SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Investoinnit tutkimus- ja
kehittämistoimintaan
mukaan BKT:hen
Kansantalouden tilinpidon ja
maksutasetilastoinnin uudistukset –
seminaari, 20.5.2014
Mika Sainio
Taustaa
 Tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K): systemaattista
toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä
uusien sovelluksien löytämiseksi
 perustutkimus, soveltava tutkimus, kehittämistyö
 Tähän asti t&k-menot on käsitelty tilinpidossa
kuluina, jotka ovat
 yksiköiden sisällä tuotettuna olleet mukana mm.
palkkakuluissa ilman että näkyisi tuotantona omaan
käyttöön (vrt. erilainen käsittely ohjelmistojen
osalta)
 silloin, kun t&k on ostettu ulkopuolelta, lisänneet
välituotekäyttöä ja pienentäneet arvonlisäystä
…Taustaa
 Uusimpien tilinpidon kansainvälisten suositusten ja
asetusten mukaan t&k-menot käsitellään investointeina
kulujen sijaan
 panos kuuluu välituotekäyttöön, jos sen käyttöikä on
alle vuoden; jos panosta käytetään tuotannossa yli
vuosi, se katsotaan investoinniksi eli kiinteän
pääoman bruttomuodostukseksi
 t&k:n seurauksena syntyy asiantuntemusta, jota
hyödynnetään yrityksien tuotantoprosesseissa
useiden vuosien ajan
 Rajanveto: myös julkisen sektorin tuottama T&K, ml.
perustutkimus on päätetty käsitellä investointina
 kuka omistaa varan, jos tulokset vapaasti saatavilla?
…Taustaa
 Argumentti investointina käsittelyä vastaan: T&K
luonteeltaan erittäin kokeilevaa  suuri osa
panostuksista ei johda mihinkään ja menee hukkaan
 Toisaalta: näin on ollut pienemmässä mittakaavassa
esimerkiksi monen kiinteän varan
kohdalla, epävarmuus investoinnin tuotosta aina
olemassa
 Lisäksi: mikäli T&K-toiminta olisi jotenkin
tuottamatonta, miksi yritykset vuodesta toiseen
panostaisivat siihen  investointi ”keskimäärin”
kannattava
Menetelmät ja lähteet
 Perustava ongelma: valtaosa t&k:sta tuotetaan yritysten
ja muiden yksiköiden sisällä
 markkinahintoja ei saatavilla
 valtaosa tuotoksen arvosta on estimoitava
tuotantokustannusten perusteella
 Käytännössä lähdetilastona käytettävästä
Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta
tilastosta poimitaan t&k-toiminnan palkkamenot ja muut
panokset, joita muokataan tilinpidon kehikkoon sopiviksi
 Kustannuksiin lisätään myös pääoman tuotto –
komponentti, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle
markkinahintaista t&k:ta
 Tuottokomponentti vaihtelee toimialoittain
…Menetelmät ja lähteet
 Kun tarjontaan lisätään vielä ulkomailta ostettu t&k ja
vähennetään t&k:n vienti, saadaan lopputuloksena
kotimaiset tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit
 Eurostatin t&k-manuaalin ohjeistuksen mukaisesti
monikansallisten yritysten sisäisten transaktioiden
kohdalla T&K-varan kaupaksi katsotaan ainoastaan
(pieni) osa Palvelujen ulkomaankauppa -tilaston
