SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
4 grudnia 2020 r.
1/2
Sprawy związkowe
OPZZ jest oburzone decyzjami przyznającymi ogromne środki finansowe
dla TVP, kosztem pracowników ochrony zdrowia i sfery budżetowej
Decyzje Sejmu nie pozostawiają wątpliwości, co do intencji rządzących. W projekcie
przyszłorocznego budżetu zawarto 2 mld zł dla TVP, kosztem dofinansowania sektora ochrony
zdrowia. Uchwalono ponadto, że dodatki do wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia
będą przyznane wyłącznie tym, którzy zajmują się chorymi na COVID-19, ale zostali do tej pracy
skierowani przez wojewodę. Sejm zmienił wcześniejsze stanowisko w tej sprawie. Uchwalił
dodatki nie dla wszystkich a dla wybranych. OPZZ żąda wycofania się z tej skandalicznej
decyzji i zajęcia się realnymi problemami Polek i Polaków!
OPZZ zorganizowało konferencję online pt. „Rynek pracy w dobie pandemii”
Podsumowano zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w tym czasie. Omówiono prognozy
długoterminowych skutków pandemii dla rynku pracy. OPZZ przedstawił negatywne stanowisko
wobec wydatkowania środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na cele niezwiązane z ich utworzeniem. W tarczach antykryzysowych
z Funduszu Pracy zaplanowano sfinansowanie między innymi świadczenia postojowego
dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych.
Ponadto OPZZ negatywnie ocenia zmianę wysokości składki na Fundusz Pracy, która w 2021 r.
ma wynieść 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W 2020 r. było to 2,0%.
Z listu Sławomira Broniarza, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego
do Ministra Nauki i Edukacji
- Stwierdził Pan, że nauczyciel nie potrzebuje dokształcania – to jest absolutnie sztuczny twór,
a jednocześnie burzący jego wykształcenie gruntowne. Mówił Pan również o redukcji etatów
w oświacie i obniżeniu wynagrodzenia nauczycieli, którzy mają dziś godziny ponadwymiarowe.
Poruszył Pan również kwestię podwyższenia pensum dla nauczycieli. Zdumiewa, że tego typu
zapowiedzi dotyczące 600 tysięcy nauczycieli prezentowane są na zjeździe klubów „Gazety
Polskiej”, a nie na forum sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz posiedzeniu Zespołu
do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Odczytujemy to jako kolejny przykład
lekceważenia środowiska nauczycielskiego.
www.opzz.org.pl
”W 2020 roku rząd kontynuuje nieuzasadnione eksploatowanie Funduszu
Pracy na cele niezwiązane z jego ustawowymi zadaniami.
Pracownicze składki wykorzystano między innymi na udzielenie mikroprzedsiębiorcom oraz
organizacjom pozarządowym jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 000 zł, na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmienia się także wysokość
składki na FP. W przyszłym roku wyniesie ona 1,0% podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obecnie jest to 2,0%). 1,0% odebrany Funduszowi
Pracy, będzie przekazany Funduszowi Solidarnościowemu. Trudno zaakceptować taki sposób
prowadzenia polityki finansowej Funduszu, zwłaszcza w kontekście wysokości wypłacanych
świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce, które należą do najniższych w Unii Europejskiej.
Komentarz tygodnia
Pracownice spółki JSW Innowacje - wśród nich te, które zgłosiły problem
molestowania w firmie - założyły związek zawodowy, wskazując na poczucie
zagrożenia i obawę o miejsca pracy
Oprócz oficjalnej informacji o założeniu związku i przyczynach tego kroku, adresowanej do rad
nadzorczych i zarządów JSW oraz JSW Innowacje, pogląd grupy pracowników na sytuację
w spółce oraz informacje o nieprawidłowościach zostały wyrażone w liście otwartym,
adresowanym do prezydenta, premiera i prezesa PiS. List nie został podpisany imienne,
w obawie – jak piszą pracownicy - "przed kolejnymi retorsjami", przypisywanymi wiceprezesowi
JSW Tomaszowi Dudzie. Wiceprezes zaprzecza tym zarzutom i zapowiada kroki prawne
przeciwko ich autorom.
Kraj
Przedstawiciele związków zawodowych grupy wyszehradzkiej odbyli
wideokonferencję z Nicolasem Schmitem, komisarzem UE ds. miejsc pracy
i praw socjalnych
Rozmawiano o europejskiej płacy minimalnej. Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych reprezentowali między innymi przewodniczący Andrzej Radzikowski oraz
wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Współorganizatorem konferencji była Belgijska
Konfederacja Związków Zawodowych CSC. Przewodniczący OPZZ wyraził zadowolenie
z powodu przedstawienia przez Komisję projektu dyrektywy, a więc realizacji jednego z celów
OPZZ, oraz przedstawił uwagi do tego projektu. Projekt dyrektywy nie zawiera między innymi
kwoty płacy minimalnej, lecz przesłanki do określenia jej adekwatności. OPZZ zaproponował
ponadto wymiar płacy minimalnej w wysokości 50 procent płacy średniej i 60 procent mediany.
Świat
www.opzz.org.pl
2/2

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21
BiuroOPZZ
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 13/2021
Górnik 13/2021Górnik 13/2021
Górnik 13/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 16/21
Górnik 16/21Górnik 16/21
Górnik 16/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21
BiuroOPZZ
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
BiuroOPZZ
 

What's hot (20)

Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
 
Górnik 13/2021
Górnik 13/2021Górnik 13/2021
Górnik 13/2021
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Górnik 16/21
Górnik 16/21Górnik 16/21
Górnik 16/21
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
 

