SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
28 maja 2021 r.
1/2
Sprawy związkowe
OPZZ z zaskoczeniem przyjęło decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej nakazującą natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla
w kopalni Turów
Decyzja TSUE całkowicie pomija znaczenie kopalni dla polskiego systemu bezpieczeństwa
energetycznego oraz sytuacji tysięcy pracowników kopalni Turów, elektrowni Turów oraz setek
firm kooperujących z tymi przedsiębiorstwami. Od wielu lat jesteśmy zapewniani, że tzw. zielona
transformacja będzie sprawiedliwa, że nie będzie już powtórki z lat 90-tych z zamykaniem
zakładów pracy i wyrzucaniem z dnia na dzień tysięcy pracowników na bruk. OPZZ podkreśla,
że w trakcie zielonej transformacji każde miejsce pracy ma znaczenie, a proces zmian należy
przeprowadzać rozważnie, tak aby nie powodował negatywnych kosztów społecznych.
Dwa lata temu odszedł Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych, współtwórca i wiceprzewodniczący Rady Dialogu
Społecznego. Szef i przyjaciel.
Zawdzięczamy mu prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na
umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych; wprowadzenie składki na ubezpieczenia
społeczne od umów zleceń; systematyczny wzrost płacy minimalnej, wyłączenie z niej dodatku
za pracę w nocy; wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej; zwiększenie zakresu stosowania
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; ograniczenie nieprawidłowości związanych
z zatrudnianiem pracowników tymczasowych; przywrócenie niższego wieku emerytalnego;
utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapamiętamy go takim jakim był - wesołym,
dowcipnym, lojalnym, szanującym ludzi, odważnym i zasadniczym. Cześć jego pamięci!
OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” osiągnęły
porozumienie
Centrale uważają, że w 2022 roku: wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien
wynosić nie mniej niż 8,5%; wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien
wynosić nie mniej niż 12%; wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie
mniej niż 10,71%; wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2021 roku, o którym mowa w ustawie z 17
grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony
o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021.
www.opzz.org.pl
”
Reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość
o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad „Umową Społeczną” przez stronę
rządową
Rząd, mimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach
wspólnie ustalonych w ramach zawieranej „Umowy” w dniu 19 maja br., skierował na ścieżkę
legislacyjną projekt „ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” obejmujący swoim zakresem uregulowanie
wykonywania pracy zdalnej. Strona rządowa, mając świadomość generalnych rozbieżności
stanowisk, co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku uzgodnień w pozostałych
obszarach, usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania, nie bacząc na strony dialogu,
i tworząc tym samym bezprecedensowe pole konfliktu. Mając na uwadze powyższe, strona
związków zawodowych uznaje kontynuowanie negocjacji w ramach „Umowy społecznej” za
bezzasadne i nieuzasadnione.
Jesteśmy oburzeni! - stanowisko trzech central związkowych
26 maja we Wrocławiu związkowcy z OPZZ, Sierpnia 80, Forum Związków
Zawodowych oraz Solidarności protestowali przeciwko postanowieniu
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który po rozpatrzeniu
skargi Czech wezwał do wstrzymania wydobycia węgla w Turowie
Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca OPZZ, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że
można jedną decyzją, w ciągu jednego dnia wstrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co
dla kopalni i elektrowni Turów może oznaczać ich likwidację. Czas wznowić negocjacje ze
stroną czeską. W stanowisku z 21 maja br. OPZZ domaga się od rządu, zarządu PGE GiEK oraz
całej Grupy PGE natychmiastowych i zdecydowanych działań w obronie miejsc pracy w kopalni
i elektrowni Turów.
Kraj
Przewodnicząca Litewskiego Związku Zawodowego Kristina Krupavičienė:
„Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca może stosować elastyczny dzień pracy oraz
zsumowany czas pracy. To oznacza, że człowiek w ciągu trzech miesięcy powinien odpracować
pewną liczbę godzin. Wszystko, co jest ponad określoną normę, zalicza się do nadgodzin.
Jednak pracodawca może tak modulować czas pracy, aby było to dla niego bardzo opłacalne
- w zastępstwie dać pracownikowi wolny dzień, ponieważ za nadgodziny płaciłby 1,5 raza
więcej niż za normalną godzinę pracy. Dlatego ludzie szukają innych rozwiązań, także poza
granicami kraju. Inny problem to mobbing w miejscach pracy, ale czy ktoś z pracodawców
został ukarany za złe traktowanie pracowników? Nie!”
Świat
www.opzz.org.pl
2/2

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 21/21
Górnik 21/21Górnik 21/21
Górnik 21/21
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
BiuroOPZZ
 
Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
BiuroOPZZ
 
Biuletyn wroclaw.pl wydanie specjalne „Zmień piec”
Biuletyn wroclaw.pl   wydanie specjalne „Zmień piec”Biuletyn wroclaw.pl   wydanie specjalne „Zmień piec”
Biuletyn wroclaw.pl wydanie specjalne „Zmień piec”
Wroclaw
 
Osiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piec
Osiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piecOsiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piec
Osiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piec
Wroclaw
 
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 

What's hot (19)

Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
 
Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
 
Górnik 21/21
Górnik 21/21Górnik 21/21
Górnik 21/21
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
 
Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
 
Biuletyn wroclaw.pl wydanie specjalne „Zmień piec”
Biuletyn wroclaw.pl   wydanie specjalne „Zmień piec”Biuletyn wroclaw.pl   wydanie specjalne „Zmień piec”
Biuletyn wroclaw.pl wydanie specjalne „Zmień piec”
 
Stanowisko
StanowiskoStanowisko
Stanowisko
 
Osiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piec
Osiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piecOsiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piec
Osiedla jednorodzinne - biuletyn wroclaw.pl Zmień piec
 
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
 
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021Tydzień z OPZZ 30-07-2021
Tydzień z OPZZ 30-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 

Similar to Tydzień z opzz 28-05-2021

Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
BiuroOPZZ
 

Similar to Tydzień z opzz 28-05-2021 (20)

Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
 

Tydzień z opzz 28-05-2021

  • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 28 maja 2021 r. 1/2 Sprawy związkowe OPZZ z zaskoczeniem przyjęło decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującą natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów Decyzja TSUE całkowicie pomija znaczenie kopalni dla polskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego oraz sytuacji tysięcy pracowników kopalni Turów, elektrowni Turów oraz setek firm kooperujących z tymi przedsiębiorstwami. Od wielu lat jesteśmy zapewniani, że tzw. zielona transformacja będzie sprawiedliwa, że nie będzie już powtórki z lat 90-tych z zamykaniem zakładów pracy i wyrzucaniem z dnia na dzień tysięcy pracowników na bruk. OPZZ podkreśla, że w trakcie zielonej transformacji każde miejsce pracy ma znaczenie, a proces zmian należy przeprowadzać rozważnie, tak aby nie powodował negatywnych kosztów społecznych. Dwa lata temu odszedł Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, współtwórca i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Szef i przyjaciel. Zawdzięczamy mu prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych; wprowadzenie składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń; systematyczny wzrost płacy minimalnej, wyłączenie z niej dodatku za pracę w nocy; wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej; zwiększenie zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; ograniczenie nieprawidłowości związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych; przywrócenie niższego wieku emerytalnego; utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapamiętamy go takim jakim był - wesołym, dowcipnym, lojalnym, szanującym ludzi, odważnym i zasadniczym. Cześć jego pamięci! OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” osiągnęły porozumienie Centrale uważają, że w 2022 roku: wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 8,5%; wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 12%; wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 10,71%; wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2021 roku, o którym mowa w ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021. www.opzz.org.pl
  • 2. ” Reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad „Umową Społeczną” przez stronę rządową Rząd, mimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie ustalonych w ramach zawieranej „Umowy” w dniu 19 maja br., skierował na ścieżkę legislacyjną projekt „ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” obejmujący swoim zakresem uregulowanie wykonywania pracy zdalnej. Strona rządowa, mając świadomość generalnych rozbieżności stanowisk, co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku uzgodnień w pozostałych obszarach, usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania, nie bacząc na strony dialogu, i tworząc tym samym bezprecedensowe pole konfliktu. Mając na uwadze powyższe, strona związków zawodowych uznaje kontynuowanie negocjacji w ramach „Umowy społecznej” za bezzasadne i nieuzasadnione. Jesteśmy oburzeni! - stanowisko trzech central związkowych 26 maja we Wrocławiu związkowcy z OPZZ, Sierpnia 80, Forum Związków Zawodowych oraz Solidarności protestowali przeciwko postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który po rozpatrzeniu skargi Czech wezwał do wstrzymania wydobycia węgla w Turowie Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca OPZZ, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że można jedną decyzją, w ciągu jednego dnia wstrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co dla kopalni i elektrowni Turów może oznaczać ich likwidację. Czas wznowić negocjacje ze stroną czeską. W stanowisku z 21 maja br. OPZZ domaga się od rządu, zarządu PGE GiEK oraz całej Grupy PGE natychmiastowych i zdecydowanych działań w obronie miejsc pracy w kopalni i elektrowni Turów. Kraj Przewodnicząca Litewskiego Związku Zawodowego Kristina Krupavičienė: „Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca może stosować elastyczny dzień pracy oraz zsumowany czas pracy. To oznacza, że człowiek w ciągu trzech miesięcy powinien odpracować pewną liczbę godzin. Wszystko, co jest ponad określoną normę, zalicza się do nadgodzin. Jednak pracodawca może tak modulować czas pracy, aby było to dla niego bardzo opłacalne - w zastępstwie dać pracownikowi wolny dzień, ponieważ za nadgodziny płaciłby 1,5 raza więcej niż za normalną godzinę pracy. Dlatego ludzie szukają innych rozwiązań, także poza granicami kraju. Inny problem to mobbing w miejscach pracy, ale czy ktoś z pracodawców został ukarany za złe traktowanie pracowników? Nie!” Świat www.opzz.org.pl 2/2