SlideShare a Scribd company logo
1
Topik Multimedia 4.2
Objektif Pembelajaran : 
i- Mengenalpasti perkakasan yang boleh digunakan untuk 
menghasilkan bahan multimedia. 
a) Pengimbas (Scanner) 
b) Kamera Video (Video Camera) 
c) Kamera (Camera) 
d) Peranti Audio (Audio Devices) 
e) Peranti Penangkapan Video (Video Capture Devices) 
3
Apabila kita membina sistem multimedia, kita 
perlu mengenali peranti – peranti yang terlibat. 
Apakah definisi peranti? 
Peranti adalah peralatan fizikal yang digunakan 
untuk menjalankan tugasan tertentu untuk 
membina dan menggunakan multimedia. 
4
a) Pengimbas (Scanner) 
b) Kamera Video (Video Camera) 
c) Kamera (Camera) 
d) Peranti Audio (Audio Devices) 
e) Peranti Penangkapan Video (Video Capture Devices) 
5
Apakah itu pengimbas? 
 Peranti input yang mampu membaca teks dan menukar data 
yang diterima kepada imej grafik. 
Tujuan pengimbas : - 
 Menerima data di dalam bentuk grafik. 
 Data boleh difotograf semula untuk diubahsuai, diperbaiki, 
diperbetulkan atau digunakan di dalam cetakan kerja. 
 Membolehkan kita membuat imej elektronik yang jelas 
terhadap data yang masuk. 6
Contoh data:- 
 Foto 
 Kerja Seni 
 Lakaran Pen 
 Lakaran Kartun 
Jenis - jenis pengimbas :- 
i- Pengimbas tangan ii- Pengimbas mendatar 
 Digunakan untuk menghasilkan imej bimap 
7
Apakah itu kamera video? 
Mengambil imej bergerak dan memasukkan data imej 
ini terus ke dalam bentuk media digital tanpa 
menggunakan filem. 
Tujuan kamera video : - 
Digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer 
dalam bentuk digital 
8
Jenis – jenis kamera video digital : - 
i - Kamera video analog 
Sebuah kamera video analog yang 
menggunakan kaset video VHS 
 Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. 
Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset 
video dalam pelbagai format seperti format VHS, VHS-C, Hi 8 
dan U-matic. 
 Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada 
pemain video yang sesuai dengannya sahaja. 
9
Apakah itu kamera? 
Alat untuk membentuk dan merakam suatu bayangan 
potret pada lembaran filem. 
Fungsi kamera : - 
Mengambil gambar kaku 
Bagaimanakah kamera ini bertugas? 
Kamera mengambil gambar kaku dan memasukkan data 
imej ini terus ke dalam bentuk media. 
10
Jenis – jenis kamera : - 
i - Kamera Saku / Digital Pocket Camera 
Salah satu dari jenis-jenis kamera fotografi yang 
mudah dibawa ke mana-mana. 
Menggunakan bentuk penyimpanan data digital dan 
pengambilan gambar dengan ukuran yang kecil. 
Mempunyai bentuk dan ukuran yang kecil. 11
ii - Kamera SLR ( Single Lens Reflex ) 
 Jenis-jenis kamera fotografi profesional yang masih 
menggunakan film atau klise sebagai media penangkap gambar 
manual. 
 Menggunakan lensa fixed atau lensa zoom, kamera SLR dapat 
menangkap gambar dengan resolusi sangat tinggi dan detail. 
12
iii - Kamera Digital SLR 
 Pelbagai fungsi disediakan untuk mendapatkan gambar yang baik 
dan berkualiti. 
 Kamera digital SLR merupakan kamera untuk kelas profesional yang 
membolehkan foto dengan resolusi yang tinggi. 
 Berbeza dengan kamera SLR, salah satu dari jenis-jenis kamera 
fotografi ini mengupgrade sensor penangkap gambar dengan alat 
elektronik bernama CCD / sensor CCD. 
 Ada pula yang memakai sensor CMOS. 
13
Apakah itu peranti audio? 
Digital audio memerlukan perkakasan yang khas untuk 
‘capture’ dan main semula bunyi. 
Tujuan peranti audio : - 
Audio adalah input bagi dalam komputer yang melalui 
talian atau mikrofon yang menghubungkan alatan luaran 
audio seperti tape atau pemain audio CD 
14
15 
Contoh – contoh peranti audio
Apakah itu peranti penangkapan video? 
 Perkakasan video terdiri daripada alatan untuk memaparkan 
dan ‘capture’ video. 
 Alat ini memaparkan video biasanya dipanggil ‘graphic 
adapter’ 
Tujuan peranti audio : - 
 Ia boleh memaparkan lebih daripada 16 juta warna di skrin 
monitor. 
Untuk memindahkan rakaman video daripada pita video, 
cakera laser atau kamera. 16
 Perkakasan multimedia amat penting untuk menghasilkan produk 
multimedia terutamanya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 
 Setiap perkakasan ini mempunyai pelbagai fungsi yang berbeza. 
