SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Републички семинар о настави физике 2012
             Учионица без зидова
           Љиљана Иванчевић, Јелена Воларов

                ОШ“Ђорђе Крстић“, Београд

  Апстракт. Захтеви модерног доба ушли су у свакодневни живот, па и у школе. Модерне
  технологије омогућавају бржу комуникацију и приступ разним информацијама. Пред
  школом је изазов, провокација за налажење решења и одговора на питање какве све
  промене треба извршити да би школа и даље била место за учење и да би је ученици
  доживљавали као „своју “. Простор за учење више није само учионица и библиотека, то је
  сваки школски кутак: школски ходник, чист зид, велики прозор на сунчаној страни школе,
  галерија, школско двориште, парк у близини... Та места треба обогатити инсталацијама
  које симулирају природне појаве, графитима и сликама са осмишљеним порукама
  едукативног садржаја и пратећим текстуалним објашњењем.


     УВОД
  Циљ савремене школе треба да буде квалитетна настава чији ће исход бити
ученик који знање доживљава као вредност, а учење као привилегију. Наћи
прави пут којим ћемо ученике довести у ситуацију усвајања садржаја учења,
важнији је од самог обима садржаја. У процесу учења ученике треба мисаоно и
емоционално анимирати, активирати сва њихова чула. Квалитетно, применљиво
и трајно је само оно знање до кога ученици долазе сопственим напором. Када
кроз низ мисаоних и радних активности дођу у интерактиван однос са
садржајем, учење постаје изазов.
  Савремена педагошка пракса, дидактика наставе природних наука, сајтови
који се баве наставом и примерима добре праксе, као и различити пројекти,
извори су идеја само за отворене наставнике којима учионица постаје „тесна “.
Изаћи из учионице и показати деци природну појаву у природи важан је део
процеса учења. Управо тај корак учење претвара у истраживање, које за циљ има
квалитетно знање, а апстрактне појмове, који се уче напамет и без разумевања,
претвара у материјал за постављање продуктивних питања. Зато треба
искористити све ресурсе школе у циљу промоције науке. У ту сврху добро је
користити медије, који су блиски нашим ђацима, као и простор у којем радо
проводе слободно време.
  Физика као наставни предмет својим методама, облицима рада и принципима
(очигледности, примењивости..) има могућност да профилира активности,
моделе, цртеже и да печат целокупном функционалном изгледу школе.
Корелација физике са математиком и осталим природним наукама омогућава
целовит приступ школском знању и охрабрује ученике да повезују и слободно

                       1
Републички семинар о настави физике 2012


користе знања из различитих наставних предмета или области. Жеља за
успостављањем наведених веза, отварање кутија у које се пакују ученичка
знања окупила је тим “Школског развојног планирања” моје школе око пројекта
“Подстицајна околина за учење природних наука“. Видели смо могућност
реализације идеје о школи као правом месту за учење, простору који ће
уређивати ученици, родитељи и институције са којима будемо остварили
контакт, а који ће стално бити у функцији учења.

                 Учионица у ходнику
Редизајниран, Галилејев термометар, ТЕРМОСКОП, није закључан у кабинету
физике. Место му је у школском ходнику где је доступан свим ученицима. Нема
ко не застане привучен атрактивношћу експоната, и не прочита текст плаката
који укратко и разумљиво објашњава шта представља експонат и како
функционише. Времешан, генерацијски близак Галилејевом термометру је
пешчани часовник, ПЕШЧАНИК. Логично је да буду у близини. Велики
пешчани часовник је одмах освојио симпатије свих. Виђали су само мале
пешчане часовнике. Прича о томе како су га користили морепловци и
алхемичари, подигла му је углед. Ученици могу слободно да га окрену да мере
време истицања песка и да размишљају од чега зависи време истицања.
Наставници могу да га понесу на час кад раде кратке провере знања или када
решавање постављених задатака ограничавају временом. Када шестаци крену са
мерењем, изазићи ће из кабинета и прошетаће кроз историју мерења.
Знање о томе како се формира савршен прав угао било је веома важно у
уметности градње у доба Старог Египта. Стручњаци за овакав део грађевинског
посла су називани “ Носачи ужета“ и били су веома цењени и добро плаћени
радници. Они су позивани да поставе темеље нове грађевине, а у ту сврху су
користили уже са 13 чворова. Како је то и изгледало дочарава инсталација
постављена на бело окреченом зиду. За инсталацију су били потребни само
канап са равномерно распоређених 13 чворова и три највећа ексера. Текст
плаката даје објашњење.
Неколико, од стране ученика, направљених жичаних кружница различитих
димензија испровоцирало је машту и креативност ученика и наставника. Како
се дошло до израза да је обим круга 2rπ ? Ученици ће сами моћи да проверавају.
Одмотаће канап којим је метална кружница обавијена. Дужину канапа ће
упоредити са измереном дужином пречника металне кружнице. Све то, са још
две жичане инсталације које симулирају пресек и унију скупова, постављено је
на вертикалном зиду који се протеже дуж два спрата школе. Наводећи примере
из историје науке, ученици ће схватити да се и у науци много промишља,
претпоставља, експериментише, греши, коригује и лута, али из свега тога се
рађају нова сазнања.
Галерија, о којој се одавно размишља као о простору намењеном природним
наукама, добија своје контуре. Почасно место добило је десет научника. Снагу


