SlideShare a Scribd company logo
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja
työpaikan taloustilanne
SAK:n luottamushenkilöpaneeli
Joulukuu 2022
n=1095
Aineisto kerättiin 5.-13.12.2022
Vastaajat (n 970)
%
31
39
24
7
58
23
19
11
20
18
16
36
Sektori
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Julkinen sektori
Kuljetusalat
Luottamustehtävä
Luottamusmies
Työsuojeluvaltuutettu
Molemmissa tehtävissä
Henkilöstömäärä
1-19
20-49
50-99
100-250
yli 250
Osallistuuko työpaikkanne henkilöstö johdon lisäksi säännöllisesti toiminnan
kehittämiseen liittyviin tehtäviin?
35%
37%
44%
55%
44%
56%
54%
48%
37%
48%
9%
9%
8%
7%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Jos edelliseen kyllä (44 % vastaajista): Näetkö seuraavia hyötyjä toiminnan
kehittämiseen liittyvissä ryhmissä tai tehtävissä? N=475
56
59
61
68
70
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Työn tuottavuus on parantunut
Henkilöstön hyvinvointi on parantunut
Tuotteiden ja palvelujen laatu on parantunut
Työilmapiiri on parantunut
Kehittämisaloitteita tehdään enemmän
Kyllä- osuus (%)
Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana
tehneet työpaikallasi työympäristöä, työ- tai
apuvälineitä koskevia aloitteita?
5
75%
76%
80%
81%
78%
13%
15%
12%
14%
14%
13%
10%
8%
5%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Kuljetusala
Teollisuus
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana
tehneet työpaikallasi aloitteita työpaikan
työjärjestelyistä?
6
59%
68%
69%
79%
65%
30%
22%
17%
14%
24%
11%
10%
14%
7%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Teollisuus
Yksityiset palvelualat
Julkiset palvelualat
Kuljetusala
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana
tehneet tuotteita tai palveluita koskevia aloitteita?
7
42%
44%
45%
55%
47%
34%
27%
34%
27%
31%
24%
29%
22%
18%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Julkiset palvelualat
Teollisuus
Yksityiset palvelualat
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on soveltaa uusia ideoita työssään?
7%
16%
18%
22%
19%
49%
72%
61%
55%
60%
44%
13%
20%
23%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Yhteensä
On mahdollisuus ja useimmiten myös aikaa siihen
On periaatteessa mahdollisuus, mutta ei useinkaan aikaa
Ei juurikaan mahdollisuutta soveltaa uusia ideoita työssään
Millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on kehittyä työssä työpaikallasi?
5%
12%
19%
24%
16%
61%
64%
59%
61%
62%
35%
24%
22%
14%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Teollisuus
Yksityiset palvelualat
Julkiset palvelualat
Yhteensä
Hyvät Jonkinlaiset Heikot
Onko työpaikallasi viime vuosina tapahtunut suurehkoja muutoksia?
61%
56%
45%
36%
52%
39%
44%
55%
64%
48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Teollisuus
Yksityiset palvelualat
Kuljetusala
Yhteensä
Ei Kyllä
Jos edelliseen kyllä (52 % vastaajista): Ovatko työntekijät osallistuneet muutoksen
suunnitteluun? n=563
18%
22%
38%
46%
33%
74%
70%
55%
47%
59%
8%
8%
8%
7%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Jos on ollut suurehkoja muutoksia (52 % vastaajista): Onko muutoksella saavutettu sille
asetettuja tavoitteita? n=563
20%
24%
30%
34%
29%
39%
40%
29%
28%
32%
40%
36%
42%
38%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Kuljetusala
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Yhteensä
Kyllä Ei En osaa sanoa
Jos on ollut suurehkoja muutoksia (52 % vastaajista): Tavoitteiden saavuttaminen
muutoksessa henkilöstön osallistumisen mukaan n=563
31%
16%
55%
29%
8%
38%
22%
31%
61%
45%
23%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
En osaa sanoa
Henkilöstö ei osallistunut muutoksen suunnitteluun
Henkilöstö osallistui muutoksen suunnitteluun
Yhteensä
Osallistuiko
henkilöstö
muutoksen
suunnitteluun?
Muutos saavutti tavoitteet Muutos ei saavuttanut tavoitteita En osaa sanoa
Miten kuvailisitte yrityksen johdon ja henkilöstön välisiä suhteita yleisesti ottaen?
31%
44%
46%
48%
45%
47%
45%
41%
38%
42%
22%
11%
13%
14%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Yksityiset palvelualat
Julkiset palvelualat
Teollisuus
Yhteensä
Hyvät Eivät huonot eikä hyvät Huonot
Millainen työpaikkasi taloudellinen tilanne on mielestäsi tällä hetkellä?
23%
24%
38%
40%
34%
51%
49%
42%
43%
45%
20%
17%
16%
13%
16%
6%
9%
5%
4%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Kuljetusala
Teollisuus
Yksityiset palvelualat
Yhteensä
Täysin vakaa ja turvattu Jokseenkin vakaa ja turvattu Hieman epävarma Hyvin epävarma
Miten työpaikkanne henkilöstömäärä on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana?
22%
25%
25%
38%
30%
49%
35%
43%
42%
43%
29%
41%
32%
20%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Julkiset palvelualat
Kuljetusala
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Yhteensä
Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
Johdon ja henkilöstön suhteet työpaikan taloudellisen tilanteen mukaan
88%
85%
77%
62%
66%
79%
12%
15%
23%
38%
35%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Erittäin hyvät
Hyvät
Eivät hyvät eikä huonot
Huonot
Erittäin huonot
Yhteensä
Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
Johdon ja henkilöstön suhteet henkilöstömäärän kehityksen mukaan
40%
36%
24%
27%
25%
30%
49%
44%
44%
36%
36%
43%
12%
19%
33%
37%
39%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Erittäin hyvät
Hyvät
Eivät hyvät eikä huonot
Huonot
Erittäin huonot
Yhteensä
Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
Kehittymismahdollisuudet työssä työpaikan taloudellisen tilanteen mukaan
87%
80%
70%
79%
13%
20%
30%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hyvät
Jonkinlaiset
Heikot
Yhteensä
Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
Kehittymismahdollisuudet työssä työpaikan henkilöstömäärän kehityksen mukaan
39%
30%
24%
30%
39%
44%
43%
43%
22%
26%
33%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hyvät
Jonkinlaiset
Heikot
Yhteensä
Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
Henkilöstön osallistuminen kehittämistoimintaan työpaikan taloustilanteen mukaan
82%
75%
79%
18%
25%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kyllä, henkilöstö osallistuu
Henkilöstö ei osallistu
Yhteensä
Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
Työntekijöiden mahdollisuus soveltaa uusia ideoita työssään työpaikan
henkilöstömäärän kehityksen mukaan
39%
27%
29%
30%
42%
45%
40%
43%
19%
28%
31%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
On mahdollisuus ja useimmiten myös aikaa siihen
On periaatteessa mahdollisuus, mutta ei useinkaan aikaa
Ei juurikaan mahdollisuutta soveltaa uusia ideoita työssään
Yhteensä
Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
Henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen johdon ja henkilöstön välisten
suhteiden mukaan
7%
3%
53%
29%
35%
48%
5%
16%
1%
5%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Kyllä osallistuu
Ei osallistu
Erittäin hyvät Hyvät Eivät hyvät eikä huonot Huonot Erittäin huonot

