SlideShare a Scribd company logo
Tjedan molitve za duhovna zvanja
Tjedan molitve za duhovna zvanja
JUŽNOSLAVENSKA KONFERENCIJA
  PROVINCIJALNIH MINISTARA OFM
  Pastoralna skrb za zvanja
 TJEDAN MOLITVE
ZA DUHOVNA ZVANJA  15. – 21. travnja 2013.
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)
  Nakladnik:
    Južnoslavenska konferencija
    provincijalnih ministara OFM,
    Kaptol 9, Zagreb


  Za internu upotrebu.


  Razmišljanje nad svetopisamskim
  tekstovima pripremili:
    fra Milan Krišto, fra Josip Vlašić,
    fra Danijel Rajić, fra Jure Hrgović,
    fra Tomislav Šanko, fra Venancije Mihaljević


  Molitvene tekstove priredio:
    fra Frano Doljanin


  Odgovara:
    fra Željko Železnjak


  Grafička obrada:
    Danijel Lončar


  Tisak:
    Grafika Markulin, Lukavec
2
Predgovor
  Draga braćo!B  liži se nedjelja Dobroga Pastira, dan kada se obilježava Svjetski dan
  molitve za duhovna zvanja. Tom prigodom Crkva na poseban način
moli za nova zvanja, za nove navjestitelje i svjedoke Božje ljubavi i za
ustrajnost svih onih koji su krenuli Kristovim putem. Ti dani nas pozivaju
na skrb za nova duhovna zvanja i potiču nas na veću zauzetost oko
promicanja pastorala zvanja.
  Bog nije čekao da ljudi dođu k njemu. On uvijek čini prvi korak, pa nam
je poslao svoga Sina. A Gospodin Isus, Sin Očev, živio je svakodnevicu
najobičnijih ljudi: ganulo ga je mnoštvo koje se činilo poput stada bez
pastira, pozvao je učenike koji će nastaviti njegovo djelo, za učenika je
pozvao carinika, a pretrpio je i izdaju jednoga učenika. Isusovo poslanje
bilo je da svakom čovjeku otvori vrata spasenja. U Isusu nam je Bog dao
sigurnost da je s nama i ostaje među nama zauvijek: “Ja sam s vama u sve
dane do svršetka svijeta!”
  Ljudi trebaju Boga, ali Bog želi i treba ljude! Djelo naviještanja
Evanđelja Bog je povjerio ljudima - Crkvi. Zato Crkva - ako želi izvršiti
svoje poslanje - prima od Boga ljude. Bog izabire ljude koji će naviještati
Radosnu vijest, slaviti sakramente, svjedočiti ljubav prema bližnjemu i na
različite načine poučavati i privoditi Kristu. Crkvi trebaju svećenici koji će
biti predvoditelji zajednice i slavitelji euharistije. Tu službu Bog je povjerio
ljudima koje poziva u svoju službu.
  Pedeset je godina kako se na razini cijele Crkve slavi Svjetski dan
molitve za duhovna zvanja koji ove godine nosi temu “Zvanja su znak nade
utemeljene na vjeri”. Nalazimo se u Godini vjere što nas osobito potiče
da životom svjedočimo svoju vjeru. Ako se danas govori o krizi i manjku
duhovnih zvanja, svećeničkih i redovničkih, onda je zapravo u krizi vjera
Crkve. U pitanju je stav prema duhovnome i prema svećeništvu. Ako se
to ne cijeni, neće biti ni duhovnih zvanja. Njih valja od Boga izmoliti. Zato   3
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)  ne podliježemo pesimizmu, već smo čvrsto uvjereni da će Bog po našem
  svjedočenju vjere i našoj molitvi dati Crkvi nove ljude koji će nastaviti
  njegovo djelo.
    Provincijski povjerenici za pastoral zvanja Konferencije OFM: fra Simon
  Peter Berlec iz Novoga Mesta (Provincija sv. Križa – Ljubljana), fra Josip
  Vlašić iz Mostara (Provincija Uznesenja Marijina – Mostar), fra Danijel Rajić
  iz Visokog (Provincija sv. Križa Bosna Srebrena – Sarajevo), fra Jure Hrgović
  iz Splita (Provincija Presvetog Otkupitelja – Split), fra Tomislav Šanko
  iz Zadra (Provincija sv. Jeronima – Zadar) i fra Milan Krišto iz Zagreba
  (Provincija sv. Ćirila i Metoda – Zagreb) i ove su se godine pobrinuli za
  prigodne materijale koji su skupljeni u ovu knjižicu „Tjedan molitve za
  duhovna zvanja“ koju imate u svojim rukama.
    Knjižica „Tjedan molitve za duhovna zvanja“ podijeljena je - kao
  i prijašnje - u dva dijela. Prvi dio su razmišljanja i molitve vjernika koji
  se mogu upotrijebiti kroz cijeli tjedan u misnim slavljima, a drugi dio
  su svojevrsna pomagala za ovo, ali i drugo vrijeme molitve za duhovna
  zvanja, kad imamo priliku govoriti i moliti za zvanja. Vjerujem da će ova
  knjižica i ove godine pomoći našoj većoj zauzetosti za pastoral zvanja.
  Zato neka ona bude na blagoslov svima koji će se njome služiti.
    Zahvaljujem svim promicateljima zvanja naše Konferencije koji su
  pripremili razmatranja i molitve vjernika, a osobito fra Frani Doljaninu iz
  Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja iz Splita koji je sve skupio
  i objedinio u ovu knjižicu.
    Predraga braćo, upravimo molitve Onome koji kod Oca može sve (usp.
  Iv 3,35). A Isus Krist, živa Riječ Očeva neka se zauzme za nas te nam po
  zagovoru Blažene Djevice Marije i zagovorom svetoga našeg oca Franje
  podari nova duhovna zvanja.
    Neka nas prati ljubav i briga Dobroga Pastira!

                    Mir i dobro!

    Zagreb, o Uskrsu 2013. godine

4                                 fra Željko Železnjak
                                 provincijalni ministar
Ponedjeljak
  15. travnja 2013.
Svetopisamska čitanja
                Dj 6,8-15
                Ps 119,23-24.26-27.29-30
                Iv 6,22-29  Razmišljanje
    Djela apostolska donose nam razmišljati o đakonu Stjepanu koji je
  pripadao grupi “sedmorice muževa”, kao onih koji su bili posvećeni za
  službu Crkve. Pred nama je ulomak Stjepanove propovijedi, gdje se očituje
  snaga Božje mudrosti kojom je govorio. On bijaše Isusov učenik kojemu
  su podmetnuli lažne svjedoke da svjedoče kako je govorio protiv svetog
  Mjesta i Zakona. Sveti pisac nam želi podcrtati kako se i u ovom procesu
  protiv Stjepana ponavlja Isusovo suđenje, a to je postavljanje lažnih
  svjedoka protiv istine. U ovome se vidi slika svih budućih Isusovih učenika
  koji će trebati za istinu i trpjeti i tako biti navjestitelji istine Evanđelja.
    Evanđeoski ulomak dio je velikoga govora o kruhu života. Ovo je
  nastavak na događaj hranjenja mnoštva ljudi s malo kruha i ribe. Događaj
  u Kafarnaumu potaknut će povijesne slušatelje da od materijalnog znaka
  kruha trebaju poći na dublje značenje duhovne hrane. Isus traži da vjeruju
6
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)

u njega kao donositelja duhovne hrane. U Isusovu govoru da je on kruh
koji s neba silazi za život svijeta prepoznajemo Isusa kao vrhunac objave.
Otac ga je opečatio i dao mu da čini djela Božja. Činiti djela Božja znači
živjeti u skladu s voljom Božjom.
  U ovo vazmeno vrijeme dano nam je na razmišljanje upravo važnost
euharistije kao sakramenta Božje ljubavi po kojemu trebamo i mi biti
hrana ovome svijetu. Kvaliteta našega kršćanskog života je u neku
ruku hrana i primjer ljudima koji ne poznaju Isusa. Euharistija je uvijek i
nagovještaj njegove slavne muke, smrti i uskrsnuća kao pobjede i snage
za novi duhovni život.
  U ovo vazmeno vrijeme pratimo život Prve Crkve koja nam se stavlja
kao primjer jednog novoga života poslije Isusova uskrsnuća. Sve ono što
je zakrivao Stari savez sada je ispunjeno i živi po novom savezu koji je sam
Sin Božji - Isus iz Nazareta. Nama se danas stavlja na razmišljanje važnost
ispovijedanja vjere u svakodnevnom životu. Po primjeru sv. Stjepana vidimo
koliko je potrebno nasljedovati Učitelja i čitavog ga života slijediti. S druge
strane očituju se Božja djela u njegovu životu, koja su kao obećanje dana
i nama: “Ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti
oduprijeti nijedan vaš protivnik” (Lk 21,15). Za takvu mudrost i stav života
potrebna nam je duhovna hrana u kojoj nam se daje Isus Krist. Kao mnoštvo
u tekstu evanđelja i nama je potrebno da se kao pojedinac ili zajednica
uputimo na put traženja, jer Isus nije uvijek lako dostupan po našoj ljudskoj
logici. To je neka vrsta našega trajnoga obraćenja, jer je uvijek potrebno
                                         7
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)  prelaziti na drugu, tj. Isusovu stranu. Potrebno nam je usvojiti Isusov pogled
  na život i tako prihvatiti njegu ruku pomirenja i spasenja. Važno je vidjeti što
  nam sve priječi da prihvatimo njegovu božansku logiku praštanja i življenja
  kako bismo mogli druge upućivati na njega.
    Prihvatimo i ovu današnju euharistiju kao novu mogućnost za prijeći
  prijeko i odazvati se na Isusov poziv ove gozbe ljubavi. Jednako tako
  uđimo u svoju nutrinu i uočimo zbog čega još nismo spremni poći za
  njim poput Stjepana i ostaviti sve na njegovu riječ, te prihvatiti ponudu
  punine života na što smo pozvani kao njegovi učenici.  Molitva vjernika
    Uputimo svoje molitve Gospodinu koji nas poziva na svakodnevno
  opredjeljenje za život u ljubavi s Bogom:


     Neka Crkva kao zajednica ljubavi svojim životom uvijek naviješta
     Radosnu vijest kako su svi ljudi pozvani u zajedništvo Božje ljubavi,
     molimo te.
     Daj da svi pastiri Crkve budu svjedoci tvoje ljubavi, te neumorno
     donose novu nadu svima izranjenima i izgubljenima, molimo te.
     Podari kršćanskim supružnicima ustrajnost u življenoj vjeri usprkos
     svim životnim poteškoćama i kušnjama u odgoju djece, molimo te.
     Ohrabri mlade pred životnim izazovima da budu uvijek hrabri
     u slobodi opredijeliti se za život po tvome evanđelju u svijetu,
     molimo te.
     Neka pokojni uvijek budu dionici nebeskoga Kraljevstva, te radosni
     u zajedništvu sa svima svetima, molimo te.


    Uputili smo ti naše molitve dobri Bože. Budi uvijek uz nas i hrabri nas na
  putu života kako bi uvijek mogli biti tvoji svjedoci u ovome svijetu. Po Kristu
  Gospodinu našemu. Amen.
8
Utorak
16. travnja 2013.
Svetopisamska čitanja
                Dj 7, 51-8,1a
                Ps 31,3-4.6.7b.8a.17.21
                Iv 6,30-35    Isus nas danas poučava o sebi i veli nam da je on kruh za život svijeta.
   Tko jede taj kruh, neće ogladnjeti. I tko vjeruje u njega, neće ožednjeti.
   Zapravo, tko okusi slast i čudesnost toga kruha, Isusa, on će za Njim još
   više gladnjeti, za Njim još više čeznuti. To je nutarnja dinamika duhovnog
   života.
    Isus je došao darovati sebe svijetu. Zato je bitna oznaka osobe koja
   odgovara na duhovni poziv da želi postati onaj tko svijetu trajno dariva
   Isusa, taj čudesni kruh nebeski. A kako će netko darovati svijetu Isusa?
   Ulomak iz Djela apostolskih daje nam odgovor. Stjepan u svom životu
10
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)

ponavlja ono što je
Isus činio. Stjepan
to čini gotovo
doslovno, identično!
U trenucima kad je
progonjen, kad mu
rade o glavi, kad
ga ubijaju, Stjepan
upire pogled u
Gospodina i moli:
„Gospodine Isuse,
primi duh moj!“ To
isto je učinio Isus
u trenucima svoje
kalvarijske agonije:
„Oče, u ruke tvoje
predajem duh svoj!“ I na koncu, kad se ljudska zloća iskaljuje na njemu,
Stjepan nad tom zloćom vapi: „Oče, ne uzmi mi ovo za grijeh!“ Baš kao i
Isus: „Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!“
  Jedan je svetac rekao: „Ljubi i kaži to svojim životom!“ Mogli bismo
tome nadodati: „Vjeruj, i kaži to svojim životom!“ Stjepan je tako radikalno
vjerovao Kristu i kazao je to svojim životom. Uspio je ostati vjeran do kraja.
Uspio je svijetu darovati Isusa. Uspio je u svome umiranju razlomiti Krista
i onima oko sebe ponuditi tog istog Krista! Bez pretjerano glasnih riječi.
Životom. Stavom. Oponašanjem. Od tog svjedočanstva sjeme je vjere
ostalo skriveno u životu mladog Savla, poletnog progonitelja kršćana,
koji će kasnije, nakon mnogih lutanja, moći reći: „Živim, ali ne više ja nego
u meni živi Krist!“
  Duhovni put svakog kršćanina je opredjeljenje za Isusa. Životno,
egzistencijalno opredjeljenje, a ne tek deklarativno, folklorno. Na tome
počiva vjera naša. Na tome počiva i svaki apostolat. Kada bismo svi mi
vjernici bili tako životno osvojeni Kristom, ovaj svijet bio bi prepun svjetla.
Potrebna nam je, stoga, trajna reevangelizacija, neprestano vraćanje
Evanđelju, Isusu, kako bismo učili i naučili Isusa. Tek kad naučimo Isusa,
kao što ga je naučio Stjepan, moći ćemo Njime hraniti svijet. Tek kad nas
Krist zahvati, moći ćemo ga ižarivati. Krist će biti vidljiv u našem životu,
u našim riječima, djelima. Zahtjevno? Prilično! Ali, drugog puta nema!
                                         11
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)


    Ovih dana mislimo na nova duhovna zvanja i molimo da nam ih
   Gospodin daruje! Molimo za te mlade, koji se promišljaju o svome
   opredjeljenju. Molimo da ih Krist zavede, i da se oni dadnu zavesti. Neka
   oduševljeno prihvate Krista u svoj život, neka ih zahvati Krist, kako bi
   mogli postati gladnome svijetu darovatelji toga Kruha života, Krista.
   Molitva vjernika
    Bogu dobromu, koji zna što nam je potrebno i prije nego ga zaištemo,
   ponizno izrecimo svoje molitve.


     Za Crkvu, u kojoj pojedincima podjeljuješ posebne službe: posveti
      i stado i pastire da u svojim životima utjelove evanđeosku objavu
      tvoje dobrote, molimo te.
     Za naše obitelji: da očuvaju svetost zajedništva i spremnost na
      žrtvu, molimo te.
     Za mlade: da se ne opiru pozivu kojeg im upućuješ, molimo te.
     Za sve koji trpe: neka svoje trpljenje prikažu kao svoju duhovnu
      žrtvu, molimo te.
     Za naše pokojne: jer su se u tebe uzdali, budi im milosrdan, molimo
      te.


    Gospodine dobri, proslavi se po svojim uslišanjima. Daruj nam i ono što
   ne umijemo moliti, a potrebno nam je za vremeniti i vječni život. Po Kristu
   Gospodinu našemu. Amen.
12
Srijeda
17. travnja 2013.
Svetopisamska čitanja
                Dj 8,1-8
                Ps 66,1-3,4-7
                Iv 6,35-40


    Razmišljanje
    Novozavjetni tekst nas uvodi u prva vremena Crkve koja je bila izložena
   strašnim progonima. Unatoč tome broj Isusovih učenika se sve više
   povećavao jer su bili zahvaćeni silom i snagom Duha Svetoga. I danas je
   Crkva izložena brojnim unutarnjim i vanjskim progonima. Sa svih strana
   ocrnjivana i osuđivana od raznih neprijatelja, ona opstaje zahvaljujući
   brižnom vodstvu Duha Svetoga koji je stalno i iznova podiže i proslavlja
   preko mnogih naroda i pojedinaca koji su otvoreni za Božje poticaje i plan
   spasenja.
     U izvješću Djela apostolskih kao primjer potpunog nasljedovanja Isusa
   Krista, Crkva nam daje sv. Filipa apostola i mučenika. Svojim neumornim
   svjedočenjem pozvao je mnoge da slijede Mesiju. Sv. Filip svoj život daje za
                          Krista umrijevši raspet na križu
                          okrenut nogama prema gore
                          iz ljubavi i poniznosti prema
                          svom Spasitelju.
                            Je li moguće i danas ovako
                          slijediti Krista? Naravno da
                          jest, ta svi smo pozvani na to!
                          Predanjem u Njegove ruke
                          postajemo moćno oruđe
                          protiv Sotone i tame u svijetu.
                          Isus nas poziva da u Njegovo
                          Ime i danas liječimo bolesne,
                          izgonimo zloduhe, tješimo
   žalosne i širimo radost Riječi Božje. Bog od nas traži samo da se odazovemo
   na Njegov poziv s povjerenjem da će nam dati sve potrebito da izvršimo do
14  kraja poslanje za koje nas je stvorio. Svi mi kao djeca Božja po otkupljenju
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)
Kristovom pozvani smo na svetost u čemu nam pomaže život u čistoći.
Odazvati se na duhovni poziv i živjeti ga znači predokusiti Nebo na zemlji.
  Ivanovo evanđelje nam govori o Isusu kao kruhu života. Tko god
dolazi k Njemu neće ogladnjeti i tko vjeruje u Njega neće ožednjeti.
Volja Oca Nebeskog za nas je život vječni koji nas čeka u nebu. Blagujući
Tijelo Kristovo hranimo se kruhom života vječnoga. Sv. Misa je vrhunac
sjedinjenja grešnog čovjeka s Bogom koji zbog nas silazi na zemlju. To je
neprocjenjiv susret nas i Boga koji sebe razapinje na križ, uzimajući tako
naše grijehe. Ne postoji ljepši, svetiji i radosniji trenutak u životu vjernika
od slavljenja sv. Euharistije. Nebrojene milosti se izlijevaju za vrijeme
pretvorbe na sve vjernike i svećenike koji su u osobi Isusa Krista na oltaru.
Samim dolaskom na sv. Misi svi mi zajedno sa Kristom blagujemo Gozbu
Ljubavi - Agape, s Njim trpimo na Kalvariji i time postajemo dio najvećeg
čuda koje se događa na Zemlji.
  Neka naša snaga bude sv. Euharistija, naše vodstvo Duh Sveti a cilj
Kraljestvo Nebesko za koje smo stvoreni. Odazovimo se Božjem pozivu jer
to je život u punini koji započinje sad i ovdje na zemlji a traje do vječnosti.  15
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)


   Molitva vjernika
    Složnim glasom uputimo svoje molitve Svemogućem Bogu koji je Kruh
   života. Recimo mu zajedno:
    Kruše života, usliši nas!


