SlideShare a Scribd company logo
Suomen 2030 ilmasto -ja
energiatavoitteet - tehdäänkö
oikeita asioita riittävästi?
Matti Kahra
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 23.1.2018
Esityksen sisältö
1.Mitä ilmastotavoitteet
edellyttävät?
2. Missä olemme nyt?
3. Mitä tehdään? Mitä pitäisi tehdä?
4.Yhteenveto
1. MITÄ ILMASTOTAVOITTEET EDELLYTTÄVÄT?
GLOBAALISTI? SUOMELTA?
Maailma: 2050 mennessä päästöt
nollaan - hiilensidonta ylös
Ns. hiililaki (carbon
law):
1. Päästöt ½ 10
vuoden välein
2. Päästöttömän
energian tuplaus 5-7
vuoden välein
3. LULUCF-päästöt
alas ja hiilinielu ylös
4.hiilensidonta-
teknologia (mm.
BECCS)
Suomi: hiilineutraalius 2045 –
negatiiviset päästöt sen jälkeen
Lähde: Sitra / Climate Analytics 2016
Hiilineutraalius: millä aikataululla
tulisi ajaa fossiiliset alas?*
Lähde: Ilmastopaneeli / Ollikainen 2017
* suuntaa-antava arvio, -90 % 2050 mennessä, hiilinielu nykytasolla
Sähkön ja lämmön tuotanto
– 2030 kivihiili
– 2035 öljylämmitys
– 2040 turve
– 2045 maakaasu
Liikenne
– 2040 henkilöautoliikenne
– 2045 raskas liikenne
– 2045 lentoliikenne
Kuva: Sakari Kiuru/Helsingin kaupunginmuseo
2. MISSÄ OLEMME NYT?
Globaalit päästöt kasvoivat
2017 (ennuste)
Energia: Fossiiliset ja vähäpäästöiset
kasvavat rinnakkain
Päästöt: 2014-16 nollakasvu, 2017
ylöspäin
Lähteet: Peters(2017), Global Carbon Budget (2017)
Suomen päästöt kasvoivat 6 %
vuonna 2016
- Päästöt kasvoivat
kaikilla sektoreilla (pl.
jätteiden käsittely)
- Nielut pienenivät 6 %
- Sekä fossiilisten että
uusiutuvien kulutus
kasvoi
- Talouden taantuma
2012-15
- Talouskasvu alkoi
2016 – mitä tapahtuu
seuraavaksi? Lähde: Tilastokeskus
3. MITÄ TEHDÄÄN? MITÄ PITÄISI TEHDÄ?
ARVIOITA SUOMEN 2030-
PÄÄSTÖVÄHENNYSTOIMIEN KUSTANNUKSISTA
JA RISKEISTÄ
Ilmasto – ja energiapolitiikan tavoitteet ja
toteutus– helppo homma?
Polkuriippuvuus ja upotetut
kustannukset – 30 vuotta, kaksi
mahdollisuutta tehdä päätöksiä
Lähde: Deep Decarbonization Pathways Project
Valinnoilla on väliä: 2030-
toimien riskit vaihtelevat
- Biomassan käytön lisäämisen
kustannukset ja laskennalliset
päästövähennyshyödyt riippuvat
EU-lainsäädännöstä
- Riskienhallinta:
1. toimien tasaisempi (ja
kustannustehokkaampi) jako
sektoreiden välillä
2. säännöllinen arviointi ja
tarkastelu toimintaympäristön
muutoksen myötä
Suomen kokonaispäästöt
2014
=38 MT
2030
=37-41 Mt
-6…-3 Mt
(LULUCF)
21 Mt (ESR)
22 Mt (ETS)
-21 Mt
(LULUCF)
25 Mt (ESR)
29 Mt (ETS)
Lähde: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vaikutusarviot 2017
