SlideShare a Scribd company logo
Своє майбутнє ми визначаємо задовго
  до останнього шкільного дзвінка.
  Радимося з батьками, вчителями,
  сперечаємося з друзями. Вивчаємо
 довідники, намагаємося все врахувати,
дізнатися як можна більше про майбутню
        професію...
Професія – від латинського «оголошую свою
справу». Професія визначається характером
продукту, який виготовляється, засобами і
специфічними умовами виробництва в одній з
галузей народного господарства.

 Спеціальність – це підвид професії, який
зумовлюється подальшим розподілом праці в
рамках однієї професії.
Ти п п р о ф е с і ї  указує на те, з чим
людині доводиться мати справу в процесі
своєї професійної  діяльності, тобто  на
предмет  праці. Предметом праці можуть
бути інші люди, техніка, інформація, художні
твори або природа.
1 — «Людина – природа» — усі професії, пов’язані
з рослинництвом, тваринництвом і лісовим
господарством.
 2 — «Людина – техніка» — усі технічні професії.
 3 — «Людина — знакова система» — усі професії,
пов'язані з підрахунками, цифровими й літерними
знаками, у тому числі й музичні спеціальності.
 4 — «Людина — художній образ» — усі творчі
спеціальності.
 5 — «Людина – людина» — усі професії, пов’язані з
обслуговуванням людей, зі спілкуванням.
Типи       Вид діяльності             Приклади професій
професій

Людина-  Вивчення, дослідження,        Геолог, хімік, агроном, селекціонер, садівник,
природа  вирощування, догляд,         зоотехнік, зоолог, лісник, рибовод, птахівник,
      профілактика захворювань тощо    інженер-океанолог, біолог, геофізик,
                        ветеринарний лікар, дресирувальник диких
                        тварин


      Створення, монтаж, складання,    Електрослюсар, водій, токар, електрик,
Людина-  управління, експлуатації, ремонт,  шахтар, монтажник, фрезерувальник,
      тощо                 газозварник, ткач, металург, прядильниця,
 техніка
                        машиніст, будівельник тощоЛюдина-  Художнє відображення дійсності,   Архітектор, артист, скульптор, художник,
художній  створення образів, відтворення,   реставратор, письменник, кінорежисер,
      проектування, моделювання тощо    дизайнер, модельєр, ювелір, маляр,
 образ
                        вишивальниця, перукар, кулінар, фотограф
                        тощо
Людина-  Обчислення, підрахунки,       Бухгалтер, економіст, кресляр, оператор,
знакова  упорядкування, збирання, аналіз та  конструктор, телеграфіст, перекладач,
      зберігання інформації, виконання   топограф, математик, програміст, бібліотекар
система
      креслень, переклади текстів тощо   тощо


Людина-  Виховання; навчання; управління;   Вчитель, лікар, міліціонер, адвокат, офіціант,
людина   побутове, інформаційне, медичне,   стюардеса, екскурсовод, адміністратор,
      правове обслуговування тощо     кореспондент, продавець, тренер
  Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату
  (бухгалтер, інженер, програміст, секретар-референт).

  Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими
  перепадами температури, вологості (будівельник, пожежник,
  рільник, агроном).

  Праця у незвичних умовах: під землею, під водою, на висоті,
  в повітрі, в гарячих цехах, в цехах з неминучою виробничою
  шкодою (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).

  Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоро
  в'я, життя людей, за великі суспільні, матеріальні цінності
  (вчитель, лікар, інженер з техніки безпеки,аудитор).
  Професії, пов'язані з використанням ручної праці
  (столяр, монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант,
  хірург).

  Професії, пов'язані з використанням машин з ручним
  керуванням (токар, водій, машиніст, оператор зв'язку).

  Професії, пов'язані з використанням напівавтоматів,
  автоматів, автоматичних ліній, робототехнічних
  комплексів (сталевар, друкар, апаратник, диспетчер
  енергосистеми).

