTLULUĞUN VE
MUTSUZLUĞUN
PSİKOLOJİSİ
• 38. Çağımızın Mutlu
İnsanlarını Tanıyalım.
• 39. Mutluluk da Sizin,
Mutsuzluk da…
• 40. Gerçek Mutluluk mu
Gerçek Mutsuzluk mu?
• 41. İşyerinde Psikolojik Taciz.
•
• SPOR PSİKOLOJİSİ
• 42. Futbol Neden En Yaygın
Spordur? Resim Sergilerine
Gidenlerin Sayısı Neden Az?
Ve Dahası…
• 43. Spor Psikolojisi Açısından
Olimpiyatlar ve Dünya Barışı
• 44. Futbolun Psikiyatrisi.
• 45. Spor Psikolojisi Açısından
Gezi Direnişi.
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 10
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 11
• Avcıların Efsaneleri, Aslanların Kısık
Sesleri:
• Ötekiler Açısından Tarih
• Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin
•
• Tarih Yöntemi
• 1. Anlatıbilim Açısından Tarihyazımı.
• 2. Tarih(çilik) ve Öykü(cülük): Nerede
Nasıl ayrılıyorlar?
• 3. ‘Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik
Örnekleri’ Üzerine.
• 4. İnsanlaşmanın Kısa Tarihi: İntikamcı
Hammurabi’den Hukuk Devletine.
• 5. Çin Seddi’ndeki Görünmez Emek.
• 6. 6 Bardağa Sığmayan Dünya Tarihi.
• 7.Aynı Suya Bakıp...
•
• Ötekilerin Tarihi
• 8. Yeni Sömürgecilik: Eski
Sömürgeciliğin Torunu
• 9. Yeni Sömürgecilik Notları: Klasik
Sömürgeciliğin Yeni Formları
• 10. “Nasıl Müslüman Olduk?” Sorusu
Üstüne Yeniden Düşünmek.
• 11. Alevilik-Bektaşilik Açısından Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Üzerine.
• 12. İlkesizlik, Omurgasızlık, Kişiliksizlik:
Devletlerin, Şirketlerin ve Bireylerin
İkiyüzlülüğü Üstüne.
• 13. Devletsiz Halklar, Temsil Edilmeyen
Halklar.
• 14. Almanlara Nazi Demek Ne Anlama
Geliyor?
• 15. Muhammed Ali: Bir Gri Derili
•
• Solun Tarihi(1): 2. Paylaşım Savaşı
Öncesi
• 16. Gezi Direnişi ve Paris Komünü: “Her
Yer Paris Her Yer Direniş”.
• 17. Osmanlı ve Paris Komünü: Cüce
Canavar ve Çapulcular.
• 18. Osmanlı’nın İlk Sosyalist Dergisinde
Bir Gezinti: İştirak ve İştirakçı Hilmi.
• 19. Georgi Dimitrov: Sizi Halk Adına
Yaşama Mahkum Ediyorum!
• 20. İspanya İç Savaşı: Darbe, Direniş ve
Tarihyazımı
• 21. Sakallı Celâl: Bir Komünist Diyojen.
•
•
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 12
• Solun Tarihi(2): 2. Paylaşım Savaşı
Sonrası
• 22. 1948’den Bir İhraç Öyküsü: Pertev
Naili Boratav’ın Savunması.
• 23. En Büyük Tehlike: Irkçılık Broşürü
Üstüne.
• 24. Vartan İhmalyan'ın Yaşamı ve Parti
Tarihi.
• 25. İran’da Sol Nasıl Yenildi?: Öznelerin
Sorumluluğu
• Sovyetler ve Tarih
• 27. Samsun’dan Taksim Meydanı’na
Çıkan Bir Kızıl Ordu Generali ve
Onbeşler.
• 28. Lenin Nişanı: Nobel’e Eski Bir
Alternatif.
• 29. Bir Zamanlar Sosyalist Olimpiyatlar
Vardı, Belki Yine Olur
• 30. Sovyetler Neden Dağılmıştı?:
‘Sovyetler Birliği’nde Yedi Yıl’ Üzerine
•
• 1915 ve Ermeniler
• 31. İstanbul’un Ermeni Hükümdarları.
• 32. Taner Timur’a Göre 1915.
• 33. 1915’e Nasıl Gelindi? Bir Özetin
Özeti Denemesi.
• 34. Anadolu’nun Kalkınamamasının
Nedenlerinden Biri Olarak 1915.
• 35. Çerkezyan: Sarkis Ustanın
Anılarındaki Gizli Ayrıntılar.
•
• İstanbul ve Anadolu Tarihi
• 36. Anabasis: 2,500 yıl önce Anadolu.
• 37. İstanbul Üniversitesi’nin Kayıp Bin
Yılı.
• 38. Eski ve Yeni Anlamlarıyla Taksim
Anıtı.
•
• Heykeller ve Tarih
• 39. Heykel Tartışmaları: Simgesellik,
Birey Övgüsü, Putlaştırma.
• 40. Türkiye’de Heykel Tartışmaları:
Putlaştırma İddiası.
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 13
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 14
• ÖTEKİLERİN TARİHİ
• Marksist Tarihyazımı ve Vietnam
Üzerine
• MARKSİST TARİHYAZIMI
• Marksist Tarihyazımı Öldü mü?: Ruhuna
El Fatiha ve Nice Yaşlara!
• Amerika’da Soluk Benizlilere Neden
‘Kafkasyalı’ Denir?: Antropoloji
Tarihinden Bir Yanıt
• Kadın Firavunlar: Eskil Mısır
Anaerkisinde Bir Gezinti
• VİETNAM ve TARİHYAZIMI
• Vietnam-Amerikan Savaşına Yönelik
Liberal Tarihyazımının Eleştirisi.
• Vietkong Komutanı ve Barış Mimarı Le
Duc Anh Yıldızlara Uğurlanıyor.
• John Steinbeck’in Vietnam Düşmanlığı:
Onurlu Yaşamak Yetmez Onurlu Ölmek
de Gerekir.
• HİROŞİMA’DAN DENİZLERE
• Asıl Hiroşima'ya Bak [Çernobil’i Bırak,
Hiroşima’ya Bak]!
• Ötekilerin Felsefe Tarihi: Eskil Çin
Düşüncesi Üstüne
• Kadim Çin’in Askeri Klasikleri: ‘Altı
Gizli Öğreti’den ‘Sorular ve Yanıtlar’a.
• Fıkra Gibi Suçlama: Dini Siyasete Alet
Ederek Komünizm Propagandası
Yapmak.
• Denizleri Asanların Zihin Haritası: 10
Gerçeksi Yalan
•
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 15
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 16
• Psikolojiden Sanata Doğru:
• Sanat Psikolojisi ve Sanat Yazıları
•
• SANAT PSİKOLOJİSİ
• 1. Sanat Psikolojisinin Önündeki 10
Güzergah.
• 2. Sanatın Sosyal Psikolojisi.
• 3. Halkların Kardeşliği İçin Kültürlerarası
