SlideShare a Scribd company logo
Avrupa Gazeteleri Projesi
(Europeana Newspapers Online)
http://www.europeana-newspapers.eu/
Erdal NANECİ
Proje Koordinatörü
Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilgi İşlem Merkezi
Milli Kütüphane Başkanlığı
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
ICT PSP
ICT PSP
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı
(2007-2013)
Taraflar proje geliştirerek konsorsiyum oluşturabilmekte
veya diğer ülkeler tarafından oluşturulan konsorsiyumlara
katılarak projelerde paydaş olarak yer alabilmektedir.
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
PAYDAŞ ARAYIŞI
 ICTPSP 2011 Yılı Çağrısı
Tema 2- Sayısal İçerik
 2.1 Europeana İçeriğin Toplulaştırılması
Europeana Newspapers Online – Avrupa Gazeteleri (18m)
Berlin Devlet Kütüphanesi – Almanya
400.000 sayfa sayısallaştırılmış gazete (Osmanlıca & Latin harfli)
Encounters
Centre de Conservation du Livre-Kitap Koruma Merkezi - Fransa
Hacivat-Karagöz Tasvirleri, Notalar, Taş Plaklar, Yağlıboya
Tablolar ve Posterler
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
Europeana Newspapers Online Projesi
Amacı
Avrupa Dijital Kütüphanesi (Europeana) servisi için; Dünya Kültür
Mirası niteliğinde ve kültürlerin buluşma noktasındaki gazetelerin bir
araya toplanması ve sunum kalitesinin iyileştirilmesidir.
OCR, Optik karakter tanıma
OLR, Makale ayırma
NER, İsimlendirilmiş birim tanımlama
(yer, kişi, kurum adı vb.)
EDM, Yerel meta datanın
Avrupa veri modeline uyarlanması
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
Konsorsiyum & Paydaşlar
• Proje kapsamında 12 ülkeden 18 partner;
• Milli Kütüphaneler
• Üniversite Kütüphaneleri
• Özel Kütüphaneler
• Harici Partnerler ve Paydaşlar;
• Proje Konsorsiyumu dışındaki kütüphanelerin katılımı
• Çerçeve;
• Avrupa Komisyonu ICT-PSP Programı içerisinde En İyi Uygulama
Ağları Kapsamında fonlanmıştır.
• Proje Süresi: Şubat 2012 – Ocak 2015
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
Europeana Newspapers Online Projesi
Konsorsiyum (18 paydaş)
Berlin Devlet Kütüphanesi (Konsorsiyum Lideri)
Hollanda Milli Kütüphanesi
Salford Üniversitesi (İngiltere)
Avrupa Kütüphanesi (TEL)
Insbruck Üniversitesi (Avusturya)
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
Europeana Newspapers Online Projesi
 LIBER (Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği)
CCS Firması(Teknik partner)
Avusturya Milli Kütüphanesi
Belgrad Üniversitesi Kütüphanesi
Estonya Milli Kütüphanesi
Finlandiya Milli Kütüphanesi
Fransa Milli Kütüphanesi
Dr. Friedrich Teshmann Kütüphanesi
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
Europeana Newspapers Online Projesi
Hamburg Devlet ve Üniversitesi Kütüphanesi
Latviya Milli Kütüphanesi
Polonya Milli Kütüphanesi
Türkiye Milli Kütüphanesi
 İngiltere Milli Kütüphanesi
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
Avrupa Gazeteleri Konsorsiyumu
SBB ONB
NLP
BnF
SUB HH
USAL
NLL
KB
LIBER
CCS
NLT
UB
UIBK
LFT
BL
Ankos
Kongresi, 25-27
Nisan 2013
Maritim Kongre
Merkezi,
Antalya, Türkiye
İş Paketleri ve Yönetimi
• İş Paketi 1: Proje koordinasyonu ve yönetimi
• Berlin Devlet Kütüphanesi (SBB)
• İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin rafine edilmesi
• Hollanda Milli Kütüphanesi (KB)
• İş Paketi 3: Değerlendirme ve Kalite Kontrol
• Salford Üniversitesi (USAL)
• İş Paketi 4: Europeana için içerik toplama ve dijital gazetelerin
sunumu
• Avrupa Kütüphanesi (TEL)
• İş Paketi 5: Metaveri en iyi uygulama tavsiyeleri
• Innsbruck Üniversitesi (UIBK)
• İş Paketi 6:Yaygınlaştırma ve Kullanım
• LIBER
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 1: Proje koordinasyonu ve yönetimi
Proje Yönetimi
 Tüm finansal konuların ve sürecin organizasyonu,
Finansal Kontrol
Proje İletişimi