     Za Crkvu, koja nas priprema za susret s Tobom; neka Njezina djela
      dodirnu svako srce kako bi živjeli Tvoje Kraljevstvo Nebesko na
      zemlji, molimo Te!
     Gospodine, dao si nam pastire da se brinu za Crkvu kao što je to
      činio i apostol Filip. Podari im apostolski žar, snagu i ljubav da ti što
      vjernije služe, molimo Te!
     Kruše života, udijeli svoga kruha i obilje blagoslova svakoj obitelji
      da se prihvativši dar života u ljubavi sjedinjuje s Tobom i bude
      duhovni temelj društva, molimo Te!
     Dobri Učitelju, i danas mnoge mlade zoveš da Te slijede u
      svećeničkom i redovničkom pozivu, daruj im svoju snagu,
      odvažnost i hrabrost da se odazovu Tvom pozivu na služenje,
      molimo Te!
     Vječni Oče, naše drage pokojne primi u svoje nebeske stanove te
      ih kao Dobri Otac prigrli u svoje naručje, molimo Te!


     Silni Bože, zahvaljujemo Ti na živome Kruhu koji se po Tvojoj milosti
   sjedinjuje s našim dušama. Udijeli nam vječnu čežnju za Tvojim Presvetim
   Tijelom kako bi u svemu mogli izvršavati Tvoju svetu volju. To Te molimo
   po Isusu, Dobrom Pastiru koji s Tobom i s Duhom Svetim živi i vlada u vijeke
   vjekova. Amen.
16
Četvrtak
18. travnja 2013.
Svetopisamska čitanja
                 Dj 8,26-40
                 Ps 66,8-9.16-17.20
                 Iv 6,44-51   Razmišljanje
     Apostoli zahvaćeni snagom Duha Svetoga navještaju radosnu vijest
   uskrslog Krista. Svetopisamski tekst današnjeg dana donosi epizodu
   iz života jednog od njih, imenom Filipa, koji nam je poznat po pitanju
   upućenom Isusu: “Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!” (Iv 14,8). Po
   Duhu koji mu je darovan, Filip je postupno shvatio Isusov odgovor na te
   njegove riječi: “Tko je vidio mene, vidio je i Oca… Ne vjeruješ li da sam ja u
   Ocu i Otac u meni?” (Iv 14, 9-10) i predao svoj život da to viđeno i doživljeno
                              p re d a l j u d i m a k o j i
                              žeđaju za spoznajom
                              Boga. A takav je upravo
                              bio Etiopljanin kojega
                              susreće. Ovom čovjeku u
                              rukama je knjiga velikog
                              prorok a I zaije, čita
                              ulomak koji nagoviješta
                              tragičan završetak
                              života budućeg Mesije
                              i ocrtava njegovu
                              poniznost. Etiopljanin
                              ima potrebu pojašnjenja
                              pročitanog teksta. Tada
                              mu Filip protumači
                              tekst i polazeći od njega
                              navijesti mu Isusa i
   njegovu poruku. Istinska spoznaja Isusa rađa željom za pripadanjem
   njemu, a ta se želja ostvaruje po krštenju. Zato je ovaj čovjek pri prolasku

18  pored vode odmah zamolio za sakrament krštenja koji mu Filip rado
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)


podjeljuje, osvjedočen da mu je
srce otvoreno milosti Božjoj. Nakon
toga svatko od njih ide svojim
putem: Etiopljanin radostan pođe
prema odredištu svog putovanja,
a Filip nastavlja sa povjerenom mu
zadaćom: navještajem Evanđelja.
  Evanđelje koje je naviješteno nama danas donosi Isusove riječi kojima
je poučavao mnoštvo koje ga je slijedilo. U pokušaju da im približi svoj
nauk o Istini, naglašava im potrebu vjere koja otvara vrata vječnoga života.
Međutim, upozorava ih da je važno dati se poučiti i znati se otvoriti Božjoj
milosti, jer “nitko ne može doći k meni, ako ga ne povuče Otac koji me posla”.
Slijedi usporedba o kruhu koji hrani čovjeka, ali ga ne može spasiti o smrti,
i o kruhu života, koji je sam Krist i koji nam se daruje kao hrana za život
vječni. Isus nam ne daje nešto izvan sebe, nego nam daruje svoju osobu,
svoje tijelo kako bi blagujući ga zadobili besmrtnost.
  U vremenu nakon Uskrsa ulomci iz Djela apostolskih opisuju život
prve Crkve i pred nama su kao izazov i poziv da budemo spremni crpsti
iz izvora s kojih smo kao Narod Božji potekli. Oduševljenje apostola i
onih koji su na njihovu riječ povjerovali s vremenom zna splasnuti.
Zbog toga je važno biti svjestan da ne počinjemo od početka. Mi
koji vjerujemo u Krista, a dolazimo na ovaj svijet stoljećima kasnije,
ucjepljujemo se u baštinu tolikih koji su nasljedovali Isusa prije nas
i darovali sebe i svoje sposobnosti na evanđeosku izgradnju svijeta.
Ako to shvatimo, onda ćemo svoj život vidjeti kao priliku da sebe
ugradimo u stvaranje Kraljevstva Božjega već ovdje na zemlji, na što
nas je pozivao sam Isus.
  Razna su područja djelovanja koja se otvaraju pred nama, ali poziv na
život poput Filipovoga traži hrabrost i predanje. Filip je postavljen od Boga
kao posrednik između Riječi i čežnje Etiopljanina da tu riječ razumije. Bog
ga šalje od jednog mjesta do drugog da preko njega prosvjetljuje braću
ljude. Etiopljanin je imao potrebu da mu netko protumači riječ Božju. Filip
mu je to rado učinio i otkrio mu smisao njegova života. I danas mnogi ljudi
gladuju za Bogom, potrebni su navjestitelja i tumača Riječi. Iako su riječi
ljudi ovoga svijeta danas preglasne i nerijetko zaglušuju naše uši, one
ipak ne mogu dati odgovore na naša temeljna pitanja. Svjesni potrebe
                                         19
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)   sijača riječi na životne staze ljudi koji traže ili lutaju, kroz ovaj tjedan i
   molimo za otvorenost srdaca novih navjestitelja pozivu koji im upravlja
   Pastir naših duša.
     Osim što je navjestitelj Riječi, svećenik je i djelitelj Krista, kruha živoga.
   Ova zadaća predstavlja uzvišenost ovog poziva, jer svećenika je Krist
   postavio u tako veliko dostojanstvo da dolazi u dodir sa samim Bogom i
   dijeli tog istog Boga vjernicima.
    Molimo za odvažnost novih navjestitelja Riječi i djelitelja otajstava
   našega spasenja.   Molitva vjernika
    Uputimo svoje molitve nebeskom Ocu za dar novih duhovnih zvanja u
   njegovoj Crkvi:


     Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika, da uvijek bude svjesna svoje
      zadaće u svijetu i utjelovljuje Evanđelje u društvo u kojem se nalazi,
      molimo te.
     Za sve svećenike, redovnike i redovnice, da svojim životom budu
      znak života ispunjenog ljubavlju i darivanjem, molimo te.
     Za naše obitelji, da budu gnijezda ljubavi iz kojih će izrasti osobe
      spremne odgovoriti na poziv vječne Ljubavi, molimo te.
     Za naše mlade, da se znaju oduševiti za istinske vrijednosti te
      otkrivaju koga si od njih odabrao da ti izbližega služi, molimo te.
     Za sve koji su pred nama pošli s ovoga svijeta, osobito one koji
      su svoj život tebi posvetili u svećeništvu i redovništvu, nagradi ih
      životom vječnim, molimo te.


    Poslušaj blagi Oče molitve svoje Crkve i svojom providnošću vodi ovaj
   narod kako nikada ne bi ostao bez svojih pastira. Po Kristu Gospodinu

20  našemu. Amen.
Petak
19. travnja 2013.
          21
Svetopisamska čitanja
                Dj 9,1-20
                Ps 117,1bc.2
                Iv 6,52-59   Razmišljanje
     Današnja nas čitanja potiču na to da Gospodin traži ljude koji će
   njegovu Radosnu vijest navijestiti do krajeva zemlje, u sve one zakutke
   života gdje Ga ljudi još nisu upoznali. Ne odnosi se ovo samo na
   zemljopisne širine i meridijane, nego i na sve one dijelove naše duše koji
   još uvijek nisu prožeti svijetlom ljubavi i istine.
    Zato Isus i danas treba ljude koji će pripravljati put za Njegov dolazak,
   treba ljude koji će mu velikodušno ponuditi svoje biće, svoje sposobnosti,
   svoje srce, svoju volju da i danas nose ljubav tamo gdje je mržnja, svijetlo
   tamo gdje je tama, nadu tamo gdje je očaj, vjeru tamo gdje je sumnja...
     Sveti Pavao je ostvario tu svoju ulogu. Htio je da svi ljudi shvate da
   nam je Bog bliže nego što mislimo (…u njemu živimo, mičemo se i jesmo…)
   i da je hitno potrebno da se obrate. Htio je to, jer je kako smo danas čuli,
   najprije sam iskusio ozdravljujuću snagu Božjeg opraštanja i Božje milosti.
   Zato je istinska vjera uvijek misionarska i ne da se zadržati samo za sebe.
   Kako je sa mnom?
     Kao i njegovo, tako i moje obraćenje počinje od toga da se spustim
   sa svojih umišljenih veličina i shvatim da ne mogu sam…Dok sam god
   previše jak Isus ne može istinski zahvatiti u moj život. Koje su to moje
   uzvišice na koje sam se možda popeo pa ne vidim dobro više ni sebe,
   niti druge, a niti tebe Isuse?
     Upravo je zato potrebno da Gospodin ponekad razruši moje građevine
   izgrađene na vlastitim snagama, snalažljivosti i pameti. Dogodilo se to
   tolikim svecima u čije je živote Bog mogao ući tek nakon dubokog i
   istinskog iskustva nemoći i poniženja (Petar, Franjo, Ignacio…).

22
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)
  Tek kada shvatim da bez Boga ne mogu ništa i nisam ništa, i ja sebi
mogu postaviti pitanje koji si je postavio sveti Pavao: Tko si Gospodine?
Ovo pitanje stoji na početku svakoga iskrenog obraćenja i svakog
životnog zvanja, koje za mene treba počinjati svaki dan. Tko si za mene
Gospodine? Onda kada si više ne postavljam ovo pitanje znači da moja
ljubav i moj interes prema Bogu počinje kopniti i umirati.
   Pavlu je Gospodin odgovorio da je Isus kojega On progoni. Taj odgovor
vezan je uz Pavla i njegov odnos prema Isusu. Zamišljam što bi meni
sada Isus odgovorio da mu postavim to pitanje. I meni bi odgovorio da
je Isus, ali drugi dio odgovora odnosio bi se na ono kako ja stojim sada u
odnosu na njega. Možda ga i ja progonim, možda ga podsvjesno želim
istjerati iz moga života jer On želi da se mijenjam, a mene to izbacuje iz
mojih uhodanih malih sigurnosti i projekata u koje sam se sakrio. Možda
bi meni odgovorio Ja sam Isus, kojega si ti zanemario i više ne shvaćaš
ozbiljno, možda bi mi odgovorio: Ja sam Isus kojega ti pokušavaš voljeti,
ali ipak ne dovoljno…
 Svako pravo obraćenje nakon susreta s Isusom onakvim kakav jest u
mome životu postavlja i slijedeće pitanje: Što mi je činiti?

                                       23
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)     Pitanje je to koje otkriva jedini ispravni stav pred Isusom. To je pitanje
   koje me stavlja u njegovu volju i moj život u njegove ruke. Dopuštam
   sada da ovo pitanje prožme moj trenutni život, da odzvoni u mojoj duši
   i slušam Njegov odgovor u tišini.   Molitva vjernika
    Obratimo se sada našem nebeskom Ocu iskrenom molitvom moleći ga
   da nam otvori oči srca kako bi uvijek znali slijediti stope njegova Sina i tako
   otkrili svoje životno zvanje te ga živjeli u potpunosti i bez pridržaja. Zamolimo
   zajedno:
    Oče, usliši nas!


     Za našega papu Franju, sve biskupe i svećenike; daj da budu vjerni
      svjedoci tvoga milosrđa i istine te ponajprije svojim životnim
      primjerom pokažu ljudima današnjice put do tebe, molimo te.
     Za sve one koji su još daleko od tebe ili te nisu imali prilike upoznati,
      daj im milost pravog i istinskog obraćenja, molimo te.
     Za sve koji tragaju za svojim životnim zvanjem i životnim smislom;
      budi im suputnik u njihovim traženjima te tako u tvojoj blizini
      otkriju puninu radosti na koju ih pozivaš, molimo te.
     Za sve obitelji na svijetu; udijeli im Gospodine u današnjem
      mentalitetu potrošnje i hedonizma potrebno iskustvo tvoga
      istinskog mira, razumijevanja i praštanja, molimo te.
     Za sve naše pokojnike, sve one koji su nam svojim životom bili
      most do tebe; nagradi ih blizinom svoga lica u vječnosti, molimo te.


    Usliši Oče sveti ove naše molitve i prošnje. Primi i sve one nakane koje su
   ostale neizrečene u našim srcima. Ako je po tvojoj volji ti ih usliši po Kristu
   Gospodinu našemu. Amen.

24
Subota
20. travnja 2013.
Svetopisamska čitanja
                Dj 9,31-42
                Ps 116,12-13.14-15.16-17
                Iv 6,60-69   Razmišljanje
                          U Djelima apostolskim pred
                         nas se stavlja Petrov pohod
                         i obilazak mjestima gdje je
                         evanđelje već navješteno i
                         gdje već postoje zajednice.
                         Vjerojatno je iz skupine prvih
                         sedmorice đakona Lidu i
                         Jopu evangelizirao Filip. Za
                         Petra Isus je živa osoba koja
                         i sada čini čudesa. U ovom
                         ulomku opisano je čudesno
                         ozdravljenje Eneja koji je
                         osam godina ležao u postelji,
                         te uskrisenje Tabite. Tako Isus
                         nastavlja svoje djelo u svojim
                         apostolima koji su vjerom i
                         ljubavlju povezani s njim.
                          Ovim evanđeoskim ulom­
                         kom završava besjeda o kruhu
                         života. Učenici i povijesni
   slušatelji stavljeni su pred odabir. Primijećeno je da je ovo tvrd govor,
   neshvatljiv iz naše ljudske perspektive. Potrebna je vjera i osobno
   prianjanje uz Isusa učitelja. Mnogi tu otpadaju, jer ne vide smisao daljnjeg
   hoda za Isusom.
     Govor o kruhu života stavlja nas pred istinsko slavlje euharistije koja

26  je sakrament jedinstva, te znak i sredstvo povezanosti s Kristom, ali i sa
   svima krštenima. S druge strane Crkva treba i zaređene služitelje koji nas
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)

povezuju s Petrovim nasljednikom i biskupima s njime sjedinjenima. Tako
slavlje euharistije tvori Crkvu, te postaje znak i sredstvo jedinstva svih
krštenih međusobno. Isus govori o važnosti te i takve povezanosti, što je
nama ljudima često puta tvrd govor i opravdanje za vlastiti izbor života
bez sakramentalne povezanosti s Crkvom.
  Na kraju ovoga ulomka Isus pitanjem potiče na vjeru dvanaestorice:
“Da možda i vi ne kanite otići?” (Iv 6,67). U Petrovu odgovoru trebamo
preispitati vlastiti život i naše opredjeljenje za Isusa. Potrebno je shvatiti da
smo bez Isusa kao bez kompasa života u duhovnom smislu. Jednako tako
i bez Crkve, zajednice vjernika, ne možemo se u potpunosti ostvariti kao
Isusovi učenici. Vjera nam je potrebna kako bismo se povezali s Isusom
jer on ima “riječi života vječnoga”. Ovu povezanost s Isusom Crkva i danas
osjeća po euharistiji jedinstva.
  Sutra se Crkva spominje Svjetskog dana molitve za duhovna zvanja.
Pokušajmo u svjetlu ovoga evanđelja otkrivati značenje i važnost
sakramentalnog života u Crkvi, kao i potrebu novih navjestitelja evanđelja
i poslužitelja oltara kako bi se narod posvećivao Gospodinu. Petar na
kraju evanđelja Isusa naziva Gospodinom što je sada više od naziva
Učitelja. Njegov rast u predanosti Gospodinu treba i nas nadahnjivati
na postupnost i strpljivost u duhovnom rastu. Nema brzih rješenja i
munjevitih načina našega odrastanja, već učestalo traženje Gospodina
koji u svojoj Riječi daje život. U ovoj Godini vjere kušajmo više biti vjerni
Riječi koja je kadra mijenjati naše srce kako bismo slavljem euharistije
uistinu postajali sve sličniji našemu Gospodinu.
                                          27
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)   Molitva vjernika
    Pomolimo se Gospodinu koji nam u Isusu Kristu upućuje svoju riječ
   spasenja i okuplja Crkvu koja u ovoj euharistiji postaje znak i sredstvo
   spasenja:


     Za Crkvu da slaveći ova sveta otajstva sve više bude znak tvoje
      prisutnosti među nama, te da se očituje kao zajednica spašenih,
      molimo te.
     Za papu našega Franju, biskupe, prezbitere i đakone, da po daru
      Duha Svetoga raspiruju Riječ evanđelja svim ljudima među koje su
      poslani, molimo te.
     Za sve kršćane da u krizama vlastite vjere budu spremni svoje
      povjerenje staviti pred Isusa koji jedini ima riječi života vječnoga,
      molimo te.
     Za mlade da se odvaže odabrati uvijek Isusov put, te u spremnosti
      srca poći putem njegove Riječi za posvećenje svega svijeta, molimo
      te.
     Za sve pokojne, osobito one koji su bili u službi navještaja evanđelja,
      da ih primiš u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.