Sanat Psikolojisi.
• 4. Sosyal Psikoloji Açısından Edebiyat ve
İktidar.
• 5. Yazın ve Psikoloji.
• 6. Bilişsel Bilimlere İlişkin Bir Roman:
‘Düşünce Balonları’
• 7. Bilişsel Yazın Çalışmaları Üzerine Birkaç
Değini.
•
• GÖRSEL SANATLAR
• 8. ‘Sinema Kuramları’ Üzerine.
• 9. Meksika’dan Kayan Çizgili Bir Yıldız:
Rius.
• 10. Bir Ortaköy Resminin Kısa Eleştirisi.
•
• SANAT VE SİYASET
• 11. Sanat ve Siyaset Üstüne Değiniler.
• 12. Sanat ve Siyaset.
• 13. Bir Siyonistin Portresi ve Bizim Küçük-
Büyük Hastalığımız.
•
• YASAKLAR VE DİRENİŞ
• 14. Gezi Direnişi ve Sanat: Direniş için
Sanat ve Sanatla Direniş.
• 15. Duvar Resminden Korkuyorlar; Sanattan
da, Sanatçıdan da...
• 16. Sansür, Yasak, Özgürlük.
• 17. Dün Nazım Hikmet, Bugün Kim?
• 18. Bienal’i Neden Boykot Etmeliyiz?
•
• MÜZİK
• 19. Arabesk mi Klasik Müzik mi? Peki Sol
Müzik Nasıl Olmalı?
• 20. Kemancıya 11 Sus.
•
• DİĞER YAZILAR
• 21. Çokkültürlü Sanat- Çoksanatlı Kültür.
• 22. Andrey Byelıy Gürcistan’da.
• 23. Bir Etik Sorunu: Çevirmen Kararını
Yazar Kararının Önüne Koymak.
•
•
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 17
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 18
• Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine
• Cilt 2: Vietnam
• Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin
•
•
• Vietnam Toplumuna Bakış
•
• Vietnam’da Neler Oldu?
• Ana-çizgileriyle Vietnam Ekonomisi.
• Vietnam’ın Sürdürülebilir Kalkınması.
• Vietnam’da Çevre Kirliliği.
• Vietnam’da Kentsel/ ‘Rantsal Dönüşüm’.
• Vietnam’da Azınlık Siyasaları ve Hmonglar.
• Vietnam’da Eğitim ve Toplum.
• Vietnam’da Eğitim Sorunları.
•
•
• Ho Amca
•
• Ho Çi Min: Bir Devrimcinin Yaşamı (1890-1969)
• Ho Amca: Şablonları Aşmış Bir Önder
• Budistler Neden Ho Amca’yı Destekledi?
• Ho Çi Min Baladı
•
•
• Vietnam Tarihi
•
• Sosyalizm ve ‘Milli Tarih’
• Ho Çi Min Kenti’ne Kala(maya)nlar
• Ho Çi Min Kenti’nde Fransız Sömürge Yapıları.
• Hanoi Sokaklarının Öyküsü: Sokak Adlarıyla Vietnam
Tarihi.
• Amerika’nın Vietnam Yenilgisinin Gizli Nedeni:
Başkanlık Sistemi
• Yılbaşı’nın Vietnam’da Farklılaşmış Anlamı Üstüne.
• Nguyen Van Troi: Güç Veriyor Her Şeye Karşın Onun
Öyküsü.
• ‘Hannah Hanoi’: Amerikan Ordusunun Korkulu Düşü.
• Yıldızlarını Sökmüş General: Vo Giap.
• Vietnam ve Irak.
• 1973 Nobel Barış Ödülü’nü Reddeden Vietnamlı
Devrimci ve Karşı-orduculuk.
• Vietnam’da ‘Karanlık Turizm’.
• Vietnam’da Müzecilik.
• Portakal Gazı: Savaştan Sonra da Süren Felaket.
•
•
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 19
• Vietnam Kültürü
• Vietnam’da Ölüm Gelenekleri: Ölenle Birlikte Yaşamak.
• Vietnam’da Yılbaşı Nasıl Kutlanır?
• ‘Vietnam Efsaneleri/ Vietnam Söylenceleri’.
• Vietnam'ın Budist Pagodaları.
• Vietnam Sanatı ve Yazını
• Vietnam Sanatının 30 Yılı Sergisi Üzerine.
• Vietnam’da Güzel Sanatlar Sergisinin Ardından.
• Vietnam’da Savaş, Barış ve Sanat.
• Vietnam’ın Güzel Sanatlar Müzeleri Üstüne Güncel
Tartışmalar.
• Danang Güzel Sanatlar Müzesi’nde.
• Savaşla Değil Barışla
• Vietnam’da Kültür-Sanat Üstüne Notlar
• Ho Çi Min Kenti’nde Sanat Dünyası
• Vietnam Sanatı Öncüsü Vu Dan Tan.
• Vietnamlı Bir Sanatçı: Chinh Le.
• Bir Vietnam-Amerikan Savaşı Romanı: Gök Cephesi
• ‘Direnme Savaşı’ Üzerine: Direnenlerin Tarafından
Vietnam-Amerikan Savaşı.
• ‘Şafakta Kazandık Zaferi’ Üzerine.
• Trinh Cong Son: Vietnam’ın Barışçıl Sesi.
• Toplar İçin Gece Ninnisi
• Annenin Kaderi
• Deniz Anımsar
• Terkedilecek ve Dönülecek Bir Yer
• Kum ve Toz
• Birlik Çemberi.
• Vietnam Şiiri
• Vietnam Şiiri’ne Kısa Bir Giriş.
• Nguyen Du. Hanoi’un Gitaristi
• Vu, D.L. Hattat
• Do, T. N. Y. Konuklama
• Van, Cao. Gerçek Dünyada Varolmayan Beş Sabah.
• Anh, N. D. Göksel Geçide Bakış
• Xuan, D. Deniz
• Dzenh, H. Vietnamlı Genç Hanım
• Yabanmersini Kokuyor Vietnam Günlerdir…
• Loan, H. Yabanmersini Çiçeklerinin Lavanta Rengi
• Quynh, X. Uykusuz Gecelerde Eş için Söylenen Şarkı
• Vietnam Gezi Rehberi
• Vietnam Ho Çi Min Kenti Gezi Rehberi.
• Bir gölkent: Hanoi.
• Vietnam’ın 7 Harikası’ndan biri: Hoi An.
• Vietnam’ın İncisi Nha Trang.
• Vietnam’ın En Büyük Adasında, Phu Quoc’ta.
• Hanoy’un Kaplumbağası (şiir)
• Pagodalarla Mağaralar Arasında, Mermer
Dağı’nda (şiir)
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 20
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 21
• ZEKA FETİŞİZMİNE KARŞI:
• Yapay Zeka, Büyük Veri, Bilişsel Bilim
ve Gelecekbilim Üzerine
• İçindekiler:
• Yapay Zeka ve Otomasyon: Nereye
Gidiyoruz?
• Gelecek Tahayyülleri: Sigorta
Diktatörlüğünden Feminist Ütopyaya
• Yapay Zeka ve Şehir Plancılığı: Akıllı
Kentten Bilinçli Kente
• Yapay Zeka ve İklim Değişikliği:
Antroposen mi Kapitalosen mi?
• Yapay Zekanın Ayrımcılığına Karşı Yapay
Zeka Adaleti ve Yurttaş Yapay Zekası
• Zeka Fetişistleri ve Yapay Zeka
Hayranları İçin 10 Karşılık ve Ek Eleştiri
• Bilim ve İlerlemecilik Üzerine: Bilime
Karşı Geleneklerin Diriltilmesine İtiraz
• Tek Anımsananlar Geleceğe Yatırım
Yapmış Olanlar Olacak
• Uzay Psikolojisi: Dış Uzayda İnsan
Davranışı, Duygular, Yanılsamalar
• Uzay Sosyolojisi: Uzaya Sosyolojik
Açıdan Bakmak İçin Beş Neden
• Sinemada Bir Yöndeşme Örneği: Yapay
Zeka ile Haklayıcılar Karşı Karşıya
• Gözetim Filmleri: Fiziksel Takipten Veri
Gözetimine, Üstgözetimden Eşgözetime
• Sosyal Medya Araştırmaları Etiği Üstüne:
Veri Adaleti ve Eleştirel Yurttaşlık
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 22
• “Dünya barışı üstüne düşünce üretirken, dikkate
almamız gereken ilk noktalardan biri, olumlu barış
ve olumsuz barış ayrımı olacaktır. Kabaca
tariflersek, olumsuz barış, savaşın şu an olmama
durumudur; çatışmasızlığa karşılık gelir. Bir ateşkes
söz konusudur; ancak, bunun kalıcı olup
olmayacağı belli değildir. Bir ateşkes, barışa da
evrilebilir; savaşa da… Olumlu barış ise, savaş
kurumlarının barış için yenilenip güncellenmesiyle
ortaya çıkar. Örneğin, büyük devletler, uzak bir
coğrafyada çıkarları için vekaleten savaşıyorlarsa
(Vietnam örneğini anımsayalım), buradaki geçici bir
çatışmasızlığın barışa evrilme olasılığı çok düşüktür.
Onların bakışının değişmesi ve böylelikle, savaşa
hizmet eden eğitim, medya, hukuk vb. kurumların
barışa hizmet etmek üzere güncellenip
geliştirilmesi gerekir ki, bunun çok zorlu bir iş
olduğunu Nepal gibi örneklerde görebiliyoruz.
Nepal’de halk savaşıyla krallık devrildi; yeni
anayasanın yapılabilmesi için 10 yılın geçmesi
gerekti; ülke hâlâ tümüyle barış inşasından uzak.”
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 23
• DÜNYA SAVAŞI, DÜNYA BARIŞI: Asya’dan
Latin Amerika’ya
• Dünya Barışı Üzerine: Fırtına Öncesi Sessizlik
mi?
• KUŞAK ve YOL İNİSİYATİFİ
• Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Her Yolun Çin’e
Çıktığı Bir Dünyaya Doğru (mu?)
• Vietnam Açısından Kuşak ve Yol İnisiyatifi.
• Güneydoğu Asya Açısından Çin’in Kuşak ve
Yol İnisiyatifi.
• Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne Rusya’dan ve
Orta Asya’dan Bakışlar.
• Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Bağlamında
Hindistan ve Pakistan.
• ASYA-PASİFİK
• Asya Çağı’na Nasıl Hazırlanabiliriz?
• Trump-Kim Buluşmaları: Kore Yarımadası’na
Barış Nasıl Gelir?
• Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Gözden
Kaç(ırıl)an 10 Gerçek
• Yeni Zelanda Başbakanını Övmek Neden
Yanlış?
• Sri Lanka Saldırıları: Kuşkular, Olasılıklar ve
Sorular
• Ataol Behramoğlu'nun Vietnam'ı Üzerine
• Vietnam’ın Yerli ve Milli Otomobili: Dışa
Açılma Politikasından Kendine Yetme Çabasına
mı?
• ÇİN, LATİN AMERİKA, AFRİKA
• Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Yılı Üzerine
• Çin, Şişeden Çıkarken: Küreselleşmenin Afrika
Bağlamında Çinlileşmesi
• Küreselleşmenin Latin Amerika Bağlamında
Çinlileşmesi: Latin Amerika’daki Çin
Yatırımları
• Asya’da Savaş ve Barış: Sertleşme Döneminde
Çin ve Halk Kurtuluş Ordusu
• Hong Kong Protestoları: Sovyetlerin
Çöküşünün Uzak, Çin’in Yükselişinin Yakın Bir
Sonucu
• Venezuela: Emperyalizme de Açlığa da Hayır!
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 24
• “Vietnam’daki resmi tarihyazımının dikkat
çeken bir yönünü de analım. O da şudur:
Sözgelimi Türkiye’de, Marksist tarihçiler
arasında, birkaç istisnayı saymazsak, tarihteki
hükümdarlara ilerici bir nitelik atfedilmezken,
Vietnam’ın Marksist tarihyazımı, kimi kralları
halk dostu, sömürgecilik karşıtı ve ilerici ve
kimilerini ise halk düşmanı, sömürücü ve
gerici olarak tarifleyerek, birinci kümedeki
kralların övülmesinin önünü açıyor. Böylelikle,
kimi Vietnam sokaklarına, Marksist tarihçiler
eliyle kral isimleri veriliyor. Bu farkın altındaki
bir etmen de, kuşkusuz, Türkiye’de padişahlığa
dönüşün hâlâ olası olması, Vietnam’da ise
krallığın çoktan tarihin çöp tenekesini
boylamasıdır. Vietnam için, krallar geçmişe
aitken, Türkiye’deki durum farklı...”
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 25
• Çin Araştırmalarından Vietnam’a: Dirlik Düzenlik ve Çatışma
•
• İÇİNDEKİLER
•
• Arif Dirlik (1940-2017): Marksist Bir Düşün İnsanı İçin Bir Portre Denemesi.
•
• Arif Dirlik (1940-2017): Bir Türk Bilim İnsanının Portresi.
•
• Çin-Vietnam İlişkileri: Sömürgelikten Yoldaşlığa, Oradan Nereye?
•
• Vietnam’da Küreselleşme Deneyimi – Gelenek, Yenilik ve Gelecek.
•
• Yaşamı
16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 26