                      2
Републички семинар о настави физике 2012


њихових идеја група ученика је симболично представила великим графитом
муње. Веома су поносни на свој рад и стекли су популарност међу другарима.
Наћиће се ту и структурне формуле најпростијих органских једињења, а леву и
десну страну галерије повезиваће двострука спирала ДНК ланца. Биће то место
за одржавање трбина, предавања или за демонстрацију малих експеримената
када ученици шестог разреда упознају петаке са оним што ће учити на часовима
физике наредне школске године.
                   Слика 2: Мањи угао већи   Слика 3: За време одмора
  Слика 1 :Екипа која је десна      број ликова     увек има неког испред зидног
   рука својим наставницима                        метра
Проблем односа мерних јединица за површину покушаће да реши жичани
квадратни метар у пуној величини, издељен на квадратне дециметре. Смештен је
између кабинета математике и физике. Док се чека почетак часа, могу се
бројати дециметри. Више пута пребројано ће се и запамтити, а виђено у правој
величине, лакше ће се усвојити. Да ли се расте сваки дан, ко је виши, колико
центиметара има у једном дециметру? Ту су читава два метра са изградуисаним
центиметрима да измере ђаке и подсете на мерне јединице за дужину, са којима
се ученици срећу још у млађим разредима.
Оглед је најпоузданији облик сазнавања, а ученицима најинтересантнија
активност. Док ученик не проба и не осети , знање му је наметнуто. Три лоптице
различитих димензја пливају на површини воде у акваријуму постављеном на
симсу прозора у ходнику. Чему служе и зашто су ту? Заврнeш рукав и следиш
инструкцију. Врло атрактивно изгледа. Изабрани предмет је постављен наспрам
два огледала, фиксирана на постољу од пластигласа. Променом угла између
огледала, број ликова се мења. Једино упозорење при померању огледала је:
“Будите пажљиви, да би и други могли да пробају”.
                  Учионица у библиотеци
Посетиоци библиотеке помисле да је то нова зидна лампа. Три тастера, сваки
појединачно укључен, дају једну боју. Црвену, зелену или плаву светлост. Сва
три истовремено укључена - дају белу светлост. Ласерски миксер боја. Ученици
дођу ради књиге, а науче нешто о светлости. У нашој школској библиотеци се у
току једне школске године одржи и до 200 часова из разних предмета, почевши
од математике и физике, па до часа одељенског старешине. Библиотека је место
где је доступан пројектор, видео бим, компјутер и интернет, па се са лакоћом

                       3
Републички семинар о настави физике 2012


може прогласити за још једну учионицу у којој деца уче кроз Power Point
презентације и едукативне филмове са You Tuba.

               Виртуелна учионица
У тежњи да одговори на нове изазове, које пред нас ставља невероватно брз
развој информационих технологија, наша школа и њени наставници учионице
измештају на сва доступна веб места, као што су фејсбук и твитер. Наставници,
који су схватили да им учионица постаје тесна, а час од 45 минута кратак,
покушавају да на интернету, у виртуалној учионици, сакупе ђаке и покажу им да
интернет не служи само за игру и забаву, већ и за стицање нових знања. Часови
математике се, већ дуже време, допуњују садржајима са интернета кроз фејсбук
групе, које администрира наставник. За време непланираног распуста, ђаци су
били у контакту са својим наставником а имали су и могућност да путем
интернета преузму радне материјале и раде задатке из актуелних тема.
Осим интернет сарадње на часовима математике и велики број наставника се
укључио у онлајн семинаре, па се може рећи да виртуелни простор постаје
веома интересантно место за учење и едукацију и наставника и ђака.