 Antara perkakasana tersebut adalah:- 
i- Pengimbas (Scanner) 
ii- Kamera video (Video camera) 
iii- Kamera (Camera) 
iv- Peranti audio (Audio devices) 
v- Peranti penangkapan video (Video capture devices) 
17
1. Senaraikan perkakasan yang boleh digunakan untuk menghasilkan 
bahan multimedia? 
a) _________________________ 
b) _________________________ 
c) _________________________ 
d) _________________________ 
e) _________________________ 
2. Berikan definisi peranti multimedia. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
18
3. Senaraikan fungsi setiap peralatan multimedia yang 
disenaraikan. 
a) Pengimbas =_________________________ 
b) Kamera Video =_________________________ 
c) Kamera = _________________________ 
d) Peranti Audio = _________________________ 
e) Peranti Penangkapan Video = ________________ 
4. Kenalpasti jenis-jenis kamera yang terdapat dalam perkakasan 
multimedia. 
a) __________________ 
b) __________________ 
c) __________________ 
19
20
21 
Penyuntingan 
Audio Video Animasi
Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format 
seperti kaset, cakera padat atau dalam bentuk klip 
audio digital (digital audio clip). Ia dapat dimainkan 
semula melalui perkakasan yang bersesuaian dengan 
perisiannya. 
Sebagai contoh, kaset audio boleh dimainkan melalui 
pemain kaset (cassette player), cakera padat boleh 
dimainkan melalui pemain cakera (CD player) dan 
klip audio boleh dimainkan melalui perisian pemain 
media (media player). 
22
23 
Microsoft windows MediaPlayer Musicmatch Jukebox
Secara 
langsun 
g 
Tidak 
Linear 
(Digital) 
Linear 
(Analog 
) 
24
 Penyuntingan video secara langsung boleh dilakukan 
secara langsung menerusi penggunaan beberapa alatan 
seperti kamera video serta alatan video lain seperti pusat 
pencampuran atau central mixing console dan sebagainya. 
 Sumber video dari video kamera akan terus disalurkan ke 
pusat yang dinyatakan dan ianya boleh terus disunting 
secara terus atau dalam masa nyata (real time). 
 Teknik penyuntingan secara langsung ini sering digunakan 
dalam penerbitan rancangan televisyen yang memerlukan 
tayangan atau siaran secara langsung dilakukan. 
25
Teknik penyuntingan linear merupakan teknik 
penyuntingan video awal yang telah digunakan sebelum 
wujudnya teknologi komputer. 
 Itu sebabnya, teknik penyuntingan video secara linear juga 
ada kalanya dikenali sebagai teknik penyuntingan: video 
secara analog. 
 Ianya boleh dilakukan dalam pelbagai cara dan 
kebanyakannya adalah proses yang bersifat mekanikal. 
26
Antara pendekatan utama bagi tujuan penyuntingan 
linear ialah menerusi dalam kamera (In Camera Editing), 
secara selitan (Insert Editing) dan pita ke pita (tape to 
tape)/penyuntingan himpunan (assemble editing) 
Proses penyuntingan bermula dari babak awal pada 
video sehinggalah kepada babak akhir secara berturutan. 
Ini juga bermakna sekiranya berlaku sebarang kesilapan, 
proses pemulihan atau pengubahsuaian agak sukar 
untuk dilakukan kerana ianya perlu dilakukan dari awal 
semula. 
27
Dianggap ketinggalan zaman namun dalam beberapa 
keadaan ianya masih boleh digunakan. 
Antara kelebihannya ialah: 
- alatan asas mudah disediakan dan tidak 
memerlukan kos yang tinggi. 
- mudah dikendalikan khususnya apabila 
tugas-tugas penyuntingan yang asas ingin 
dilakukan. Sebagai contoh, dalam proses 
menggabungkan dua klip video menjadi satu 
ataupun sekadar untuk memotong bahagian 
video yang tidak diperlukan. 
28
Teknik penyuntingan video secara tidak linear 
(non-linear video editing-NLE) - teknik 
penyuntingan video popular dan digemari 
pengguna sama ada yang baru berjinak-jinak 
dengan dunia video mahupun pengguna 
profesional. 
Dikenali sebagai teknik penyuntingan digital - 
berasaskan teknologi digital khususnya teknologi 
komputer.
 Teknik penyuntingan yang paling asas dan tidak 
memerlukan peralatan tambahan selain dari kamera 
video yang digunakan bagi tujuan rakaman. 
 Proses rakaman dilakukan berasaskan kepada skrip 
atau senarai semak yang dirancangkan 
 Setiap rakaman dilakukan dalam turutan jalan cerita 
yang telah dirancangkan dengan tempoh masa yang 
