SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
17 lipca 2020 r.
1/2
Sprawy związkowe
Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ: - Rząd w zbyt małym stopniu
chroni polskich pracowników.
Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią będzie miał długotrwałe następstwa objawiające się
m.in. spadkiem produkcji wywołanym absencją pracowników, i spadkiem popytu wywołanym
zubożeniem społeczeństwa. Prawie milion osób ma obniżone wynagrodzenia. Rośnie
bezrobocie, mamy sporo zapowiedzi zwolnień grupowych. Dlatego OPZZ zabiega mocno,
by pieniądze z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
przeznaczyć na ochronę wynagrodzeń pracowniczych przed ich obniżaniem. Złożyliśmy
w Sejmie wniosek o podniesienie zasiłków dla bezrobotnych w czasie kryzysu do poziomu
2,1 tys. zł. Po kryzysie oczekujemy spełnienia wymagań konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy, aby zasiłek wynosił połowę ostatnio pobieranego wynagrodzenia.
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odpowiedział OPZZ na apel
w sprawie uzyskania przez PGE S.A. koncesji na wydobycie węgla brunatnego
ze złoża Złoczew.
Niestety, otrzymane przez nas pismo niewiele wnosi do sprawy. Nadal nie ma pewności, czy
wniosek o wydanie koncesji zostanie pozytywnie rozpatrzony. Pracownicy kopalni i elektrowni
Bełchatów przez ostatnie lata byli zapewniani, że do końca 2019 roku zakład górniczy uzyska
koncesję na wydobycie węgla, dlatego brak decyzji w tej sprawie zwiększa niepokój społeczny.
Wyrazem niezadowolenia z prowadzonej przez rząd polityki, była pikieta zorganizowana
przed budynkiem Polskiej Grupy Energetycznej w Bełchatowie. Związki zawodowe OPZZ
ostrzegają, że szykują się kolejne protesty.
Kraj
W niektórych zakładach pracy pojawiają się informacje o obniżonych nagle
wynagrodzeniach.
Pracodawcy nie komunikują się z pracownikami, przez co ci ostatni nie wiedzą, dlaczego na ich
konta zaczynają wpływać niższe kwoty z tytułu wynagrodzeń niż do tej pory. Nie muszą jednak
czuć się bezradni. Zgodnie z art. 85 par. 5 Kodeksu pracy, pracodawca na żądanie pracownika,
jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego
wynagrodzenie. Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ: - Tam, gdzie działają związki
zawodowe, nie ma zasadniczo problemów z przepływem tego rodzaju informacji. Dlatego
optymalnym rozwiązaniem dla pracowników jest tworzenie związków zawodowych - podkreśla
Sebastian Koćwin.
www.opzz.org.pl
”12 lipca br. zakończył się kilkuletni, wyczerpujący maraton wyborczy. W drugiej turze wyborów
prezydenckich ponad dwadzieścia milionów Polek i Polaków w równej proporcji poparło dwie
różne wizje demokratycznego państwa prawa. To może oznaczać pogłębienie istniejącego
podziału w społeczeństwie, ale też szansę na otwarty, merytoryczny dialog. Obaj konkurenci
mają solidny mandat do reprezentowania tych, którzy szukają porozumienia.
Dzisiaj w środowiskach pracowniczych istnieje duża niepewność o przyszłość ich pracy, rodzin
i kraju. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest gotowe do współpracy
na rzecz urzeczywistnienia w Polsce zasad konstytucyjnych, w tym zasady społecznej
gospodarki rynkowej, osadzonej w Unii Europejskiej, zorientowanej na ochronę praw
obywateli oraz na sprawy socjalne.
To konsekwentna misja i powinność naszych działań!
Komentarz tygodnia
www.opzz.org.pl
2/2
Świat
Atmosfera dyskusji zaognia się, wystawiając naszą współpracę na próbę –
mówią związkowcy z Daimlera.
Chodzi o wypowiedź dla mediów Wilfrieda Portha z zarządu koncernu. Menedżer stwierdził,
że aby uniknąć masowych zwolnień, oferty dobrowolnego odejścia z pracy na wcześniejsze
emerytury lub za odprawą musiałoby na tym etapie przyjąć ponad 15 tys. osób. W związku
z kryzysem spowodowanym pandemią, Daimler spodziewa się znacznego spadku sprzedaży.
Koncern ze Stuttgartu - właściciel marki Mercedes-Benz - jeszcze przed pandemią zapowiadał
zamiar zlikwidowania co najmniej 10 tys. stanowisk na całym świecie w latach 2020-2022.
Zarazem Daimler podtrzymał zobowiązanie, by unikać przymusowych zwolnień w Niemczech
do 2029 r.