sisältämästä t&k-kaupasta
 Aikasarjat taaksepäin: julkaistaan vuodesta 1975 lähtien
 sisältävät estimointia n. vuodesta 2000 taaksepäin,
perustuen yleensä kuitenkin lähdeaineistoihin (t&k:ta
tilastoitu jo vuodesta 1970 lähtien)
…Menetelmät ja lähteet
 Hinnan muutos vs. volyymin muutos
 Markkinahintaa ei havaittavissa, hinnan muutokset
estimoidaan panosten hintojen kautta, lähinnä
ansiotasoindeksi
 Kiinteän pääoman kuluminen (”poistot”)
 t&k-tuotteiden käyttöikä vaihtelee esim. toimialoittain
 voidaan arvioida mm. patenttien keston perusteella
 käytännössä poistoajat keskimäärin 10
vuotta, vaihdellen toimialoittain
 Huom! Ohjelmistoinvestoinnit kuuluneet tilinpidon
investointikäsitteen piiriin jo aiemmin
Vaikutukset tilinpidon tietoihin
 Markkinatuottajat (yritys- ja rahoituslaitossektori):
 itse tuotettu t&k: tuotos omaan loppukäyttöön nousee
(vastaavat kulut sisältyvät implisiittisesti nykyisiin mm.
välituotekäytön ja palkkojen aikasarjoihin), ja
investoinnit vastaavalla määrällä, yht. n. 4 - 5 miljardia
euroa 2000-luvulla ( BKT nousee 2,5 – 3 prosenttia)
 ulkopuolelta ostettu t&k: poistetaan nykyisistä
välituotekäytön sarjoista ja siirretään
investoinneiksi, luvut käytännössä melko pieniä (
BKT nousee alle 0,3 prosenttia)
 t&k:n tuotannossa käytettyä ulkopuolelta
ostettua t&k:ta ei vähennetä välituotekäytöstä
 kiinteän pääoman kuluminen kasvaa
…Vaikutukset tilinpidon tietoihin
 Markkinattomat tuottajat (julkinen sektori ja VTY:t):
 itse tuotettu t&k: tuotos omaan loppukäyttöön nousee
(vastaavat kulut sisältyvät implisittisesti nykyisiin mm.
välituotekäytön ja palkkojen aikasarjoihin), ja
investoinnit vastaavalla määrällä, yht. 1,5 - 2 miljardia
euroa 2000-luvulla
 kiinteän pääoman kuluminen kasvaa, yht. n. 1 – 2
miljardia euroa 2000-luvulla ( BKT nousee viime
vuosina n. 1 prosentin)
 Varallisuustilit: sektoreiden kokonaisvarallisuus
kasvaa, koko kansantalouden tasolla alustavan arvion
mukaan yhteensä n. 30 miljardia euroa vuonna 2010
Alustavia arvioita BKT-vaikutuksesta
 Suomi: kolme BKT:ta nostavaa komponenttia
(markkinatuottajien tuotoksen kasvu, markkinatuottajien
välituotekäytön pieneneminen, julkisen sektorin
pääoman kulumisen kasvu) aiheuttavat 2000-luvulla
arviolta 3,5 – 4,0 prosentin lisäyksen BKT:hen
 BKT:n volyymin vuosimuutoksiin voi tulla joidenkin
desimaalien muutoksia
 EU yhteensä: alustavien tietojen mukaan BKT:n kasvu
(painotettu EU-keskiarvo) on 1,9 prosenttia vuonna 2011
 USA: t&k-menetelmämuutos nosti BKT:n tasoa 2,5
prosenttia vuosina 2010 – 2012
T&K-menot suhteessa BKT:hen, OECD-maat
 Vaikka kyseessä ei ole käsitteellisesti sama asia, uudistuksen
BKT-vaikutus eri maissa korreloi melko vahvasti tutkimus- ja
kehittämismenojen BKT-suhteen (kuva yllä) kanssa
Lähde: OECD Factbook 2011-2012