Similar to Tydzień z OPZZ 04-12-2020

Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
BiuroOPZZ
 
9. kronika 24-08-2020
9.  kronika 24-08-20209.  kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
BiuroOPZZ
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
Grupa PTWP S.A.
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-10-2020
Tydzień z OPZZ 16-10-2020Tydzień z OPZZ 16-10-2020
Tydzień z OPZZ 16-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021
BiuroOPZZ
 

Similar to Tydzień z OPZZ 04-12-2020 (20)

Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
 
9. kronika 24-08-2020
9.  kronika 24-08-20209.  kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021Tydzień z OPZZ 12-02-2021
Tydzień z OPZZ 12-02-2021
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021
 
Tydzień z OPZZ 16-10-2020
Tydzień z OPZZ 16-10-2020Tydzień z OPZZ 16-10-2020
Tydzień z OPZZ 16-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 

Tydzień z OPZZ 04-12-2020

  • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 4 grudnia 2020 r. 1/2 Sprawy związkowe OPZZ jest oburzone decyzjami przyznającymi ogromne środki finansowe dla TVP, kosztem pracowników ochrony zdrowia i sfery budżetowej Decyzje Sejmu nie pozostawiają wątpliwości, co do intencji rządzących. W projekcie przyszłorocznego budżetu zawarto 2 mld zł dla TVP, kosztem dofinansowania sektora ochrony zdrowia. Uchwalono ponadto, że dodatki do wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia będą przyznane wyłącznie tym, którzy zajmują się chorymi na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Sejm zmienił wcześniejsze stanowisko w tej sprawie. Uchwalił dodatki nie dla wszystkich a dla wybranych. OPZZ żąda wycofania się z tej skandalicznej decyzji i zajęcia się realnymi problemami Polek i Polaków! OPZZ zorganizowało konferencję online pt. „Rynek pracy w dobie pandemii” Podsumowano zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w tym czasie. Omówiono prognozy długoterminowych skutków pandemii dla rynku pracy. OPZZ przedstawił negatywne stanowisko wobec wydatkowania środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na cele niezwiązane z ich utworzeniem. W tarczach antykryzysowych z Funduszu Pracy zaplanowano sfinansowanie między innymi świadczenia postojowego dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Ponadto OPZZ negatywnie ocenia zmianę wysokości składki na Fundusz Pracy, która w 2021 r. ma wynieść 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2020 r. było to 2,0%. Z listu Sławomira Broniarza, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego do Ministra Nauki i Edukacji - Stwierdził Pan, że nauczyciel nie potrzebuje dokształcania – to jest absolutnie sztuczny twór, a jednocześnie burzący jego wykształcenie gruntowne. Mówił Pan również o redukcji etatów w oświacie i obniżeniu wynagrodzenia nauczycieli, którzy mają dziś godziny ponadwymiarowe. Poruszył Pan również kwestię podwyższenia pensum dla nauczycieli. Zdumiewa, że tego typu zapowiedzi dotyczące 600 tysięcy nauczycieli prezentowane są na zjeździe klubów „Gazety Polskiej”, a nie na forum sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Odczytujemy to jako kolejny przykład lekceważenia środowiska nauczycielskiego. www.opzz.org.pl
  • 2. ”W 2020 roku rząd kontynuuje nieuzasadnione eksploatowanie Funduszu Pracy na cele niezwiązane z jego ustawowymi zadaniami. Pracownicze składki wykorzystano między innymi na udzielenie mikroprzedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 000 zł, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmienia się także wysokość składki na FP. W przyszłym roku wyniesie ona 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obecnie jest to 2,0%). 1,0% odebrany Funduszowi Pracy, będzie przekazany Funduszowi Solidarnościowemu. Trudno zaakceptować taki sposób prowadzenia polityki finansowej Funduszu, zwłaszcza w kontekście wysokości wypłacanych świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce, które należą do najniższych w Unii Europejskiej. Komentarz tygodnia Pracownice spółki JSW Innowacje - wśród nich te, które zgłosiły problem molestowania w firmie - założyły związek zawodowy, wskazując na poczucie zagrożenia i obawę o miejsca pracy Oprócz oficjalnej informacji o założeniu związku i przyczynach tego kroku, adresowanej do rad nadzorczych i zarządów JSW oraz JSW Innowacje, pogląd grupy pracowników na sytuację w spółce oraz informacje o nieprawidłowościach zostały wyrażone w liście otwartym, adresowanym do prezydenta, premiera i prezesa PiS. List nie został podpisany imienne, w obawie – jak piszą pracownicy - "przed kolejnymi retorsjami", przypisywanymi wiceprezesowi JSW Tomaszowi Dudzie. Wiceprezes zaprzecza tym zarzutom i zapowiada kroki prawne przeciwko ich autorom. Kraj Przedstawiciele związków zawodowych grupy wyszehradzkiej odbyli wideokonferencję z Nicolasem Schmitem, komisarzem UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych Rozmawiano o europejskiej płacy minimalnej. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowali między innymi przewodniczący Andrzej Radzikowski oraz wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Współorganizatorem konferencji była Belgijska Konfederacja Związków Zawodowych CSC. Przewodniczący OPZZ wyraził zadowolenie z powodu przedstawienia przez Komisję projektu dyrektywy, a więc realizacji jednego z celów OPZZ, oraz przedstawił uwagi do tego projektu. Projekt dyrektywy nie zawiera między innymi kwoty płacy minimalnej, lecz przesłanki do określenia jej adekwatności. OPZZ zaproponował ponadto wymiar płacy minimalnej w wysokości 50 procent płacy średniej i 60 procent mediany. Świat www.opzz.org.pl 2/2