 Proje içi iletişim için gerekli altyapıyı oluşturmak.
Proje Kalite Güvencesi
 Tanımlanmış kriterlere dayalı sonuçları izleme,
değerlendirme ve raporlama.
Risk Yönetimi
 Konsorsiyum içerisindeki çatışmaları önlemek.
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi
Sayısal gazete koleksiyonlarının seçimi ve analiz
edilmesi,
Sayısallaştırma gereksinimlerinin ve gazetelerin
minimum kalitesinin belirlenmesi,
Kütüphanelerce sağlanan seçilmiş içeriğin
zenginleştirme işleminin koordinasyonunu sağlamak,
Sayısallaştırılmış gazete koleksiyonlarının rafine
edilmesinde en iyi uygulamalar hakkında öneriler
sunmak,
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi OCR&OLR
• 8 milyon sayfa “olduğu gibi” kullanılacak,
• 10 milyon sayfa rafine edilecek:
OCR (UIBK, Avusturya)
• 2 milyon sayfanında OCR/OLR Makale
Segmentasyon işlemi uygulanacaktır.
(CCS, Almanya)
• UIBK kendi Yapısal Belge Anlama Platformu
ile OCR işlemini zenginleştirir.
• CCS firması; OCR, sütun tanıma, yer, makale
segmentasyon ve sayfa sınıf tanıma işlemlerini
gerçekleştirir.
CCS: sütun tanımlama, makale segmentasyonu
UIBK: üst bilgi, alt bilgi,tablo içeriği etc belirleme
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 2: Rafine etme – İsimlendirilmiş birim
tanıma (NER – Named Entity Recognition)
İngilizce, Almanca ve Felemenkçe dilleri için İsimlendirilmiş birim
tanıma sağlar. İsimlendirilmiş birim tanımlama (yer, kişi, kurum adı vb.)
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 3: Değerlendirme ve Kalite Kontrol
Değerlendirme profilleri, veri setleri, ve değerlendirme araçları ile
kullanım senaryoları oluşturma.
Darboğazların belirlenmesi ve geliştirilmesi için öneriler.
İkinci iş paketinde tamamlanan zenginleştirme sürecinin
değerlendirilmesi.
Dijitalleştirme projeleri için en iyi uygulama önerileri geliştirmek.
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 4: Europeana için içerik toplama ve dijital
gazetelerin sunumu
 Avrupa genelinde kamu ve özel dijital gazete
koleksiyonlarının tanımlanması ve analizi
 İçerik toplama için gerçekçi bir zamanlama oluşturmak
 Gazete metaverilerinin EDM’e nasıl uyarlanacağı
konusunda öneriler sunmak.
 İçerik sağlayıcılardan gazete metaverilerinin toplanması.
 Gazete içeriklerinden tam metin bir dizin oluşturmak.
 Bir gazete içeriği tarayıcısı geliştirmek.
•ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
İş Paketi 4: İçeriğin Toplanması
Europeana’ya 18 milyon sayfa
sayısal gazetenin eklenmesi.
Europeana Veri Modelinin (EDM)
gereksinimlerini karşılayacak şekilde
meta veri dönüşümünün yapılması.
Metaverilerin Europena’ya iletilmesi.
www.europeana.eu/
İş Paketi 4: Sunum ve tam metinlere erişim
Proje sürecinde kullanıcıların yararlanabileceği Europeana içerisinde bir
içerik arama motoru oluşturulacaktır.
Full text arama; örneğin,
 Kelime ile,
 İsimlendirilmiş bir birim ile,
 Gazete koleksiyonlarından,
 Tarih aralığında arama yapılabilecektir.
Gazeteler görüntülenebilecektir.
Pul görüntüsü
Sayfa
İlgili gazete sağlayıcının linki verilecektir.
İş Paketi 5: Metaveriler için en iyi uygulama önerileri
Kütüphaneler tarafından kullanılan metaveri formatlarının
analizi
METS / ALTO standartları ile xml modellerini oluşturmak ve
en iyi uygulama önerilerinde bulunmak.
Önerilerin kullanılabilirliği, değerlendirme döngüsü boyunca
test edilecektir.
İş Paketi 6: Yaygınlaştırma
Hedefler
 Tanıtım yapılanması
 Europeana’ nın kullanımının artırılması
 Hedef Kullanıcı kitlesinin bilinçlendirilmesi.
Görevler
 Medya ile iletişimin sağlanması
 Çalıştay ve konferans düzenlenmesi
 Tanıtım çalıştayı
 Ulusal bilgi günleri
 Ağ uzantısı sağlama
Faydalanma
Teşekkürler
www.europeana-newspapers.eu
Erdal NANECİ
Proje Koordinatörü
Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilgi İşlem Merkezi
Milli Kütüphane Başkanlığı

