SlideShare a Scribd company logo
XXXIV Републички семинар о настави физике
Златибор, 12 - 14. мај 2016.
Списак огледа
За учеснике радионице Трење – од сложене науке до часа физике
Љубиша Нешић, Лазар Раденковић, Милош Јонић
Природно-математички факултет Ниш, Департман за физику
Вишеградска 33, 18 000 Ниш, Србија
1. Зависност силе трења од величине додирне површине
Материјал: тело облика квадра, са подједнако углачаним свим страницама, и са
кукицом ушрафљеном на једној страни.
Ако овакво тело преко кукице закачимо за динамометар и вучемо истом брзином по
истој подлози, али тако да лежи на странам различите површине, уочавамо да
динамометар показује отприлике исту силу, тј. да сила трења не зависи од величине
додирне површине.
2. Привидна и стварна додирна површина
а) Материјал: јастуче за печате, печати или нека друга тела са неравном површином,
бели канцеларијски папир.
Овај оглед помаже у уочавању разлике између привидне и стварне додирне површине
тела. Када поставимо чист печат на папир чини нам се да је додирна површина између
печата и папира једнака површини круга који чини доњу страну печата. Међутим, ако
печатом притиснемо јастуче са мастилом, а онда га притиснемо на папир и погледамо
добијени отисак, уочавамо да је додирна површина једнака угравираној шари на
печату и да је мања од површине целог круга.
б) Материјал: индиго-папир, бели канцеларијски папир
Када индиго-папиром трљамо бели канцеларијски папир, на њему у додирним тачкама
остаје плава боја. Ако боље погледамо тај отисак уочићемо да бели папир није
равномерно умрљан већ се јављају плаве и беле шаре, што указује на постојање ситних
неравнина и на то да је стварна додирна површина мања од привидне, јер су папири
били у додиру само у тачкама где се бели папир обојио у плаво.
3. Хоризонтална нормална сила
Ученици врло често поистовећују нормалну силу која се јавља у изразу за силу трења
са силом Земљине теже или неком њеном компонентом. Стандардни школски примери
и задаци који се раде из области трења само потпомажу настајање овакве ученичке
заблуде, тако да је потребно посебну пажњу посветити њеном отклањању. То се
најлакше постиже примерима и огледима у којима је сила трења вертикална, а
нормална сила хоризонтална тако да се никако не може поистоветити са
гравитационом силом.
а) Материјал: тело квадратног облика
Тело притиснемо прстом уза зид и од ученика затражимо одговор на питање које силе
делују на њега и зашто не падне доле. Ако одговоре да не пада зато што га ми
притискамо уза зид, треба им скренути пажњу на то да је сила којом притискамо тело
усмерена према зиду а сила Земљине теже га вуче на доле и да те две силе не могу да
се уравнотеже. У разговору ученици треба да сами дођу до закључка да се између тела
и зида јавља сила трења која је усмерена навише и која се супротставља гравитацији, а
да је нормална сила заправо сила реакције подлоге, тј. зида у овом случају, и да је она
хоризонтална.
б) Материјал: тегла, ексер, магнет
Ексер се налази у тегли. Ако на теглу са спољашње стране прислонимо мали магнет,
он привлачи ексер и они стоје приљубљени за теглу са супротних страна стакла.
Разговор са ученицима тече аналогно као у претходном случају, и они треба сами да
закључе да ексер и магнет приљубљене за стакло држи сила трења, док је нормална
сила магнетног порекла.
4. Вредност коефицијента трења већа од један
Материјал: две бележнице
У уџбеницима се углавном наводе вредности коефицијената трења у распону између
нуле и јединице. У задацима из збирки се такође појављују само вредности из овог
опсега. То може навести ученике да помисле да се вредност коефицијента трења може
налазити само у овом опсегу. Овим врло једноставним огледом може се показати