More Related Content

Similar to Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne

Osaamisen kehittäminen työpaikalla
Osaamisen kehittäminen työpaikallaOsaamisen kehittäminen työpaikalla
Osaamisen kehittäminen työpaikalla
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tuloksetTEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
Arttu Piri
 
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointiLuottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Hyvän työn mittarin tulokset 2022
Hyvän työn mittarin tulokset 2022Hyvän työn mittarin tulokset 2022
Hyvän työn mittarin tulokset 2022
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Ennakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-Yrjänäinen
Ennakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-YrjänäinenEnnakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-Yrjänäinen
Ennakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-Yrjänäinen
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoilleUuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Inderes
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 InderesTaaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Inderes
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Inderes
Nordnet Suomi
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Rekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeli
Rekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeliRekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeli
Rekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeli
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isannointiliitto
 
Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassa
Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassaTyöolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassa
Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassa
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdfUlkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Alueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulma
Alueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulmaAlueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulma
Alueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulma
Turun kauppakamari
 
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Tyoelama2020
 
Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.
Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.
Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Similar to Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne (20)

Osaamisen kehittäminen työpaikalla
Osaamisen kehittäminen työpaikallaOsaamisen kehittäminen työpaikalla
Osaamisen kehittäminen työpaikalla
 
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tuloksetTEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
 
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointiLuottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
 
Hyvän työn mittarin tulokset 2022
Hyvän työn mittarin tulokset 2022Hyvän työn mittarin tulokset 2022
Hyvän työn mittarin tulokset 2022
 
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...
 
Ennakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-Yrjänäinen
Ennakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-YrjänäinenEnnakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-Yrjänäinen
Ennakkotietoja vuoden 2014 työolobarometristä, Maija Lyly-Yrjänäinen
 
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoilleUuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille
 
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Inderes
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 InderesTaaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Inderes
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Inderes
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
 
Rekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeli
Rekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeliRekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeli
Rekrytointiongelmat sak-tyopaikoilla-luottamushenkilopaneeli
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
 
Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassa
Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassaTyöolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassa
Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot - työelämän laatu kohentumassa
 
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...
Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilö...
 
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdfUlkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf
 
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille
 
Alueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulma
Alueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulmaAlueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulma
Alueiden kilpailukyky selvitys 2016 - yritysten näkökulma
 
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014Ihalainen työssä oppiminen 01102014
Ihalainen työssä oppiminen 01102014
 
Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.
Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.
Sosiaalibarometri 2017. Ennakkotuloksia toimeentulotuen Kela-siirrosta.
 
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011
SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2011
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdfsyrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdfterveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloillaDigiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdfluottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslistaPainava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Occupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
 
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdfsyrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
 
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdfterveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
 
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
 
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloillaDigiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
 
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdfluottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
 
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
 
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslistaPainava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
 
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
 
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
 
Occupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
 

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne

 • 1. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne SAK:n luottamushenkilöpaneeli Joulukuu 2022 n=1095 Aineisto kerättiin 5.-13.12.2022
 • 2. Vastaajat (n 970) % 31 39 24 7 58 23 19 11 20 18 16 36 Sektori Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen sektori Kuljetusalat Luottamustehtävä Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Henkilöstömäärä 1-19 20-49 50-99 100-250 yli 250
 • 3. Osallistuuko työpaikkanne henkilöstö johdon lisäksi säännöllisesti toiminnan kehittämiseen liittyviin tehtäviin? 35% 37% 44% 55% 44% 56% 54% 48% 37% 48% 9% 9% 8% 7% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 4. Jos edelliseen kyllä (44 % vastaajista): Näetkö seuraavia hyötyjä toiminnan kehittämiseen liittyvissä ryhmissä tai tehtävissä? N=475 56 59 61 68 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Työn tuottavuus on parantunut Henkilöstön hyvinvointi on parantunut Tuotteiden ja palvelujen laatu on parantunut Työilmapiiri on parantunut Kehittämisaloitteita tehdään enemmän Kyllä- osuus (%)