    Primi Oče nebeski molitve koje ti upućuje tvoja Crkva i učini da slavljenjem
   ovo euharistije postane znak tvoje ljubavi u svijetu. Po Kristu Gospodinu
   našemu. Amen.
28
IV. vazmena nedjelja
     (Nedjelja Dobrog pastira)

          21. travnja 2013.
Svetopisamska čitanja
                Dj 13,14.43-52
                Ps 100,2-3.5
                Otk 7,9.14b-17
                Iv 10,27-30

   Razmišljanje
     Tema evanđelja ove IV. vazmene nedjelje govori o Isusu Dobrom
   pastiru, stoga ovu nedjelju zovemo i nedjeljom Dobrog pastira. Ova
   nedjelja je već pedeseta po redu otkako ju je sluga Božji papa Pavao VI.
   proglasio danom duhovnih zvanja, tj. svećeničkih i redovničkih zvanja
   u Crkvi. Pape nam redom, od Pavla VI. do pape Franje za ovaj dan šalju
   svoju poruku. Poruke pape uvijek su poruke koje podsjećaju na Isusovu
   riječ: „Molite Gospodara žetve, da pošalje radnike u žetvu svoju“ (Mt
   9,38). Dakle, pozivaju nas na molitvu za duhovna zvanja, a ujedno nam
   posvješćuju da su pozivi na svećeništvo ili redovništvo posebni Božji
   darovi pojedincu za njegovo dobro, ali i za dobro Božjeg naroda, Crkve
   i spasenje svijeta.
     Ovogodišnji dan duhovnih zvanja proslavljamo u godini vjere i u
   godini, 28.-oj po redu, Svjetskog dana mladih u srpnju, u Rio de Janeiru, u
   Brazilu. Kako je to i najavio, novi papa Franjo će sudjelovati na tom susretu
   koji će se odvijati pod geslom: „Pođite i načinite mojim učenicima sve
   narode“ (Mt 28,19). Ovaj biblijski moto Svjetskog dana mladih u suglasju
   je i s biskupskom sinodom prošle godine, koja nas je pozvala na „novu
   evangelizaciju i prenošenje kršćanske vjere.“
     U tom prenošenju vjere mladi mogu svojim svjedočanstvom vjere biti
   dragocjeni dar da drugi upoznaju Krista. Blaženi Ivan Pavao II. je rekao da
   se „vjera učvršćuje dajući se“ (Misijska enciklika br. 2). No, da bi se nešto
   moglo davati i svjedočiti treba dobro poznavati osobu Isusa Krista. U
   Kristu ćemo pak upoznati koliko nas naš i njegov Otac ljubi i koliko nam
   svaki od nas znači. Po krštenju smo rođeni na novi život, a po potvrdi
   smo ojačani Duhom Svetim da možemo i sami biti navjestitelji. Papa
   Benedikt u svojoj jednoj poruci za svjetski dan društvenih komunikacija,
30  osobito vidi da bi mladi, jer su saživljeni sa digitalnom komunikacijom,
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)
                               31
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)
   mogli postati evangelizatori, kako on reče: „digitalnog kontinenta.“ Ako
   se pak osjećamo slabima u naviještanju i svjedočenju vjere, moramo se
   osnažiti molitvom i sakramentima i osloniti se na snagu Božjeg poziva
   i poslušnosti vjere i uvijek imati na pameti: da bismo mogli drugima
   govoriti o Bogu, uz vodstvo Duha Svetoga se moramo naučiti razgovarati
   s Bogom. Također smo dužni moliti da svjetlo Duha Svetoga dotakne srca
   onima kojima smo poslani.
    Ovogodišnji Svjetski dan molitve za duhovna zvanja proslavljamo i
   u svjetlu ponizne i hrabre zahvale pape Benedikta XVI. i izborom novog
   pape Franje. To je u Crkvi kao i u cijelome svijetu pobudilo nove nade.
   Tako se možemo nadati da će se i na planu duhovnih zvanja dogoditi
   „novo proljeće“ i procvat duhovnih darova. Da će Duh Sveti milošću
32  poziva taknuti mnoge mlade, mladiće i djevojke, da se hrabro odazovu
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)

i da tako postanu evanđeoski kvasac našeg suvremenog svijeta koji teži
za spasenjem i očovječenjem.
  Na Cvjetnicu ove godine papa Franjo nam je rekao: „Mi smo prihvatili
Isusa ... Isus je Bog, on je naš prijatelj, naš brat ... I prvu riječ koju bih vam
htio reći jest radost! Ne budite nikada tužni muškarci i žene. Kršćanin
ne može nikada biti tužan! Neka vas nikada ne obuzme obeshrabrenje!
Naša radost nije ona koja se rađa iz posjedovanja mnogih stvari, već
se rađa iz susreta s jednom osobom: Isusom koji je s nama. Rađa se iz
znanja da s njim nismo nikada sami, također ni u teški trenutcima, ni
onda kada se životni put suočava s problemima i zaprekama koje se čine
nesavladivima, a ima ih mnogo! ... Slijedimo Isusa, mi pratimo Isusa, ali
nadasve znamo da On nas prati i da nas stavlja sebi na ramena. U tome
je naša radost, nada što je moramo donositi u ovaj svijet. I molim vas
ne dajte da vam ukradu nadu! Ne dajte da vam ukradu nadu! Onu koju
vam daje Isus.“
  Ovogodišnji Svjetski dan molitve za duhovna zvanja u našoj
Crkvi osnažen je jednim izvrsnim svjedočanstvom hrabrosti vjere i
nasljedovanja Gospodina Isusa, a to je proglašenje blaženim mladog
istarskog svećenika, mučenika Miroslava Bulešića. Rođen je u Čabrnićima
13. veljače 1920., župa Svetvinčenat, u kojoj je 11. travnja 1943. zaređen za
svećenika i slavio mladu misu. Dana 24. kolovoza 1947. godine u Laništu je
mučen i ubijen od tadašnjih komunističkih vlasti. On kao da je predvidio
što će ga zadesiti, pa je u proljeće 1944. godine zapisao u svoj osobni
dnevnik: „Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Moj život ti sasvim
darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, ako me ti načiniš dostojnim, ne
bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude volja tvoja!“ U rujnu ove
godine naša će Crkva proslaviti njegovo proglašenje blaženim. Neka i on
koji je hrabro odgovorio Božjem zovu, izmoli nam hrabre mlade ljude koji
će poput njega znati čuti Božji pozivi i na njega odgovoriti.
  Isus nam u današnjem evanđelju poručuje: „Ovce moje slušaju glas
moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće
propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.“ (Iv 10,27-28) I mi
slijedimo njegov glas jer nam samo On može dati život vječni. On Dobri
Pastir neka nas vodi svojem i našem Ocu. Stoga, ujedinimo se u molitvi,
vjeri i nadi da se uistinu dogodi „novo proljeće“ Crkve i da svatko od nas
na svoj način i po darovima koje imamo doprinese tom cvjetanju Crkve
u ovom našem vremenu!                                33
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)
   Molitva vjernika
    Pomolimo se Isusu Dobrom Pastiru i iznesimo svoje molitve:


     Svoju Crkvu uvijek okupljaj u jedno stado koje neka i danas bude
      spremno primati u ovčinajk svaku izgubljenu ovcu, molimo te.
     Papi Franji i svim pastirima daruj potrebno snagu Duha kako bi
      svjedočili vjernost u zajedničkoj ljubavi i služenju prema svim
      vjernicima kojima su poslani, molimo te.
     Neka mladi osjete tvoj poziv na služenje i prepoznaju tebe koji
      pozivaš i daješ da se ostvare u potpunom predanju tebi kao
      Dobrom Pastiru, molimo te.
     U ovoj Godini vjere pomozi svim vjernicima živjeti krsnu milost i
      posvećenje slušajući glas tebe Dobrog pastira, molimo te.
     Svim navjestiteljima vjere, a osobito svima koju su po sakramentima
      posvećivali tvoje stado daruj vječni život, molimo te.


     Dobri Bože zahvaljujemo ti za tvoju neprestanu blizinu i brigu na našem
   putu života gdje kao tvoje stado želimo biti vjerni slušatelji Dobroga Pastira.
   Usliši naše molitve i daruj Crkvi svojoj nova zanosna duhovna zvanja kako
   bi obnavljali lice tvoje Crkve. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
34
POBOŽNOSTI
Križni put za svećenička zvanja

   Uvodna molitva
    Gospodine Isuse, želim te susresti na ovom križnom putu, te razmatrati
   ljubav tvoje žrtve, kako bi u svakodnevnim susretima mogao prinositi
   sebe i svoje bližnje kao što si ti želio ispuniti volju Očevu.   1. POSTAJA
   Isusa osuđuju na smrt
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
    Gospodine, ti pozivaš ljude u svoju službu i daješ im nalog da u tvoje
   ime, snagom tvoga Duha, naviještaju tvoju riječ istine. Molim te za sve
   prezrene, osumnjičene, progonjene svećenike posebno za one koji zbog
   tvoje Riječi nailaze na mnoge poteškoće. Molimo te, Isuse, da se njihov
   žar ne ugasi, nego da se po patnji užeže sve više.   2. POSTAJA
   Isus prima na se križ
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
    Gospodine, svećenici dijele tvoju milost, spominju tvoju smrt, slave
   tvoju žrtvu, darivaju tvoje pomirenje. Tvoji svećenici, Gospodine, u
   svojoj službi nailaze na mnoge križeve: od svakidašnje brige za duše,
   na neshvaćanje, na neodgovornost i nezahvalnost mnogih; na moralne
   opasnosti, na samoću u malim župama ili misijama; na siromaštvo i bolest.
36  Molim te, Isuse, udijeli im snagu da nose svoj križ za tobom i s tobom.
Pobožnosti3. POSTAJA
Isus pada prvi put pod križem
  Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
  Gospodine, slijediti tebe znači slijediti tvoj put istine i ljubavi, put križa.
Molim te posebno za mlade svećenike da ih prve životne poteškoće u
službi ne učine da upadnu u beznađe ili pesimizam. Daj, Gospodine, da
oni poslije svake kušnje kroče još pouzdanije prema tebi a manje računaju
na svoje snage.4. POSTAJA
Isus susreće svoju svetu Majku
  Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
  Isuse, tvoja Majka je uvijek bila, tiho i ponizno, uz tebe. Posebno je
bio bolan susret na tvom putu križa. Isuse, daj majkama svećenika da
znaju hrabriti i podržavati svoje sinove da nastave svoje poslanje i s njima
surađivati, poput Marije, svojim molitvama i svojim patnjama.5. POSTAJA
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
  Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
  Svećenik je Cirenac koga si ti, Isuse, dao dušama. Udijeli svećenicima
svojega sedmerostrukoga Duha da budu radosni i hrabri ljudi koji će u
vršenju službe pronaći put vlastitog posvećenja. Posebno te molim za
duhovnike.

                                           37
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)   6. POSTAJA
   Veronika pruža Isusu rubac
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
    Na putu patnje i boli Veronika briše Isusu lice. Ona mu Njezino srce je
   ispunjeno dobrotom i poniznošću. Molim te, Isuse, daj da svaka žena koju
   susreće svećenik na svome putu bude poput Veronike, suradnica njegova
   poslanja a ne kamen spoticanja.   7. POSTAJA
   Isus pada drugi put pod križem
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
    Gospodine, ti si pao drugi put. I svećenici padaju zbog svoje
   nerazboritosti i vlastite slabosti ili zasjeda svijeta. Molim te, daj da budu
   opasani istinom i naoružani štitom vjere da spoznaju opasnosti i pobjede
   zamke kako bi mogli ustrajati u svome pozivu. daj da svakodnevno žive
   duh prijateljstva s tobom koji će se očitovati kroz poniznost, molitvu i
   sjedinjenost.   8. POSTAJA
   Isus tješi jeruzalemske žene
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
    Isus zahtijeva od žena savršeno kajanje kao uvjet da shvate i oplakuju
   njegovu Muku i tako se sjedine s njegovom žrtvom. To isto traži i od svojih
   svećenika koji svakoga dana slave euharistiju. Molim te, Gospodine, da
   dadeš svećenicima duh poniznosti, skrušeno srce i potreban žar da bi
38  pobožno slavili svetu misu.
Pobožnosti9. POSTAJA
Isus pada treći put pod križem
  Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
  Gospodine, usrdno te molim za svećenike koji su u grijehu, koje uzalud
potiče majčinska briga Crkve i koji su u opasnosti. Podigni ih, Gospodine,
i ozdravi njihove rane. Molim te i za svećenike koji pate da ih osnažiš u
njihovoj boli.10. POSTAJA
Isusa svlače
  Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
  Gospodine, ti svakom svećeniku uz krsno dojelo daješ i svećeničko
odijelo. Zaodjeni svoje svećenike, Isuse, odjećom pravde i svete stege,
ogrni ih odjećom svoje milosti, svjetla i vječne jasnoće.11. POSTAJA
Isusa pribijaju na križ
  Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
  Molim te, Isuse, da svećenik, sjedinjen s križem, prihvati tiho
mučeništvo svakodnevnih dužnosti koje s ljubavlju izvršavaju. Vodi
ih, Gospodine, kroz radost i bol, kroz slavu i poniženje, u radu i boli, u
svakodnevnici i velikim trenucima, u svetoj tišini svoga doma, ali i po
drugim prašnjavim cestama svijeta.


                                       39
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)   12. POSTAJA
   Isus umire na križu
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
     Isuse, ti si s križa rekao ‘oprosti im jer ne znaju što čine’. Udijeli
   svećenicima milost da ljube službu ispovijedanja, tu tihu, ozbiljnu i
   poniznu službu opraštanja grijeha, službu tvojeg nepresušnog smilovanja
   i strpljenja, službu šutnje i vječnog života. Sjedinjeni s tobom daj da uvijek
   u molitvi časoslova i pobožnostima pronađu radost i snagu za potpuno
   služenje Ocu i bližnjima.   13. POSTAJA
   Isusa skidaju s križa
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
     Molim te, Isuse, da svi svećenici žive i umiru u majčinskom zagrljaju Crkve.
   U času iskušenja daj da ostanu pri svome obećanju poslušnosti zaboravljajući
   svoj život jer je poslanje, koje je vrši, više od njega. Daj da u tebi, a ne u ljudima,
   traže potporu i podršku jer si njih nazvao svojim prijateljima.   14. POSTAJA
   Isusa polažu u grob
    Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
    Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.
     Gospodine, ti šalješ svećenike svaki dan iznova na ove putove koji su
   njihovom nestrpljivom srcu često dugi, mučni i sivi. Daj da svi svećenici
   imaju svoga Oca pred očima, hode u njegovoj prisutnosti, iskreno rade
   na oplemenjivanju svoga srca, bratski se druže, nose teret jedan drugoga
40  i tako prispiju u vječni život.
Pobožnosti     Molitva

Zahvaljujem ti Gospodine Isuse
jer sam prateći te mogao osluhnuti
tvoju ljubav za svakoga čovjeka.
Blagoslovi svoju Crkvu
i svaki trud navještaja evanđelja
i neka po ovom susretu
raste moja ljubav prema tebi.

Hvaljen budi Isus Krist
raspeti naš Otkupitelj
i njegova pod križem
žalosna Majka Marija.
                       41
Krunica za duhovna zvanja

               Radosna otajstva
   Prvo radosno otajstvo – Anđelovo naviještenje Mariji.
    Molimo za sve one koji zapažaju poziv na posvećenje Bogu preko
   evanđeoskih savjeta ili svećeničkog života, da budu velikodušni i spremni
   poput Marije da kažu svoj „DA“ Bogu.