More Related Content

Viewers also liked

Het Europeana Newspapers Project
Het Europeana Newspapers ProjectHet Europeana Newspapers Project
Het Europeana Newspapers Project
Europeana Newspapers
 
ENP_Dutch_Infoday_LWilms
ENP_Dutch_Infoday_LWilmsENP_Dutch_Infoday_LWilms
ENP_Dutch_Infoday_LWilms
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Fred Puss
Europeana Newspapers Estonian Infoday Fred PussEuropeana Newspapers Estonian Infoday Fred Puss
Europeana Newspapers Estonian Infoday Fred Puss
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Aru
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista AruEuropeana Newspapers Estonian Infoday Krista Aru
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Aru
Europeana Newspapers
 
Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01
Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01
Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01
The European Library
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Kristel Veimann
Europeana Newspapers Estonian Infoday Kristel VeimannEuropeana Newspapers Estonian Infoday Kristel Veimann
Europeana Newspapers Estonian Infoday Kristel Veimann
Europeana Newspapers
 
Alastair Dunning, Open data at The European library, TEL
Alastair Dunning, Open data at The European library, TELAlastair Dunning, Open data at The European library, TEL
Alastair Dunning, Open data at The European library, TEL
The European Library
 
Aubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchers
Aubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchersAubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchers
Aubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchers
The European Library
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Kiisa
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista KiisaEuropeana Newspapers Estonian Infoday Krista Kiisa
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Kiisa
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Ragne Kouts
Europeana Newspapers Estonian Infoday Ragne KoutsEuropeana Newspapers Estonian Infoday Ragne Kouts
Europeana Newspapers Estonian Infoday Ragne Kouts
Europeana Newspapers
 
ENP_ONB_infoday_Neudecker
ENP_ONB_infoday_NeudeckerENP_ONB_infoday_Neudecker
ENP_ONB_infoday_Neudecker
Europeana Newspapers
 
ENP_ONB_infoday_CMueller
ENP_ONB_infoday_CMuellerENP_ONB_infoday_CMueller
ENP_ONB_infoday_CMueller
Europeana Newspapers
 
ENP_ONB_infday_GMuehlberger
ENP_ONB_infday_GMuehlbergerENP_ONB_infday_GMuehlberger
ENP_ONB_infday_GMuehlberger
Europeana Newspapers
 
ENP_ONB_infoday_Schaller
ENP_ONB_infoday_SchallerENP_ONB_infoday_Schaller
ENP_ONB_infoday_Schaller
Europeana Newspapers
 
Freire model api
Freire model apiFreire model api
Freire model api
The European Library
 
Europeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLieder
Europeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLiederEuropeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLieder
Europeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLieder
Europeana Newspapers
 
ENP_Dutch_infoday_HCrijns
ENP_Dutch_infoday_HCrijnsENP_Dutch_infoday_HCrijns
ENP_Dutch_infoday_HCrijns
Europeana Newspapers
 
Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...
Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...
Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...
The European Library
 
Presentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in Paris
Presentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in ParisPresentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in Paris
Presentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in Paris
Europeana Newspapers
 
HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...
HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...
HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...
LIBER Europe
 

Viewers also liked (20)

Het Europeana Newspapers Project
Het Europeana Newspapers ProjectHet Europeana Newspapers Project
Het Europeana Newspapers Project
 
ENP_Dutch_Infoday_LWilms
ENP_Dutch_Infoday_LWilmsENP_Dutch_Infoday_LWilms
ENP_Dutch_Infoday_LWilms
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Fred Puss
Europeana Newspapers Estonian Infoday Fred PussEuropeana Newspapers Estonian Infoday Fred Puss
Europeana Newspapers Estonian Infoday Fred Puss
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Aru
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista AruEuropeana Newspapers Estonian Infoday Krista Aru
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Aru
 
Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01
Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01
Dunning welsh-newspapers-130314110640-phpapp01
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Kristel Veimann
Europeana Newspapers Estonian Infoday Kristel VeimannEuropeana Newspapers Estonian Infoday Kristel Veimann
Europeana Newspapers Estonian Infoday Kristel Veimann
 
Alastair Dunning, Open data at The European library, TEL
Alastair Dunning, Open data at The European library, TELAlastair Dunning, Open data at The European library, TEL
Alastair Dunning, Open data at The European library, TEL
 
Aubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchers
Aubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchersAubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchers
Aubéry Escande - Europeana Newspapers - A new tool for researchers
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Kiisa
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista KiisaEuropeana Newspapers Estonian Infoday Krista Kiisa
Europeana Newspapers Estonian Infoday Krista Kiisa
 
Europeana Newspapers Estonian Infoday Ragne Kouts
Europeana Newspapers Estonian Infoday Ragne KoutsEuropeana Newspapers Estonian Infoday Ragne Kouts
Europeana Newspapers Estonian Infoday Ragne Kouts
 
ENP_ONB_infoday_Neudecker
ENP_ONB_infoday_NeudeckerENP_ONB_infoday_Neudecker
ENP_ONB_infoday_Neudecker
 
ENP_ONB_infoday_CMueller
ENP_ONB_infoday_CMuellerENP_ONB_infoday_CMueller
ENP_ONB_infoday_CMueller
 
ENP_ONB_infday_GMuehlberger
ENP_ONB_infday_GMuehlbergerENP_ONB_infday_GMuehlberger
ENP_ONB_infday_GMuehlberger
 
ENP_ONB_infoday_Schaller
ENP_ONB_infoday_SchallerENP_ONB_infoday_Schaller
ENP_ONB_infoday_Schaller
 
Freire model api
Freire model apiFreire model api
Freire model api
 
Europeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLieder
Europeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLiederEuropeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLieder
Europeana_Newspapers_ONB_infoday_HJLieder
 
ENP_Dutch_infoday_HCrijns
ENP_Dutch_infoday_HCrijnsENP_Dutch_infoday_HCrijns
ENP_Dutch_infoday_HCrijns
 
Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...
Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...
Linked Data and cultural heritage data: an overview of the approaches from Eu...
 
Presentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in Paris
Presentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in ParisPresentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in Paris
Presentation of Philippe Mezzasalma at the BnF Information Day in Paris
 
HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...
HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...
HUMANITIES DATA LITERACY: STUDENT PERSPECTIVE ON DIGITAL CULTURAL HERITAGE CO...
 

Similar to Turkish Information Day for Europeana Newspapers Project

Web Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web Arsivleri
Web Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web ArsivleriWeb Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web Arsivleri
Web Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web Arsivleri
Esin Sultan Oguz
 
Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...
Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...
Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...
Muharrem Yilmaz
 
Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014
Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014
Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014
Dr. Burcu Bulut
 
Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?
Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?
Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?
Emre Hasan Akbayrak
 
Türkiye'de Dijital Koruma Politikaları
Türkiye'de Dijital Koruma PolitikalarıTürkiye'de Dijital Koruma Politikaları
Türkiye'de Dijital Koruma Politikaları
Tolga Çakmak
 
İnternette bilgi kaynakları
İnternette bilgi kaynaklarıİnternette bilgi kaynakları
İnternette bilgi kaynakları
Tuncer Özgör
 
OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...
OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...
OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...
Dr. Burcu Bulut
 
Sayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme Kutuphaneleri
Sayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme KutuphaneleriSayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme Kutuphaneleri
Sayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme Kutuphaneleri
Esin Sultan Oguz
 
Geleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni Rolleri
Geleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni RolleriGeleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni Rolleri
Geleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni Rolleri
Emre Hasan Akbayrak
 
Dönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan Akbayrak
Dönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan AkbayrakDönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan Akbayrak
Dönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan Akbayrak
Emre Hasan Akbayrak
 
Türk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve Kütüphaneler
Türk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve KütüphanelerTürk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve Kütüphaneler
Türk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve Kütüphaneler
Dr. Burcu Bulut
 
Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...
Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...
Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...
Dr. Burcu Bulut
 
El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...
El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...
El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...
estambulcervantes
 
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer YaratmakAçık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak
İlkay Holt
 

Similar to Turkish Information Day for Europeana Newspapers Project (16)

ÜNAK Toplu Katalog Projesi
ÜNAK Toplu Katalog ProjesiÜNAK Toplu Katalog Projesi
ÜNAK Toplu Katalog Projesi
 
Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi
Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze ProjesiEndüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi
Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi
 
Web Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web Arsivleri
Web Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web ArsivleriWeb Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web Arsivleri
Web Arsivleme Yaklaşimlari ve Orneklerle Web Arsivleri
 
Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...
Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...
Norveç halk ve belediye kütüphaneleri / Norwegian public and the municipal li...
 
Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014
Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014
Değişen Bilimsel İletişim Ekosistemi ve Açık Erişim 19.04.2014
 
Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?
Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?
Yayınevi Danışma Kurulları Nasıl Çalışır?
 
Türkiye'de Dijital Koruma Politikaları
Türkiye'de Dijital Koruma PolitikalarıTürkiye'de Dijital Koruma Politikaları
Türkiye'de Dijital Koruma Politikaları
 
İnternette bilgi kaynakları
İnternette bilgi kaynaklarıİnternette bilgi kaynakları
İnternette bilgi kaynakları
 
OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...
OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...
OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim De...
 
Sayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme Kutuphaneleri
Sayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme KutuphaneleriSayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme Kutuphaneleri
Sayisal Kaynaklarin Derlenmesi ve Sayisal Derleme Kutuphaneleri
 
Geleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni Rolleri
Geleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni RolleriGeleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni Rolleri
Geleceğin Kütüphanelerinde Değişen Hizmetler ve Kütüphanecilerin Yeni Rolleri
 
Dönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan Akbayrak
Dönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan AkbayrakDönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan Akbayrak
Dönüşüm i̇çindeki kütüphaneler ve yenilikçi yaklaşımlar - Emre Hasan Akbayrak
 
Türk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve Kütüphaneler
Türk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve KütüphanelerTürk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve Kütüphaneler
Türk Kütüphaneciler Derneği: Yenileşim ve Kütüphaneler
 
Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...
Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...
Avrupa Birliği Projeleri’nde Açık Bilim Uygulamaları ve Kütüphanelerin Rolü: ...
 
El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...
El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...
El papel de las bibliotecas escolares hoy: Panorama actual de las bibliotecas...
 
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer YaratmakAçık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak
 

More from Europeana Newspapers

Presentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information Day
Presentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information DayPresentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information Day
Presentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information Day
Europeana Newspapers
 
Presentation of Clemens Neudecker, BnF Information Day
Presentation of Clemens Neudecker, BnF Information DayPresentation of Clemens Neudecker, BnF Information Day
Presentation of Clemens Neudecker, BnF Information Day
Europeana Newspapers
 
Presentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information Day
Presentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information DayPresentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information Day
Presentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information Day
Europeana Newspapers
 
Présentation Günter Mühlberger, BnF Information Day
Présentation Günter Mühlberger, BnF Information DayPrésentation Günter Mühlberger, BnF Information Day
Présentation Günter Mühlberger, BnF Information Day
Europeana Newspapers
 
Presentation of Claus Gravenhorst, BnF Information Day
Presentation of Claus Gravenhorst, BnF Information DayPresentation of Claus Gravenhorst, BnF Information Day
Presentation of Claus Gravenhorst, BnF Information Day
Europeana Newspapers
 
Presentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information Day
Presentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information DayPresentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information Day
Presentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information Day
Europeana Newspapers
 
IFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza Atanassova
IFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza AtanassovaIFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza Atanassova
IFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza Atanassova
Europeana Newspapers
 
Europeana Newpapers LFT Infoday Neudecker
Europeana Newpapers LFT Infoday NeudeckerEuropeana Newpapers LFT Infoday Neudecker
Europeana Newpapers LFT Infoday Neudecker
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Thompson
Europeana Newspapers LFT Infoday ThompsonEuropeana Newspapers LFT Infoday Thompson
Europeana Newspapers LFT Infoday Thompson
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Rossi
Europeana Newspapers LFT Infoday RossiEuropeana Newspapers LFT Infoday Rossi
Europeana Newspapers LFT Infoday Rossi
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Muehlberger
Europeana Newspapers LFT Infoday MuehlbergerEuropeana Newspapers LFT Infoday Muehlberger
Europeana Newspapers LFT Infoday Muehlberger
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Messina
Europeana Newspapers LFT Infoday MessinaEuropeana Newspapers LFT Infoday Messina
Europeana Newspapers LFT Infoday Messina
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers Infoday Marchetti
Europeana Newspapers Infoday MarchettiEuropeana Newspapers Infoday Marchetti
Europeana Newspapers Infoday Marchetti
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Kempf
Europeana Newspapers LFT Infoday KempfEuropeana Newspapers LFT Infoday Kempf
Europeana Newspapers LFT Infoday Kempf
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Genereux
Europeana Newspapers LFT Infoday GenereuxEuropeana Newspapers LFT Infoday Genereux
Europeana Newspapers LFT Infoday Genereux
Europeana Newspapers
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Bolioli
Europeana Newspapers LFT Infoday BolioliEuropeana Newspapers LFT Infoday Bolioli
Europeana Newspapers LFT Infoday Bolioli
Europeana Newspapers
 

