SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
26 lutego 2021 r.
1/2
Sprawy związkowe
17 lutego odbyła się narada przewodniczących organizacji związkowych OPZZ
w zakładach produkcyjnych województwa dolnośląskiego, Poczcie Polskiej,
ZUS, domach opieki społecznej i uzdrowiskach
Obrady prowadził Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ woj. dolnośląskiego.
W naradzie uczestniczyli członkowie kierownictwa Konfederacji. Poinformowali o działaniach
Rady Dialogu Społecznego, planowanych regulacjach prawa gospodarczego i podatkowego,
projekcie emerytur stażowych. Mówili o zagrożeniach wynikającymi z braku przepisów prawa
dotyczących pracy zdalnej. Zwrócono uwagę na rolę nowoczesnych narzędzi multimedialnych
w propagowaniu postulatów OPZZ i pozyskiwaniu nowych związkowców. Andrzej Otręba
omówił sytuację na dolnośląskim rynku pracy. Podziękował przewodniczącym organizacji
związkowych za indywidualne podejście do każdego miejsca pracy w czasie pandemii.
OPZZ walczyło o otwarcie uzdrowisk oraz wnioskowało o wprowadzenie
uzdrowiskowej rehabilitacji „pocovidowej” finansowanej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia
Po kilku miesiącach naszych działań rząd otworzył uzdrowiska. Od 23 lutego br. można się
leczyć w ośrodkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskach. Warunkiem jest negatywny test na
koronawirusa z próbki pobranej w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem
rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Zlecenia
na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem
wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację.
Będziemy kontynuowali walkę o rehabilitację pocovidową m.in. na najbliższym posiedzeniu
Podzespołu ds. uzdrowisk, zwołanym na wniosek OPZZ.
OPZZ przedstawiło opinię na temat projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji
Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce
Zdaniem OPZZ, projekt ten powinien być elementem składowym całościowej wizji (strategii)
rozwoju państwa, czyli pewnego wyobrażenia, jakie mamy o kształcie Polski za 10, 20 czy 30
lat. Środki europejskie powinny być traktowane jako ważne uzupełnienie takiego podejścia.
Projekt Umowy przedstawia nam jednak odwrotną logikę: długoterminowa perspektywa
rozwojowa (spójności) schodzi na dalszy plan, a środki europejskie stanowią krótkoterminowy
cel sam w sobie. W pewnym sensie rządową wizją rozwoju jest zarządzanie absorbcją
i wydawaniem środków unijnych. Brakuje refleksji, czy przyczyni się to do strategicznego
rozwoju Polski.
www.opzz.org.pl
”
Esther Lynch (EKZZ): „Płaca minimalna, która pozostawia pracowników
w ubóstwie, przeczy całkowicie istocie płacy minimalnej”
Teraz od Parlamentu Europejskiego i od rządów państw członkowskich zależy zmiana projektu
dyrektywy w celu zapewnienia, że poszczególne kraje nie będą mogły już ustalać płacy
minimalnej poniżej progu 50% występującej u nich płacy przeciętnej i 60% mediany płac.
Ponadto dyrektywa musi zostać zmieniona w taki sposób, aby zobowiązać państwa
członkowskie do ustalania ustawowych płac minimalnych na poziomie wyższym od
wystarczającego dla zapewnienia pracownikowi godziwego poziomu życia. Płace minimalne
powinny być wypracowane przy pełnym zaangażowaniu związków zawodowych. Proces
zapewniania godziwego wzrostu płac dla najniżej zarabiających w Europie jest już od dawna
spóźniony”.
Komentarz tygodnia
23 luty to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat prowadzi działania zmierzające do
podniesienia świadomości pracowników, a także pracodawców, że chorobowe zjawisko
depresji dotyka szerokich środowisk pracy. OPZZ zwraca również uwagę na to, że podczas
pandemii problemy psychospołeczne w środowisku zawodowym pogłębiają się. Czas epidemii
jest tutaj czasem szczególnie ciężkim. Mamy do czynienia z zamykaniem poszczególnych branż,
ze zwolnieniami grupowymi i indywidulanymi. OPZZ podejmuje od lat szereg działań
zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom psychospołecznym i systematycznej poprawy
sytuacji w środowisku pracy. Komisja Kobiet OPZZ również zajęła stanowisko w tej sprawie (treść
stanowiska na: www.opzz.org.pl).
Kraj
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przedstawiła informację na
temat korzyści, jakie przyniesie zaproponowany przez Komisję Europejską
projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE
Publikacja jest elementem polityki informacyjnej europejskich związków zawodowych w tej
sprawie. Jak wskazała EKZZ, wynagrodzenia ponad 24 mln pracowników o niskich płacach w
Unii Europejskiej wzrosłyby, gdyby przyjęte zostały propozycje związków zawodowych
dotyczące projektu dyrektywy UE w sprawie odpowiednich płac minimalnych. Chodzi o postulat
EKZZ, aby w przepisach dyrektywy zawarto próg, który zapewniłyby, że ustawowe
wynagrodzenie minimalne nie mogło być w danym kraju na poziomie niższym niż 50% płacy
przeciętnej i 60% mediany płac w państwie członkowskim.
Świat
www.opzz.org.pl
2/2