ситауација када је вредност коефицијента трења већа од један. Додатна предност је
што на часу физике сви ученици већ имају потребан материјал код себе тако да
подељени у парове могу сви да га изведу.
Две бележнице се окрену једна према другој и листови им се међусобно испреплету,
као када се меша шпил карата. Онда два ученика вуку сваки своју бележницу са
супротних страна и показује се да не могу да их раздвоје. Оно што их држи заједно је
сила трења, а нормална сила је приближно једнака тежини бележница. Пошто ученици
не успевају да их раздвоје ни примењујући активну силу која је много већа од тежине
бележница закључујемо да је коефиијент трења већи од јединице.
5. Сила трења као покретачка сила.
Материјал: два тела правоугаоног облика, брусни папир (шмиргла)
Иако је трење најчешће схваћено као да се увек супротставља и представља препреку
кретању, овај оглед показује да је оно често узрок кретању. На пример, таква је
ситуација код корачања.
Поставимо једно тело на равну подлогу, а друго тело преко њега, и на горње тело
делујемо одређеном хоризонталном силом. То доводи до померања горњег али и доњег
тела услед силе трења која се јавља између њих. Потребан услов за померање доњег
тела је да сила трења између два тела буде већа од силе трења између доњег тела и
подлоге. То лако можемо постићи ако на горње тело, и то површину која се налази у
додиру са доњим телом залепимо брусни папир.
6. Трење клизања и трење котрљања
а) Материјал: добра воља, ентузијазам
Знамо да је трење котрљања мање од трења клизања, али како објаснити ученицима
зашто је то заправо тако? За то могу бити довољни прсти на рукама. Треба да до пола
савијемо прсте обе руке и онда их укрстимо. Ако покушамо да транслаторно померимо
шаке једну у односу на другу прсти запињу једни о друге и то иде јако тешко.
Међутим, ако померимо лактове на горе, шаке се померају тако да прсти једне руке
упадају у простор између прстију друге руке и померање иде много лакше. Исто се
догађа и са неравнинама на површинама тела и подлоге када тело по њој клизи или се
котрља.
б) Материјал: тело правоугаоног облика на које су причвршћени точкови и кукица са
стране, неколико идентичних крутих ваљака
Тело закачимо преко динамометра за кукицу и вучемо по подлози на три различита
начина: тако да се ослања на горњу глатку површину, тако да се ослања на точкове,
тако што испод њега подмећемо ваљке. Ученици имају задатак да упореде вредности
силе трења у ова три случаја.
в) Материјал: два пластична тањира, неколико пинг-понг лоптица
Два пластична тањира поставимо један у други. Доњи држимо чврсто, а други
покушамо да завртимо око заједничке осе и видимо да то иде доста тешко. Ако између
тањира убацимо неколико лоптица и покушамо поново, видимо да је сада окретање
знатно лакше. На овом принципу раде куглични лежајеви.
7. Трење котрљања са деформацијама
Материјал: стрма раван са жљебом, куглица, плитка посуда са ситним песком
Пуштамо куглицу да се спушта низ стрму раван после чега наставља кретање по
хоризонталној подлози. У првом случају хоризонтална подлога направљена од чврстог
материјала, а у другом случају направљена је од песка. Ученици треба да упореде
дужине пређених путева на ове две подлоге и да објасне њихову разлику узимајући у
обзир деформацију подлоге.
8. Котрљање са проклизавањем
Материјал: једна пинг-понг лоптица
Лоптицу покрећемо на такав начин да је њена линијска брзина усмерена од нас, али
тако да ротира ка нама. Због оваквог начина кретања, долази до проклизавања између
лоптице и подлоге. Да ли ће куглица наставити да се креће од нас, или ће се вратити ка
нама зависи од односа линијске и угаоне брзине саопштене лоптици.