More from Europeana Newspapers (17)

Presentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information Day
Presentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information DayPresentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information Day
Presentation of Ioannis Anagnostopoulos at BnF Information Day
 
Presentation of Clemens Neudecker, BnF Information Day
Presentation of Clemens Neudecker, BnF Information DayPresentation of Clemens Neudecker, BnF Information Day
Presentation of Clemens Neudecker, BnF Information Day
 
Presentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information Day
Presentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information DayPresentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information Day
Presentation of Hans-Jörg Lieder, BnF Information Day
 
Présentation Günter Mühlberger, BnF Information Day
Présentation Günter Mühlberger, BnF Information DayPrésentation Günter Mühlberger, BnF Information Day
Présentation Günter Mühlberger, BnF Information Day
 
Presentation of Claus Gravenhorst, BnF Information Day
Presentation of Claus Gravenhorst, BnF Information DayPresentation of Claus Gravenhorst, BnF Information Day
Presentation of Claus Gravenhorst, BnF Information Day
 
Presentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information Day
Presentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information DayPresentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information Day
Presentation of Alaa Abi Haidar at the BnF Information Day
 
IFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza Atanassova
IFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza AtanassovaIFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza Atanassova
IFLA 2014 Europeana Newspapers Rossitza Atanassova
 
Europeana Newpapers LFT Infoday Neudecker
Europeana Newpapers LFT Infoday NeudeckerEuropeana Newpapers LFT Infoday Neudecker
Europeana Newpapers LFT Infoday Neudecker
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Thompson
Europeana Newspapers LFT Infoday ThompsonEuropeana Newspapers LFT Infoday Thompson
Europeana Newspapers LFT Infoday Thompson
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Rossi
Europeana Newspapers LFT Infoday RossiEuropeana Newspapers LFT Infoday Rossi
Europeana Newspapers LFT Infoday Rossi
 
Enp lft infoday_neudecker
Enp lft infoday_neudeckerEnp lft infoday_neudecker
Enp lft infoday_neudecker
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Muehlberger
Europeana Newspapers LFT Infoday MuehlbergerEuropeana Newspapers LFT Infoday Muehlberger
Europeana Newspapers LFT Infoday Muehlberger
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Messina
Europeana Newspapers LFT Infoday MessinaEuropeana Newspapers LFT Infoday Messina
Europeana Newspapers LFT Infoday Messina
 
Europeana Newspapers Infoday Marchetti
Europeana Newspapers Infoday MarchettiEuropeana Newspapers Infoday Marchetti
Europeana Newspapers Infoday Marchetti
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Kempf
Europeana Newspapers LFT Infoday KempfEuropeana Newspapers LFT Infoday Kempf
Europeana Newspapers LFT Infoday Kempf
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Genereux
Europeana Newspapers LFT Infoday GenereuxEuropeana Newspapers LFT Infoday Genereux
Europeana Newspapers LFT Infoday Genereux
 
Europeana Newspapers LFT Infoday Bolioli
Europeana Newspapers LFT Infoday BolioliEuropeana Newspapers LFT Infoday Bolioli
Europeana Newspapers LFT Infoday Bolioli
 