More Related Content

More from Ulaş Başar Gezgin

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar GezginYarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Ulaş Başar Gezgin
 
Political Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptxPolitical Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptx
Ulaş Başar Gezgin
 
Sanat Psikolojisi
Sanat PsikolojisiSanat Psikolojisi
Sanat Psikolojisi
Ulaş Başar Gezgin
 
Yapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisiYapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisi
Ulaş Başar Gezgin
 
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar GezginTurist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
Ulaş Başar Gezgin
 
Ulaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitaplarıUlaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin
 
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezginTuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Ulaş Başar Gezgin
 
Sanat psikolojisi giris
Sanat psikolojisi girisSanat psikolojisi giris
Sanat psikolojisi giris
Ulaş Başar Gezgin
 
sanat psikolojisi
sanat psikolojisi sanat psikolojisi
sanat psikolojisi
Ulaş Başar Gezgin
 
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Ulaş Başar Gezgin
 
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik PsikolojiBuyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Ulaş Başar Gezgin
 
Yerel Seçimler ve Sosyal Medya
Yerel Seçimler ve Sosyal MedyaYerel Seçimler ve Sosyal Medya
Yerel Seçimler ve Sosyal Medya
Ulaş Başar Gezgin
 
Kültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology Seminar
Kültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology SeminarKültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology Seminar
Kültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology Seminar
Ulaş Başar Gezgin
 
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal MedyaApolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Ulaş Başar Gezgin
 
Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin
Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin
Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin
Ulaş Başar Gezgin
 
Gezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın Politikaları
Gezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın PolitikalarıGezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın Politikaları
Gezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın Politikaları
Ulaş Başar Gezgin
 
Psikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan
Psikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsanPsikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan
Psikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan
Ulaş Başar Gezgin
 
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...
Ulaş Başar Gezgin
 

More from Ulaş Başar Gezgin (20)

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar GezginYarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
 
Political Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptxPolitical Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptx
 
Sanat Psikolojisi
Sanat PsikolojisiSanat Psikolojisi
Sanat Psikolojisi
 
Yapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisiYapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisi
 
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar GezginTurist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
 
Ulaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitaplarıUlaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitapları
 
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezginTuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
 
Sanat psikolojisi giris
Sanat psikolojisi girisSanat psikolojisi giris
Sanat psikolojisi giris
 
sanat psikolojisi
sanat psikolojisi sanat psikolojisi
sanat psikolojisi
 
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
 
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik PsikolojiBuyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
 
Soma ve psikoloji
Soma ve psikolojiSoma ve psikoloji
Soma ve psikoloji
 
Yerel Seçimler ve Sosyal Medya
Yerel Seçimler ve Sosyal MedyaYerel Seçimler ve Sosyal Medya
Yerel Seçimler ve Sosyal Medya
 
Barış Psikolojisi
Barış PsikolojisiBarış Psikolojisi
Barış Psikolojisi
 
Kültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology Seminar
Kültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology SeminarKültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology Seminar
Kültürlerarası Psikoloji Semineri - Cross-Cultural Psychology Seminar
 
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal MedyaApolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
 
Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin
Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin
Çocuk ve Sosyal Medya - Ulaş Başar Gezgin
 
Gezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın Politikaları
Gezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın PolitikalarıGezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın Politikaları
Gezi Direnişi Bağlamında İnsan Hakları ve Yayın Politikaları
 
Psikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan
Psikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsanPsikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan
Psikoloji Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan
 
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...
Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of C...
 

