SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
5 lutego 2021 r.
1/2
Sprawy związkowe
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot udzielił odpowiedzi na pismo
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z 31 grudnia 2020 r.
Centrala upominała się o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
wprowadzenia emerytur stażowych. Paweł Szrot poinformował, że Kancelaria Prezydenta
podtrzymuje w tej sprawie stanowisko, które zaprezentowano przedstawicielom OPZZ podczas
wideokonferencji na początku grudnia ub.r. Paweł Szrot poinformował wówczas, że w Kancelarii
Prezydenta trwają analizy różnych projektów wprowadzenia emerytur stażowych, w tym
projektu OPZZ. Zaznaczył przy tym, że aktualnie priorytetem jest walka z COVID-19 i nie może
zagwarantować, że do wiosny 2021 r. Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie emerytur
stażowych.
OPZZ wystąpiło do wicepremiera Jarosława Gowina z wnioskiem
o umożliwienie wsparcia z Tarczy 6.0. związkom zawodowym prowadzącym
działalność gospodarczą
Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi zasadami
bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, mogą ubiegać się
m.in. o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Tą formą
wsparcia zainteresowane są również związki zawodowe prowadzące działalność gospodarczą
np. w zakresie świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Niestety Platforma Usług
Elektronicznych ZUS, która służy do przesyłania dokumentów do ZUS, odrzuca wnioski składane
przez związki zawodowe. System nie odróżnia działalności związku zawodowego
od działalności gospodarczej prowadzonej przez ten związek.
Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych
To dobry moment do wprowadzenia rozwiązań zwiększających rolę pracowników
w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora prywatnego poprzez udział ich przedstawicieli
w zarządach i radach nadzorczych. Wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski zwrócił się
z wnioskiem o uwzględnienie tego postulatu do ministrów odpowiedzialnych za prace nad
projektem nowelizacji KSH - aktywów państwowych oraz sprawiedliwości. W swoim
wystąpieniu, wiceprzewodniczący OPZZ zasygnalizował otwartość na dialog w sprawie
rozwiązań zwiększających rolę pracowników w zarządzaniu prywatnymi przedsiębiorstwami.
Udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych i zarządach spółek jest normą
prawną w większości państw Unii Europejskiej i dotyczy zarówno spółek publicznych, jak
i prywatnych.
www.opzz.org.pl
”
Mikrofirmy to znaczący segment gospodarki
Na koniec 2019 roku znalazło tam zatrudnienie 4,23 mln. osób. To niemal tyle samo co
w budżetówce (4,34 mln osób). Z danych GUS wynika, że w 2019 roku mikrofirmy płaciły
zatrudnionym średnio 3,3 tys. zł brutto, w budżetówce 5,1
1 tys. a w większych zakładach 5,17
tys. zł. W ciągu pięciu lat, mimo corocznych podwyżek płacy minimalnej, zyski mikrofirm urosły
aż 53 procent. Zatem skąd te różnice w wynagrodzeniach? To dobry temat do merytorycznej
i konstruktywnej dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. Trzeba o tym porozmawiać bo wiele
wskazuje na to, że „małe” nie zawsze jest „piękne”.
Komentarz tygodnia
Ministerstwo Zdrowia z niechęcią odnosi się do wprowadzenia uzdrowiskowej
rehabilitacji „pocovidowej”
To odpowiedź na wniosek OPZZ, skierowany na początku tego roku do Prezesa Rady Ministrów
oraz ministra zdrowia. W opinii konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, nie ma potrzeby
wprowadzania tego świadczenia leczniczego w innych ośrodkach. Przypomnijmy, że jedyną
placówką w kraju realizującą to świadczenie jest Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach. Zdaniem Ministerstwa
Zdrowia, rehabilitowanie pacjentów, którzy przeszli COVID-19, może odbywać się
w placówkach świadczących usługi z rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej
w dostępnej formie dla ozdrowieńców, w ramach dotychczas obowiązujących umów NFZ.
Kraj
Związek zawodowy CGT-PSA popiera strajk generalny prowadzony przez
pracowników w fabryce Peugeot w Kenitrze
Związek wsparł protestujących, aby potępić warunki pracy w marokańskiej fabryce francuskiego
producenta samochodów. Pracownicy Stellantis (dawniej PSA) w Kenitrze ogłosili, że rozpoczną
strajk aby zaprotestować przeciwko warunkom pracy i niskim płacom. Protestujący domagają się
podwyżki wynagrodzeń do poziomu 240 euro miesięcznie i protestują przeciwko długim
godzinom pracy w nocy oraz w soboty. Według francuskich związkowców, pracownicy
w Kenitrze są często zmuszani do pracy w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia,
zarabiają tylko 2400 dirhamów (około 900 zł) miesięcznie i nie otrzymują ubezpieczenia
medycznego ani dodatków za niebezpieczną pracę.
Świat
www.opzz.org.pl
2/2

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021
BiuroOPZZ
 

What's hot (18)

Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
 
Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021Budowlani 10/2021
Budowlani 10/2021
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
 
Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021Kronika Związkowa 31-03-2021
Kronika Związkowa 31-03-2021
 