Turkish Information Day for Europeana Newspapers Project

 • 1. Avrupa Gazeteleri Projesi (Europeana Newspapers Online) http://www.europeana-newspapers.eu/ Erdal NANECİ Proje Koordinatörü Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilgi İşlem Merkezi Milli Kütüphane Başkanlığı •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 2. ICT PSP ICT PSP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (2007-2013) Taraflar proje geliştirerek konsorsiyum oluşturabilmekte veya diğer ülkeler tarafından oluşturulan konsorsiyumlara katılarak projelerde paydaş olarak yer alabilmektedir. •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 3. PAYDAŞ ARAYIŞI  ICTPSP 2011 Yılı Çağrısı Tema 2- Sayısal İçerik  2.1 Europeana İçeriğin Toplulaştırılması Europeana Newspapers Online – Avrupa Gazeteleri (18m) Berlin Devlet Kütüphanesi – Almanya 400.000 sayfa sayısallaştırılmış gazete (Osmanlıca & Latin harfli) Encounters Centre de Conservation du Livre-Kitap Koruma Merkezi - Fransa Hacivat-Karagöz Tasvirleri, Notalar, Taş Plaklar, Yağlıboya Tablolar ve Posterler •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 4. Europeana Newspapers Online Projesi Amacı Avrupa Dijital Kütüphanesi (Europeana) servisi için; Dünya Kültür Mirası niteliğinde ve kültürlerin buluşma noktasındaki gazetelerin bir araya toplanması ve sunum kalitesinin iyileştirilmesidir. OCR, Optik karakter tanıma OLR, Makale ayırma NER, İsimlendirilmiş birim tanımlama (yer, kişi, kurum adı vb.) EDM, Yerel meta datanın Avrupa veri modeline uyarlanması •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 5. Konsorsiyum & Paydaşlar • Proje kapsamında 12 ülkeden 18 partner; • Milli Kütüphaneler • Üniversite Kütüphaneleri • Özel Kütüphaneler • Harici Partnerler ve Paydaşlar; • Proje Konsorsiyumu dışındaki kütüphanelerin katılımı • Çerçeve; • Avrupa Komisyonu ICT-PSP Programı içerisinde En İyi Uygulama Ağları Kapsamında fonlanmıştır. • Proje Süresi: Şubat 2012 – Ocak 2015 •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 6. Europeana Newspapers Online Projesi Konsorsiyum (18 paydaş) Berlin Devlet Kütüphanesi (Konsorsiyum Lideri) Hollanda Milli Kütüphanesi Salford Üniversitesi (İngiltere) Avrupa Kütüphanesi (TEL) Insbruck Üniversitesi (Avusturya) •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 7. Europeana Newspapers Online Projesi  LIBER (Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği) CCS Firması(Teknik partner) Avusturya Milli Kütüphanesi Belgrad Üniversitesi Kütüphanesi Estonya Milli Kütüphanesi Finlandiya Milli Kütüphanesi Fransa Milli Kütüphanesi Dr. Friedrich Teshmann Kütüphanesi •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 8. Europeana Newspapers Online Projesi Hamburg Devlet ve Üniversitesi Kütüphanesi Latviya Milli Kütüphanesi Polonya Milli Kütüphanesi Türkiye Milli Kütüphanesi  İngiltere Milli Kütüphanesi •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 9. Avrupa Gazeteleri Konsorsiyumu SBB ONB NLP BnF SUB HH USAL NLL KB LIBER CCS NLT UB UIBK LFT BL Ankos Kongresi, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Antalya, Türkiye
 • 10. İş Paketleri ve Yönetimi • İş Paketi 1: Proje koordinasyonu ve yönetimi • Berlin Devlet Kütüphanesi (SBB) • İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin rafine edilmesi • Hollanda Milli Kütüphanesi (KB) • İş Paketi 3: Değerlendirme ve Kalite Kontrol • Salford Üniversitesi (USAL) • İş Paketi 4: Europeana için içerik toplama ve dijital gazetelerin sunumu • Avrupa Kütüphanesi (TEL) • İş Paketi 5: Metaveri en iyi uygulama tavsiyeleri • Innsbruck Üniversitesi (UIBK) • İş Paketi 6:Yaygınlaştırma ve Kullanım • LIBER •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 11. İş Paketi 1: Proje koordinasyonu ve yönetimi Proje Yönetimi  Tüm finansal konuların ve sürecin organizasyonu, Finansal Kontrol Proje İletişimi  Proje içi iletişim için gerekli altyapıyı oluşturmak. Proje Kalite Güvencesi  Tanımlanmış kriterlere dayalı sonuçları izleme, değerlendirme ve raporlama. Risk