Valinnoilla on väliä – 2030-
toimien kustannukset
vaihtelevat
- Hallituksen energia –ja
ilmastostrategia:
kustannus 900 MEUR
- VTT-arvio
kustannustehokkaasta
keinovalikoimasta:
kustannus 170 MEUR
Mistä ero johtuu?
- Öljylämmityksen ja
maatalouden toimet
isommassa roolissa
- Epävarmuudet: raakaöljyn ja
sähköautojen hintakehitys
vaikuttaa liikenteen toimien
kustannushaitariin
(vaaleansiniset palkit)
Lähde: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vaikutusarviot 2017
Toimien ja ohjauskeinojen
kohdentuminen ja vaikuttavuus?
Keskipitkän aikavälin
ilmastosuunnitelma (KAISU)
- 57 toimea, yksin liikenteessä 17
- Taloudellisia ohjauskeinoja
vain 5% kaikista toimista
- Rahoitus: 1 MRD, josta 265
MEUR päästökauppasektorilla
vaikuttaviin tukiin (uusiutuvan
sähkön lisäys)
- Koko talouden kattava ohjaus?
Vaikuttavuus? Kustannukset ja
hyödyt?
Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa
Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat
Energiajärjestelmän tarkastelu
kokonaisuutena
Case kivihiilikielto 2025/2030
- 1. Millä korvataan?
–Maakaasu -40 %
–Turve +10 %
- 2. Miten huomioidaan
päästökauppavaikutukset?
–Vapautuvat yksiköt,
siirretäänkö pois markkinoilta?
- 3. Maakaasun verotuksen
muuttaminen, vaikutukset eri
polttoaineiden hintoihin ja
ajojärjestykseen?
- 4. Kustannukset ja hyödyt?
Sama päästövähennys
halvemmalla?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Kivihiilen alasajo 2025 mennessä – 49 TWh
kumulatiivinen tuotantovaje
2016 strategia Kielto 2025
Luvut: energia –ja ilmastostrategia 2016, oma laskelma
Yhteenveto
1. Päästövähennyksiä on kiristettävä – Suomesta
hiilineutraali seuraavien vuosikymmenien aikana.
Fossiiliset pois, vähäpäästöiset tilalle (yhtä aikaa)
2. Sen jälkeen tulee negatiiviset päästöt – Suomessa
tarvitaan keskustelu tavoitteista ja keinoista
3. Suomen 2030-tavoitteet ovat saavutettavissa,
riskienhallinta avainkysymys - valinnoilla on väliä,
nykytoimiin liittyy avoimia kysymyksiä ja riskejä joita
pitäisi aktiivisesti pyrkiä vähentämään
4.Ilmastopolitiikka vaatii systeemitarkastelua ja
lisää taloudellista ohjausta – nettovähennykset ja
kustannustehokkuus keskeinen toimintaperiaate
matti.kahra@sitra.fi
@mattikahra
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, LukeMetsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019Anu korosuo 6.6.2019
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymysIlmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
KatjaHin
 
Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...
Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...
Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
KierräTystehdas Leo Stranius 04052008
KierräTystehdas Leo Stranius 04052008KierräTystehdas Leo Stranius 04052008
KierräTystehdas Leo Stranius 04052008Leo Stranius
 
Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...
Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...
Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutoksetAntti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteetKansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Fingrid Oyj
 
Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...
Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...
Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

What's hot (13)

Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
Metsien ja puunkäytön hiilitaseet – mitä niistä voidaan päätellä?, Sampo soim...
 
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
 
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
Kuinka ilmastokestävää on hakkuutähteiden poltto suhteessa fossiilisten poltt...
 
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
Hiilivaraston ja biotalouden raaka-aineen tuottamisen tasapaino, Risto Sievän...
 
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, LukeMetsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
 
Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019
 
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymysIlmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
 
Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...
Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...
Metsien käytön skenaariot ja vaikutukset metsien hiilinieluun, Olli salminen,...
 
KierräTystehdas Leo Stranius 04052008
KierräTystehdas Leo Stranius 04052008KierräTystehdas Leo Stranius 04052008
KierräTystehdas Leo Stranius 04052008
 
Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...
Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...
Suomen keinot saavuttaa päästövähennystavoitteet, Markku ollikainen, Ilmastop...
 
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutoksetAntti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
 
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteetKansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
 
Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...
Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...
Metsien hiilinielun vertailutaso – EU:n ehdotus ja mitä se merkitsee, Aleksi ...
 

Similar to Ue päivät matti_kahra_230118_final_1

Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008
Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008
Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008Leo Stranius
 
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, KeskisaloRakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Suomen metsäkeskus
 
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
GBC Finland
 
Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?
Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?
Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?
THL
 
Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta Pipatti
Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta PipattiKasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta Pipatti
Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta Pipatti
Tilastokeskus
 
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Ilmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo Stranius
Ilmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo StraniusIlmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo Stranius
Ilmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo StraniusLeo Stranius
 
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus
 
ARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKE
ARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKEARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKE
ARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKE
CLIC Innovation Ltd
 
Raimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi
Raimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksiRaimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi
Raimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi
Suomen Lähienergialiitto
 
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Mika ilmastovastuu
Mika ilmastovastuuMika ilmastovastuu
Mika ilmastovastuu
Hanna Hakko
 
Mika keskisalo
Mika keskisaloMika keskisalo
Mika keskisalo
Suomen metsäkeskus
 
Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)
Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)
Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)
greenpeacenordic
 
Hallituksen ilmastostrategia for dummies
Hallituksen ilmastostrategia for dummiesHallituksen ilmastostrategia for dummies
Hallituksen ilmastostrategia for dummies
greenpeacenordic
 
Ilmastostrategia For Dummies 2 Aakkoset
Ilmastostrategia For Dummies 2 AakkosetIlmastostrategia For Dummies 2 Aakkoset
Ilmastostrategia For Dummies 2 Aakkosetguestf2199
 
Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)
Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)
Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)
greenpeacenordic
 
Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...
Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...
Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...
Tilastokeskus
 

Similar to Ue päivät matti_kahra_230118_final_1 (19)

Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008
Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008
Miten Käy Ilmastomme Leo Stranius 10052008
 
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, KeskisaloRakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
 
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
 
Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?
Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?
Miten Suomi voi torjua ilmastonmuutosta?
 
Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta Pipatti
Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta PipattiKasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta Pipatti
Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot, käyttö ja kehittäminen - Riitta Pipatti
 
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuus 20.3.2013, Jan V...
 
Ilmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo Stranius
Ilmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo StraniusIlmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo Stranius
Ilmastonmuutos Ja Ydinvoima 15032008 Lyhennetty Leo Stranius
 
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
ARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKE
ARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKEARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKE
ARVI Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKE
 
Raimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi
Raimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksiRaimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi
Raimo Lovio Vauhtia päätöksentekoon päästöjen vähentämiseksi
 
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
 
Mika ilmastovastuu
Mika ilmastovastuuMika ilmastovastuu
Mika ilmastovastuu
 
Mika keskisalo
Mika keskisaloMika keskisalo
Mika keskisalo
 
Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)
Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)
Hallituksen ilmastostrategia for dummies (korjattu)
 
Hallituksen ilmastostrategia for dummies
Hallituksen ilmastostrategia for dummiesHallituksen ilmastostrategia for dummies
Hallituksen ilmastostrategia for dummies
 
Ilmastostrategia For Dummies 2 Aakkoset
Ilmastostrategia For Dummies 2 AakkosetIlmastostrategia For Dummies 2 Aakkoset
Ilmastostrategia For Dummies 2 Aakkoset
 
Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)
Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)
Ilmastostrategia For Dummies (lyhyt)
 
Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...
Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...
Mitä uutta tilastot kertovat kasvihuonekaasuista ja päästöjen kehityksestä? R...
 