More Related Content

Similar to Investoinnit tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan BKT:hen, Mika Sainio

Similar to Investoinnit tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan BKT:hen, Mika Sainio (20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
 
Metso Q3 2018 osavuosikatsaus
Metso Q3 2018 osavuosikatsausMetso Q3 2018 osavuosikatsaus
Metso Q3 2018 osavuosikatsaus
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2019
 
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitysMetso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2019
 
Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri Soinne
Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri SoinneMikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri Soinne
Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri Soinne
 
Palkkatilastot Prossa
Palkkatilastot ProssaPalkkatilastot Prossa
Palkkatilastot Prossa
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2019
 
Mitä bruttokansantuotteeseen lasketaan ja mitä ei?, Tuomas Rothovius & Kotita...
Mitä bruttokansantuotteeseen lasketaan ja mitä ei?, Tuomas Rothovius & Kotita...Mitä bruttokansantuotteeseen lasketaan ja mitä ei?, Tuomas Rothovius & Kotita...
Mitä bruttokansantuotteeseen lasketaan ja mitä ei?, Tuomas Rothovius & Kotita...
 
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitysMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
 
Valmetin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015
Valmetin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015Valmetin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015
Valmetin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
 
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
 
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukanaTALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
 
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
 
Metso Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015
Metso Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015Metso Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015
Metso Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015
 

More from Tilastokeskus

More from Tilastokeskus (20)

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

Investoinnit tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan BKT:hen, Mika Sainio