Yönetimi  Konsorsiyum içerisindeki çatışmaları önlemek. •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 12. İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi Sayısal gazete koleksiyonlarının seçimi ve analiz edilmesi, Sayısallaştırma gereksinimlerinin ve gazetelerin minimum kalitesinin belirlenmesi, Kütüphanelerce sağlanan seçilmiş içeriğin zenginleştirme işleminin koordinasyonunu sağlamak, Sayısallaştırılmış gazete koleksiyonlarının rafine edilmesinde en iyi uygulamalar hakkında öneriler sunmak, •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 13. İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 14. İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 15. İş Paketi 2: Sayısal gazetelerin zenginleştirilmesi OCR&OLR • 8 milyon sayfa “olduğu gibi” kullanılacak, • 10 milyon sayfa rafine edilecek: OCR (UIBK, Avusturya) • 2 milyon sayfanında OCR/OLR Makale Segmentasyon işlemi uygulanacaktır. (CCS, Almanya) • UIBK kendi Yapısal Belge Anlama Platformu ile OCR işlemini zenginleştirir. • CCS firması; OCR, sütun tanıma, yer, makale segmentasyon ve sayfa sınıf tanıma işlemlerini gerçekleştirir. CCS: sütun tanımlama, makale segmentasyonu UIBK: üst bilgi, alt bilgi,tablo içeriği etc belirleme •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 16. İş Paketi 2: Rafine etme – İsimlendirilmiş birim tanıma (NER – Named Entity Recognition) İngilizce, Almanca ve Felemenkçe dilleri için İsimlendirilmiş birim tanıma sağlar. İsimlendirilmiş birim tanımlama (yer, kişi, kurum adı vb.) •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 17. İş Paketi 3: Değerlendirme ve Kalite Kontrol Değerlendirme profilleri, veri setleri, ve değerlendirme araçları ile kullanım senaryoları oluşturma. Darboğazların belirlenmesi ve geliştirilmesi için öneriler. İkinci iş paketinde tamamlanan zenginleştirme sürecinin değerlendirilmesi. Dijitalleştirme projeleri için en iyi uygulama önerileri geliştirmek. •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 18. İş Paketi 4: Europeana için içerik toplama ve dijital gazetelerin sunumu  Avrupa genelinde kamu ve özel dijital gazete koleksiyonlarının tanımlanması ve analizi  İçerik toplama için gerçekçi bir zamanlama oluşturmak  Gazete metaverilerinin EDM’e nasıl uyarlanacağı konusunda öneriler sunmak.  İçerik sağlayıcılardan gazete metaverilerinin toplanması.  Gazete içeriklerinden tam metin bir dizin oluşturmak.  Bir gazete içeriği tarayıcısı geliştirmek. •ANKOSLink Konferansı, 25-27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Belek/Antalya
 • 19. İş Paketi 4: İçeriğin Toplanması Europeana’ya 18 milyon sayfa sayısal gazetenin eklenmesi. Europeana Veri Modelinin (EDM) gereksinimlerini karşılayacak şekilde meta veri dönüşümünün yapılması. Metaverilerin Europena’ya iletilmesi. www.europeana.eu/
 • 20. İş Paketi 4: Sunum ve tam metinlere erişim Proje sürecinde kullanıcıların yararlanabileceği Europeana içerisinde bir içerik arama motoru oluşturulacaktır. Full text arama; örneğin,  Kelime ile,  İsimlendirilmiş bir birim ile,  Gazete koleksiyonlarından,  Tarih aralığında arama yapılabilecektir. Gazeteler görüntülenebilecektir. Pul görüntüsü Sayfa İlgili gazete sağlayıcının linki verilecektir.
 • 21. İş Paketi 5: Metaveriler için en iyi uygulama önerileri Kütüphaneler tarafından kullanılan metaveri formatlarının analizi METS / ALTO standartları ile xml modellerini oluşturmak ve en iyi uygulama önerilerinde bulunmak. Önerilerin kullanılabilirliği, değerlendirme döngüsü boyunca test edilecektir.
 • 22. İş Paketi 6: Yaygınlaştırma Hedefler  Tanıtım yapılanması  Europeana’ nın kullanımının artırılması  Hedef Kullanıcı kitlesinin bilinçlendirilmesi. Görevler  Medya ile iletişimin sağlanması  Çalıştay ve konferans düzenlenmesi  Tanıtım çalıştayı  Ulusal bilgi günleri  Ağ uzantısı sağlama Faydalanma
 • 23. Teşekkürler www.europeana-newspapers.eu Erdal NANECİ Proje Koordinatörü Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilgi İşlem Merkezi Milli Kütüphane Başkanlığı