Ulaş Başar Gezgin Kitapları

 • 1. Ulaş Başar Gezgin Kitapları Toplam 109 Kitap İçinden 31 Yayınlanmış Kitap Arasından Son 11 Kitap
 • 2. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 2
 • 3. • Bir Mürekkep Testi Olarak Film • Anlatıbilim Açısından Film Psikolojisi ve Film Çözümlemeleri • İçindekiler • Filmlerde Psikoloji Filmlerle Psikoloji • 1. ‘Açlık Oyunları’nın Politik Psikolojisi • 2.‘Deney’ Filmi: Bir Mürekkep Testi Olarak Film • 3. ‘Amerikan Güzeli’ Filmi Neden Hâlâ İzlenebiliyor? • 4. ‘Papa: Hemingway Küba’da’ • 5. Tehlikeli Oyunlar • Yerli Filmler: Ağrı Dağı’ndan Gezi Direnişi’ne • 6. Türkiye Sinemasında Karlı Bir Doruk: ‘Ağrı Dağı Efsanesi’ • 7. Gezi Direnişi Film Olsaydı: Anlatıbilim Açısından Direniş • 8. Gezi Direnişi ve Selma Filmi: Benzerlikler ve Farklılıklar • 9. VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali’nin Ardından • 10. İki Film ve Umut(suzluk) • Bir Kültür Endüstrisi Olarak Hollywood Sinemacılığı • 11. ‘Son Samuray’dan ‘Boyun Eğmez’e Amerikan Sineması’nın Öteki Temsillerinde Japonlar • 12. Yıldız Savaşları Güzel mi Gerçekten?: 68’lerden Bir Yanıt • 13. Trump’a Karşı Trumbo: Bir İhraç, Hayalet Yazarlık ve Umut Öyküsü • 14. Trump’la Los Angeles’tan Kaçış • 15. ‘Geliş’ Filmi, Bilişsel Bilim ve Çin Araştırmaları • Asya Sineması: Budist Sinemadan Jackie Chan’e • 16. Anlatıbilim Açısından Budist Sinema: Yeni Bir Türe Doğru mu? • 17. Jackie Chan: Kungfu Ustasından Çinli İndiana Jones’a • 18. Hanoi Film Festivali'nden 2 Film: 'Tatlı 20 Yaş' ve 'Yen'in Yaşamı' • Latin Amerika Sineması: % 3 ve Festival Filmleri • 19. % 3: Brezilya’dan Bir Adaletsizlik Anlatısı • 20. Latin Amerika Film Festivali’nin Ardından • 21. Latin Amerika Film Festivali’nin Bir Kez Daha Ardından • Sinemada Roman Uyarlamaları: Anlatıda Birlik ve Ayrılık • 22. ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve Romanların Film Uyarlamaları • 23. ‘Şeker Portakalı’ Uyarlamaları: Şeker Portakalı Nasıl ‘Beyaz’ladı? • 24. ‘Uçurtma Avcısı’ • Barış Filmleri • 25. Barış Psikolojisi için 3 Film: ‘Maymunlar Cehennemi’, ‘Kovboylar ve Uzaylılar’ ve ‘Çocukluğun Sonu’ • 26. İki Film, İki Barış Olasılığı: Son Umut ve Mandalina Bahçesi. • İtalyan Sineması • 27. ‘Yabandan Gelen Adam’ • 28. Pasolini’nin ‘Matta İncili’ • Kısa Kısa: Kısa Film Eleştirisi ve Kısa Yorumlar • 29. İki Artı İki Beş Eder mi?: Arabesk Bir Filmin Eleştirisi • 30. 30 Film Üstüne Kısa Yorumlar: İzgin Notları • Ek: Anlatıbilim, Tür Özellikleri, Olay Örgüleri • 31. Anlatıbilim Açısından Politik Bilim-Kurgu: Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri • Yaşamöyküsü 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 3
 • 4. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 4
 • 5. • Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine • Cilt 1. Çin • Çin Tarihine ve Toplumuna Bakış • 2500 Yıl Önceden Günümüzü Açıklayan Bir Asyalı: Tarihteki İlk ‘Strateji’ Kitabının Yazarı Sun Tzu • Çin’in Birlik ve Beraberliği. • Çin Seddi’ndeki Görünmez Emek. • 2 Okuma Parçası: Han Fei Usta’nın Görüşleri ve İki Tutamak. • Klasik Çin Felsefesinde Rızanın ve Zorun İktidarı ile Liberalizm. • Nanjing Katliamı Anlatıları: Bir Yurtseverlik Testi • Çin’de Komünizm Doğdu mu? • Eski Çin Yeni Çin Algısı: İdeolojiden Pragmatizme • Çin-Sovyet İlişkileri: Tarihten Bir Yaprak. • Çin’de Yüksek Eğitimin Sorunları. • Çin Ekonomisi • Çin Gündeminin Ana Başlıkları • Çin’in Hindistan’ın Önünde Olmasının 10 Nedeni. • Çin’de Teknik İlerleme ve Yaratıcılık Üzerine. • Sıcak Ülke Çin ve Sıcak Para Renminbi (Halkın Parası). • Çin Turizmi: Kitle Turizminden Nitelikli Hizmetlere Doğru (mu?) • Çin’in Latin Amerika Yatırımları: Çin’in Şişeden Çıkışı. • Çin’in Afrika Yatırımları: Afrika’da 1 Milyon Çinli. • Çin Kültürü ve İkili İlişkiler • Türkiye-Çin İlişkileri. • Jackie Chan: Kungfu Ustasından Çinli İndiana Jones’a. • İki Çin Filmi Üstüne Kısa Notlar: Batıya Yolculuk ve Kurt Savaşçı. • Çin Operası (Jingju). • Bin Buda Mağaraları: Bir Dünya Mirası. • Bin Buda Mağaraları’nda (şiir) • Çin’den Anaerkil Bir Halk: Mosoular. • Filipinlerin Yeni Dış Politikası Çin İçin Ne Anlama Geliyor? • Çin ve Vietnam • Vietnam-Amerikan Savaşı'nda Çin'in Rolü ve Sonrası. • Vietnam’daki Çin Kültürel Mirası. • Vietnam-Çin İlişkilerine Kısa Bir Bakış. • Çin ve Vietnam’da Günlük Yaşam... • Çin ve Vietnam’da Yeni-serbestçilik ve Direniş. • Çin’den Şiir Çevirileri • Yüen, M. - Kitaplar Üstüne • Juyi, B. - Mutsuz Bilgin • Fu, D. - Savaş Arabaları Baladı • Tung P’o, S. - Oğlunun Doğumu Üstüne • Çing, A. - Paris Ağıdı • Çi, L. - Yazma Sanatı • Çing, A. - Bir Gülümseme • Çing, A. - Kar Düşüyor Çin’e • Feng, Ç. - Han Po Odun Kırıyor: Anneyle Çocuk Arasında Bir Konuşma • Çien, W. - Arkadaşının Savaştan Döneceğini Duyarak 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 5
 • 6. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 6
 • 7. • Teşekkürler • Giriş • 1 Psikoloji Nedir?: Psi Ailesiyle Tanışın • 2 İdeoloji Olarak Psikoloji: Bireyciliği Açıklamak • 3 Çalışma Yaşamında Psikoloji: Yabancılaşmış Etkinliğin Gözlenmesi ve Düzenlenmesi • 4 Muhalifliğin Patolojikleştirilmesi: Sömürünün Yalıtılması ve Onaylanması • 5 Maddi Çıkarlar: Psikolojik Sıkıntının Üretimi • 6 Ruhsuz Koşullar: Sağaltımsal Alternatiflerin Düzenlenmesi • 7 Mesleki Güçlendirme: İyi Yurttaşlar • 8 Tarihsel, Kişisel ve Politik: Psikoloji ve Devrim • 9 Genel Kanı: Solda Psikolojik Kültür • 10 Muhalif Unsurlar: Bugünün Psikolojik Mücadeleleri • 11 Geçiş Talepleri: Psikolojiyi Ciddiye Almak • 12 Ya Sonrası? Okumalar ve Kaynaklar • Yaşam Öyküleri • Kaynakça 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 7