juga telah ditetapkan. 
30
 Popular digunakan khususnya bagi menghasilkan video 
yang diperlukan dalam tempoh masa yang pendek serta 
kos yang rendah. 
 Rakaman baru akan dirakamkan terus di atas bahagian 
video sedia ada yang ingin digantikan atau yang tidak 
diperlukan lagi. 
 Proses ini boleh terus dilakukan di lokasi asal rakaman 
dibuat ataupun sewaktu proses rakaman semula bagi 
tujuan penyuntingan.
Bahagian video yang diperlukan daripada satu pita 
video asal akan disalin kepada satu pita video yang 
baru manakala bahagian video yang tidak 
diperlukan akan dipadam atau diabaikan. 
Apa yang diperlukan ialah pemain VCR (alat 
perakam pita video) dan skrin televisyen atau 
monitor.
Memudahkan proses penyuntingan -menyediakan 
kemudahan capaian secara rawak (random access 
atau nonlinear editing) ke mana-mana bahagian 
video tersebut. 
la juga membenarkan arahan copy, cut dan paste 
dilaksanakan serta unsur-unsur kesan khas (effect) 
dimasukkan ke dalamnya dengan mudah.
Penyuntingan Linear - 
Bermaknamembuat salinan 
Penyuntingan Tidak Linear - 
Bermakna "Disk Skipping”
Penyuntingan Linear – Sukar Penyuntingan Tidak Linear - 
Mudah
 Peralatan Asas yang Diperlukan 
 Menghubungkan Kamera Video dengan 
Komputer 
 Menghubungkan Sebuah pemain VCR dengan 
Komputer 
 Menghubungkan 2 pemain VCR dengan 
Komputer
Dalam proses penyuntingan tidak linear, video dan 
audio yang telah melalui proses pendigitalan akan 
disimpan di dalam ruang cakera keras komputer. 
la seterusnya boleh disunting seperti mana fail 
komputer yang biasa dengan menggunakan perisian 
penyuntingan video digital seperti Adobe Premiere, 
Apple Final Cut Pro, Avid Xpress, Ulead Media Studio, 
Sony Vegas dan sebagainya.
Microsoft Windows Movie Maker VCD Cutter
 Selesai proses animasi, penyunting akan mengumpul semua 
babak-babak yang telah dilakukan oleh animator dan di susun 
ke dalam video mengikut skrip yang telah ditetapkan. 
 Pada awal,animator akan memberi shot-shot resolusi yang 
rendah atau "low res" untuk tayangan secara kasar oleh pengarah 
animasi. 
 Setelah penilaian yang dibuat oleh pengarah, pembetulan akan 
diberikan bagi mendapatkan penghasilan animasi yang terbaik. 
 Proses seterusnya adalah menyusun semula babak-babak yang 
telah siap di Render tadi bagi mendapatkan shot-shot yang 
tinggi kualitinya.
Penyunting akan duduk bersama pengarah dan 
menyunting babak-babak tersebut supaya lebih 
padat dan lebih menarik. 
Seterusnya ialah proses memasukkan lagu dan 
bunyi kesan khas ke atas video animasi yang telah 
siap disunting tadi.
Sony Vegas PRO 10 
Adobe After Effect CS4 
3DS Max 10 Coreldraw X4
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Topik Multimedia 4.2
Merupakan program yang digunakan untuk 
membuat laman web. 
terdapat dua jenis penyunting laman web: 
 HTML (Hyper Text Markup Language - bahasa 
yang ditulis dalam laman web) 
 penyunting WYSIWG(What You See Is What You 
Get).
 Berasaskan Teks 
Macromedia Dreamweaver MX 
 Berasaskan WYSIWYG 
Adobe GoLive - http://www.adobe.com/ 
Microsoft FrontPage - http://www.microsoft.com/frontpag 
Macromedia Dreamweaver - 
http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/ 
Web Weaver EZ - http://www.mcwebsoftware.com/wwez/ 
HotDog PageWiz -http://www.sausage.com/
Perisian yang memberi pengguna capaian ke 
World Wide Web. 
PelayarWeb menyediakan antaramuka 
bergrafik yang memudahkan pengguna 
mengklik butang-butang, ikon-ikon, dan 
pilihan menu untuk melihat dan memaut 
halaman-halaman web. 
Netscape Navigator and Microsoft Internet 
Explorer merupakan PelayarWeb yang popular.
Netscape Navigator a 
nd Microsoft Internet Explorer
Penyunting LamanWeb merupakan satu alat 
pengarangan tapak yang unik yang diintegrasikan 
dengan Penyelengaraan Tapak web dan alat 
pengoptima enjin pencari 
cth.: Microsoft FrontPage, Adobe Golive, 
Macromedia DreamWeaver) dalam bahasa HTML.
page content in 
Visual view 
page source in HTML 
view document Title 
Meta tags ( 
Description, Robots) 
document 
headings (H1 - H6) 
text in links (anchor 
tags) 
text in ALT tags 
 HTML comments
Teks 
Imej 
Grafik 
Pautan 
Borang Pemetaan 
Videoi 
Animasi 
Audio