   Drugo radosno otajstvo – Pohod Blažene Djevice Marije sv. Elizabeti.
    Molimo za kršćanske obitelji da potaknute dubokom ljubavi i vjerom
   budu prave „kućne Crkve“ i plodno tlo rađanja svećeničkih i redovničkih
   zvanja.


   Treće radosno otajstvo – Isusovo rođenje.
    Molimo za mladiće i djevojke koji su prihvatili Gospodinov poziv da
   promatranjem Isusova rođenja sve više osjećaju privlačnost evanđeoskog
   nasljedovanja te rastu u mudrosti i svetosti života.


   Četvrto radosno otajstvo – Isusovo prikazanje u hramu.
    Molimo za posvećene muškarce i žene da njihov život, potpuno predan
   Bogu i bližnjima, zavjetovanjem evanđeoskih savjeta bude za svijet izvor
   vjere, svjedočanstvo ljubavi i znak nade.


   Peto radosno otajstvo – Isusa nalaze u hramu.
    Molimo za roditelje da znaju poštivati i voditi izbor svoje djece koji se
   osjećaju pozvanima za posvećeni život ili na svećenički život.

42
Pobožnosti
            Žalosna otajstva
Prvo žalosno otajstvo – Isusova muka u Getsemaskom vrtu.
  Za svećenike da u svojoj poteškoći i patnji budu sjedinjeni u molitvi s
Kristom i u svakom događaju traže uvijek ispunjenje volje Božje.


Drugo žalosno otajstvo – Isusovo bičevanje
  Za posvećene muževe i žene da slijede Isusa spremno i velikodušno
na križnom putu, te da se njemu potpuno suobliče.


Treće žalosno otajstvo – Krunjenje trnovom krunom.
  Za mladiće i djevojke koji slijede Isusa u zvanju posebno posvete da
žive vrijeme svoje formacije kao vrijeme u kojem svlače staroga čovjeka
kako bi se obukli u Krista, novog čovjeka.


Četvrto žalosno otajstvo – Isusov put na Kalvariju pod križem
  Za kršćane da žive u punini poziv na svetost slijedeći Krista na putu
križa.


  Peto žalosno otajstvo – Razapinjanje i smrt Isusova.
  Za papu, biskupe, svećenike i đakone da po primjeru Isusovu
znaju „darovati“ život za narod Božji. Za vladare i poglavare naroda da
prosvijetljeni i pomognuti snagom Kristova križa traže i uvijek promiču
mir, pravednosti i jednakost među narodima.

                                       43
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)
                 Slavna otajstva

   Prvo slavno otajstvo – Isusovo uskrsnuće.
    Molimo Gospodina da potakne u Crkvi Marijinim zagovorom nova
   redovnička zvanja koja će znati naviještati radosnu vijest uskrsnuća u
   današnjem svijetu.


   Drugo slavno otajstvo –Isusovo uzašašće na nebo.
     Molimo Gospodina da podigne u Crkvi Marijinim zagovorom laike
   pune Duha Svetoga te te užarene apostolskim žarom za evangelizaciju
   ljudi i žena danas.


   Treće slavno otajstvo – Silazak Duha Svetoga.
    Molimo Gospodina da Crkva danas Marijinim zagovorom bude
   obogaćena novim zvanjima koja će naviještati evanđelje sve do krajnjih
   granica svijeta.


   Četvrto slavno otajstvo – Marijino uznesenje na nebo.
     Molimo Gospodina da podigne u Crkvi Marijinim zagovorom nove
   apostole ljubavi koji će svojim djelima ljubavi ublažiti patnje današnjih
   ljudi i žena, liječiti njihove rane i otvoriti njihova srca novoj nadi.


   Peto slavno otajstvo – Krunjenje Djevice Marije
    Molimo Gospodina da Marijinim zagovorom raste broj onih koji se
   posvećuju na hvalu Gospodnju u ustanovama posvećenog života te da
   Crkva sjaji u svijetu po ljepoti svetosti svojih sinova i kćeri.44
Pobožnosti             Otajstva svjetla

Prvo otajstvo svjetla – Isusovo krštenje.
  Molimo za sve krštene da uvijek budu svjesni svoga poziva, da
budu odvažni svjedoci evanđeoski svjedočiti u društvu i doprinositi
učvršćivanju mira u svijetu.


Drugo otajstvo svjetla – Svadba u Kani.
  Molimo za zaručnike da uvijek imaju Djevicu Mariju kao prijateljicu i
izvor života i od nje uče slušati svaku riječ Gospodinovi, kako bi gradili
svoju kuću na tvrdoj stijeni.


Treće otajstvo svjetla – Navještaj Božjega kraljevstva
  Molimo za katehiste i za one koji u kršćanskoj zajednici vrše službu
Riječi da odvažno i vjerno naviještaju događaj kraljevstva Božjega u Isusu
Kristu te znaju potaknuti put istinskog obraćenja.


Četvrto otajstvo svjetla – Preobraženje.
  Molimo za osobe koje su se posvetile po evanđeoskim savjetima da
po Marijinu primjeru i njezinom zagovorom budu u svijetu živi spomen
Isusova života iz Nazareta, rječiti svjedoci Božje ljepote preko molitve i
djela ljubavi prema bližnjima koji su najpotrebniji.


Peto otajstvo svjetla – Ustanova euharistije.
  Molimo za svećenike, službenike euharistije, da Gospodin Marijinim
zagovorom umnoži njihov broj u našim zajednicama i učini ih istinskim
svjedocima svoga uskrsnuća.


                                       45
46
EUHARISTIJSKO KLANJANJE
       (razmatranje prema molitvi
    kardinala Dionigia Tettamanzia)
Pjesma: Za vrijeme izlaganja Presvetog Oltarskog Sakramenta pjeva se
       Svet, Svet, Svet...

                   Uvod
    Papina poruka za 50. svjetski dan molitve za duhovna zvanja nosi
   naslov Zvanja su znak nade utemeljene na vjeri. U ovoj Godini vjere želimo
   moliti i vapiti za cijelu Crkvu kako Gospodin poslao radnike u svoju žetvu.
    Na ovom euharistijskom klanjanju molimo za žar i revnost onih koji su
   krenuli za svojim Učiteljem. Molimo i za one koji u razdobljima formacije
   kako svoga Učitelje što više upoznali i zavoljeli. Molimo i da Gospodin
   probudi u mnogim mladima klicu poziva i da se oni velikodušno odazovu.

   Pjesma: Kruše života (1. kit.)


            Molitveno razmatranje

            Kriste Isuse, ti si ovdje s nama i za nas
            Kriste Isuse, ovdje si,
            ovdje si s nama i za nas.

            Mi ti se klanjamo i blagoslivljamo
            u sakramentu tvoje ljubavi:
            Ti, kruše života vječnoga,
            Ti, svjetlo i spasenje svijeta,
            Ti, radosti svakog ljudskog srca!

            Ovdje si!
            Moje te oči ne vide,
            moje te uši ne čuju,
            moje ruke ne mogu te dotaći.
            Ali vjera koju mi daješ
            jest svjetlo mome srcu
            koje ti govori čvrstom sigurnošću
48           „Ovdje si, ovdje si, Kriste Isuse!“
Euharistijsko klanjanjePjesma: Kruše života (2. kit.)

     Molitveno razmatranje

     Ovdje si s nama
     jer nam ti pripadaš, Kriste Isuse!
     S nama si
     sa svetim i poklonstvenim tijelom
     koje ti je dala Marija u svojoj djevičanskoj ljubavi.
     Tvoje tijelo, vječni Božji sine, jest ljudsko tijelo,
     krhko i slabo kao i moje,
     kušano, patničko i smrtno kao i svakog čovjeka.
     Tvoje tijelo te čini bratom, drugom i prijateljem svih,
     mojim bratom, mojim drugom i mojim prijateljem.
     S nama si, Kriste Isuse!

     Cijelo čovječanstvo, izmučeno i izranjeno,
     u tebi postaje jedna velika obitelj.
     Ti si izvor jedinstva protiv svake podjele,
     snaga solidarnosti protiv svakog egoizma,
     princip ljubavi protiv svake mržnje i svake osvete.
     Ti si s nama, Kriste Isuse!

     Ovdje si s nama,
     za nas potrebne spasenja i punog života,
     istine i autentične slobode;
     za nas potrebne ljubavi i potpore,
     praštanja i trajnog pravednog mira;
     za nas potrebne tebe, Kriste Isuse.
     Ti si nam potreban
     jer si „put, istina i život“ (Iv 14,6).
     Bez tebe ne možemo živjeti, Kriste Isuse!


Pjesma: Kruše života (3. kit.)
                                    49
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)      Molitveno razmatranje

      Ovdje si s nama i za nas!
      Ali smo i mi ovdje s tobom i za te, Kriste Isuse!


      Ovdje smo,
      klanjamo se tebi
      i tebi se ispovijedamo, Gospodine Bože naš,
      naš slugo i pastiru.
      Ovdje smo,
      s teretom naših svakidašnjih bijeda,
      sa velikim teretom svih grijeha svijeta.
      Ponizno i pouzdano te molimo:
      krv tvoga križa neka nam daruje
      Očevo milosrđe,
      očisti naše srce,
      obnovi naš život.

      Ovdje smo s tobom,
      tvoj utješni glas dolazi do našega srca:
      „Ostanite u mojoj ljubavi“ (Iv 15,9).
      Da, Gospodine, mi želimo ostati u tvojoj ljubavi
      da prihvatimo tvoju Riječ
      koja nam objavljuje smisao života, patnje i smrti,
      da primimo od tebe milost koja nas čini novim ljudima
      i pravom djecom Božjom,
      da primimo od tebe zapovijed ljubavi
      koja nas čini da živimo kao braća i sestre
      koji se cijene i poštuju,
      razumiju i pomažu,
      ljube i praštaju,
      žive u miru i slozi.
      Ovdje smo s tobom, Kriste Isuse,
      jer jedino s tobom postoji prava sreća

50     za kojom gladuje i žeđa naša duša.
Euharistijsko klanjanjePjesma: Kao košuta

     Molitveno razmatranje

     Ovdje smo s tobom i radi tebe,
     Kriste Isuse,
     da sudjelujemo u životu tvoga kraljevstva,
     da dijelimo tvoje poslanje spasenja.
     Priznajemo da smo slabi i nesigurni
     zatvoreni u sebe i preplašeni;
     ali ti, Gospodine, ne ostavi nas nikada
     bez vjetra tvoga Duha.
     Podigni nas, dakle,
     i daj na koračamo sa zanosom
     putovima svijeta
     noseći u svaku životnu sredinu
     svjetlo tvoga evanđelja
     sol tvoje mudrosti,
     kvasac tvoje obnove,
     miris tvoje milosti.
     Tako će tvoja Crkva, Gospodine, moći sjati
     dobrotom i svetošću
     i malim neznatnim svakidašnjim poslovima,
     naš grad i naši krajevi će postati
     plodan teren ljudskih kreposti:
     poštenja i radinosti,
     pravde, iskrenosti i vjernosti,
     solidarnosti sa svima,
     služenja prema najslabijima,
     siromasima i potrebnima.

     U tebe, Gospodine, stavljamo naše pouzdanje!
     Ovdje si,
     ovdje si s nama i za nas,
     Kriste Isuse!
                                 51
Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.)   Kratka šutnja

              DIVNOJ DAKLE

              Divnoj dakle tajni ovoj
              klanjajmo se smjerno mi,
              stari zakon žrtvi novoj
              nek se sada ukloni
              vjera duši čovjekovoj
              nek spoznanje dopuni.


   (kađenje Presvetog Oltarskog Sakramenta)

              Bogu Ocu, Bogu Sinu
              hvala s pjesmom radosnom,
              slavimo im veličinu,
              častimo ih dušom svom,
              k Duhu Svetom nek se vinu
              glasi s dikom jednakom.
              Amen.


   P: Kruh s neba dao si njima. Aleluja.
   Svi: Koji svaku slast u sebi ima. Aleluja.

              Pomolimo se.
              Bože, koji si nam u divnom Sakramentu
              ostavio uspomenu Muke svoje,
              podaj nam, molimo,
              tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje
              da uvijek osjećamo u sebi
              plod otkupljenja tvojega.
              Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

52             Amen.
Euharistijsko klanjanje     Pohvale imenu Božjemu

     Blagoslovljen budi Bog!
     Blagoslovljeno njegovo sveto ime!
     Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek!
     Blagoslovljeno ime Isusovo!
     Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo!
     Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova!
     Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu!
     Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj!
     Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija!
     Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće!
     Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje!
     Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke!
     Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti Zaručnik!
     Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima.
     Amen.


Pjesma	
                                      53
Tjedan molitve za duhovna zvanja
Sadržaj


Predgovor.........................................................................................3

Ponedjeljak......................................................................................5

Utorak..................................................................................................9

Srijeda............................................................................................... 13

Četvrtak........................................................................................... 17

Petak................................................................................................... 21

Subota............................................................................................... 25

IV. vazmena nedjelja (Nedjelja Dobrog pastira)............ 29

POBOŽNOSTI.................................................................................... 35

   Križni put za svećenička zvanja............................... 36

   Krunica za duhovna zvanja....................................... 42

   EUHARISTIJSKO KLANJANJE................................................ 47

                                                       55
56
Tjedan molitve za duhovna zvanja
Tjedan molitve za duhovna zvanja

More Related Content

What's hot

Fenomene de transport membranar
Fenomene de transport membranarFenomene de transport membranar
Fenomene de transport membranar
Bfkt Pro
 
Unitat 6
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6
CC NN
 
K.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docx
K.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docxK.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docx
K.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docx
VladoKaragic
 
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducerePrezentare lucrare metodico stiintifica traducere
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere
Emilia Frinculeasa
 
40. el centrosoma
40. el centrosoma40. el centrosoma
40. el centrosoma
Dani Ribo
 
Predromantizam i romantizam - uvod
Predromantizam i romantizam - uvodPredromantizam i romantizam - uvod
Predromantizam i romantizam - uvod
Hrvatski Jezik
 
Ii dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluții
Ii dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluțiiIi dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluții
Ii dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluții
bibliotecacmn
 
Republika indonezija
Republika indonezijaRepublika indonezija
Republika indonezija
Biljana Zonic
 
Zagreb – moj grad
Zagreb – moj gradZagreb – moj grad
Zagreb – moj grad
mvisnja
 
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
dolors
 
Zemlje bliskog istoka PPT by Emrah Ponjevic
Zemlje bliskog istoka PPT by Emrah PonjevicZemlje bliskog istoka PPT by Emrah Ponjevic
Zemlje bliskog istoka PPT by Emrah Ponjevic
Emrah Ponjević
 
допунска и додатна 6.р. (1)
допунска и додатна 6.р. (1)допунска и додатна 6.р. (1)
Depopulacija U Republici Hrvatskoj Uzroci, Razmjeri I Perspektive
Depopulacija U Republici Hrvatskoj  Uzroci, Razmjeri I PerspektiveDepopulacija U Republici Hrvatskoj  Uzroci, Razmjeri I Perspektive
Depopulacija U Republici Hrvatskoj Uzroci, Razmjeri I Perspektive
sdphrvatske
 
Dumitru Matcovschi
Dumitru MatcovschiDumitru Matcovschi
Dumitru Matcovschi
svetlanabratescu
 
Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3
Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3
Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3
Dragan Antić
 
Стих, строфа и рима у лирској поезији
Стих, строфа и рима у лирској поезијиСтих, строфа и рима у лирској поезији
Стих, строфа и рима у лирској поезији
Ib0072
 
GS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-Srbije
GS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-SrbijeGS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-Srbije
GS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-Srbije
TeacherDN
 

What's hot (20)

Podisul moldovei
Podisul moldoveiPodisul moldovei
Podisul moldovei
 
Fenomene de transport membranar
Fenomene de transport membranarFenomene de transport membranar
Fenomene de transport membranar
 
Unitat 6
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6
 
K.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docx
K.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docxK.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docx
K.Z.M.- liga sahovskih nada - Bilten br. 3 2023..docx
 
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducerePrezentare lucrare metodico stiintifica traducere
Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere
 
Kviz za vi razred original
Kviz za vi razred originalKviz za vi razred original
Kviz za vi razred original
 
40. el centrosoma
40. el centrosoma40. el centrosoma
40. el centrosoma
 
Predromantizam i romantizam - uvod
Predromantizam i romantizam - uvodPredromantizam i romantizam - uvod
Predromantizam i romantizam - uvod
 
Ii dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluții
Ii dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluțiiIi dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluții
Ii dezvoltarea comunitățiisuccesiune de probleme și soluții
 
Republika indonezija
Republika indonezijaRepublika indonezija
Republika indonezija
 
Zagreb – moj grad
Zagreb – moj gradZagreb – moj grad
Zagreb – moj grad
 
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
Tema 6 la cèl·lula unitat d'estructura i funció 2
 
Zemlje bliskog istoka PPT by Emrah Ponjevic
Zemlje bliskog istoka PPT by Emrah PonjevicZemlje bliskog istoka PPT by Emrah Ponjevic
Zemlje bliskog istoka PPT by Emrah Ponjevic
 
допунска и додатна 6.р. (1)
допунска и додатна 6.р. (1)допунска и додатна 6.р. (1)
допунска и додатна 6.р. (1)
 
Depopulacija U Republici Hrvatskoj Uzroci, Razmjeri I Perspektive
Depopulacija U Republici Hrvatskoj  Uzroci, Razmjeri I PerspektiveDepopulacija U Republici Hrvatskoj  Uzroci, Razmjeri I Perspektive
Depopulacija U Republici Hrvatskoj Uzroci, Razmjeri I Perspektive
 
Dumitru Matcovschi
Dumitru MatcovschiDumitru Matcovschi
Dumitru Matcovschi
 
Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3
Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3
Kosovo i Metohija - Dimitra JovanovicIII3
 
Стих, строфа и рима у лирској поезији
Стих, строфа и рима у лирској поезијиСтих, строфа и рима у лирској поезији
Стих, строфа и рима у лирској поезији
 
Estratigrafia
EstratigrafiaEstratigrafia
Estratigrafia
 
GS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-Srbije
GS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-SrbijeGS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-Srbije
GS-72-75.str-Naseljavanje_teritorije-Srbije
 

Viewers also liked

Župni listić 2013.
Župni listić 2013.Župni listić 2013.
Župni listić 2013.
Tihomir Podkonjak
 
Campus Space Journey - Chernik Campus
Campus Space Journey - Chernik CampusCampus Space Journey - Chernik Campus
Campus Space Journey - Chernik Campus
Tihomir Podkonjak
 
Izvjesce strucnog-povjerenstva
Izvjesce strucnog-povjerenstvaIzvjesce strucnog-povjerenstva
Izvjesce strucnog-povjerenstva
Tihomir Podkonjak
 
Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.
Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.
Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.
Tihomir Podkonjak
 
Kristova muka: medicinski uvid
Kristova muka: medicinski uvidKristova muka: medicinski uvid
Kristova muka: medicinski uvid
Emil Čić
 
EU fondovi za sve
EU fondovi za sveEU fondovi za sve
EU fondovi za sve
Tihomir Podkonjak
 

Viewers also liked (9)

Župni listić 2013.
Župni listić 2013.Župni listić 2013.
Župni listić 2013.
 