 Професії, пов'язані з використанням функціональних
  засобів, знарядь праці (викладач, актор, диригент,
  режисер, спортсмен).
  Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити,
  перевірити  (санітарний лікар, літературний
  критик, контролер, товарознавець, експерт,
  слідчий).

  Перетворюючі:    обробити,    перемістити,
  організувати, перетворити  (водій, живописець,
  викладач, паркетник, слюсар, кравець).

 Дослідницькі: винайти, вигадати, знайти новий
  варіант, сконструювати  (закрійник, розмітник,
  селекціонер, художник-оформлювач).
Метрдотель – головний
  офіціант у ресторані.
  Метрдотель постійно
   знаходиться у залі,
 зустрічає гостей, пропонує
   їм місця за столами.
 Метрдотель відповідає за
  організацію процесу
  обслуговування, керує
  роботою офіціантів,
прибиральниць приміщень,
 швейцарів, музикантів та
   артистів оркестру.
Менеджер -управляючий,
 керівник, висококвалі-
 фікований спеціаліст з
  управління. Успішна
діяльність підприємства,
установи, компанії багато
 в чому залежить від його
працівників. Менеджери
 персоналу здійснюють
 підбір кваліфікованих
  людей, які найкраще
 підходять для певного
    виду робіт.
Реклама - одна з наймодніших і престижних
сфер діяльності людини. Проте ті, хто бажає
присвятити себе такій привабливій справі, повинні
бути готовими і до труднощів, які вона в собі несе.
Головне заняття агента рекламного - продаж
рекламних послуг, зв'язок виробників реклами з
рекламодавцями.
Він веде переговори з представниками організацій-
рекламодавців, які займаються розробкою рекламної
політики.
Оскільки рекламний агент укладає угоди з продажу
реклами, він повинен уміти проводити переговори,
рекламні кампанії, укладати угоди, працювати з
клієнтом, консультувати його. Успішно працювати
рекламним агентом, звичайно, зможе не кожний.
Візажист - ц е х у д о ж н и к , я к и й
малює не на папері, а на
о бл и ч ч і аб о т і л і . В і з а ж и с т і в
швидше      за   все    можна
назвати      make-up      artist,
тобто       худож н и к       по
косметиці.
     Л юд ина немод на і
  нестильна не може бу ти
  візажистом. Зовнішність
   візажиста має бути або
     оригінальною, або
 к р а с и в о ю. По п и т н а в і з а ж ,
   як окремий вид послуг
     постійно зростає.
  Візажист розбирається у
к р е м а х , о со бл и в о с тя х ш к і р и ,
   не просто вміє робити
 макіяж, він - професіонал у
         макіяжі.
Мерчандайзинг (merchandising) - ц е
    комплекс заходів із
  прос ування продукт у від
 в и р о б н и к а до с п ож и в ач а з а
   допомогою належного
оформлення торгових залів і
  найбільш раціональним
   р о з м і щ е н н я м т о в а р у.
   Мерчендайзер повинен
  створювати позитивний
   імідж своєї компанії,
 прослідковувати наявність
   п р од у к ц і ї н а п ол и ц я х
  м а г а з и н у, с т е ж и т и з а ї ї
 правильним розміщенням.
  Він також спостерігає за
конкурентоздатністю цін та
    н а д а є к о н с ул ь т а ц і ї
 продавцям щодо можливих
     надбавок у цінах.
Що за професія ховається
   за гарним словом
    "копірайтер"?
Виявляється, копирайтер -
  укладач рекламних та
 презентаційних текстів.
Задача копірайтера полягає
  в тому, щоб коротко і
 дохідливо сформулювати
   ідеї замовника про
  достоїнства і переваги
 пропонованих товарів і
      послуг.
Маркетолог - це фахівець з
    вивчення смаків покупців і
      просування товару.
 Досліджує, яка продукція матиме
 великий попит і чому, оцінює ринок
   конкретних товарів і послуг.
  Проводить ретельний моніторинг
    галузі, організовує роботу
   інтерв'юєрів, що з'ясовують
      переваги покупців.
     Обробляє інформацію за
     допомогою спеціальних
  комп'ютерних програм. Складає
    докладний звіт з цифрами,
    графіками, порівняльними
 характеристиками. Робить прогноз і
     розробляє рекомендації.
Л о г і с т організовує доставку
товару та його складування,
розробляє вигідну схему
поставок. Аналізує ринок
транспортних послуг,
проводить розрахунки, шукає
надійних партнерів, координує
дії, готує документи.
У гарного л о г і с т а завжди є
кілька варіантів доставки
товару. У разі форс-мажорних
обставин (затримка літака,
ремонт автодороги, поломка
потягу, проблеми з митницею)
у нього є запасний шлях. Товар
повинен бути доставлений в
термін у будь-якому разі!
Пр о в і з о р - це фахівець,
    який досконально
  розбирається в лікарських
 препаратах, їх застосуванні,
склад і дозуваннях. У даний час
 це спеціаліст вищої категорії,
  під керівництвом якого
  працюють фармацевти,
   консультанти та інші
  співробітники аптечних
       пунктів.
  Сучасний провізор - свого
    роду менеджер від
 фармакології: теоретично він
    може займатися
 приготуванням і відпуском
 ліків, на ділі ж, як правило,
    керує процесом.
Ріелтор з'ясовує
побажання клієнтів, уточнює
  запити, потім вибудовує
 стратегію ділових відносин.
 За допомогою комп'ютерних
 баз даних і власних джерел
 ріелтор підбирає відповідні
 приміщення, домовляється
 про покази, погоджує умови
   перегляду, вивчає
  документацію по об'єкту.
   Потім починаються
  переговори за умовами
угоди: ціну, строками, витрат
     і так далі.
Кажуть, що вибір професії – це
друге народження людини. Від того,
наскільки вірно Ви оберете свій
життєвий шлях, залежить, яке місце
в суспільстві Ви будете займати.