            Учионица у школском дворишту
 У школском дворишту је планирана израда великог сунчаног сата, а сан
носиоца пројекта наставнице физике Љиљане Иванчевић, јесте и велики
Периодни систем елемената на школској фасади. Поред овога, тим је подржао и
озелењавање површина школског дворишта новим биљним врстама поред којих
би стајале табле са њиховим називом и основним карактеристикама. Временом
би школско двориште личило на малу ботаничку башту, у којој би ученици
петог разреда могли да виде многе биљке које, за сада, гледају само на слици.

              Учионица у комшилуку
У близини наше школе налази се и простор који је тренутно неуређен. Школа је
ступила у контакт са службом градског зеленила и поднела захтев да се тај
простор оплемени и прилагоди постојећем окружењеу. Намера нам је да, осим
клупе и места где родитељи могу сачекати своје ђаке, добијемо и клацкалицу
која је прави модел полуге.
Ово је само део онога што је тренутно доступно свим ученицима и
наставницима. Родитеље и посетиоце, који дођу у школу, затичемо у разгледању
и читању садржаја плаката. Ефекат је постигут, а остваривање циља започето.
Резултати анкете, спроведене међу ученицима и наставницима у току изложбе
“Подстицајна околина за учење природних наука”, усмеравају наше даље
активности. Анкета је споведена да би се добила информација шта би ученици
и наставници желели да, од понуђених идеја, имају у својој школи.
          Велики удео у свему што смо урадили имала је професорка
Мирјана Поповић-Божић, као и њени сарадници из Института за физику. Имали
смо њихову подршку и разумевање током сарадње.
ЛИТЕРАТУРА
1. Веб алати за веб учионицу http://web2tools-technologies.wikispaces.com/Osnovno+o+wikispace


                          4

More Related Content

Similar to Učionica bez zidova

Digitalni cas putovanja kroz izvore znanja, 2015
Digitalni cas  putovanja kroz izvore znanja, 2015Digitalni cas  putovanja kroz izvore znanja, 2015
Digitalni cas putovanja kroz izvore znanja, 2015Verica Grujcic Ex Petrovski
 
ICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizike
ICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizikeICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizike
ICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizikeNastavnici
 
Tematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - priprema
Tematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - pripremaTematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - priprema
Tematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - pripremaOsnovna škola "Sveti Sava"
 
Nacrtaj struju - tematski dan
Nacrtaj struju - tematski danNacrtaj struju - tematski dan
Nacrtaj struju - tematski danSmeh i suza
 
Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...
Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...
Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...Katarina Putica
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraJelena Volarov
 
Nastava u kojoj učenik misli
Nastava u kojoj učenik misliNastava u kojoj učenik misli
Nastava u kojoj učenik mislisvjovan
 
KA1_etwinning_limmil
KA1_etwinning_limmilKA1_etwinning_limmil
KA1_etwinning_limmilJelena Kenić
 
припрема алгоритмизација крај
припрема алгоритмизација крајприпрема алгоритмизација крај
припрема алгоритмизација крајSmeh i suza
 

Similar to Učionica bez zidova (20)

Од св. Николе до Деда Мраза 2013
Од св. Николе до Деда Мраза 2013Од св. Николе до Деда Мраза 2013
Од св. Николе до Деда Мраза 2013
 
Digitalni cas putovanja kroz izvore znanja, 2015
Digitalni cas  putovanja kroz izvore znanja, 2015Digitalni cas  putovanja kroz izvore znanja, 2015
Digitalni cas putovanja kroz izvore znanja, 2015
 
Ibse
IbseIbse
Ibse
 
ICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizike
ICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizikeICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizike
ICTeachers - Nina Jovanović - Kako zadržati pažnju učenika na času fizike
 
Tematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - priprema
Tematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - pripremaTematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - priprema
Tematski dan - Divlje životinje - nepodeljena škola - priprema
 