 • 8. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 8
 • 9. • MARKSİZM VE PSİKOLOJİ • 1. Marksist Psikoloji: Bir Giriş • 2. Marksizm ve Psikoloji Üstüne. • 3. Marksizm ve Psikoloji Notları. • 4. Marksizm ve Psikanaliz: Marks’la Freud Arasında Bir Köprü Daha. • 5. Marksizm ve Psikanaliz: Hangi Marksizm, Hangi Psikanaliz? • 6. Psikolog Gözüyle Şiddet ve Saldırganlık: Freud ve Lenin • 7. Psikolojide Devrim: Psikolojinin ve Sermaye Düzeninin Eleştirisi • 8. Yarım Yüzyıl Sonra Yeniden Fanon • 9. Sovyet Tinbiliminin Yarım Yüzyılı: İki Okulun Wertheimer’ın Eksenleri Açısından Bir Karşılaştırılımı • • POLİTİK PSİKOLOJİ • 10. Politik Psikoloji Notları: Siyasal Şiddet ve Gruplararası İlişkiler. • 11. Ana Hatlarıyla Politik Psikoloji: Otorite, Liderlik ve İdeoloji. • 12. AKP’nin Politik Psikolojisi: Stratejiler ve Araçlar • 13. ‘Diktatörlüğün Psikolojisi’ Kimleri Aklıyor? • 14. Liderin Psikopatolojisi. • 15. Psikolojik Açıdan Türk-Yunan Sorunu. • 16. Tutucu ve Çağdaş Kuşakların Psikolojisi • 17. Neden Bu İsyan? • 18. Otoriterlik ile Babalık Birbirine Karıştırılınca. • 19. 1 Kasım Seçimleri’nin Politik Psikolojisi: Duyguların Seçmen Davranışına Etkisi. (C. Büyükbay’la) • 20. Ermeni’siz Yüzyılın Politik Psikolojisi • 21. Politik Psikoloji Açısından Seçmen Davranışları • • DİRENİŞ VE PSİKOLOJİ • 22. Gezi Direnişinin Politik Psikolojisi: Ezenlerin Politik Psikolojisinden Ezilenlerin Politik Psikolojisine Doğru • 23. Gezi’nin Politik Psikolojisi: Psikolojik İzlekler ve İzlenmedikler • 24. Kent hareketlerinin Sosyal Psikolojisi: Bulgular, Olgular ve Algılar • 25. 2014 Yerel Seçimi Sonrası Gezi Psikolojisi: “% 43’ü Zor Tutuyoruz!” • 26. Sosyal Psikolojinin Gezi Merceğinden Eleştirisi. • 27. Mısırlı Psikologların Gözüyle Tahrir Süreci. • 28. Gezi’nin Yıldönümünde Bir Gezinti. • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 9
 • 10. • ELEŞTİREL PSİKOLOJİ • 29. Popüler Yazarların ve Popüler Psikolojinin Hallerine İlişkin Eleştirel Notlar • 30. Evrimsel Psikolojinin Mitleri: Eleştirel Olmayan Bir Evrimciliğin Sefaleti. • 31. Sosyal Psikoloji Açısından Özgecan Aslan Cinayeti. • 32. Ahlaksal Gelişim: Psikolojik Bulgular ve Tartışmalar. • 33. Amerikancı ‘Psikoloji’ Asyalı ‘Böcek’lere Karşı. • 34. ‘Delilik Tarihi’nde Bir Dönüm Noktası. • 35. Bu Özgüven Nereden Geliyor? • 36. Kökten Yansı Hekimliği (Psikiyatri) Üzerine. • 37. Mazhar Osman (1884- 1951) Üstüne. • • MUTLULUĞUN VE MUTSUZLUĞUN PSİKOLOJİSİ • 38. Çağımızın Mutlu İnsanlarını Tanıyalım. • 39. Mutluluk da Sizin, Mutsuzluk da… • 40. Gerçek Mutluluk mu Gerçek Mutsuzluk mu? • 41. İşyerinde Psikolojik Taciz. • • SPOR PSİKOLOJİSİ • 42. Futbol Neden En Yaygın Spordur? Resim Sergilerine Gidenlerin Sayısı Neden Az? Ve Dahası… • 43. Spor Psikolojisi Açısından Olimpiyatlar ve Dünya Barışı • 44. Futbolun Psikiyatrisi. • 45. Spor Psikolojisi Açısından Gezi Direnişi. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 10
 • 11. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 11
 • 12. • Avcıların Efsaneleri, Aslanların Kısık Sesleri: • Ötekiler Açısından Tarih • Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin • • Tarih Yöntemi • 1. Anlatıbilim Açısından Tarihyazımı. • 2. Tarih(çilik) ve Öykü(cülük): Nerede Nasıl ayrılıyorlar? • 3. ‘Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri’ Üzerine. • 4. İnsanlaşmanın Kısa Tarihi: İntikamcı Hammurabi’den Hukuk Devletine. • 5. Çin Seddi’ndeki Görünmez Emek. • 6. 6 Bardağa Sığmayan Dünya Tarihi. • 7.Aynı Suya Bakıp... • • Ötekilerin Tarihi • 8. Yeni Sömürgecilik: Eski Sömürgeciliğin Torunu • 9. Yeni Sömürgecilik Notları: Klasik Sömürgeciliğin Yeni Formları • 10. “Nasıl Müslüman Olduk?” Sorusu Üstüne Yeniden Düşünmek. • 11. Alevilik-Bektaşilik Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Üzerine. • 12. İlkesizlik, Omurgasızlık, Kişiliksizlik: Devletlerin, Şirketlerin ve Bireylerin İkiyüzlülüğü Üstüne. • 13. Devletsiz Halklar, Temsil Edilmeyen Halklar. • 14. Almanlara Nazi Demek Ne Anlama Geliyor? • 15. Muhammed Ali: Bir Gri Derili • • Solun Tarihi(1): 2. Paylaşım Savaşı Öncesi • 16. Gezi Direnişi ve Paris Komünü: “Her Yer Paris Her Yer Direniş”. • 17. Osmanlı ve Paris Komünü: Cüce Canavar ve Çapulcular. • 18. Osmanlı’nın İlk Sosyalist Dergisinde Bir Gezinti: İştirak ve İştirakçı Hilmi. • 19. Georgi Dimitrov: Sizi Halk Adına Yaşama Mahkum Ediyorum! • 20. İspanya İç Savaşı: Darbe, Direniş ve Tarihyazımı • 21. Sakallı Celâl: Bir Komünist Diyojen. • • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 12
 • 13. • Solun Tarihi(2): 2. Paylaşım Savaşı Sonrası • 22. 1948’den Bir İhraç Öyküsü: Pertev Naili Boratav’ın Savunması. • 23. En Büyük Tehlike: Irkçılık Broşürü Üstüne. • 24. Vartan İhmalyan'ın Yaşamı ve Parti Tarihi. • 25. İran’da Sol Nasıl Yenildi?: Öznelerin Sorumluluğu • Sovyetler ve Tarih • 27. Samsun’dan Taksim Meydanı’na Çıkan Bir Kızıl Ordu Generali ve Onbeşler. • 28. Lenin Nişanı: Nobel’e Eski Bir Alternatif. • 29. Bir Zamanlar Sosyalist Olimpiyatlar Vardı, Belki Yine Olur • 30. Sovyetler Neden Dağılmıştı?: ‘Sovyetler Birliği’nde Yedi Yıl’ Üzerine • • 1915 ve Ermeniler • 31. İstanbul’un Ermeni Hükümdarları. • 32. Taner Timur’a Göre 1915. • 33. 1915’e Nasıl Gelindi? Bir Özetin Özeti Denemesi. • 34. Anadolu’nun Kalkınamamasının Nedenlerinden Biri Olarak 1915. • 35. Çerkezyan: Sarkis Ustanın Anılarındaki Gizli Ayrıntılar. • • İstanbul ve Anadolu Tarihi • 36. Anabasis: 2,500 yıl önce Anadolu. • 37. İstanbul Üniversitesi’nin Kayıp Bin Yılı. • 38. Eski ve Yeni Anlamlarıyla Taksim Anıtı. • • Heykeller ve Tarih • 39. Heykel Tartışmaları: Simgesellik, Birey Övgüsü, Putlaştırma. • 40. Türkiye’de Heykel Tartışmaları: Putlaştırma İddiası. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 13