More from Sitra / Ekologinen kestävyys

Outi Haanperä: Green to Scale and climate solutions
Outi Haanperä: Green to Scale and climate solutionsOuti Haanperä: Green to Scale and climate solutions
Outi Haanperä: Green to Scale and climate solutions
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Jyri Arponen: Circular economy playbook
Jyri Arponen: Circular economy playbookJyri Arponen: Circular economy playbook
Jyri Arponen: Circular economy playbook
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Kari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in Japan
Kari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in JapanKari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in Japan
Kari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in Japan
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Ernesto Hartikainen: Future fund Sitra
Ernesto Hartikainen: Future fund SitraErnesto Hartikainen: Future fund Sitra
Ernesto Hartikainen: Future fund Sitra
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
20180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v2
20180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v220180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v2
20180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v2
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
120605 kiertotaloutta kantasioille
120605 kiertotaloutta kantasioille120605 kiertotaloutta kantasioille
120605 kiertotaloutta kantasioille
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Reima responsibility 120618tl
Reima responsibility 120618tlReima responsibility 120618tl
Reima responsibility 120618tl
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...
Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...
Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Around and beyond SHIFT
Around and beyond SHIFTAround and beyond SHIFT
Around and beyond SHIFT
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
The SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for Good
The SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for GoodThe SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for Good
The SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for Good
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Scaling up existing climate solutions in Estonia
Scaling up existing climate solutions in EstoniaScaling up existing climate solutions in Estonia
Scaling up existing climate solutions in Estonia
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418
Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418
Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
How to make sustainability tick?
How to make sustainability tick?How to make sustainability tick?
How to make sustainability tick?
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Aamuharppaus: The end of trash by Repack
Aamuharppaus: The end of trash by RepackAamuharppaus: The end of trash by Repack
Aamuharppaus: The end of trash by Repack
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Aamuharppaus: Create Artificial Labor by Headai
Aamuharppaus: Create Artificial Labor by HeadaiAamuharppaus: Create Artificial Labor by Headai
Aamuharppaus: Create Artificial Labor by Headai
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Top tips for Climate Communications
Top tips for Climate CommunicationsTop tips for Climate Communications
Top tips for Climate Communications
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Climate Change & Public Engagement
Climate Change & Public EngagementClimate Change & Public Engagement
Climate Change & Public Engagement
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Pieni ilmastosanasto
Pieni ilmastosanastoPieni ilmastosanasto
Pieni ilmastosanasto
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Kiertotalouden_liiketoimintamallit_kattava
Kiertotalouden_liiketoimintamallit_kattavaKiertotalouden_liiketoimintamallit_kattava
Kiertotalouden_liiketoimintamallit_kattava
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Tcfd recommandations implications to institutional investors mercer-f
Tcfd recommandations implications to institutional investors mercer-fTcfd recommandations implications to institutional investors mercer-f
Tcfd recommandations implications to institutional investors mercer-f
Sitra / Ekologinen kestävyys
 

More from Sitra / Ekologinen kestävyys (20)

Outi Haanperä: Green to Scale and climate solutions
Outi Haanperä: Green to Scale and climate solutionsOuti Haanperä: Green to Scale and climate solutions
Outi Haanperä: Green to Scale and climate solutions
 
Jyri Arponen: Circular economy playbook
Jyri Arponen: Circular economy playbookJyri Arponen: Circular economy playbook
Jyri Arponen: Circular economy playbook
 
Kari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in Japan
Kari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in JapanKari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in Japan
Kari Herlevi: The circular economy and WCEF2018 in Japan
 
Ernesto Hartikainen: Future fund Sitra
Ernesto Hartikainen: Future fund SitraErnesto Hartikainen: Future fund Sitra
Ernesto Hartikainen: Future fund Sitra
 
20180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v2
20180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v220180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v2
20180608 sitra aamuharppaus annu nieminen v2
 
120605 kiertotaloutta kantasioille
120605 kiertotaloutta kantasioille120605 kiertotaloutta kantasioille
120605 kiertotaloutta kantasioille
 
Reima responsibility 120618tl
Reima responsibility 120618tlReima responsibility 120618tl
Reima responsibility 120618tl
 
Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...
Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...
Catherine Howarth: Winning Climate Strategies - Solutions for Asset Owners Fr...
 