Campus Space Journey - Chernik Campus
Campus Space Journey - Chernik CampusCampus Space Journey - Chernik Campus
Campus Space Journey - Chernik Campus
 
Stari zavjet
Stari zavjetStari zavjet
Stari zavjet
 
Iii nkg a ev mt 4,12 23
Iii nkg a ev mt 4,12 23Iii nkg a ev mt 4,12 23
Iii nkg a ev mt 4,12 23
 
Izvjesce strucnog-povjerenstva
Izvjesce strucnog-povjerenstvaIzvjesce strucnog-povjerenstva
Izvjesce strucnog-povjerenstva
 
Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.
Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.
Plan i kalendar natječaja za udruge u 2014.
 
20 godina općine Cernik
20 godina općine Cernik20 godina općine Cernik
20 godina općine Cernik
 
Kristova muka: medicinski uvid
Kristova muka: medicinski uvidKristova muka: medicinski uvid
Kristova muka: medicinski uvid
 
EU fondovi za sve
EU fondovi za sveEU fondovi za sve
EU fondovi za sve
 

Similar to Tjedan molitve za duhovna zvanja

Križarske molitve nedjeljom preko ZOOM-a
Križarske molitve nedjeljom preko ZOOM-aKrižarske molitve nedjeljom preko ZOOM-a
Križarske molitve nedjeljom preko ZOOM-a
darkar41
 
Pozvani na ljubav
Pozvani na ljubav Pozvani na ljubav
Pozvani na ljubav
Tihomir Podkonjak
 
Tijelovo u Hrvata
Tijelovo u HrvataTijelovo u Hrvata
Tijelovo u Hrvata
Šk Ivan Dvoržak
 
Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014
Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014
Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014
Slavica Tubak
 
Bog u Novom Zavjetu
Bog u Novom ZavjetuBog u Novom Zavjetu
Bog u Novom Zavjetu
vjero_anda
 
Sakrament ženidbe
Sakrament ženidbeSakrament ženidbe
Sakrament ženidbe
Vjera i djela
 
Vjesnik rujan
Vjesnik rujanVjesnik rujan
Vjesnik rujan
Slavica Tubak
 
Veliki katekizam svetog Pape Pija X
Veliki katekizam svetog Pape Pija XVeliki katekizam svetog Pape Pija X
Veliki katekizam svetog Pape Pija X
Emil Čić
 
Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.
Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.
Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.
AngelusKerubin
 
Kršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvo
Kršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvoKršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvo
Kršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvo
Jerko Kolovrat
 
Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.
Ivan Glavinić
 
Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.
Ivan Glavinić
 
Hodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopija
Hodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopijaHodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopija
Hodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopija
dsrdoc
 
Croatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Croatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfCroatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Croatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Tjedan molitve za duhovna zvanja (20)

Križarske molitve nedjeljom preko ZOOM-a
Križarske molitve nedjeljom preko ZOOM-aKrižarske molitve nedjeljom preko ZOOM-a
Križarske molitve nedjeljom preko ZOOM-a
 
Pozvani na ljubav
Pozvani na ljubav Pozvani na ljubav
Pozvani na ljubav
 
Tijelovo u Hrvata
Tijelovo u HrvataTijelovo u Hrvata
Tijelovo u Hrvata
 
Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014
Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014
Vijesnik Marijinih sestara - Božić 2014
 
Bog u Novom Zavjetu
Bog u Novom ZavjetuBog u Novom Zavjetu
Bog u Novom Zavjetu
 
Sakrament ženidbe
Sakrament ženidbeSakrament ženidbe
Sakrament ženidbe
 
Vjesnik rujan
Vjesnik rujanVjesnik rujan
Vjesnik rujan
 
Zupni listic 1011
Zupni listic 1011Zupni listic 1011
Zupni listic 1011
 
Zupni listic-11-12
Zupni listic-11-12Zupni listic-11-12
Zupni listic-11-12
 
Zupni listic 10-11
Zupni listic 10-11Zupni listic 10-11
Zupni listic 10-11
 
Veliki katekizam svetog Pape Pija X
Veliki katekizam svetog Pape Pija XVeliki katekizam svetog Pape Pija X
Veliki katekizam svetog Pape Pija X
 
Monoteizam
MonoteizamMonoteizam
Monoteizam
 
Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.
Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.
Knjižica za KVIZ ZNANJA - XVIII. Framin Bosne srebrene 16.5.2015.
 
Kršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvo
Kršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvoKršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvo
Kršćansko ostvarenje žene: majčinstvo i djevičanstvo
 
Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Opću crkvenu sinodu 2021.-2023.
 
Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.
Pripremni dokument za Sinodu 2021.-2023.
 
Hodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopija
Hodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopijaHodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopija
Hodočašće u lourdes i paray le-monial 2011 - kopija
 
Zajedništvo br. 24
Zajedništvo br. 24Zajedništvo br. 24
Zajedništvo br. 24
 
Croatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Croatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfCroatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Croatian - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
Biskup cestitka 2014.
Biskup cestitka 2014.Biskup cestitka 2014.
Biskup cestitka 2014.
 

More from Tihomir Podkonjak

250 godina školstva u Cerniku
250 godina školstva u Cerniku250 godina školstva u Cerniku
250 godina školstva u Cerniku
Tihomir Podkonjak
 
100 godina HPD "Tomislav" Cernik
100 godina HPD "Tomislav" Cernik100 godina HPD "Tomislav" Cernik
100 godina HPD "Tomislav" Cernik
Tihomir Podkonjak
 
Julije Jančula: Franjevci u Cerniku
Julije Jančula: Franjevci u CernikuJulije Jančula: Franjevci u Cerniku
Julije Jančula: Franjevci u Cerniku
Tihomir Podkonjak
 
Korizma je - želiš li postiti?
Korizma je - želiš li postiti?Korizma je - želiš li postiti?
Korizma je - želiš li postiti?
Tihomir Podkonjak
 

More from Tihomir Podkonjak (9)

250 godina školstva u Cerniku
250 godina školstva u Cerniku250 godina školstva u Cerniku
250 godina školstva u Cerniku
 
100 godina HPD "Tomislav" Cernik
100 godina HPD "Tomislav" Cernik100 godina HPD "Tomislav" Cernik
100 godina HPD "Tomislav" Cernik
 
Julije Jančula: Franjevci u Cerniku
Julije Jančula: Franjevci u CernikuJulije Jančula: Franjevci u Cerniku
Julije Jančula: Franjevci u Cerniku
 
Korizma je - želiš li postiti?
Korizma je - želiš li postiti?Korizma je - želiš li postiti?
Korizma je - želiš li postiti?
 
