SlideShare a Scribd company logo
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tulisijojen ja savupiippujen CE-
merkintä ja vaatimustenmukaisuus
30.8.2019 Johanna Ahola
1
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
CE-merkintä, tulisijat
• Kiinteän polttoaineen tulisijoille on 7 kpl
yhdenmukaistettua standardia (hEN)
30.8.2019 Johanna Ahola 2
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
CE-merkintä, savupiiput
• Savupiipuille on 16 kpl yhdenmukaistettua standardia
(hEN)
30.8.2019 Johanna Ahola 3
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vapaasti seisovat teollisuuden savupiiput
• Standardeja 2 kpl
‒ SFS-EN 13084-5:2005+AC:2006 Vapaasti seisovat teollisuuden
savupiiput osa 5: Tiilihormien materiaalit. Tuotemäärittelyt
‒ SFS-EN 13084-7:2012 Vapaasti seisovat savupiiput. Osa 7:
Yksiseinämäisten teräspiippujen ja teräshormien pyöreiden
teräsvalmisteiden tuotevaatimukset
30.8.2019 [Esittäjän nimi] 4
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)
Tehdasvalmisteiset tulisijat
• Kiinteää polttoainetta käyttävät ja hormiin kiinteästi liitetyt tehdasvalmisteiset tulisijat
kuuluvat pelastustoimen laitelain soveltamisalaan
• Tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevat yleiset vaatimukset (5 §):
- laitteen oltava käyttötarkoitukseen sopiva ja toimintavarma
- laite on varustettava vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarpeellisilla
merkinnöillä
- laitteen mukana oltava käyttö-, huolto- ja asennusohjeet
• Tehdasvalmisteisten tulisijojen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen:
- pääasiallinen vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa on CE-merkintä
- jos tulisija ei kuulu CE-merkinnän mahdollistavan yhdenmukaistetun standardin
soveltamisalaan, osoitetaan sen vaatimustenmukaisuus pelastustoimen laitelain 6
§ mukaisesti
30.8.2019 Johanna Ahola 5
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)
6 § Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
• Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos:
• valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt
laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai
• jos laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen suorittamassa
varmentamismenettelyssä
• Varmentamismenettelyn tulee sisältää ne tarpeelliset toimenpiteet, joilla laitteiden
vaatimuksenmukaisuus voidaan varmistaa
• Vaatimuksenmukaisuuteen kuuluu, mitä 5 §:ssä säädetään laitteiden yleisistä
vaatimuksista
• Valmistajan tulee säilyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja valvontaa varten
asianomaiset tekniset ja muut asiakirjat
30.8.2019 Johanna Ahola 6
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Laki eräiden rakennustuotteiden
tuotehyväksynnästä (21.12.2012/954)
Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen
• paikalla rakennetut savupiiput
• paikalla rakennetut tulisijat
- jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu, on rakennushankkeeseen
ryhtyvän selvitettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä
koskevat olennaiset tekniset vaatimukset
- rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän
osoittamaan rakennustuotteen kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesti
- rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista
30.8.2019 Johanna Ahola 7
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kiinteällä polttoaineella toimivien tulisijojen
vaatimukset ja merkinnät 1
• Varaavalle tulisijalle on käytettävä savupiippua, jonka
mitoituslämpötila (T-luokka) on suurempi tai yhtä suuri kuin
tulisijan käyttöturvallisuustestin mukaan määritetty korkein
savukaasujen lämpötila.
• Kiinteää polttoainetta käyttävien varaavien tulisijojen kanssa
käytettävien savupiippujen on oltava vähintään T600 luokkaa.
• Poikkeuksena edelliseen voidaan kiinteää polttoainetta
käyttävä tulisija sitä uusittaessa liittää vanhaan savupiippuun,
jonka mitoituslämpötila on alempi kuin T600, kunhan
tulisijasta savupiippuun johdettavien käyttöturvallisuustestin
mukaan määritettyjen savukaasujen korkein lämpötila ei ylitä
vanhan savupiipun lämpötilaluokkaa.
30.8.2019 Johanna Ahola 8
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kiinteällä polttoaineella toimivien tulisijojen
vaatimukset ja merkinnät 2
Perusominaisuus
- Paloturvallisuus
- Palamistuotteiden päästöt
- Vaaralliset aineet
- Pintalämpötilat
- Polttoaineen säilytysastia
- Käyttöosien lämpötila
- Suojaetäisyys viereisiin palaviin materiaaleihin etäisyys
- Savukaasun lämpötila
30.8.2019 Johanna Ahola 9
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kiinteällä polttoaineella toimivien tulisijojen
vaatimukset ja merkinnät 3
- Sähköturvallisuus
- Mekaaninen lujuus
- Hyötysuhde
- Lämmönvarauskyky/ lämmöntuotto
30.8.2019 Johanna Aholoa 10
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Savupiippujen vaatimukset ja merkinnät
Esimerkkinä metallijärjestelmäsavupiipun vaatimustasot:
- Kaasutiiveys
- Lämpörasituksenkestävyys (T600 kiinteällä polttoaineella)
- Nokipalonkestävyys (G tai O)
- Puristuslujuus
- Vetolujuus
- Tuulikuorman kestävyys
- Kondensaation kestävyys (D tai W)
- Korroosionkestävyys
- Vaaralliset aineet
30.8.2019 [Esittäjän nimi] 11
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

