SlideShare a Scribd company logo
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
3 lipca 2020 r.
1/2
Sprawy związkowe
Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu
Społecznego przyjął stanowisko w sprawie udzielenia przez państwo
niezbędnej pomocy firmom transportowym.
Po trudnych negocjacjach i poszukiwaniu kompromisu pod stanowiskiem podpisały się wszystkie
organizacje związkowe i pracodawców, oprócz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
i strony rządowej. Osiągnięcie jednomyślności okazało się niemożliwe, ponieważ w projekcie
stanowiska znalazł się – na wniosek OPZZ – zapis nawiązujący do potrzeby likwidacji
samozatrudnienia i promowania przez PLL LOT S.A. pracowniczych form zatrudnienia. Brak
jednomyślności nasuwa pytanie, czy wszystkim członkom Rady Dialogu Społecznego zależy na
rozwoju transportu publicznego, eliminacji obszarów wykluczenia społecznego oraz barier
w rozwoju przedsiębiorczości i mobilności pracy?
Działalność uzdrowiskowa została odmrożona, ale nie ma wytycznych
dotyczących realizacji zakontraktowanych usług na rehabilitację leczniczą
w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Informacje przekazywane przez organizacje członkowskie OPZZ z branży sanatoryjno –
uzdrowiskowej wskazują, że wstrzymanie z powodu pandemii realizacji kontraktów w zakresie
lecznictwa pomiędzy ZUS, a spółkami uzdrowiskowymi, negatywnie odbija się na kondycji
ekonomicznej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Pracownicy obawiają się o utrzymanie
swoich miejsc pracy i jest to uzasadniona obawa. Faktem jest także nagminny odpływ wysoko
wykwalifikowanej kadry medycznej, który może się jeszcze bardziej pogłębiać w przyszłości.
OPZZ skierowało do Prezes ZUS, prof. Gertrudy Uścińskiej, interwencję w tej sprawie
Kraj
Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 208,9 mln zł straty w pierwszym
kwartale 2020 roku. Prognozowane wydobycie węgla w marcu było mniejsze
o 37,4 tys. ton, a w kwietniu o 339,2 tys. ton.
Wpływ na to miała między innymi zmiana organizacji pracy w związku z pandemią
koronawirusa. Jednak w JSW spodziewają się ożywienia gospodarczego. Po pandemii
z powrotem rozkręcana jest produkcja w sektorze motoryzacyjnym, czy w branży offshore. - To
będzie się przekładać na większe zapotrzebowanie na węgiel koksowy - podkreśla Wacław
Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. - Węgiel koksowy jest
potrzebny do produkcji stali, która z kolei będzie wykorzystywana w różnych inwestycjach
w infrastrukturę - wskazuje.
www.opzz.org.pl
”Rząd kontynuuje nieuzasadnione wydatki z Funduszu Pracy na inne niż ustawowe
zadania.
Głównymi przychodami Funduszu są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców
za zatrudnionych pracowników. W 2019 r. wpływy wyniosły prawie 13 mld zł. To rodzaj
systemowego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Nie akceptujemy kuglarskiej eksploatacji Funduszu, zwłaszcza w kontekście wysokości i skali
świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce. Podstawowy zasiłek wynosi 741,87 zł netto, mniej
niż minimum socjalne - 1212,59 zł. Jesteśmy pod tym względem na samym końcu Europy!
W obliczu utraty zatrudnienia pracownicy powinni mieć pierwszeństwo do skorzystania
z godnych świadczeń. To nam się po prostu należy! Najwyższy czas na wprowadzenie
społecznego nadzoru nad Funduszem Pracy.
Komentarz tygodnia
www.opzz.org.pl
2/2
Świat
Niemiecka Komisja ds. Płacy Minimalnej, w skład której wchodzą
przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców, jednogłośnie
postanowiła o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia do 10,45 euro brutto
za godzinę.
Pensje w Niemczech wzrosną w czterech etapach. Pierwszej podwyżki należy się spodziewać
1 stycznia 2021. Płaca wzrośnie wówczas do 9,50 euro za godzinę. Pół roku później – 1 lipca
2021 – kwota ta wyniesie 9,60 euro. 1 stycznia 2022 stawka godzinowa wzrośnie do 9,82
euro. Ostatni etap podnoszenia pensji zaplanowano na 1 lipca 2022. Wtedy płaca
w Niemczech wzrośnie aż do 10,45 euro za godzinę. Przypomnijmy, że obecnie minimalne
wynagrodzenie w tym kraju wynosi 9,35 euro za godzinę pracy.

