SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
16 lipca 2021 r.
1/2
Sprawy związkowe
Związkowcy i pracodawcy Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych Rady Dialogu Społecznego nie uzgodnili wspólnego stanowiska
w sprawie wysokości płacy minimalnej i Założeń projektu budżetu państwa na
rok 2022, choć uznali, że pracownikom państwowej sfery budżetowej należy się
podwyżka płac
Niestety, nie wskazali w jakiej wysokości, z uwagi na różnicę zdań. Zespół uznał jednak
konieczność podwyższenia wynagrodzeń w budżetówce, w celu wspierania jakości
administracji publicznej, mimo rozbieżnych opinii dotyczących skali podwyżek. Uzgodniono, że
związkowcy i pracodawcy wypracują ze stroną rządową nowe zasady wynagradzania
w państwowej sferze budżetowej. Było to ostatnie spotkanie Zespołu podsumowujące
tegoroczne negocjacje w tych sprawach.
Otrzymujemy mnóstwo sygnałów niezadowolenia ze strony pracowników
budżetówki, którzy są gotowi do różnych form akcji protestacyjnych - mówi
przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski
Rząd podtrzymał decyzję o zamrożeniu płac w sferze budżetowej na 2022 r. Przy wysokiej
inflacji oznacza to de facto realny spadek zarobków. Urzędnicy są wściekli, bo w czasie
pandemii nie tylko nie otrzymali żadnych programów wsparcia – jak to miało miejsce
w przypadku prywatnych przedsiębiorców – ale na dodatek nałożono na nich nowe obowiązki
w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. - To będzie kolejny rok, kiedy pracownicy
budżetówki nie będą uczestniczyli we wzroście gospodarczym - przypomina szef OPZZ Andrzej
Radzikowski.
Przedstawiciele pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego
wystosowali apel do rządu o wsparcie przemysłu lekkiego
Alarmują oni, że w wyniku długotrwałego zamknięcia galerii handlowych, restauracji czy
zamrożenia turystyki, przedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze znajdują się na skraju
bankructwa. „Badania rynku detalicznego wskazują, że spadek sprzedaży odzieży w 2020 r.
wyniósł ok. 6 mld zł., drastycznie zwiększając zapasy niesprzedanych wyrobów gotowych” –
podkreślają autorzy apelu. „Przedsiębiorcy stoją przed decyzjami o masowej redukcji
zatrudnienia. Choć sektor produkujący odzież sygnalizował negatywny wpływ pandemii
COVID-19 na jego funkcjonowanie, wsparcie publiczne kierowane było jedynie do importerów
prowadzących działalność hurtową i detaliczną w zakresie sprzedaży odzieży i tekstyliów”.
www.opzz.org.pl
12 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, poświęcone
wynagrodzeniom w sferze budżetowej. Przedstawiciele rządu nie złagodzili swojego
stanowiska i cały czas forsują zamrożenie płac w nadchodzącym roku
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kategorycznie odrzuca te propozycje, które przy
wysokiej inflacji oznaczają de facto realny spadek wynagrodzeń. Oczekujemy, że Rada Ministrów zmieni
swoją decyzję i podniesie płace w sferze budżetowej o 12 proc., zgodnie ze stanowiskiem central
związkowych z 19 maja 2021 r.
Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - a zwłaszcza w okresie
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - Polska potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych
i zmotywowanych do pracy pracowników. Co ważne, stanowisko te podzielają również sami zrzeszeni w RDS
pracodawcy.
OPZZ ostrzega, że jeśli rząd dalej będzie forsował zamrożenie płac i nie będzie wykazywał woli
porozumienia, będziemy zmuszeni walczyć o wyższe wynagrodzenia w bardziej stanowczy sposób.
Do OPZZ wpływają protesty organizacji ze sfery budżetowej, w których związkowcy sygnalizują oburzenie
i gotowość przystąpienia do różnych form akcji protestacyjnych. Prowadzimy w tej sprawie konsultacje
w ramach OPZZ-u, ale również z pozostałymi partnerami związkowymi.
Kierownictwo OPZZ
Nie ma porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego
w sprawie płac w budżetówce
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób
zgłaszających naruszenia prawa Unii powinna zostać implementowana do
systemów krajowych do 17 grudnia br. Wiele wskazuje, że termin ten nie
zostanie dotrzymany
Dyrektywa nakłada na europejskie rządy obowiązek ustanowienia prawa, regulującego
minimalne standardy dotyczące tworzenia kanałów zgłaszania nieprawidłowości, zapewnienia
kompleksowej ochrony prawnej i immunitetów dla osób zgłaszających przypadki naruszenia,
a także wprowadzenia skutecznych kar, zniechęcających do podejmowania przez nieuczciwych
pracodawców działań odwetowych. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski: - Założenia
do projektu nie zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.
Czy wystarczy czasu na przygotowanie dobrej ustawy i na konsultacje społeczne?
Świat
2/2
www.opzz.org.pl

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 

What's hot (19)

Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 

Similar to Tydzień z OPZZ 16-07-2021

9. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-20209. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
BiuroOPZZ
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
Grupa PTWP S.A.
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 16-02-2021
Kronika Związkowa 16-02-2021Kronika Związkowa 16-02-2021
Kronika Związkowa 16-02-2021
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Biuletyn maj-czerwiec 2014
Biuletyn maj-czerwiec 2014Biuletyn maj-czerwiec 2014
Biuletyn maj-czerwiec 2014
KatarzynaGierczak1
 
7. kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-20207. kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
BiuroOPZZ
 
Ustawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmian
Ustawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmianUstawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmian
Ustawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmian
Fundacja "Merkury"
 

Similar to Tydzień z OPZZ 16-07-2021 (20)

9. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-20209. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Kronika Związkowa 16-02-2021
Kronika Związkowa 16-02-2021Kronika Związkowa 16-02-2021
Kronika Związkowa 16-02-2021
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Biuletyn maj-czerwiec 2014
Biuletyn maj-czerwiec 2014Biuletyn maj-czerwiec 2014
Biuletyn maj-czerwiec 2014
 
7. kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-20207. kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-2020
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
 
Ustawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmian
Ustawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmianUstawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmian
Ustawa o spółdzielniach socjalnych - propozycje zmian
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
 

Tydzień z OPZZ 16-07-2021

 • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 16 lipca 2021 r. 1/2 Sprawy związkowe Związkowcy i pracodawcy Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego nie uzgodnili wspólnego stanowiska w sprawie wysokości płacy minimalnej i Założeń projektu budżetu państwa na rok 2022, choć uznali, że pracownikom państwowej sfery budżetowej należy się podwyżka płac Niestety, nie wskazali w jakiej wysokości, z uwagi na różnicę zdań. Zespół uznał jednak konieczność podwyższenia wynagrodzeń w budżetówce, w celu wspierania jakości administracji publicznej, mimo rozbieżnych opinii dotyczących skali podwyżek. Uzgodniono, że związkowcy i pracodawcy wypracują ze stroną rządową nowe zasady wynagradzania w państwowej sferze budżetowej. Było to ostatnie spotkanie Zespołu podsumowujące tegoroczne negocjacje w tych sprawach. Otrzymujemy mnóstwo sygnałów niezadowolenia ze strony pracowników budżetówki, którzy są gotowi do różnych form akcji protestacyjnych - mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski Rząd podtrzymał decyzję o zamrożeniu płac w sferze budżetowej na 2022 r. Przy wysokiej inflacji oznacza to de facto realny spadek zarobków. Urzędnicy są wściekli, bo w czasie pandemii nie tylko nie otrzymali żadnych programów wsparcia – jak to miało miejsce w przypadku prywatnych przedsiębiorców – ale na dodatek nałożono na nich nowe obowiązki w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. - To będzie kolejny rok, kiedy pracownicy budżetówki nie będą uczestniczyli we wzroście gospodarczym - przypomina szef OPZZ Andrzej Radzikowski. Przedstawiciele pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego wystosowali apel do rządu o wsparcie przemysłu lekkiego Alarmują oni, że w wyniku długotrwałego zamknięcia galerii handlowych, restauracji czy zamrożenia turystyki, przedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze znajdują się na skraju bankructwa. „Badania rynku detalicznego wskazują, że spadek sprzedaży odzieży w 2020 r. wyniósł ok. 6 mld zł., drastycznie zwiększając zapasy niesprzedanych wyrobów gotowych” – podkreślają autorzy apelu. „Przedsiębiorcy stoją przed decyzjami o masowej redukcji zatrudnienia. Choć sektor produkujący odzież sygnalizował negatywny wpływ pandemii COVID-19 na jego funkcjonowanie, wsparcie publiczne kierowane było jedynie do importerów prowadzących działalność hurtową i detaliczną w zakresie sprzedaży odzieży i tekstyliów”. www.opzz.org.pl
 • 2. 12 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, poświęcone wynagrodzeniom w sferze budżetowej. Przedstawiciele rządu nie złagodzili swojego stanowiska i cały czas forsują zamrożenie płac w nadchodzącym roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kategorycznie odrzuca te propozycje, które przy wysokiej inflacji oznaczają de facto realny spadek wynagrodzeń. Oczekujemy, że Rada Ministrów zmieni swoją decyzję i podniesie płace w sferze budżetowej o 12 proc., zgodnie ze stanowiskiem central związkowych z 19 maja 2021 r. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - a zwłaszcza w okresie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - Polska potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych i zmotywowanych do pracy pracowników. Co ważne, stanowisko te podzielają również sami zrzeszeni w RDS pracodawcy. OPZZ ostrzega, że jeśli rząd dalej będzie forsował zamrożenie płac i nie będzie wykazywał woli porozumienia, będziemy zmuszeni walczyć o wyższe wynagrodzenia w bardziej stanowczy sposób. Do OPZZ wpływają protesty organizacji ze sfery budżetowej, w których związkowcy sygnalizują oburzenie i gotowość przystąpienia do różnych form akcji protestacyjnych. Prowadzimy w tej sprawie konsultacje w ramach OPZZ-u, ale również z pozostałymi partnerami związkowymi. Kierownictwo OPZZ Nie ma porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie płac w budżetówce Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinna zostać implementowana do systemów krajowych do 17 grudnia br. Wiele wskazuje, że termin ten nie zostanie dotrzymany Dyrektywa nakłada na europejskie rządy obowiązek ustanowienia prawa, regulującego minimalne standardy dotyczące tworzenia kanałów zgłaszania nieprawidłowości, zapewnienia kompleksowej ochrony prawnej i immunitetów dla osób zgłaszających przypadki naruszenia, a także wprowadzenia skutecznych kar, zniechęcających do podejmowania przez nieuczciwych pracodawców działań odwetowych. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski: - Założenia do projektu nie zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Czy wystarczy czasu na przygotowanie dobrej ustawy i na konsultacje społeczne? Świat 2/2 www.opzz.org.pl