More Related Content

What's hot

Masalah komputer
Masalah komputerMasalah komputer
Masalah komputer
Laura Lobinsiu
 
penyelenggaraan komputer
penyelenggaraan komputerpenyelenggaraan komputer
penyelenggaraan komputer
Mohamad Husni Ramli
 
2 komponen penting komputer
2 komponen penting komputer2 komponen penting komputer
2 komponen penting komputer
wazi musa
 
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPC
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPCPENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPC
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPC
NUR FADLILLAH NAZAR
 
Senarai semak penyelenggaraan komputer
Senarai semak penyelenggaraan komputerSenarai semak penyelenggaraan komputer
Senarai semak penyelenggaraan komputer
ahmad_shahrul
 
Bab 1 Pengaturcaraan Antaramuka Pengguna
Bab 1 Pengaturcaraan Antaramuka PenggunaBab 1 Pengaturcaraan Antaramuka Pengguna
Bab 1 Pengaturcaraan Antaramuka Pengguna
Chaerry Cha
 
PENGENALAN MINUMAN.docx
PENGENALAN MINUMAN.docxPENGENALAN MINUMAN.docx
PENGENALAN MINUMAN.docx
nooraziah78
 
Computer system maintenance management
Computer system maintenance managementComputer system maintenance management
Computer system maintenance management
Shahril Majid
 
User Acceptance Test (UAT)
User Acceptance Test (UAT)User Acceptance Test (UAT)
User Acceptance Test (UAT)
diddy98
 
Modul asas Ms power point
Modul asas Ms power pointModul asas Ms power point
Modul asas Ms power point
Ts Norazah Abdullah
 
Komponen asas komputer
Komponen asas komputerKomponen asas komputer
Komponen asas komputer
Lekha Lekzz
 
Proses kawalan
Proses kawalanProses kawalan
Proses kawalan
wan izzati
 
Perkakasan komputer
Perkakasan komputerPerkakasan komputer
Perkakasan komputer
Bazlin Ahmad
 
Multimedia interaktif
Multimedia interaktifMultimedia interaktif
Multimedia interaktif
Arya Aria
 
Komponen utama komputer
Komponen utama komputerKomponen utama komputer
Komponen utama komputer
arah1506
 
Pengenalan multimedia
Pengenalan multimediaPengenalan multimedia
Pengenalan multimedia
fafa111283
 
Topik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaran
Nik Ibrahim Nik Mat
 
BAB 4 Perisian operasi
BAB 4  Perisian operasiBAB 4  Perisian operasi
BAB 4 Perisian operasi
Nur Salsabila Edu
 
perkakasan periferal
perkakasan periferalperkakasan periferal
perkakasan periferal
Nurazila Salleh
 

What's hot (20)

Masalah komputer
Masalah komputerMasalah komputer
Masalah komputer
 
penyelenggaraan komputer
penyelenggaraan komputerpenyelenggaraan komputer
penyelenggaraan komputer
 
2 komponen penting komputer
2 komponen penting komputer2 komponen penting komputer
2 komponen penting komputer
 
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPC
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPCPENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPC
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO, VIDEO DAN ANIMASI DALAM PDPC
 
Senarai semak penyelenggaraan komputer
Senarai semak penyelenggaraan komputerSenarai semak penyelenggaraan komputer
Senarai semak penyelenggaraan komputer
 
Bab 1 Pengaturcaraan Antaramuka Pengguna
Bab 1 Pengaturcaraan Antaramuka PenggunaBab 1 Pengaturcaraan Antaramuka Pengguna
Bab 1 Pengaturcaraan Antaramuka Pengguna
 
PENGENALAN MINUMAN.docx
PENGENALAN MINUMAN.docxPENGENALAN MINUMAN.docx
PENGENALAN MINUMAN.docx
 
Computer system maintenance management
Computer system maintenance managementComputer system maintenance management
Computer system maintenance management
 
User Acceptance Test (UAT)
User Acceptance Test (UAT)User Acceptance Test (UAT)
User Acceptance Test (UAT)
 
Modul asas Ms power point
Modul asas Ms power pointModul asas Ms power point
Modul asas Ms power point
 
Komponen asas komputer
Komponen asas komputerKomponen asas komputer
Komponen asas komputer
 
Proses kawalan
Proses kawalanProses kawalan
Proses kawalan
 
Perkakasan komputer
Perkakasan komputerPerkakasan komputer
Perkakasan komputer
 
Multimedia interaktif
Multimedia interaktifMultimedia interaktif
Multimedia interaktif
 
Komponen utama komputer
Komponen utama komputerKomponen utama komputer
Komponen utama komputer
 
Pengenalan multimedia
Pengenalan multimediaPengenalan multimedia
Pengenalan multimedia
 
Topik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 6 video untuk pengajaran dan pembelajaran
 
BAB 4 Perisian operasi
BAB 4  Perisian operasiBAB 4  Perisian operasi
BAB 4 Perisian operasi
 
perkakasan periferal
perkakasan periferalperkakasan periferal
perkakasan periferal
 
Slot 2 Elemen Multimedia
Slot 2  Elemen MultimediaSlot 2  Elemen Multimedia
Slot 2 Elemen Multimedia
 

Similar to Topik Multimedia 4.2

DKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdf
DKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdfDKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdf
DKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdf
Zainul Arifin
 
PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2
PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2
PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2
laga wicaksono
 
Kamera 1
Kamera 1Kamera 1
Pengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera video
Pengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera videoPengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera video
Pengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera video
MULTIMEDIA 'n BROADCASTING SMKN 1 PUNGGING MOJOKERTO
 
Video editing@
Video editing@Video editing@
Video editing@
Fikri Pandoez
 
Video editing@
Video editing@Video editing@
Video editing@
adealfarisi
 
Proses capturing
Proses capturingProses capturing
Video editing
Video editingVideo editing
Video editing
fajaralpindra
 