More Related Content

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaaTurvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestysYli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
 
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä
CE-merkintä
 
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaaTurvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
 
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestysYli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
 

Recently uploaded

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

Recently uploaded (6)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 

Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus

 • 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tulisijojen ja savupiippujen CE- merkintä ja vaatimustenmukaisuus 30.8.2019 Johanna Ahola 1
 • 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto CE-merkintä, tulisijat • Kiinteän polttoaineen tulisijoille on 7 kpl yhdenmukaistettua standardia (hEN) 30.8.2019 Johanna Ahola 2
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto CE-merkintä, savupiiput • Savupiipuille on 16 kpl yhdenmukaistettua standardia (hEN) 30.8.2019 Johanna Ahola 3
 • 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vapaasti seisovat teollisuuden savupiiput • Standardeja 2 kpl ‒ SFS-EN 13084-5:2005+AC:2006 Vapaasti seisovat teollisuuden savupiiput osa 5: Tiilihormien materiaalit. Tuotemäärittelyt ‒ SFS-EN 13084-7:2012 Vapaasti seisovat savupiiput. Osa 7: Yksiseinämäisten teräspiippujen ja teräshormien pyöreiden teräsvalmisteiden tuotevaatimukset 30.8.2019 [Esittäjän nimi] 4
 • 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Tehdasvalmisteiset tulisijat • Kiinteää polttoainetta käyttävät ja hormiin kiinteästi liitetyt tehdasvalmisteiset tulisijat kuuluvat pelastustoimen laitelain soveltamisalaan • Tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevat yleiset vaatimukset (5 §): - laitteen oltava käyttötarkoitukseen sopiva ja toimintavarma - laite on varustettava vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarpeellisilla merkinnöillä - laitteen mukana oltava käyttö-, huolto- ja asennusohjeet • Tehdasvalmisteisten tulisijojen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen: - pääasiallinen vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa on CE-merkintä - jos tulisija ei kuulu CE-merkinnän mahdollistavan yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan, osoitetaan sen vaatimustenmukaisuus pelastustoimen laitelain 6 § mukaisesti 30.8.2019 Johanna Ahola 5
 • 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 6 § Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen • Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos: • valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai • jos laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen suorittamassa varmentamismenettelyssä • Varmentamismenettelyn tulee sisältää ne tarpeelliset toimenpiteet, joilla laitteiden vaatimuksenmukaisuus voidaan varmistaa • Vaatimuksenmukaisuuteen kuuluu, mitä 5 §:ssä säädetään laitteiden yleisistä vaatimuksista • Valmistajan tulee säilyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja valvontaa varten asianomaiset tekniset ja muut asiakirjat 30.8.2019 Johanna Ahola 6
 • 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (21.12.2012/954) Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen • paikalla rakennetut savupiiput • paikalla rakennetut tulisijat - jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu, on rakennushankkeeseen ryhtyvän selvitettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset - rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän osoittamaan rakennustuotteen kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesti - rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista 30.8.2019 Johanna Ahola 7
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiinteällä polttoaineella toimivien tulisijojen vaatimukset ja merkinnät 1 • Varaavalle tulisijalle on käytettävä savupiippua, jonka mitoituslämpötila (T-luokka) on suurempi tai yhtä suuri kuin tulisijan käyttöturvallisuustestin mukaan määritetty korkein savukaasujen lämpötila. • Kiinteää polttoainetta käyttävien varaavien tulisijojen kanssa käytettävien savupiippujen on oltava vähintään T600 luokkaa. • Poikkeuksena edelliseen voidaan kiinteää polttoainetta käyttävä tulisija sitä uusittaessa liittää vanhaan savupiippuun, jonka mitoituslämpötila on alempi kuin T600, kunhan tulisijasta savupiippuun johdettavien käyttöturvallisuustestin mukaan määritettyjen savukaasujen korkein lämpötila ei ylitä vanhan savupiipun lämpötilaluokkaa. 30.8.2019 Johanna Ahola 8
 • 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiinteällä polttoaineella toimivien tulisijojen vaatimukset ja merkinnät 2 Perusominaisuus - Paloturvallisuus - Palamistuotteiden päästöt - Vaaralliset aineet - Pintalämpötilat - Polttoaineen säilytysastia - Käyttöosien lämpötila - Suojaetäisyys viereisiin palaviin materiaaleihin etäisyys - Savukaasun lämpötila 30.8.2019 Johanna Ahola 9
 • 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiinteällä polttoaineella toimivien tulisijojen vaatimukset ja merkinnät 3 - Sähköturvallisuus - Mekaaninen lujuus - Hyötysuhde - Lämmönvarauskyky/ lämmöntuotto 30.8.2019 Johanna Aholoa 10
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Savupiippujen vaatimukset ja merkinnät Esimerkkinä metallijärjestelmäsavupiipun vaatimustasot: - Kaasutiiveys - Lämpörasituksenkestävyys (T600 kiinteällä polttoaineella) - Nokipalonkestävyys (G tai O) - Puristuslujuus - Vetolujuus - Tuulikuorman kestävyys - Kondensaation kestävyys (D tai W) - Korroosionkestävyys - Vaaralliset aineet 30.8.2019 [Esittäjän nimi] 11