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
Rocznik Integracji Europejskiej
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 

What's hot (17)

Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
 
Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 

Similar to Tydzień z OPZZ 26-02-2021

Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 30-10-2020
Tydzień z OPZZ 30-10-2020Tydzień z OPZZ 30-10-2020
Tydzień z OPZZ 30-10-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
2. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-20202. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-09-2020
Tydzień z OPZZ 04-09-2020Tydzień z OPZZ 04-09-2020
Tydzień z OPZZ 04-09-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
BiuroOPZZ
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
Łukasz Łukaszewski
 
Zasada Pomocniczości w ochronie zdrowia
Zasada Pomocniczości w ochronie zdrowiaZasada Pomocniczości w ochronie zdrowia
Zasada Pomocniczości w ochronie zdrowia
moldach
 

Similar to Tydzień z OPZZ 26-02-2021 (18)

Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
 
Tydzień z OPZZ 30-10-2020
Tydzień z OPZZ 30-10-2020Tydzień z OPZZ 30-10-2020
Tydzień z OPZZ 30-10-2020
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
2. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-20202. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-2020
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 04-09-2020
Tydzień z OPZZ 04-09-2020Tydzień z OPZZ 04-09-2020
Tydzień z OPZZ 04-09-2020
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
 
Zasada Pomocniczości w ochronie zdrowia
Zasada Pomocniczości w ochronie zdrowiaZasada Pomocniczości w ochronie zdrowia
Zasada Pomocniczości w ochronie zdrowia
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 