More Related Content

More from elena elena

Prof laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduProf laktika sujicidu
Prof laktika sujicidu
elena elena
 
девіантна поведінка
девіантна поведінкадевіантна поведінка
девіантна поведінка
elena elena
 
правила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюправила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиною
elena elena
 
нормативно правова база
нормативно  правова базанормативно  правова база
нормативно правова базаelena elena
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijielena elena
 
рекомендація до написання роботи в ман
рекомендація до написання роботи в манрекомендація до написання роботи в ман
рекомендація до написання роботи в манelena elena
 
безпека на дорозі1
безпека на дорозі1безпека на дорозі1
безпека на дорозі1elena elena
 
поради батькам
поради батькампоради батькам
поради батькамelena elena
 
світова книга прав дитини
світова книга прав дитинисвітова книга прав дитини
світова книга прав дитиниelena elena
 

More from elena elena (9)

Prof laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduProf laktika sujicidu
Prof laktika sujicidu
 
девіантна поведінка
девіантна поведінкадевіантна поведінка
девіантна поведінка
 
правила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюправила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиною
 
нормативно правова база
нормативно  правова базанормативно  правова база
нормативно правова база
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
 
рекомендація до написання роботи в ман
рекомендація до написання роботи в манрекомендація до написання роботи в ман
рекомендація до написання роботи в ман
 
безпека на дорозі1
безпека на дорозі1безпека на дорозі1
безпека на дорозі1
 
поради батькам
поради батькампоради батькам
поради батькам
 
світова книга прав дитини
світова книга прав дитинисвітова книга прав дитини
світова книга прав дитини
 