Similar to Tydzień z OPZZ 04-02-2021

Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 27-11-2020
Tydzień z OPZZ 27-11-2020Tydzień z OPZZ 27-11-2020
Tydzień z OPZZ 27-11-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
BiuroOPZZ
 
9. kronika 24-08-2020
9.  kronika 24-08-20209.  kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 

Similar to Tydzień z OPZZ 04-02-2021 (20)

Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
 
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021Tydzień z OPZZ 22-01-2021
Tydzień z OPZZ 22-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 27-11-2020
Tydzień z OPZZ 27-11-2020Tydzień z OPZZ 27-11-2020
Tydzień z OPZZ 27-11-2020
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
 
9. kronika 24-08-2020
9.  kronika 24-08-20209.  kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 

Tydzień z OPZZ 04-02-2021

  • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 5 lutego 2021 r. 1/2 Sprawy związkowe Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot udzielił odpowiedzi na pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z 31 grudnia 2020 r. Centrala upominała się o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia emerytur stażowych. Paweł Szrot poinformował, że Kancelaria Prezydenta podtrzymuje w tej sprawie stanowisko, które zaprezentowano przedstawicielom OPZZ podczas wideokonferencji na początku grudnia ub.r. Paweł Szrot poinformował wówczas, że w Kancelarii Prezydenta trwają analizy różnych projektów wprowadzenia emerytur stażowych, w tym projektu OPZZ. Zaznaczył przy tym, że aktualnie priorytetem jest walka z COVID-19 i nie może zagwarantować, że do wiosny 2021 r. Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie emerytur stażowych. OPZZ wystąpiło do wicepremiera Jarosława Gowina z wnioskiem o umożliwienie wsparcia z Tarczy 6.0. związkom zawodowym prowadzącym działalność gospodarczą Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, mogą ubiegać się m.in. o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Tą formą wsparcia zainteresowane są również związki zawodowe prowadzące działalność gospodarczą np. w zakresie świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Niestety Platforma Usług Elektronicznych ZUS, która służy do przesyłania dokumentów do ZUS, odrzuca wnioski składane przez związki zawodowe. System nie odróżnia działalności związku zawodowego od działalności gospodarczej prowadzonej przez ten związek. Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych To dobry moment do wprowadzenia rozwiązań zwiększających rolę pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora prywatnego poprzez udział ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych. Wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie tego postulatu do ministrów odpowiedzialnych za prace nad projektem nowelizacji KSH - aktywów państwowych oraz sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu, wiceprzewodniczący OPZZ zasygnalizował otwartość na dialog w sprawie rozwiązań zwiększających rolę pracowników w zarządzaniu prywatnymi przedsiębiorstwami. Udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych i zarządach spółek jest normą prawną w większości państw Unii Europejskiej i dotyczy zarówno spółek publicznych, jak i prywatnych. www.opzz.org.pl
  • 2. ” Mikrofirmy to znaczący segment gospodarki Na koniec 2019 roku znalazło tam zatrudnienie 4,23 mln. osób. To niemal tyle samo co w budżetówce (4,34 mln osób). Z danych GUS wynika, że w 2019 roku mikrofirmy płaciły zatrudnionym średnio 3,3 tys. zł brutto, w budżetówce 5,1 1 tys. a w większych zakładach 5,17 tys. zł. W ciągu pięciu lat, mimo corocznych podwyżek płacy minimalnej, zyski mikrofirm urosły aż 53 procent. Zatem skąd te różnice w wynagrodzeniach? To dobry temat do merytorycznej i konstruktywnej dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. Trzeba o tym porozmawiać bo wiele wskazuje na to, że „małe” nie zawsze jest „piękne”. Komentarz tygodnia Ministerstwo Zdrowia z niechęcią odnosi się do wprowadzenia uzdrowiskowej rehabilitacji „pocovidowej” To odpowiedź na wniosek OPZZ, skierowany na początku tego roku do Prezesa Rady Ministrów oraz ministra zdrowia. W opinii konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, nie ma potrzeby wprowadzania tego świadczenia leczniczego w innych ośrodkach. Przypomnijmy, że jedyną placówką w kraju realizującą to świadczenie jest Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, rehabilitowanie pacjentów, którzy przeszli COVID-19, może odbywać się w placówkach świadczących usługi z rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej w dostępnej formie dla ozdrowieńców, w ramach dotychczas obowiązujących umów NFZ. Kraj Związek zawodowy CGT-PSA popiera strajk generalny prowadzony przez pracowników w fabryce Peugeot w Kenitrze Związek wsparł protestujących, aby potępić warunki pracy w marokańskiej fabryce francuskiego producenta samochodów. Pracownicy Stellantis (dawniej PSA) w Kenitrze ogłosili, że rozpoczną strajk aby zaprotestować przeciwko warunkom pracy i niskim płacom. Protestujący domagają się podwyżki wynagrodzeń do poziomu 240 euro miesięcznie i protestują przeciwko długim godzinom pracy w nocy oraz w soboty. Według francuskich związkowców, pracownicy w Kenitrze są często zmuszani do pracy w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia, zarabiają tylko 2400 dirhamów (około 900 zł) miesięcznie i nie otrzymują ubezpieczenia medycznego ani dodatków za niebezpieczną pracę. Świat www.opzz.org.pl 2/2