Video editing@
Video editing@Video editing@
Video editing@
Nadya Olivia
 
Tim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia video
Tim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia videoTim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia video
Tim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia video
Joel mabes
 
MODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEO
MODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEOMODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEO
MODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEO
herry210
 
Menerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-ind
Menerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-indMenerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-ind
Menerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-ind
zuhud11
 
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 ind
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 indMenerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 ind
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 ind
Eko Supriyadi
 
teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...
teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...
teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...
Agung Rismawan
 
7.video
7.video7.video
Prinsip kerja kamera video
Prinsip kerja kamera videoPrinsip kerja kamera video
Prinsip kerja kamera video
Endra Waelah
 
Audio Video
Audio VideoAudio Video
Audio Video
yessyseptiani79
 
Video
VideoVideo
Sistem CCTV.pptx
Sistem CCTV.pptxSistem CCTV.pptx
Sistem CCTV.pptx
Adra19
 

Similar to Topik Multimedia 4.2 (20)

DKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdf
DKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdfDKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdf
DKV VIDEOGRAFI MEMAHAMI PROSES CAPTURING SMK NEGERI 1 PUNGING MOJOKERTO.pdf
 
PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2
PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2
PROPOSAL Perkenalan IP Camera Video Monitoring 2
 
Kamera 1
Kamera 1Kamera 1
Kamera 1
 
Pengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera video
Pengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera videoPengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera video
Pengolahan audio video prosedur pengoperasian kamera video
 
Video editing@
Video editing@Video editing@
Video editing@
 
Video editing@
Video editing@Video editing@
Video editing@
 
Merawat peralatan multimedia
Merawat peralatan multimediaMerawat peralatan multimedia
Merawat peralatan multimedia
 
Proses capturing
Proses capturingProses capturing
Proses capturing
 
Video editing
Video editingVideo editing
Video editing
 
Video editing@
Video editing@Video editing@
Video editing@
 
Tim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia video
Tim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia videoTim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia video
Tim (TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA) ujian multimedia video
 
MODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEO
MODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEOMODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEO
MODUL PENGOPRASIAN KAMERA VIDEO
 
Menerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-ind
Menerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-indMenerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-ind
Menerapkan teknik-pengambilan-gambar-produksi-kd-7-ind
 
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 ind
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 indMenerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 ind
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi kd 7 ind
 
teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...
teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...
teknik cara pengambilan gambar dan editing video menggunakan corel video stud...
 
7.video
7.video7.video
7.video
 
Prinsip kerja kamera video
Prinsip kerja kamera videoPrinsip kerja kamera video
Prinsip kerja kamera video
 
Audio Video
Audio VideoAudio Video
Audio Video
 
Video
VideoVideo
Video
 
Sistem CCTV.pptx
Sistem CCTV.pptxSistem CCTV.pptx
Sistem CCTV.pptx
 

More from Muhammad Ismail

Introduction data structure
Introduction data structureIntroduction data structure
Introduction data structure
Muhammad Ismail
 
Elemen multimedia
Elemen multimediaElemen multimedia
Elemen multimedia
Muhammad Ismail
 
Medium penghantaran
Medium penghantaranMedium penghantaran
Medium penghantaran
Muhammad Ismail
 
Konsep multimedia
Konsep multimediaKonsep multimedia
Konsep multimedia
Muhammad Ismail
 
Keperluan perisian
Keperluan perisianKeperluan perisian
Keperluan perisian
Muhammad Ismail
 
Medium penghantaran
Medium penghantaranMedium penghantaran
Medium penghantaran
Muhammad Ismail
 
Pemasangan nic
Pemasangan nicPemasangan nic
Pemasangan nic
Muhammad Ismail
 
Keperluan perkakasan
Keperluan perkakasanKeperluan perkakasan
Keperluan perkakasan
Muhammad Ismail
 
Topologi rangkaian
Topologi rangkaianTopologi rangkaian
Topologi rangkaian
Muhammad Ismail
 
Langkah-Langkah Pemasangan Kabel
Langkah-Langkah Pemasangan Kabel Langkah-Langkah Pemasangan Kabel
Langkah-Langkah Pemasangan Kabel
Muhammad Ismail
 

More from Muhammad Ismail (10)

Introduction data structure
Introduction data structureIntroduction data structure
Introduction data structure
 
Elemen multimedia
Elemen multimediaElemen multimedia
Elemen multimedia
 
Medium penghantaran
Medium penghantaranMedium penghantaran
Medium penghantaran
 
Konsep multimedia
Konsep multimediaKonsep multimedia
Konsep multimedia
 
Keperluan perisian
Keperluan perisianKeperluan perisian
Keperluan perisian
 
Medium penghantaran
Medium penghantaranMedium penghantaran
Medium penghantaran
 
Pemasangan nic
Pemasangan nicPemasangan nic
Pemasangan nic
 
Keperluan perkakasan
Keperluan perkakasanKeperluan perkakasan
Keperluan perkakasan
 