Tydzień z OPZZ 26-02-2021

  • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 26 lutego 2021 r. 1/2 Sprawy związkowe 17 lutego odbyła się narada przewodniczących organizacji związkowych OPZZ w zakładach produkcyjnych województwa dolnośląskiego, Poczcie Polskiej, ZUS, domach opieki społecznej i uzdrowiskach Obrady prowadził Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ woj. dolnośląskiego. W naradzie uczestniczyli członkowie kierownictwa Konfederacji. Poinformowali o działaniach Rady Dialogu Społecznego, planowanych regulacjach prawa gospodarczego i podatkowego, projekcie emerytur stażowych. Mówili o zagrożeniach wynikającymi z braku przepisów prawa dotyczących pracy zdalnej. Zwrócono uwagę na rolę nowoczesnych narzędzi multimedialnych w propagowaniu postulatów OPZZ i pozyskiwaniu nowych związkowców. Andrzej Otręba omówił sytuację na dolnośląskim rynku pracy. Podziękował przewodniczącym organizacji związkowych za indywidualne podejście do każdego miejsca pracy w czasie pandemii. OPZZ walczyło o otwarcie uzdrowisk oraz wnioskowało o wprowadzenie uzdrowiskowej rehabilitacji „pocovidowej” finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Po kilku miesiącach naszych działań rząd otworzył uzdrowiska. Od 23 lutego br. można się leczyć w ośrodkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskach. Warunkiem jest negatywny test na koronawirusa z próbki pobranej w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację. Będziemy kontynuowali walkę o rehabilitację pocovidową m.in. na najbliższym posiedzeniu Podzespołu ds. uzdrowisk, zwołanym na wniosek OPZZ. OPZZ przedstawiło opinię na temat projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce Zdaniem OPZZ, projekt ten powinien być elementem składowym całościowej wizji (strategii) rozwoju państwa, czyli pewnego wyobrażenia, jakie mamy o kształcie Polski za 10, 20 czy 30 lat. Środki europejskie powinny być traktowane jako ważne uzupełnienie takiego podejścia. Projekt Umowy przedstawia nam jednak odwrotną logikę: długoterminowa perspektywa rozwojowa (spójności) schodzi na dalszy plan, a środki europejskie stanowią krótkoterminowy cel sam w sobie. W pewnym sensie rządową wizją rozwoju jest zarządzanie absorbcją i wydawaniem środków unijnych. Brakuje refleksji, czy przyczyni się to do strategicznego rozwoju Polski. www.opzz.org.pl
  • 2. ” Esther Lynch (EKZZ): „Płaca minimalna, która pozostawia pracowników w ubóstwie, przeczy całkowicie istocie płacy minimalnej” Teraz od Parlamentu Europejskiego i od rządów państw członkowskich zależy zmiana projektu dyrektywy w celu zapewnienia, że poszczególne kraje nie będą mogły już ustalać płacy minimalnej poniżej progu 50% występującej u nich płacy przeciętnej i 60% mediany płac. Ponadto dyrektywa musi zostać zmieniona w taki sposób, aby zobowiązać państwa członkowskie do ustalania ustawowych płac minimalnych na poziomie wyższym od wystarczającego dla zapewnienia pracownikowi godziwego poziomu życia. Płace minimalne powinny być wypracowane przy pełnym zaangażowaniu związków zawodowych. Proces zapewniania godziwego wzrostu płac dla najniżej zarabiających w Europie jest już od dawna spóźniony”. Komentarz tygodnia 23 luty to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat prowadzi działania zmierzające do podniesienia świadomości pracowników, a także pracodawców, że chorobowe zjawisko depresji dotyka szerokich środowisk pracy. OPZZ zwraca również uwagę na to, że podczas pandemii problemy psychospołeczne w środowisku zawodowym pogłębiają się. Czas epidemii jest tutaj czasem szczególnie ciężkim. Mamy do czynienia z zamykaniem poszczególnych branż, ze zwolnieniami grupowymi i indywidulanymi. OPZZ podejmuje od lat szereg działań zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom psychospołecznym i systematycznej poprawy sytuacji w środowisku pracy. Komisja Kobiet OPZZ również zajęła stanowisko w tej sprawie (treść stanowiska na: www.opzz.org.pl). Kraj Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przedstawiła informację na temat korzyści, jakie przyniesie zaproponowany przez Komisję Europejską projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE Publikacja jest elementem polityki informacyjnej europejskich związków zawodowych w tej sprawie. Jak wskazała EKZZ, wynagrodzenia ponad 24 mln pracowników o niskich płacach w Unii Europejskiej wzrosłyby, gdyby przyjęte zostały propozycje związków zawodowych dotyczące projektu dyrektywy UE w sprawie odpowiednich płac minimalnych. Chodzi o postulat EKZZ, aby w przepisach dyrektywy zawarto próg, który zapewniłyby, że ustawowe wynagrodzenie minimalne nie mogło być w danym kraju na poziomie niższym niż 50% płacy przeciętnej i 60% mediany płac w państwie członkowskim. Świat www.opzz.org.pl 2/2