More Related Content

Similar to Tydzień z OPZZ 03-07-2020

Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
7. kronika 06-07-2020
7.  kronika 06-07-20207.  kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-2020
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
BiuroOPZZ
 
9. kronika 24-08-2020
9.  kronika 24-08-20209.  kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 

Similar to Tydzień z OPZZ 03-07-2020 (20)

Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
7. kronika 06-07-2020
7.  kronika 06-07-20207.  kronika 06-07-2020
7. kronika 06-07-2020
 
Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022
 
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020Tydzień z OPZZ 17-07-2020
Tydzień z OPZZ 17-07-2020
 
9. kronika 24-08-2020
9.  kronika 24-08-20209.  kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
 

Tydzień z OPZZ 03-07-2020

  • 1. Tydzień z OPZZ Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą 3 lipca 2020 r. 1/2 Sprawy związkowe Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego przyjął stanowisko w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym. Po trudnych negocjacjach i poszukiwaniu kompromisu pod stanowiskiem podpisały się wszystkie organizacje związkowe i pracodawców, oprócz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i strony rządowej. Osiągnięcie jednomyślności okazało się niemożliwe, ponieważ w projekcie stanowiska znalazł się – na wniosek OPZZ – zapis nawiązujący do potrzeby likwidacji samozatrudnienia i promowania przez PLL LOT S.A. pracowniczych form zatrudnienia. Brak jednomyślności nasuwa pytanie, czy wszystkim członkom Rady Dialogu Społecznego zależy na rozwoju transportu publicznego, eliminacji obszarów wykluczenia społecznego oraz barier w rozwoju przedsiębiorczości i mobilności pracy? Działalność uzdrowiskowa została odmrożona, ale nie ma wytycznych dotyczących realizacji zakontraktowanych usług na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje przekazywane przez organizacje członkowskie OPZZ z branży sanatoryjno – uzdrowiskowej wskazują, że wstrzymanie z powodu pandemii realizacji kontraktów w zakresie lecznictwa pomiędzy ZUS, a spółkami uzdrowiskowymi, negatywnie odbija się na kondycji ekonomicznej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Pracownicy obawiają się o utrzymanie swoich miejsc pracy i jest to uzasadniona obawa. Faktem jest także nagminny odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, który może się jeszcze bardziej pogłębiać w przyszłości. OPZZ skierowało do Prezes ZUS, prof. Gertrudy Uścińskiej, interwencję w tej sprawie Kraj Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 208,9 mln zł straty w pierwszym kwartale 2020 roku. Prognozowane wydobycie węgla w marcu było mniejsze o 37,4 tys. ton, a w kwietniu o 339,2 tys. ton. Wpływ na to miała między innymi zmiana organizacji pracy w związku z pandemią koronawirusa. Jednak w JSW spodziewają się ożywienia gospodarczego. Po pandemii z powrotem rozkręcana jest produkcja w sektorze motoryzacyjnym, czy w branży offshore. - To będzie się przekładać na większe zapotrzebowanie na węgiel koksowy - podkreśla Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. - Węgiel koksowy jest potrzebny do produkcji stali, która z kolei będzie wykorzystywana w różnych inwestycjach w infrastrukturę - wskazuje. www.opzz.org.pl
  • 2. ”Rząd kontynuuje nieuzasadnione wydatki z Funduszu Pracy na inne niż ustawowe zadania. Głównymi przychodami Funduszu są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców za zatrudnionych pracowników. W 2019 r. wpływy wyniosły prawie 13 mld zł. To rodzaj systemowego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Nie akceptujemy kuglarskiej eksploatacji Funduszu, zwłaszcza w kontekście wysokości i skali świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce. Podstawowy zasiłek wynosi 741,87 zł netto, mniej niż minimum socjalne - 1212,59 zł. Jesteśmy pod tym względem na samym końcu Europy! W obliczu utraty zatrudnienia pracownicy powinni mieć pierwszeństwo do skorzystania z godnych świadczeń. To nam się po prostu należy! Najwyższy czas na wprowadzenie społecznego nadzoru nad Funduszem Pracy. Komentarz tygodnia www.opzz.org.pl 2/2 Świat Niemiecka Komisja ds. Płacy Minimalnej, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców, jednogłośnie postanowiła o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia do 10,45 euro brutto za godzinę. Pensje w Niemczech wzrosną w czterech etapach. Pierwszej podwyżki należy się spodziewać 1 stycznia 2021. Płaca wzrośnie wówczas do 9,50 euro za godzinę. Pół roku później – 1 lipca 2021 – kwota ta wyniesie 9,60 euro. 1 stycznia 2022 stawka godzinowa wzrośnie do 9,82 euro. Ostatni etap podnoszenia pensji zaplanowano na 1 lipca 2022. Wtedy płaca w Niemczech wzrośnie aż do 10,45 euro za godzinę. Przypomnijmy, że obecnie minimalne wynagrodzenie w tym kraju wynosi 9,35 euro za godzinę pracy.