Razvojni plan, rabrovo
Razvojni plan, rabrovoRazvojni plan, rabrovo
Razvojni plan, rabrovo
 
Saida ucenje i poucavanje
Saida  ucenje i poucavanjeSaida  ucenje i poucavanje
Saida ucenje i poucavanje
 
Nacrtaj struju - tematski dan
Nacrtaj struju - tematski danNacrtaj struju - tematski dan
Nacrtaj struju - tematski dan
 
Ph et vladanal
Ph et vladanalPh et vladanal
Ph et vladanal
 
Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...
Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...
Primena kognitivnog šegrtovanja i interdisciplinarnog pristupa u nastavi orga...
 
Jesenje slike prezentacija tematskog dana
Jesenje slike  prezentacija tematskog dana Jesenje slike  prezentacija tematskog dana
Jesenje slike prezentacija tematskog dana
 
Prezentacija sbn
Prezentacija sbnPrezentacija sbn
Prezentacija sbn
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
 
Nastava u kojoj učenik misli
Nastava u kojoj učenik misliNastava u kojoj učenik misli
Nastava u kojoj učenik misli
 
KA1_etwinning_limmil
KA1_etwinning_limmilKA1_etwinning_limmil
KA1_etwinning_limmil
 
Istrazivacki zadaci istrazivanje_zanimanja_ili_skola
Istrazivacki zadaci istrazivanje_zanimanja_ili_skolaIstrazivacki zadaci istrazivanje_zanimanja_ili_skola
Istrazivacki zadaci istrazivanje_zanimanja_ili_skola
 
припрема алгоритмизација крај
припрема алгоритмизација крајприпрема алгоритмизација крај
припрема алгоритмизација крај
 
Образовање за дигитално доба
Образовање за дигитално добаОбразовање за дигитално доба
Образовање за дигитално доба
 
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaPrezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
 
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaPrezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
 

More from Jelena Volarov

Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024Jelena Volarov
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxJelena Volarov
 
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxJelena Volarov
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаJelena Volarov
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeJelena Volarov
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuJelena Volarov
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"Jelena Volarov
 
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19Jelena Volarov
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИJelena Volarov
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.Jelena Volarov
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Jelena Volarov
 

More from Jelena Volarov (20)

Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptx
 
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
 
Za roditeljski ppt
Za roditeljski pptZa roditeljski ppt
Za roditeljski ppt
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
 