Topologi rangkaian
Topologi rangkaianTopologi rangkaian
Topologi rangkaian
 
Langkah-Langkah Pemasangan Kabel
Langkah-Langkah Pemasangan Kabel Langkah-Langkah Pemasangan Kabel
Langkah-Langkah Pemasangan Kabel
 

Recently uploaded

8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
ROFIK24
 
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptxRefleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
HidayatulMabrur1
 
TUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptx
TUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptxTUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptx
TUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptx
EriDanapriatna
 
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptxMateri Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
HeryatyLumenta2
 
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimalTips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
KhalifGenerasiRabban
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
SeptianingTyas5
 
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptxSlide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
xyurashi05
 
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
NissaAprilia2
 
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Nela Amelia
 
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdfManajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
AhmadAkbarNafi
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
SUZIEWATIBTMATYAAKUP
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluargaMateri IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
FranRestuKuntariDewi
 
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptxPengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
MarioNamang
 
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundunganMateri sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
RahayuAprilina1
 
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptxProyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
mesripd99
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
WahyuajengSarastika
 
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaruCara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
mamiksuliyati7
 
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdekaModul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Fathan Emran
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
CindyRamadhani19
 

Recently uploaded (20)

8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
 
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptxRefleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
 
TUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptx
TUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptxTUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptx
TUGAS KELOMPOK RUANG KOLABORASI MODUL 1.2.pptx
 
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptxMateri Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
 
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimalTips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
 
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptxSlide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
 
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
 
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
Slide Share Mata Kuliah Filsafat Ilmu-Kelompok 4
 
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdfManajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluargaMateri IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
 
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptxPengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
 
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundunganMateri sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
 
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptxProyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
 
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaruCara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
 
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdekaModul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
 