 • 5. Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet työpaikallasi työympäristöä, työ- tai apuvälineitä koskevia aloitteita? 5 75% 76% 80% 81% 78% 13% 15% 12% 14% 14% 13% 10% 8% 5% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kuljetusala Teollisuus Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 6. Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet työpaikallasi aloitteita työpaikan työjärjestelyistä? 6 59% 68% 69% 79% 65% 30% 22% 17% 14% 24% 11% 10% 14% 7% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 7. Ovatko työntekijät viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet tuotteita tai palveluita koskevia aloitteita? 7 42% 44% 45% 55% 47% 34% 27% 34% 27% 31% 24% 29% 22% 18% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 8. Millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on soveltaa uusia ideoita työssään? 7% 16% 18% 22% 19% 49% 72% 61% 55% 60% 44% 13% 20% 23% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Teollisuus Yhteensä On mahdollisuus ja useimmiten myös aikaa siihen On periaatteessa mahdollisuus, mutta ei useinkaan aikaa Ei juurikaan mahdollisuutta soveltaa uusia ideoita työssään
 • 9. Millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on kehittyä työssä työpaikallasi? 5% 12% 19% 24% 16% 61% 64% 59% 61% 62% 35% 24% 22% 14% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Teollisuus Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Yhteensä Hyvät Jonkinlaiset Heikot
 • 10. Onko työpaikallasi viime vuosina tapahtunut suurehkoja muutoksia? 61% 56% 45% 36% 52% 39% 44% 55% 64% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Ei Kyllä
 • 11. Jos edelliseen kyllä (52 % vastaajista): Ovatko työntekijät osallistuneet muutoksen suunnitteluun? n=563 18% 22% 38% 46% 33% 74% 70% 55% 47% 59% 8% 8% 8% 7% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 12. Jos on ollut suurehkoja muutoksia (52 % vastaajista): Onko muutoksella saavutettu sille asetettuja tavoitteita? n=563 20% 24% 30% 34% 29% 39% 40% 29% 28% 32% 40% 36% 42% 38% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 13. Jos on ollut suurehkoja muutoksia (52 % vastaajista): Tavoitteiden saavuttaminen muutoksessa henkilöstön osallistumisen mukaan n=563 31% 16% 55% 29% 8% 38% 22% 31% 61% 45% 23% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% En osaa sanoa Henkilöstö ei osallistunut muutoksen suunnitteluun Henkilöstö osallistui muutoksen suunnitteluun Yhteensä Osallistuiko henkilöstö muutoksen suunnitteluun? Muutos saavutti tavoitteet Muutos ei saavuttanut tavoitteita En osaa sanoa
 • 14. Miten kuvailisitte yrityksen johdon ja henkilöstön välisiä suhteita yleisesti ottaen? 31% 44% 46% 48% 45% 47% 45% 41% 38% 42% 22% 11% 13% 14% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Hyvät Eivät huonot eikä hyvät Huonot
 • 15. Millainen työpaikkasi taloudellinen tilanne on mielestäsi tällä hetkellä? 23% 24% 38% 40% 34% 51% 49% 42% 43% 45% 20% 17% 16% 13% 16% 6% 9% 5% 4% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Kuljetusala Teollisuus Yksityiset palvelualat Yhteensä Täysin vakaa ja turvattu Jokseenkin vakaa ja turvattu Hieman epävarma Hyvin epävarma
 • 16. Miten työpaikkanne henkilöstömäärä on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana? 22% 25% 25% 38% 30% 49% 35% 43% 42% 43% 29% 41% 32% 20% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Kuljetusala Yksityiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 • 17. Johdon ja henkilöstön suhteet työpaikan taloudellisen tilanteen mukaan 88% 85% 77% 62% 66% 79% 12% 15% 23% 38% 35% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Erittäin hyvät Hyvät Eivät hyvät eikä huonot Huonot Erittäin huonot Yhteensä Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
 • 18. Johdon ja henkilöstön suhteet henkilöstömäärän kehityksen mukaan 40% 36% 24% 27% 25% 30% 49% 44% 44% 36% 36% 43% 12% 19% 33% 37% 39% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Erittäin hyvät Hyvät Eivät hyvät eikä huonot Huonot Erittäin huonot Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 • 19. Kehittymismahdollisuudet työssä työpaikan taloudellisen tilanteen mukaan 87% 80% 70% 79% 13% 20% 30% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvät Jonkinlaiset Heikot Yhteensä Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
 • 20. Kehittymismahdollisuudet työssä työpaikan henkilöstömäärän kehityksen mukaan 39% 30% 24% 30% 39% 44% 43% 43% 22% 26% 33% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvät Jonkinlaiset Heikot Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 • 21. Henkilöstön osallistuminen kehittämistoimintaan työpaikan taloustilanteen mukaan 82% 75% 79% 18% 25% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä, henkilöstö osallistuu Henkilöstö ei osallistu Yhteensä Täysin/jokseenkin vakaa ja turvattu Hyvin/hieman epävarma
 • 22. Työntekijöiden mahdollisuus soveltaa uusia ideoita työssään työpaikan henkilöstömäärän kehityksen mukaan 39% 27% 29% 30% 42% 45% 40% 43% 19% 28% 31% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% On mahdollisuus ja useimmiten myös aikaa siihen On periaatteessa mahdollisuus, mutta ei useinkaan aikaa Ei juurikaan mahdollisuutta soveltaa uusia ideoita työssään Yhteensä Kasvanut Pysynyt suunnilleen ennallaan Vähentynyt
 • 23. Henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen johdon ja henkilöstön välisten suhteiden mukaan 7% 3% 53% 29% 35% 48% 5% 16% 1% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä osallistuu Ei osallistu Erittäin hyvät Hyvät Eivät hyvät eikä huonot Huonot Erittäin huonot