More Related Content

What's hot

Materijali
MaterijaliMaterijali
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
Biljana Ristic
 
Geometrijska tela
Geometrijska telaGeometrijska tela
Geometrijska tela
verica1979
 
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okolineGradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
AhmedinaKericSuljic
 
FIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICAFIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICA
dr Šarac
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
MajaRadunovicMarkovi
 
Gradovi Republike Srpske
Gradovi Republike SrpskeGradovi Republike Srpske
Gradovi Republike Srpske
Zorana Marusic
 
Kontrolni zadaci - matematika 1
Kontrolni zadaci - matematika 1Kontrolni zadaci - matematika 1
Kontrolni zadaci - matematika 1
Milica Vujović
 
jonska veza
 jonska veza jonska veza
jonska veza
vvlivvli
 
Cardak ni na nebu ni na zemlji
Cardak ni na nebu ni na zemljiCardak ni na nebu ni na zemlji
Cardak ni na nebu ni na zemlji
Snežana Stević
 
Трнова ружица
Трнова ружицаТрнова ружица
Трнова ружица
oljam1
 
Eлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напонEлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напон
Dragan Dimic
 
Речи по начину постанка
Речи по начину постанкаРечи по начину постанка
Речи по начину постанка
Ивана Цекић
 
Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
Ивана Цекић
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Јован Јовановић Змај
Јован Јовановић Змај Јован Јовановић Змај
Јован Јовановић Змај
dvucen
 
закључивање врсте
закључивање  врстезакључивање  врсте
закључивање врсте
filozofskaazbuka
 
Poluga i strma ravan
Poluga i strma ravanPoluga i strma ravan
Poluga i strma ravan
Azra Hadžiemrić
 
3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године
3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године
3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године
Milan Milanović
 

What's hot (20)

сила трења 1
сила трења 1сила трења 1
сила трења 1
 
Materijali
MaterijaliMaterijali
Materijali
 
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
 
Geometrijska tela
Geometrijska telaGeometrijska tela
Geometrijska tela
 
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okolineGradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
 
FIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICAFIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICA
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
 
Gradovi Republike Srpske
Gradovi Republike SrpskeGradovi Republike Srpske
Gradovi Republike Srpske
 
Kontrolni zadaci - matematika 1
Kontrolni zadaci - matematika 1Kontrolni zadaci - matematika 1
Kontrolni zadaci - matematika 1
 
jonska veza
 jonska veza jonska veza
jonska veza
 
Cardak ni na nebu ni na zemlji
Cardak ni na nebu ni na zemljiCardak ni na nebu ni na zemlji
Cardak ni na nebu ni na zemlji
 
Трнова ружица
Трнова ружицаТрнова ружица
Трнова ружица
 
Eлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напонEлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напон
 
Речи по начину постанка
Речи по начину постанкаРечи по начину постанка
Речи по начину постанка
 
Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
 
Јован Јовановић Змај
Јован Јовановић Змај Јован Јовановић Змај
Јован Јовановић Змај
 
закључивање врсте
закључивање  врстезакључивање  врсте
закључивање врсте
 
Poluga i strma ravan
Poluga i strma ravanPoluga i strma ravan
Poluga i strma ravan
 
3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године
3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године
3.СРБИЈА ОД 1903 ДО 1914.године
 

Viewers also liked

Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike""Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Sila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakona
Sila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakonaSila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakona
Sila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakona
Društvo fizičara Niš
 
Laboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmet
Laboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmetLaboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmet
Laboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmet
Društvo fizičara Niš
 
Časopis Nastava fizike - broj 1
Časopis Nastava fizike - broj 1Časopis Nastava fizike - broj 1
Časopis Nastava fizike - broj 1
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Test znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvodTest znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvod
Siniša Ćulafić
 
Matematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizikeMatematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizike
goran_milic
 
Merenje
MerenjeMerenje
Merenje
goran_milic
 
Energijia toplota
Energijia toplotaEnergijia toplota
Energijia toplota
goran_milic
 
Matematika 8-preze-marko (1)
Matematika 8-preze-marko (1)Matematika 8-preze-marko (1)
Matematika 8-preze-marko (1)
BGComputers
 
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Biljana Radović
 

Viewers also liked (17)

Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3
 
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike""Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
 
Sila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakona
Sila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakonaSila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakona
Sila trenja – od fundamentalnih procesa do makroskopskih zakona
 
Laboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmet
Laboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmetLaboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmet
Laboratorijski praktikum iz fizike kao poseban predmet
 
Časopis Nastava fizike - broj 1
Časopis Nastava fizike - broj 1Časopis Nastava fizike - broj 1
Časopis Nastava fizike - broj 1
 
Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2
 
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
 
Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4
 
Slobodni pad 6
Slobodni pad 6Slobodni pad 6
Slobodni pad 6
 
Test znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvodTest znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvod
 
Provera znanja 7 iz fiz
Provera znanja 7 iz fizProvera znanja 7 iz fiz
Provera znanja 7 iz fiz
 
Matematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizikeMatematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizike
 
Merenje
MerenjeMerenje
Merenje
 
Energijia toplota
Energijia toplotaEnergijia toplota
Energijia toplota
 
Matematika 8-preze-marko (1)
Matematika 8-preze-marko (1)Matematika 8-preze-marko (1)
Matematika 8-preze-marko (1)
 
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
 
Kontrolne vezbe sa_resenjima
Kontrolne vezbe sa_resenjimaKontrolne vezbe sa_resenjima
Kontrolne vezbe sa_resenjima
 

More from Departman za fiziku (PMF, Niš)

Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Osiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijumOsiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijum
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školamaZbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko MladenovićDžumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip StamenkovićInženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar RadenkovićFizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Zašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fizikuZašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fiziku
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša NešićU carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran ĐorđevićTalenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav KaramarkovićStohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola BožićNaucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola AndrejićKvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola FilipovićKako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan MiloševičI Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
How brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena SimićHow brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena Simić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan StankovićFizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. SvirčevićNastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 

More from Departman za fiziku (PMF, Niš) (20)

Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktiv...
 
Osiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijumOsiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijum
 
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
Merenje sadržaja osiromašenog uranijuma u životnoj sredini Niškog regiona i n...
 
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školamaZbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
Zbornik radova VI Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama
 
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko MladenovićDžumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
Džumbus naelektrisanih čestica - Željko Mladenović
 
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip StamenkovićInženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković
 
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar RadenkovićFizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
Fizika i dizanje tegova - Lazar Radenković
 
Zašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fizikuZašto ne upisati fiziku
Zašto ne upisati fiziku
 
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša NešićU carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
U carstvu uma Stivena Hokinga - Ljubiša Nešić
 
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran ĐorđevićTalenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
 
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav KaramarkovićStohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
 
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola BožićNaucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
 
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola AndrejićKvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
 
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola FilipovićKako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
 
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan MiloševičI Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
 
How brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena SimićHow brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena Simić
 
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan StankovićFizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
 
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. SvirčevićNastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
 
Časopis Nastava fizike - broj 5
Časopis Nastava fizike - broj 5Časopis Nastava fizike - broj 5
Časopis Nastava fizike - broj 5
 
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
 

Trenje - spisak ogleda za učesnike radionice

 • 1. XXXIV Републички семинар о настави физике Златибор, 12 - 14. мај 2016. Списак огледа За учеснике радионице Трење – од сложене науке до часа физике Љубиша Нешић, Лазар Раденковић, Милош Јонић Природно-математички факултет Ниш, Департман за физику Вишеградска 33, 18 000 Ниш, Србија 1. Зависност силе трења од величине додирне површине Материјал: тело облика квадра, са подједнако углачаним свим страницама, и са кукицом ушрафљеном на једној страни. Ако овакво тело преко кукице закачимо за динамометар и вучемо истом брзином по истој подлози, али тако да лежи на странам различите површине, уочавамо да динамометар показује отприлике исту силу, тј. да сила трења не зависи од величине додирне површине. 2. Привидна и стварна додирна површина а) Материјал: јастуче за печате, печати или нека друга тела са неравном површином, бели канцеларијски папир. Овај оглед помаже у уочавању разлике између привидне и стварне додирне површине тела. Када поставимо чист печат на папир чини нам се да је додирна површина између печата и папира једнака површини круга који чини доњу страну печата. Међутим, ако печатом притиснемо јастуче са мастилом, а онда га притиснемо на папир и погледамо добијени отисак, уочавамо да је додирна површина једнака угравираној шари на печату и да је мања од површине целог круга. б) Материјал: индиго-папир, бели канцеларијски папир Када индиго-папиром трљамо бели канцеларијски папир, на њему у додирним тачкама остаје плава боја. Ако боље погледамо тај отисак уочићемо да бели папир није равномерно умрљан већ се јављају плаве и беле шаре, што указује на постојање ситних неравнина и на то да је стварна додирна површина мања од привидне, јер су папири били у додиру само у тачкама где се бели папир обојио у плаво. 3. Хоризонтална нормална сила Ученици врло често поистовећују нормалну силу која се јавља у изразу за силу трења са силом Земљине теже или неком њеном компонентом. Стандардни школски примери и задаци који се раде из области трења само потпомажу настајање овакве ученичке заблуде, тако да је потребно посебну пажњу посветити њеном отклањању. То се најлакше постиже примерима и огледима у којима је сила трења вертикална, а нормална сила хоризонтална тако да се никако не може поистоветити са гравитационом силом.