Topik Multimedia 4.2

 • 1. 1
 • 3. Objektif Pembelajaran : i- Mengenalpasti perkakasan yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan multimedia. a) Pengimbas (Scanner) b) Kamera Video (Video Camera) c) Kamera (Camera) d) Peranti Audio (Audio Devices) e) Peranti Penangkapan Video (Video Capture Devices) 3
 • 4. Apabila kita membina sistem multimedia, kita perlu mengenali peranti – peranti yang terlibat. Apakah definisi peranti? Peranti adalah peralatan fizikal yang digunakan untuk menjalankan tugasan tertentu untuk membina dan menggunakan multimedia. 4
 • 5. a) Pengimbas (Scanner) b) Kamera Video (Video Camera) c) Kamera (Camera) d) Peranti Audio (Audio Devices) e) Peranti Penangkapan Video (Video Capture Devices) 5
 • 6. Apakah itu pengimbas?  Peranti input yang mampu membaca teks dan menukar data yang diterima kepada imej grafik. Tujuan pengimbas : -  Menerima data di dalam bentuk grafik.  Data boleh difotograf semula untuk diubahsuai, diperbaiki, diperbetulkan atau digunakan di dalam cetakan kerja.  Membolehkan kita membuat imej elektronik yang jelas terhadap data yang masuk. 6
 • 7. Contoh data:-  Foto  Kerja Seni  Lakaran Pen  Lakaran Kartun Jenis - jenis pengimbas :- i- Pengimbas tangan ii- Pengimbas mendatar  Digunakan untuk menghasilkan imej bimap 7
 • 8. Apakah itu kamera video? Mengambil imej bergerak dan memasukkan data imej ini terus ke dalam bentuk media digital tanpa menggunakan filem. Tujuan kamera video : - Digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer dalam bentuk digital 8
 • 9. Jenis – jenis kamera video digital : - i - Kamera video analog Sebuah kamera video analog yang menggunakan kaset video VHS  Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai format seperti format VHS, VHS-C, Hi 8 dan U-matic.  Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja. 9
 • 10. Apakah itu kamera? Alat untuk membentuk dan merakam suatu bayangan potret pada lembaran filem. Fungsi kamera : - Mengambil gambar kaku Bagaimanakah kamera ini bertugas? Kamera mengambil gambar kaku dan memasukkan data imej ini terus ke dalam bentuk media. 10
 • 11. Jenis – jenis kamera : - i - Kamera Saku / Digital Pocket Camera Salah satu dari jenis-jenis kamera fotografi yang mudah dibawa ke mana-mana. Menggunakan bentuk penyimpanan data digital dan pengambilan gambar dengan ukuran yang kecil. Mempunyai bentuk dan ukuran yang kecil. 11
 • 12. ii - Kamera SLR ( Single Lens Reflex )  Jenis-jenis kamera fotografi profesional yang masih menggunakan film atau klise sebagai media penangkap gambar manual.  Menggunakan lensa fixed atau lensa zoom, kamera SLR dapat menangkap gambar dengan resolusi sangat tinggi dan detail. 12
 • 13. iii - Kamera Digital SLR  Pelbagai fungsi disediakan untuk mendapatkan gambar yang baik dan berkualiti.  Kamera digital SLR merupakan kamera untuk kelas profesional yang membolehkan foto dengan resolusi yang tinggi.  Berbeza dengan kamera SLR, salah satu dari jenis-jenis kamera fotografi ini mengupgrade sensor penangkap gambar dengan alat elektronik bernama CCD / sensor CCD.  Ada pula yang memakai sensor CMOS. 13
 • 14. Apakah itu peranti audio? Digital audio memerlukan perkakasan yang khas untuk ‘capture’ dan main semula bunyi. Tujuan peranti audio : - Audio adalah input bagi dalam komputer yang melalui talian atau mikrofon yang menghubungkan alatan luaran audio seperti tape atau pemain audio CD 14
 • 15. 15 Contoh – contoh peranti audio
 • 16. Apakah itu peranti penangkapan video?  Perkakasan video terdiri daripada alatan untuk memaparkan dan ‘capture’ video.  Alat ini memaparkan video biasanya dipanggil ‘graphic adapter’ Tujuan peranti audio : -  Ia boleh memaparkan lebih daripada 16 juta warna di skrin monitor. Untuk memindahkan rakaman video daripada pita video, cakera laser atau kamera. 16
 • 17.  Perkakasan multimedia amat penting untuk menghasilkan produk multimedia terutamanya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.  Setiap perkakasan ini mempunyai pelbagai fungsi yang berbeza.  Antara perkakasana tersebut adalah:- i- Pengimbas (Scanner) ii- Kamera video (Video camera) iii- Kamera (Camera) iv- Peranti audio (Audio devices) v- Peranti penangkapan video (Video capture devices) 17
 • 18. 1. Senaraikan perkakasan yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan multimedia? a) _________________________ b) _________________________ c) _________________________ d) _________________________ e) _________________________ 2. Berikan definisi peranti multimedia. ___________________________________________ ___________________________________________ 18
 • 19. 3. Senaraikan fungsi setiap peralatan multimedia yang disenaraikan. a) Pengimbas =_________________________ b) Kamera Video =_________________________ c) Kamera = _________________________ d) Peranti Audio = _________________________ e) Peranti Penangkapan Video = ________________ 4. Kenalpasti jenis-jenis kamera yang terdapat dalam perkakasan multimedia. a) __________________ b) __________________ c) __________________ 19
 • 20. 20
 • 21. 21 Penyuntingan Audio Video Animasi
 • 22. Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format seperti kaset, cakera padat atau dalam bentuk klip audio digital (digital audio clip). Ia dapat dimainkan semula melalui perkakasan yang bersesuaian dengan perisiannya. Sebagai contoh, kaset audio boleh dimainkan melalui pemain kaset (cassette player), cakera padat boleh dimainkan melalui pemain cakera (CD player) dan klip audio boleh dimainkan melalui perisian pemain media (media player). 22
 • 23. 23 Microsoft windows MediaPlayer Musicmatch Jukebox
 • 24. Secara langsun g Tidak Linear (Digital) Linear (Analog ) 24
 • 25.  Penyuntingan video secara langsung boleh dilakukan secara langsung menerusi penggunaan beberapa alatan seperti kamera video serta alatan video lain seperti pusat pencampuran atau central mixing console dan sebagainya.  Sumber video dari video kamera akan terus disalurkan ke pusat yang dinyatakan dan ianya boleh terus disunting secara terus atau dalam masa nyata (real time).  Teknik penyuntingan secara langsung ini sering digunakan dalam penerbitan rancangan televisyen yang memerlukan tayangan atau siaran secara langsung dilakukan. 25