 • 14. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 14
 • 15. • ÖTEKİLERİN TARİHİ • Marksist Tarihyazımı ve Vietnam Üzerine • MARKSİST TARİHYAZIMI • Marksist Tarihyazımı Öldü mü?: Ruhuna El Fatiha ve Nice Yaşlara! • Amerika’da Soluk Benizlilere Neden ‘Kafkasyalı’ Denir?: Antropoloji Tarihinden Bir Yanıt • Kadın Firavunlar: Eskil Mısır Anaerkisinde Bir Gezinti • VİETNAM ve TARİHYAZIMI • Vietnam-Amerikan Savaşına Yönelik Liberal Tarihyazımının Eleştirisi. • Vietkong Komutanı ve Barış Mimarı Le Duc Anh Yıldızlara Uğurlanıyor. • John Steinbeck’in Vietnam Düşmanlığı: Onurlu Yaşamak Yetmez Onurlu Ölmek de Gerekir. • HİROŞİMA’DAN DENİZLERE • Asıl Hiroşima'ya Bak [Çernobil’i Bırak, Hiroşima’ya Bak]! • Ötekilerin Felsefe Tarihi: Eskil Çin Düşüncesi Üstüne • Kadim Çin’in Askeri Klasikleri: ‘Altı Gizli Öğreti’den ‘Sorular ve Yanıtlar’a. • Fıkra Gibi Suçlama: Dini Siyasete Alet Ederek Komünizm Propagandası Yapmak. • Denizleri Asanların Zihin Haritası: 10 Gerçeksi Yalan • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 15
 • 16. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 16
 • 17. • Psikolojiden Sanata Doğru: • Sanat Psikolojisi ve Sanat Yazıları • • SANAT PSİKOLOJİSİ • 1. Sanat Psikolojisinin Önündeki 10 Güzergah. • 2. Sanatın Sosyal Psikolojisi. • 3. Halkların Kardeşliği İçin Kültürlerarası Sanat Psikolojisi. • 4. Sosyal Psikoloji Açısından Edebiyat ve İktidar. • 5. Yazın ve Psikoloji. • 6. Bilişsel Bilimlere İlişkin Bir Roman: ‘Düşünce Balonları’ • 7. Bilişsel Yazın Çalışmaları Üzerine Birkaç Değini. • • GÖRSEL SANATLAR • 8. ‘Sinema Kuramları’ Üzerine. • 9. Meksika’dan Kayan Çizgili Bir Yıldız: Rius. • 10. Bir Ortaköy Resminin Kısa Eleştirisi. • • SANAT VE SİYASET • 11. Sanat ve Siyaset Üstüne Değiniler. • 12. Sanat ve Siyaset. • 13. Bir Siyonistin Portresi ve Bizim Küçük- Büyük Hastalığımız. • • YASAKLAR VE DİRENİŞ • 14. Gezi Direnişi ve Sanat: Direniş için Sanat ve Sanatla Direniş. • 15. Duvar Resminden Korkuyorlar; Sanattan da, Sanatçıdan da... • 16. Sansür, Yasak, Özgürlük. • 17. Dün Nazım Hikmet, Bugün Kim? • 18. Bienal’i Neden Boykot Etmeliyiz? • • MÜZİK • 19. Arabesk mi Klasik Müzik mi? Peki Sol Müzik Nasıl Olmalı? • 20. Kemancıya 11 Sus. • • DİĞER YAZILAR • 21. Çokkültürlü Sanat- Çoksanatlı Kültür. • 22. Andrey Byelıy Gürcistan’da. • 23. Bir Etik Sorunu: Çevirmen Kararını Yazar Kararının Önüne Koymak. • • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 17
 • 18. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 18
 • 19. • Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine • Cilt 2: Vietnam • Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin • • • Vietnam Toplumuna Bakış • • Vietnam’da Neler Oldu? • Ana-çizgileriyle Vietnam Ekonomisi. • Vietnam’ın Sürdürülebilir Kalkınması. • Vietnam’da Çevre Kirliliği. • Vietnam’da Kentsel/ ‘Rantsal Dönüşüm’. • Vietnam’da Azınlık Siyasaları ve Hmonglar. • Vietnam’da Eğitim ve Toplum. • Vietnam’da Eğitim Sorunları. • • • Ho Amca • • Ho Çi Min: Bir Devrimcinin Yaşamı (1890-1969) • Ho Amca: Şablonları Aşmış Bir Önder • Budistler Neden Ho Amca’yı Destekledi? • Ho Çi Min Baladı • • • Vietnam Tarihi • • Sosyalizm ve ‘Milli Tarih’ • Ho Çi Min Kenti’ne Kala(maya)nlar • Ho Çi Min Kenti’nde Fransız Sömürge Yapıları. • Hanoi Sokaklarının Öyküsü: Sokak Adlarıyla Vietnam Tarihi. • Amerika’nın Vietnam Yenilgisinin Gizli Nedeni: Başkanlık Sistemi • Yılbaşı’nın Vietnam’da Farklılaşmış Anlamı Üstüne. • Nguyen Van Troi: Güç Veriyor Her Şeye Karşın Onun Öyküsü. • ‘Hannah Hanoi’: Amerikan Ordusunun Korkulu Düşü. • Yıldızlarını Sökmüş General: Vo Giap. • Vietnam ve Irak. • 1973 Nobel Barış Ödülü’nü Reddeden Vietnamlı Devrimci ve Karşı-orduculuk. • Vietnam’da ‘Karanlık Turizm’. • Vietnam’da Müzecilik. • Portakal Gazı: Savaştan Sonra da Süren Felaket. • • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 19
 • 20. • Vietnam Kültürü • Vietnam’da Ölüm Gelenekleri: Ölenle Birlikte Yaşamak. • Vietnam’da Yılbaşı Nasıl Kutlanır? • ‘Vietnam Efsaneleri/ Vietnam Söylenceleri’. • Vietnam'ın Budist Pagodaları. • Vietnam Sanatı ve Yazını • Vietnam Sanatının 30 Yılı Sergisi Üzerine. • Vietnam’da Güzel Sanatlar Sergisinin Ardından. • Vietnam’da Savaş, Barış ve Sanat. • Vietnam’ın Güzel Sanatlar Müzeleri Üstüne Güncel Tartışmalar. • Danang Güzel Sanatlar Müzesi’nde. • Savaşla Değil Barışla • Vietnam’da Kültür-Sanat Üstüne Notlar • Ho Çi Min Kenti’nde Sanat Dünyası • Vietnam Sanatı Öncüsü Vu Dan Tan. • Vietnamlı Bir Sanatçı: Chinh Le. • Bir Vietnam-Amerikan Savaşı Romanı: Gök Cephesi • ‘Direnme Savaşı’ Üzerine: Direnenlerin Tarafından Vietnam-Amerikan Savaşı. • ‘Şafakta Kazandık Zaferi’ Üzerine. • Trinh Cong Son: Vietnam’ın Barışçıl Sesi. • Toplar İçin Gece Ninnisi • Annenin Kaderi • Deniz Anımsar • Terkedilecek ve Dönülecek Bir Yer • Kum ve Toz • Birlik Çemberi. • Vietnam Şiiri • Vietnam Şiiri’ne Kısa Bir Giriş. • Nguyen Du. Hanoi’un Gitaristi • Vu, D.L. Hattat • Do, T. N. Y. Konuklama • Van, Cao. Gerçek Dünyada Varolmayan Beş Sabah. • Anh, N. D. Göksel Geçide Bakış • Xuan, D. Deniz • Dzenh, H. Vietnamlı Genç Hanım • Yabanmersini Kokuyor Vietnam Günlerdir… • Loan, H. Yabanmersini Çiçeklerinin Lavanta Rengi • Quynh, X. Uykusuz Gecelerde Eş için Söylenen Şarkı • Vietnam Gezi Rehberi • Vietnam Ho Çi Min Kenti Gezi Rehberi. • Bir gölkent: Hanoi. • Vietnam’ın 7 Harikası’ndan biri: Hoi An. • Vietnam’ın İncisi Nha Trang. • Vietnam’ın En Büyük Adasında, Phu Quoc’ta. • Hanoy’un Kaplumbağası (şiir) • Pagodalarla Mağaralar Arasında, Mermer Dağı’nda (şiir) 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 20