Zajedništvo br. 23
Zajedništvo br. 23Zajedništvo br. 23
Zajedništvo br. 23
 
Novi zavjet
Novi zavjetNovi zavjet
Novi zavjet
 
Božićna čestitka
Božićna čestitkaBožićna čestitka
Božićna čestitka
 
Cetiri svijece
Cetiri svijeceCetiri svijece
Cetiri svijece
 
Bizarni interview
Bizarni interviewBizarni interview
Bizarni interview
 

Tjedan molitve za duhovna zvanja

 • 3. JUŽNOSLAVENSKA KONFERENCIJA PROVINCIJALNIH MINISTARA OFM Pastoralna skrb za zvanja TJEDAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA 15. – 21. travnja 2013.
 • 4. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Nakladnik: Južnoslavenska konferencija provincijalnih ministara OFM, Kaptol 9, Zagreb Za internu upotrebu. Razmišljanje nad svetopisamskim tekstovima pripremili: fra Milan Krišto, fra Josip Vlašić, fra Danijel Rajić, fra Jure Hrgović, fra Tomislav Šanko, fra Venancije Mihaljević Molitvene tekstove priredio: fra Frano Doljanin Odgovara: fra Željko Železnjak Grafička obrada: Danijel Lončar Tisak: Grafika Markulin, Lukavec 2
 • 5. Predgovor Draga braćo! B liži se nedjelja Dobroga Pastira, dan kada se obilježava Svjetski dan molitve za duhovna zvanja. Tom prigodom Crkva na poseban način moli za nova zvanja, za nove navjestitelje i svjedoke Božje ljubavi i za ustrajnost svih onih koji su krenuli Kristovim putem. Ti dani nas pozivaju na skrb za nova duhovna zvanja i potiču nas na veću zauzetost oko promicanja pastorala zvanja. Bog nije čekao da ljudi dođu k njemu. On uvijek čini prvi korak, pa nam je poslao svoga Sina. A Gospodin Isus, Sin Očev, živio je svakodnevicu najobičnijih ljudi: ganulo ga je mnoštvo koje se činilo poput stada bez pastira, pozvao je učenike koji će nastaviti njegovo djelo, za učenika je pozvao carinika, a pretrpio je i izdaju jednoga učenika. Isusovo poslanje bilo je da svakom čovjeku otvori vrata spasenja. U Isusu nam je Bog dao sigurnost da je s nama i ostaje među nama zauvijek: “Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!” Ljudi trebaju Boga, ali Bog želi i treba ljude! Djelo naviještanja Evanđelja Bog je povjerio ljudima - Crkvi. Zato Crkva - ako želi izvršiti svoje poslanje - prima od Boga ljude. Bog izabire ljude koji će naviještati Radosnu vijest, slaviti sakramente, svjedočiti ljubav prema bližnjemu i na različite načine poučavati i privoditi Kristu. Crkvi trebaju svećenici koji će biti predvoditelji zajednice i slavitelji euharistije. Tu službu Bog je povjerio ljudima koje poziva u svoju službu. Pedeset je godina kako se na razini cijele Crkve slavi Svjetski dan molitve za duhovna zvanja koji ove godine nosi temu “Zvanja su znak nade utemeljene na vjeri”. Nalazimo se u Godini vjere što nas osobito potiče da životom svjedočimo svoju vjeru. Ako se danas govori o krizi i manjku duhovnih zvanja, svećeničkih i redovničkih, onda je zapravo u krizi vjera Crkve. U pitanju je stav prema duhovnome i prema svećeništvu. Ako se to ne cijeni, neće biti ni duhovnih zvanja. Njih valja od Boga izmoliti. Zato 3
 • 6. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) ne podliježemo pesimizmu, već smo čvrsto uvjereni da će Bog po našem svjedočenju vjere i našoj molitvi dati Crkvi nove ljude koji će nastaviti njegovo djelo. Provincijski povjerenici za pastoral zvanja Konferencije OFM: fra Simon Peter Berlec iz Novoga Mesta (Provincija sv. Križa – Ljubljana), fra Josip Vlašić iz Mostara (Provincija Uznesenja Marijina – Mostar), fra Danijel Rajić iz Visokog (Provincija sv. Križa Bosna Srebrena – Sarajevo), fra Jure Hrgović iz Splita (Provincija Presvetog Otkupitelja – Split), fra Tomislav Šanko iz Zadra (Provincija sv. Jeronima – Zadar) i fra Milan Krišto iz Zagreba (Provincija sv. Ćirila i Metoda – Zagreb) i ove su se godine pobrinuli za prigodne materijale koji su skupljeni u ovu knjižicu „Tjedan molitve za duhovna zvanja“ koju imate u svojim rukama. Knjižica „Tjedan molitve za duhovna zvanja“ podijeljena je - kao i prijašnje - u dva dijela. Prvi dio su razmišljanja i molitve vjernika koji se mogu upotrijebiti kroz cijeli tjedan u misnim slavljima, a drugi dio su svojevrsna pomagala za ovo, ali i drugo vrijeme molitve za duhovna zvanja, kad imamo priliku govoriti i moliti za zvanja. Vjerujem da će ova knjižica i ove godine pomoći našoj većoj zauzetosti za pastoral zvanja. Zato neka ona bude na blagoslov svima koji će se njome služiti. Zahvaljujem svim promicateljima zvanja naše Konferencije koji su pripremili razmatranja i molitve vjernika, a osobito fra Frani Doljaninu iz Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja iz Splita koji je sve skupio i objedinio u ovu knjižicu. Predraga braćo, upravimo molitve Onome koji kod Oca može sve (usp. Iv 3,35). A Isus Krist, živa Riječ Očeva neka se zauzme za nas te nam po zagovoru Blažene Djevice Marije i zagovorom svetoga našeg oca Franje podari nova duhovna zvanja. Neka nas prati ljubav i briga Dobroga Pastira! Mir i dobro! Zagreb, o Uskrsu 2013. godine 4 fra Željko Železnjak provincijalni ministar
 • 7. Ponedjeljak 15. travnja 2013.
 • 8. Svetopisamska čitanja Dj 6,8-15 Ps 119,23-24.26-27.29-30 Iv 6,22-29 Razmišljanje Djela apostolska donose nam razmišljati o đakonu Stjepanu koji je pripadao grupi “sedmorice muževa”, kao onih koji su bili posvećeni za službu Crkve. Pred nama je ulomak Stjepanove propovijedi, gdje se očituje snaga Božje mudrosti kojom je govorio. On bijaše Isusov učenik kojemu su podmetnuli lažne svjedoke da svjedoče kako je govorio protiv svetog Mjesta i Zakona. Sveti pisac nam želi podcrtati kako se i u ovom procesu protiv Stjepana ponavlja Isusovo suđenje, a to je postavljanje lažnih svjedoka protiv istine. U ovome se vidi slika svih budućih Isusovih učenika koji će trebati za istinu i trpjeti i tako biti navjestitelji istine Evanđelja. Evanđeoski ulomak dio je velikoga govora o kruhu života. Ovo je nastavak na događaj hranjenja mnoštva ljudi s malo kruha i ribe. Događaj u Kafarnaumu potaknut će povijesne slušatelje da od materijalnog znaka kruha trebaju poći na dublje značenje duhovne hrane. Isus traži da vjeruju 6
 • 9. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) u njega kao donositelja duhovne hrane. U Isusovu govoru da je on kruh koji s neba silazi za život svijeta prepoznajemo Isusa kao vrhunac objave. Otac ga je opečatio i dao mu da čini djela Božja. Činiti djela Božja znači živjeti u skladu s voljom Božjom. U ovo vazmeno vrijeme dano nam je na razmišljanje upravo važnost euharistije kao sakramenta Božje ljubavi po kojemu trebamo i mi biti hrana ovome svijetu. Kvaliteta našega kršćanskog života je u neku ruku hrana i primjer ljudima koji ne poznaju Isusa. Euharistija je uvijek i nagovještaj njegove slavne muke, smrti i uskrsnuća kao pobjede i snage za novi duhovni život. U ovo vazmeno vrijeme pratimo život Prve Crkve koja nam se stavlja kao primjer jednog novoga života poslije Isusova uskrsnuća. Sve ono što je zakrivao Stari savez sada je ispunjeno i živi po novom savezu koji je sam Sin Božji - Isus iz Nazareta. Nama se danas stavlja na razmišljanje važnost ispovijedanja vjere u svakodnevnom životu. Po primjeru sv. Stjepana vidimo koliko je potrebno nasljedovati Učitelja i čitavog ga života slijediti. S druge strane očituju se Božja djela u njegovu životu, koja su kao obećanje dana i nama: “Ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik” (Lk 21,15). Za takvu mudrost i stav života potrebna nam je duhovna hrana u kojoj nam se daje Isus Krist. Kao mnoštvo u tekstu evanđelja i nama je potrebno da se kao pojedinac ili zajednica uputimo na put traženja, jer Isus nije uvijek lako dostupan po našoj ljudskoj logici. To je neka vrsta našega trajnoga obraćenja, jer je uvijek potrebno 7
 • 10. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) prelaziti na drugu, tj. Isusovu stranu. Potrebno nam je usvojiti Isusov pogled na život i tako prihvatiti njegu ruku pomirenja i spasenja. Važno je vidjeti što nam sve priječi da prihvatimo njegovu božansku logiku praštanja i življenja kako bismo mogli druge upućivati na njega. Prihvatimo i ovu današnju euharistiju kao novu mogućnost za prijeći prijeko i odazvati se na Isusov poziv ove gozbe ljubavi. Jednako tako uđimo u svoju nutrinu i uočimo zbog čega još nismo spremni poći za njim poput Stjepana i ostaviti sve na njegovu riječ, te prihvatiti ponudu punine života na što smo pozvani kao njegovi učenici. Molitva vjernika Uputimo svoje molitve Gospodinu koji nas poziva na svakodnevno opredjeljenje za život u ljubavi s Bogom:  Neka Crkva kao zajednica ljubavi svojim životom uvijek naviješta Radosnu vijest kako su svi ljudi pozvani u zajedništvo Božje ljubavi, molimo te.  Daj da svi pastiri Crkve budu svjedoci tvoje ljubavi, te neumorno donose novu nadu svima izranjenima i izgubljenima, molimo te.  Podari kršćanskim supružnicima ustrajnost u življenoj vjeri usprkos svim životnim poteškoćama i kušnjama u odgoju djece, molimo te.  Ohrabri mlade pred životnim izazovima da budu uvijek hrabri u slobodi opredijeliti se za život po tvome evanđelju u svijetu, molimo te.  Neka pokojni uvijek budu dionici nebeskoga Kraljevstva, te radosni u zajedništvu sa svima svetima, molimo te. Uputili smo ti naše molitve dobri Bože. Budi uvijek uz nas i hrabri nas na putu života kako bi uvijek mogli biti tvoji svjedoci u ovome svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 8
 • 12. Svetopisamska čitanja Dj 7, 51-8,1a Ps 31,3-4.6.7b.8a.17.21 Iv 6,30-35 Isus nas danas poučava o sebi i veli nam da je on kruh za život svijeta. Tko jede taj kruh, neće ogladnjeti. I tko vjeruje u njega, neće ožednjeti. Zapravo, tko okusi slast i čudesnost toga kruha, Isusa, on će za Njim još više gladnjeti, za Njim još više čeznuti. To je nutarnja dinamika duhovnog života. Isus je došao darovati sebe svijetu. Zato je bitna oznaka osobe koja odgovara na duhovni poziv da želi postati onaj tko svijetu trajno dariva Isusa, taj čudesni kruh nebeski. A kako će netko darovati svijetu Isusa? Ulomak iz Djela apostolskih daje nam odgovor. Stjepan u svom životu 10
 • 13. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) ponavlja ono što je Isus činio. Stjepan to čini gotovo doslovno, identično! U trenucima kad je progonjen, kad mu rade o glavi, kad ga ubijaju, Stjepan upire pogled u Gospodina i moli: „Gospodine Isuse, primi duh moj!“ To isto je učinio Isus u trenucima svoje kalvarijske agonije: „Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!“ I na koncu, kad se ljudska zloća iskaljuje na njemu, Stjepan nad tom zloćom vapi: „Oče, ne uzmi mi ovo za grijeh!“ Baš kao i Isus: „Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!“ Jedan je svetac rekao: „Ljubi i kaži to svojim životom!“ Mogli bismo tome nadodati: „Vjeruj, i kaži to svojim životom!“ Stjepan je tako radikalno vjerovao Kristu i kazao je to svojim životom. Uspio je ostati vjeran do kraja. Uspio je svijetu darovati Isusa. Uspio je u svome umiranju razlomiti Krista i onima oko sebe ponuditi tog istog Krista! Bez pretjerano glasnih riječi. Životom. Stavom. Oponašanjem. Od tog svjedočanstva sjeme je vjere ostalo skriveno u životu mladog Savla, poletnog progonitelja kršćana, koji će kasnije, nakon mnogih lutanja, moći reći: „Živim, ali ne više ja nego u meni živi Krist!“ Duhovni put svakog kršćanina je opredjeljenje za Isusa. Životno, egzistencijalno opredjeljenje, a ne tek deklarativno, folklorno. Na tome počiva vjera naša. Na tome počiva i svaki apostolat. Kada bismo svi mi vjernici bili tako životno osvojeni Kristom, ovaj svijet bio bi prepun svjetla. Potrebna nam je, stoga, trajna reevangelizacija, neprestano vraćanje Evanđelju, Isusu, kako bismo učili i naučili Isusa. Tek kad naučimo Isusa, kao što ga je naučio Stjepan, moći ćemo Njime hraniti svijet. Tek kad nas Krist zahvati, moći ćemo ga ižarivati. Krist će biti vidljiv u našem životu, u našim riječima, djelima. Zahtjevno? Prilično! Ali, drugog puta nema! 11
 • 14. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Ovih dana mislimo na nova duhovna zvanja i molimo da nam ih Gospodin daruje! Molimo za te mlade, koji se promišljaju o svome opredjeljenju. Molimo da ih Krist zavede, i da se oni dadnu zavesti. Neka oduševljeno prihvate Krista u svoj život, neka ih zahvati Krist, kako bi mogli postati gladnome svijetu darovatelji toga Kruha života, Krista. Molitva vjernika Bogu dobromu, koji zna što nam je potrebno i prije nego ga zaištemo, ponizno izrecimo svoje molitve.  Za Crkvu, u kojoj pojedincima podjeljuješ posebne službe: posveti i stado i pastire da u svojim životima utjelove evanđeosku objavu tvoje dobrote, molimo te.  Za naše obitelji: da očuvaju svetost zajedništva i spremnost na žrtvu, molimo te.  Za mlade: da se ne opiru pozivu kojeg im upućuješ, molimo te.  Za sve koji trpe: neka svoje trpljenje prikažu kao svoju duhovnu žrtvu, molimo te.  Za naše pokojne: jer su se u tebe uzdali, budi im milosrdan, molimo te. Gospodine dobri, proslavi se po svojim uslišanjima. Daruj nam i ono što ne umijemo moliti, a potrebno nam je za vremeniti i vječni život. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 12
 • 16. Svetopisamska čitanja Dj 8,1-8 Ps 66,1-3,4-7 Iv 6,35-40 Razmišljanje Novozavjetni tekst nas uvodi u prva vremena Crkve koja je bila izložena strašnim progonima. Unatoč tome broj Isusovih učenika se sve više povećavao jer su bili zahvaćeni silom i snagom Duha Svetoga. I danas je Crkva izložena brojnim unutarnjim i vanjskim progonima. Sa svih strana ocrnjivana i osuđivana od raznih neprijatelja, ona opstaje zahvaljujući brižnom vodstvu Duha Svetoga koji je stalno i iznova podiže i proslavlja preko mnogih naroda i pojedinaca koji su otvoreni za Božje poticaje i plan spasenja. U izvješću Djela apostolskih kao primjer potpunog nasljedovanja Isusa Krista, Crkva nam daje sv. Filipa apostola i mučenika. Svojim neumornim svjedočenjem pozvao je mnoge da slijede Mesiju. Sv. Filip svoj život daje za Krista umrijevši raspet na križu okrenut nogama prema gore iz ljubavi i poniznosti prema svom Spasitelju. Je li moguće i danas ovako slijediti Krista? Naravno da jest, ta svi smo pozvani na to! Predanjem u Njegove ruke postajemo moćno oruđe protiv Sotone i tame u svijetu. Isus nas poziva da u Njegovo Ime i danas liječimo bolesne, izgonimo zloduhe, tješimo žalosne i širimo radost Riječi Božje. Bog od nas traži samo da se odazovemo na Njegov poziv s povjerenjem da će nam dati sve potrebito da izvršimo do 14 kraja poslanje za koje nas je stvorio. Svi mi kao djeca Božja po otkupljenju
 • 17. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Kristovom pozvani smo na svetost u čemu nam pomaže život u čistoći. Odazvati se na duhovni poziv i živjeti ga znači predokusiti Nebo na zemlji. Ivanovo evanđelje nam govori o Isusu kao kruhu života. Tko god dolazi k Njemu neće ogladnjeti i tko vjeruje u Njega neće ožednjeti. Volja Oca Nebeskog za nas je život vječni koji nas čeka u nebu. Blagujući Tijelo Kristovo hranimo se kruhom života vječnoga. Sv. Misa je vrhunac sjedinjenja grešnog čovjeka s Bogom koji zbog nas silazi na zemlju. To je neprocjenjiv susret nas i Boga koji sebe razapinje na križ, uzimajući tako naše grijehe. Ne postoji ljepši, svetiji i radosniji trenutak u životu vjernika od slavljenja sv. Euharistije. Nebrojene milosti se izlijevaju za vrijeme pretvorbe na sve vjernike i svećenike koji su u osobi Isusa Krista na oltaru. Samim dolaskom na sv. Misi svi mi zajedno sa Kristom blagujemo Gozbu Ljubavi - Agape, s Njim trpimo na Kalvariji i time postajemo dio najvećeg čuda koje se događa na Zemlji. Neka naša snaga bude sv. Euharistija, naše vodstvo Duh Sveti a cilj Kraljestvo Nebesko za koje smo stvoreni. Odazovimo se Božjem pozivu jer to je život u punini koji započinje sad i ovdje na zemlji a traje do vječnosti. 15
 • 18. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Molitva vjernika Složnim glasom uputimo svoje molitve Svemogućem Bogu koji je Kruh života. Recimo mu zajedno: Kruše života, usliši nas!  Za Crkvu, koja nas priprema za susret s Tobom; neka Njezina djela dodirnu svako srce kako bi živjeli Tvoje Kraljevstvo Nebesko na zemlji, molimo Te!  Gospodine, dao si nam pastire da se brinu za Crkvu kao što je to činio i apostol Filip. Podari im apostolski žar, snagu i ljubav da ti što vjernije služe, molimo Te!  Kruše života, udijeli svoga kruha i obilje blagoslova svakoj obitelji da se prihvativši dar života u ljubavi sjedinjuje s Tobom i bude duhovni temelj društva, molimo Te!  Dobri Učitelju, i danas mnoge mlade zoveš da Te slijede u svećeničkom i redovničkom pozivu, daruj im svoju snagu, odvažnost i hrabrost da se odazovu Tvom pozivu na služenje, molimo Te!  Vječni Oče, naše drage pokojne primi u svoje nebeske stanove te ih kao Dobri Otac prigrli u svoje naručje, molimo Te! Silni Bože, zahvaljujemo Ti na živome Kruhu koji se po Tvojoj milosti sjedinjuje s našim dušama. Udijeli nam vječnu čežnju za Tvojim Presvetim Tijelom kako bi u svemu mogli izvršavati Tvoju svetu volju. To Te molimo po Isusu, Dobrom Pastiru koji s Tobom i s Duhom Svetim živi i vlada u vijeke vjekova. Amen. 16
 • 20. Svetopisamska čitanja Dj 8,26-40 Ps 66,8-9.16-17.20 Iv 6,44-51 Razmišljanje Apostoli zahvaćeni snagom Duha Svetoga navještaju radosnu vijest uskrslog Krista. Svetopisamski tekst današnjeg dana donosi epizodu iz života jednog od njih, imenom Filipa, koji nam je poznat po pitanju upućenom Isusu: “Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!” (Iv 14,8). Po Duhu koji mu je darovan, Filip je postupno shvatio Isusov odgovor na te njegove riječi: “Tko je vidio mene, vidio je i Oca… Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni?” (Iv 14, 9-10) i predao svoj život da to viđeno i doživljeno p re d a l j u d i m a k o j i žeđaju za spoznajom Boga. A takav je upravo bio Etiopljanin kojega susreće. Ovom čovjeku u rukama je knjiga velikog prorok a I zaije, čita ulomak koji nagoviješta tragičan završetak života budućeg Mesije i ocrtava njegovu poniznost. Etiopljanin ima potrebu pojašnjenja pročitanog teksta. Tada mu Filip protumači tekst i polazeći od njega navijesti mu Isusa i njegovu poruku. Istinska spoznaja Isusa rađa željom za pripadanjem njemu, a ta se želja ostvaruje po krštenju. Zato je ovaj čovjek pri prolasku 18 pored vode odmah zamolio za sakrament krštenja koji mu Filip rado