 • 2. а) Материјал: тело квадратног облика Тело притиснемо прстом уза зид и од ученика затражимо одговор на питање које силе делују на њега и зашто не падне доле. Ако одговоре да не пада зато што га ми притискамо уза зид, треба им скренути пажњу на то да је сила којом притискамо тело усмерена према зиду а сила Земљине теже га вуче на доле и да те две силе не могу да се уравнотеже. У разговору ученици треба да сами дођу до закључка да се између тела и зида јавља сила трења која је усмерена навише и која се супротставља гравитацији, а да је нормална сила заправо сила реакције подлоге, тј. зида у овом случају, и да је она хоризонтална. б) Материјал: тегла, ексер, магнет Ексер се налази у тегли. Ако на теглу са спољашње стране прислонимо мали магнет, он привлачи ексер и они стоје приљубљени за теглу са супротних страна стакла. Разговор са ученицима тече аналогно као у претходном случају, и они треба сами да закључе да ексер и магнет приљубљене за стакло држи сила трења, док је нормална сила магнетног порекла. 4. Вредност коефицијента трења већа од један Материјал: две бележнице У уџбеницима се углавном наводе вредности коефицијената трења у распону између нуле и јединице. У задацима из збирки се такође појављују само вредности из овог опсега. То може навести ученике да помисле да се вредност коефицијента трења може налазити само у овом опсегу. Овим врло једноставним огледом може се показати ситауација када је вредност коефицијента трења већа од један. Додатна предност је што на часу физике сви ученици већ имају потребан материјал код себе тако да подељени у парове могу сви да га изведу. Две бележнице се окрену једна према другој и листови им се међусобно испреплету, као када се меша шпил карата. Онда два ученика вуку сваки своју бележницу са супротних страна и показује се да не могу да их раздвоје. Оно што их држи заједно је сила трења, а нормална сила је приближно једнака тежини бележница. Пошто ученици не успевају да их раздвоје ни примењујући активну силу која је много већа од тежине бележница закључујемо да је коефиијент трења већи од јединице. 5. Сила трења као покретачка сила. Материјал: два тела правоугаоног облика, брусни папир (шмиргла) Иако је трење најчешће схваћено као да се увек супротставља и представља препреку кретању, овај оглед показује да је оно често узрок кретању. На пример, таква је ситуација код корачања. Поставимо једно тело на равну подлогу, а друго тело преко њега, и на горње тело делујемо одређеном хоризонталном силом. То доводи до померања горњег али и доњег тела услед силе трења која се јавља између њих. Потребан услов за померање доњег тела је да сила трења између два тела буде већа од силе трења између доњег тела и
 • 3. подлоге. То лако можемо постићи ако на горње тело, и то површину која се налази у додиру са доњим телом залепимо брусни папир. 6. Трење клизања и трење котрљања а) Материјал: добра воља, ентузијазам Знамо да је трење котрљања мање од трења клизања, али како објаснити ученицима зашто је то заправо тако? За то могу бити довољни прсти на рукама. Треба да до пола савијемо прсте обе руке и онда их укрстимо. Ако покушамо да транслаторно померимо шаке једну у односу на другу прсти запињу једни о друге и то иде јако тешко. Међутим, ако померимо лактове на горе, шаке се померају тако да прсти једне руке упадају у простор између прстију друге руке и померање иде много лакше. Исто се догађа и са неравнинама на површинама тела и подлоге када тело по њој клизи или се котрља. б) Материјал: тело правоугаоног облика на које су причвршћени точкови и кукица са стране, неколико идентичних крутих ваљака Тело закачимо преко динамометра за кукицу и вучемо по подлози на три различита начина: тако да се ослања на горњу глатку површину, тако да се ослања на точкове, тако што испод њега подмећемо ваљке. Ученици имају задатак да упореде вредности силе трења у ова три случаја. в) Материјал: два пластична тањира, неколико пинг-понг лоптица Два пластична тањира поставимо један у други. Доњи држимо чврсто, а други покушамо да завртимо око заједничке осе и видимо да то иде доста тешко. Ако између тањира убацимо неколико лоптица и покушамо поново, видимо да је сада окретање знатно лакше. На овом принципу раде куглични лежајеви. 7. Трење котрљања са деформацијама Материјал: стрма раван са жљебом, куглица, плитка посуда са ситним песком Пуштамо куглицу да се спушта низ стрму раван после чега наставља кретање по хоризонталној подлози. У првом случају хоризонтална подлога направљена од чврстог материјала, а у другом случају направљена је од песка. Ученици треба да упореде дужине пређених путева на ове две подлоге и да објасне њихову разлику узимајући у обзир деформацију подлоге. 8. Котрљање са проклизавањем Материјал: једна пинг-понг лоптица Лоптицу покрећемо на такав начин да је њена линијска брзина усмерена од нас, али тако да ротира ка нама. Због оваквог начина кретања, долази до проклизавања између лоптице и подлоге. Да ли ће куглица наставити да се креће од нас, или ће се вратити ка нама зависи од односа линијске и угаоне брзине саопштене лоптици.