 • 26. Teknik penyuntingan linear merupakan teknik penyuntingan video awal yang telah digunakan sebelum wujudnya teknologi komputer.  Itu sebabnya, teknik penyuntingan video secara linear juga ada kalanya dikenali sebagai teknik penyuntingan: video secara analog.  Ianya boleh dilakukan dalam pelbagai cara dan kebanyakannya adalah proses yang bersifat mekanikal. 26
 • 27. Antara pendekatan utama bagi tujuan penyuntingan linear ialah menerusi dalam kamera (In Camera Editing), secara selitan (Insert Editing) dan pita ke pita (tape to tape)/penyuntingan himpunan (assemble editing) Proses penyuntingan bermula dari babak awal pada video sehinggalah kepada babak akhir secara berturutan. Ini juga bermakna sekiranya berlaku sebarang kesilapan, proses pemulihan atau pengubahsuaian agak sukar untuk dilakukan kerana ianya perlu dilakukan dari awal semula. 27
 • 28. Dianggap ketinggalan zaman namun dalam beberapa keadaan ianya masih boleh digunakan. Antara kelebihannya ialah: - alatan asas mudah disediakan dan tidak memerlukan kos yang tinggi. - mudah dikendalikan khususnya apabila tugas-tugas penyuntingan yang asas ingin dilakukan. Sebagai contoh, dalam proses menggabungkan dua klip video menjadi satu ataupun sekadar untuk memotong bahagian video yang tidak diperlukan. 28
 • 29. Teknik penyuntingan video secara tidak linear (non-linear video editing-NLE) - teknik penyuntingan video popular dan digemari pengguna sama ada yang baru berjinak-jinak dengan dunia video mahupun pengguna profesional. Dikenali sebagai teknik penyuntingan digital - berasaskan teknologi digital khususnya teknologi komputer.
 • 30.  Teknik penyuntingan yang paling asas dan tidak memerlukan peralatan tambahan selain dari kamera video yang digunakan bagi tujuan rakaman.  Proses rakaman dilakukan berasaskan kepada skrip atau senarai semak yang dirancangkan  Setiap rakaman dilakukan dalam turutan jalan cerita yang telah dirancangkan dengan tempoh masa yang juga telah ditetapkan. 30
 • 31.  Popular digunakan khususnya bagi menghasilkan video yang diperlukan dalam tempoh masa yang pendek serta kos yang rendah.  Rakaman baru akan dirakamkan terus di atas bahagian video sedia ada yang ingin digantikan atau yang tidak diperlukan lagi.  Proses ini boleh terus dilakukan di lokasi asal rakaman dibuat ataupun sewaktu proses rakaman semula bagi tujuan penyuntingan.
 • 32. Bahagian video yang diperlukan daripada satu pita video asal akan disalin kepada satu pita video yang baru manakala bahagian video yang tidak diperlukan akan dipadam atau diabaikan. Apa yang diperlukan ialah pemain VCR (alat perakam pita video) dan skrin televisyen atau monitor.
 • 33. Memudahkan proses penyuntingan -menyediakan kemudahan capaian secara rawak (random access atau nonlinear editing) ke mana-mana bahagian video tersebut. la juga membenarkan arahan copy, cut dan paste dilaksanakan serta unsur-unsur kesan khas (effect) dimasukkan ke dalamnya dengan mudah.
 • 34. Penyuntingan Linear - Bermaknamembuat salinan Penyuntingan Tidak Linear - Bermakna "Disk Skipping”
 • 35. Penyuntingan Linear – Sukar Penyuntingan Tidak Linear - Mudah
 • 36.  Peralatan Asas yang Diperlukan  Menghubungkan Kamera Video dengan Komputer  Menghubungkan Sebuah pemain VCR dengan Komputer  Menghubungkan 2 pemain VCR dengan Komputer
 • 37. Dalam proses penyuntingan tidak linear, video dan audio yang telah melalui proses pendigitalan akan disimpan di dalam ruang cakera keras komputer. la seterusnya boleh disunting seperti mana fail komputer yang biasa dengan menggunakan perisian penyuntingan video digital seperti Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro, Avid Xpress, Ulead Media Studio, Sony Vegas dan sebagainya.
 • 38. Microsoft Windows Movie Maker VCD Cutter
 • 39.  Selesai proses animasi, penyunting akan mengumpul semua babak-babak yang telah dilakukan oleh animator dan di susun ke dalam video mengikut skrip yang telah ditetapkan.  Pada awal,animator akan memberi shot-shot resolusi yang rendah atau "low res" untuk tayangan secara kasar oleh pengarah animasi.  Setelah penilaian yang dibuat oleh pengarah, pembetulan akan diberikan bagi mendapatkan penghasilan animasi yang terbaik.  Proses seterusnya adalah menyusun semula babak-babak yang telah siap di Render tadi bagi mendapatkan shot-shot yang tinggi kualitinya.
 • 40. Penyunting akan duduk bersama pengarah dan menyunting babak-babak tersebut supaya lebih padat dan lebih menarik. Seterusnya ialah proses memasukkan lagu dan bunyi kesan khas ke atas video animasi yang telah siap disunting tadi.
 • 41. Sony Vegas PRO 10 Adobe After Effect CS4 3DS Max 10 Coreldraw X4
 • 69. Merupakan program yang digunakan untuk membuat laman web. terdapat dua jenis penyunting laman web:  HTML (Hyper Text Markup Language - bahasa yang ditulis dalam laman web)  penyunting WYSIWG(What You See Is What You Get).
 • 70.  Berasaskan Teks Macromedia Dreamweaver MX  Berasaskan WYSIWYG Adobe GoLive - http://www.adobe.com/ Microsoft FrontPage - http://www.microsoft.com/frontpag Macromedia Dreamweaver - http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/ Web Weaver EZ - http://www.mcwebsoftware.com/wwez/ HotDog PageWiz -http://www.sausage.com/
 • 71. Perisian yang memberi pengguna capaian ke World Wide Web. PelayarWeb menyediakan antaramuka bergrafik yang memudahkan pengguna mengklik butang-butang, ikon-ikon, dan pilihan menu untuk melihat dan memaut halaman-halaman web. Netscape Navigator and Microsoft Internet Explorer merupakan PelayarWeb yang popular.
 • 72. Netscape Navigator a nd Microsoft Internet Explorer
 • 73. Penyunting LamanWeb merupakan satu alat pengarangan tapak yang unik yang diintegrasikan dengan Penyelengaraan Tapak web dan alat pengoptima enjin pencari cth.: Microsoft FrontPage, Adobe Golive, Macromedia DreamWeaver) dalam bahasa HTML.
 • 74. page content in Visual view page source in HTML view document Title Meta tags ( Description, Robots) document headings (H1 - H6) text in links (anchor tags) text in ALT tags  HTML comments
 • 75. Teks Imej Grafik Pautan Borang Pemetaan Videoi Animasi Audio