SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
28 września 2020 r.
1/2
Sprawy związkowe
23 września odbyło się zdalne posiedzenie Rady OPZZ.
Zwrócono uwagę na narastające napięcie w branży górniczo – energetycznej, gdzie
zagrożonych jest kilkaset tysięcy miejsc pracy. Krytyczna sytuacja branży ma wpływ na inne
dziedziny przemysłu. Na Górnym Śląsku reaktywowano Międzyzwiązkowy Komitet
Protestacyjno – Strajkowy. Mówiono o niepokojących zjawiskach w działalności Państwowej
Inspekcji Pracy w ostatnich miesiącach m.in. o ograniczeniu aktywności kontrolnej inspekcji.
Rada przyjęła stanowisko w sprawie sprawozdania PIP i jej współpracy z OPZZ. Zapoznała się
z założeniami projektu budżetu państwa na 2021 r. i przyjęła opinię OPZZ w tej sprawie. Rada
zapoznała się z informacją o inicjatywach OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego.
22 września odbyła się pikieta Federacji Związków Zawodowych Metalowców
i Hutników w Polsce pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w Warszawie.
Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, zapowiedział wszczęcie procedury zbycia prawa
własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, na której znajduje się stocznia
w Świnoujściu. Plany Zarządu Spółki wspiera Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej. Zdaniem związkowców z OPZZ może to doprowadzić do utraty pracy
przez ponad 200 stoczniowców ze Świnoujścia. Plany są wątpliwe także z ekonomicznego
punktu widzenia. Sprzedaż oddziału w Świnoujściu nie tylko oznacza koniec przemysłu
stoczniowego w mieście, ale i nie uratuje Spółki i jej szczecińskiego oddziału.
OPZZ otrzymało wstępny i roboczy projekt ustawy, zawierającej propozycje
uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy.
Przedstawiając szczegółowe zasady wykonywania pracy zdalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (projektodawca) zamierza uchylić przepisy Kodeksu pracy, dotyczące
zatrudniania pracowników w formie telepracy. Jest to racjonalne działanie, gdyż
w propozycjach zapisów dotyczących pracy zdalnej znalazło się wiele dotychczasowych
regulacji normujących telepracę. Projekt będzie szczegółowo analizowany w trakcie posiedzeń
Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Pierwsze spotkanie Zespołu w tej kwestii odbędzie
się w dniu 29 września br. i należy spodziewać się merytorycznej oraz pogłębionej dyskusji,
w której z pewnością pojawią się nowe pomysły legislacyjne.
www.opzz.org.pl
”Polityka rządu w sektorze górniczym i energetycznym w Polsce jest dla Rady
Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” nie do zaakceptowania. Oznacza
cichy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw
kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, cementowego,
hutniczego, stalowego i transportu.
Oczekujemy zweryfikowania przez Rząd RP planu „Polityki Energetycznej Polski do 2040”.
Rozwiązania proponowane w tej formie i perspektywie czasowej oznaczają jednoznaczne
wykluczenie wielu regionów przemysłowych, uzależnienie energetyczne od importowanych
surowców i drastyczny wzrost bezrobocia. Rada Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka”
wzywa rząd do natychmiastowego odrzucenia nowych celów klimatycznych UE oraz
opracowania - w duchu dialogu - paktu społecznego, który stanie się podstawą wypracowania
nowej Polityki Energetycznej uwzględniającej interesy polskiego społeczeństwa i gospodarki.
Musi ona zakładać realny horyzont czasowy wychodzący poza 2050 rok. Jakakolwiek
transformacja, jej zakres i skutki społeczne, musi uwzględniać osłony dla zwalnianych
pracowników a nade wszystko tworzenie nowych miejsc pracy w tej samej ilości i jakości.
Oczekujemy wskazania źródeł finansowania i przedstawienia gwarancji finansowych dla
takiego przedsięwzięcia.
Niebawem tysiące pracowników może stracić pracę i to nie przez pandemię,
a szkodliwe decyzje rządzących! Razem będziemy walczyć o każde miejsce
pracy, o każdego pracownika i jego rodzinę. Mamy dość obietnic rządzących!
Już 2 października przedstawiciele całej branży górniczo – energetycznej
wyjdą na ulice Warszawy!
Komentarz tygodnia
Niemcy: Związki zawodowe i pracodawcy uzgodnili minimalne warunki
podwyżki płac w opiece nad seniorami.
Układ zbiorowy nie został jeszcze zatwierdzony. Jeśli tak się stanie, to zgodnie z umową
wykwalifikowana opiekunka osób starszych w Niemczech będzie otrzymywała co najmniej
3 137 euro miesięcznie od 2023 roku. Płaca minimalna zostanie podniesiona w trzech etapach.
Od stycznia 2023 roku płaca minimalna ma wynieść co najmniej 18,50 euro za godzinę,
co w 39-tygodniowym czasie pracy daje właśnie 3 137 euro. Opiekunowie osób starszych bez
kwalifikacji powinni otrzymywać 14,15 euro za godzinę, a osoby po rocznym lub dwuletnim
szkoleniu do 15 euro za godzinę pracy.
Świat
2/2
www.opzz.org.pl