 • 21. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) podjeljuje, osvjedočen da mu je srce otvoreno milosti Božjoj. Nakon toga svatko od njih ide svojim putem: Etiopljanin radostan pođe prema odredištu svog putovanja, a Filip nastavlja sa povjerenom mu zadaćom: navještajem Evanđelja. Evanđelje koje je naviješteno nama danas donosi Isusove riječi kojima je poučavao mnoštvo koje ga je slijedilo. U pokušaju da im približi svoj nauk o Istini, naglašava im potrebu vjere koja otvara vrata vječnoga života. Međutim, upozorava ih da je važno dati se poučiti i znati se otvoriti Božjoj milosti, jer “nitko ne može doći k meni, ako ga ne povuče Otac koji me posla”. Slijedi usporedba o kruhu koji hrani čovjeka, ali ga ne može spasiti o smrti, i o kruhu života, koji je sam Krist i koji nam se daruje kao hrana za život vječni. Isus nam ne daje nešto izvan sebe, nego nam daruje svoju osobu, svoje tijelo kako bi blagujući ga zadobili besmrtnost. U vremenu nakon Uskrsa ulomci iz Djela apostolskih opisuju život prve Crkve i pred nama su kao izazov i poziv da budemo spremni crpsti iz izvora s kojih smo kao Narod Božji potekli. Oduševljenje apostola i onih koji su na njihovu riječ povjerovali s vremenom zna splasnuti. Zbog toga je važno biti svjestan da ne počinjemo od početka. Mi koji vjerujemo u Krista, a dolazimo na ovaj svijet stoljećima kasnije, ucjepljujemo se u baštinu tolikih koji su nasljedovali Isusa prije nas i darovali sebe i svoje sposobnosti na evanđeosku izgradnju svijeta. Ako to shvatimo, onda ćemo svoj život vidjeti kao priliku da sebe ugradimo u stvaranje Kraljevstva Božjega već ovdje na zemlji, na što nas je pozivao sam Isus. Razna su područja djelovanja koja se otvaraju pred nama, ali poziv na život poput Filipovoga traži hrabrost i predanje. Filip je postavljen od Boga kao posrednik između Riječi i čežnje Etiopljanina da tu riječ razumije. Bog ga šalje od jednog mjesta do drugog da preko njega prosvjetljuje braću ljude. Etiopljanin je imao potrebu da mu netko protumači riječ Božju. Filip mu je to rado učinio i otkrio mu smisao njegova života. I danas mnogi ljudi gladuju za Bogom, potrebni su navjestitelja i tumača Riječi. Iako su riječi ljudi ovoga svijeta danas preglasne i nerijetko zaglušuju naše uši, one ipak ne mogu dati odgovore na naša temeljna pitanja. Svjesni potrebe 19
 • 22. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) sijača riječi na životne staze ljudi koji traže ili lutaju, kroz ovaj tjedan i molimo za otvorenost srdaca novih navjestitelja pozivu koji im upravlja Pastir naših duša. Osim što je navjestitelj Riječi, svećenik je i djelitelj Krista, kruha živoga. Ova zadaća predstavlja uzvišenost ovog poziva, jer svećenika je Krist postavio u tako veliko dostojanstvo da dolazi u dodir sa samim Bogom i dijeli tog istog Boga vjernicima. Molimo za odvažnost novih navjestitelja Riječi i djelitelja otajstava našega spasenja. Molitva vjernika Uputimo svoje molitve nebeskom Ocu za dar novih duhovnih zvanja u njegovoj Crkvi:  Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika, da uvijek bude svjesna svoje zadaće u svijetu i utjelovljuje Evanđelje u društvo u kojem se nalazi, molimo te.  Za sve svećenike, redovnike i redovnice, da svojim životom budu znak života ispunjenog ljubavlju i darivanjem, molimo te.  Za naše obitelji, da budu gnijezda ljubavi iz kojih će izrasti osobe spremne odgovoriti na poziv vječne Ljubavi, molimo te.  Za naše mlade, da se znaju oduševiti za istinske vrijednosti te otkrivaju koga si od njih odabrao da ti izbližega služi, molimo te.  Za sve koji su pred nama pošli s ovoga svijeta, osobito one koji su svoj život tebi posvetili u svećeništvu i redovništvu, nagradi ih životom vječnim, molimo te. Poslušaj blagi Oče molitve svoje Crkve i svojom providnošću vodi ovaj narod kako nikada ne bi ostao bez svojih pastira. Po Kristu Gospodinu 20 našemu. Amen.
 • 24. Svetopisamska čitanja Dj 9,1-20 Ps 117,1bc.2 Iv 6,52-59 Razmišljanje Današnja nas čitanja potiču na to da Gospodin traži ljude koji će njegovu Radosnu vijest navijestiti do krajeva zemlje, u sve one zakutke života gdje Ga ljudi još nisu upoznali. Ne odnosi se ovo samo na zemljopisne širine i meridijane, nego i na sve one dijelove naše duše koji još uvijek nisu prožeti svijetlom ljubavi i istine. Zato Isus i danas treba ljude koji će pripravljati put za Njegov dolazak, treba ljude koji će mu velikodušno ponuditi svoje biće, svoje sposobnosti, svoje srce, svoju volju da i danas nose ljubav tamo gdje je mržnja, svijetlo tamo gdje je tama, nadu tamo gdje je očaj, vjeru tamo gdje je sumnja... Sveti Pavao je ostvario tu svoju ulogu. Htio je da svi ljudi shvate da nam je Bog bliže nego što mislimo (…u njemu živimo, mičemo se i jesmo…) i da je hitno potrebno da se obrate. Htio je to, jer je kako smo danas čuli, najprije sam iskusio ozdravljujuću snagu Božjeg opraštanja i Božje milosti. Zato je istinska vjera uvijek misionarska i ne da se zadržati samo za sebe. Kako je sa mnom? Kao i njegovo, tako i moje obraćenje počinje od toga da se spustim sa svojih umišljenih veličina i shvatim da ne mogu sam…Dok sam god previše jak Isus ne može istinski zahvatiti u moj život. Koje su to moje uzvišice na koje sam se možda popeo pa ne vidim dobro više ni sebe, niti druge, a niti tebe Isuse? Upravo je zato potrebno da Gospodin ponekad razruši moje građevine izgrađene na vlastitim snagama, snalažljivosti i pameti. Dogodilo se to tolikim svecima u čije je živote Bog mogao ući tek nakon dubokog i istinskog iskustva nemoći i poniženja (Petar, Franjo, Ignacio…). 22
 • 25. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Tek kada shvatim da bez Boga ne mogu ništa i nisam ništa, i ja sebi mogu postaviti pitanje koji si je postavio sveti Pavao: Tko si Gospodine? Ovo pitanje stoji na početku svakoga iskrenog obraćenja i svakog životnog zvanja, koje za mene treba počinjati svaki dan. Tko si za mene Gospodine? Onda kada si više ne postavljam ovo pitanje znači da moja ljubav i moj interes prema Bogu počinje kopniti i umirati. Pavlu je Gospodin odgovorio da je Isus kojega On progoni. Taj odgovor vezan je uz Pavla i njegov odnos prema Isusu. Zamišljam što bi meni sada Isus odgovorio da mu postavim to pitanje. I meni bi odgovorio da je Isus, ali drugi dio odgovora odnosio bi se na ono kako ja stojim sada u odnosu na njega. Možda ga i ja progonim, možda ga podsvjesno želim istjerati iz moga života jer On želi da se mijenjam, a mene to izbacuje iz mojih uhodanih malih sigurnosti i projekata u koje sam se sakrio. Možda bi meni odgovorio Ja sam Isus, kojega si ti zanemario i više ne shvaćaš ozbiljno, možda bi mi odgovorio: Ja sam Isus kojega ti pokušavaš voljeti, ali ipak ne dovoljno… Svako pravo obraćenje nakon susreta s Isusom onakvim kakav jest u mome životu postavlja i slijedeće pitanje: Što mi je činiti? 23
 • 26. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Pitanje je to koje otkriva jedini ispravni stav pred Isusom. To je pitanje koje me stavlja u njegovu volju i moj život u njegove ruke. Dopuštam sada da ovo pitanje prožme moj trenutni život, da odzvoni u mojoj duši i slušam Njegov odgovor u tišini. Molitva vjernika Obratimo se sada našem nebeskom Ocu iskrenom molitvom moleći ga da nam otvori oči srca kako bi uvijek znali slijediti stope njegova Sina i tako otkrili svoje životno zvanje te ga živjeli u potpunosti i bez pridržaja. Zamolimo zajedno: Oče, usliši nas!  Za našega papu Franju, sve biskupe i svećenike; daj da budu vjerni svjedoci tvoga milosrđa i istine te ponajprije svojim životnim primjerom pokažu ljudima današnjice put do tebe, molimo te.  Za sve one koji su još daleko od tebe ili te nisu imali prilike upoznati, daj im milost pravog i istinskog obraćenja, molimo te.  Za sve koji tragaju za svojim životnim zvanjem i životnim smislom; budi im suputnik u njihovim traženjima te tako u tvojoj blizini otkriju puninu radosti na koju ih pozivaš, molimo te.  Za sve obitelji na svijetu; udijeli im Gospodine u današnjem mentalitetu potrošnje i hedonizma potrebno iskustvo tvoga istinskog mira, razumijevanja i praštanja, molimo te.  Za sve naše pokojnike, sve one koji su nam svojim životom bili most do tebe; nagradi ih blizinom svoga lica u vječnosti, molimo te. Usliši Oče sveti ove naše molitve i prošnje. Primi i sve one nakane koje su ostale neizrečene u našim srcima. Ako je po tvojoj volji ti ih usliši po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 24
 • 28. Svetopisamska čitanja Dj 9,31-42 Ps 116,12-13.14-15.16-17 Iv 6,60-69 Razmišljanje U Djelima apostolskim pred nas se stavlja Petrov pohod i obilazak mjestima gdje je evanđelje već navješteno i gdje već postoje zajednice. Vjerojatno je iz skupine prvih sedmorice đakona Lidu i Jopu evangelizirao Filip. Za Petra Isus je živa osoba koja i sada čini čudesa. U ovom ulomku opisano je čudesno ozdravljenje Eneja koji je osam godina ležao u postelji, te uskrisenje Tabite. Tako Isus nastavlja svoje djelo u svojim apostolima koji su vjerom i ljubavlju povezani s njim. Ovim evanđeoskim ulom­ kom završava besjeda o kruhu života. Učenici i povijesni slušatelji stavljeni su pred odabir. Primijećeno je da je ovo tvrd govor, neshvatljiv iz naše ljudske perspektive. Potrebna je vjera i osobno prianjanje uz Isusa učitelja. Mnogi tu otpadaju, jer ne vide smisao daljnjeg hoda za Isusom. Govor o kruhu života stavlja nas pred istinsko slavlje euharistije koja 26 je sakrament jedinstva, te znak i sredstvo povezanosti s Kristom, ali i sa svima krštenima. S druge strane Crkva treba i zaređene služitelje koji nas
 • 29. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) povezuju s Petrovim nasljednikom i biskupima s njime sjedinjenima. Tako slavlje euharistije tvori Crkvu, te postaje znak i sredstvo jedinstva svih krštenih međusobno. Isus govori o važnosti te i takve povezanosti, što je nama ljudima često puta tvrd govor i opravdanje za vlastiti izbor života bez sakramentalne povezanosti s Crkvom. Na kraju ovoga ulomka Isus pitanjem potiče na vjeru dvanaestorice: “Da možda i vi ne kanite otići?” (Iv 6,67). U Petrovu odgovoru trebamo preispitati vlastiti život i naše opredjeljenje za Isusa. Potrebno je shvatiti da smo bez Isusa kao bez kompasa života u duhovnom smislu. Jednako tako i bez Crkve, zajednice vjernika, ne možemo se u potpunosti ostvariti kao Isusovi učenici. Vjera nam je potrebna kako bismo se povezali s Isusom jer on ima “riječi života vječnoga”. Ovu povezanost s Isusom Crkva i danas osjeća po euharistiji jedinstva. Sutra se Crkva spominje Svjetskog dana molitve za duhovna zvanja. Pokušajmo u svjetlu ovoga evanđelja otkrivati značenje i važnost sakramentalnog života u Crkvi, kao i potrebu novih navjestitelja evanđelja i poslužitelja oltara kako bi se narod posvećivao Gospodinu. Petar na kraju evanđelja Isusa naziva Gospodinom što je sada više od naziva Učitelja. Njegov rast u predanosti Gospodinu treba i nas nadahnjivati na postupnost i strpljivost u duhovnom rastu. Nema brzih rješenja i munjevitih načina našega odrastanja, već učestalo traženje Gospodina koji u svojoj Riječi daje život. U ovoj Godini vjere kušajmo više biti vjerni Riječi koja je kadra mijenjati naše srce kako bismo slavljem euharistije uistinu postajali sve sličniji našemu Gospodinu. 27
 • 30. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Molitva vjernika Pomolimo se Gospodinu koji nam u Isusu Kristu upućuje svoju riječ spasenja i okuplja Crkvu koja u ovoj euharistiji postaje znak i sredstvo spasenja:  Za Crkvu da slaveći ova sveta otajstva sve više bude znak tvoje prisutnosti među nama, te da se očituje kao zajednica spašenih, molimo te.  Za papu našega Franju, biskupe, prezbitere i đakone, da po daru Duha Svetoga raspiruju Riječ evanđelja svim ljudima među koje su poslani, molimo te.  Za sve kršćane da u krizama vlastite vjere budu spremni svoje povjerenje staviti pred Isusa koji jedini ima riječi života vječnoga, molimo te.  Za mlade da se odvaže odabrati uvijek Isusov put, te u spremnosti srca poći putem njegove Riječi za posvećenje svega svijeta, molimo te.  Za sve pokojne, osobito one koji su bili u službi navještaja evanđelja, da ih primiš u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. Primi Oče nebeski molitve koje ti upućuje tvoja Crkva i učini da slavljenjem ovo euharistije postane znak tvoje ljubavi u svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 28
 • 31. IV. vazmena nedjelja (Nedjelja Dobrog pastira) 21. travnja 2013.
 • 32. Svetopisamska čitanja Dj 13,14.43-52 Ps 100,2-3.5 Otk 7,9.14b-17 Iv 10,27-30 Razmišljanje Tema evanđelja ove IV. vazmene nedjelje govori o Isusu Dobrom pastiru, stoga ovu nedjelju zovemo i nedjeljom Dobrog pastira. Ova nedjelja je već pedeseta po redu otkako ju je sluga Božji papa Pavao VI. proglasio danom duhovnih zvanja, tj. svećeničkih i redovničkih zvanja u Crkvi. Pape nam redom, od Pavla VI. do pape Franje za ovaj dan šalju svoju poruku. Poruke pape uvijek su poruke koje podsjećaju na Isusovu riječ: „Molite Gospodara žetve, da pošalje radnike u žetvu svoju“ (Mt 9,38). Dakle, pozivaju nas na molitvu za duhovna zvanja, a ujedno nam posvješćuju da su pozivi na svećeništvo ili redovništvo posebni Božji darovi pojedincu za njegovo dobro, ali i za dobro Božjeg naroda, Crkve i spasenje svijeta. Ovogodišnji dan duhovnih zvanja proslavljamo u godini vjere i u godini, 28.-oj po redu, Svjetskog dana mladih u srpnju, u Rio de Janeiru, u Brazilu. Kako je to i najavio, novi papa Franjo će sudjelovati na tom susretu koji će se odvijati pod geslom: „Pođite i načinite mojim učenicima sve narode“ (Mt 28,19). Ovaj biblijski moto Svjetskog dana mladih u suglasju je i s biskupskom sinodom prošle godine, koja nas je pozvala na „novu evangelizaciju i prenošenje kršćanske vjere.“ U tom prenošenju vjere mladi mogu svojim svjedočanstvom vjere biti dragocjeni dar da drugi upoznaju Krista. Blaženi Ivan Pavao II. je rekao da se „vjera učvršćuje dajući se“ (Misijska enciklika br. 2). No, da bi se nešto moglo davati i svjedočiti treba dobro poznavati osobu Isusa Krista. U Kristu ćemo pak upoznati koliko nas naš i njegov Otac ljubi i koliko nam svaki od nas znači. Po krštenju smo rođeni na novi život, a po potvrdi smo ojačani Duhom Svetim da možemo i sami biti navjestitelji. Papa Benedikt u svojoj jednoj poruci za svjetski dan društvenih komunikacija, 30 osobito vidi da bi mladi, jer su saživljeni sa digitalnom komunikacijom,
 • 33. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) 31
 • 34. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) mogli postati evangelizatori, kako on reče: „digitalnog kontinenta.“ Ako se pak osjećamo slabima u naviještanju i svjedočenju vjere, moramo se osnažiti molitvom i sakramentima i osloniti se na snagu Božjeg poziva i poslušnosti vjere i uvijek imati na pameti: da bismo mogli drugima govoriti o Bogu, uz vodstvo Duha Svetoga se moramo naučiti razgovarati s Bogom. Također smo dužni moliti da svjetlo Duha Svetoga dotakne srca onima kojima smo poslani. Ovogodišnji Svjetski dan molitve za duhovna zvanja proslavljamo i u svjetlu ponizne i hrabre zahvale pape Benedikta XVI. i izborom novog pape Franje. To je u Crkvi kao i u cijelome svijetu pobudilo nove nade. Tako se možemo nadati da će se i na planu duhovnih zvanja dogoditi „novo proljeće“ i procvat duhovnih darova. Da će Duh Sveti milošću 32 poziva taknuti mnoge mlade, mladiće i djevojke, da se hrabro odazovu
 • 35. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) i da tako postanu evanđeoski kvasac našeg suvremenog svijeta koji teži za spasenjem i očovječenjem. Na Cvjetnicu ove godine papa Franjo nam je rekao: „Mi smo prihvatili Isusa ... Isus je Bog, on je naš prijatelj, naš brat ... I prvu riječ koju bih vam htio reći jest radost! Ne budite nikada tužni muškarci i žene. Kršćanin ne može nikada biti tužan! Neka vas nikada ne obuzme obeshrabrenje! Naša radost nije ona koja se rađa iz posjedovanja mnogih stvari, već se rađa iz susreta s jednom osobom: Isusom koji je s nama. Rađa se iz znanja da s njim nismo nikada sami, također ni u teški trenutcima, ni onda kada se životni put suočava s problemima i zaprekama koje se čine nesavladivima, a ima ih mnogo! ... Slijedimo Isusa, mi pratimo Isusa, ali nadasve znamo da On nas prati i da nas stavlja sebi na ramena. U tome je naša radost, nada što je moramo donositi u ovaj svijet. I molim vas ne dajte da vam ukradu nadu! Ne dajte da vam ukradu nadu! Onu koju vam daje Isus.“ Ovogodišnji Svjetski dan molitve za duhovna zvanja u našoj Crkvi osnažen je jednim izvrsnim svjedočanstvom hrabrosti vjere i nasljedovanja Gospodina Isusa, a to je proglašenje blaženim mladog istarskog svećenika, mučenika Miroslava Bulešića. Rođen je u Čabrnićima 13. veljače 1920., župa Svetvinčenat, u kojoj je 11. travnja 1943. zaređen za svećenika i slavio mladu misu. Dana 24. kolovoza 1947. godine u Laništu je mučen i ubijen od tadašnjih komunističkih vlasti. On kao da je predvidio što će ga zadesiti, pa je u proljeće 1944. godine zapisao u svoj osobni dnevnik: „Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, ako me ti načiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude volja tvoja!“ U rujnu ove godine naša će Crkva proslaviti njegovo proglašenje blaženim. Neka i on koji je hrabro odgovorio Božjem zovu, izmoli nam hrabre mlade ljude koji će poput njega znati čuti Božji pozivi i na njega odgovoriti. Isus nam u današnjem evanđelju poručuje: „Ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.“ (Iv 10,27-28) I mi slijedimo njegov glas jer nam samo On može dati život vječni. On Dobri Pastir neka nas vodi svojem i našem Ocu. Stoga, ujedinimo se u molitvi, vjeri i nadi da se uistinu dogodi „novo proljeće“ Crkve i da svatko od nas na svoj način i po darovima koje imamo doprinese tom cvjetanju Crkve u ovom našem vremenu! 33