Osmi
OsmiOsmi
Osmi
 
Sedmi
SedmiSedmi
Sedmi
 
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
 

Učionica bez zidova

 • 1. Републички семинар о настави физике 2012 Учионица без зидова Љиљана Иванчевић, Јелена Воларов ОШ“Ђорђе Крстић“, Београд Апстракт. Захтеви модерног доба ушли су у свакодневни живот, па и у школе. Модерне технологије омогућавају бржу комуникацију и приступ разним информацијама. Пред школом је изазов, провокација за налажење решења и одговора на питање какве све промене треба извршити да би школа и даље била место за учење и да би је ученици доживљавали као „своју “. Простор за учење више није само учионица и библиотека, то је сваки школски кутак: школски ходник, чист зид, велики прозор на сунчаној страни школе, галерија, школско двориште, парк у близини... Та места треба обогатити инсталацијама које симулирају природне појаве, графитима и сликама са осмишљеним порукама едукативног садржаја и пратећим текстуалним објашњењем. УВОД Циљ савремене школе треба да буде квалитетна настава чији ће исход бити ученик који знање доживљава као вредност, а учење као привилегију. Наћи прави пут којим ћемо ученике довести у ситуацију усвајања садржаја учења, важнији је од самог обима садржаја. У процесу учења ученике треба мисаоно и емоционално анимирати, активирати сва њихова чула. Квалитетно, применљиво и трајно је само оно знање до кога ученици долазе сопственим напором. Када кроз низ мисаоних и радних активности дођу у интерактиван однос са садржајем, учење постаје изазов. Савремена педагошка пракса, дидактика наставе природних наука, сајтови који се баве наставом и примерима добре праксе, као и различити пројекти, извори су идеја само за отворене наставнике којима учионица постаје „тесна “. Изаћи из учионице и показати деци природну појаву у природи важан је део процеса учења. Управо тај корак учење претвара у истраживање, које за циљ има квалитетно знање, а апстрактне појмове, који се уче напамет и без разумевања, претвара у материјал за постављање продуктивних питања. Зато треба искористити све ресурсе школе у циљу промоције науке. У ту сврху добро је користити медије, који су блиски нашим ђацима, као и простор у којем радо проводе слободно време. Физика као наставни предмет својим методама, облицима рада и принципима (очигледности, примењивости..) има могућност да профилира активности, моделе, цртеже и да печат целокупном функционалном изгледу школе. Корелација физике са математиком и осталим природним наукама омогућава целовит приступ школском знању и охрабрује ученике да повезују и слободно 1
 • 2. Републички семинар о настави физике 2012 користе знања из различитих наставних предмета или области. Жеља за успостављањем наведених веза, отварање кутија у које се пакују ученичка знања окупила је тим “Школског развојног планирања” моје школе око пројекта “Подстицајна околина за учење природних наука“. Видели смо могућност реализације идеје о школи као правом месту за учење, простору који ће уређивати ученици, родитељи и институције са којима будемо остварили контакт, а који ће стално бити у функцији учења. Учионица у ходнику Редизајниран, Галилејев термометар, ТЕРМОСКОП, није закључан у кабинету физике. Место му је у школском ходнику где је доступан свим ученицима. Нема ко не застане привучен атрактивношћу експоната, и не прочита текст плаката који укратко и разумљиво објашњава шта представља експонат и како функционише. Времешан, генерацијски близак Галилејевом термометру је пешчани часовник, ПЕШЧАНИК. Логично је да буду у близини. Велики пешчани часовник је одмах освојио симпатије свих. Виђали су само мале пешчане часовнике. Прича о томе како су га користили морепловци и алхемичари, подигла му је углед. Ученици могу слободно да га окрену да мере време истицања песка и да размишљају од чега зависи време истицања. Наставници могу да га понесу на час кад раде кратке провере знања или када решавање постављених задатака ограничавају временом. Када шестаци крену са мерењем, изазићи ће из кабинета и прошетаће кроз историју мерења. Знање о томе како се формира савршен прав угао било је веома важно у уметности градње у доба Старог Египта. Стручњаци за овакав део грађевинског посла су називани “ Носачи ужета“ и били су веома цењени и добро плаћени радници. Они су позивани да поставе темеље нове грађевине, а у ту сврху су користили уже са 13 чворова. Како је то и изгледало дочарава инсталација постављена на бело окреченом зиду. За инсталацију су били потребни само канап са равномерно распоређених 13 чворова и три највећа ексера. Текст плаката даје објашњење. Неколико, од стране ученика, направљених жичаних кружница различитих димензија испровоцирало је машту и креативност ученика и наставника. Како се дошло до израза да је обим круга 2rπ ? Ученици ће сами моћи да проверавају. Одмотаће канап којим је метална кружница обавијена. Дужину канапа ће упоредити са измереном дужином пречника металне кружнице. Све то, са још две жичане инсталације које симулирају пресек и унију скупова, постављено је на вертикалном зиду који се протеже дуж два спрата школе. Наводећи примере из историје науке, ученици ће схватити да се и у науци много промишља, претпоставља, експериментише, греши, коригује и лута, али из свега тога се рађају нова сазнања. Галерија, о којој се одавно размишља као о простору намењеном природним наукама, добија своје контуре. Почасно место добило је десет научника. Снагу 2