Around and beyond SHIFT
Around and beyond SHIFTAround and beyond SHIFT
Around and beyond SHIFT
 
The SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for Good
The SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for GoodThe SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for Good
The SHIFT framework: Changing Sustainable Consumer Behaviors for Good
 
Scaling up existing climate solutions in Estonia
Scaling up existing climate solutions in EstoniaScaling up existing climate solutions in Estonia
Scaling up existing climate solutions in Estonia
 
Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418
Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418
Taru Pilvi - Aamuharppaus 180418
 
How to make sustainability tick?
How to make sustainability tick?How to make sustainability tick?
How to make sustainability tick?
 
Aamuharppaus: The end of trash by Repack
Aamuharppaus: The end of trash by RepackAamuharppaus: The end of trash by Repack
Aamuharppaus: The end of trash by Repack
 
Aamuharppaus: Create Artificial Labor by Headai
Aamuharppaus: Create Artificial Labor by HeadaiAamuharppaus: Create Artificial Labor by Headai
Aamuharppaus: Create Artificial Labor by Headai
 
Top tips for Climate Communications
Top tips for Climate CommunicationsTop tips for Climate Communications
Top tips for Climate Communications
 
Climate Change & Public Engagement
Climate Change & Public EngagementClimate Change & Public Engagement
Climate Change & Public Engagement
 
Pieni ilmastosanasto
Pieni ilmastosanastoPieni ilmastosanasto
Pieni ilmastosanasto
 
Kiertotalouden_liiketoimintamallit_kattava
Kiertotalouden_liiketoimintamallit_kattavaKiertotalouden_liiketoimintamallit_kattava
Kiertotalouden_liiketoimintamallit_kattava
 
Tcfd recommandations implications to institutional investors mercer-f
Tcfd recommandations implications to institutional investors mercer-fTcfd recommandations implications to institutional investors mercer-f
Tcfd recommandations implications to institutional investors mercer-f
 