U sviti suchasnyh_profesiy

 • 1.
 • 2. Своє майбутнє ми визначаємо задовго до останнього шкільного дзвінка. Радимося з батьками, вчителями, сперечаємося з друзями. Вивчаємо довідники, намагаємося все врахувати, дізнатися як можна більше про майбутню професію...
 • 3. Професія – від латинського «оголошую свою справу». Професія визначається характером продукту, який виготовляється, засобами і специфічними умовами виробництва в одній з галузей народного господарства. Спеціальність – це підвид професії, який зумовлюється подальшим розподілом праці в рамках однієї професії.
 • 4. Ти п п р о ф е с і ї указує на те, з чим людині доводиться мати справу в процесі своєї професійної діяльності, тобто на предмет праці. Предметом праці можуть бути інші люди, техніка, інформація, художні твори або природа.
 • 5. 1 — «Людина – природа» — усі професії, пов’язані з рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством. 2 — «Людина – техніка» — усі технічні професії. 3 — «Людина — знакова система» — усі професії, пов'язані з підрахунками, цифровими й літерними знаками, у тому числі й музичні спеціальності. 4 — «Людина — художній образ» — усі творчі спеціальності. 5 — «Людина – людина» — усі професії, пов’язані з обслуговуванням людей, зі спілкуванням.
 • 6. Типи Вид діяльності Приклади професій професій Людина- Вивчення, дослідження, Геолог, хімік, агроном, селекціонер, садівник, природа вирощування, догляд, зоотехнік, зоолог, лісник, рибовод, птахівник, профілактика захворювань тощо інженер-океанолог, біолог, геофізик, ветеринарний лікар, дресирувальник диких тварин Створення, монтаж, складання, Електрослюсар, водій, токар, електрик, Людина- управління, експлуатації, ремонт, шахтар, монтажник, фрезерувальник, тощо газозварник, ткач, металург, прядильниця, техніка машиніст, будівельник тощо Людина- Художнє відображення дійсності, Архітектор, артист, скульптор, художник, художній створення образів, відтворення, реставратор, письменник, кінорежисер, проектування, моделювання тощо дизайнер, модельєр, ювелір, маляр, образ вишивальниця, перукар, кулінар, фотограф тощо Людина- Обчислення, підрахунки, Бухгалтер, економіст, кресляр, оператор, знакова упорядкування, збирання, аналіз та конструктор, телеграфіст, перекладач, зберігання інформації, виконання топограф, математик, програміст, бібліотекар система креслень, переклади текстів тощо тощо Людина- Виховання; навчання; управління; Вчитель, лікар, міліціонер, адвокат, офіціант, людина побутове, інформаційне, медичне, стюардеса, екскурсовод, адміністратор, правове обслуговування тощо кореспондент, продавець, тренер
 • 7. Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бухгалтер, інженер, програміст, секретар-референт).  Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості (будівельник, пожежник, рільник, агроном).  Праця у незвичних умовах: під землею, під водою, на висоті, в повітрі, в гарячих цехах, в цехах з неминучою виробничою шкодою (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).  Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоро в'я, життя людей, за великі суспільні, матеріальні цінності (вчитель, лікар, інженер з техніки безпеки,аудитор).
 • 8. Професії, пов'язані з використанням ручної праці (столяр, монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург).  Професії, пов'язані з використанням машин з ручним керуванням (токар, водій, машиніст, оператор зв'язку).  Професії, пов'язані з використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, робототехнічних комплексів (сталевар, друкар, апаратник, диспетчер енергосистеми).  Професії, пов'язані з використанням функціональних засобів, знарядь праці (викладач, актор, диригент, режисер, спортсмен).
 • 9. Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити (санітарний лікар, літературний критик, контролер, товарознавець, експерт, слідчий).  Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, перетворити (водій, живописець, викладач, паркетник, слюсар, кравець).  Дослідницькі: винайти, вигадати, знайти новий варіант, сконструювати (закрійник, розмітник, селекціонер, художник-оформлювач).
 • 10. Метрдотель – головний офіціант у ресторані. Метрдотель постійно знаходиться у залі, зустрічає гостей, пропонує їм місця за столами. Метрдотель відповідає за організацію процесу обслуговування, керує роботою офіціантів, прибиральниць приміщень, швейцарів, музикантів та артистів оркестру.