 • 3. Републички семинар о настави физике 2012 њихових идеја група ученика је симболично представила великим графитом муње. Веома су поносни на свој рад и стекли су популарност међу другарима. Наћиће се ту и структурне формуле најпростијих органских једињења, а леву и десну страну галерије повезиваће двострука спирала ДНК ланца. Биће то место за одржавање трбина, предавања или за демонстрацију малих експеримената када ученици шестог разреда упознају петаке са оним што ће учити на часовима физике наредне школске године. Слика 2: Мањи угао већи Слика 3: За време одмора Слика 1 :Екипа која је десна број ликова увек има неког испред зидног рука својим наставницима метра Проблем односа мерних јединица за површину покушаће да реши жичани квадратни метар у пуној величини, издељен на квадратне дециметре. Смештен је између кабинета математике и физике. Док се чека почетак часа, могу се бројати дециметри. Више пута пребројано ће се и запамтити, а виђено у правој величине, лакше ће се усвојити. Да ли се расте сваки дан, ко је виши, колико центиметара има у једном дециметру? Ту су читава два метра са изградуисаним центиметрима да измере ђаке и подсете на мерне јединице за дужину, са којима се ученици срећу још у млађим разредима. Оглед је најпоузданији облик сазнавања, а ученицима најинтересантнија активност. Док ученик не проба и не осети , знање му је наметнуто. Три лоптице различитих димензја пливају на површини воде у акваријуму постављеном на симсу прозора у ходнику. Чему служе и зашто су ту? Заврнeш рукав и следиш инструкцију. Врло атрактивно изгледа. Изабрани предмет је постављен наспрам два огледала, фиксирана на постољу од пластигласа. Променом угла између огледала, број ликова се мења. Једино упозорење при померању огледала је: “Будите пажљиви, да би и други могли да пробају”. Учионица у библиотеци Посетиоци библиотеке помисле да је то нова зидна лампа. Три тастера, сваки појединачно укључен, дају једну боју. Црвену, зелену или плаву светлост. Сва три истовремено укључена - дају белу светлост. Ласерски миксер боја. Ученици дођу ради књиге, а науче нешто о светлости. У нашој школској библиотеци се у току једне школске године одржи и до 200 часова из разних предмета, почевши од математике и физике, па до часа одељенског старешине. Библиотека је место где је доступан пројектор, видео бим, компјутер и интернет, па се са лакоћом 3
 • 4. Републички семинар о настави физике 2012 може прогласити за још једну учионицу у којој деца уче кроз Power Point презентације и едукативне филмове са You Tuba. Виртуелна учионица У тежњи да одговори на нове изазове, које пред нас ставља невероватно брз развој информационих технологија, наша школа и њени наставници учионице измештају на сва доступна веб места, као што су фејсбук и твитер. Наставници, који су схватили да им учионица постаје тесна, а час од 45 минута кратак, покушавају да на интернету, у виртуалној учионици, сакупе ђаке и покажу им да интернет не служи само за игру и забаву, већ и за стицање нових знања. Часови математике се, већ дуже време, допуњују садржајима са интернета кроз фејсбук групе, које администрира наставник. За време непланираног распуста, ђаци су били у контакту са својим наставником а имали су и могућност да путем интернета преузму радне материјале и раде задатке из актуелних тема. Осим интернет сарадње на часовима математике и велики број наставника се укључио у онлајн семинаре, па се може рећи да виртуелни простор постаје веома интересантно место за учење и едукацију и наставника и ђака. Учионица у школском дворишту У школском дворишту је планирана израда великог сунчаног сата, а сан носиоца пројекта наставнице физике Љиљане Иванчевић, јесте и велики Периодни систем елемената на школској фасади. Поред овога, тим је подржао и озелењавање површина школског дворишта новим биљним врстама поред којих би стајале табле са њиховим називом и основним карактеристикама. Временом би школско двориште личило на малу ботаничку башту, у којој би ученици петог разреда могли да виде многе биљке које, за сада, гледају само на слици. Учионица у комшилуку У близини наше школе налази се и простор који је тренутно неуређен. Школа је ступила у контакт са службом градског зеленила и поднела захтев да се тај простор оплемени и прилагоди постојећем окружењеу. Намера нам је да, осим клупе и места где родитељи могу сачекати своје ђаке, добијемо и клацкалицу која је прави модел полуге. Ово је само део онога што је тренутно доступно свим ученицима и наставницима. Родитеље и посетиоце, који дођу у школу, затичемо у разгледању и читању садржаја плаката. Ефекат је постигут, а остваривање циља започето. Резултати анкете, спроведене међу ученицима и наставницима у току изложбе “Подстицајна околина за учење природних наука”, усмеравају наше даље активности. Анкета је споведена да би се добила информација шта би ученици и наставници желели да, од понуђених идеја, имају у својој школи. Велики удео у свему што смо урадили имала је професорка Мирјана Поповић-Божић, као и њени сарадници из Института за физику. Имали смо њихову подршку и разумевање током сарадње. ЛИТЕРАТУРА 1. Веб алати за веб учионицу http://web2tools-technologies.wikispaces.com/Osnovno+o+wikispace 4