Ue päivät matti_kahra_230118_final_1

 • 1. Suomen 2030 ilmasto -ja energiatavoitteet - tehdäänkö oikeita asioita riittävästi? Matti Kahra Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 23.1.2018
 • 2. Esityksen sisältö 1.Mitä ilmastotavoitteet edellyttävät? 2. Missä olemme nyt? 3. Mitä tehdään? Mitä pitäisi tehdä? 4.Yhteenveto
 • 3. 1. MITÄ ILMASTOTAVOITTEET EDELLYTTÄVÄT? GLOBAALISTI? SUOMELTA?
 • 4. Maailma: 2050 mennessä päästöt nollaan - hiilensidonta ylös Ns. hiililaki (carbon law): 1. Päästöt ½ 10 vuoden välein 2. Päästöttömän energian tuplaus 5-7 vuoden välein 3. LULUCF-päästöt alas ja hiilinielu ylös 4.hiilensidonta- teknologia (mm. BECCS)
 • 5. Suomi: hiilineutraalius 2045 – negatiiviset päästöt sen jälkeen Lähde: Sitra / Climate Analytics 2016
 • 6. Hiilineutraalius: millä aikataululla tulisi ajaa fossiiliset alas?* Lähde: Ilmastopaneeli / Ollikainen 2017 * suuntaa-antava arvio, -90 % 2050 mennessä, hiilinielu nykytasolla Sähkön ja lämmön tuotanto – 2030 kivihiili – 2035 öljylämmitys – 2040 turve – 2045 maakaasu Liikenne – 2040 henkilöautoliikenne – 2045 raskas liikenne – 2045 lentoliikenne Kuva: Sakari Kiuru/Helsingin kaupunginmuseo
 • 8. Globaalit päästöt kasvoivat 2017 (ennuste) Energia: Fossiiliset ja vähäpäästöiset kasvavat rinnakkain Päästöt: 2014-16 nollakasvu, 2017 ylöspäin Lähteet: Peters(2017), Global Carbon Budget (2017)
 • 9. Suomen päästöt kasvoivat 6 % vuonna 2016 - Päästöt kasvoivat kaikilla sektoreilla (pl. jätteiden käsittely) - Nielut pienenivät 6 % - Sekä fossiilisten että uusiutuvien kulutus kasvoi - Talouden taantuma 2012-15 - Talouskasvu alkoi 2016 – mitä tapahtuu seuraavaksi? Lähde: Tilastokeskus
 • 10. 3. MITÄ TEHDÄÄN? MITÄ PITÄISI TEHDÄ? ARVIOITA SUOMEN 2030- PÄÄSTÖVÄHENNYSTOIMIEN KUSTANNUKSISTA JA RISKEISTÄ
 • 11. Ilmasto – ja energiapolitiikan tavoitteet ja toteutus– helppo homma?
 • 12. Polkuriippuvuus ja upotetut kustannukset – 30 vuotta, kaksi mahdollisuutta tehdä päätöksiä Lähde: Deep Decarbonization Pathways Project
 • 13. Valinnoilla on väliä: 2030- toimien riskit vaihtelevat - Biomassan käytön lisäämisen kustannukset ja laskennalliset päästövähennyshyödyt riippuvat EU-lainsäädännöstä - Riskienhallinta: 1. toimien tasaisempi (ja kustannustehokkaampi) jako sektoreiden välillä 2. säännöllinen arviointi ja tarkastelu toimintaympäristön muutoksen myötä Suomen kokonaispäästöt 2014 =38 MT 2030 =37-41 Mt -6…-3 Mt (LULUCF) 21 Mt (ESR) 22 Mt (ETS) -21 Mt (LULUCF) 25 Mt (ESR) 29 Mt (ETS) Lähde: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vaikutusarviot 2017
 • 14. Valinnoilla on väliä – 2030- toimien kustannukset vaihtelevat - Hallituksen energia –ja ilmastostrategia: kustannus 900 MEUR - VTT-arvio kustannustehokkaasta keinovalikoimasta: kustannus 170 MEUR Mistä ero johtuu? - Öljylämmityksen ja maatalouden toimet isommassa roolissa - Epävarmuudet: raakaöljyn ja sähköautojen hintakehitys vaikuttaa liikenteen toimien kustannushaitariin (vaaleansiniset palkit) Lähde: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vaikutusarviot 2017
 • 15. Toimien ja ohjauskeinojen kohdentuminen ja vaikuttavuus? Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU) - 57 toimea, yksin liikenteessä 17 - Taloudellisia ohjauskeinoja vain 5% kaikista toimista - Rahoitus: 1 MRD, josta 265 MEUR päästökauppasektorilla vaikuttaviin tukiin (uusiutuvan sähkön lisäys) - Koko talouden kattava ohjaus? Vaikuttavuus? Kustannukset ja hyödyt? Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat
 • 16. Energiajärjestelmän tarkastelu kokonaisuutena Case kivihiilikielto 2025/2030 - 1. Millä korvataan? –Maakaasu -40 % –Turve +10 % - 2. Miten huomioidaan päästökauppavaikutukset? –Vapautuvat yksiköt, siirretäänkö pois markkinoilta? - 3. Maakaasun verotuksen muuttaminen, vaikutukset eri polttoaineiden hintoihin ja ajojärjestykseen? - 4. Kustannukset ja hyödyt? Sama päästövähennys halvemmalla? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Kivihiilen alasajo 2025 mennessä – 49 TWh kumulatiivinen tuotantovaje 2016 strategia Kielto 2025 Luvut: energia –ja ilmastostrategia 2016, oma laskelma
 • 17. Yhteenveto 1. Päästövähennyksiä on kiristettävä – Suomesta hiilineutraali seuraavien vuosikymmenien aikana. Fossiiliset pois, vähäpäästöiset tilalle (yhtä aikaa) 2. Sen jälkeen tulee negatiiviset päästöt – Suomessa tarvitaan keskustelu tavoitteista ja keinoista 3. Suomen 2030-tavoitteet ovat saavutettavissa, riskienhallinta avainkysymys - valinnoilla on väliä, nykytoimiin liittyy avoimia kysymyksiä ja riskejä joita pitäisi aktiivisesti pyrkiä vähentämään 4.Ilmastopolitiikka vaatii systeemitarkastelua ja lisää taloudellista ohjausta – nettovähennykset ja kustannustehokkuus keskeinen toimintaperiaate