 • 11. Менеджер -управляючий, керівник, висококвалі- фікований спеціаліст з управління. Успішна діяльність підприємства, установи, компанії багато в чому залежить від його працівників. Менеджери персоналу здійснюють підбір кваліфікованих людей, які найкраще підходять для певного виду робіт.
 • 12. Реклама - одна з наймодніших і престижних сфер діяльності людини. Проте ті, хто бажає присвятити себе такій привабливій справі, повинні бути готовими і до труднощів, які вона в собі несе. Головне заняття агента рекламного - продаж рекламних послуг, зв'язок виробників реклами з рекламодавцями. Він веде переговори з представниками організацій- рекламодавців, які займаються розробкою рекламної політики. Оскільки рекламний агент укладає угоди з продажу реклами, він повинен уміти проводити переговори, рекламні кампанії, укладати угоди, працювати з клієнтом, консультувати його. Успішно працювати рекламним агентом, звичайно, зможе не кожний.
 • 13. Візажист - ц е х у д о ж н и к , я к и й малює не на папері, а на о бл и ч ч і аб о т і л і . В і з а ж и с т і в швидше за все можна назвати make-up artist, тобто худож н и к по косметиці. Л юд ина немод на і нестильна не може бу ти візажистом. Зовнішність візажиста має бути або оригінальною, або к р а с и в о ю. По п и т н а в і з а ж , як окремий вид послуг постійно зростає. Візажист розбирається у к р е м а х , о со бл и в о с тя х ш к і р и , не просто вміє робити макіяж, він - професіонал у макіяжі.
 • 14. Мерчандайзинг (merchandising) - ц е комплекс заходів із прос ування продукт у від в и р о б н и к а до с п ож и в ач а з а допомогою належного оформлення торгових залів і найбільш раціональним р о з м і щ е н н я м т о в а р у. Мерчендайзер повинен створювати позитивний імідж своєї компанії, прослідковувати наявність п р од у к ц і ї н а п ол и ц я х м а г а з и н у, с т е ж и т и з а ї ї правильним розміщенням. Він також спостерігає за конкурентоздатністю цін та н а д а є к о н с ул ь т а ц і ї продавцям щодо можливих надбавок у цінах.
 • 15. Що за професія ховається за гарним словом "копірайтер"? Виявляється, копирайтер - укладач рекламних та презентаційних текстів. Задача копірайтера полягає в тому, щоб коротко і дохідливо сформулювати ідеї замовника про достоїнства і переваги пропонованих товарів і послуг.
 • 16. Маркетолог - це фахівець з вивчення смаків покупців і просування товару.  Досліджує, яка продукція матиме великий попит і чому, оцінює ринок конкретних товарів і послуг.  Проводить ретельний моніторинг галузі, організовує роботу інтерв'юєрів, що з'ясовують переваги покупців.  Обробляє інформацію за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Складає докладний звіт з цифрами, графіками, порівняльними характеристиками. Робить прогноз і розробляє рекомендації.
 • 17. Л о г і с т організовує доставку товару та його складування, розробляє вигідну схему поставок. Аналізує ринок транспортних послуг, проводить розрахунки, шукає надійних партнерів, координує дії, готує документи. У гарного л о г і с т а завжди є кілька варіантів доставки товару. У разі форс-мажорних обставин (затримка літака, ремонт автодороги, поломка потягу, проблеми з митницею) у нього є запасний шлях. Товар повинен бути доставлений в термін у будь-якому разі!
 • 18. Пр о в і з о р - це фахівець, який досконально розбирається в лікарських препаратах, їх застосуванні, склад і дозуваннях. У даний час це спеціаліст вищої категорії, під керівництвом якого працюють фармацевти, консультанти та інші співробітники аптечних пунктів. Сучасний провізор - свого роду менеджер від фармакології: теоретично він може займатися приготуванням і відпуском ліків, на ділі ж, як правило, керує процесом.
 • 19. Ріелтор з'ясовує побажання клієнтів, уточнює запити, потім вибудовує стратегію ділових відносин. За допомогою комп'ютерних баз даних і власних джерел ріелтор підбирає відповідні приміщення, домовляється про покази, погоджує умови перегляду, вивчає документацію по об'єкту. Потім починаються переговори за умовами угоди: ціну, строками, витрат і так далі.
 • 20. Кажуть, що вибір професії – це друге народження людини. Від того, наскільки вірно Ви оберете свій життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві Ви будете займати.