 • 36. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Molitva vjernika Pomolimo se Isusu Dobrom Pastiru i iznesimo svoje molitve:  Svoju Crkvu uvijek okupljaj u jedno stado koje neka i danas bude spremno primati u ovčinajk svaku izgubljenu ovcu, molimo te.  Papi Franji i svim pastirima daruj potrebno snagu Duha kako bi svjedočili vjernost u zajedničkoj ljubavi i služenju prema svim vjernicima kojima su poslani, molimo te.  Neka mladi osjete tvoj poziv na služenje i prepoznaju tebe koji pozivaš i daješ da se ostvare u potpunom predanju tebi kao Dobrom Pastiru, molimo te.  U ovoj Godini vjere pomozi svim vjernicima živjeti krsnu milost i posvećenje slušajući glas tebe Dobrog pastira, molimo te.  Svim navjestiteljima vjere, a osobito svima koju su po sakramentima posvećivali tvoje stado daruj vječni život, molimo te. Dobri Bože zahvaljujemo ti za tvoju neprestanu blizinu i brigu na našem putu života gdje kao tvoje stado želimo biti vjerni slušatelji Dobroga Pastira. Usliši naše molitve i daruj Crkvi svojoj nova zanosna duhovna zvanja kako bi obnavljali lice tvoje Crkve. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 34
 • 38. Križni put za svećenička zvanja Uvodna molitva Gospodine Isuse, želim te susresti na ovom križnom putu, te razmatrati ljubav tvoje žrtve, kako bi u svakodnevnim susretima mogao prinositi sebe i svoje bližnje kao što si ti želio ispuniti volju Očevu. 1. POSTAJA Isusa osuđuju na smrt Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, ti pozivaš ljude u svoju službu i daješ im nalog da u tvoje ime, snagom tvoga Duha, naviještaju tvoju riječ istine. Molim te za sve prezrene, osumnjičene, progonjene svećenike posebno za one koji zbog tvoje Riječi nailaze na mnoge poteškoće. Molimo te, Isuse, da se njihov žar ne ugasi, nego da se po patnji užeže sve više. 2. POSTAJA Isus prima na se križ Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, svećenici dijele tvoju milost, spominju tvoju smrt, slave tvoju žrtvu, darivaju tvoje pomirenje. Tvoji svećenici, Gospodine, u svojoj službi nailaze na mnoge križeve: od svakidašnje brige za duše, na neshvaćanje, na neodgovornost i nezahvalnost mnogih; na moralne opasnosti, na samoću u malim župama ili misijama; na siromaštvo i bolest. 36 Molim te, Isuse, udijeli im snagu da nose svoj križ za tobom i s tobom.
 • 39. Pobožnosti 3. POSTAJA Isus pada prvi put pod križem Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, slijediti tebe znači slijediti tvoj put istine i ljubavi, put križa. Molim te posebno za mlade svećenike da ih prve životne poteškoće u službi ne učine da upadnu u beznađe ili pesimizam. Daj, Gospodine, da oni poslije svake kušnje kroče još pouzdanije prema tebi a manje računaju na svoje snage. 4. POSTAJA Isus susreće svoju svetu Majku Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isuse, tvoja Majka je uvijek bila, tiho i ponizno, uz tebe. Posebno je bio bolan susret na tvom putu križa. Isuse, daj majkama svećenika da znaju hrabriti i podržavati svoje sinove da nastave svoje poslanje i s njima surađivati, poput Marije, svojim molitvama i svojim patnjama. 5. POSTAJA Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Svećenik je Cirenac koga si ti, Isuse, dao dušama. Udijeli svećenicima svojega sedmerostrukoga Duha da budu radosni i hrabri ljudi koji će u vršenju službe pronaći put vlastitog posvećenja. Posebno te molim za duhovnike. 37
 • 40. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) 6. POSTAJA Veronika pruža Isusu rubac Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Na putu patnje i boli Veronika briše Isusu lice. Ona mu Njezino srce je ispunjeno dobrotom i poniznošću. Molim te, Isuse, daj da svaka žena koju susreće svećenik na svome putu bude poput Veronike, suradnica njegova poslanja a ne kamen spoticanja. 7. POSTAJA Isus pada drugi put pod križem Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, ti si pao drugi put. I svećenici padaju zbog svoje nerazboritosti i vlastite slabosti ili zasjeda svijeta. Molim te, daj da budu opasani istinom i naoružani štitom vjere da spoznaju opasnosti i pobjede zamke kako bi mogli ustrajati u svome pozivu. daj da svakodnevno žive duh prijateljstva s tobom koji će se očitovati kroz poniznost, molitvu i sjedinjenost. 8. POSTAJA Isus tješi jeruzalemske žene Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus zahtijeva od žena savršeno kajanje kao uvjet da shvate i oplakuju njegovu Muku i tako se sjedine s njegovom žrtvom. To isto traži i od svojih svećenika koji svakoga dana slave euharistiju. Molim te, Gospodine, da dadeš svećenicima duh poniznosti, skrušeno srce i potreban žar da bi 38 pobožno slavili svetu misu.
 • 41. Pobožnosti 9. POSTAJA Isus pada treći put pod križem Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, usrdno te molim za svećenike koji su u grijehu, koje uzalud potiče majčinska briga Crkve i koji su u opasnosti. Podigni ih, Gospodine, i ozdravi njihove rane. Molim te i za svećenike koji pate da ih osnažiš u njihovoj boli. 10. POSTAJA Isusa svlače Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, ti svakom svećeniku uz krsno dojelo daješ i svećeničko odijelo. Zaodjeni svoje svećenike, Isuse, odjećom pravde i svete stege, ogrni ih odjećom svoje milosti, svjetla i vječne jasnoće. 11. POSTAJA Isusa pribijaju na križ Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Molim te, Isuse, da svećenik, sjedinjen s križem, prihvati tiho mučeništvo svakodnevnih dužnosti koje s ljubavlju izvršavaju. Vodi ih, Gospodine, kroz radost i bol, kroz slavu i poniženje, u radu i boli, u svakodnevnici i velikim trenucima, u svetoj tišini svoga doma, ali i po drugim prašnjavim cestama svijeta. 39
 • 42. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) 12. POSTAJA Isus umire na križu Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isuse, ti si s križa rekao ‘oprosti im jer ne znaju što čine’. Udijeli svećenicima milost da ljube službu ispovijedanja, tu tihu, ozbiljnu i poniznu službu opraštanja grijeha, službu tvojeg nepresušnog smilovanja i strpljenja, službu šutnje i vječnog života. Sjedinjeni s tobom daj da uvijek u molitvi časoslova i pobožnostima pronađu radost i snagu za potpuno služenje Ocu i bližnjima. 13. POSTAJA Isusa skidaju s križa Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Molim te, Isuse, da svi svećenici žive i umiru u majčinskom zagrljaju Crkve. U času iskušenja daj da ostanu pri svome obećanju poslušnosti zaboravljajući svoj život jer je poslanje, koje je vrši, više od njega. Daj da u tebi, a ne u ljudima, traže potporu i podršku jer si njih nazvao svojim prijateljima. 14. POSTAJA Isusa polažu u grob Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodine, ti šalješ svećenike svaki dan iznova na ove putove koji su njihovom nestrpljivom srcu često dugi, mučni i sivi. Daj da svi svećenici imaju svoga Oca pred očima, hode u njegovoj prisutnosti, iskreno rade na oplemenjivanju svoga srca, bratski se druže, nose teret jedan drugoga 40 i tako prispiju u vječni život.
 • 43. Pobožnosti Molitva Zahvaljujem ti Gospodine Isuse jer sam prateći te mogao osluhnuti tvoju ljubav za svakoga čovjeka. Blagoslovi svoju Crkvu i svaki trud navještaja evanđelja i neka po ovom susretu raste moja ljubav prema tebi. Hvaljen budi Isus Krist raspeti naš Otkupitelj i njegova pod križem žalosna Majka Marija. 41
 • 44. Krunica za duhovna zvanja Radosna otajstva Prvo radosno otajstvo – Anđelovo naviještenje Mariji. Molimo za sve one koji zapažaju poziv na posvećenje Bogu preko evanđeoskih savjeta ili svećeničkog života, da budu velikodušni i spremni poput Marije da kažu svoj „DA“ Bogu. Drugo radosno otajstvo – Pohod Blažene Djevice Marije sv. Elizabeti. Molimo za kršćanske obitelji da potaknute dubokom ljubavi i vjerom budu prave „kućne Crkve“ i plodno tlo rađanja svećeničkih i redovničkih zvanja. Treće radosno otajstvo – Isusovo rođenje. Molimo za mladiće i djevojke koji su prihvatili Gospodinov poziv da promatranjem Isusova rođenja sve više osjećaju privlačnost evanđeoskog nasljedovanja te rastu u mudrosti i svetosti života. Četvrto radosno otajstvo – Isusovo prikazanje u hramu. Molimo za posvećene muškarce i žene da njihov život, potpuno predan Bogu i bližnjima, zavjetovanjem evanđeoskih savjeta bude za svijet izvor vjere, svjedočanstvo ljubavi i znak nade. Peto radosno otajstvo – Isusa nalaze u hramu. Molimo za roditelje da znaju poštivati i voditi izbor svoje djece koji se osjećaju pozvanima za posvećeni život ili na svećenički život. 42
 • 45. Pobožnosti Žalosna otajstva Prvo žalosno otajstvo – Isusova muka u Getsemaskom vrtu. Za svećenike da u svojoj poteškoći i patnji budu sjedinjeni u molitvi s Kristom i u svakom događaju traže uvijek ispunjenje volje Božje. Drugo žalosno otajstvo – Isusovo bičevanje Za posvećene muževe i žene da slijede Isusa spremno i velikodušno na križnom putu, te da se njemu potpuno suobliče. Treće žalosno otajstvo – Krunjenje trnovom krunom. Za mladiće i djevojke koji slijede Isusa u zvanju posebno posvete da žive vrijeme svoje formacije kao vrijeme u kojem svlače staroga čovjeka kako bi se obukli u Krista, novog čovjeka. Četvrto žalosno otajstvo – Isusov put na Kalvariju pod križem Za kršćane da žive u punini poziv na svetost slijedeći Krista na putu križa. Peto žalosno otajstvo – Razapinjanje i smrt Isusova. Za papu, biskupe, svećenike i đakone da po primjeru Isusovu znaju „darovati“ život za narod Božji. Za vladare i poglavare naroda da prosvijetljeni i pomognuti snagom Kristova križa traže i uvijek promiču mir, pravednosti i jednakost među narodima. 43
 • 46. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Slavna otajstva Prvo slavno otajstvo – Isusovo uskrsnuće. Molimo Gospodina da potakne u Crkvi Marijinim zagovorom nova redovnička zvanja koja će znati naviještati radosnu vijest uskrsnuća u današnjem svijetu. Drugo slavno otajstvo –Isusovo uzašašće na nebo. Molimo Gospodina da podigne u Crkvi Marijinim zagovorom laike pune Duha Svetoga te te užarene apostolskim žarom za evangelizaciju ljudi i žena danas. Treće slavno otajstvo – Silazak Duha Svetoga. Molimo Gospodina da Crkva danas Marijinim zagovorom bude obogaćena novim zvanjima koja će naviještati evanđelje sve do krajnjih granica svijeta. Četvrto slavno otajstvo – Marijino uznesenje na nebo. Molimo Gospodina da podigne u Crkvi Marijinim zagovorom nove apostole ljubavi koji će svojim djelima ljubavi ublažiti patnje današnjih ljudi i žena, liječiti njihove rane i otvoriti njihova srca novoj nadi. Peto slavno otajstvo – Krunjenje Djevice Marije Molimo Gospodina da Marijinim zagovorom raste broj onih koji se posvećuju na hvalu Gospodnju u ustanovama posvećenog života te da Crkva sjaji u svijetu po ljepoti svetosti svojih sinova i kćeri. 44
 • 47. Pobožnosti Otajstva svjetla Prvo otajstvo svjetla – Isusovo krštenje. Molimo za sve krštene da uvijek budu svjesni svoga poziva, da budu odvažni svjedoci evanđeoski svjedočiti u društvu i doprinositi učvršćivanju mira u svijetu. Drugo otajstvo svjetla – Svadba u Kani. Molimo za zaručnike da uvijek imaju Djevicu Mariju kao prijateljicu i izvor života i od nje uče slušati svaku riječ Gospodinovi, kako bi gradili svoju kuću na tvrdoj stijeni. Treće otajstvo svjetla – Navještaj Božjega kraljevstva Molimo za katehiste i za one koji u kršćanskoj zajednici vrše službu Riječi da odvažno i vjerno naviještaju događaj kraljevstva Božjega u Isusu Kristu te znaju potaknuti put istinskog obraćenja. Četvrto otajstvo svjetla – Preobraženje. Molimo za osobe koje su se posvetile po evanđeoskim savjetima da po Marijinu primjeru i njezinom zagovorom budu u svijetu živi spomen Isusova života iz Nazareta, rječiti svjedoci Božje ljepote preko molitve i djela ljubavi prema bližnjima koji su najpotrebniji. Peto otajstvo svjetla – Ustanova euharistije. Molimo za svećenike, službenike euharistije, da Gospodin Marijinim zagovorom umnoži njihov broj u našim zajednicama i učini ih istinskim svjedocima svoga uskrsnuća. 45
 • 48. 46
 • 49. EUHARISTIJSKO KLANJANJE (razmatranje prema molitvi kardinala Dionigia Tettamanzia)
 • 50. Pjesma: Za vrijeme izlaganja Presvetog Oltarskog Sakramenta pjeva se Svet, Svet, Svet... Uvod Papina poruka za 50. svjetski dan molitve za duhovna zvanja nosi naslov Zvanja su znak nade utemeljene na vjeri. U ovoj Godini vjere želimo moliti i vapiti za cijelu Crkvu kako Gospodin poslao radnike u svoju žetvu. Na ovom euharistijskom klanjanju molimo za žar i revnost onih koji su krenuli za svojim Učiteljem. Molimo i za one koji u razdobljima formacije kako svoga Učitelje što više upoznali i zavoljeli. Molimo i da Gospodin probudi u mnogim mladima klicu poziva i da se oni velikodušno odazovu. Pjesma: Kruše života (1. kit.) Molitveno razmatranje Kriste Isuse, ti si ovdje s nama i za nas Kriste Isuse, ovdje si, ovdje si s nama i za nas. Mi ti se klanjamo i blagoslivljamo u sakramentu tvoje ljubavi: Ti, kruše života vječnoga, Ti, svjetlo i spasenje svijeta, Ti, radosti svakog ljudskog srca! Ovdje si! Moje te oči ne vide, moje te uši ne čuju, moje ruke ne mogu te dotaći. Ali vjera koju mi daješ jest svjetlo mome srcu koje ti govori čvrstom sigurnošću 48 „Ovdje si, ovdje si, Kriste Isuse!“
 • 51. Euharistijsko klanjanje Pjesma: Kruše života (2. kit.) Molitveno razmatranje Ovdje si s nama jer nam ti pripadaš, Kriste Isuse! S nama si sa svetim i poklonstvenim tijelom koje ti je dala Marija u svojoj djevičanskoj ljubavi. Tvoje tijelo, vječni Božji sine, jest ljudsko tijelo, krhko i slabo kao i moje, kušano, patničko i smrtno kao i svakog čovjeka. Tvoje tijelo te čini bratom, drugom i prijateljem svih, mojim bratom, mojim drugom i mojim prijateljem. S nama si, Kriste Isuse! Cijelo čovječanstvo, izmučeno i izranjeno, u tebi postaje jedna velika obitelj. Ti si izvor jedinstva protiv svake podjele, snaga solidarnosti protiv svakog egoizma, princip ljubavi protiv svake mržnje i svake osvete. Ti si s nama, Kriste Isuse! Ovdje si s nama, za nas potrebne spasenja i punog života, istine i autentične slobode; za nas potrebne ljubavi i potpore, praštanja i trajnog pravednog mira; za nas potrebne tebe, Kriste Isuse. Ti si nam potreban jer si „put, istina i život“ (Iv 14,6). Bez tebe ne možemo živjeti, Kriste Isuse! Pjesma: Kruše života (3. kit.) 49
 • 52. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Molitveno razmatranje Ovdje si s nama i za nas! Ali smo i mi ovdje s tobom i za te, Kriste Isuse! Ovdje smo, klanjamo se tebi i tebi se ispovijedamo, Gospodine Bože naš, naš slugo i pastiru. Ovdje smo, s teretom naših svakidašnjih bijeda, sa velikim teretom svih grijeha svijeta. Ponizno i pouzdano te molimo: krv tvoga križa neka nam daruje Očevo milosrđe, očisti naše srce, obnovi naš život. Ovdje smo s tobom, tvoj utješni glas dolazi do našega srca: „Ostanite u mojoj ljubavi“ (Iv 15,9). Da, Gospodine, mi želimo ostati u tvojoj ljubavi da prihvatimo tvoju Riječ koja nam objavljuje smisao života, patnje i smrti, da primimo od tebe milost koja nas čini novim ljudima i pravom djecom Božjom, da primimo od tebe zapovijed ljubavi koja nas čini da živimo kao braća i sestre koji se cijene i poštuju, razumiju i pomažu, ljube i praštaju, žive u miru i slozi. Ovdje smo s tobom, Kriste Isuse, jer jedino s tobom postoji prava sreća 50 za kojom gladuje i žeđa naša duša.
 • 53. Euharistijsko klanjanje Pjesma: Kao košuta Molitveno razmatranje Ovdje smo s tobom i radi tebe, Kriste Isuse, da sudjelujemo u životu tvoga kraljevstva, da dijelimo tvoje poslanje spasenja. Priznajemo da smo slabi i nesigurni zatvoreni u sebe i preplašeni; ali ti, Gospodine, ne ostavi nas nikada bez vjetra tvoga Duha. Podigni nas, dakle, i daj na koračamo sa zanosom putovima svijeta noseći u svaku životnu sredinu svjetlo tvoga evanđelja sol tvoje mudrosti, kvasac tvoje obnove, miris tvoje milosti. Tako će tvoja Crkva, Gospodine, moći sjati dobrotom i svetošću i malim neznatnim svakidašnjim poslovima, naš grad i naši krajevi će postati plodan teren ljudskih kreposti: poštenja i radinosti, pravde, iskrenosti i vjernosti, solidarnosti sa svima, služenja prema najslabijima, siromasima i potrebnima. U tebe, Gospodine, stavljamo naše pouzdanje! Ovdje si, ovdje si s nama i za nas, Kriste Isuse! 51
 • 54. Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. – 21. travnja 2013.) Kratka šutnja DIVNOJ DAKLE Divnoj dakle tajni ovoj klanjajmo se smjerno mi, stari zakon žrtvi novoj nek se sada ukloni vjera duši čovjekovoj nek spoznanje dopuni. (kađenje Presvetog Oltarskog Sakramenta) Bogu Ocu, Bogu Sinu hvala s pjesmom radosnom, slavimo im veličinu, častimo ih dušom svom, k Duhu Svetom nek se vinu glasi s dikom jednakom. Amen. P: Kruh s neba dao si njima. Aleluja. Svi: Koji svaku slast u sebi ima. Aleluja. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu Muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje da uvijek osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. 52 Amen.
 • 55. Euharistijsko klanjanje Pohvale imenu Božjemu Blagoslovljen budi Bog! Blagoslovljeno njegovo sveto ime! Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek! Blagoslovljeno ime Isusovo! Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo! Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova! Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu! Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj! Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija! Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće! Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje! Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke! Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti Zaručnik! Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Amen. Pjesma 53
 • 57. Sadržaj Predgovor.........................................................................................3 Ponedjeljak......................................................................................5 Utorak..................................................................................................9 Srijeda............................................................................................... 13 Četvrtak........................................................................................... 17 Petak................................................................................................... 21 Subota............................................................................................... 25 IV. vazmena nedjelja (Nedjelja Dobrog pastira)............ 29 POBOŽNOSTI.................................................................................... 35 Križni put za svećenička zvanja............................... 36 Krunica za duhovna zvanja....................................... 42 EUHARISTIJSKO KLANJANJE................................................ 47 55
 • 58. 56