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 16/21
Górnik 16/21Górnik 16/21
Górnik 16/21
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 21/21
Górnik 21/21Górnik 21/21
Górnik 21/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 22/21
Górnik 22/21Górnik 22/21
Górnik 22/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 17/21
Górnik 17/21Górnik 17/21
Górnik 17/21
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021
BiuroOPZZ
 
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Grupa PTWP S.A.
 
Górnik 15/21
Górnik 15/21Górnik 15/21
Górnik 15/21
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
BiuroOPZZ
 

What's hot (17)

Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21
 
Górnik 16/21
Górnik 16/21Górnik 16/21
Górnik 16/21
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
 
Górnik 21/21
Górnik 21/21Górnik 21/21
Górnik 21/21
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21
 
Górnik 22/21
Górnik 22/21Górnik 22/21
Górnik 22/21
 
Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
 
Górnik 17/21
Górnik 17/21Górnik 17/21
Górnik 17/21
 
Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021
 
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
 
Górnik 15/21
Górnik 15/21Górnik 15/21
Górnik 15/21
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 

Similar to Tydzień z OPZZ 28-09-2020

Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Silny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w EuropieSilny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w Europie
GrzegorzTobiszowski
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarkiEnergia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
GrzegorzTobiszowski
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
Grupa PTWP S.A.
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
BiuroOPZZ
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
BiuroOPZZ
 
Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_
Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_
Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_
Grupa PTWP S.A.
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
BiuroOPZZ
 

Similar to Tydzień z OPZZ 28-09-2020 (20)

Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Silny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w EuropieSilny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w Europie
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarkiEnergia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
 
Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_
Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_
Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 