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Press info - joint international project (PL)
Press info - joint international project (PL)Press info - joint international project (PL)
Press info - joint international project (PL)
Jakub Gałka
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
BiuroOPZZ
 
I kongres klastrów Polskich
I kongres klastrów PolskichI kongres klastrów Polskich
I kongres klastrów Polskich
Sylwia Chmielarz
 
Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 21/21
Górnik 21/21Górnik 21/21
Górnik 21/21
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
BiuroOPZZ
 

What's hot (19)

Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Press info - joint international project (PL)
Press info - joint international project (PL)Press info - joint international project (PL)
Press info - joint international project (PL)
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
 
I kongres klastrów Polskich
I kongres klastrów PolskichI kongres klastrów Polskich
I kongres klastrów Polskich
 
Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21
 
Górnik 21/21
Górnik 21/21Górnik 21/21
Górnik 21/21
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
 

Similar to Tydzień z OPZZ 17-07-2020

Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
7. kronika 06-07-2020
7.  kronika 06-07-20207.  kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-2020
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
5. kronika 15-05-2020
5.  kronika 15-05-20205.  kronika 15-05-2020
5. kronika 15-05-2020
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 

Similar to Tydzień z OPZZ 17-07-2020 (20)

Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
7. kronika 06-07-2020
7.  kronika 06-07-20207.  kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-2020
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
5. kronika 15-05-2020
5.  kronika 15-05-20205.  kronika 15-05-2020
5. kronika 15-05-2020
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
 

Tydzień z OPZZ 17-07-2020

  • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 17 lipca 2020 r. 1/2 Sprawy związkowe Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ: - Rząd w zbyt małym stopniu chroni polskich pracowników. Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią będzie miał długotrwałe następstwa objawiające się m.in. spadkiem produkcji wywołanym absencją pracowników, i spadkiem popytu wywołanym zubożeniem społeczeństwa. Prawie milion osób ma obniżone wynagrodzenia. Rośnie bezrobocie, mamy sporo zapowiedzi zwolnień grupowych. Dlatego OPZZ zabiega mocno, by pieniądze z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczyć na ochronę wynagrodzeń pracowniczych przed ich obniżaniem. Złożyliśmy w Sejmie wniosek o podniesienie zasiłków dla bezrobotnych w czasie kryzysu do poziomu 2,1 tys. zł. Po kryzysie oczekujemy spełnienia wymagań konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, aby zasiłek wynosił połowę ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odpowiedział OPZZ na apel w sprawie uzyskania przez PGE S.A. koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew. Niestety, otrzymane przez nas pismo niewiele wnosi do sprawy. Nadal nie ma pewności, czy wniosek o wydanie koncesji zostanie pozytywnie rozpatrzony. Pracownicy kopalni i elektrowni Bełchatów przez ostatnie lata byli zapewniani, że do końca 2019 roku zakład górniczy uzyska koncesję na wydobycie węgla, dlatego brak decyzji w tej sprawie zwiększa niepokój społeczny. Wyrazem niezadowolenia z prowadzonej przez rząd polityki, była pikieta zorganizowana przed budynkiem Polskiej Grupy Energetycznej w Bełchatowie. Związki zawodowe OPZZ ostrzegają, że szykują się kolejne protesty. Kraj W niektórych zakładach pracy pojawiają się informacje o obniżonych nagle wynagrodzeniach. Pracodawcy nie komunikują się z pracownikami, przez co ci ostatni nie wiedzą, dlaczego na ich konta zaczynają wpływać niższe kwoty z tytułu wynagrodzeń niż do tej pory. Nie muszą jednak czuć się bezradni. Zgodnie z art. 85 par. 5 Kodeksu pracy, pracodawca na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ: - Tam, gdzie działają związki zawodowe, nie ma zasadniczo problemów z przepływem tego rodzaju informacji. Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla pracowników jest tworzenie związków zawodowych - podkreśla Sebastian Koćwin. www.opzz.org.pl
  • 2. ”12 lipca br. zakończył się kilkuletni, wyczerpujący maraton wyborczy. W drugiej turze wyborów prezydenckich ponad dwadzieścia milionów Polek i Polaków w równej proporcji poparło dwie różne wizje demokratycznego państwa prawa. To może oznaczać pogłębienie istniejącego podziału w społeczeństwie, ale też szansę na otwarty, merytoryczny dialog. Obaj konkurenci mają solidny mandat do reprezentowania tych, którzy szukają porozumienia. Dzisiaj w środowiskach pracowniczych istnieje duża niepewność o przyszłość ich pracy, rodzin i kraju. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest gotowe do współpracy na rzecz urzeczywistnienia w Polsce zasad konstytucyjnych, w tym zasady społecznej gospodarki rynkowej, osadzonej w Unii Europejskiej, zorientowanej na ochronę praw obywateli oraz na sprawy socjalne. To konsekwentna misja i powinność naszych działań! Komentarz tygodnia www.opzz.org.pl 2/2 Świat Atmosfera dyskusji zaognia się, wystawiając naszą współpracę na próbę – mówią związkowcy z Daimlera. Chodzi o wypowiedź dla mediów Wilfrieda Portha z zarządu koncernu. Menedżer stwierdził, że aby uniknąć masowych zwolnień, oferty dobrowolnego odejścia z pracy na wcześniejsze emerytury lub za odprawą musiałoby na tym etapie przyjąć ponad 15 tys. osób. W związku z kryzysem spowodowanym pandemią, Daimler spodziewa się znacznego spadku sprzedaży. Koncern ze Stuttgartu - właściciel marki Mercedes-Benz - jeszcze przed pandemią zapowiadał zamiar zlikwidowania co najmniej 10 tys. stanowisk na całym świecie w latach 2020-2022. Zarazem Daimler podtrzymał zobowiązanie, by unikać przymusowych zwolnień w Niemczech do 2029 r.