 • 1. Investoinnit tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan BKT:hen Kansantalouden tilinpidon ja maksutasetilastoinnin uudistukset – seminaari, 20.5.2014 Mika Sainio
 • 2. Taustaa  Tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K): systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovelluksien löytämiseksi  perustutkimus, soveltava tutkimus, kehittämistyö  Tähän asti t&k-menot on käsitelty tilinpidossa kuluina, jotka ovat  yksiköiden sisällä tuotettuna olleet mukana mm. palkkakuluissa ilman että näkyisi tuotantona omaan käyttöön (vrt. erilainen käsittely ohjelmistojen osalta)  silloin, kun t&k on ostettu ulkopuolelta, lisänneet välituotekäyttöä ja pienentäneet arvonlisäystä
 • 3. …Taustaa  Uusimpien tilinpidon kansainvälisten suositusten ja asetusten mukaan t&k-menot käsitellään investointeina kulujen sijaan  panos kuuluu välituotekäyttöön, jos sen käyttöikä on alle vuoden; jos panosta käytetään tuotannossa yli vuosi, se katsotaan investoinniksi eli kiinteän pääoman bruttomuodostukseksi  t&k:n seurauksena syntyy asiantuntemusta, jota hyödynnetään yrityksien tuotantoprosesseissa useiden vuosien ajan  Rajanveto: myös julkisen sektorin tuottama T&K, ml. perustutkimus on päätetty käsitellä investointina  kuka omistaa varan, jos tulokset vapaasti saatavilla?
 • 4. …Taustaa  Argumentti investointina käsittelyä vastaan: T&K luonteeltaan erittäin kokeilevaa  suuri osa panostuksista ei johda mihinkään ja menee hukkaan  Toisaalta: näin on ollut pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi monen kiinteän varan kohdalla, epävarmuus investoinnin tuotosta aina olemassa  Lisäksi: mikäli T&K-toiminta olisi jotenkin tuottamatonta, miksi yritykset vuodesta toiseen panostaisivat siihen  investointi ”keskimäärin” kannattava
 • 5. Menetelmät ja lähteet  Perustava ongelma: valtaosa t&k:sta tuotetaan yritysten ja muiden yksiköiden sisällä  markkinahintoja ei saatavilla  valtaosa tuotoksen arvosta on estimoitava tuotantokustannusten perusteella  Käytännössä lähdetilastona käytettävästä Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta tilastosta poimitaan t&k-toiminnan palkkamenot ja muut panokset, joita muokataan tilinpidon kehikkoon sopiviksi  Kustannuksiin lisätään myös pääoman tuotto – komponentti, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle markkinahintaista t&k:ta  Tuottokomponentti vaihtelee toimialoittain
 • 6. …Menetelmät ja lähteet  Kun tarjontaan lisätään vielä ulkomailta ostettu t&k ja vähennetään t&k:n vienti, saadaan lopputuloksena kotimaiset tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit  Eurostatin t&k-manuaalin ohjeistuksen mukaisesti monikansallisten yritysten sisäisten transaktioiden kohdalla T&K-varan kaupaksi katsotaan ainoastaan (pieni) osa Palvelujen ulkomaankauppa -tilaston sisältämästä t&k-kaupasta  Aikasarjat taaksepäin: julkaistaan vuodesta 1975 lähtien  sisältävät estimointia n. vuodesta 2000 taaksepäin, perustuen yleensä kuitenkin lähdeaineistoihin (t&k:ta tilastoitu jo vuodesta 1970 lähtien)
 • 7. …Menetelmät ja lähteet  Hinnan muutos vs. volyymin muutos  Markkinahintaa ei havaittavissa, hinnan muutokset estimoidaan panosten hintojen kautta, lähinnä ansiotasoindeksi  Kiinteän pääoman kuluminen (”poistot”)  t&k-tuotteiden käyttöikä vaihtelee esim. toimialoittain  voidaan arvioida mm. patenttien keston perusteella  käytännössä poistoajat keskimäärin 10 vuotta, vaihdellen toimialoittain  Huom! Ohjelmistoinvestoinnit kuuluneet tilinpidon investointikäsitteen piiriin jo aiemmin
 • 8. Vaikutukset tilinpidon tietoihin  Markkinatuottajat (yritys- ja rahoituslaitossektori):  itse tuotettu t&k: tuotos omaan loppukäyttöön nousee (vastaavat kulut sisältyvät implisiittisesti nykyisiin mm. välituotekäytön ja palkkojen aikasarjoihin), ja investoinnit vastaavalla määrällä, yht. n. 4 - 5 miljardia euroa 2000-luvulla ( BKT nousee 2,5 – 3 prosenttia)  ulkopuolelta ostettu t&k: poistetaan nykyisistä välituotekäytön sarjoista ja siirretään investoinneiksi, luvut käytännössä melko pieniä ( BKT nousee alle 0,3 prosenttia)  t&k:n tuotannossa käytettyä ulkopuolelta ostettua t&k:ta ei vähennetä välituotekäytöstä  kiinteän pääoman kuluminen kasvaa
 • 9. …Vaikutukset tilinpidon tietoihin  Markkinattomat tuottajat (julkinen sektori ja VTY:t):  itse tuotettu t&k: tuotos omaan loppukäyttöön nousee (vastaavat kulut sisältyvät implisittisesti nykyisiin mm. välituotekäytön ja palkkojen aikasarjoihin), ja investoinnit vastaavalla määrällä, yht. 1,5 - 2 miljardia euroa 2000-luvulla  kiinteän pääoman kuluminen kasvaa, yht. n. 1 – 2 miljardia euroa 2000-luvulla ( BKT nousee viime vuosina n. 1 prosentin)  Varallisuustilit: sektoreiden kokonaisvarallisuus kasvaa, koko kansantalouden tasolla alustavan arvion mukaan yhteensä n. 30 miljardia euroa vuonna 2010
 • 10. Alustavia arvioita BKT-vaikutuksesta  Suomi: kolme BKT:ta nostavaa komponenttia (markkinatuottajien tuotoksen kasvu, markkinatuottajien välituotekäytön pieneneminen, julkisen sektorin pääoman kulumisen kasvu) aiheuttavat 2000-luvulla arviolta 3,5 – 4,0 prosentin lisäyksen BKT:hen  BKT:n volyymin vuosimuutoksiin voi tulla joidenkin desimaalien muutoksia  EU yhteensä: alustavien tietojen mukaan BKT:n kasvu (painotettu EU-keskiarvo) on 1,9 prosenttia vuonna 2011  USA: t&k-menetelmämuutos nosti BKT:n tasoa 2,5 prosenttia vuosina 2010 – 2012
 • 11. T&K-menot suhteessa BKT:hen, OECD-maat  Vaikka kyseessä ei ole käsitteellisesti sama asia, uudistuksen BKT-vaikutus eri maissa korreloi melko vahvasti tutkimus- ja kehittämismenojen BKT-suhteen (kuva yllä) kanssa Lähde: OECD Factbook 2011-2012