Tydzień z OPZZ 28-09-2020

  • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 28 września 2020 r. 1/2 Sprawy związkowe 23 września odbyło się zdalne posiedzenie Rady OPZZ. Zwrócono uwagę na narastające napięcie w branży górniczo – energetycznej, gdzie zagrożonych jest kilkaset tysięcy miejsc pracy. Krytyczna sytuacja branży ma wpływ na inne dziedziny przemysłu. Na Górnym Śląsku reaktywowano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy. Mówiono o niepokojących zjawiskach w działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ostatnich miesiącach m.in. o ograniczeniu aktywności kontrolnej inspekcji. Rada przyjęła stanowisko w sprawie sprawozdania PIP i jej współpracy z OPZZ. Zapoznała się z założeniami projektu budżetu państwa na 2021 r. i przyjęła opinię OPZZ w tej sprawie. Rada zapoznała się z informacją o inicjatywach OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. 22 września odbyła się pikieta Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, zapowiedział wszczęcie procedury zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, na której znajduje się stocznia w Świnoujściu. Plany Zarządu Spółki wspiera Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zdaniem związkowców z OPZZ może to doprowadzić do utraty pracy przez ponad 200 stoczniowców ze Świnoujścia. Plany są wątpliwe także z ekonomicznego punktu widzenia. Sprzedaż oddziału w Świnoujściu nie tylko oznacza koniec przemysłu stoczniowego w mieście, ale i nie uratuje Spółki i jej szczecińskiego oddziału. OPZZ otrzymało wstępny i roboczy projekt ustawy, zawierającej propozycje uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Przedstawiając szczegółowe zasady wykonywania pracy zdalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (projektodawca) zamierza uchylić przepisy Kodeksu pracy, dotyczące zatrudniania pracowników w formie telepracy. Jest to racjonalne działanie, gdyż w propozycjach zapisów dotyczących pracy zdalnej znalazło się wiele dotychczasowych regulacji normujących telepracę. Projekt będzie szczegółowo analizowany w trakcie posiedzeń Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Pierwsze spotkanie Zespołu w tej kwestii odbędzie się w dniu 29 września br. i należy spodziewać się merytorycznej oraz pogłębionej dyskusji, w której z pewnością pojawią się nowe pomysły legislacyjne. www.opzz.org.pl
  • 2. ”Polityka rządu w sektorze górniczym i energetycznym w Polsce jest dla Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” nie do zaakceptowania. Oznacza cichy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu. Oczekujemy zweryfikowania przez Rząd RP planu „Polityki Energetycznej Polski do 2040”. Rozwiązania proponowane w tej formie i perspektywie czasowej oznaczają jednoznaczne wykluczenie wielu regionów przemysłowych, uzależnienie energetyczne od importowanych surowców i drastyczny wzrost bezrobocia. Rada Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” wzywa rząd do natychmiastowego odrzucenia nowych celów klimatycznych UE oraz opracowania - w duchu dialogu - paktu społecznego, który stanie się podstawą wypracowania nowej Polityki Energetycznej uwzględniającej interesy polskiego społeczeństwa i gospodarki. Musi ona zakładać realny horyzont czasowy wychodzący poza 2050 rok. Jakakolwiek transformacja, jej zakres i skutki społeczne, musi uwzględniać osłony dla zwalnianych pracowników a nade wszystko tworzenie nowych miejsc pracy w tej samej ilości i jakości. Oczekujemy wskazania źródeł finansowania i przedstawienia gwarancji finansowych dla takiego przedsięwzięcia. Niebawem tysiące pracowników może stracić pracę i to nie przez pandemię, a szkodliwe decyzje rządzących! Razem będziemy walczyć o każde miejsce pracy, o każdego pracownika i jego rodzinę. Mamy dość obietnic rządzących! Już 2 października przedstawiciele całej branży górniczo – energetycznej wyjdą na ulice Warszawy! Komentarz tygodnia Niemcy: Związki zawodowe i pracodawcy uzgodnili minimalne warunki podwyżki płac w opiece nad seniorami. Układ zbiorowy nie został jeszcze zatwierdzony. Jeśli tak się stanie, to zgodnie z umową wykwalifikowana opiekunka osób starszych w Niemczech będzie otrzymywała co najmniej 3 137 euro miesięcznie od 2023 roku. Płaca minimalna zostanie podniesiona w trzech etapach. Od stycznia 2023 roku płaca minimalna ma wynieść co najmniej 18,50 euro za godzinę, co w 39-tygodniowym czasie pracy daje właśnie 3 137 euro. Opiekunowie osób starszych bez kwalifikacji powinni otrzymywać 14,15 euro za godzinę, a osoby po rocznym lub dwuletnim szkoleniu do 15 euro za godzinę pracy. Świat 2/2 www.opzz.org.pl