 • 21. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 21
 • 22. • ZEKA FETİŞİZMİNE KARŞI: • Yapay Zeka, Büyük Veri, Bilişsel Bilim ve Gelecekbilim Üzerine • İçindekiler: • Yapay Zeka ve Otomasyon: Nereye Gidiyoruz? • Gelecek Tahayyülleri: Sigorta Diktatörlüğünden Feminist Ütopyaya • Yapay Zeka ve Şehir Plancılığı: Akıllı Kentten Bilinçli Kente • Yapay Zeka ve İklim Değişikliği: Antroposen mi Kapitalosen mi? • Yapay Zekanın Ayrımcılığına Karşı Yapay Zeka Adaleti ve Yurttaş Yapay Zekası • Zeka Fetişistleri ve Yapay Zeka Hayranları İçin 10 Karşılık ve Ek Eleştiri • Bilim ve İlerlemecilik Üzerine: Bilime Karşı Geleneklerin Diriltilmesine İtiraz • Tek Anımsananlar Geleceğe Yatırım Yapmış Olanlar Olacak • Uzay Psikolojisi: Dış Uzayda İnsan Davranışı, Duygular, Yanılsamalar • Uzay Sosyolojisi: Uzaya Sosyolojik Açıdan Bakmak İçin Beş Neden • Sinemada Bir Yöndeşme Örneği: Yapay Zeka ile Haklayıcılar Karşı Karşıya • Gözetim Filmleri: Fiziksel Takipten Veri Gözetimine, Üstgözetimden Eşgözetime • Sosyal Medya Araştırmaları Etiği Üstüne: Veri Adaleti ve Eleştirel Yurttaşlık 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 22
 • 23. • “Dünya barışı üstüne düşünce üretirken, dikkate almamız gereken ilk noktalardan biri, olumlu barış ve olumsuz barış ayrımı olacaktır. Kabaca tariflersek, olumsuz barış, savaşın şu an olmama durumudur; çatışmasızlığa karşılık gelir. Bir ateşkes söz konusudur; ancak, bunun kalıcı olup olmayacağı belli değildir. Bir ateşkes, barışa da evrilebilir; savaşa da… Olumlu barış ise, savaş kurumlarının barış için yenilenip güncellenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, büyük devletler, uzak bir coğrafyada çıkarları için vekaleten savaşıyorlarsa (Vietnam örneğini anımsayalım), buradaki geçici bir çatışmasızlığın barışa evrilme olasılığı çok düşüktür. Onların bakışının değişmesi ve böylelikle, savaşa hizmet eden eğitim, medya, hukuk vb. kurumların barışa hizmet etmek üzere güncellenip geliştirilmesi gerekir ki, bunun çok zorlu bir iş olduğunu Nepal gibi örneklerde görebiliyoruz. Nepal’de halk savaşıyla krallık devrildi; yeni anayasanın yapılabilmesi için 10 yılın geçmesi gerekti; ülke hâlâ tümüyle barış inşasından uzak.” 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 23
 • 24. • DÜNYA SAVAŞI, DÜNYA BARIŞI: Asya’dan Latin Amerika’ya • Dünya Barışı Üzerine: Fırtına Öncesi Sessizlik mi? • KUŞAK ve YOL İNİSİYATİFİ • Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Her Yolun Çin’e Çıktığı Bir Dünyaya Doğru (mu?) • Vietnam Açısından Kuşak ve Yol İnisiyatifi. • Güneydoğu Asya Açısından Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi. • Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne Rusya’dan ve Orta Asya’dan Bakışlar. • Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Bağlamında Hindistan ve Pakistan. • ASYA-PASİFİK • Asya Çağı’na Nasıl Hazırlanabiliriz? • Trump-Kim Buluşmaları: Kore Yarımadası’na Barış Nasıl Gelir? • Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Gözden Kaç(ırıl)an 10 Gerçek • Yeni Zelanda Başbakanını Övmek Neden Yanlış? • Sri Lanka Saldırıları: Kuşkular, Olasılıklar ve Sorular • Ataol Behramoğlu'nun Vietnam'ı Üzerine • Vietnam’ın Yerli ve Milli Otomobili: Dışa Açılma Politikasından Kendine Yetme Çabasına mı? • ÇİN, LATİN AMERİKA, AFRİKA • Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Yılı Üzerine • Çin, Şişeden Çıkarken: Küreselleşmenin Afrika Bağlamında Çinlileşmesi • Küreselleşmenin Latin Amerika Bağlamında Çinlileşmesi: Latin Amerika’daki Çin Yatırımları • Asya’da Savaş ve Barış: Sertleşme Döneminde Çin ve Halk Kurtuluş Ordusu • Hong Kong Protestoları: Sovyetlerin Çöküşünün Uzak, Çin’in Yükselişinin Yakın Bir Sonucu • Venezuela: Emperyalizme de Açlığa da Hayır! 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 24
 • 25. • “Vietnam’daki resmi tarihyazımının dikkat çeken bir yönünü de analım. O da şudur: Sözgelimi Türkiye’de, Marksist tarihçiler arasında, birkaç istisnayı saymazsak, tarihteki hükümdarlara ilerici bir nitelik atfedilmezken, Vietnam’ın Marksist tarihyazımı, kimi kralları halk dostu, sömürgecilik karşıtı ve ilerici ve kimilerini ise halk düşmanı, sömürücü ve gerici olarak tarifleyerek, birinci kümedeki kralların övülmesinin önünü açıyor. Böylelikle, kimi Vietnam sokaklarına, Marksist tarihçiler eliyle kral isimleri veriliyor. Bu farkın altındaki bir etmen de, kuşkusuz, Türkiye’de padişahlığa dönüşün hâlâ olası olması, Vietnam’da ise krallığın çoktan tarihin çöp tenekesini boylamasıdır. Vietnam için, krallar geçmişe aitken, Türkiye’deki durum farklı...” 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 25
 • 26. • Çin Araştırmalarından Vietnam’a: Dirlik Düzenlik ve Çatışma • • İÇİNDEKİLER • • Arif Dirlik (1940-2017): Marksist Bir Düşün İnsanı İçin Bir Portre Denemesi. • • Arif Dirlik (1940-2017): Bir Türk Bilim İnsanının Portresi. • • Çin-Vietnam İlişkileri: Sömürgelikten Yoldaşlığa, Oradan Nereye? • • Vietnam’da Küreselleşme Deneyimi – Gelenek, Yenilik ve Gelecek. • • Yaşamı 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 26